Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:02920

Indholdsfortegnelse

Rovfugle

Lille Skrigeørn Clanga pomarina eu02920

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Tilfældig Sommer: Tilfældig Efterår: Tilfældig

Fotos


Lille Skrigeoern

Årsrapporter


2024:  Lille Skrigeørn  Clanga pomarina  

DOFBasen:2024


2023:  Lille Skrigeørn  Clanga pomarina  

DOFBasen:2023


2014:  Lille Skrigeørn  Aquila pomarina (0, 5/5, 1/1 ) 
Områdets fjerde forårsfund af Lille Skrigeørn blev gjort 2/5. Fuglen blev opdaget på stor afstand og stor højde sydvest for Brentebjerg kl. ca. 14:50. En række observatører, som var i området, blev underrettet og nåede frem og så fuglen. Følgende har rapportret den (LB, AF, PEL, EVR). Den blev fulgt indtil kl. ca. 15:10 og blev senere set i Halsnæs. De fire forårsfugle er set mellem 19/4 og 13/5. For en god ordens skyld bør det nævnes, at fund af Lille Skrigeørn ikke længere skal beskrives til SU.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 02

2011:  Lille Skrigeørn  Aquila pomarina  (0, 3, 2)
2 obs af Lille Skrigeørn på et efterår ved Rørvig er ikke set tidligere.
21/8 1 Ø Østre Lyng 15:15 – 15:30 (HVR, EVR) Blev set fra sommerhusgrund på nogen højde. Kun undersiden blev set og ørnen blev derfor klogeligt forsigtigt meldt ud som Skrigeørn sp. idet farvetonen på undervinge dækkerne ikke kunne ses ordenligt. Samme fugl blev senere set trækkende sydøst ved Spodsbjerg kl. 1603 – 1608, og her blev det med sikkerhed konstateret, at det drejede sig om en adult Lille Skrigeørn. Det er uden tvivl samme fugl, som tidligere på dagen blev set trække nordvest over Smør- og Fedtmosen ved Bagsværd.
4/9 kom så meldingen fra Hundested om en 1 ad Lille Skrigeørn, som først var set ved Ullerup Skov og senere blev set trække ud mod VSV over Hundested Havn. Jungletrommerne gik i gang og folk stimlede sammen langs med asfaltvejen ved Brentebjerg. Kl. 12:36 kom forløsningen da den blev opdaget nord for Brentebjerg. Herefter trak den langsomt med flere perioder med kredsen over nordenden af Hovvig mod vest – sydvest. Især i starten var der i fint medlys på fuglen og mange detaljer både på over og undersiden af fuglen blev set. Den blev tabt ude over Nykøbing kl. 12.55.
(JHC, EVR, HVR, BV, CG, EA, JS, KB, KES, CN, BR)
Det er de første af SU godkendte fund af Lille Skrigeørn om efteråret ved Rørvig og fjerde og femte fund i alt.

DOFBasen:2011


2009:  Lille Skrigeørn  Aquila pomarina  (0, 2, 1)
Der var ikke mere end 16 dage mellem årets første og årets anden Skrigeørn. Fuglen, som var en klassisk adult Lille Skrigeørn, blev opdaget 19/4 af EVR og BR ved Dybesø’s sydøsthjørne omkring kl. 10:20, hvor den smårastende lå og kredsede lavt. Da den forlod stedet med kurs ØNØ, blev der ringet til observatørerne på Korshage JHC og HVR og knapt havde de ”lagt røret”, før de fik øje på fuglen. Den kom lige i mod og lå derefter og kredsede i fint lys i flere minutter, og den blev tabt kl. ca. 10:52 på vej mod syd på nogen højde. I mellemtiden var en række andre observatører blevet ringet op, og de havde klogt nok valgt at placere sig på ”Bakken” på Nørrevang. Her fotodokumenteredes fundet af JS og blandt de øvrige observatører var bl.a. CG og CN. Fuglen satte endelig kurs mod Hundested omkring kl. 10:55. Den blev senere set indtrækkende ved Spodsbjerg/Hundested Havn 11:05, over Kikhavn 11:10, Asserbo By 11:25, Hesbjerg syd for Gilbjerg 12:25 og blev til sidst set trække målbevidst ud over Kattegat mod NØ ved Dronningmølle ca. 12:39. Dermed snød den de østsjællanske og københavnske ornitter, der havde håbet på at kunne ”fange” den ved Hellebæk.
At Lille Skrigeørn er en stor sjældenhed ved Rørvig kan ses af, at det blot er områdets tredje fund siden rapportens start i 1973. De to tidligere obs udgøres af 13/5 1990 1 ad/imm SØ Nykøbing og 8/5 1997 1 ad SØ til overnatning Nørrevang og trækkende øst dagen efter. Det er i øvrigt første gang, der ses 2 Skrigeørne på en sæson hos os.

DOFBasen:2009


1997:  Lille Skrigeørn  Aquila pomarina (0, 1, 1)
Tilfældig forårstrækgæst, 1 iagttagelse.
13/5 1990 1 ad/imm S-SØ Nykøbing.
Arten har en mere vestlig udbredelse og en mere stabil bestand i Østeuropa og de Baltiske lande end Stor Skrigeørn.

1997: Et af årets højdepunkter og noget mange havde ventet på i årevis. 8/5 1 ad Ø - rast 16:25 og dagen ud, hvor den samlede plenum på Nørrevang (EVR m.fl.). 9/5 sås den sovende fra morgenstunden og trak mod Ø 11:30 efter at have foretaget en større rundtur. Godkendt af SU. Begge vore fugle har været på forlænget træk og er kommet på slutningen af en god trækdag.

DOFBasen:1997


Lille Skrigeørn  Clanga pomarina  

1990:
13/5 1 ad/imm S-SØ (16:15-16:25) Nyk.Sj. (EVR).
Den opmærksomme læser vil bemærke, at områdets lokale skrigeørnehitter endnu engang har slået til.

DOFBasen:<1995art/02920.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1