Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:02930

Indholdsfortegnelse

Rovfugle

Stor Skrigeørn Clanga clanga eu02930

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: - Sommer: - Efterår: -

Fotos


Stor Skrigeoern

Årsrapporter


2024:  Stor Skrigeørn  Clanga clanga  

DOFBasen:2024


2023:  Stor Skrigeørn  Clanga clanga  

DOFBasen:2023


2007:  Stor Skrigeørn  Aquila clanga  (0, 1/1, 1/1)
22/4 1 4k+ TF/ rastende 16:05 – 16:50 Hovvig - Nakke Skov senere trækkende ØNØ 17:05 (AF, PG, PEL, BR, EVR, JS, KES). En af de mest bemærkelsesværdige ornitologiske begivenheder ved Rørvig i 2007, da der efter 22 års venten for blot anden gang i rapportens 34 årige historie var Stor Skrigeørn i luftrummet over Rørvighalvøen. Fuglen blev opdaget fra tårnet i Hovvig (AF) kredsende langsomt mod nord nede over Anneberg, og den fortsatte glidende på kuplede vinger udover Nykøbing Bugt og røg direkte ind over de måbende observatører i tårnet i Hovvig. En af disse (JS) var heldigvis bevæbnet med kamera og kunne forevige begivenheden med nogle fine dokumentations fotos. Mobiltelefonerne glødede og flere andre observatører blev kontaktet og nåede senere frem. Den Store Skrigeørn forsatte mod NØ, men vendte om og blev senere set gøre rast forsøg i Hovvig området. En flok mobbende Hætte og Stormmåger gjorde dog formodentlig sit til, at den fortsatte mod Ø, og den blev sidst set forsvinde mod ØNØ med kurs mod Hundested. Dagen efter lykkedes det for flere observatører at plukke fuglen i Nordsjælland ved henholdsvis Ullerup Skov i Halsnæs, ved Hesnæs syd for Gilbjerg og til sidst fra Hellebæk Avlsgård. Så man kan vist rolig sige at „clangaen“ blev fulgt godt og grundigt til dørs. Det er ca. fjortende forårsfund på Sjælland, som SU har godkendt.

DOFBasen:2007


1997:  Stor Skrigeørn  Aquila clanga  (0, 1, 0)
Tilfældig forårstrækgæst, 1 iagttagelse.
11/5 1985 1 imm Ø Nykøbing.
Forlænget træk fra bestanden i Østeuropa.

DOFBasen:1997


Stor Skrigeørn  Clanga clanga  

1985:
11/5 11.50 1 imm Ø Nykøbing (BR, EVR). Iagttagelsen er godkendt af SU.
Sandsynligvis 3K fugl iagttaget bl.a. med 3 musvåger og 1 hvepsevåge.
Arten har veret ventet i årevis og har ved sit fravær udgjort en almindelig frustration hos flertallet af den faste stab. Nu faldt den endelig som området 2. aquila-art.

DOFBasen:<1995art/02930.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1