Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:02310

Rovfugle

Hvepsevåge Pernis apivorus eu02310

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Fåtallig Sommer: Fåtallig Efterår: Sjælden

Fotos


Hvepsevaage

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

* Link

Tekst


Her vil der senere komme en længere tekst om artens forekomst i Rørvig-området.

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Hvepsevåge  Pernis apivorus  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 729 729
Total 735 2 737
MaxRst 3 1 3
Nobs 34 2 36
Ndag 23 2 25
Fænologi 02·· ··24

2023:  Hvepsevåge  Pernis apivorus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 266 5 14 285
Total 272 1 2 5 14 294
MaxRst 5 1 1 5
Nobs 22 1 2 2 10 37
Ndag 14 1 2 2 8 27
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ··28

2022:  Hvepsevåge  Pernis apivorus  (,, 292)

Forårstræk 10/5 - 26/6 i alt 272 fordelt på 13 observationsdage, flest 18/5 142. En enkelt rastende fugl 14/6 Hovvig.
Efterårstræk 14/8 - 4/9 i alt 12 fordelt på 8 observationsdage, flest 20/8 3. Der blev noteret 7 „rastende“ fugle 27/7 - 5/9, heraf flere som „overflyvende“ - måske et par „skjulte“ trækfugle her.

11/2-23 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 257 15 10 1 283
Total 257 16 3 12 1 289
MaxRst 1 2 2 1 2
Nobs 23 6 2 10 2 43
Ndag 9 5 1 9 2 26
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ··05

2021:  Hvepsevåge  Pernis apivorus  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 521 44 1 8 7 581
Total 521 44 1 8 7 581
MaxRst 1 1
Nobs 31 12 1 7 6 57
Ndag 16 7 1 7 6 37
Fænologi 09.. …. …. …. ..26

2020:  Hvepsevåge  Pernis apivorus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 132 33 2 31 56 3 257
Total 134 35 2 34 56 3 264
MaxRst 2 1 2 2
Nobs 19 19 1 13 4 3 59
Ndag 9 8 1 11 4 2 35
Fænologi 18.. …. …. …. …. ..06

2019:  Hvepsevåge  Pernis apivorus (31744 / 2725)

Forårstræk: 8/5 - 12/6 i alt 143, flest 18/5 62 – I alt 18 observationsdage.

Endvidere enkelte rastobs heraf en enkelt fugl i juli - august.

Efterårstræk: 19/8 - 17/9 i alt 59, flest 8/9 13. - I alt 18 observationsdage.

20/8-2020 LB 

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 131 9 19 40 199
Total 135 9 1 22 40 207
MaxRst 3 1 1 1 3
Nobs 27 7 1 16 14 65
Ndag 13 6 1 12 8 40
Fænologi 08.. …. …. …. ..17
2018:  Hvepsevåge  Pernis apivorus   (31271 / 2715)
Forårstrækket var en anelse over gennemsnittet for de seneste 10 år, men den langsigtede tendens er stadig negativ.
På 21 obsdage i maj mellem 8/5 og 31/5 blev i alt set 473 forårstrækkere. Ingen trækkende i juni, hvilket er usædvanligt. Det er ikke set i perioden efter jubilæumsrapporten fra 1997. Eneste trecifrede dagstotal faldt relativt sent 29/5 152. I øvrigt blot to trækdage med over 50: 10/5 51 og 13/5 54.
Sommerobs: 23/6 1 overflyvende Hovvig og 26/6 1 rastende Slettemose.
Efterårstræk blev set på 10 obsdage mellem 17/8 og 15/9. I alt 26. Eneste nævneværdige dag var 3/9 14. Ingen rapporter om ungfugle.

DOFBasen:2018


2017:  Hvepsevåge  Pernis apivorus  (30934 / 2695)
Fortsat negativ udvikling. For tredje år i træk en forårstotal under de seneste ti årsgennemsnit.
På 12 obdage mellem første obsdag 12/5 og 6/6 blev der blot set 337 trækkende. De tre højeste dagstotaler var 12/5 59, 14/5 127 og 18/5 73. Den efterhånden bredt kendte langsigtede negative tendens i efterårstotalerne ved Falsterbo afspejler en reel bestands tilbagegang i Sverige. Reproduktionen hos de svenske Hvepsevåger har været stabil de senere år, og ungfugleandelen har været stigende siden årtusindskiftet. Årsagen til tilbagegangen menes derfor at skulle findes i overvintringskvarteret i Afrika, hvor regnskoven omdannes til palmeolieplantager.
Få sommerobs af enkelt fugle i juli, og i alt blev der set 20 trækkende på 12 obsdage i efteråret mellem tidlige 14/7 og mere normale sidste obs dag 26/9. 15 af disse blev set i august med max. 17/8 6.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 301 36 1 15 4 357
Total 302 36 3 16 4 361
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 29 3 3 8 4 47
Ndag 11 2 3 8 4 28
Fænologi 12.. …. …. …. ..26

2016:  Hvepsevåge  Pernis apivorus (30520 / 2669)   
For andet år i træk var forårstrækket under gennemsnittet.
Forårstræk blev set på 21 dage mellem 6/5 og 6/6 med en enkelt sen østgående 23/6. Totalen endte på 414, hvoraf de 263 svarende til ca 64% trak ultimo maj - primo juni. Forårets dagstotaler over 50: 19/5 62, 22/5 81, 2/6 54 og 3/6 58. Der er langt til tidligere tiders niveau. Det er 18 år siden (1998), at vi har haft en firecifret forårstræktotal, og Hvepsevågen er da også stadig en af de arter, der på langt sigt har vist størst signifikant tilbagegang under efterårstrækket ved Falsterbo. I perioden 1973 - 2015 er det kun Gråkrage, Markpiber og Hortulan, som viser en større signifikant tilbagegang. Tilbagegangen ved Falsterbo var mest markant frem til 1990, herefter er nedgangen knapt så voldsom.
I perioden ultimo juni - ultimo august sås enkelte adulte fugle rastende eller overflyvende i Hovvig.
Som sædvanlig få på returtræk. I alt 26 med de første 3 allerede medio - ultimo juli. Resten blev set i perioden 24/8 - 15/9. Eneste dag med over 5 var 2/9 8. Ingen blev aldersbestemt.
DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 282 132 3 8 15 440
Total 282 133 5 14 15 449
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 45 11 5 10 6 77
Ndag 15 7 5 10 4 41
Fænologi 06.. …. …. …. ..15

2015:  Hvepsevåge  Pernis apivorus (30297 / 2635)
Sløjt forårstræk et stykke under middel.
Ankom pludseligt og overraskede med et hidtil uset tidligt ryk. Hele 51 NØ trækkende i en kortvarig varmelomme om eftermiddagen allerede 5/5. Eneste øvrige nævneværdige dage var 11/5 90 og 5/6 35. Totalen endte på 223 og inkluderer to sene trækforsøgende 21/6 og 27/6. Kun en enkelt fugl blev set rastende 20/5 på Korshage. Fra juli kun én obs 20/7 1 S efter rast Hovvig. Frem til sidste obsdag 12/9 blev i alt set 34 trækkende. Bedste trækdag var 10/8 med 10 fugle, hvoraf de 9 lidt usædvanligt røg mod NØ. Sidstnævnte fænomen er dog set tidligere. Der blev ikke set 1k fugle.
 

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 186 37 1 25 3 252
Total 187 37 1 31 4 260
MaxRst 1 3 1 3
Nobs 40 15 1 13 4 73
Ndag 8 3 1 11 3 26
Fænologi 05.. …. …. …. ..12

2014:  Hvepsevåge  Pernis apivorus (29384 / 2600) 
For tredje år i træk et fint forårstræk.
En sæsontotal på 913 er væsentligt over gennemsnittet for de seneste 10 år og ligger også over det samlede gennemsnit for alle årene. Første fugl var lidt sent på den, og den trak samtidigt den forkerte vej 16/5 1 SV Hovvig. I jubilæumsrapporten fra 1997 angives middelankomstdatoen til 9/5, og den er for årene herefter 1998 – 2013 nøjagtig den samme. Hovedtrækket var koncentreret til to dage 21/5 439 og 22/5 386. Sidste trækkende blev set 9/6.
Et par sommerobservationer 15/6 1 Hovvig og 28/6 1 Højsandet. Begge var overflyvende fugle.
En tidlig forløber 2/8 er første på efterårstrækket, og i alt blev 35 trækkende set frem til årets sidste obsdag 17/9. Der ud over var der enkelte rastende 17/8 1 Hovvig, 31/8 og 2/9 1 Korshage. Kun en af efterårets Hvepsevåger er rapporteret med aldersangivelse. Det var en 1k, som blev set 26/8.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 908 5 15 20 948
Total 908 7 17 21 953
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 17 6 10 8 41
Ndag 9 6 6 5 26
Fænologi 16.. ..28 02.. ..17

2013:  Hvepsevåge  Pernis apivorus  [28562 / 2514]
Nåede frem planmæssigt 8/5. En total på 822 trækkende er væsentligt bedre end gennemsnitstotalen for de seneste 10 år, og ligger også lige over gennemsnittet for hele årrækken 1973 – 2012 (se RF rapport 2012). Som set tidligere, var der en koncentreret passage medio maj: 16/5 279, 17/5 85 og 18/5 342. Øvrige dage ikke over 50. Sidste forårstrækkende blev set 2/6.
En enkelt østgående fugl 4/7 er lidt svær at rubricere.
Den første på egentlig efterårstræk blev set 17/8, og det blev til i alt 86 trækkende frem til årets sidste obsdag 18/9. Man bemærker især en rigtig stor ungfugletrækdag 6/9 56 1k SV Hovvig.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 819 3 1 8 78 910
Total 819 3 1 8 78 910
MaxRst
N 49 3 1 5 7 66
Fænologi 08.. …. …. …. ..18

2012:  Hvepsevåge  Pernis apivorus  (27835 / 2497)
Set med de senere års målestok var forårstrækket i 2012 fint med i alt 727 trækkende set på 18 dage mellem 8/5 og 8/6. Sidst vi havde en højere total var helt tilbage i 1998. Bedste periode var medio – ultimo maj, hvor 94 % af forårets trækkende passerede. På tre dage blev over 100 fine Hvepsevåger set trække forbi - ofte lavt nærmest krybende af sted i frisk østlig vind: 19/5 187, 20/5 130 og 21/5 108.
Hvis man sammenligner gennemsnitsforårstotaler for årene 1973 – 1997 og 1998 – 2012 ses en ret så markant tilbagegang - lidt over en halvering. Nu skal man være forsigtig med at fortolke for meget på en så fluktuerende og trækmæssigt vind og vejrafhængig art som Hvepsevåge, men noget tyder på en reel bestandstilbagegang. Dette kunne underbygges af, at Hvepsevågen i trækmaterialet fra Nabben viser den femte største signifikante tilbagegang blandt alle trækkende arter for perioden 1973 – 2011 kun overgået af Gråkrage, Markpiber, Stær og Rødstrubet Piber i nævnte rækkefølge.
Udover de trækkende, var der i første halvår kun enkelte rastende: 6/6, 7/6 og 15/6 1 Hovvig.
Sommerobservationer af rastende/overflyvende fugle blev i øvrigt set på 4 dage mellem 4/7 og 25/7.
Efterårstrækket var meget småt. På 7 dage mellem 23/7 og 13/9 blev blot set 20 trækkende. Bedste dag faldt ret tidligt 12/8 12.
Der blev ikke bestemt nogle 1k fugle.

DOFBasen:2012


2011:  Hvepsevåge  Pernis apivorus  (27380 / 2474)
Rettede sig noget efter sidste år. Forårstrækket gav i alt 350 på 19 obsdage. Det er noget (24 %) over de sidste 10 års gennemsnit, men langt fra imponerende set i et større perspektiv. En tidlig træktop primo maj var nok til dels vejrbetinget. Yderdatoerne for træk blev 7/5 – 9/6 og følgende dage trak mere end 20: 9/5 67, 10/5 90, 11/5 48, 14/5 39, 22/5 27 og 26/5 26.
Eneste rastende fugle var disse sommerobs: 16/6 1, 27/6 1, 10/7 1 og 19/7 1 alle Hovvig.
Efterårstræk fra 21/8. Kun 2 dage mere end éncifret: 23/8 16 og 26/8 10. I alt blev det til beskedne 56 trækkende fugle fordelt på 14 dage. Af disse var 14 1k, svarende til en ungfugleandel på 25 %. Det er et lille materiale, men det er en høj ungfugle andel i forhold til, hvad vi oftest ser. I 2 ud af de seneste foregående 7 år blev der slet ikke bestemt ungfugle, og den gennemsnitlige ungfugleprocent i samme periode var 7,9. Lidt usædvanligt var det også, at der allerede i starten af trækperioden sidst i august var en ret høj andel af ungfugle. F.eks. var 4 ud af de 10 fugle 26/8 ungfugle. Det er da glædeligt, at der trods alt bliver produceret nogle unge Hvepsevåger. Nu vi er ved ungfuglene, så var der i 2011 et fint eksempel på disses utrolige trækdrift. 15/9 blev en 1k Hvepsevåge opdaget fra Korshage spidsen under en havobs i vind VNV 12/ms. Den kom aktivt indtrækkende efter at være blevet spottet langt ude over Kattegat i retning stik nord. Det er ikke hverdags kost at se Hvepsevåge på en havobs., hvor der trækker Sodfarvede Skråper, Mallemukker, 3 Kjovearter, Sabinemåger mm. Men netop 15/9 var ret speciel med 6 rovfuglearter på indtræk på Korshage.
Ingen blev set rastende under efterårstrækket. Årets sidste var 2 trækkende 25/9.

DOFBasen:2011


2010:  Hvepsevåge  Pernis apivorus  (27316 / 2460)
Vi er næsten nede og skrabe bunden. Kun 64 trækkende mellem 13/5 og 2/7 er næstdårligste forår i rapportens historie. Flest trak ultimo maj og kun to dage nåede dagstotalen over 10: 21/5 12 og 27/5 19.
Fra ultimo juni til medio august var der en række observationer af overflyvende/rastende adulte fugle i Hovvigområdet og Grønnehave Skov, som stærkt indikerer at et par yngler lige syd for området.
Få efterårstrækkende. Blot 14 mellem 8/8 og 7/9 og kun 1 1k. Sidste fugl var en rastende som blev set i området Hovvig - Slettermose 15/9.

DOFBasen:2010


2009:  Hvepsevåge  Pernis apivorus  (26790 / 2418)
Mellem 8/5 og 26/6 blev i alt set 526 trækkende på 13 obsdage. Det er faktisk noget bedre end 10 års gennemsnittet. Stærkt medvirkende til dette var en klassisk trækbølge af Hvepsevåger, som passerede landet 16/5 – 18/5 og ramte Korshage 17/5, hvor 446 østtrækkende blev talt. Men det var som så ofte før så det. Øvrige dage med mere end 10: 8/5 14, 15/5 12, 18/5 18 og 26/5 14.
Efterårets få trækkende blev set på 13 dage mellem 9/8 og 14/9. I alt 42 trak sydvest. Højeste dagstotal 20/8 16.
Ud over de trækkende er der kun en række sommerobs i Hovvig og skovene syd for Nykøbing, som kunne tyde på et ynglepar lige syd for vores område.

DOFBasen:2009


2008:  Hvepsevåge  Pernis apivorus  (26536 / 2352)
Svagt forårstræk. Totalt blot 254 mellem 11/5 og 14/6. Det svarer til ca. 60 % af et gennemsnits forår. Flest omkring månedskiftet maj/juni. De 3 højeste dagstotaler blev 29/5 35, 30/5 52 og 1/6 42.
Ud over de trækkende er der fra foråret et par rastende: 13/5 1 Dybesø og 29/5 1 Nørrevang.
En enkelt juli obs: 30/7 1 SØ Korshage.
Mellem 16/8 og 20/9 blev set 66 sydvesttrækkende, hvilket er under et gennemsnits efterår. Man bemærker dog relativt mange 1k fugle medio september. Bedste dag 11/9 21 1k SV Hovvig. En stor ungfugle trækdag set med “Rørvig øjne”. Ingen rastende i efteråret.

DOFBasen:2008


2007:  Hvepsevåge  Pernis apivorus  (25814/2331)
Forårstrækket bød på et par rimelige dage og rettede sig dermed lidt op efter sidste års bundskraber (28 fugle). På 14 obsdage mellem 11/5 og 8/6 trak i alt 722 mod øst. Som tidligere set et ret koncentreret træk, hvor 94 % af totalen røg ,28/5 og 29/5, med henholdsvis 235 og 441 som dagstotaler. Ellers var 8/6 13 eneste dag med over 10.
I juli ses 1 rastende fugl i Hovvig 16 - 18/7 og allerede 29/7 ses første sydgående. Herefter blev der frem til årets sidste obsdag 1/9 i alt kun set 21 efterårstrækkende. Højeste dagstotal allerede 4/8 9 og ingen ungfugle noteredes. Ud over de trækkende blev en rastende fugl set i Hovvig 13/8.

DOFBasen:2007


2006:  Hvepsevåge  Pernis apivorus  (25786 / 2293)
Foråret blev det dårligste gennem tiderne, en regulær bundskraber. Sølle 28 trækkende på 10 dage mellem 6/5 og 24/6, og ingen af disse dage over 5. En enkelt fugl lavede tf på Korshage 3/7 og fra juni/juli iøvrigt blot en obs af en rastende 18/6 i Hovvig.
Efterår: I alt 14 obsdage gav kun 38 trækkende mellem 15/8 og 26/9. „Flest“ 2/9 med 8 trækkende. 26/9 blev årets eneste 1k fugle set (3 stk).

DOFBasen:2006


2005:  Hvepsevåge  Pernis apivorus  (25456 / 2126)
I 2005 var der ikke så mange Hvepsevåger. Dog var foråret bedre end i 2004. Mellem 13/5 og 28/5 blev i alt set 330 trækkende. Flest 20/5 - 21/5 hvor henholdsvis 152 og 104 trak over området.
For tredje år i træk blev der set rastende fugle i sommerperioden i Hovvig: 16/7 1 og 18/7 2. Måske er der et ynglepar i nærheden, dog ikke på Rørvighalvøen. Efterårstrækket kunne mønstre i alt 167 mellem 6/8 og 6/9 (11 obsdage). Tre dage havde mere end 10 fugle: 14/8 14, 19/8 34 og efterårets topdag 1/9 90. Årets eneste 1k fugl blev set 27/8.

DOFBasen:2005


2004:  Hvepsevåge  Pernis apivorus  (25328 / 2026)
Mildest talt meget sparsomt med forårstrækkende. I alt blot 128 mellem 5/5 og 3/6. De 3 bedste dage: 30/5 30, 31/5 58 og 1/6 25. I Hovvig set rastende mellem 26/6 og 25/8. Bortset fra 7/7 2 kun 1 fugl pr. dag.
Efteråret bød på 100 trækkende. Den første allerede 5/7. En enkelt efter lokale forhold rimelig efterårsdag blev 24/8 med 76. 2 1k rapporteret: 25/8 1 rast Hovvig er lidt tidligt og årets sidste 22/9 1 1k S Korshage.

DOFBasen:2004


2003:  Hvepsevåge  Pernis apivorus  (25060 / 1768)
Med en maj måned, der var stærkt præget af vestlige vinde stod det klart, at året for Hvepsevågens vedkommende ikke ville blive noget stort år. I alt 350 fugle blev det til under forårstrækket i perioden 5/5 - 5/6. Klart under gennemsnittet.
Dage med over 20: 18/5 102, 25/5 47, 3/6 65 og 4/6 56.
Sommerfund: 28/6 1 rst Hovvig.
Efterårstrækket var med i alt 258 fugle mellem 26/7 og 13/9 ligeledes en bundskraber.

DOFBasen:2003


2002:  Hvepsevåge  Pernis apivorus  (24603 / 1758)
Med et forårstræk på 457 i perioden 9/5 - 8/6 løftede arten sig en anelse over sidste års bundskrab. Der er dog stadig et godt stykke op til normalen, som vi sidst nåede i 1998. Dage med over 20: 20/5 170, 21/5 78, 22/5 72 og 23/5 32. ”Kulminationen” således lige efter bogen - også et mindre „ryk“ primo juni: 3/6 12, 4/6 16 og 5/6 13.
Ifølge hjemmesiden skulle der endvidere have været følgende: 21/5 mindst 85 og 9/6 1. Burde have forøget forårstotalen med mindst 8.
Efterårstrækket med 10 fugle hører ligeledes til de dårligere år. Set 5/7 - 29/9. Første fugl var så tidligt, at man næsten skulle tro noget. Eneste dage med ”flere” fugle: 25/8 og 26/8 3.
Ifølge hjemmesiden skulle der endvidere have været følgende: 6/8 4, 8/8 3, 15/8 11, 18/8 5 og 7/9 2. Burde have forøget efterårstotalen med mindst 24.

DOFBasen:2002


2001:  Hvepsevåge  Pernis apivorus  (24521 / 1742)
Kun 14 notater modtaget. Der var faktisk med hiv og sving, at et par i det hele taget fik den på årslisten!
Vi er nede og tangere bunden (1973 75, 1977 79 og 1991 77) med et forårstræk på sørgelige 82 fugle: 16/5 53, 17/5 22, 18/5 1, 21/5 4, 1/6 1 og 6/6 1 V. Desuden 1 rastende fugl Korshage 1/6.
Efterårstrækket heller ikke imponerende: 18/8 3, 21/8 1, 25/8 11 og 26/9 1 - i alt 16. Også her en enkelt raster: 28/8 1 Hovvig.

DOFBasen:2001


2000:  Hvepsevåge  Pernis apivorus  (24232)
Et meget moderat forårstræk med 289 fugle faldt på 13 dage i perioden 8/5 til 19/6, kun to dage med over ti fugle: 16/5 78 og 17/5 161. Hvepsevågetrækket kan være et flop, og det er faktisk tiende gang, vi ikke kommer over 300, sidst var i 1996. Bunden udgøres af jammerlige 1973, 1977 og 1991 med henholdsvis 75, 79 og 77 fugle.
Efterårstrækket lidt mere opmuntrende. På 12 dage i perioden 12/8 - 22/9 registreredes 69 fugle, og denne gang hele tre dage med mindst ti fugle: 26/8 17, 27/8 10 og så sent som 20/9 13. Endvidere er der noteret en rastende fugl 2/9, hvilket har været et sjældent syn i de senere år, bortset fra fugle, der afbryder trækket for en kort bemærkning, enten for at overnatte eller på grund af dårligt vejr.

DOFBasen:2000


1999:  Hvepsevåge  Pernis apivorus  (23561)
Et forår betydeligt under gennemsnittet, men alligevel med et par pæne dage. Som sædvanligt lå hovedvægten medio og ultimo maj. Den første set trækkende 10/5 og sidste så sent som 27/6. I alt 671 fugle på 16 obsdage.
Dage med over 25: 12/5 32, 13/5 126, 20/5 35, 21/5 321, 28/5 57 og 29/5 26.
Efteråret blev til gengæld over gennemsnittet med 77 fugle fra 10/7 til 26/9 fordelt på 17 obsdage.
Dage med over 5: 14/8 14, 25/8 9, 3/9 7 og 11/9 25.
Hverken forårs- eller efterårstrækket giver ingen anledning til yderligere bemærkninger.

DOFBasen:1999


1998:  Hvepsevåge  Pernis apivorus  (22505)
Forårstræk: I alt 1056 i perioden 12/5 - 12/7. Totalen blev nået på 11 obsdage, hvor hele 85% gled østover de sidste to dage i maj: 12/5 1, 13/5 7, 16/5 3, 17/5 2, 18/5 2, 27/5 24, 28/5 69, 29/5 70, 30/5 333, 31/5 541 og 1/6 4.
Eneste rastende fugl blev: 1/6 1 KH.
Efterårstræk mellem 12/8 og 12/9 i alt 65 fugle fordelt på 6 obsdage. Dage med mere end én fugl: 12/8 6, 1/9 2, 4/9 47 og 5/9 8.
Forårstotalen ligger en anelse under gennemsnitsåret, medens efteråret må betegnes som normalt.

DOFBasen:1998


1997:  Hvepsevåge  Pernis apivorus  (21978 / 1519)
Fænologi: (2/5) 9/5 - 14/9 (11/10)
Almindelig forårstrækgæst, sjælden sommergæst og fåtallig efterårstrækgæst.
Forårstrækket foregår koncentreret medio og ultimo maj og ofte er det en enkelt topdag, som leverer størsteparten af årstotalen. De fem største forårstrækdage: 19/5 1994 3225, 17/5 1981 1860, 18/5 1981 1015, 25/5 1994 713 og 16/5 1982 530.

Kulminationstidspunkt for forårstræk af Hvepsevåge 1975 - 1996. Antal år med over 50 henholdsvis 100 og 500 fugle på den anførte dato.

Periodemæssig fordeling efterårstræk Hvepsevåge 1973 - 1996.

100 % = 1518 Primo Medio Ultimo
Juli 1 % 2 % 1 %
August 7 % 7 % 41 %
September 22 % 18 % +
Oktober 1 % +

Materialet indicerer muligvis en totoppet kulmination, dels midt i maj (16/5 - 19/5), dels i slutningen af maj (24/5 - 25/5). I Hvepsevåge året 1994 noteres en topdag i begge disse perioder.
Returtrækkende og omstrejfende fugle kan ses allerede fra primo juli. Efterårstræk fra primo august med hovedvægt af gamle fugle i ultimo august og af ungfugle i primo og medio september. De fem største efterårstrækdage: 12/9 1990 170, 8/9 1994 159, 27/8 1989 113, 31/8 1975 109 og 26/8 1989 107.

Gennemsnitlige træktotaler og højeste træktotal i hver femårsperiode for henholdsvis forår / efterår.

Periode 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
Gennemsnit 329 / 53 1475 / 36 632 / 15 581 / 130 1483 / 61
Største total 852 / 143 3720 / 63 1460 / 39 1435 / 305 4776 / 184

De enkelte store dage har så stor gennemslagskraft, at der ikke kan udledes nogen tendenser.

1997: Et middelmådigt år langt under gennemsnittet for arten.
Forårstrækket startede 8/5 og sluttede 30/6, i alt 527 fugle. Arten blev registreret på 28 dage og følgende dage havde mindst 15 fugle:

14/5 15 16/5 18 19/5 84 24/5 42 7/6 16
15/5 27 17/5 44 23/5 178 6/6 19 8/6 15

Efteråret startede lidt tidligt med den første fugl 2/8. Ikke de store mængder, frem til og med 5/10 blev kun 12 noteret på følgende dage: 2/8 1, 3/8 1, 5/8 1, 10/8 1, 17/8 1, 18/8 1, 20/8 3, 1/9 1, 20/9 1 og 5/10 1.

DOFBasen:1997


1996:  Hvepsevåge  Pernis apivorus  (610, 23235, 267)
Området fik ikke megen glæde af årets hvepsevågetræk til trods for god dækning. En forårstotal på kun 243 tæller ikke rigtigt, og arten lod sig kun skue 16 dage, hvoraf 8 havde mere end 5 fugle: 19/5 48, 20/5 9, 21/5 13, 22/5 20, 23/5 74, 24/5 12, 25/5 6 og 31/5 47.
Første trækkende blev noteret 13/5 og sidste 9/6.
En enkelt fugl set rastende i Hovvig 25/6.
Efteråret understregede artens minusår med kun 24 trækkende fugle mellem 11/8 og 27/8: 11/8 5, 17/8 6, 19/8 2, 21/8 1, 22/8 5, 25/8 4 og 27/8 1.

DOFBasen:1996


1995:  Hvepsevåge  Pernis apivorus  (610, 22646, 589)
Arten fik et forårstræk lidt under gennemsnittet, når jubelåret 1994 fraregnes. I alt 578 med første trækkende 11/5 og sidste 27/6. Dage med over 10: 17/5 13, 20/5 11, 24/5 115, 25/5 166, 26/5 56, 27/5 14, 28/5 43 og 29/5 32. Hovedvægten - 77% registreret i dagene 24/5 - 26/5 således ca. 1 uge senere end normalt. Men erfaringen siger, at vejrsituationen de dage arten trækker massivt, betyder meget for årstotalen.
Efterårstrækket blev stort set ikke bemærket over halvøen, idet kun 11 blev bogført: 2/7 1, 27/7 1, 17/9 1 og 20/9 8.

DOFBasen:1995


Hvepsevåge  Pernis apivorus  

Kun nøgletal:

1994:
Forårstræk: 7/5-27/5 i alt 4776. Største dag: 19/5 3225.
Efterårstræk: 3/7-18/9 i alt 188. Største dag: 8/9 159.

1993:
Forårstræk: 2/5-10/6 i alt 1295. Største dag: 14/5 350.
Efterårstræk: 15/8-28/8 i alt 75. Største dag: 28/8 61.

1992:
Forårstræk: 12/5-8/6 i alt 1435. Største dag: 14/5 316.
Efterårstræk: 20/7-11/9 i alt 24. Største dag: 9/8 11.

1991:
Forårstræk: 4/5-16/6 i alt kun 77. Største dag: 18/5 21.
Efterårstræk: 11/7-14/9 i alt 16. Største dag: 14/9 7.

1990:
Forårstræk: 10/5-2/6 i alt 233. Største dag: 14/5 109.
Efterårstræk: 28/7-23/9 i alt 292. Største dag: 12/9 170.

1989:
Forårstræk: 9/5-28/5 i alt 366. Største dag: 24/5 163.
Efterårstræk: 23/7-3/9 i alt 302. Største dag: 27/8 113.

1988:
Forårstræk: 8/5-31/5 i alt 794. Største dag: 24/5 175.
Efterårstræk: 9/7-17/9 i alt 22. Største dag: 7/8 11.

1987:
Forårstræk: 8/5-31/5 i alt 497. Største dag: 16/5 177.
Efterårstræk: 8/7-24/8 i alt 8. Største dag: 21/8 3.

1986:
Forårstræk: 13/5-20/6 i alt 295. Største dag: 20/5 147.
Efterårstræk: 31/8-11/10 i alt 12. Største dag: 13/9 5.

1985:
Forårstræk: 5/5-5/6 i alt 672. Største dag: 26/5 109.
Efterårstræk: 28/7-31/8 i alt 39. Største dag: 31/8 31.

1984:
Forårstræk: 13/5-5/6 i alt 1460. Største dag: 21/5 324.
Efterårstræk: 31/7-22/9 i alt 5. Største dag: 31/7 2.

1983:
Forårstræk: 7/5-8/7 i alt 260. Største dag: 1/6 134.
Efterårstræk: ?/?-?/? i alt 15. Største dag: 1/9 5?.

1982:
Forårstræk: 10/5-13/7 i alt 1516. Største dag: 16/5 530.
Efterårstræk: 17/7-5/10 i alt 38. Største dag: 12/9 11.

1981:
Forårstræk: 10/5-28/6 i alt 3720. Største dag: 17/5 1860.
Efterårstræk: 8/7-13/9 i alt 27. Største dag: 22/8 6.

1980:
Forårstræk: 11/5-15/6 i alt 284. Største dag: 17/5 118.
Efterårstræk: 20/7-21/9 i alt 23. Største dag: 17/8 4.

1979:
Forårstræk: 9/5-23/6 i alt 605. Største dag: 22/5 334.
Efterårstræk: 13/7-2/9 i alt 63. Største dag: 1/9 32.

1978:
Forårstræk: 12/5-6/6 i alt 1252. Største dag: 25/5 501.
Efterårstræk: 12/8-12/9 i alt 32. Største dag: 19/8 15.

1977:
Forårstræk: 5/5-15/6 i alt 79 (!). Største dag: 18/5 38.
Efterårstræk: 6/8-6/9 i alt 33. Største dag: 7/8 22.

1976:
Forårstræk: 8/5-10/6 i alt 852. Største dag: 18/5 205 .
Efterårstræk: 24/7-12/9 i alt 15. Største dag: 12/9 10.
Yngleforsøg/Sommerrast: 17/7 1 R HV (EVR), 18/7 2 i territorieflugt HV (EVR).

1975:
Forårstræk: 13/5-3/6 i alt 470. Største dag: 19/5 221.
Efterårstræk: 16/8-18/9 i alt 143. Største dag: 31/8 109.

1974:
Forårstræk: 9/5-7/6 i alt 167. Største dag: 16/5 63.
Efterårstræk: 3/8-17/9 i alt 74. Største dag: 1/9 47.

1973:
Forårstræk: 16/5-7/6 i alt 76. Største dag: 30/5 16.
Efterårstræk: 12/8-16/9 i alt 11. Største dag: 15/8 5.

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 257 15 10 1 283
Total 257 16 3 13 2 291
MaxRst 1 2 2 1 2
Nobs 23 6 2 10 2 43
Ndag 9 5 1 9 2 26
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ··05

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 521 44 1 8 6 580
Total 521 44 1 9 6 581
MaxRst 1 1
Nobs 31 12 1 7 6 57
Ndag 16 7 1 7 6 37
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ··26

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 132 33 2 31 56 3 257
Total 134 35 2 34 56 3 264
MaxRst 2 1 2 2
Nobs 19 19 1 13 4 3 59
Ndag 9 8 1 11 4 2 35
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ··06

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 131 9 19 40 199
Total 135 9 1 21 40 206
MaxRst 3 1 1 1 3
Nobs 27 7 1 16 14 65
Ndag 13 6 1 12 8 40
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ··17

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 456 7 19 482
Total 457 2 7 19 485
MaxRst 1 1 1
Nobs 56 2 4 7 69
Ndag 21 2 4 6 33
Fænologi 08·· ··27 17·· ··15

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 238 29 1 14 4 286
Total 239 29 1 15 4 288
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 18 2 3 7 4 34
Ndag 11 2 3 7 4 27
Fænologi 12·· ···· ···· ···· ··26

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 238 122 3 8 14 385
Total 240 123 3 9 14 389
MaxRst 2 1 1 1 1 2
Nobs 21 10 5 10 6 52
Ndag 15 7 5 10 4 41
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ··15

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 167 36 1 24 3 231
Total 168 36 1 27 3 235
MaxRst 1 3 1 3
Nobs 8 14 1 13 4 40
Ndag 8 3 1 11 3 26
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ··12

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 886 5 14 20 925
Total 886 7 16 20 929
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 12 6 9 8 35
Ndag 9 6 6 5 26
Fænologi 16·· ··28 02·· ··17

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 760 2 1 8 77 848
Total 760 2 1 9 77 849
MaxRst 1 1
Nobs 48 2 1 6 6 63
Ndag 17 2 1 5 6 31
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ··18

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 693 3 2 14 5 717
Total 693 6 3 14 5 721
MaxRst 3 1 3
Nobs 117 5 5 3 3 133
Ndag 16 4 4 3 3 30
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ··13

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 317 22 38 17 394
Total 318 22 38 19 397
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 22 7 2 6 12 49
Ndag 18 7 2 6 10 43
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ··25

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 46 10 5 12 2 75
Total 47 10 6 16 3 82
MaxRst 1 2 1 4 1 4
Nobs 11 6 8 11 4 40
Ndag 8 6 7 10 3 34
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ··15

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 519 1 5 36 7 568
Total 519 1 10 36 7 573
MaxRst 1 3 1 3
Nobs 13 2 8 11 4 38
Ndag 12 2 7 10 4 35
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ··14

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 176 47 1 19 50 293
Total 178 47 1 19 50 295
MaxRst 1 1
Nobs 19 6 1 5 7 38
Ndag 11 6 1 5 7 30
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ··20

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 670 24 2 18 3 717
Total 670 24 3 18 3 718
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 17 4 5 7 3 36
Ndag 10 4 4 7 3 28
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ··24

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 5 1 12 24 58
Total 16 6 1 13 24 60
MaxRst 1 1 1
Nobs 7 4 1 7 9 28
Ndag 7 4 1 7 8 27
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ··26

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 237 1 81 97 416
Total 237 1 2 81 97 418
MaxRst 2 2
Nobs 16 1 2 10 3 32
Ndag 13 1 2 9 3 28
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ··06

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 111 24 2 80 17 234
Total 111 24 4 80 17 236
MaxRst 1 2 1 2
Nobs 14 4 4 4 5 31
Ndag 8 4 4 4 5 25
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ··22

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 152 144 2 15 11 1 325
Total 152 145 2 19 12 1 331
MaxRst 1 4 2 4
Nobs 43 13 2 7 8 1 74
Ndag 10 6 2 6 6 1 31
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ··01

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 402 42 1 19 1 465
Total 403 42 1 19 1 466
MaxRst 1 1
Nobs 21 4 1 5 1 32
Ndag 18 4 1 5 1 29
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ··29

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 57 2 15 1 75
Total 57 3 16 1 77
MaxRst 1 1 1
Nobs 4 3 5 1 13
Ndag 4 2 5 1 12
Fænologi 16·· ··06 02·· ··26

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 263 7 43 26 339
Total 263 7 43 27 340
MaxRst 1 1
Nobs 12 5 10 9 36
Ndag 9 5 8 9 31
Fænologi 08·· ··19 12·· ··22art/02310.txt · Sidst ændret: 2023/10/20 17:33 af lb