Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:02301

Rovfugle

Rovfugle


2018:  Rovfugletabeller    

Tabel 1 
Sæson/dagsmax (årstal i parentes) + et 10 års gennemsnit 2008 - 2017

Forår Efterår
Sæsonmax. Dagsmax. Gennemsnit Sæsonmax. Dagsmax. Gennemsnit
Hvepsevåge 4776 (94) 3225 (94) 463 302 (89) 170 (90) 40
Sort Glente 10 (14) 4 (14) 6 1 (99) 1 (fl) 0
Rød Glente 174 (13) 32 (16) 100 50 (05) 18 (09) 15
Havørn 34 (13) 7 (13) 22 21 (13) 3 (fl) 9
Ådselgrib 1 (17) 1 (17) 0
Rørhøg 240 (93) 41 (02) 155 83 (06) 19 (09) 40
Blå Kærhøg 181 (91) 34 (75) 75 55 (78) 40 (75) 26
Kærhøg sp. 5 (99) 1 (fl) 2
Steppehøg 8 (12) 2 (12) 3 3 (fl) 1 (fl) 1
Hedehøg 11 (94) 4 (97) 4 1 (fl) 1 (fl) 1
Duehøg 75 (96) 13 (83) 17 17 (94) 3 (fl) 3
Spurvehøg 3043 (91) 765 (91) 1039 1052 (06) 319 (06) 314
Musvåge 7418 (96) 4200 (80) 2585 7362 (08) 1409 (08) 2167
Fjeldvåge 1443 (89) 405 (79) 163 107 (10) 88 (10) 34
Lille Skrigeørn 1 (fl) 1 (fl) 0 2 (11) 1 (fl) 0
Stor Skrigeørn 1 (fl) 1 (fl) 0
Kongeørn 3 (84) 1 (fl) 0 2 (76) 1 (fl) 0
Fiskeørn 214 (93) 58 (02) 103 41 (09) 12 (04) 21
Tårnfalk 196 (12) 33 (85) 107 73 (06) 15 (06) 22
Aftenfalk 45 (93) 11 (93) 7 49 (75) 30 (75) 0
Dværgfalk 139 (93) 29 (91) 59 19 (95) 7 (03) 9
Lærkefalk 186 (16) 45 (12) 76 9 (06) 4 (06) 3
Vandrefalk 53 (09) 7 (fl) 26 12 (04) 3 (04) 3
Totaler 5013 2710

Tabel 2 
Forårstræk fordelt på 10-dages perioder.

Ult Feb M a r A p r M a j J u n I alt
Hvepsevåge 67 81 325 473
Sort Glente 2 1 1 4
Glente sp. 1 1
Rød Glente 1 14 17 42 39 50 8 19 4 13 1 208
Havørn 1 2 11 5 9 10 2 2 2 44
Rørhøg 3 31 56 10 33 8 15 2 158
Blå Kærhøg 21 20 2 2 1 46
Steppehøg 4 1 1 6
Hedehøg 1 1 2
Kærhøg sp. 1 1 1 3
Duehøg 7 2 2 1 1 13
Spurvehøg 1 9 35 389 174 24 66 32 23 753
Musvåge 1 49 315 622 370 307 53 54 28 24 1823
Fjeldvåge 1 3 36 189 11 12 1 1 254
Kongeørn 1 1
Fiskeørn 6 23 69 11 8 4 6 127
Tårnfalk 1 4 9 10 24 24 15 24 1 112
Aftenfalk 1 3 4
Dværgfalk 2 2 8 4 8 8 4 36
Lærkefalk 29 47 8 31 115
Vandrefalk 10 1 12 6 7 1 37
Falk sp. 2 2
I alt 3 67 363 735 945 896 191 353 188 469 5 0 0 4215

Ud over de i tabellen nævnte følgende: Rød Glente pri feb 1, Havørn med jan 1, pri feb 2, Musvåge pri feb 1, med feb 13.

Tabel 3
Efterårstræk fordelt på 10-dages perioder.

A u g S e p O k t N o v I alt
Hvepsevåge 3 4 18 1 26
Rød Glente 1 1 2 3 1 1 5 14
Havørn 1 1 3 3 8
Rørhøg 1 3 1 9 8 1 23
Blå Kærhøg 2 6 5 12 25
Kærhøg sp. 1 1 2
Spurvehøg 6 11 37 14 7 70 2 1 148
Musvåge 1 4 133 238 45 108 208 33 3 773
Fjeldvåge 1 1 28 1 31
Kongeørn 1 1
Fiskeørn 1 2 6 4 1 14
Tårnfalk 1 12 21 6 1 1 42
Dværgfalk 4 1 5
Lærkefalk 1 4 1 6
Vandrefalk 1 2 2 1 2 1 1 10
I alt 3 10 20 201 316 84 125 326 37 4 2 0 1128

Udover de i tabellen nævnte disse: Rød Glente ult dec 1, Havørn med dec 1, Rørhøg med jul 1, Fiskeørn ult jun 1.


2016:  Rovfugletabeller

Tabel 1
Sæson/dagsmax (årstal i parentes) + et 10 års gennemsnit 2006 - 2015.

Forår Efterår
Sæsonmax. Dagsmax. Gens. Sæsonmax. Dagsmax. Gens.
Hvepsevåge 4776 (94) 3225 (94) 463 302 (89) 170 (90) 41
Sort Glente 10 (14) 4 (14) 5 1 (99) 1 (fl) 0
Rød Glente 174 (13) 22 (15) 83 50 (05) 18 (09) 14
Havørn 34 (13) 7 (13) 21 21 (13) 3 (fl) 8
Rørhøg 240 (93) 41 (02) 149 83 (06) 19 (09) 46
Blå Kærhøg 181 (91) 34 (75) 80 55 (78) 40 (75) 31
Kærhøg sp. 5 (99) 1 (fl) 2
Steppehøg 8 (12) 2 (12) 2 3 (15) 1 (fl) 1
Hedehøg 11 (94) 4 (97) 4 1 (fl) 1 (fl) 0
Duehøg 75 (96) 13 (83) 19 17 (94) 3 (fl) 5
Spurvehøg 3043 (91) 765 (91) 1175 1052 (06) 319 (06) 451
Musvåge 7418 (96) 4200 (80) 2465 7362 (08) 1409 (08) 2675
Fjeldvåge 1443 (89) 405 (79) 181 107 (10) 88 (10) 41
Lille Skrigeørn 1 (fl) 1 (fl) 0 2 (11) 1 (fl) 0
Stor Skrigeørn 1 (fl) 1 (fl) 0
Kongeørn 3 (84) 1 (fl) 0 2 (76) 1 (fl) 0
Fiskeørn 214 (93) 58 (02) 106 41 (09) 12 (04) 23
Tårnfalk 196 (12) 33 (85) 99 73 (06) 15 (06) 29
Aftenfalk 45 (93) 11 (93) 4 49 (75) 30 (75) 0
Dværgfalk 139 (93) 29 (91) 62 19 (95) 7 (03) 9
Lærkefalk 161 (06) 45 (12) 67 9 (06) 4 (06) 3
Vandrefalk 53 (09) 7 (fl) 25 12 (04) 3 (04) 6
Totaler 5012 3383

Tabel 2
Forårstræk fordelt på 10-dages perioder.

F e b M a r A p r M a j J u n I alt
Hvepsevåge 37 113 132 131 1 414
Sort Glente 1 2 1 2 3 9
Rød Glente 1 12 20 53 13 17 9 35 5 2 3 1 171
Havørn 3 1 7 3 5 5 1 1 26
Rørhøg 1 24 34 36 18 66 16 13 1 209
Blå Kærhøg 1 4 12 15 17 23 10 82
Steppehøg 1 2 3
Hedehøg 1 7 1 9
Kærhøg sp. 3 3
Duehøg 6 3 9 1 2 1 22
Spurvehøg 8 6 304 325 256 99 191 37 12 5 1243
Musvåge 1 524 564 2057 131 179 144 434 87 11 8 4140
Fjeldvåge 1 4 8 18 17 79 26 2 155
Fiskeørn 17 19 25 8 11 8 5 3 96
Tårnfalk 1 6 13 18 16 56 33 23 15 181
Aftenfalk 21 1 22
Dværgfalk 3 6 14 6 28 8 2 67
Lærkefalk 5 136 28 10 7 186
Vandrefalk 7 4 7 7 11 2 1 39
I alt 3 3 0 551 596 2495 570 598 351 1143 376 216 174 1 1 7078

Ud over de i tabellen nævnte følgende: Rød Glente pri jan 1, Havørn med jan 1, Musvåge ult jan 1.

Tabel 3
Efterårstræk fordelt på 10-dages perioder.

J u l A u g S e p O k t N o v Dec I alt
Hvepsevåge 2 1 8 14 1 26
Rød Glente 3 1 4 8
Havørn 3 2 1 1 1 1 2 11
Rørhøg 1 7 1 9 2 20
Blå Kærhøg 3 4 5 1 1 1 1 16
Steppehøg 1 2 3
Hedehøg 1 1
Duehøg 1 1
Spurvehøg 17 5 29 19 7 6 3 1 87
Musvåge 1 5 1 19 6 111 127 19 16 16 11 8 340
Fjeldvåge 1 1 2
Fiskeørn 1 1 2 3 7
Tårnfalk 2 1 2 8 2 4 19
Dværgfalk 1 2 1 4
Lærkefalk 1 1 2
Vandrefalk 1 1 2 1 5
I alt 4 7 7 3 61 28 174 158 39 16 23 16 11 0 5 552

Udover de i tabellen nævnte disse: Havørn ult dec 1.


2015:  Rovfugletabeller

Tabel 1
Sæson/dagsmax (årstal i parentes) + et 10 års gennemsnit 2005 - 2014.

Forår Efterår
Sæsonmax. Dagsmax. Gens. Sæsonmax. Dagsmax. Gens.
Hvepsevåge 4776 (94) 3225 (94) 474 302 (89) 170 (90) 55
Sort Glente 10 (14) 4 (14) 5 1 (99) 1 (fl) 0
Rød Glente 101 (12) 15 (05) 76 50 (05) 18 (09) 19
Havørn 34 (13) 7 (13) 19 12 (10) 3 (08) 8
Rørhøg 240 (93) 41 (02) 158 83 (06) 19 (09) 48
Blå Kærhøg 181 (91) 34 (75) 88 55 (78) 40 (75) 32
Kærhøg sp. 5 (99) 1 (fl) 2
Steppehøg 8 (12) 2 (12) 2 1 (fl) 1 (fl) 1
Hedehøg 11 (94) 4 (97) 4 1 (fl) 1 (fl) 0
Duehøg 75 (96) 13 (83) 21 17 (94) 3 (fl) 5
Spurvehøg 3043 (91) 765 (91) 1310 1052 (06) 319 (06) 484
Musvåge 7418 (96) 4200 (80) 2832 7362 (08) 1409 (08) 2900
Fjeldvåge 1443 (89) 405 (79) 206 94 (85) 107 (10) 40
Lille Skrigeørn 1 (fl) 1 (fl) 0 2 (11) 1 (11) 0
Stor Skrigeørn 1 (fl) 1 (fl) 0
Kongeørn 3 (84) 1 (fl) 0 2 (76) 1 (fl) 0
Fiskeørn 214 (93) 58 (02) 116 42 (09) 12 (04) 25
Tårnfalk 196 (12) 33 (85) 103 30 (75) 15 (06) 31
Aftenfalk 45 (93) 11 (93) 4 49 (75) 30 (75) 0
Dværgfalk 139 (93) 29 (91) 70 19 (95) 7 (03) 10
Lærkefalk 161 (06) 45 (12) 71 9 (06) 4 (06) 3
Vandrefalk 53 (09) 7 (fl) 27 12 (04) 3 (04) 6
Totaler 5588 3667

Tabel 2
Forårstræk fordelt på 10-dages perioder.

Feb M a r A p r M a j J I alt
Hvepsevåge 75 109 2 35 221
Sort Glente 2 1 3
Rød Glente 1 2 45 18 18 22 4 2 1 113
Havørn 2 12 3 6 3 1 2 2 1 32
Rørhøg 1 1 11 17 7 13 11 2 63
Blå Kærhøg 1 5 1 9 18 5 2 41
Steppehøg 2 2
Duehøg 1 4 2 1 8
Spurvehøg 1 1 35 35 83 165 34 23 16 3 396
Musvåge 35 19 1931 339 333 391 181 31 35 12 3307
Fjeldvåge 10 1 9 14 10 12 2 58
Fiskeørn 1 17 23 4 3 1 1 50
Tårnfalk 1 3 7 10 1 12 6 3 43
Aftenfalk 1 1
Dværgfalk 9 11 2 9 6 37
Lærkefalk 1 6 1 7 15
Vandrefalk 1 4 11 5 1 22
I alt 40 24 2047 399 510 686 257 189 191 3 66 4412

Ud over de i tabellen nævnte følgende: Hvepsevåge ult jun 2, Havørn ult jan 1, Blå Kærhøg med feb 1 og Musvåge pri jan 2.

Tabel 3
Efterårstræk fordelt på 10-dages perioder.

A u g S e p O k t N o I alt
Hvepsevåge 21 5 3 3 1 33
Rød Glente 5 5
Havørn 5 1 2 8
Rørhøg 6 4 1 4 4 3 1 1 24
Blå Kærhøg 3 2 13 1 2 21
Steppehøg 1 1 1 3
Spurvehøg 2 2 1 4 14 7 5 28 63
Musvåge 2 4 2 11 137 140 26 767 8 1097
Fjeldvåge 5 5 28 1 39
Kongeørn 1 1
Fiskeørn 1 9 3 3 1 17
Tårnfalk 1 2 2 2 7
Dværgfalk 1 1 1 1 4
Lærkefalk 3 1 4
Vandrefalk 1 1 1 1 3 7
I alt 32 8 16 25 167 159 39 848 1 13 1333

Udover de i tabellen nævnte disse: Hvepsevåge med jul 1, Rørhøg ult jul 2, Musvåge med jul 1 og ult nov 3.


2014:  Rovfugletabeller 

Tabel 1
Sæson/dagsmax (årstal i parentes) + et 10 års gennemsnit 2004 - 2013

Forår Efterår
Sæsonmax. Dagsmax. Gens. Sæsonmax. Dagsmax. Gens.
Hvepsevåge 4776 (94) 3225 (94) 395 302 (89) 170 (90) 61
Sort Glente 8 (fl) 2 (fl) 4 1 (99) 1 (fl) 0
Rød Glente 174 (13) 20 (13) 73 50 (05) 18 (09) 18
Havørn 34 (13) 7 (13) 17 21 (13) 3 (fl) 8
Rørhøg 240 (93) 41 (02) 158 83 (06) 19 (09) 50
Blå Kærhøg 181 (91) 34 (75) 95 55 (78) 40 (75) 33
Steppehøg/Hedehøg 11 (93) 4 (fl) 2
Steppehøg 8 (12) 2 (12) 2 1 (fl) 1 (fl) 0
Hedehøg 11 (94) 4 (97) 4 1 (fl) 1 (fl) 0
Duehøg 75 (96) 13 (83) 24 17 (94) 3 (fl) 5
Spurvehøg 3043 (91) 765 (91) 1404 1052 (06) 319 (06) 498
Musvåge 7418 (96) 4200 (80) 2893 7362 (08) 1409 (08) 2898
Fjeldvåge 1443 (89) 405 (79) 197 107 (10) 88 (10) 41
Lille Skrigeørn 1 (fl) 1 (fl) 0 2 (11) 1 (11) 0
Stor Skrigeørn 1 (fl) 1 (fl) 0
Kongeørn 3 (84) 1 (fl) 0 2 (76) 1 (fl) 0
Fiskeørn 214 (93) 58 (02) 117 42 (09) 12 (04) 26
Tårnfalk 196 (12) 33 (85) 95 30 (75) 15 (06) 32
Aftenfalk 45 (93) 11 (93) 4 49 (75) 30 (75) 0
Dværgfalk 139 (93) 29 (91) 76 19 (95) 7 (03) 10
Lærkefalk 161 (06) 45 (12) 72 9 (06) 4 (06) 3
Vandrefalk 53 (09) 7 (fl) 27 12 (04) 3 (04) 7
Totaler 5658 3690

Tabel 2
Forårstræk fordelt på 10-dages perioder.

Fe b M a r A p r M a j J I alt
Hvepsevåge 66 842 5 913
Sort Glente 1 2 5 2 10
Rød Glente 18 1 22 24 9 13 2 1 5 95
Havørn 4 3 3 1 4 14 1 1 31
Rørhøg 4 1 65 9 60 4 16 25 184
Blå Kærhøg 1 22 4 25 1 2 55
Kærhøg sp. 1 1 2
Steppehøg 2 2
Hedehøg 1 1 1 3
Duehøg 2 2 4 1 1 1 11
Spurvehøg 4 12 6 158 407 69 443 22 8 56 1185
Musvåge 6 207 724 19 204 150 87 839 20 15 11 2 2284
Fjeldvåge 3 133 39 123 298
Lille Skrigeørn 1 1
Ørn sp. 1 1 2
Fiskeørn 8 71 15 54 2 1 5 1 157
Falk sp. 2 1 3
Tårnfalk 5 24 14 95 9 6 21 174
Aftenfalk 3 6 9
Dværgfalk 15 6 40 2 2 4 69
Lærkefalk 1 29 3 10 27 70
Vandrefalk 1 1 8 3 17 1 2 33
I alt 8 221 762 26 408 921 263 1766 67 128 1013 8 5589

Ud over de i tabellen nævnte følgende: Duehøg pri feb 1, Lærkefalk ult jun 1.

Tabel 3
Efterårstræk fordelt på 10-dages perioder.

A u g S e p O k t N o v I alt
Hvepsevåge 1 14 19 1 35
Rød Glente 1 1 8 2 12
Havørn 2 1 1 2 1 7
Rørhøg 2 6 7 1 16
Blå Kærhøg 1 1 5 5 1 13
Steppehøg 1 1
Duehøg 1 1 2
Spurvehøg 2 11 4 5 7 19 23 2 2 75
Musvåge 2 1 6 26 22 151 170 239 85 29 3 734
Fjeldvåge 1 1 4 2 1 9
Fiskeørn 2 4 3 1 2 12
Tårnfalk 2 2 4
Aftenfalk 1 1
Dværgfalk 2 1 4 1 8
Lærkefalk 0
I alt 6 1 33 72 35 166 194 261 119 35 2 5 929

Udover de i tabellen nævnte disse: Musvåge ult dec 1 og Fiskeørn ult jun 1.


2013:  Rovfugletabeller 

Tabel 1
Sæson/dagsmax (årstal i parentes) + et 10 års gennemsnit 2003 - 2012

Forår Efterår
Sæsonmax. Dagsmax. Gens. Sæsonmax. Dagsmax. Gens.
Hvepsevåge 4776 (94) 3225 (94) 348 302 (89) 170 (90) 78
Sort Glente 8 (09) 2 (fl) 4 1 (99) 1 (fl) 0
Rød Glente 101 (12) 15 (05) 59 50 (05) 18 (09) 18
Havørn 28 (07) 4 (11) 14 12 (10) 3 (08) 7
Rørhøg 240 (93) 41 (02) 152 83 (06) 19 (09) 45
Blå Kærhøg 181 (91) 34 (75) 98 55 (78) 40 (75) 33
Steppehøg/Hedehøg 11 (93) 4 (fl) 0
Steppehøg 8 (12) 2 (12) 2 1 (fl) 1 (fl) 0
Hedehøg 11 (94) 4 (97) 5 1 (fl) 1 (fl) 0
Duehøg 75 (96) 13 (83) 24 17 (94) 3 (fl) 6
Spurvehøg 3043 (91) 765 (91) 1423 1052 (06) 319 (06) 460
Musvåge 7418 (96) 4200 (80) 2932 7362 (08) 1409 (08) 2828
Fjeldvåge 1443 (89) 405 (79) 220 94 (85) 107 (10) 39
Lille Skrigeørn 1 (fl) 1 (fl) 0 2 (11) 1 (11) 0
Stor Skrigeørn 1 (fl) 1 (fl) 0
Kongeørn 3 (84) 1 (fl) 0 2 (76) 1 (fl) 0
Fiskeørn 214 (93) 58 (02) 119 42 (09) 12 (04) 26
Tårnfalk 196 (12) 33 (85) 92 30 (75) 15 (06) 31
Aftenfalk 45 (93) 11 (93) 3 49 (75) 30 (75) 0
Dværgfalk 139 (93) 29 (91) 79 19 (95) 7 (03) 10
Lærkefalk 161 (06) 45 (12) 69 9 (06) 4 (06) 4
Vandrefalk 53 (09) 7 (fl) 29 12 (04) 3 (04) 7
Totaler 5672 3592

Tabel 2
Forårstræk fordelt på 10-dages perioder.

Feb M a r A p r M a j J u I alt
Hvepsevåge 13 789 17 3 822
Sort Glente 4 1 3 8
Rød Glente 1 9 9 41 46 46 6 12 1 2 1 174
Havørn 3 5 1 13 3 1 4 2 1 1 34
Rørhøg 5 45 85 10 16 29 1 1 192
Blå Kærhøg 9 1 1 13 27 3 8 5 67
Kærhøg sp. 1 1 2
Steppehøg 1 1 2
Hedehøg 1 1
Duehøg 3 10 5 5 23
Spurvehøg 3 7 26 227 564 37 47 50 1 962
Musvåge 110 124 27 338 255 820 107 51 25 3 1 1861
Fjeldvåge 1 11 26 38 31 9 116
Kongeørn 1 1
Fiskeørn 73 42 5 6 1 2 1 130
Falk sp. 1 1
Tårnfalk 1 9 15 10 24 25 84
Aftenfalk 2 4 1 7
Dværgfalk 8 15 1 4 4 32
Lærkefalk 1 34 18 53
Vandrefalk 1 2 2 2 2 2 11
I alt 117 158 38 437 697 1654 224 255 968 25 7 3 4583

Ud over de i tabellen nævnte følgende: Havørn pri. jan 1, med. jan 1, ult jan 3 og Musvåge ult. jan 1

Tabel 3
Efterårstræk fordelt på 10-dages perioder.

A u g S e p O k t N o v I alt
Hvepsevåge 3 5 74 4 86
Rød Glente 2 1 2 2 2 9
Havørn 1 3 1 1 1 6 6 1 1 21
Rørhøg 7 47 10 2 1 67
Blå Kærhøg 2 1 1 2 4 1 1 12
Steppehøg 1 1
Hedehøg 1 1
Duehøg 2 1 3
Spurvehøg 5 278 11 10 20 41 138 3 3 509
Musvåge 2 27 107 75 131 103 455 280 6 1186
Fjeldvåge 4 6 8 1 1 1 21
Fiskeørn 3 1 16 3 23
Tårnfalk 2 2 8 2 1 1 4 1 21
Aftenfalk 2 2
Dværgfalk 2 1 3 1 3 10
Lærkefalk 0
Vandrefalk 1 1 4 1 1 1 2 11
I alt 4 12 51 540 113 158 142 516 430 11 5 1 1983

Udover de i tabellen nævnte disse: Hvepsevåge pri. jul 1 og Musvåge ult. dec 2.


2012:  Rovfugletabeller    
Trækket af rovfugle over Rørvighalvøen var generelt godt i foråret 2012. Der var godt nok ingen store hits, men 13 arter havde totaler over de seneste 10 års gennemsnit. Ingen arter var direkte dårlige og de sidste 4 arters forårstotaler lå kun lidt under 10 årsgennemsnittet. For tre arter var der endog tale om nye sæsonrekorder (Rød Glente, Steppehøg og Tårnfalk). I anledningen af, at det er rapport nummer 40 i rækken af rapporter fra Rørvigfuglestation, er der udarbejdet en tabel, hvor de gennemsnitlige forårstotaler er vist i 5 årsperioder og her er tallene fra 1973 – 1997 taget fra LB’s bearbejdning i 25 års jubilæumsrapporten fra 1997. Her kan man endvidere sammenligne gennemsnitstotalerne for de seneste 15 år med gennemsnittet for de første 25 år, og det samlede gennemsnit for hele årrækken. Der vil under nedenstående artsgennemgang blive henvist til denne tabel, og for nogle arter vil forårsmaterialet fra Rørvigområdet blive sammenlignet med de standardiserede træktællingerne fra Nabben ved Falsterbo for årene 1973 – 2011 (”SkOF 2012. Fåglar i Skåne 2011. Vellinge”).
Endelig bør det nok også nævnes, at der kan være noget usikkerhed på træktallene for arterne Rød Glente, Havørn og Vandrefalk, da disse 3 arter nu yngler i Danmark og også raster jævnligt i vores område. Det kan under tiden være ret så vanskeligt, at afgøre om en fugl virkelig er trækkende eller bare overflyvende eller på strejf/fouragerings togt. Derfor er det glædeligt, at så mange af rapportørerne forsøger at beskrive deres observation i DOFbasen. Det har alt i alt gjort det lidt lettere at udelukke ikke trækkende fugle.


Tabel 1. Rovfugle forårstotaler vist som 5 års gennemsnit, gennemsnit for årene før og efter 25 års jubilæumsrapporten 1997 og gennemsnit for alle årene 1973 - 2012

1973-77 1978-82 1983-87 1988-92 1993-97 1998-02 2003-07 2008-12 1973-97 1998-12 1973-2012
Hvepsevåge 329 1475 637 581 1484 511 312 384 901 402 714
Sort Glente 1,4 2 2,2 2,6 2 2,4 2,4 4,8 2 3,2 2,5
Rød Glente 5 8 12 16 33 27 46 71 15 48 27
Havørn 0 1 3 1 6 4 14 14 2 11 5
Rørhøg 20 55 51 111 172 188 145 160 82 164 113
Blå Kærhøg 60 88 99 98 111 84 106 90 91 93 92
Steppehøg 0 0 0,2 0,2 0 0,4 1 3 0,1 1,5 0,6
Hedehøg 0,6 2,8 5,2 5,2 9,2 3,4 5,6 4 4,7 4,8 4,6
Duehøg 8 21 37 42 42 20 27 21 30 23 27
Spurvehøg 572 1284 1186 1496 1397 1258 1640 1207 1187 1368 1255
Musvåge 2756 4373 2445 2556 3202 2292 3251 2612 3066 2718 2936
Fjeldvåge 170 412 464 722 452 355 250 191 444 265 377
Fiskeørn 36 70 77 86 138 156 129 108 81 131 100
Tårnfalk 79 59 62 79 115 80 85 99 79 88 82
Aftenfalk 0,8 4,2 4,2 19 13 4,2 2 4,6 8,3 3,6 6,6
Dværgfalk 16 33 58 80 95 87 94 64 56 82 66
Lærkefalk 18 16 36 38 55 67 73 66 33 68 46
Vandrefalk 0,6 0,4 4,6 8 20 20 32 28 6,7 27 14

—-
Tabel 2. Sæson/dagsmax (årstal i parentes) + et 10 års gennemsnit 2002 - 2011

Forår Efterår
Sæsonmax. Dagsmax. Gens. Sæsonmax. Dagsmax. Gens.
Hvepsevåge 4776 (94) 3225 (94) 321 302 (89) 170 (90) 77
Sort Glente 8 (09) 2 (fl) 3 1 (99) 1 (fl) 0
Rød Glente 81 (09) 15 (05) 51 50 (05) 18 (09) 16
Havørn 28 (07) 4 (fl) 13 12 (10) 3 (08) 9
Rørhøg 240 (93) 41 (02) 153 83 (06) 19 (09) 41
Blå Kærhøg 181 (91) 34 (75) 96 55 (78) 40 (75) 31
Steppehøg/Hedehøg 11 (93) 4 (fl) 0
Steppehøg 4 (08) 1 (fl) 1 1 (fl) 1 (fl) 0
Hedehøg 11 (94) 4 (97) 4 1 (fl) 1 (fl) 0
Duehøg 75 (96) 13 (83) 23 17 (94) 3 (fl) 6
Spurvehøg 3043 (91) 765 (91) 1440 1052 (06) 319 (06) 435
Musvåge 7418 (96) 4200 (80) 2927 7362 (08) 1409 (08) 2655
Fjeldvåge 1443 (89) 405 (79) 239 107 (10) 69 (85) 39
Lille Skrigeørn 1(fl) 1(fl) 0 2(11) 1(11) 0
Stor Skrigeørn 1 (fl) 1 (fl) 0
Kongeørn 3 (84) 1 (fl) 0 2 (76) 1 (fl) 0
Fiskeørn 214 (93) 58 (02) 129 42 (09) 12 (04) 24
Tårnfalk 161 (94) 33 (85) 89 73 (06) 15 (06) 26
Aftenfalk 45 (93) 11 (93) 3 30 (75) 30 (75) 0
Dværgfalk 139 (93) 29 (91) 81 19 (95) 7 (03) 9
Lærkefalk 161 (06) 36 (06) 64 9 (06) 4 (06) 4
Jagtfalk 1 (fl) 1 (fl) 0
Vandrefalk 53 (09) 7 (fl) 30 12 (04) 3 (04) 6
Totaler 5667 3378

—-
Tabel 3. Forårstræk fordelt på 10-dages perioder

Feb M a r A p r M a j J u I alt
Hvepsevåge 36 393 295 3 727
Sort Glente 1 3 2 6
Rød Glente 11 13 18 8 19 10 9 9 3 100
Havørn 7 3 2 2 14
Rørhøg 5 16 96 34 28 33 8 1 221
Blå Kærhøg 2 5 7 64 36 9 3 2 128
Kærhøg sp. 1 1 1 1 4
Steppehøg 3 2 2 1 8
Hedehøg 2 3 1 6
Duehøg 8 4 3 3 18
Spurvehøg 10 9 79 107 614 336 107 73 24 1359
Musvåge 4 504 380 307 53 381 501 48 21 17 2 2218
Fjeldvåge 2 1 86 72 102 10 11 284
Fiskeørn 17 40 29 4 5 6 101
Falk sp. 1 2 3
Tårnfalk 1 2 1 4 45 22 49 37 35 196
Aftenfalk 2 2 1 1 6
Dværgfalk 2 37 14 29 4 1 87
Lærkefalk 8 97 12 22 139
Vandrefalk 1 4 1 2 5 4 9 1 27
I alt 6 549 408 420 219 1397 1074 535 609 428 7 5652

Ud over de i tabellen nævnte følgende: Rød Glente med. feb. 1, Havørn med. feb. 1, Musvåge med. feb. 11.


Tabel 4. Efterårstræk fordelt på 10-dages perioder

A u g S e p O k t N o v I alt
Hvepsevåge 14 4 1 19
Rød Glente 1 1 3 5 3 1 1 15
Havørn 1 1 2 4
Rørhøg 2 10 20 9 1 8 50
Blå Kærhøg 1 2 11 5 17 1 1 38
Steppehøg 1 1
Duehøg 1 3 4
Spurvehøg 5 17 45 5 76 46 118 35 7 354
Musvåge 46 75 24 23 716 644 571 151 4 25 1 2280
Fjeldvåge 2 2 8 1 1 1 15
Fiskeørn 1 8 6 4 2 3 24
Tårnfalk 3 6 6 1 12 6 2 1 1 38
Dværgfalk 2 2 3 5 12
Lærkefalk 1 1 1 3
Vandrefalk 2 4 1 7
I alt 4 130 94 33 837 710 729 191 6 37 4 2864

Udover de i tabellen nævnte disse:
Hvepsevåge ult. jul. 1, Blå Kærhøg ult. dec. 1, Spurvehøg med. jul. 1, Musvåge pri. dec. 5, med. dec. 2, ult. dec 4, Fiskeørn ult. jun. 1.

DOFBasen:2012


2009:  Rovfugletabeller    
Tabel 1. Sæson/dagsmax (årstal i parentes) + et 10 års gennemsnit 1999 - 2008

Forår Efterår
Sæsonmax. Dagsmax. Gens. Sæsonmax. Dagsmax. Gens.
Hvepsevåge 4776 (94) 3225 (94) 331 302 (89) 170 (90) 82
Sort Glente 6 (fl) 2 (fl) 3 1 (99) 1 (fl) 0
Rød Glente 71 (08) 15 (05) 41 50 (05) 11 (05) 13
Havørn 28 (07) 3 (fl) 10 7 (04) 3 (08) 5
Rørhøg 240 (93) 41 (02) 157 83 (06) 18 (08) 37
Blå Kærhøg 181 (91) 34 (75) 99 55 (78) 40 (75) 29
Kærhøg sp. Step/Hede 11 (93) 4 (fl) 1
Steppehøg 4 (08) 1 (fl) 1 1 (05) 1 (05) 0
Hedehøg 11 (94) 4 (97) 4 1 (fl) 1 (fl) 0
Duehøg 75 (96) 13 (83) 21 17 (94) 3 (fl) 6
Spurvehøg 3043 (91) 765 (91) 1434 1052 (06) 319 (06) 385
Musvåge 7418 (96) 4200 (80) 2901 7362 (08) 1409 (08) 2545
Fjeldvåge 1443 (89) 405 (79) 241 94 (85) 69 (85) 21
Skrigeørn sp. 1 (fl) 1 (fl) 0
Lille Skrigeørn 1 (fl) 1 (fl) 0
Stor Skrigeørn 1 (fl) 1 (fl) 0
Kongeørn 3 (84) 1 (fl) 0 2 (76) 1 (fl) 0
Fiskeørn 229 (93) 58 (02) 138 30 (fl) 12 (04) 21
Tårnfalk 161 (94) 33 (85) 84 73 (06) 15 (06) 20
Aftenfalk 45 (93) 11 (93) 4 49 (75) 30 (75) 0
Dværgfalk 139 (93) 29 (91) 89 19 (95) 7 (03) 10
Lærkefalk 161 (06) 36 (06) 71 9 (06) 4 (06) 4
Vandrefalk 41 (03) 7 (fl) 26 12 (04) 3 (04) 4
Totaler 5656 3182

Tabel 2. Forårstræk fordelt på 10-dages perioder.

M a r A p r M a j J u n I alt
Hvepsevåge 14 492 19 1 526
Sort Glente 5 1 1 1 8
Rød Glente 7 10 17 16 13 8 4 3 1 1 80
Havørn 2 2 2 2 1 4 1 14
Rørhøg 7 52 38 38 10 19 3 167
Blå Kærhøg 1 6 33 53 14 3 4 114
Steppehøg 1 1
Kærhøg sp. 1 1
Hedehøg 2 3 1 1 7
Duehøg 1 13 11 1 26
Spurvehøg 2 27 156 503 548 288 15 19 1 1559
Musvåge 154 1444 791 722 436 384 35 30 3 3999
Fjeldvåge 2 3 14 154 67 3 7 250
Lille Skrigeørn 1 1
Skrigeørn sp. 1 1
Fiskeørn 12 69 52 30 1 4 168
Tårnfalk 13 4 20 46 1 2 86
Aftenfalk 2 2
Dværgfalk 3 19 24 17 5 3 71
Lærkefalk 1 14 2 9 2 28
Jagtfalk 1 1
Vandrefalk 1 15 18 17 2 53
I alt 167 1486 1024 1466 1360 932 97 597 30 3 0 1 7163

Ud over de i tabellen nævnte følgende: Rød Glente ult feb 1 og Musvåge ult feb 10.
Tabel 3. Efterårstræk fordelt på 10-dages perioder.

A u g S e p O k t N o v I alt
Hvepsevåge 3 18 14 5 2 42
Rød Glente 1 2 2 3 18 1 1 28
Havørn 1 2 1 2 6
Rørhøg 4 18 20 30 2 1 75
Blå Kærhøg 3 1 3 2 10 4 23
Steppehøg 1 1
Hedehøg 1 1
Duehøg 1 1 2
Spurvehøg 19 25 61 27 2 240 11 33 418
Musvåge 2 60 50 77 300 189 1713 92 80 2563
Fjeldvåge 1 11 3 6 1 22
Fiskeørn 12 16 10 2 40
Tårnfalk 1 8 6 6 6 2 4 1 34
Dværgfalk 2 1 2 2 7
Lærkefalk 1 1 2
Vandrefalk 1 1 4 1 1 8
I alt 11 139 138 197 347 199 2003 109 125 2 2 0 3272

Udover de i tabellen nævnte disse: Musvåge ult dec 1, Fiskeørn ult juli 1 og Tårnfalk ult juli 1

DOFBasen:2009


2008:  Rovfugletabeller    
Tabel 1. Sæson/dagsmax (årstal i parentes) + et 10 års gennemsnit 1998 - 2007

Forår Efterår
Sæsonmax. Dagsmax. Gens. Sæsonmax. Dagsmax. Gens.
Hvepsevåge 4776 (94) 3225 (94) 405 302 (89) 170 (90) 82
Sort Glente 6 (fl) 2 (fl) 2 1 (99) 1 (fl) 0
Rød Glente 54 (fl) 7 (04) 36 50 (05) 11 (05) 11
Havørn 28 (07) 3 (fl) 9 7 (04) 2 (fl) 4
Rørhøg 240 (93) 41 (02) 167 85 (06) 14 (fl) 33
Blå Kærhøg 181 (91) 34 (75) 95 55 (78) 40 (75) 22
Steppehøg/Hedehøg 11 (93) 4 (fl) 1
Steppehøg 3 (05) 1 (fl) 1 1 (05) 1 (05) 0
Hedehøg 11 (94) 4 (97) 4 1 (fl) 1 (fl) 0
Duehøg 75 (96) 13 (83) 23 17 (94) 3 (fl) 5
Spurvehøg 3043 (91) 765 (91) 1449 1052 (06) 319 (06) 320
Musvåge 7418 (96) 4200 (80) 2771 3816 (07) 1264 (96) 1498
Fjeldvåge 1443 (89) 405 (79) 303 94 (85) 69 (85) 19
Stor Skrigeørn 1 (fl) 1 (fl) 0
Kongeørn 3 (84) 1 (fl) 0 2 (76) 1 (fl) 0
Fiskeørn 229 (93) 58 (02) 140 30 (04) 12 (04) 20
Tårnfalk 161 (94) 33 (85) 83 73 (06) 15 (06) 20
Aftenfalk 45 (93) 11 (93) 3 49 (75) 30 (75) 1
Dværgfalk 139 (93) 29 (91) 90 19 (95) 6 (90) 9
Lærkefalk 161 (06) 36 (06) 70 9 (06) 4 (06) 4
Vandrefalk 41 (03) 7 (fl) 26 12 (04) 3 (04) 4
Totaler 5678 2052

Tabel 2. Forårstræk fordelt på 10-dages perioder

M a r A p r M a j J u n I alt
Hvepsevåge 23 163 67 1 254
Sort Glente 1 1 2 2 6
Rød Glente 5 5 26 10 4 8 8 1 3 70
Havørn 4 1 3 2 3 1 14
Rørhøg 8 26 22 63 8 2 6 6 1 142
Blå Kærhøg 1 4 10 37 64 5 2 1 1 125
Steppehøg 2 1 1 4
Kærhøg sp. 1 1
Hedehøg 1 1
Duehøg 3 9 4 16
Spurvehøg 13 3 340 189 155 619 38 2 33 7 1399
Musvåge 1028 233 538 1015 281 532 145 2 9 6 3789
Fjeldvåge 1 2 9 5 100 108 15 1 1 1 243
Fiskeørn 12 14 47 53 8 2 11 8 155
Falk sp. 1 1 2
Tårnfalk 13 4 20 46 1 2 86
Aftenfalk 7 1 8
Dværgfalk 3 7 14 30 8 1 7 70
Lærkefalk 1 27 10 2 11 5 56
Vandrefalk 1 2 6 11 1 1 22
I alt 1055 244 967 1289 691 1567 250 40 253 105 2 6463

Udover de i tabellen nævnte følgende: Rød Glente med feb 1, Havørn pri feb 1, med feb 1, Duehøg pri feb 2, Musvåge pri feb 2.
Tabel 3. Efterårstræk fordelt på 10-dages perioder

A u g S e p O k t N o v I alt
Hvepsevåge 3 16 4 43 66
Rød Glente 1 1 15 2 19
Havørn 1 1 1 2 3 1 9
Rørhøg 3 14 10 21 3 51
Blå Kærhøg 4 5 1 29 1 5 3 48
Duehøg 2 3 2 2 9
Spurvehøg 58 56 33 1 201 14 406 7 776
Musvåge 10 241 78 288 19 2387 328 3564 446 7361
Fjeldvåge 1 14 18 2 35
Fiskeørn 1 2 2 5 5 15
Falk sp. 1 1
Tårnfalk 1 6 2 5 1 15
Aftenfalk 1 1 2
Dværgfalk 1 1 2 2 6
Lærkefalk 1 4 5
Vandrefalk 2 2 4
I alt 1 20 342 155 410 24 2657 347 4001 461 0 4 8422

Udover de i tabellen nævnte disse: Musvåge ult dec 1.

DOFBasen:2008


1997:  Rovfugletabeller

Tabel 2 Trækkende rovfugle per sæson ved Rørvig 1973 - 1996.
Første kolonne viser antal individer anden kolonne antal arter f.eks. blev der i foråret 1991 set 7207 trækkende rovfugle fordelt på 17 arter. Det gennemsnitlige antal arter om foråret er steget fra 15 i begyndelsen af 1970'erne til 17 sidst i 1990'erne.
For efterårets vedkommende har fremgangen været endnu mere markant, fra omkring 10 arter først i 1970'erne til stabilt 14 arter sidst i 1990'erne.
Tre forår udmærker sig ved at være på over 10000 fugle. Det må betragtes som en noget ekstrem pussighed, at de praktisk talt rammer det samme tal alle tre! Umiddelbart må 1979, rovfuglenes generelle fremgang taget i betragtning, fremstå som vores bedste forår. En bedre dækning i 1996 kunne have givet 2500 Musvåger mere, men der mangler immervæk 2, for at det skulle blive rekord!
1977 fremstår stadig som katastrofe foråret, medens det noget magre resultat i 1973 kan undskyldes med, at al begyndelse er svær (kun observationer fra Korshage).
1980 og 1996 er de eneste efterår, hvor vi er kommet over 2000 rovfugle. Bundskraberen er 1983 med kun 234 fugle. Det skal bemærkes, at dækningen om efteråret gennemgående er meget dårligere end om foråret.

Rovfugle forår 1973 1996 Rovfugle efterår 1973 1996
År Fugle Arter År Fugle Arter År Fugle Arter År Fugle Arter
73 1793 13 85 5420 18 73 ? 8 85 667 12
74 6631 16 86 5914 18 74 871 10 86 1117 10
75 8744 15 87 3912 18 75 1432 12 87 300 10
76 2314 15 88 5676 15 76 712 13 88 632 11
77 862 15 89 6560 17 77 976 10 89 546 13
78 6493 14 90 3871 18 78 993 12 90 1238 13
79 10328 17 91 7207 17 79 412 13 91 1374 13
80 8588 16 92 6331 19 80 2084 12 92 581 13
81 8294 16 93 7686 18 81 676 11 93 1160 14
82 5856 18 94 10328 17 82 648 14 94 1789 14
83 4187 17 95 5432 16 83 234 11 95 1561 14
84 6534 19 96 10327 17 84 1401 12 96 2474 14

Tabel 3. Forårstræk 1997 fordelt på 10-dages perioder.

Marts April Maj Juni
primo medio ultimo primo medio ultimo primo medio ultimo primo medio ultimo I alt
Hvepsevåge 12 206 233 65 10 1 527
Sort Glente 1 1
Rød Glente 3 5 4 2 6 1 21
Havørn 1 2 2 5
Rørhøg 1 6 9 27 10 29 11 4 97
Blå Kærhøg 3 4 16 33 8 11 2 77
Hedehøg 3 1 5 1 10
Duehøg 1 3 7 4 5 1 21
Spurvehøg 4 100 20 58 177 33 64 5 461
Musvåge 216 100 897 13 50 65 34 44 10 3 1432
Fjeldvåge 2 3 1 19 14 6 3 1 1 50
Lille Skrigeørn 1 1
Fiskeørn 7 27 22 5 4 4 69
Tårnfalk 2 2 7 23 11 42 2 3 92
Aftenfalk 9 2 11
Dværgfalk 1 1 5 9 27 11 7 2 63
Lærkefalk 7 4 21 4 4 40
Vandrefalk 2 5 4 5 3 19
I alt 223 108 1021 68 207 412 142 448 274 83 10 1 2997

1996:  Rovfugletabeller    
Tabel 2. Sæson/dagsmax. (årstal i parentes samt et 5 års sæsongennemsnit (1991 - 95).

Forår Efterår
Sæsonmax Dagsmax Gens Sæsonmax Dagsmax Gens
Hvepsevåge 4776 (94) 3225 (94) 1620 302 (89) 170 (90) 53
Sortglente 6(flere) 2(flere) 3 - - -
Rød glente 33 (93) 6 (77) 27 12 (95) 5 (94) 5
Havørn 8 (flere) 2 (93) 4 4 (95) 1 (flere) 1
Rørhøg 240 (93) 32 (93) 183 20 (92) 3 (flere) 10
Blå Kærhøg 181 (91) 34 (75) 132 55 (78) 40 (75) 11
Hedehøg 11 (94) 3 (85) 8 1 (flere) 1 (flere) -
Steppehøg 1 (flere) 1 (flere) + - - -
Duehøg 67 (92) 13 (83) 44 17 (94) 3 (94) 8
Spurvehøg 3043 (91) 765 (91) 1828 204 (77) 87 (77) 120
Musvåge 7000 (80) 4200 (80) 2494 1773 (80) 843 (84) 1021
Fjeldvåge 1443 (89) 405 (79) 578 94 (85) 38 (77) 21
Stor Skrigeørn 1 (85) 1 (85) - - - -
Lille Skrigeørn 1 (90) 1 (90) - - - -
Skrigeørn sp. 1 (86) 1 (86) - - - -
Kongeørn 3 (84) 1 (flere) 1 2 (76) 1 (flere) +
Fiskeørn 212 (93) 31 (86) 129 19 (82) 5 (95) 11
Tårnfalk 161 (94) 33 (85) 114 23 (80) 9 (75) 8
Aftenfalk 45 (93) 11 (93) 20 49 (75) 30 (75) +
Dværgfalk 139 (93) 29 (91) 110 19 (95) 5 (79) 10
Lærkefalk 118 (93) 21 (75) 50 5 (94) 3 (94) 2
Vandrefalk 22 (94) 3 (flere) 15 3 (flere) 1 (flere) 2

Tabel . Forårstrækket 1996 fordelt på 10-dages perioder.

Marts April Maj Juni I alt
pri med ult pri med ult pri med ult pri
Hvepsevåge 60 172 11 243
Rød Glente 3 8 19 11 2 1 44
Havørn 3 2 1 1 7
Rørhøg 52 34 20 1 14 26 147
Blå Kærhøg 3 32 57 12 4 5 2 115
Hedehøg 1 1 6 2 10
Duehøg 9 21 15 19 11 75
Spurvehøg 15 15 19 926 500 111 7 4 13 1610
Musvåge 428 1893 2425 2171 434 59 6 1 1 7418
Fjeldvåge 3 83 151 21 1 2 3 264
Fiskeørn 2 117 39 9 4 14 2 1 188
Tårnfalk 5 14 3 34 16 11 1 15 5 104
Aftenfalk 2 2
Dværgfalk 18 21 9 2 8 1 59
Lærkefalk 3 4 1 3 5 16
Vandrefalk 1 9 7 4 1 22
I alt 460 1952 2475 3481 1284 263 30 132 233 14 10324

DOFBasen:1996

art/02301.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1