Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:06050

Mågefugle - Alkefugle

Sandterne Gelochelidon nilotica eu06050

Previous PageNext Page

Årsrapporter


1999:  Sandterne  Gelochelidon nilotica  (0, 3/4, 1/1)
Endnu en gang fik Rørvighalvøen besøg af denne efterhånden meget sjældne danske ynglefugl. Årets fund ligner de tidligere, idet fundet også falder i sommerperioden, 14/7 1 NØ 7.40 - 7.43 HV (JS). Fundet er godkendt af SU. Arten er tidligere noteret tre gange ved Rørvig: 29/5-1994 1 ad rst KH, 7/8-1995 1 ad rst HV og 4/6-1997 2 NV KH.

DOFBasen:1999


1997:  Sandterne  Gelochelidon nilotica  (0, 2, 2)
Tilfældig gæst, 2 observationer.
1994: 29/5 1 ad R Korshage.
1995: 7/8 1 ad R Hovvig.
Sandternen er en udryddelsestruet ynglefugl i Danmark. De danske ynglefugle tilhører en meget isoleret bestand, som holder stand i det dansk/tyske Vadehav. Nærmeste tættere bestand findes i Middelhavet. Er gået kraftigt tilbage fra flere hundrede par i starten af dette århundrede.

1997: 4/6 2 NV 20:35 Korshage (HVR). Observationen er godkendt af SU, og dermed er alle tre fund godkendt af SU.

DOFBasen:1997


1995:  Sandterne  Gelochelidon nilotica  (0, 1, 1)
7/8 1 ad 14.36 - 14.42 Hovvig (AF) kun anden iagttagelse fra Rørvigområdet.
Godkendt af SU.

DOFBasen:1995

Previous PageNext Page

Links

art/06050.txt · Sidst ændret: 2019/04/18 17:29 (ekstern redigering)