Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:07610

Duer - Spætter

Natugle Strix aluco eu07610

Status


2010 - 2019: Vinter: Fåtallig Forår: Fåtallig Sommer: Fåtallig Efterår: Fåtallig

Fotos


Natugle

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Natugle  Strix aluco  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 3 8 2 6 21
MaxRst 1 1 2 1 2 2
Nobs 3 6 8 4 6 27
Ndag 3 6 7 4 5 25
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ··28

2023:  Natugle  Strix aluco  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 13 4 4 3 2 1 3 4 2 6 5 2 49
MaxRst 5 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 5
Nobs 18 5 7 6 3 1 2 4 2 6 6 2 62
Ndag 14 3 7 4 3 1 2 4 2 4 4 2 50
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2022:  Natugle  Strix aluco  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 1 2 5 1 3 1 2 3 23
MaxRst 2 1 1 3 2 2 1 2 1 1 3 2 3
Nobs 10 6 17 5 3 3 2 8 4 5 5 7 75
Ndag 9 6 15 4 3 2 2 7 4 5 4 7 68
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2021:  Natugle  Strix aluco  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 5 1 7 3 2 2 2 1 6 34
MaxRst 2 3 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 3
Nobs 16 19 13 8 7 5 3 3 3 2 9 11 99
Ndag 12 14 12 8 6 4 3 3 3 2 9 9 85
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2020:  Natugle  Strix aluco  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 4 4 2 8 1 4 4 2 3 40
MaxRst 3 2 2 1 3 1 1 2 2 2 1 3
Nobs 31 31 29 2 17 1 5 11 9 12 10 158
Ndag 22 24 24 1 11 1 5 9 9 9 8 123
Fænologi 02.. …. …. …. …. ..01 03.. …. …. …. ..26

2019:  Natugle  Strix aluco  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 8 7 3 4 8 3 4 8 5 10 7 4 71
MaxRst 3 3 2 2 3 1 1 4 2 3 2 2 4
Nobs 37 36 32 16 16 5 4 11 13 17 34 19 240
Ndag 23 24 25 13 11 4 3 10 10 15 26 12 176
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2018:  Natugle  Strix aluco  
Registreret året igennem. Mindst 6 forskellige lokaliteter med sandsynlige ynglefugle. Et muligt dårligt yngleår uden observationer af pull, dog var 3 - 4 fugle Rørvig Lyng 1/6 nu nok en familie. På andet år havde 2 fugle dagplads i lav gran på Korshage og blev meldt utallige gange.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 8 11 21 2 7 1 4 11 11 16 13 109
MaxRst 1 1 2 2 1 3 1 1 1 2 2 1 3
Nobs 4 8 8 16 2 4 1 4 11 9 14 13 94
Ndag 4 7 8 15 2 4 1 4 11 9 13 12 90
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2017:  Natugle  Strix aluco  
Registreret året igennem. Mindst 7 lokaliteter havde aktive ynglefugle i længere periode og fra Korshage (3 juv) og Nakke Øst (1 pull) melding om udbytte.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 2 5 17 5 1 3 10 19 8 75
MaxRst 2 1 2 3 1 1 1 2 2 2 3
Nobs 4 2 4 12 5 1 3 9 18 7 65
Ndag 3 2 4 5 2 1 3 6 9 7 42
Fænologi 06.. ..16 02.. …. ..17 26.. …. …. …. ..19

2016:  Natugle  Strix aluco  
Registreret hele året med samlet 76 obsdage. Sikre ynglefund med unger i redekasser i sommerhusområder på Nørrevang og Langesø Mose/Korshage samt fra Plantagen (2 pull), men næppe fra besat redekasse i Hovvig. Betydningen af predation fra skovmår er usikker. Herudover adskillige territorier halvøen rundt med bl.a. tudende hanner Højsandet, Rørviglund og Rørvig Lyng, men også hørt Søndervang og over Nykøbing (Grønnehave Skov?).

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 12 17 14 9 8 6 5 7 4 6 5 11 104
MaxRst 1 2 4 1 3 2 2 2 2 2 1 1 4
Nobs 12 16 10 9 6 4 4 4 3 5 5 11 89
Ndag 11 11 8 8 6 3 4 4 3 5 5 8 76
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..28

2015:  Natugle  Strix aluco  
I 2015 blev der registreret Natugle på 85 dage fra flere steder i området. Arten har muligvis ynglet i en kasse ved Hovvig, men der er ikke set/hørt unger. Ellers er der ingen ynglefund indrapporteret. Skovmåren som de seneste år er set både ved Korshage og Hovvig, kan være årsagen til de manglende ynglefund. Ynglebestanden af Natugler i område bør derfor nøje overvåges de kommende år.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 4 20 15 8 1 2 6 13 8 19 18 116
MaxRst 1 1 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 3
Nobs 2 4 18 13 7 1 1 4 9 8 17 17 101
Ndag 2 4 12 10 6 1 1 3 8 7 16 15 85
Fænologi 15.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2014:  Natugle  Strix aluco  
Registreret i perioden 13/2 - 26/12 på 55 dage fra de fleste lokaliteter. Ynglefund rapporteret fra Korshage og Dybesø.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 2 10 15 8 9 8 3 6 4 4 75
MaxRst 3 1 3 2 4 2 2 2 1 1 1 4
Nobs 4 2 8 12 5 7 6 2 6 4 4 60
Ndag 4 2 7 9 5 6 6 2 6 4 4 55
Fænologi 13.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..26

2013:  Natugle  Strix aluco  
Der er 61 registreringer i 2013, fra i alt 10 forskellige lokaliteter. Max antal 2/2 4 Rørvig By.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 7 4 3 4 7 6 12 5 15 5 75
MaxRst 2 4 1 1 1 2 2 3 1 2 1 4
N 5 4 4 3 4 5 5 8 5 13 5 61
Fænologi 06.. …. …. …. …. …. ..28 06.. …. …. ..25

2012:  Natugle  Strix aluco  
Natuglen er indrapporteret fra perioden 10/1 – 25/12. I 2012 dog kun 41 registreringer af 48 fugle, hvilket er mere end en halvering af obs i forhold til 2011. De seneste hårde vintre har nok været med til at reduceret bestanden. 2 ynglepar fra hhv. Nørrevang og Korshage. Derudover observationer fra Rørvig, Søndervang, Hovvig, Højsandet, Plantagen, Dybesø og Rørvig Lyng. 15/1 3 hørt fra Rørvig By er dagsmaks.

DOFBasen:2012


2011:  Natugle  Strix aluco  
I alt 109 observationer med følgende månedsfordeling: jan 4, feb 2, mar 10, apr 16, maj 10, jun 2, jul 3, aug 12, sep 4, okt 9, nov 26 og dec 10. Jagten på en mindre ugle i efteråret har helt tydeligt haft en afsmittende effekt på Natuglen.
Ynglefund: Grønnehave Skov, Korshage - i øvrigt registreret på følgende lokaliteter (max tal angivet): Annebergparken (1), Dybesø (14/11 3), Grønnehave Skov (2/7 3), Hovvig (9/4 5), Højsandet (1), Korshage (10/11 4), Nakke By (1), Nakke Lyng (30/10 3), Nørrevang (1), Rørvig By (1), Rørvig Lyng (18/2 3), Sandflugtsplantagen (16/11 7), Skansehage (1), Slettermosegård (1) og Østerlyng (28/12 2).

DOFBasen:2011


2010:  Natugle  Strix aluco  
På linje med sidste år blev der i 2010 konstateret 2 ynglepar. Et ved Hovvig og et ved Nykøbing. En lang hård vinter har sikkert taget livet af mange ugler. Alligevel er der indkommet observationer fra Korshage, Skansehage, Rørvig Lyng, Nørrevang, Rørvig, Nakke, Vesterlyng og Østerlyng. I år heller ingen observationer fra Plantageområdet.
Af årets 33 registreringer i perioden 7/1 - 21/11 er de 24 fra første halvår og de 9 fra andet.

DOFBasen:2010


2009:  Natugle  Strix aluco  
Som sidste år mindst 2 ynglepar. Et fra Rørvig Lyng, i forfatterens have, hvor min. 2 unger kom på vingerne samt et par fra sommerhusområdet mellem Rørvig og Nykøbing. Sidstnævnte ynglepar fotodokumenteret hos ”fuglekassemanden” på Rørvig loppemarked. Den præcise adresse kendte han dog ikke. Derudover er der registreret Natugler fra Rørvig By, Nørrevang, Korshage, Flyndersø, Dybesø, Hovvig og Østerlyng. Bl.a. 15/1 4 Rørvig By og 12/3 4 Korshage. Ingen rapporteret fra Plantageområdet i år, kan måske skyldes manglende dækning (ingen Perleugler i farvandet).

DOFBasen:2009


2008:  Natugle  Strix aluco  
2 sikre ynglepar i år fra Korshage og i Grønnehave Skov. Dog forsat godt med obs fra det mest af området, så antallet af ynglepar er helt sikkert større. Der er indkommet obs fra Hovvig, Nakke, Nørrevang, Langsø Mosen, Rørvig, Højsandet, Plantagen, Rørvig Lyng, Nakke Lyng og Nykøbing. 10/12 4 syngende Plantagen, taler jo for en god bestand der, selvom ingen par er registret der. Natuglen er mest aktiv syngende fra november til marts, hvor 42 af årets 61 fund stammer fra.

DOFBasen:2008


2007:  Natugle  Strix aluco  
Årets 2 sikre ynglepar kommer fra en redekasse ved Hovvig samt fra Rørvig Lyng sandsynligvis også her fra en redekasse. Natugler er meget villige til at bruge redekasser, og vi vil helt givet kunne registrere flere sikre par, hvis der blev opsat kasser på nogle af mange potentielle steder i området. Ellers foreligger pænt med obs fra området i øvrigt, som må tyde på en stabil bestand. Der er registreret ugler på følgende steder: Nørrevang, Rørvig by, Højsandet, Dybesø, Korshage, Nakke Skov og Nykøbing by. Underligt nok heller ikke nogen registreringer fra Plantagen i år. Der er endvidere fundet 2 døde ugler omkring Nykøbing 16/9 og 20/10. Sidstnævnte var trafikdræbt.

DOFBasen:2007


2006:  Natugle  Strix aluco  
Ingen sikre ynglepar i år, men flere potentielle ynglefugle er registreret, bl.a. 18/3 1 i kasse i Hovvig, flere fund af 2 fugle ved Dybesø i februar og marts, samt en fugl set i skorsten flere gange ved Korshage i løbet af foråret. Ingen fund fra hverken Plantagen eller Højsandet, hvor Natuglen helt sikkert stadig huserer.

DOFBasen:2006


2005:  Natugle  Strix aluco  
Året bød kun på 9 observationer, og der blev kun fundet 1 ynglepar ved Hovvig. Udover Hovvig blev der kun hørt en fugl på Højsandet og en fugl Rørvig Lyng. Ingen fra Plantagen.

DOFBasen:2005


2004:  Natugle  Strix aluco  
Et par indrapporteret i kasse ved Hovvig. Flere obs af 1 - 2 fugle fra Korshage, Plantagen, Dybesø, Nykøbing og Hovvig.

DOFBasen:2004


2003:  Natugle  Strix aluco  
Der er i år kun indrapporteret 1 ynglepar som er fra Hovvig. Derudover er der registreret Natugler omkring Korshage, Nakkehage, Østerlyng og Nykøbing.

DOFBasen:2003


2002:  Natugle  Strix aluco  
Der blev fundet 3 ynglepar i år: Hovvig, Nakke Skov og Korshage. Der er desuden registreret Natugler ved Flyndersø, Nørrevang, Østerlyng og ved Nykøbing. Ingen obs fra Plantagen eller Højsandet i år.

DOFBasen:2002


2001:  Natugle  Strix aluco  
Et enkelt par med 3 unger er set i Hovvig, og er eneste sikre ynglepar i år. Enkelte fugle er registreret på Korshage, Langesømosen, Nørrevang, Rørvig Lyng, Nakke Lyng, Ringholm og Nykøbing. Ingen obs fra Plantagen!

DOFBasen:2001


2000:  Natugle  Strix aluco  
Der er i år registreret Natugler fra størstedelen af området i perioden 19/1 - 2/12, dog ingen obs fra Plantagen. Der er indrapporteret 2 ynglepar i år, fra henholdsvis Nakke Lyng og Hovvig.

DOFBasen:2000


1999:  Natugle  Strix aluco  
Der blev i år registreret 3 ynglepar, Hovvig, Korshage og ved Nykøbing. Derudover er der enkelte obs fra følgende områder: Nørrevang, Rørvig Bugt, Dybesø, Plantagen, Brentebjerg, Nakke, Østerlyng og Grønnehave Skov. Bemærkelsesværdigt var dog at Plantagen kun kunne byde på en enkelt fugl 31/12! Der må da være mange flere i og omkring Plantagen.

DOFBasen:1999


1998:  Natugle  Strix aluco  
I år kun et ynglepar konstateret i Hovvig. Mange registreringer af op til 3 fugle, tyder dog stadig på en stabil bestand. I år er der konstateret Natugler på følgende lokaliteter: Dybesø, Hovvig, Korshage, Nykøbing, Nørrevang, Ringholm Skov og Østerlyng. Ingen obs fra Plantagen i år!

DOFBasen:1998


1997:  Natugle  Strix aluco  
Fåtallig ynglestandfugl.
Natuglen findes i hele området, og er nemmest at registrere i det tidlige forår på hannernes tuden. På trods af observationer fra stort set alle områder, foreligge der kun få sikre ynglefund fra de senere år. Områdets natuglebestand er helt sikkert overset, og det må formodes at ynglebestanden er på mindst 20 par.
Sikre ynglepar:

1975 1977 1978 1979 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1996 1997
9 15 4 3 3 2 2 2 5 3 1 1 2 1 5 3 3

1997: Årets 3 registrerede ynglepar er alle fra Hovvig, hvor der hen­holdsvis var 2, 2 og 3 unger pr. kuld. Arten er dog bemærket i hele området, og det må formodes at der er overset nogle ynglepar fra de øvrige lokaliteter.

DOFBasen:1997


1996:  Natugle  Strix aluco  
På trods af, at kun 2 - 3 ynglepar er indrapporteret fra Hovvig og Dybesø, synes bestanden at virke stabil ud fra løsobs fra hele området.
En forøget ynglesucces kunne skabes ved opsætning af kasser, hvilket nu er forsøgt i redaktørens have!

DOFBasen:1996


1995:  Natugle  Strix aluco  
Selvom der ikke er konstateret nogle sikre ynglepar, peger de mange observationer i år på en pæn og stabil bestand.
Der er hørt/set en eller flere Natugler fra flg. områder: Korshage, Langesømose, Højsandet, Plantagen, Dybesø, Rørvig Lyng, Rørvig, Trolleskoven, Nakke Lyng, Hovvig, Søndervang, Øster Lyng, Skærby og Nykøbing. En enkelt fugl med gusten stemme var måske en anden art??

DOFBasen:1995


Natugle  Strix aluco  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 1 2 5 1 3 1 4 2 1 5 1 31
MaxRst 2 1 1 3 2 2 1 2 1 1 3 2 3
Nobs 10 6 17 5 3 3 2 8 4 5 5 7 75
Ndag 9 6 15 4 3 2 2 7 4 5 4 7 68
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 5 1 7 5 3 1 2 1 1 1 7 41
MaxRst 2 3 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 3
Nobs 16 19 13 8 7 5 3 3 3 2 9 11 99
Ndag 12 14 12 8 6 4 3 3 3 2 9 9 85
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 11 4 4 2 8 1 4 6 3 4 47
MaxRst 3 2 2 1 3 1 1 2 2 2 1 3
Nobs 31 31 29 2 17 1 5 11 9 12 10 158
Ndag 22 24 24 1 11 1 5 9 9 9 8 123
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ··01 03·· ···· ···· ···· ··26

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 6 3 4 3 4 1 3 7 5 8 1 1 46
MaxRst 3 3 2 2 3 1 1 4 2 3 2 2 4
Nobs 37 36 32 16 16 5 4 11 13 17 34 19 240
Ndag 23 24 25 13 11 4 3 10 10 15 26 12 176
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 5 3 4 1 1 4 4 25
MaxRst 1 1 2 2 2 3 1 1 1 2 2 1 3
Nobs 4 8 9 19 3 4 1 4 11 9 15 14 101
Ndag 4 7 8 15 3 4 1 4 11 9 13 12 91
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 1 1 12 1 4 4 4 31
MaxRst 2 1 2 5 2 1 1 2 2 2 5
Nobs 4 2 4 12 5 1 3 7 12 7 57
Ndag 3 2 4 5 2 1 3 6 9 7 42
Fænologi 06·· ··16 02·· ···· ··17 26·· ···· ···· ···· ··19

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2 8 5 4 2 2 2 3 4 34
MaxRst 1 2 4 1 3 2 2 2 2 2 1 1 4
Nobs 12 16 10 9 6 4 4 4 3 5 5 11 89
Ndag 11 11 8 8 6 3 4 4 3 5 5 8 76
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 6 3 3 1 2 5 3 1 4 1 30
MaxRst 1 1 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 3
Nobs 2 4 17 13 7 1 1 4 9 8 17 17 100
Ndag 2 4 12 10 6 1 1 3 8 7 16 15 85
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 3 4 6 3 1 2 3 1 1 29
MaxRst 3 1 3 2 4 2 2 2 1 1 1 4
Nobs 4 2 8 12 5 7 6 2 6 4 4 60
Ndag 4 2 7 9 5 6 6 2 6 4 4 55
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 5 2 2 1 1 4 8 4 1 34
MaxRst 2 4 1 1 1 2 2 3 1 2 1 4
Nobs 5 4 4 3 4 5 5 8 5 13 5 61
Ndag 5 4 3 3 4 5 5 7 5 11 4 56
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ··28 06·· ···· ···· ··25

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 2 3 1 1 1 2 1 4 2 3 26
MaxRst 3 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 3
Nobs 8 3 7 1 2 1 2 4 6 3 4 41
Ndag 7 3 7 1 2 1 2 4 5 3 3 38
Fænologi 10··30 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··25

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 3 3 9 2 4 8 1 5 17 6 63
MaxRst 2 3 3 5 3 1 3 3 1 3 7 2 7
Nobs 4 2 8 16 9 2 3 12 4 9 21 10 100
Ndag 4 2 7 11 7 2 3 12 4 8 12 8 80
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 4 5 4 4 1 4 4 28
MaxRst 1 3 2 2 2 1 2 3 3
Nobs 4 2 5 10 3 1 3 4 32
Ndag 4 2 5 8 3 1 3 4 30
Fænologi 07·· ···· ···· ··29 04··16 23 13·· ··21

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 10 6 7 4 1 3 1 32
MaxRst 5 1 4 3 4 2 1 2 1 5
Nobs 7 1 5 1 11 5 2 3 3 38
Ndag 4 1 4 1 10 4 2 3 3 32
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··24 20·· ···· ···· ··23

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 5 1 3 1 7 4 1 3 7 33
MaxRst 1 2 1 1 1 3 2 1 2 4 4
Nobs 1 8 4 3 2 5 3 2 9 12 49
Ndag 1 7 4 2 2 5 3 2 7 10 43
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ··28 02·· ··30 01·· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 6 4 2 7 1 3 1 5 30
MaxRst 1 3 2 2 1 3 4 1 1 1 1 3 4
Nobs 1 6 3 1 8 1 2 1 2 6 2 2 35
Ndag 1 4 3 1 8 1 2 1 2 6 2 2 33
Fænologi 20·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··16

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2 1 1 1 4 11
MaxRst 2 2 1 1 1 1 2 2
Nobs 1 9 5 2 1 1 4 23
Ndag 1 8 4 2 1 1 3 20
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ··30 21··30

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2 3 2 1 1 11
MaxRst 2 1 2 1 1 1 2
Nobs 2 2 2 2 1 1 10
Ndag 2 2 1 2 1 1 9
Fænologi 23··30 05··08 15 14·· ···· ··02

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 4 1 2 1 2 11
MaxRst 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2
Nobs 1 2 2 2 3 2 2 2 1 17
Ndag 1 2 2 2 3 2 2 2 1 17
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ··23 05·· ···· ···· ··24

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 1 2 3 1 1 12
MaxRst 2 1 2 3 1 1 3
Nobs 3 4 10 1 1 3 22
Ndag 2 3 8 1 1 2 17
Fænologi 17··19 15·· ···· ··13 28·· ··31

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 8 2 2 1 15
MaxRst 2 4 4 2 2 2 1 4
Nobs 1 2 7 1 3 3 1 18
Ndag 1 2 6 1 2 2 1 15
Fænologi 18·· ···· ··27 23·· ···· ··23 30

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 7 1 1 1 12
MaxRst 1 1 5 2 1 1 1 5
Nobs 1 3 11 6 1 1 1 24
Ndag 1 2 11 5 1 1 1 22
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 1 1 4 8 1 1 1 5 1 1 3 27
MaxRst 1 1 3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3
Nobs 1 1 12 14 3 2 1 4 3 6 4 5 56
Ndag 1 1 10 13 3 2 1 3 3 5 4 4 50
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··10art/07610.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1