Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:02960

Rovfugle

Kongeørn Aquila chrysaetos eu02960

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Tilfældig Sommer: - Efterår: Tilfældig

Fotos


Kongeoern

Diagrammer


* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Kongeørn  Aquila chrysaetos  

DOFBasen:2024


2023:  Kongeørn  Aquila chrysaetos  

DOFBasen:2023


2021:  Kongeørn  Aquila chrysaetos  (1/1, 31/32, 2/2)

24/5 14:48 1 2k tf Nørrevang og 25/5 (efter 14:00) 1 SØ Hovvig samt 26/5 10:25 - 10:40 2k NØ Hovvig → Nørrevang → Korshage - de to sidste obs fotodokumenteret.

Kongeørn på Sjælland sidst i maj er rimelig uhørt, så alle var overbevist om, at det var samme fugl, indtil en skarp iagttager fik kigget ordentligt på billederne - helt klart to forskellige fugle!

12-10-2023 LB 

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 4 4
Ndag 3 3
Fænologi 24..26

2019:  Kongeørn  Aquila chrysaetos   (1/1, 30/31, 1/1)

Arten stod for en af årets mere spektakulære obs 11/3, hvor 1 NØ trækkende 2k kunne følges hele vejen op igennem Odsherred: Sidinge Fjord (12:18 - 13:05 JHC), Ulkerup (KES), Engmosen (13:27 -14:20 JHC) og Nakke Nord (13:35 - 14:02 JB, LB, EVR). Det kunne godt være denne fugl, der tidligere på vinteren holdt til nede på Sydsjælland. Forfatteren forsøgte at pynte på sin Boligbirding liste, men dippede desværre.
Den forventede nedtur for arten (færre vintergæster på Sjælland grundet klimaændringer), går heldigvis ikke helt så hurtigt som forventet. Fem fugle i dette årti mod kun fire i det foregående (2001 - 2010). Tendenskurven er dog klart nedadgående. I Fuglestationens barndom havde vi 1 fugl/år mod ½ nu om dage (se diagram ovenfor).

17/2-2020 LB 

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 11

2018:  Kongeørn  Aquila chrysaetos  (1/1, 28/29, 2/2)
Set både forår og efterår, hvilket kun er sket to gange tidligere i rapportens historie, nemlig i 1979 og 1992.
30/3 1 2K ovf/tf 16:06 – 16:27 Nørrevang, Søndervang og Rørvig By (LB, CG, EVR, JS, KES),
4/4 1 2k+ NØ 12:47 – 12:50 Hovvig (EVR),
7/10 1 S 14:30 – 14:33 Hovvig (PJ).
Forårsfundene regnes som en og samme fugl.
Efterårsfundet er fotodokumenteret.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 1 1 1 3
MaxRst
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 30.. ..04 07

2015:  Kongeørn  Aquila chrysaetos (1/1, 27/28, 1/1) 
Kongeørn tager prisen som årets rovfugl ved Rørvig. Efter et par års fravær kunne denne majestætiske fugleart igen opleves på Rørvighalvøen. 28/10 trak en imm SV over Hovvig kl. 13:05 – 13:25. Det er blot tredje efterårsfund siden jubilæumsrapporten i 1997. De to tidligere er fra 2003 og 2007. Fra fuglestationens tidlige periode 1973 – 1996, som er behandlet i nævnte jubilæumsrapport fra 1997, foreligger 7 efterårsfugle. Alle 10 efterårsfugle er set i perioden medio – ultimo oktober. Årets fugl blev varslet fra Nøddebohuse, og blev set fra Nakke Nord af EVR, HVR, LB og PEL og fra Hovvig af DO og VWS. Et kig på parentestallene afslører, at der nu er flere obs af Steppehøg end Kongeørn ved Rørvig.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 28

2013:  Kongeørn  Aquila chrysaetos  (2, 27, 1)
Kongeørn ses sjældent og langt fra årligt på træk ved Rørvig. Det er første gang siden 2007, at arten er registreret i området.
5/3 1 imm tf 13:10 Korshage (JB, JHC) og V 13:12 – 13:15 Nørrevang (AF, EVR). Typisk med et fund fra marts.

Månedsfordeling af observationer af 27 Kongeørne set ved Rørvig 1973 - 2012

mar apr maj okt
10 6 2 9

Det ses tydeligt, at marts og oktober er de bedste måneder, hvis man vil se Kongeørn.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
N 1 1
Fænologi 05

2007:  Kongeørn  Aquila chrysaetos  (2, 26, 1)
Årets anden Aquila art var en flot 1k Kongeørn, der blev set over Hovvig af (AF, EVR) 24/10 11:15 – 11:40 , hvor den til sidst blev set trække Ø !. Den røg over Issefjordsmundingen og blev set „på den anden side“, hvor den fortsatte langsomt mod ØNØ 11:56 – 12:05.

DOFBasen:2007


2006:  Kongeørn  Aquila chrysaetos  (2, 25, 1)
I 2006 lykkedes det lige akkurat at se Kongeørn på Rørvighalvøen. En formodentlig yngre fugl trak hurtigt forbi den sydlige del af halvøen på stor højde på en sydvestenvindsdag. 2/4 1 NØ 12.52 Brentebjerg (JB, JHC, AF, CG, EVR, HVR, KES).

DOFBasen:2006


2004:  Kongeørn  Aquila chrysaetos  (2, 24, 1)
For andet år i træk kunne Kongeørn ses i Rørvigområdet. Denne gang en forårsfugl. 5/3 1 2k Ø 11.35 - 11.50 Brentebjerg (AF). Som det ses, var det altså kun en enkelt observatør, der fik fornøjelsen, idet et hold ved Gravhøjen, trods guidning af observatøren, ikke kunne finde kræet. Bagstopperne så den dog passere ved Kikhavn 12.00 (kilde DOFbasen). Obsen bekræfter vore formodninger om, at ørne (og andet stort vingefang?) kan finde på at skyde „genvej“ over den sydlige del af halvøen - Korshage er således ikke altid det optimale træksted.

DOFBasen:2004


2003:  Kongeørn  Aquila chrysaetos  (2, 23, 1)
16/10 1 1k SV 11.40 Hovvig (AF, KES). Efter et par års fravær er Kongen tilbage i notesbøgerne. Arten er ikke set siden foråret 2000, generelt meget ustabil og reelt sjælden i luftrummet over Rørvig.

DOFBasen:2003


2000:  Kongeørn  Aquila chrysaetos  (2, 22, 1)
18/4 13.45 - 13.55 imm Ø Nørrevang (JHC, AF, HVR, KES, JS). Andet år i træk, hvor det lykkes os at se Kongeørn. Glædeligt efter fire blanke år 1995 - 1998.

DOFBasen:2000


1999:  Kongeørn  Aquila chrysaetos  (2, 21, 1)
26/3 1 imm Ø 10.54 Korshage (EVR).
Et af årets kvalitative indslag på rovfuglefronten. Kom lavt over skoven og passerede tæt forbi observatøren. Dermed var den første forårsiagttagelse siden 1993 en realitet.

DOFBasen:1999


1997:  Kongeørn  Aquila chrysaetos  (2, 21, 0)
Meget sjælden forårstrækgæst, uregelmæssig efterårstrækgæst og tilfældig vintergæst.
Kongeørnen er næsten årlig med optræden fra primo marts til medio april. Endvidre et par omstrejfende i medio maj. Efterårsfugle set medio og ultimo oktober med flest iagttagelser af trækkende fugle, men Kongeørn er set rastende på halvøen op til flere gange - og op til flere dage! Kun en vinteriagttagelse: 4/1 1970 1 juv Hovvig. Artens fremgang i naboområderne (primært Skåne) de senere år, er ikke slået igennem. Det er snarere gået ned af bakke. Kun ved et tilfælde er der set mere end én fugl: 20/10 1976 2 SV efter rast Hovvig. Ubetinget den mest sjældne af de regelmæssigt forekommende rovfugle.

Periodemæssig fordeling for forekomst af Kongeørn 1973 - 1996.

N = 21 Primo Medio Ultimo
Marts 2 2 4
April 1 3
Maj 2
Oktober 3 4

Summerede sæsontotaler og højeste sæsontotal i hver femårsperiode for henholdsvis forår / efterår.

Periode 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
Samlet total 0 / 3 4 / 2 6 / 0 3 / 1 1 / 1
Største total 0 / 2 1 / 2 3 / 0 2 / 1 1 / 1

DOFBasen:1997


Kongeørn  Aquila chrysaetos  

1994: 1
For 3. år i træk blev arten registreret på halvøen og hvilken manifestation:
19/10 1 1K S (14.22) Øster Lyng. Ses derefter R i HV, KH og Nørrevang i dagene 20/10-24/10, hvor den sidst ses kl. 9.30 siddende i granerne på Myntestien. (LB,PCC,AH,PKK,PEL,EVR,HVR,KES).

1993: 1
Holder skansen som årlig.
9/4 1 2K Ø (14.31) Gravhøjen (JB,LBJC,PEL,EVR,HVR,KES).
Fuglen kom aktivt nede over Rørvig By og blev fulgt til dørs af de berettiget overstadige observatører - på nær den gamle formand, som blev mast ned i mulden, da hele holdet rykkede til et bedre obspunkt.

1992: 2
Igen et år med 2 fugle - forhåbentligt indikerer dette, at arten er ved at være mere fast på repertoiret end tidligere.
26/3 1 3K ØSØ (11.48-52) KH (JC,KES) - blev senere set indtrækkende ved Spodsbjerg.
29/10 1 2-3K (12.05-20) HV (JBH).

1991: 2
Første gensyn med arten siden 87 og det med hele 2 fugle, hvoraf den ene må være et af årets „highlights“
29/3 1 2K Ø (12.10-12.30) HV (KB,LB,JC,PEL,HVR,KES,AT,NHV), kom højt på en kla rog skarp martshimmel. Flot!
11/5 1 4-5K NØ (12.55) Rørvig Havn (EVR). Et par dage efter blev der set ældre Kongørn ved Hellebæk (samme?).
Endnu en maj-aquila og hvilken.

1990: –

1989: –

1988: –

1987: 1
På årets mest koncentrerede trækdag (11/4) var der også ørn i luften, arten er således fortsat (næsten) årlig.
11/4 1 imm (3 - 4 k) TF 12.50, siden Ø 13.01 KH (PEL,EVR).
Blev set indtrækkende Spodsbjerg 13.07 i stor højde og tøvede hertil 13.15 inden den forsatte mod Ø (HVR,A. Mikkelsen).

1986: 1
11/4 1 TF (13:35-14:21) HV i kraftig vind (EVR,JW).

1985: –

1984: 3
Årlig siden 1978, men første sæson i 12 år med mere end 1 trækkende Kongeørn.
Årets 3 ex. er således ny årsrekord for foråret,
9/3 (15.30) 1 imm E Dybesøvej (BV, NB),
20/3 (15.30) 1 imm E KH (ET),
21/3 (13.55) 1 imm E KH (ET).

1983: 1
For 5. år i træk viste en ung Kongeørn sig på forårstræk over Rørvighalvøen,
13/3 (14.06) 1 imm TF-SW KH (EVR,BBP,PR) og (14.20-26) W-SW plantagen (JC).

1982: 1
7/3 (13.17) 1 juv E Høisandet (KB,JC).
Åbenbart ved at være fast forårstrækgæst. Fjerde år i træk.

1981: 1
17/5 1 juv NE (17:15) Rørvig By (PKK).
Tredje forår i træk at arten ses. Hermed total 8 obs, de øvrige 5 er alle fra mdr. okt-jan.

1980: 2
Tilføjet 1985: 26/10-80 1 juv indtrækkende (13:52) KH fra Hundested (Michael Trasborg).
Tilføjet 1981: 21/3-80 1 juv NE (10:15) Rørvig By (PKK).

1979: 2
16/4 1 juv E (16:45) Dybesø (JB,LB),
24/10 1 juv SW-R (13:45) Hovvig (EVR).

1978: –

1977: –

1976: 2
20/10 2 (1 juv) R-SW Hovvig (JRA).
Ingen bekræftelse på rygtet fra 1975. Ovenstående skulle dermed være 4. iagttagelse fra området.

1975: –
Bekræftelse af rygtet i 1973 rapporten, idet 1 juv Ringholm Skov 21/10-73 nu er modtaget på tryk (TMA).
Dernæst et nyt rygte: i følge Holbæks Amts Venstreblad 1 juv 24-26/2 Nygard, umiddelbart vest for Nykøbing, skulle være set stryge ud mod „os af“ ved flere lejligheder. Desværre gik jungletrommerne denne gang så langsomt, at vores observatør ikke kom op pà stikkerne, før end det var for sent. Denne iagttagelse kan muligvis sættes i forbindelse med forekomster pâ Langeland (se FO 75:2,115).

1974: –

1973: 1
Tillæg 1975: 21/10-73 1 juv Ringholm Skov (TMA).

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 4 4
Ndag 3 3
Fænologi 24··26

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 11

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 30·· ··04 07

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 28

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 05

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 24

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 02

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 05

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 16

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 18art/02960.txt · Sidst ændret: 2023/05/10 20:30 af lb