Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:07500

Indholdsfortegnelse

Duer - Spætter

Høgeugle Surnia ulula eu07500

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: - Sommer: - Efterår: -

Årsrapporter


2024:  Høgeugle  Surnia ulula  

DOFBasen:2024


2023:  Høgeugle  Surnia ulula  

DOFBasen:2023


2022:  Høgeugle  Surnia ulula  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

1999:  Høgeugle  Surnia ulula  (0, 9/9, 1/1)
24/10 1 rst Korshage (LB, JHC, HVR, JS, KES).
En af året store overraskelser var denne Høgeugle, som opholdt sig på Korshage en enkelt dag. Arten er tidligere set i invasionsåret 1983 med 5 fugle samt i 1984 med 4 fugle. I oktober 1999 blev arten også set ved Gilleleje, men der var formentligt ikke tale om samme fugl.

DOFBasen:1999


1997:  Høgeugle  Surnia ulula (0, 9, 0)
Tilfældig gæst, 15 observationer af 5 fugle fra 1983 og 4 fra 1984.
1983: 4/10 1 Ringholm, 5/10 1 Skansehage, 15/10 1 og 5/11 1 Korshage samt 6/11 (ny fugl (LL) ifølge SU rapport 1982 - 84) - 20/11 i alt 7 observationer af 1 fugl Korshage.
1984: 25/3 1, 26/3 1 og 27/3 1 alle Korshage samt 2/4 1 Borgmesterskoven.
Høgeugleinvasionen i Danmark i 1983/84 resulterede i minimum seks forskellige fugle i Nykøbing-Rørvigområdet. Invasioner af Høgeugler i Danmark er yderst sjældne, og der går normalt årtier imellem større invasioner.  

Rettet 8/11-2019 LB: Korshage 5/11 og 6/11 forskellige fugle!

DOFBasen:1997


Høgeugle  Surnia ulula  

1984:
25/3 (11.06) 1 rst. KH (AH),
26/3 (10.00-10.15) 1 rst. KH D (AH,EVR,HVR),
27/3 1 rst. Korshagevej KH (12.30) (EVR),
2/4 1 Borgmesterskoven (HVR).
Drejer sig rimeligvis om 4 forskellige fugle.

1983:
Årets invasionsart. Lokalitetens geografiske placering taget i betragtning ganske pænt med iagttagelser:
4/10 1 Ringholdm (PG),
5/10 1 (EVR),
15/10 1 (JRA),
5/11 1 (LL),
6/11 (LB, m.fl.),
7/11 1 (ET),
8/11 1 (BBP)
12/11 1 (JC m.f1.),
18/11 1 (HVR)
19/11 1 (EVR),
20/11 1 (HVR).
I alt 11 observationer. Antallet af fugle mere vanskeligt at vurdere, 6-12/11 er rimeligvis samme og 18-20/11 muligvis også denne, selvom der ikke er set nogen ved flere mellemliggende besøg. Et fornuftigt bud lyder derfor på 4-6 fugle.

DOFBasen:<1995art/07500.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1