Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:06060

Mågefugle - Alkefugle

Rovterne Hydroprogne caspia eu06060

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Tilfældig Sommer: Meget sjælden Efterår: Tilfældig

Fotos


Rovterne

Diagrammer


* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Rovterne  Hydroprogne caspia  

DOFBasen:2024


2023:  Rovterne  Hydroprogne caspia  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 3 3 6
MaxRst 2 1 2
Nobs 4 4 8
Ndag 4 3 7
Fænologi 11·· ··24

2022:  Rovterne  Hydroprogne caspia  (0, 57/71, 6/7)

9/5 06:50 2 V Korshage - meldt ud fra Kikhavn, 20/7 05:02 1 ad SØ, 28/7 1 rast og 15/8 1 rast begge Hovvig samt 23/8 06:13 1 S og 14/9 09:22 1 S begge Korshage.

13-10-2023 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 1 1 5
Total 2 2 2 1 7
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 2 2 1 6
Ndag 1 2 2 1 6
Fænologi 09 20·· ···· ··14

2021:  Rovterne  Hydroprogne caspia  (0, 52/65, 5/6)

14/6 05:47 1 ad V (SA) og 15/6 09:34 2 V (JS) alle Korshage, 27/6 1 rast - foto dokumenteret (VCF via JR) og 9/8 1 rast (LH) begge Hovvig samt 16/8 1 SV 07:05 (SA) eller 07:50 (JS) Korshage.

13-10-2023 LB

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 4
Total 3 2 5
MaxRst 1 1
Nobs 2 2 4
Ndag 2 2 4
Fænologi 14..15 09..16

2020:  Rovterne  Hydroprogne caspia  (0, 50/62, 2/3)

3/7 1 ad S → rast (EVR) og 26/8 07:52 2 S (SA) alle Hovvig.

13-10-2023 LB

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 2 3
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 03.. ..26

2019:  Rovterne  Hydroprogne caspia  (0, 46/58, 4/4)

23/4 1 NØ Hovvig og Dybesø efter smårast på begge lokaliteter (FDE m.fl.).
11/7 1 ovf (KB), 18/7 1 rast (TJH) og 9/8 1 rast (JR) alle Hovvig. Med de store intervaller mellem fuglene, må det helt oplagt være forskellige individer på denne velbesøgte lokaliteter.

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 2 1 4
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 2 1 4
Ndag 1 2 1 4
Fænologi 23 11.. ..09

2018:  Rovterne  Hydroprogne caspia (0, 43/55, 3/3)  
Rovternen har gennem de senere år været regelmæssig, men fåtallig i Rørvig. 2018 blev fjerde år i træk med observationer af Rovterne i Hovvig alle rastende. 1/8 1 ad (EVR), 9/8 1 ad (LB, EVR, JR og JS,) og 14/8 1 ad (PEL og JS). Rovternen der blev set 9/8 var ringmærket med farvemærker på venstre ben og aluminiums ring på højre ben.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 01..14

2017:  Rovterne  Hydroprogne caspia (0, 41/53, 2/2)   
Rovternen er ikke hyppig gæst på Rørvig halvøen, men 2017 blev tredje år i træk med observationer af Rovterne i Hovvig. 9/8 1 ad SV (JR) og 1/9 1 ad rastende (EVR).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 09.. ..01

2016:  Rovterne  Hydroprogne caspia (0, 39/51, 2/2)  
Rovternen er ikke hyppig gæst på Rørvig halvøen, men 2016 blev andet år i træk med rastende Rovterne i Hovvig. 21/7 1 rastende (JKP). 16/8 - 17/8 1 ad rastende – formodentlig samme fugl, som blev opdaget på den sydvestlige ø og set af flere (LB, EVR, HVR, JS, VWS).

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 3
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 21.. ..17

2015:  Rovterne  Hydroprogne caspia (0, 38/50, 1/1)  
I 2015 blev det til en enkelt observation af Rovterne. Sidste gang Rovternen besøgte Rørvig var i 2011. Den enlige observation var 1/6 1 S Hovvig (JW). Der er ikke noteret kommentarer til observationen.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 01

2011:  Rovterne  Hydroprogne caspia  (1, 49, 1)
3 observatører så en Rovterne trække forbi tæt på kysten på en klassisk god primo maj dag på Korshage: 7/5 1 Ø 13:16 (JB, AF, EVR). Hvad de nok ikke var klar over, var at det faktisk var en slags jubilæums Rovterne. Det var nemlig nummer 50 siden rapportens start i 1973 (se parentes tallene ovenfor, hvor det første tal er en gammel obs fra 60erne). De har nu nok uden tvivl nydt fuglen alligevel. Det er i øvrigt den hidtil tidligste fugl og blot femte maj fund fra Rørvig.

DOFBasen:2011


2010:  Rovterne  Hydroprogne caspia  (1, 47, 2)
Et enkelt fund i år og det var fra foråret. 21/5 2 ad rastende til SV Hovvig (EVR). Det er blot fjerde fund i maj måned siden rapportens start. Vi skal tilbage til 1994 for at finde det seneste fund fra denne måned, og det er første gang med mere end 1 fugl på en dag i maj. Rovterne må fortsat betragtes som sjælden ved Rørvig, og den er ikke årligt forekommende. Siden jubilæumsrapporten i 1997 mangler der observationer fra 5 år ud af 12.

DOFBasen:2010


2009:  Rovterne  Hydroprogne caspia  (1, 43, 4)
4/8 3 ad NV (LB) og 19/8 1 ad S (EVR) alle Korshage. To fund af i alt fire fugle der falder indenfor artens normale forekomstmønster (se sammenstilling i rapporten for 2008).

DOFBasen:2009


2008:  Rovterne  Hydroprogne caspia  (1, 42, 1)
Et enkelt fund af en enlig fugl midt i artens kulminationsperiode må siges at være normalt for Rørvighalvøen: 8/8 1 ad rast Hovvig (KES). Samtlige fugle set på Rørvighalvøen fordelt på lokaliteter ser således ud: Hovvig 28, Dybesø 6, Skansehage 2, Skredbjerg 1, Korshage 5 og Kysten udfor Plantagen 1. Den øverste figur viser fordelingen af samtlige Rovterner (N = 43, heraf 15 ad, 1 1k og 27 uoplyste fugle) opdelt i 10-dages perioder. Den nederste figur viser årsfordelingen af Rovternerne set siden 1973.

DOFBasen:2008


2006:  Rovterne  Hydroprogne caspia  (1, 39, 3)
Igen i år gæstede denne eftertragtede art halvøen: 1/6 1 (PG), 15/7 1 (EVR, JS) og 3/8 1 (LB, PG) alle var adulte fugle rastende i Hovvig. Arten ses mest almindeligt i sensommeren, således forefindes blot 6 tidligere fund for månederne maj/juni.

DOFBasen:2006


2005:  Rovterne  Hydroprogne caspia  (1, 37, 2)
Efter to år uden Rovterner ved Rørvig er arten igen tilbage med to fugle på to datoer: 11/7 1 adult trækkende SV Hovvig (AF, PG, JS) og 18/7 1 rastende Hovvig (EAn).

DOFBasen:2005


2002:  Rovterne  Hydroprogne caspia  (1, 35, 2)
5/8 2 trækkende Hovvig (PG). Den månedsvise fordeling ser nu således ud: Maj 3, juni 3, juli 11, august 19 og september 1.

DOFBasen:2002


2001:  Rovterne  Hydroprogne caspia  (1, 33, 2)
Et enkelt fund er helt efter bogen: 8/7 2 ad NØ (07.37) Hovvig (JS, KES).

DOFBasen:2001


2000:  Rovterne  Hydroprogne caspia  (1, 31, 2)
11/8 og 12/8 1 ad og 1 juv rastende Hovvig. (LB, EVR, HVR, KES, JS).
Rovternen havde ikke vist sig de seneste 2 år, men er nu tilbage med de traditionelle 2 fugle om året.

DOFBasen:2000


1997:  Rovterne  Hydroprogne caspia  (1, 29, 2)
Fænologi: (11/5) - (3/9)
Meget sjælden gæst.
Rovterne blev første gang set på Rørvighalvøen i 1968. De Rovterner, som passerer Rørvig, er sandsynligvis en del af den bestand, som yngler i Østersøen og Botniske Bugt. Man kan kigge efter Rovterne næsten overalt ved Rørvig, idet arten er blevet set ved alle kystnære lokaliteter.

Største 14/8-1992 6/8-1988
trækdage 4 2
Årstotaler 1973 – 77 1978 – 82 1983 – 87 1988 – 92 1993 – 97
Middel / Max 1 / 2 + / 1 1 / 3 2 / 5 2 / 2

1997: To observationer blev det til i år, og det må siges at følge tendensen fra de senere år. 8/6 1 SØ 06:11 Korshage (EVR) og 5/7 1 R Hovvig (NHV).

DOFBasen:1997


1996:  Rovterne  Hydroprogne caspia  (1, 27, 2)
Der blev i år set to fugle: 3/8 1 S (11:51) Korshage (HVR) og 3/9 1 S (05:45) Hovvig (PKK). Dette er i øvrigt første septemberobs for området.

DOFBasen:1996


Rovterne  Hydroprogne caspia  

1994: 2
Arten forsøger ihærdigt at holde skansen med et par fugle om året.
11/5 1 Ø (14:05) Plantagen (KB),
21/7 1 S (17:42) HV (PKK).

I de senere år er der set følgende:
1989 1990 1991 1992 1993
2 0 0 5 2
Vores 27 fugle fordeler sig på månederne (1 fugl fra 1968 er uden dato):
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
0 0 0 0 3 2 8 14 0 0 0 0

1993: 2
29/7 1 S (9:20) KH (PKK),
ult juni/pri aug: 1 R HV (AF)

1992: 5
14/8 4 i flok HV, gik først ned til rast på sandbanken i det sydlige bassin, men forsvandt senere mod SV (NHV),
16/8 1 S (13:35) KH (JW).
Sidst set 1989.

1989: 2
To forårsfugle er rigtig flot, juni-fuglen kan dog ikke udelukkes at være retur-trækkende.
28/5 1 ad NV (EVR,KES)
24/6 1 S HV (KES).

1988: 4
Tre observationsdage, med fire fugle er langt over sædvanlige:
15/5 1 ad NV (18:18) KH (JC), i følge observatøren en „close up obs“,
27/7 1 R HV (B&UT),
6/8 2 ad R (9:20-10:22) derefter V Dybesø (BBP,HVR,PR,BV).

1987: –

1986: 1
Tredie sommer i træk med iagttagelse:
6/8 1 N Skredbjerg (JW).

1985: 1
9/7 1 R-S HV (Yvonne Graubæk),

1984: 3
Tre fugle - en adult og to årsunger rastede på halvøen i perioden 18/8 - 26/8.
Fuglene var genstand for megen opmærksomhed, og var vel nok sensommerens største tilløbsstykke.
Iagttaget som følger:
Hovvig: 18/8-21/8 og 24/8-26/8 alle dage dage 3 fugle.
Dybesø: 25/8 3 og 26/8 3.
Familien have fast tilholdssted på den mindste af øerne i Hovvig - sandbanken i sydlige bassin. Til tider tog familien på fourageringstogt til Dybesø, til stor glæde for fotograferne.
Arten er ikke årligt forekommende på halvøen.
(KB, LB, JC, AH, LL, BBP, EVR, HVR, PR, ET, BV, DOF).

1981: 1
4/6 1 ad NE (11:33) efter rast HV-C (EVR).
Første forårsfund.

1980: 1
3/8 1 E (5:55) Skansehage (EVR).
7. iagttagelse for området. Tidligere set: 1968, 1973, 1975 og 1976:

1976: 2
Må anses for at være næsten årlig, totalt antal obs dog beskedne 5. Rimeligvis kommer de berømte Tissø-fugle forbi på vore breddegrader.
5/7 1 ad SW (20:20) Skansehage (LB),
6/8 1 ad R-SW Dybesø (SP).

1975: 2
10/7 1 ad SØ KH (SP),
12/7 1 ad R-SW HV (EVR.

1974: –

1973: 1
9/8 1 ad S HV (LB).
Første obs indenfor selve området. Er tidligere set fra Hundested-Rørvig færgen.

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 1 1 5
Total 2 2 1 1 6
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 2 2 1 6
Ndag 1 2 2 1 6
Fænologi 09 20·· ···· ··14

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 4
Total 3 2 5
MaxRst 1 1
Nobs 2 2 4
Ndag 2 2 4
Fænologi 14··15 09··16

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 2 3
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 03·· ··26

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 2 1 4
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 2 1 4
Ndag 1 2 1 4
Fænologi 23 11·· ··09

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 01··14

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 09·· ··01

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 21·· ··17

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 01

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 07

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 21

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 4 4
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 04··19

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 08

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 1 3
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 2 1 4
Ndag 1 2 1 4
Fænologi 01·· ···· ··03

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 11··18

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 05

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 08

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 2 2
Nobs 4 4
Ndag 2 2
Fænologi 11··12art/06060.txt · Sidst ændret: 2023/05/24 20:06 af lb