Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:06060

Mågefugle - Alkefugle

Rovterne Hydroprogne caspia eu06060

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Tilfældig Sommer: Meget sjælden Efterår: Tilfældig

Fotos


Rovterne

Diagrammer

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2021:  Rovterne  Hydroprogne caspia  

DOFBasen:2021


2020:  Rovterne  Hydroprogne caspia  

DOFBasen:2020

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 2 3
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 03.. ..26

2019:  Rovterne  Hydroprogne caspia  (0, 46/58, 4/4)

23/4 1 NØ Hovvig og Dybesø efter smårast på begge lokaliteter (FDE m.fl.).
11/7 1 ovf (KB), 18/7 1 rast (TJH) og 9/8 1 rast (JR) alle Hovvig. Med de store intervaller mellem fuglene, må det helt oplagt være forskellige individer på denne velbesøgte lokaliteter.

 

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 2 1 4
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 2 1 4
Ndag 1 2 1 4
Fænologi 23 11.. ..09

2018:  Rovterne  Hydroprogne caspia (0, 43/55, 3/3)  
Rovternen har gennem de senere år været regelmæssig, men fåtallig i Rørvig. 2018 blev fjerde år i træk med observationer af Rovterne i Hovvig alle rastende. 1/8 1 ad (EVR), 9/8 1 ad (LB, EVR, JR og JS,) og 14/8 1 ad (PEL og JS). Rovternen der blev set 9/8 var ringmærket med farvemærker på venstre ben og aluminiums ring på højre ben.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 01..14

2017:  Rovterne  Hydroprogne caspia (0, 41/53, 2/2)   
Rovternen er ikke hyppig gæst på Rørvig halvøen, men 2017 blev tredje år i træk med observationer af Rovterne i Hovvig. 9/8 1 ad SV (JR) og 1/9 1 ad rastende (EVR).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 09.. ..01

2016:  Rovterne  Hydroprogne caspia (0, 39/51, 2/2)  
Rovternen er ikke hyppig gæst på Rørvig halvøen, men 2016 blev andet år i træk med rastende Rovterne i Hovvig. 21/7 1 rastende (JKP). 16/8 - 17/8 1 ad rastende – formodentlig samme fugl, som blev opdaget på den sydvestlige ø og set af flere (LB, EVR, HVR, JS, VWS).

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 3
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 21.. ..17

2015:  Rovterne  Hydroprogne caspia (0, 38/50, 1/1)  
I 2015 blev det til en enkelt observation af Rovterne. Sidste gang Rovternen besøgte Rørvig var i 2011. Den enlige observation var 1/6 1 S Hovvig (JW). Der er ikke noteret kommentarer til observationen.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 01

2011:  Rovterne  Hydroprogne caspia  (1, 49, 1)
3 observatører så en Rovterne trække forbi tæt på kysten på en klassisk god primo maj dag på Korshage: 7/5 1 Ø 13:16 (JB, AF, EVR). Hvad de nok ikke var klar over, var at det faktisk var en slags jubilæums Rovterne. Det var nemlig nummer 50 siden rapportens start i 1973 (se parentes tallene ovenfor, hvor det første tal er en gammel obs fra 60erne). De har nu nok uden tvivl nydt fuglen alligevel. Det er i øvrigt den hidtil tidligste fugl og blot femte maj fund fra Rørvig.

DOFBasen:2011


2010:  Rovterne  Hydroprogne caspia  (1, 47, 2)
Et enkelt fund i år og det var fra foråret. 21/5 2 ad rastende til SV Hovvig (EVR). Det er blot fjerde fund i maj måned siden rapportens start. Vi skal tilbage til 1994 for at finde det seneste fund fra denne måned, og det er første gang med mere end 1 fugl på en dag i maj. Rovterne må fortsat betragtes som sjælden ved Rørvig, og den er ikke årligt forekommende. Siden jubilæumsrapporten i 1997 mangler der observationer fra 5 år ud af 12.

DOFBasen:2010


2009:  Rovterne  Hydroprogne caspia  (1, 43, 4)
4/8 3 ad NV (LB) og 19/8 1 ad S (EVR) alle Korshage. To fund af i alt fire fugle der falder indenfor artens normale forekomstmønster (se sammenstilling i rapporten for 2008).

DOFBasen:2009


2008:  Rovterne  Hydroprogne caspia  (1, 42, 1)
Et enkelt fund af en enlig fugl midt i artens kulminationsperiode må siges at være normalt for Rørvighalvøen: 8/8 1 ad rast Hovvig (KES). Samtlige fugle set på Rørvighalvøen fordelt på lokaliteter ser således ud: Hovvig 28, Dybesø 6, Skansehage 2, Skredbjerg 1, Korshage 5 og Kysten udfor Plantagen 1. Den øverste figur viser fordelingen af samtlige Rovterner (N = 43, heraf 15 ad, 1 1k og 27 uoplyste fugle) opdelt i 10-dages perioder. Den nederste figur viser årsfordelingen af Rovternerne set siden 1973.

DOFBasen:2008


2006:  Rovterne  Hydroprogne caspia  (1, 39, 3)
Igen i år gæstede denne eftertragtede art halvøen: 1/6 1 (PG), 15/7 1 (EVR, JS) og 3/8 1 (LB, PG) alle var adulte fugle rastende i Hovvig. Arten ses mest almindeligt i sensommeren, således forefindes blot 6 tidligere fund for månederne maj/juni.

DOFBasen:2006


2005:  Rovterne  Hydroprogne caspia  (1, 37, 2)
Efter to år uden Rovterner ved Rørvig er arten igen tilbage med to fugle på to datoer: 11/7 1 adult trækkende SV Hovvig (AF, PG, JS) og 18/7 1 rastende Hovvig (EAn).

DOFBasen:2005


2002:  Rovterne  Hydroprogne caspia  (1, 35, 2)
5/8 2 trækkende Hovvig (PG). Den månedsvise fordeling ser nu således ud: Maj 3, juni 3, juli 11, august 19 og september 1.

DOFBasen:2002


2001:  Rovterne  Hydroprogne caspia  (1, 33, 2)
Et enkelt fund er helt efter bogen: 8/7 2 ad NØ (07.37) Hovvig (JS, KES).

DOFBasen:2001


2000:  Rovterne  Hydroprogne caspia  (1, 31, 2)
11/8 og 12/8 1 ad og 1 juv rastende Hovvig. (LB, EVR, HVR, KES, JS).
Rovternen havde ikke vist sig de seneste 2 år, men er nu tilbage med de traditionelle 2 fugle om året.

DOFBasen:2000


1997:  Rovterne  Hydroprogne caspia  (1, 29, 2)
Fænologi: (11/5) - (3/9)
Meget sjælden gæst.
Rovterne blev første gang set på Rørvighalvøen i 1968. De Rovterner, som passerer Rørvig, er sandsynligvis en del af den bestand, som yngler i Østersøen og Botniske Bugt. Man kan kigge efter Rovterne næsten overalt ved Rørvig, idet arten er blevet set ved alle kystnære lokaliteter.

Største 14/8-1992 6/8-1988
trækdage 4 2
Årstotaler 1973 – 77 1978 – 82 1983 – 87 1988 – 92 1993 – 97
Middel / Max 1 / 2 + / 1 1 / 3 2 / 5 2 / 2

1997: To observationer blev det til i år, og det må siges at følge tendensen fra de senere år. 8/6 1 SØ 06:11 Korshage (EVR) og 5/7 1 R Hovvig (NHV).

DOFBasen:1997


1996:  Rovterne  Hydroprogne caspia  (1, 27, 2)
Der blev i år set to fugle: 3/8 1 S (11:51) Korshage (HVR) og 3/9 1 S (05:45) Hovvig (PKK). Dette er i øvrigt første septemberobs for området.

DOFBasen:1996


Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 2 3
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 03.. ..26

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 2 1 4
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 2 1 4
Ndag 1 2 1 4
Fænologi 23 11.. ..09

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 01..14

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 09.. ..01

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 21.. ..17

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 01

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 07

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 21

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 4 4
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 04..19

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 08

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 1 3
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 2 1 4
Ndag 1 2 1 4
Fænologi 01.. …. ..03

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 11..18

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 05

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 08

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 2 2
Nobs 4 4
Ndag 2 2
Fænologi 11..12

1999:
DOFBasen:1999

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

1998:
DOFBasen:1998

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

art/06060.txt · Sidst ændret: 2020/06/30 20:51 af kes