Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:06050

Indholdsfortegnelse

Mågefugle - Alkefugle

Sandterne Gelochelidon nilotica eu06050

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: - Sommer: - Efterår: -

Årsrapporter


2024:  Sandterne  Gelochelidon nilotica  

DOFBasen:2024


2023:  Sandterne  Gelochelidon nilotica  

DOFBasen:2023


1999:  Sandterne  Gelochelidon nilotica  (0, 3/4, 1/1)
Endnu en gang fik Rørvighalvøen besøg af denne efterhånden meget sjældne danske ynglefugl. Årets fund ligner de tidligere, idet fundet også falder i sommerperioden, 14/7 1 NØ 7.40 - 7.43 HV (JS). Fundet er godkendt af SU. Arten er tidligere noteret tre gange ved Rørvig: 29/5-1994 1 ad rst KH, 7/8-1995 1 ad rst HV og 4/6-1997 2 NV KH.

DOFBasen:1999


1997:  Sandterne  Gelochelidon nilotica  (0, 2, 2)
Tilfældig gæst, 2 observationer.
1994: 29/5 1 ad R Korshage.
1995: 7/8 1 ad R Hovvig.
Sandternen er en udryddelsestruet ynglefugl i Danmark. De danske ynglefugle tilhører en meget isoleret bestand, som holder stand i det dansk/tyske Vadehav. Nærmeste tættere bestand findes i Middelhavet. Er gået kraftigt tilbage fra flere hundrede par i starten af dette århundrede.

1997: 4/6 2 NV 20:35 Korshage (HVR). Observationen er godkendt af SU, og dermed er alle tre fund godkendt af SU.

DOFBasen:1997


1995:  Sandterne  Gelochelidon nilotica  (0, 1, 1)
7/8 1 ad 14.36 - 14.42 Hovvig (AF) kun anden iagttagelse fra Rørvigområdet.
Godkendt af SU.

DOFBasen:1995


Sandterne  Gelochelidon nilotica  

1994: NY ART FOR OMRÅDET.
29/5 1 ad. R (9.05-9.10) KH (EVR,BR) (beskrivelse foreligger).
På trods af at arten hvert år yngler i Vestiylland med få par, er den reelt sjælden på øerne. Således findes der kun ganske få fund fra Sjælland og arten ses ikke hvert år. I 1994 gik der rygter om et ynglepar på Læsø så vor fugl kan måske komme derfra. Mest sandsynligt er det dog, at der er tale om en fugl pà forlænget forårstræk fra Sydeuropa.

DOFBasen:<1995art/06050.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1