Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:07240

Duer - Spætter

Gøg Cuculus canorus eu07240

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Ret almindelig Sommer: Ret almindelig Efterår: Sjælden

Fotos


Goeg

Diagrammer


* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Gøg  Cuculus canorus  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 25 25
MaxRst 1 4 4
Nobs 6 106 112
Ndag 3 31 34
Fænologi 28·· ··31

2023:  Gøg  Cuculus canorus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 16 18 2 1 37
MaxRst 4 5 2 1 5
Nobs 89 93 19 1 202
Ndag 30 30 11 1 72
Fænologi 01·· ···· ···· ··22

2022:  Gøg  Cuculus canorus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 10 13 23
MaxRst 1 4 4 2 1 4
Nobs 3 74 84 17 2 180
Ndag 2 30 30 9 2 73
Fænologi 28·· ···· ···· ···· ··19

2021:  Gøg  Cuculus canorus  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 9 4 15
MaxRst 6 6 3 1 6
Nobs 96 114 37 1 248
Ndag 27 29 19 1 76
Fænologi 05.. …. …. ..04

2020:  Gøg  Cuculus canorus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 10 1 11
MaxRst 1 4 3 3 1 4
Nobs 2 124 65 12 2 205
Ndag 2 31 29 8 2 72
Fænologi 29.. …. …. …. ..24

2019:  Gøg  Cuculus canorus  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 17 14 1 6 41
MaxRst 1 4 5 1 1 5
Nobs 4 72 61 6 9 152
Ndag 2 24 27 6 7 66
Fænologi 24.. …. …. …. ..31

2018:  Gøg  Cuculus canorus  
Ankomst 3/5. Den seneste kukkende blev hørt 4/7. Tendensen til tidligere ankomst synes brudt. Den mediane dato for ankomst de sidste 10 år er 2/5, hvilket knap nok er signifikant forskellig fra 6/5 fra 1973 – 79 ikke mindst set i lyset af en forskellig dækningsgrad.
Årets sidste fugl 9/10 1 Slettemose var ny fænologidato med 1 dag - den gamle rekord var 8/10-1993 Korshage. Vi har kun 3 tidligere oktoberfugle. I DOFbasen er der 44 registreringer fra oktober (30 fugle) og kun 6 af disse er senere end 9 oktober - med 15/10-2006 som absolut seneste.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 92 56 4 2 4 1 159
MaxRst 4 5 1 1 1 1 5
Nobs 55 36 4 2 4 1 102
Ndag 29 26 4 2 4 1 66
Fænologi 03.. …. …. …. …. ..09

2017:  Gøg  Cuculus canorus  
Lidt sen ankomst 6/5. Seneste obs 27/9. Den seneste kukkende hørtes 5/7. Er hørt eller set sommeren igennem på stort set alle halvøens lokaliteter, oftest på Korshage og i Hovvig. Efter 12/7 kun 4 meget senere 1k fugle 18/8, 16/9 2 og den sidste 27/9 1 Hovvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 105 86 26 1 3 221
MaxRst 6 4 3 1 1 6
Nobs 79 54 16 1 3 153
Ndag 25 27 8 1 2 63
Fænologi 06.. …. …. …. ..27

2016:  Gøg  Cuculus canorus  
Et helt normalt år med ankomst 2/5 og sidste obs 10/9. Året gav 2 trækkende 25/5 1 NØ Rørvig og 30/8 1 1k SV Korshage. Er hørt eller set sommeren igennem på stort set alle halvøens lokaliteter, oftest på Korshage og i Hovvig. Den seneste kukkende hørtes 11/7.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 167 100 23 5 1 296
MaxRst 7 5 4 1 1 7
Nobs 93 51 17 5 1 167
Ndag 30 30 13 4 1 78
Fænologi 02.. …. …. …. ..10

2015:  Gøg  Cuculus canorus  
Året første Gøg dukkede op i Langesømosen 4/5 1 rast, og arten var derefter stort set dagligt frem til primo juli, flest 10/6 med 8 fugle. Træk: 9/5 2 Ø, 23/5 1 tf, 5/6 1 Ø og 23/6 1 tf alle Korshage. De(n) sidste fugl(e) blev registreret 16/9 og 17/9 1 Korshage, nok samme fugl.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 5
Total 105 82 11 2 7 207
MaxRst 5 6 2 1 1 6
Nobs 71 52 7 2 7 139
Ndag 27 25 6 2 7 67
Fænologi 04.. …. …. …. ..17

2014:  Gøg  Cuculus canorus  
Registreret i perioden 28/4 - 19/9 med op til 4 fugle pr lokalitet på flg. dage: 18/5 Hovvig, 19/5 Hovvig, 22/5 Korshage samt 10/6 Hovvig.
Træk: 5/5 1 tf Korshage og 12/8 2 SV Hovvig er alt.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 87 52 8 2 4 154
MaxRst 1 4 4 1 1 4
Nobs 1 56 36 8 1 4 106
Ndag 1 26 19 6 1 4 57
Fænologi 28.. …. …. …. …. ..19

2013:  Gøg  Cuculus canorus  
Registreret i perioden 22/4 - 7/9. Forår kun 1 trækkende og max rast 31/5 13 heraf 10 fra punkttælling Korshage med god mulighed for gengangere.
Efterårstræk kun 7/9 1 SV Nørrevang

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1
Total 1 101 59 7 2 2 172
MaxRst 1 10 3 3 1 1 10
N 1 64 42 5 2 2 116
Fænologi 22.. …. …. …. …. ..07

2012:  Gøg  Cuculus canorus  
I 2012 blev der i perioden 30/4 - 11/8 rapporteret 152 registreringer af Gøg. Helt normalt dukkede den første fugl op ultimo april, 30/4 1 Nørrevang og fra 2/5 er der indrapporteret Gøg dagligt gennem foråret. Største koncentration medio maj, 15/5 og 16/5 med 5 henholdsvis 6 fugle. 9 fugle blev registreret som trækkende: 16/5 2, 19/5 3 og 21/5 4. De sidste blev set på halvøen 7/8 1 Skansehage og 11/8 1 Hovvig.
Natugle Strix aluco
Natuglen er rapporteret fra perioden 10/1 – 25/12. I 2012 dog kun 41 registreringer af 48 fugle, hvilket er mere end en halvering af obs i forhold til 2011. De seneste hårde vintre har nok været med til at reduceret bestanden. 2 ynglepar fra hhv. Nørrevang og Korshage. Derudover observationer fra Rørvig, Søndervang, Hovvig, Højsandet, Plantagen, Dybesø og Rørvig Lyng. 15/1 3 hørt fra Rørvig By er dagsmaks.

DOFBasen:2012


2011:  Gøg  Cuculus canorus  
Perioden 6/5 – 24/9 gav 148 observationer. Bastant ankomst med mindst 3 fugle 6/5. At tælle Gøge kan virkelig være et problem. På årets punkttælling på Korshage 26/5 registreredes arten på 14 punkter, da arten kunne høres meget langt væk og der var en del bevægelse - optælleren fik ligefrem indtrykket af at være forfulgt af en Gøg. Det totale antal vurderet til højst 2 – 3 fugle. Andre har været i stand til at registrere op til 6 Gøge på Korshage (23/5).
Der er noteret 4 trækkende fugle: 5/5 Korshage, 10/5 og 11/5 Nørrevang samt 20/5 Rørvig By.
Yderst sparsom forekomst efter ynglesæsonen. Kun 5 fugle i august og 3 i september.

DOFBasen:2011


2010:  Gøg  Cuculus canorus  
Årets første fugle dukkede op 4/5 i Rørvig og på Korshage og blev stort set registreret dagligt efterfølgende. 13/5 var dagstotalen op mod 12 rastende fugle fordelt over halvøen. Øvrige fine dage var 23/5 7 rast og 27/5 10 rast. Kun to trækkende fugl i år: 4/5 og 27/5 1 Ø Korshage. Årets sidste fugle var alle 1k fugle og blev set 25/9 2 og 26/9 2 fordelt med 1 fugl på Korshage henholdsvis Skansehage begge dage.

DOFBasen:2010


2009:  Gøg  Cuculus canorus  
Årets første Gøge dukkede for tredje år i træk op ultimo april, og der er en klar tendens til at Gøgen ankommer tidligere end tidligere. Middelankomstdatoen for perioden 1973 - 1979 = 5 maj, 1980 - 1989 = 6 maj,  1990 - 1999 = 2 maj og 2000 - 2009 = 1 maj.
Tidligste ankomstdato er 25/4 1993 og seneste 12/5 1979.
Årets første fugle: 27/4 1 Korshage + 1 Rørvig, 28/4 1 Nakke Skov, 1 Korshage og 1 Hovvig samt 29/4 3 Korshage og 1 Nørrevang. Større rastantal blev 14/5 6 Korshage + 1 Flyndersø, 21/5 6 Korshage, 2 Hovvig og 1 Flyndersø og 26/5 6 Korshage. Ingen udtrækkende fugle observeret i år. Årets sidste Gøge blev set 6/9 1 Korshage, 9/9 1 Korshage + 1 Hovvig samt 12/9 1 Korshage.
 Gøg, ankomstdato 1973-2009

DOFBasen:2009


2008:  Gøg  Cuculus canorus  
De første Gøge dukkede op helt normalt fra ultimo april: 30/4 1 Hovvig, 1/5 1 Hovvig og 4/5 2 Hovvig. Daglig registreret fra 9/5. Kun to trækfugle observeret 9/5 1 Ø og 29/5 1 Ø begge Korshage. Største dagsnotater: 22/5 9, 15/5 8 og 11/5 7. De(n) sidste fugle sås 24/9, 25/9 og 27/9 1 rast Korshage.

DOFBasen:2008


2007:  Gøg  Cuculus canorus  
Årets første fugl dukkede op med varmen allerede 29/4 1 Hovvig, mens den næste først blev set 3/5. Derefter næsten daglige registreringer. 5/5 1 TF Korshage + 1 Ø Nørrevang er eneste trækobs. Største rasttal var 20/5 5 og 25/5 5 begge Korshage samt 28/5 5, 3/6 4 og 15/6 4 Hovvig. Sidste fugle var: 10/8 1 Skansehage og 21/8 1 S Korshage.

DOFBasen:2007


2006:  Gøg  Cuculus canorus  
De første Gøge dukkede op 4/5 1 Korshage, 5/5 1 Korshage og 1 Flyndersø samt 8/5 1 Korshage, hvorefter arten blev registreret stort set dagligt. Der blev ikke konstateret trækkende fugle i år. Fleste rastende fugle: 17/5 3 Korshage + 2 Flyndersø, 19/5 2 Korshage og 2 Hovvig samt 16/6 6 Hovvig.
Året sidste fugl forlod Rørvig meget sent, efter at have opholdt sig på Skansehage 29/9 - 1/10.

DOFBasen:2006


2005:  Gøg  Cuculus canorus  
Sen ankomst 10/5 1 og 12/5 1 begge rast Hovvig. Observeret dagligt i området fra 13/5. Der er ikke registreret nogen trækkende fugle i år. Største rastkoncentrationer var: 20/5 4 Flyndersø, 22/5 5 Korshage og endvidere 3 dage med 3 fugle. De sidste fugle blev set på Korshage 19/8 og 28/8 begge dage en enkelt fugl.

DOFBasen:2005


2004:  Gøg  Cuculus canorus  
Gøgen ankom helt normalt 1/5 med 1 rast Korshage og blev derefter stort set registreret dagligt. Højeste antal blev registreret 2/6 med 4 fugle på Korshage og 4 ved Flyndersø. Ingen større træk, men der blev set trækforsøgende fugle på Korshage 25/5 2, 30/5 1 og 31/5 1. Ynglefund er konstateret på Korshage samt i Hovvig, hvor Rørsangeren flittigt fodrede Gøgen op. De sidste fugle blev set 14/8 og 21/8 begge på Korshage.

DOFBasen:2004


2003:  Gøg  Cuculus canorus  
Gøgen dukkede op 3/5 med en fugl i Hovvig og en på Korshage. Herefter daglige observation fra de gængse lokaliteter. Kun 3 trækkende fugle er set i år 17/5 1 tf og 24/5 2 ø begge Korshage. Af større rastkoncentrationer ved Korshage kan nævnes 18/5 og 20/5 med 4 fugle og 28/5 hele 6 fugle.

DOFBasen:2003


2002:  Gøg  Cuculus canorus  
Sen ankomst 6/5 1 Hovvig. Derefter næsten daglig i området.
Flest: 12/5 6 Korshage/Hovvig/Nykøbing, 18/5 7 Korshage/Nakke/Hovvig, 20/5 7 Korshage/Nørrevang/Hovvig. Regulært trækkende fugle: 11/5 3 Ø og 23/5 4 Ø Korshage.
Årets sidste fugle blev 25/8 2 Korshage/Hovvig og 3/9 1 Hovvig.

DOFBasen:2002


2001:  Gøg  Cuculus canorus  
Den første gøg dukkede op på Korshage helt normalt 1/5. Derefter er gøgen blevet registreret stort set dagligt i området. Største dag blev 22/5 med 7 fugle Plantagen, Korshage, Skansehage og Hovvig. Endvidere op til 5 fugle på flere dage. Det blev til få trækkende fugle 8/5 1 Ø og 3/6 1 SØ.
Kun enkelte ”efterårsfugle” indrapporteret, med sidste 17/7 1 rst Hovvig.

DOFBasen:2001


2000:  Gøg  Cuculus canorus  
Tidlig ankomst, allerede 27/4 1 og 30/4 1 Korshage, men først daglig fra 5/5. Flest fugle 13/5 med 6 Korshage/Dybesø/Brentebjerg og Nakke samt 27/5 med 7 Hovvig/Korshage. Der blev set trækkene fugle på følgende dage: 27/4 1, 6/5 1, 12/5 2, 20/5 1 og 28/5 1. Sidste fugl blev set på Skansehage 15/9.

DOFBasen:2000


1999:  Gøg  Cuculus canorus  
Årets to første fugle dukkede op på Korshage 2/5. Den næste 4/5 1 Nørrevang og daglig fra 6/5. Største tal: 29/5 4 KH. Kun en enkelt trækobs, 12/5 1 Ø Nørrevang.
Som sædvanligt kun få efterårsobservationer, og de sidste blev konstateret 24/8 3, 25/8 2, 29/8 1 og 16/9 1 alle Korshage.

DOFBasen:1999


1998:  Gøg  Cuculus canorus  
Årets første fugle dukkede op på Korshage: 27/4 1, 28/4 1 rst + 1 Ø og 30/4 2 rst + 1 Ø.
Først daglig registreret fra 9/5. Kun to trækkende: 28/4 og 30/4 1. Flest fugle 14/5 6, 16/5 11 og 17/5 6.
Efterårets sidste fugle blev ligeledes set på Korshage 22/9 1, 23/9 2 og 26/9 1.

DOFBasen:1998


1997:  Gøg  Cuculus canorus  
Fåtallig/almindelig yngletrækfugl, fåtallig forårstrækgæst og sjælden efterårstrækgæst.
Gøgen yngler i hele området bortset fra i de tætteste byområder. Bestanden vurderes til 40 - 60 par.
De første fugle ankommer ultimo april/primo - medio maj, mediandato 5/5. De tre tidligste iagttagelser er fra april: 25/4 1993, 30/4 1974 og 30/4 1995.
Gøgen er sværere at registrere om efteråret, trækker sydpå i august - oktober. De tre seneste registreringer er fra 28/9 1997, 6/10 1985 og 8/10 1993.

1997: De første fugle blev konstateret 4/5 1 Nørrevang, 5/5 1 Korshage og 6/5 1 Korshage. Daglig registreret fra 11/5 med flest 12/5 6, 5/6 6 og 23/5 5. Ingen iagttagelser af trækkende fugle i år. Efterårs­fund: 28/8 1 Korshage og 1 Flyndersø, 31/8 1 Hovvig og 28/9 1 Korshage.

DOFBasen:1997


1996:  Gøg  Cuculus canorus  
Vi måtte vente helt til 11/5 før de første Gøge dukkede op henholdsvis i Hovvig og på Skansehage. Derefter daglig på alle lokaliteter. Der er ikke indrapporteret trækkende fugle i år, men en rundtur 7/6 Skansehage - Korshage - Dybesø gav hele 28 rastende fugle, dog med (rig?) mulighed for dobbeltgængere. De sidste efterårsfugle blev set 19/9, 21/9 og 28/9 på Korshage, med en enkelt fugl pr. dag.

DOFBasen:1996


1995:  Gøg  Cuculus canorus  
De først Gøge ankom som de plejer ultimo april/primo maj og blev registreret på Korshage 30/4, 1/5 og 2/5 alle dage med 1 fugl.
Trækkende fugle sås på følgende dage: 3/5 3 NØ, 16/5 1 S, 26/5 1 Ø og 28/5 3.
Flest fugle blev set/hørt 20/5 10 Korshage + Nørrevang + Nakke, 22/5 8 Korshage + Hovvig og 24/5 10 Korshage + Hovvig.
Sidste: 28/7 1 Hovvig, 23/8 1 Hovvig og 10/9 1 Hovvig (Claus Hornemann).

DOFBasen:1995


Gøg  Cuculus canorus  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 17 18 4 39
MaxRst 1 4 4 2 1 4
Nobs 3 74 83 17 2 179
Ndag 2 30 30 9 2 73
Fænologi 28·· ···· ···· ···· ··19

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 26 16 2 44
MaxRst 6 6 3 1 6
Nobs 96 117 37 1 251
Ndag 27 29 19 1 76
Fænologi 05·· ···· ···· ··04

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 1 11 7 1 20
MaxRst 1 4 3 3 1 4
Nobs 2 124 65 12 2 205
Ndag 2 31 29 8 2 72
Fænologi 29·· ···· ···· ···· ··24

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 10 1 2 14
MaxRst 1 4 5 1 1 5
Nobs 4 72 61 6 9 152
Ndag 2 24 27 6 7 66
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 19 12 1 1 33
MaxRst 5 5 1 1 1 1 5
Nobs 96 49 6 2 4 1 158
Ndag 29 26 4 2 4 1 66
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ··09

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 23 4 2 29
MaxRst 6 4 3 1 1 6
Nobs 58 39 9 1 3 110
Ndag 25 27 8 1 2 63
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ··27

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 20 12 6 1 39
MaxRst 7 6 5 1 1 7
Nobs 98 53 18 5 1 175
Ndag 30 30 13 4 1 78
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ··10

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 5
Total 11 14 1 26
MaxRst 5 6 2 1 1 6
Nobs 69 49 7 2 7 134
Ndag 27 25 6 2 7 67
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ··17

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 22 7 2 4 35
MaxRst 1 4 4 1 1 4
Nobs 1 59 36 8 1 4 109
Ndag 1 26 19 6 1 4 57
Fænologi 28·· ···· ···· ···· ···· ··19

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 23 7 1 1 2 34
MaxRst 1 10 3 3 1 1 10
Nobs 1 63 40 5 2 2 113
Ndag 1 29 23 4 2 2 61
Fænologi 22·· ···· ···· ···· ···· ··07

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 7
Total 1 29 4 4 38
MaxRst 1 5 4 3 1 5
Nobs 1 70 35 7 2 115
Ndag 1 28 24 5 2 60
Fænologi 30·· ···· ···· ···· ··11

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 13 17 2 1 33
MaxRst 6 4 2 1 1 6
Nobs 57 43 10 6 3 119
Ndag 25 21 8 6 3 63
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ··24

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 13 10 2 3 28
MaxRst 7 5 3 1 1 7
Nobs 48 20 9 9 12 98
Ndag 24 13 7 9 10 63
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ··26

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 18 3 1 3 27
MaxRst 3 6 4 1 2 1 6
Nobs 11 51 9 4 8 5 88
Ndag 4 25 9 3 6 4 51
Fænologi 27·· ···· ···· ···· ···· ··12

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 22 1 2 25
MaxRst 1 4 3 1 1 4
Nobs 1 56 12 2 6 77
Ndag 1 26 8 1 6 42
Fænologi 30·· ···· ···· ··05 12··27

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 4
Total 18 2 2 22
MaxRst 1 5 4 2 1 5
Nobs 1 46 16 2 3 68
Ndag 1 24 12 1 3 41
Fænologi 29·· ···· ···· ···· ··21

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 5 7 1 3 1 17
MaxRst 3 6 3 2 1 1 6
Nobs 22 9 3 7 1 1 43
Ndag 17 9 3 6 1 1 37
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ··01

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 10 2 1 2 15
MaxRst 5 2 2 2 5
Nobs 25 4 7 3 39
Ndag 14 3 5 2 24
Fænologi 10·· ···· ···· ··28

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 1 7
Total 13 9 1 3 26
MaxRst 3 4 2 4
Nobs 36 4 1 5 46
Ndag 24 3 1 5 33
Fænologi 01·· ···· ···· ··21

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 16 4 2 22
MaxRst 6 4 4 1 1 6
Nobs 34 4 1 1 7 47
Ndag 21 4 1 1 7 34
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ··20

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 10
Total 23 1 24
MaxRst 3 3 2 1 1 3
Nobs 34 8 10 3 1 56
Ndag 20 7 10 2 1 40
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ··03

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 10 8 18
MaxRst 4 4 2 4
Nobs 31 11 6 48
Ndag 22 8 6 36
Fænologi 01·· ···· ··17

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 1 8
Total 1 19 4 1 25
MaxRst 1 4 3 2 1 4
Nobs 2 48 18 3 1 72
Ndag 2 26 10 3 1 42
Fænologi 27·· ···· ···· ··09 15art/07240.txt · Sidst ændret: 2023/06/07 13:58 af lb