Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:11060

Lærker - Drosler

Blåhals Luscinia svecica eu11060

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Meget sjælden Sommer: - Efterår: Tilfældig

Fotos


Blaahals

Diagrammer


Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Blåhals  Luscinia svecica  

DOFBasen:2024


2023:  Blåhals  Luscinia svecica  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 2 2 2
Nobs 6 17 21 44
Ndag 6 14 20 40
Fænologi 16·· ···· ··23

2020:  Blåhals  Luscinia svecica  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 11 14

2019:  Blåhals  Luscinia svecica (3, 105, 1)

17/5 1 Korshage (JB, EVR, JS). Fuglen blev ikke racebestemt, men både tidspunkt og lokalitet typisk for en Nordlig.

Det går jævnt ned af bakke med de Nordlige - i dette årti blot 8 fugle på 9 år (en andenhånds oplysning fra 2018 er taget med i diagrammet) - i.e under 1 fugl pr år. Selv i stationen barndom i 70'erne lå vi højere. Den Sydlige står dog og banker på - med ynglefund fra Holbæk de sidste par år. En august fugl fra Kelstrup Enge i 2018 blev ikke racebestemt - stedet kunne måske blive den første ynglelokalitet i Odsherred.

16/2-2020 LB 

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 17

2016:  Blåhals  Luscinia svecica (3, 104, 1)  
6/5 1 han Flyndersø (KES m.fl.)
Fundet på tophabitaten ved Flyndersøs nordvesthjørne. Smukt syngende han, der i starten villigt poppede op i buske og fremviste sin pragt. Tydelig rød bjælke i det blå svarende til en nordlig fugl. Senere blev den absolut tavs og skulky.
Kun 8 forårsfund i DK i 2016. De 3 uden for Jylland var alle i dagene 5/5 - 6/5 (Saltholm, Christiansø og Rørvig).
Lokalt har vi en markant nedgang i iagttagelser af Blåhals. Det modsvares af et faldende antal ynglefugle i den sydlige del af den svenske fjeldkæde og stor nedgang f.eks. på Øland. I kontrast til Sydlig Blåhals og dens fremrykning rasler Nordlig Blåhals således ned på trækket.
Neden for er antallet af Blåhalse i Rørvig (helt domineret af iagttagelser fra forårstrækket i maj) opgjort for de sidste 3 ti-år:

Blåhals (Nordlig Blåhals), Rørvig 3 ti-år 1987 - 2016:

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
3 2 4 1 2 1 2 0 0 1 = 16 = 1,6/år (sidste 5 år = 4 = 0,8/år)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1 5 1 1 4 5 0 2 4 3 = 26 = 2,6/år
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
3 9 1 4 3 11 2 2 1 6 = 42 = 4,2/år

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 06

2013:  Blåhals  Luscinia svecica  (3, 102, 2)
Endnu et gyserforår, hvor der lige netop kunne hives en enkelt i land samt et efterårsfund, begge tilskrives trækkende nordlig race:
24/5 1 syngende han Dybesø (EVR, fundet af HVR) .
5/10 1 rastende Flyndersø (TPA) trådt op ved udløbskanalen, et klassisk sted til Blåhals. Orange haletegning og typisk jizz. Observatøren var – unødigt – usikker på sin observation, der ikke blev meldt ud.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
N 1 1 2
Fænologi 24 05

2012:  Blåhals  Luscinia svecica  (3, 101, 1)
18/5 1 han rast Skredbjerg (BR, EVR).
Dermed bevarer arten sin status som (næsten) årligt forekommende. Siden 1985 har der kun været et enkelt år (2003) uden Blåhals i Rørvigområdet.

DOFBasen:2012


2011:  Blåhals  Luscinia svecica  (3, 99, 2)
7/5 1 rast Korshage (JB, HVR).
11/5 1 syngende Korshage (HVR, EVR, KR).
Begge fund er ret tidlige. Vi har kun een tidligere obs: 6/5-1992 og derudover også to andre fund fra den 7. maj (1990 og 2006).

DOFBasen:2011


2010:  Blåhals  Luscinia svecica  (3, 98, 1)
En enkelt obs: 1 han Hovvig 14/5 (HeM), set nær „Drosselrørsanger-busken“.

DOFBasen:2010


2009:  Blåhals  Luscinia svecica  (3, 94, 4)
13/5 1 ♂ rast Korshage på øst-kysten (EVR), samme fugl også set 14/5 (KES).
14/5 1 syngende ♂ Flyndersø (LB).
16/5 1 ♂ rast Hovvig (EVR, m.fl.).
20/9 1 1k rast Korshage (JB, m.fl.).
Altså et af de bedre år!
Også bemærkelsesværdigt, at vi nu for andet år i træk har efterårsfund af Blåhals - en ny trend?

DOFBasen:2009


2008:  Blåhals  Luscinia svecica  (3, 92, 2)
21/9 1 1k han rastende Skansehage (PEL m.fl.) og samme dag 1 1k han rast Nakke Syd ved Rishøj (KES).
Altså ingen forårsfund, men til gengæld blev vores efterårstotal fordoblet på bare en enkelt dag.
Vores tidligere efterårsfund: 13/9-1974 1 og 4/8-1991 1 begge Hovvig.
Både Christiansø og Falsterbo havde også usædvanligt mange Blåhalse ultimo september. Årsagen var formentlig, at der i denne periode blæste en konstant nordøstenvind, og trækket derfor blev forskubbet usædvanligt langt mod vest.

DOFBasen:2008


2007:  Blåhals  Luscinia svecica  (3, 89, 3)
Et pænt middelår med 3 fund:
19/5 1 han syng Korshage i buskene helt ude på spidsen (EVR)
21/5 1 han rast Korshage ved P-pladsen (BR, EVR, KES)
22/5 1 han rast Korshage ved „morgenobs-buskene“ (EVR)
Da obsene er fra forskellige steder på Korshage, vil vi tillade os at regne årets fund som tre forskellige fugle.

DOFBasen:2007


2006:  Blåhals  Luscinia svecica  (3, 86, 3)
7/5 1 han Flyndersø (PEL, HVR) og 9/5 1 han samme sted (EVR, JS). 13/5 1 syngende han P-pladsen Korshage (JB, EVR, KES).
Det kan naturligvis ikke helt udelukkes at specielt de to første fund faktisk er af den samme fugl.

DOFBasen:2006


2005:  Blåhals  Luscinia svecica  (3, 82, 4)
12/5 1 rast Korshage ved P-pladsen (PEL).
19/5 1 rast Langesømosen (AF).
22/5 1 han rast Flyndesø ved grusvejen (EVR).
25/5 1 han rast Korshage ud for Korshage Lyngvej (EVR).
Antallet af Blåhalse har varieret en del årene igennem, men der er ikke nogen klar tendens i udviklingen. Dog er der næppe tvivl om, at gode vejrforhold har en stor betydning for hvor mange Blåhalse vi ser ved Rørvig. Både 1988 og 1992 var præget af markant østenvind medio maj.

DOFBasen:2005


2004:  Blåhals  Luscinia svecica  (3, 80, 2)
Bemærk: Ingen Blåhalse sidste år - det er første gang siden 1984, at det er sket.
I år blev det til 2 fund:
13/5 1 rast Korshage (LB).
30/5 1 syngende han Skansehage (EVR, KES).

DOFBasen:2004


2002:  Blåhals  Luscinia svecica  (3, 75, 5)
Andet år i træk med et pænt antal Blåhalse. Det præcise antal er derimod ikke så nemt at angive.
8/5 1 syngende han nær Korshage nær P-pladsen (LB, JHC), 9/5 3 hanner mellem de to sommerhuse ved Flyndersø (JB, LB, JHC, AF, PEL, EVR, SS) samt 11/5 1 han samme sted (SS, BV). Datoen er ret tidlig for Blåhals, så det kan ikke helt udelukkes at fuglene har rastet flere dage i området.

DOFBasen:2002


2001:  Blåhals  Luscinia svecica  (3, 71, 4)
To ret tidlige fund: 8/5 1 ad han rst Korshage (PCC, AF, EVR) og 10/5 3 rst Korshage (PCC). Sidstnævnte er en tangering af dagsrekorden. Vi har nu 3 dage med 3 fugle, de to tidligere er 20/5-1992 og 16/5-1998.

DOFBasen:2001


2000:  Blåhals  Luscinia svecica  (3, 70, 1)
20/5 1 han Korshage (LB).
Figuren viser antallet af år med det pågældende antal fugle, f.eks. har der i perioden 1973 - 2000 været 5 år uden Blåhalse og et enkelt år (1992) med 11 fugle.
Hvorvidt man kan drage de store konklusioner ud fra så spinkelt et materiale kan naturligvis diskuteres, men det virker som om vi har flere år med „mange“ (5 eller flere) fugle, end hvad man umiddelbart ville forvente ud fra rent statiske overvejelser.

DOFBasen:2000


1999:  Blåhals  Luscinia svecica  (3, 69, 1)
Årets enlige fugl: 28/5 1 han KH (LB, AF, EVR, HVR, KES).
Til dem som er interesseret i talmystik: Vi har et nyt mønster i forekomsten: 1995 1, 1996 5, 1997 1, 1998 5 og 1999 1.

DOFBasen:1999


1998:  Blåhals  Luscinia svecica  (3, 64, 5)
Årets obs: 15/5 1 syngende han Langesømosen (HVR) og 1 han Flyndersøengen (LB, KES), 16/5 2 ad han (EVR) + 1 2K han (JS, KES) Flyndersøengen, en af disse vurderes som en genganger fra 15/5 og samme fugl ses også næste dag (PEL). 17/5 1 han KH (AF, EVR, KES) vurderes som en ny fugl. Dermed blev 1998 et af de bedre blåhalseår.

DOFBasen:1998


1997:  Blåhals  Luscinia svecica  (3, 63, 1)
Fænologi: (6/5) - (11/6) og (4/8) - (13/9)
Meget sjælden trækgæst om foråret og tilfældig gæst om efteråret.
Årstotalerne fremgår af figuren. Med lidt god vilje kan den tolkes derhen, at vi siden midt i 1980'erne har haft gode blåhalseår med 3 - 4 års mellemrum.
Forårstrækket er i udpræget grad koncentreret til medio maj. Der er en tendens til at hannerne ankommer før hunnerne, mediandatoer: Han 15/5 og hun 19/5. Næsten alle fund er fra Korshageområdet, enkelte fra Hovvig. Kønsfordelingen er meget skæv: Han 45, hun 11 og 10 er uspecificerede. Kønsfordelingen hænger naturligvis sammen med, at syngende hanner er langt nemmere at opdage. Generelt er der størst chance for at finde arten i forbindelse med masseforekomster af Bynkefugle, enten samme dag eller, hvad der ser ud til at være næsten lige så sandsynligt, inden for de for de næste 2 - 3 dage.
Fra efteråret foreligger der kun 2 observationer: 13/9 1974 1 og 4/8 1991 1 begge rastende Hovvig.

1997: 21/5 1 han rast Dybesø (HVR).

DOFBasen:1997


1996:  Blåhals  Luscinia svecica  (3, 57, 6)
Det ser ud til at 3 - 4 års cyklusen er god nok, selvom årets resultat ikke helt lever op til tidligere maksima.

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
6 2 3 9 1 4 3 11 2 2 1 5

Årets obs: 13/5 1 Korshage (PKK), 14/5 1 han Korshage (GG), 17/5 1 syngende han Korshage (PKK m.fl.), 19/5 1 han Langesømose (JB m.fl.), 20/5 1 Korshage (HVR) og 25/5 1 Langesømose (HVR).

24-10-2022 14/5 tilføjet LB

DOFBasen:1996


1995:  Blåhals  Luscinia svecica  (3, 56, 1)
En observation: 22/5 1 2k/hun Korshage (21:15) (HVR). Tredie dårlige år i træk. Siden midt i firserne har der været gode blåhalseår med 3 - 4 års mellemrum 1985 6, 1988 9 og 1992 11, så vi håber på et godt resultat i 1996.

DOFBasen:1995


Blåhals  Luscinia svecica  

1994: 2
22/5 1 syngende han ved P-pladsen KH (LB m.fl.),
26/5 1 syngende han KH (HVR).
Den første gav anledning til en del opstandelse blandt de tilstedeværende RF'ere. Fuglen sad flere gange frit fremme på en sten ved siden af bilerne og kunne også ses flyvende rundt omkring krattet.

1993: 2
Et ret normalt år med to fugle indenfor den sædvanlige trækperiode i maj måned:
9/5 1 R HV (KB),
15/5 1 han R KH (HVR).
Af vores i alt 57 obs er kun 8 fra HV og 44 fra KH-området, men dette
afspejler næppe den reele fordeling af rastende fugle på halvøen.

1992: 11
Ringmærkningen på KH gav virkelig bonus hos denne art.
Samtlige obs:
6/5 1 han,
12/5 1 han,
15/5 1 han,
18/5 1 han,
19/5 1 han + 1 hun,
20/5 3 hanner,
23/5 1 han,
11/6 1 han.
Af stationens i alt 55 Blåhalse (incl et genfundet ex fra 1958) er de 51 set i maj, 1 i juni, 1 i aug og 1 i september. Kønsfordelingen: 41 hanner, 8 hunner og 6 ubestemte.
Der er tendens til at hanner ankommer lidt før hunner. Han 6/5-11/6, median 15/5. Hun 11/5-22/5, median 18/5.

1991: 3
To normale maj-fugle:
11/5 1 hun R Nørrevang (KES) og 1 han R Langesø-mosen (GG).
Den tredie derimod en virkelig raritet:
4/8 1 R HV (SP), dette er kun vores anden efterårs-obs.
Sidste gang var i 1974 den 13/9, også i HV.

1990: 4
7/5 1 han R P-pladsen KH (MØ),
14/5 1 Myntestien KH (BBP,PR,KES),
20/5 1 han Langesømosen (LB) og 1 han HV (JW).

1989: 1
Efter sidste års rekord atter på normalt niveau.
24/5 1 ad syng. KH (KB,EVR,KES).

1988: 9
Alle obs i 1988 nævnes:
10/5 1 han R Langesømosen,
13/5 1 han R P-plads, KH (7.55),
14/5 1 hun/juv R (5.40) + 1 han R Langesømosen,
15/5 2 hanner R + 1 hun Langesømosen,
17/5 1 han R (5.50) Langesømosen.
25/5 1 hun R P-plads KH (14.00),
(KB,LB,PCC,PEL,HVR, KES,BV JW).
Et ældre fund meddelt og første obs 10/5-1970 2 ex. er alligevel ikke første:
forår 1958 1 han fundet dod Langesømosen (L.Buhl), udstoppet, findes nu på Rørvig Friskole.

1987: 3
Over middel med 2-3 fugle i foråret på følgende datoer:
9/5 1 han R Langesømosen ved Gyvelbo KH,
10/5 1 han R Langesømosen (samme fugl som 9/5 ?),
16/5 1 han R KH ved Fjordglimt.
Siden arten blev set for første gang 10/5-1970, er der i alt set 26-27 fugle pà Rørvig halvøen.
Disse er fordelt på 11 observationsär d.v.s. lidt over to fugle pr. år med obs.
54 % af fuglene har været hanner, 20 % hunner og 25 % ukendt køn.
Arten ses helt overvejende i maj måned (96 % af samlet materiale) og er her set imellem 9/5 og 22/5 med max. i perioden 10/5-18/5.
Observationer af Blåhalse gøres hovedsagligt (60 %) på KH, typisk Langesømosen, 30 % i HV og resten på diverse lokaliteter.
Hidtil har alle obs. været af den nordlige race, svecica.
(JB, LB, PEL, EVR, ET, BV).

1986: 2
14/5 1 han R KH (JW),
18/5 1 hun R KH (PEL).

1985: 6
Et godt år for arten på Rørvighalvøen.
P.g.a. unøjagtig lokalitetsangivelse og manglende viden om udskriftning er årets total dog noget usikker.
10/5 1 han rst HV ved dæmningen,
11/5 1 han rst HV ved Nakke + 1 st Brentebjerg(samme??) + 1 han rst KH,
14/5 1 han rst HV,
20/5 1 hun rst HV + 1 hun rst Nørrevang.
Med ovennævnte spekulationer i tankerne vil den mest sandsynlige årstotal vel være 6 fugle.
Bidragsydere: LB, JC, PG, PEL, APR, EVR, HVR.

1980: 2
18/5 1 han ad + 1 hun ad R KH (KB,JC,BR,EVR,HVR),
I alt foreligger der 15 Blåhalse fra området, de første blev set i 1970.

1979: 2
10/5 1 han KH (EVR),
17/5 1 han KH (LB).

1978: –

1977: 1
9/5 1 han KH-D (LB, Kjeld Andersen)

1976: 1
20/5 1 R Flyndersø (SP), beskrivelse foreligger.

1975: 1
15/5 1 KH-E (LB).

1974: 5
11/5 1 ad hun Pl-D (EVR),
15/5 1 ad han nordlig HV-G (LB,HVR,NHV),
17/5 1 ad han Ø-R,
22/5 1 V nok hun/juv,
13/9 1 HV-A.
Den sidste er vores første efterårsfund, Med det gode forår kom vores total op på 8 fugle.
Bemærk iøvrigt, at halvdelen af forårsobservationerne drejer sig om trækkende fugle, givetvis et udtryk for, at arten er betydelig mere almindelig end materialet viser.

1973: 1
18/5 1 han subad KH-A (LB).

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 11 14

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 17

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 06

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 24 05

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 18

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 07··11

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 14

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 1 4
MaxRst 1 1 1
Nobs 4 1 5
Ndag 3 1 4
Fænologi 13··16 20

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 1 1
Fænologi 21

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 19··22

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 07··13

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 4
MaxRst 1 1
Nobs 4 4
Ndag 4 4
Fænologi 12··25

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 13··30

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 5
MaxRst 2 2
Nobs 4 4
Ndag 3 3
Fænologi 08··11

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 4
MaxRst 3 3
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 08··10

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 1 1
Fænologi 20art/11060.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1