Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:08310

Duer - Spætter

Isfugl Alcedo atthis eu08310

Previous PageNext Page

Årsrapporter


2019:  Isfugl  Alcedo atthis  

DOFBasen:2019

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 1 2 4 9
MaxRst 1 1 1 1 2 2 1 2
Nobs 1 1 1 6 7 12 1 29
Ndag 1 1 1 6 7 12 1 29
Fænologi 05 27 25.. …. …. …. ..01

2018:  Isfugl  Alcedo atthis  (0, 62, 6)
En enkelt fugl set regelmæssigt i Hovvig gennem hele januar og februar. Herefter kun 26/5 1. En stationær fugl igen Hovvig fra 2/8 til 19/9, men forholdene var næppe gode for Isfugl i efteråret med ekstremt lavvande i kanalerne.
I Nykøbing Havn iagttagelser fra begge halvår: 25/2 - 27/2 1 og igen 9/4 1. I november 17/11 1 og 27/11 2.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 4 1 1 5 5 3 26
MaxRst 1 1 1 1 1 1 2 2
Nobs 7 4 1 1 5 5 2 25
Ndag 7 4 1 1 5 5 2 25
Fænologi 15.. ..28 09.. ..26 02.. ..19 17..27

2017:  Isfugl  Alcedo atthis  (0, 58, 4)
Et par vinterfund af måske samme fugl i Nykøbing Havn 9/1 og 24/1, i Hovvig 31/1 og i Nykøbing Bugt 16/2. Til gengæld en helt usædvanlig trækobservation, hvor en enkelt fugl drønede østerud fra Korshage 30/4.
En enkelt fugl fugl set i Hovvig 22/7, og fra 9/8 og frem til 28/11 blev 1 og i september ofte 2 fugle set helt regelmæssigt samme sted.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 1 1 1 22 45 9 10 92
MaxRst 1 1 1 2 2 1 1 2
Nobs 3 1 1 1 20 38 9 10 83
Ndag 3 1 1 1 10 21 7 8 52
Fænologi 09.. ..16 30 22.. …. …. …. ..28

2016:  Isfugl  Alcedo atthis (0, 53, 5)
For 3. år i træk stabil forekomst af Isfugl med 70 obsdage og igen sommerobservationer fra Hovvig, hvor arten havde en yderst interessant årscyclus.
Fuglen fra december 2015 blev set 4/1 Hovvig og i forbindelse med is måske samme drevet ud til kanal ved Ringholm 9/1 – 22/1. Tilbage i isfri Hovvig 11/2 og set frem til 20/3 – denne dag med 2 fugle. Væk fra sydlige Hovvig 21/3 – 10/6. Fra 11/6 – 20/11 igen kontinuerligt 1 fugl, der 25/9 – 27/9 fik selskab af yderligere 2 (3 set fiske sammen).
I højsommeren (juli) så en haveejer nord for kanalen i Hovvig flere gange en Isfugl stryge over sin græsplæne. (oplyst via PG). En yngleforekomst i et uforstyrret væltet stød i området er dermed absolut mulig. I hvert fald har arten været til stede i det nordlige Hovvig i sommeren og er jo kendt for at kunne præstere gentagne kuld eller omlægninger i en sæson. Endelig blev der set Isfugl 2/12 (hun) og 24/12 i Nykøbing Bugt. Ikke samme som 20/11 sad i Hovvig (han).
Disse 2 fugle er eneste kønsbestemte (JS). Det anbefales, at kønsbestemme Isfuglene hvis muligt (næbfarve, check foto eller i scop), ligeledes at se efter muligt juvenile fugle.
Det samlede antal er jo med sikkerhed 3, men dækker helt givet flere og er sat til 5 for året.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 5 7 3 6 13 22 10 6 2 78
MaxRst 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3
Nobs 4 5 6 3 6 13 15 10 6 2 70
Ndag 4 5 6 3 6 13 15 10 6 2 70
Fænologi 04.. …. ..20 11.. …. …. …. …. …. ..24

2015:  Isfugl  Alcedo atthis  (0, 48, 5)
2015 var et forrygende år for Isfugl med stationære fugle både forår og efterår. Set på hele 96 obsdage. I perioden 4/1 - 26/3 1 Hovvig, dog 2 fugle 22/3. Isfuglen dukkede op igen 2/7 og sås året ud, heraf 13 dage med 2 fugle Hovvig. En enkelt obs uden for Hovvig, 12/12 1 rast Nykøbing Havn. Julifugle er ikke set før, så måske yngler arten skjult et sted i området?

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 9 7 8 3 5 21 27 18 12 110
MaxRst 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2
Nobs 9 7 7 3 5 16 21 16 12 96
Ndag 9 7 7 3 5 16 21 16 12 96
Fænologi 04.. …. ..26 02.. …. …. …. …. ..31

2014:  Isfugl  Alcedo atthis (0, 43, 5)  
Det blev rekordernes år for Isfugl i området. Hele 55 observationer fra Hovvig blev det til i 2014, hvilket aldrig er set tidligere. Områdets første juli-fugl blev også en realitet i 2014. Alt i alt et strålende år for arten. Observationerne fordeler sig med en 1 forårsfugl, 1 ”sommerfugl” og 3 fugle gennem efteråret og vinteren.
Forår: 6/4 1 rast i kanalen ved tårnet. Sommer: 6/7 1 rast. Efteråret blev markant for arten, der blev registreret på 42 dage i perioden 28/8 - 27/12. 2 fugle set hhv 28/8, 29/11 og 22/12. Det vurderes, at det ikke er de samme 2 fugle gennem hele perioden, da der er 3 måneder i mellem de to første observationer med 2 fugle. Dermed 5 forskellige fugle i 2014, hvilket er endnu en rekord! De mange iagttagelser kan muligvis forklares med, at der har været flere fugle på en hel del flere dage end det fremgår af ovenstående – dermed har muligheden for at få set en enkelt fugl givetvis været en del større.
Oversigt med antal fugle pr år:

År 1975 1976 1977 1978 1981 1984 1989 1990 1992 1994 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Antal 3 2 2 4 2 3 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 5

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 3 9 9 14 10 47
MaxRst 1 1 2 1 1 2 2 2
Nobs 1 1 2 9 9 13 9 44
Ndag 1 1 2 9 9 13 9 44
Fænologi 06 06.. …. …. …. …. ..27

2013:  Isfugl  Alcedo atthis (0, 41, 2) 
To fugle i 2013. Årets første fugl dukkede op i nedfrosne marts 22/3 ved kanalen ved Gasværksvej i Nykøbing og blev set på 8 dage til og med 2/4 (DO m.fl.). Årets anden fugl var fra Hovvig 28/9 (PG).

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 1 1 9
MaxRst 1 1 1 1
N 7 1 1 9
Fænologi 22.. ..02 28

2012:  Isfugl  Alcedo atthis  (0, 39, 2)
Fint år med flere efterårsobservationer fra Hovvig samt en fugl set ved den nye kanal ved Slettermosegård. Alle obs: 12/8 1 Hovvig, 19/8 1 Hovvig, 2/9 1 Slettermosegård, 9/9 1 Hovvig, 20/9 1 Hovvig og 21/9 1 Hovvig. Nok 2 forskellige.

DOFBasen:2012


2011:  Isfugl  Alcedo atthis  (0, 38, 1)
To observatører havde lykken med sig, da denne juvel rastede 15/10 Hovvig (SA, AF).

DOFBasen:2011


2010:  Isfugl  Alcedo atthis  (0, 37, 1)
I år kun en enkelt fugl endda på Korshage: 27/8 1 i strandkanten rundt om pynten og derefter V 06:11 (EVR).

DOFBasen:2010


2009:  Isfugl  Alcedo atthis  (0, 34, 3)
Det blev til minimum 3 fugle i 2009. Den første blev set 24/1 1 Rørvig Bugt, og blev ikke set yderligere. Den næste var absolut mere medgørlig og dukkede op i Hovvig 1/8. I perioden 1/8 - 15/11 blev der løbende set Isfugl i Hovvig (20 observationsdage) med så korte intervaller mellem observationerne, at jeg vil formode, det er samme fugl. Endelig 19/12 1 rast Rørvig Bugt på pæle 400 m fra Rørvig Havn.

DOFBasen:2009


2008:  Isfugl  Alcedo atthis  (0, 32, 2)
Igen i år rastede der Isfugl i Hovvig. Med hele 18 registreringer jævnt fordelt i perioden 18/8 - 22/11, var der god chance for at se denne flotte fugl - 29/10 dog 2 fugle.

DOFBasen:2008


2007:  Isfugl  Alcedo atthis  (0, 31, 1)
Denne flotte fugl rastede næsten en måned i Hovvig 7/8 - 1/9 og blev set på følgende dage:
7/8, 10/8, 11/8, 13/8-17/8, 22/8 og 1/9 (AF, PG, JS)

DOFBasen:2007


2005:  Isfugl  Alcedo atthis  (0, 30, 1)
Igen lige akkurat årlig med 25/9 1 rast Hovvig (AF).

DOFBasen:2005


2004:  Isfugl  Alcedo atthis  (0, 29, 1)
Det blev kun til en enkelt obs i år: 31/10 1 rast Hovvig (EVR).

DOFBasen:2004


2003:  Isfugl  Alcedo atthis  (0, 28, 1)
I september rastede en isfugl i HV og den blev set på følgende dage: 5/9, 12/9, 14/9, 16/9 samt 20/9. (AF,JS,PG,SS).

DOFBasen:2003


2002:  Isfugl  Alcedo atthis  (0, 27, 1)
Lige akkurat årlig med 9/5 1 rast Hovvig (PG).

DOFBasen:2002


2001:  Isfugl  Alcedo atthis  (0, 26, 1)
Det blev til en enkelt fugl den 22/9. Først blev den set ved Dybesø kyst og siden hen på kystsikringen på Korshage (KES, LB). Arten set normalt kun i Hovvig, men er dog tidligere set både ved Rørvig havn og i skoven på Korshage.

DOFBasen:2001


2000:  Isfugl  Alcedo atthis  (0, 23, 3)
Hele tre fund i år af denne flotte fisker.
16/4 1 Hovvig (KES), 19/8 1 Hovvig/Nykøbing Bugt (JHC, EVR, HVR, KES) og 6/11 1 Hovvig (EH).

DOFBasen:2000


1997:  Isfugl  Alcedo atthis (0, 23, 0)
Uregelmæssig gæst, 23 fugle.
Isfuglen er ikke årlig i Rørvigområdet, men når den dukker op, raster den ofte i lang tid. Alle iagttagelser er fra Hovvig, på nær 2 Rørvig Havn (1984 og 1990) og 1 flyvende gennem skoven ved Korshage i 1975.
Antal Isfugle per år:

1975 1976 1977 1978 1981 1984 1989 1990 1992 1994 1995
3 2 2 4 2 3 1 1 2 2 1

DOFBasen:1997


1995:  Isfugl  Alcedo atthis  (0, 22, 1)
Der blev igen i år set Isfugl i Hovvig. De tre iagttagelser formodes at være samme fugl: 12/3 1 (PKK), 20/3 1 (HVR) og 6/4 1 (EVR, HVR).

DOFBasen:1995

Previous PageNext Page

Links

art/08310.txt · Sidst ændret: 2019/04/18 17:29 (ekstern redigering)