Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:12730

Indholdsfortegnelse

Sangere - Mejser

Høgesanger Sylvia nisoria eu12730

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: - Sommer: - Efterår: Tilfældig

Fotos


Hoegesanger

Årsrapporter


2024:  Høgesanger  Sylvia nisoria  

DOFBasen:2024


2023:  Høgesanger  Sylvia nisoria  

DOFBasen:2023


2011:  Høgesanger  Sylvia nisoria  (0, 14/14, 1/1)
1/10 1 1k iagttaget Korshage (AF). Blev set i 2 minutter af én observatør. Høgesangeren hidsede sig så op med rejste issefjer og halekip og dykkede ned i vegetationen. Blev ikke set siden af hverken den primære eller sekundære observatører. Krattene ved p-pladsen dog også præget af uro og trafik dagen igennem. En af de dyre sub-rariteter, blot 15.fund.

DOFBasen:2011


2010:  Høgesanger  Sylvia nisoria  (0, 13, 1)
25/9 1 1k rastende Nakke Hage (JHC m.fl.)
Årets Sylvia-brag og fundet efter et målrettet eftersyn for bl.a. denne art langs Nakke Hages sydkyst. Det blev JHC, der fandt den på østhjørnet nær overgangen til marker. Sad i tykke, bærfyldte krat og fouragerede bærrene ivrigt, periodisk i skjul, men poppede op og flyttede lidt rundt. Stor, bleg, langhalet med fine vatringer på undergump, 2 lysende vingebånd, hvide yderhalefjer og i medlys ganske ”høgegrå”. Det er altid sjovt når teori bliver til virkelighed og i den lette nordlige siden nordøstlige vind efter en finregnsmorgen sad Munk tæt og også en sen Havesanger i Nakke Hages perfekte Sylvia-krat.
Generelt havde Høgesanger et godt efterår i DK med fund af flere 1k-fugle.

DOFBasen:2010


2009:  Høgesanger  Sylvia nisoria  (0, 12, 1)
19/8 1 Hovvig (LB).
Fuglen høres snerre, ses så som stor lys sanger smutte over vejen ved fugletårnet, snerrer yderligere et par gange og så væk.
2009 var et usselt Høgesangerår i Danmark – 7 ringfund fra kernelokaliterne Gedser, Skagen og Blåvand og 2 feltfund iflg. DOF-base placerer denne fugl som Sjællands eneste.

DOFBasen:2009


2005:  Høgesanger  Sylvia nisoria  (0, 11, 1)
12/10 1 1k rst Korshage (AF, JHC) – findes af AF (7:55) på Korshage lige øst for p-pladsen, senere (14:25) også set af en tililende JHC. Et fornemt hit!
Ses poppende op fra skulky position i stort set samme busk som den umiddelbare forgænger (11/09 2003). Stor, bleg, skrutrygget sanger med tornskadeassociationer. Har anlagt skælning langs flankerne. Ude af syne og tavs det meste af tiden, om eftermiddagen høres dog afdæmpet kald – skrattende, lidt skadeagtigt.
Det er 12. fund, men de 7 er i årene 1975 - 1982 inden artens retræte fra vestlige ynglepladser definitivt satte sig igennem. Fordeler sig med 3 forårsfund i snævert tidsinterval (24/5 - 6/6 – forlænget træk som f.eks. Lundsanger) og dominerende nu 9 efterårsfund i et meget bredt tidsinterval (21/8 - 17/10) med årets fund som det næst-seneste. Synes at kunne dukke op både som eftersommerfund fra nærmere liggende ynglepladser og fejlnavigerede fugle sent i perioden.

DOFBasen:2005


2003:  Høgesanger  Sylvia nisoria  (0, 10, 1)
11/9 1 1k rst Korshage (EVR). Den store, grove, blege sanger poppede nydeligt op i busktoppe foran observatøren fra sin skulky levevis. Her er tale om et gedigent subhit og lokalt det 11. fund gennem tiderne og kun det 4. siden starten af 80erne efter artens generelle tilbagetrækning mod øst.
Tidspunktet er typisk for spredning af ungfugle mod vest.

DOFBasen:2003


1997:  Høgesanger  Sylvia nisoria  (0,9,1)
Tilfældig gæst både for- og efterår, 9 forekomster:
1975: 17/10 1 juv ringmærket Korshage.
1976: 23/8 1 rast Korshage.
1977: 31/8 1 juv og 2/9 1 juv, begge ringmærket Korshage.
1978: 24/5 1 syngende Korshage.
1979: 31/5 1 syngende Korshage.
1982: 21/8 1 ringmærket Korshage.
1990: 6/6 1 rast Korshage.
1996: 1/9 1 ad rast Hovvig.
Vores begrænsede materiale afspejler ganske godt artens generelle tilbagegang. Man skal dog huske på, at ringmærkningsaktiviteten har været minimal om efteråret i den sidste halve snes år.

1997: 26/8 1 juv rast Nakke (JHC). Bekræfter overvægten af juvenile efterårsfugle og er tidsmæssigt helt typisk. Stedet er dog en nyhed, men spørgsmålet er, om det er så overraskende endda. Når det kommer til stykket, er der nok større chance for at finde arten på Nakkehage end på Korshage. Den energi, der bliver lagt i at bekræfte denne teori, har dog hidtil været yderst beskeden.

DOFBasen:1997


1996:  Høgesanger  Sylvia nisoria  (0, 8, 1)
En af årets mere hidsige obs: 1/9 1 ad rast Hovvig (HVR). Tidspunktet typisk. Første feltobs fra efteråret. De 5 tidligere efterårsfund er alle ringmærkede fugle.

DOFBasen:1996


Høgesanger  Sylvia nisoria  

1990: 1
Så dukkede denne Sylvia igen op på Rørvig-halvøen.
6/6 1 set og hørt KH (EVR).
Det er blot det tredje forårsfund af denne art. De to første var 24/5-1978 og 31/5-1979.
De fem efterårsfugle er alle fundet under ringmærkning.

1982: 1
21/8 1 1K ringmærket KH (LL) er den 7. registrering af arten siden 1973.
Noget tyder på at at et velplaceret net øger registreringschancen for ungfugle ult. aug / fri. sep. betydeligt.

1979: 1
31/5 1 KH-F (EVR), 2. forårsobs.

1978: 1
24/5 1 KH (LB), første forårsiagttagelse fra området.
De seneste års obs tyder dog på at arten er årlig.

1977: 2
31/8 1 juv og 2/9 1 juv, begge ringmærket KH (LB).
Begge taget i det første morgenhold i den alleryderste busk.
Er tilsyneladende mere almindelig om efteråret end vi hidtil har troet. Jvf. også med efterårsobservationer på Hjelm (duppl. rapp. E. Hansen).

1976: 1
23/8 1 Korshage (LB).

1975: 1
17/10 1 juv ringmærket Korshage.
Er vores første registrering af arten. Den skulle dog i følge mundtlige andenhånds oplysninger have ynglet til engang i 50'erne. Årets fugl bemærkelsesværdig sen, og den havde allerede gule øjne. Datoen er en tangering af hidtil seneste danske forekomst.

DOFBasen:<1995art/12730.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1