Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:12740

Sangere - Mejser

Gærdesanger Sylvia curruca eu12740

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Almindelig Sommer: Almindelig Efterår: Sjælden

Fotos


Gaerdesanger

Diagrammer


Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Gærdesanger  Sylvia curruca  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 22 28 9 59
MaxRst 9 10 6 10
Nobs 52 102 53 207
Ndag 18 31 25 74
Fænologi 11·· ···· ··29

2023:  Gærdesanger  Sylvia curruca  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 9 34 9 13 5 3 73
MaxRst 9 12 5 3 2 1 12
Nobs 25 92 59 32 21 5 234
Ndag 10 30 28 20 15 4 107
Fænologi 21·· ···· ···· ···· ···· ··11

2022:  Gærdesanger  Curruca curruca  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 30 15 1 53
MaxRst 6 10 11 2 2 3 11
Nobs 31 90 75 14 22 7 239
Ndag 9 29 30 10 17 6 101
Fænologi 22·· ···· ···· ···· ···· ··28

2021:  Gærdesanger  Curruca curruca  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 40 5 8 9 1 66
MaxRst 1 8 5 3 3 1 1 8
Nobs 9 125 72 21 27 3 1 258
Ndag 2 31 26 17 16 3 1 96
Fænologi 27.. …. …. …. …. …. ..10

2020:  Gærdesanger  Curruca curruca  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 9 38 5 4 3 59
MaxRst 7 12 5 4 2 1 12
Nobs 37 88 35 13 24 5 202
Ndag 12 31 21 11 19 5 99
Fænologi 19.. …. …. …. …. ..12

2019:  Gærdesanger  Sylvia curruca  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 20 29 11 1 10 2 73
MaxRst 7 8 3 3 3 1 8
Nobs 43 81 56 26 42 7 255
Ndag 11 31 28 20 25 6 121
Fænologi 19.. …. …. …. …. ..30

2018:  Gærdesanger  Sylvia curruca  
10/4 første i Hovvig, fra 17/4 daglig. Sidste fugl fra 21/9 1 Plantagen.
Træk svært at identificere, største enkeltnoteringer i den absolut lave ende med 7/5 og 14/5 10 Korshage. Artens habitatvalg gør den jo til en udbredt art, og den er da også meldt fra 22 lokaliteter med omkring 60 fugle. Det er pænt mange Gærdesangere. Tendens op efter nogle år, hvor det lignede en nedgang.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 87 160 48 11 17 4 327
MaxRst 9 10 6 1 2 1 10
Nobs 33 73 33 11 14 4 168
Ndag 16 31 26 11 14 4 102
Fænologi 10.. …. …. …. …. ..21

2017:  Gærdesanger  Sylvia curruca  
Ankomst 18/4 2 Hovvig. 7/5 15 Korshage og 9/5 17 Dybesø havde lidt trækfald, men billedet er ellers 1 – højst 6 per lokalitet. Sidste 28/9 1 Dybesø.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 36 273 57 12 28 4 410
MaxRst 3 17 5 2 3 1 17
Nobs 22 122 42 10 23 4 223
Ndag 6 31 26 6 16 4 89
Fænologi 18.. …. …. …. …. ..28

2016:  Gærdesanger  Sylvia curruca  
Årssum: 362. Ankomst 19/4 1 Dybesø og var siden daglig. Noget der ligner lille træktop primo maj med 1/5 9 og 3/5 8 Korshage. Sidste fugl 27/9 1 rast Korshage.
I alt omkring 37 syngende fugle meldt fra 15 lokaliteter. Det er ikke imponerende. Pilen synes fortsat at pege nedad også hos denne art.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 49 178 83 18 26 8 362
MaxRst 3 8 4 3 5 1 8
Nobs 39 106 49 15 15 8 232
Ndag 12 31 27 13 13 7 103
Fænologi 19.. …. …. …. …. ..27

2015:  Gærdesanger  Sylvia curruca  
Årssum: 337.
Ankomst ret sene 23/4 1 syng Korshage. 25/4 4 fugle og siden daglig. 3/5 18 Korshage – Dybesø havde indslag af trækfugle, ellers intet signifikant fra trækfronten. Jo udbredt og meldt fra 21 lokaliteter med 43 fugle overvejende syngende hanner. Slettermosegård med 7 er bedste lokalitet.
Over år går det ned ad bakke med arten. Kan ikke helt præstere fordums trækfald. Tynder også ud i ynglefugle selvom det er lidt svært at vurdere ud fra tallene og ændringer i antallet af indtastninger på DOFbasen. Også de sidste 3 år faldet lidt hvert år.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 57 184 40 20 26 10 337
MaxRst 4 10 4 2 2 1 10
Nobs 29 90 32 17 25 10 203
Ndag 7 30 19 13 17 8 94
Fænologi 23.. …. …. …. …. ..16

2014:  Gærdesanger  Sylvia curruca  
Årssum = 355. Ankomst 19/4 1 Rørvig Lyng og allerede 20/4 på 6 lokaliteter.
Kun små træktoppe – nok 30/4 14 og 10/5 13 Korshage. Domineres helt af ynglefuglene, hvor man kan identificere ca. 45 fugle meldt fra 15 lokaliteter.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 116 143 53 18 21 4 355
MaxRst 14 13 3 3 2 1 14
Nobs 38 52 33 14 19 4 160
Ndag 12 28 20 12 17 3 92
Fænologi 19.. …. …. …. …. ..11

2013:  Gærdesanger  Sylvia curruca  
Årssum = 373. Kom 20/4 1 Hovvig. Heller ikke denne art udviser markant træktop. Byggede som vanligt op og nåede 2/5 12 Korshage med op til 8 – 12 resten af måneden. 17/5 var der 7 Flyndersø. Også 5/5 10 Slettermosegård er værd at notere. Samlet kan identificeres 51+ individer fordelt på 15 lokaliteter.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 47 271 41 4 4 6 373
MaxRst 5 12 3 1 1 2 12
N 21 79 28 4 4 5 141
Fænologi 20.. …. …. …. …. ..08

2012:  Gærdesanger  Sylvia curruca  
Årssum 274 fordelt apr 50, maj 166, jun 44, jul 3, aug 8 og sep 3.
Ankom normalt/småsent 22/4 med 3 fugle på 3 lokaliteter og var siden daglig.
Der var et par træktoppe på Korshage, således 28/4 og 2/5 begge 11 fugle og igen 9/5 12.
Meldt fra følgende lokaliteter, helt overvejende repræsenterende ynglefugle:
Korshage 4 - 6, Flyndersø 2, Dybesø 4, Langesømosen 1, Skansehage 4, Nørrevang 2, Rørvig Lyng 1, Rørvig By 1, Skredbjerg 1, Nakke Nord 5, Nakke Skov 1, Ringholm Skov 1, Hovvig 2, Slettermose 3, Nakke By 1, Nakke Hage 1 og Nykøbing 1.
Der er mange uregistrerede ikke mindst i parcelhus/sommerhuslandet. Arten er imidlertid ikke entydigt godt kørende med negativ bestandstendens bl.a. i DK.

DOFBasen:2012


2011:  Gærdesanger  Sylvia curruca  
Årssum 235 fordelt april 39, maj 128, juni 33, juli 6, august 20, september 7, oktober 2.
Ankomst 18/4 2 Nykøbing (AF). Herefter enkeltfugle – først 26/4 4 Korshage. Har et yderst tamt år – når kun op på sølle 6/5 7 Korshage og 9/5 7 Dybesø.
Plejer at vise sig markant på gennemtræk første tredjedel af maj. Betydeligt dyk i både rapportering og individer de sidste 2 år.
Fra de enkelte lokaliteter:
Korshage (7), Flyndersø (3), Dybesø (7), Nørrevang (2), Plantagen (1), Rørvig (1), Rørvig Bugt (2), Brentebjerg (1), Hovvig ( 1), Slettermose (2), Nakke Skov (1), Nykøbing (2). De 30 fugle kan kun udgøre en fraktion af det sande antal ynglefugle.
Lukker et magert år 2/10 1 Korshage.

DOFBasen:2011


2010:  Gærdesanger  Sylvia curruca  
Årssum 157 med april 54, maj 157, juni 23, juli 1, august 12 og september 10.
Et år med moderat antal og relativ sen kulmination og ankomst - 23/4 1 Dybesø (BV). 25/4 var der 3 Dybesø og den første på Korshage.
På Korshage markant fremstød 29/4 13 – en varm og diset dag. Første majdage 11 - 12 fugle og resten af måneden 6 - 10. Ved månedsskiftet til juni nede på 2 - 3 på en typisk morgen.
Øvrige lokaliteter: Flyndersø 2, Dybesø 3, Skansehage 4, Rørvig Bugt 5, Rørvig Havn 1, Hovvig 2, Slettermose 2, Nykøbing 1 og Grønnehaveskoven 4. Billedet ser normalt ud, men vejrsituationen gav ringe koncentration på Korshage.

DOFBasen:2010


2009:  Gærdesanger  Sylvia curruca  
Modtaget 297 rapporter fordelt april 93, maj 170, juni 12, juli 11 og august 11.
Ankomst normal 15/4 med 1 Korshage og 1 Dybesø (LB). Herefter 1 - 3 fugle Korshage indtil 26/4
8 byggende op til 29/4 10, 3/5 14 og topdagen 10/5 18. Niveauet falder siden fra 11/5 8 til de 1 – 4 fugle, der dominerer måneden ud og ind i juni. Træktoppen ligger lidt sent i det normale tidsinterval.
Ingen efterårstop – lukker på tårnenes dag 30/8 1 Hovvig.
Lokaliteter med Gærdesanger: Nørrevang 1, Dybesø 3, Flyndersø 3, Søndervang 3, Rørvig By 1, Rørvig Bugt 1, Rørvig Lyng 1, Hovvig 3, Slettermosegård 3, Nakke Hage 1 og Nykøbing 1.
Arten har det godt og en vurdering af, hvor mange individer de 297 rapporter repræsenterer er ikke nemt. Regnskabet er: registrerede ynglefugle (26) + vurderet trækoverskud Korshage (54) (forudsat trækfuglen kun sidder 1 dag) = ca. 80 individer eller ca. 25 % af rapporteringerne. Desuden sidder mange Gærdesangere uregistrerede rundt omkring inklusive langt ind i parcelhus- og sommerhusbebyggelser.

DOFBasen:2009


2008:  Gærdesanger  Sylvia curruca  
Hele 319 rapporteret. Stort set alle i april (92) og maj (211).
21/4 1 Nørrevang (JS) er normal ankomst. Når for alvor frem fra 26/4 6 Korshage og igen 28/4 14 Korshage - Dybesø. Efter 2/5 9 Korshage nyt inflow 12/5 13 Korshage, herefter en 7 - 8 fugle herfra resten af måneden. Kun meldt fra 7 lokaliteter, selvom det er god liguster-art.
Ingen sene – slukker allerede 30/8 med 1 Korshage.

DOFBasen:2008


2007:  Gærdesanger  Sylvia curruca  
Tidlig ankomst 16/4 1 Korshage (LB) og 1 Søndervang (AF). Dagen efter 3 Korshage og 28/4 15 Korshage, der bliver årets største registrering. I maj er 4/5 og 5/5 10 samt 12/5 12 og 14/5 13 bedste dage.
Er rappporteret fra følgende lokaliteter (max.tal angivet): Korshage (15), Flyndersø (3), Dybesø (5), Søndervang (2), Plantagen (3), Nykøbing (1), Hovvig (2), Skredbjerg (1), Slettermosegård (1).
Lukker året 30/8 1 Korshage.
I alt indsendt 213 iagttagne Gærdesangere fordelt april 65, maj 128, juni 7, juli 7 og august 8

DOFBasen:2007


2006:  Gærdesanger  Sylvia curruca  
Første plaprende fugl 24/4 Rørvig (LB) er normal ankomst. En melding 14/4 i iskold vestenkuling på fænologigrænsen regnes for usikker.
Bliver i alt til 168 rapporterede fugle svarende til et fint normalår. Månedsfordelingen er: April 25, Maj 120, Juni 8, Juli 1, August 2, September 2. Lukker året 29/9.
Plejer at toppe første del af maj - 3/5 12 Korshage er flest herfra. Noteret også Hovvig, Flyndersø og Nykøbing - men er jo hækinventar mange steder.

DOFBasen:2006


2005:  Gærdesanger  Sylvia curruca  
Ankommer til normaltid – 21/4 1 Hovvig (LB). 24/4 oppe på 6 Korshage, niveauet holdes til 14/5 15 Korshage – Flyndersø, hvilket bliver årets topdag. 15/5 9, siden små tal. Et enkelt faldtal fra efteråret: 23/8 15 Korshage (AF), sidste her 21/9 4. I alt 151 rapporteret.

DOFBasen:2005


2004:  Gærdesanger  Sylvia curruca  
Kommer i år meget tidligt – 18/4 Korshage (4 dage efter fænologirekorden), og det bliver en fin april med i alt 33 rapporterede. Årets top er første maj-uge – 2/5 13 Korshage, 4/5 15 Korshage, 9/5 endnu 5, hvorefter der næsten er helt stille indtil 18/5 9. Der er 132 nævnt fra maj, herefter småtal frem til de sidste 4/9 2 i Hovvig. I alt 177.

DOFBasen:2004


2003:  Gærdesanger  Sylvia curruca  
Småsen ankomst 27/4 2 Skredbjerg (KES), 30/4 4 og kun 6 aprilfugle markerer kuldeperiode ultimo april. Bygger uhyre trægt op i maj og vi skal helt hen til 10/5 13 Korshage før der er lidt mere markant forekomst. For maj indkommet 100 observertationer. Ingen notater fra 2. halvår.

DOFBasen:2003


2002:  Gærdesanger  Sylvia curruca  
22/4 dukker første op på Korshage, men mere markant indryk bliver 26/4 6 Korshage. I alt 178 er indrapporteret med 21 i april og 145 i maj. Kulminerer 5/5 - 9/5 med Korshage tal på 19 (5/5), 14 (7/5) og 19 (9/5) - det er den typiske træktop i første halvdel af maj og siden er Korshagetallene moderate. Lidt tilfældige sommertal, der ophører 12/8 og altså ikke nogen efterårstal.

DOFBasen:2002


2001:  Gærdesanger  Sylvia curruca  
Rykker friskt ind 28/4 med 5 Korshage og når på 3 dage 28 i april. Maj 218.
Mønsteret som tidligere lidt broget med Korshagemorgener på de typiske 10 - 12 fugle fra 30/4 til 18/5, hvorefter det klinger af til de 2 - 3 fra starten af juni. Korshagetallene er bedste monitoreringsmodel - Ligustersanger er jo vidt udbredt på halvøen, men det er alligevel ”mange” når der 7/5 tælles 26 i Hovvig-området (AF) - samme dag var der 12 på Korshage (EVR).
Fra efteråret 5/10 3 Hovvig.

DOFBasen:2001


2000:  Gærdesanger  Sylvia curruca  
20/4 rykkes bombastisk ind med 2 Korshage, 2 Hovvig og 1 Brentebjerg. Er almindelig herefter. Med 104 iagttagelser fra april og 208 i maj er tyngden i år særdeles tidlig (de sidste 2 år fordelte sig 40/232 og 50/277). Arten befinder sig godt og er stabil - Korshage har top 29/4 12 og 6/5 14, men i øvrigt ofte 7 - 8 fugle - en tendens der fortsætter ind i juni. Nykøbing: op til 5. Hovvig/Brentebjerg op til 10.
Er helt væk i efterårsmaterialet, en enkelt forkølet 29/8 Korshage bliver sidste.

DOFBasen:2000


1999:  Gærdesanger  Sylvia curruca  
24/4 1 Korshage er ankomst. Allerede fra 25/4 går det løs med 11 (heraf de 8 Dybesø) og inden 1/5 er modtaget i alt 50 fra april. I maj er der 277 iagttagelser med max 19/5 19 Korshage, men der er ret jævn fordeling måneden igennem. Typisk „morgenrunde“ tal fra Korshage er 10 - 12 Gærdesangere. Næstsidste 2/9. Hidtil seneste fugl dukker op 10/10 1 Nykøbing (EVR).

DOFBasen:1999


1998:  Gærdesanger  Sylvia curruca  
Ankomst ret tidligt - 22/4 1 Korshage, enkelte de næste dage og 28/4 9, i alt 40 rapporter fra april. Fra maj er der modtaget 232 iagttagelser med tydelig medio maj kulmination på Korshage: 9/5 14, 10/5 13, 12/5 10, 14/5 12, 16/5 10, efter 17/5 brat fald til 1 - 2 fugle/dag.
Årets sidste parcelhussanger: 7/9 1 Hovvig.

DOFBasen:1998


1997:  Gærdesanger  Sylvia curruca  

Fænologi: (14/4) 28/4 - 11/9 (4/10)
Almindelig yngletrækfugl (50 - 200 par) udbredt over hele halvøen og almindelig trækgæst både for- og efterår. Efter en tilbagegang i 1980'erne er der blevet set pænt med fugle i 1990'erne.
En svag, men markant tendens til tidligere ankomst, er registreret igennem hele perioden.

Ankomstdato 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
Median 30/4 29/4 25/4 26/4 25/4
Gennemsnit 30/4 30/4 27/4 25/4 26/4

Største rasttal Korshage:
7/5 1977 22, 12/5 1995 22, 11/5 1995 18, 11/5 1991 17 og 29/4 1983 15.
Det absolut højeste rasttal er en større optælling 11/5 1991 50 Korshage - Dybesø.
I 1970'erne registreredes lidt direkte træk, f.eks. i alt 15 i løbet af maj 1974. Der er ikke indberettet trækkende fugle siden sidst i 1970'erne.
Kun et større efterårstal registreret: 19/8 1984 10 Korshage.

1997: De 2 første forfrosne fugle dukkede op på Korshage så sent som 3/5 - en udpræget effekt af det kolde vejr i Østeuropa. Vi skal helt tilbage til 1982 (6/5) for at finde et senere ankomst tidspunkt. Årets højeste tal på Korshage 13 noteredes 16/5, medens 11 - 12 fugle registreredes ved 5 lejligheder. Falder meget godt i tråd med, at arealets ynglebestand blev opgjort til 15 par. Et enkelt større tal mere, 23/5 14 Flyndersø, fortjener at nævnes. 30/8 sagde vi farvel og tak for denne gang med 5 fugle Hovvig.

DOFBasen:1997


1996:  Gærdesanger  Sylvia curruca  
Normal ankomst 28/4 1 Korshage, 1 Dybesø og 1 Højsandet, 29/4 1 Korshage, 1 Flyndersø og 1 Dybesø samt 30/4 2 Korshage og 2 Nakke.
Dagsmax fra Korshageområdet i maj:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
5 4 6 1 4 3 4 7 5 6 6 11 5 2 8 3 4 6 1 6 4 1 8 5

Junimax 1/6 6, 7/6 4 og 8/6 7 harmonerer fint med en ynglebestand på 3 - 7 par.
Af større tal i øvrigt bemærkes 19/5 5, 23/5 11 og 5/6 6 alle Nykøbng. Årets “sidste” 8/9 1 Hovvig.
Alt i alt flittigt rapporteret med 242 fugle (summation af dagsmax pr. lokalitet).

DOFBasen:1996


1995:  Gærdesanger  Sylvia curruca  
De første: 23/4 2 Dybesø og 1 Hovvig og 24/4 12!! Korshage. „Korshage-runden“ bød på følgende to-cifrede antal: 1/5 12, 3/5 10, 6/5 11, 11/5 18, 12/5 22, 17/5 10 og 20/5 15. Ganske flotte tal. Vi skal helt tilbage til 1977 for at finde dage med over 20 fugle. Årets ynglefugletælling viste, at der på „runden“ var 10 par, så nogle dage var der helt klart overskud på „træk-kontoen“.
Øvrige max-tal: 5/5 6 Dybesø, 7/5 9 Skredbjerg, 11/5 16 Hovvig, 20/5 7 Nørrevang og 3/6 7 Nakke.
Kun få tal modtaget fra efteråret. De sidste blev 19/9 1 og 21/9 1 begge Korshage.

DOFBasen:1995


Gærdesanger  Sylvia curruca  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 30 15 2 54
MaxRst 6 10 11 2 2 3 11
Nobs 31 90 75 14 22 7 239
Ndag 9 29 30 10 17 6 101
Fænologi 22·· ···· ···· ···· ···· ··28

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 38 7 3 7 1 61
MaxRst 2 8 5 3 3 1 1 8
Nobs 9 125 76 21 27 3 1 262
Ndag 2 31 26 17 16 3 1 96
Fænologi 27·· ···· ···· ···· ···· ···· ··10

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 14 45 8 5 5 1 78
MaxRst 7 12 5 4 2 1 12
Nobs 37 88 35 13 24 5 202
Ndag 12 31 21 11 19 5 99
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ···· ··12

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 17 34 11 1 6 2 71
MaxRst 7 8 3 3 3 1 8
Nobs 43 81 56 26 42 7 255
Ndag 11 31 28 20 25 6 121
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ···· ··30

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 27 21 13 1 2 2 66
MaxRst 9 10 6 1 2 1 10
Nobs 64 99 48 12 16 4 243
Ndag 16 31 26 11 14 4 102
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ···· ··21

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 58 13 3 5 1 82
MaxRst 3 17 5 2 3 1 17
Nobs 15 90 39 9 21 4 178
Ndag 6 31 26 6 16 4 89
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ··28

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 31 10 4 4 1 52
MaxRst 5 9 4 4 5 1 9
Nobs 38 102 47 15 15 8 225
Ndag 12 31 27 13 13 7 103
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ···· ··27

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 12 40 9 2 1 3 67
MaxRst 8 16 4 2 2 1 16
Nobs 30 89 33 17 25 11 205
Ndag 7 30 20 13 17 9 96
Fænologi 23·· ···· ···· ···· ···· ··22

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 33 11 5 1 1 51
MaxRst 14 13 4 3 2 1 14
Nobs 39 51 34 14 19 4 161
Ndag 12 28 20 12 17 3 92
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ···· ··11

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 48 2 2 1 61
MaxRst 5 19 3 1 1 2 19
Nobs 22 79 28 4 4 5 142
Ndag 10 31 19 4 4 4 72
Fænologi 20·· ···· ···· ···· ···· ··08

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 15 24 7 1 4 3 54
MaxRst 11 12 4 1 1 1 12
Nobs 23 72 28 3 8 3 137
Ndag 8 29 19 3 8 3 70
Fænologi 22·· ···· ···· ···· ···· ··23

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 9 23 4 2 2 40
MaxRst 5 10 3 1 4 1 1 10
Nobs 26 64 25 6 15 7 2 145
Ndag 11 30 18 5 12 7 2 85
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ···· ··02

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 24 19 4 1 5 4 57
MaxRst 13 12 2 1 3 2 13
Nobs 17 46 18 1 10 8 100
Ndag 7 24 13 1 8 6 59
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ···· ··24

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 10 32 2 3 6 53
MaxRst 12 18 3 2 3 18
Nobs 34 34 9 9 8 94
Ndag 15 25 7 9 7 63
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ··30

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 9 28 4 41
MaxRst 12 13 2 2 13
Nobs 26 53 8 7 94
Ndag 10 29 7 5 51
Fænologi 21·· ···· ··22 15··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 29 5 1 2 3 40
MaxRst 15 13 2 2 2 15
Nobs 29 32 8 5 6 80
Ndag 12 24 6 4 5 51
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 16 1 1 21
MaxRst 3 12 3 1 1 1 12
Nobs 15 28 4 1 2 1 51
Ndag 8 24 4 1 2 1 40
Fænologi 14·· ···· ···· ···· ···· ··23

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 10 7 1 15 33
MaxRst 6 12 5 1 15 4 15
Nobs 30 23 4 3 1 1 62
Ndag 9 16 3 3 1 1 33
Fænologi 21·· ···· ···· ···· ···· ··21

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 18 4 28
MaxRst 5 15 2 3 1 15
Nobs 14 29 2 3 1 49
Ndag 11 20 2 3 1 37
Fænologi 18·· ···· ··02 13·· ··04

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 18 21
MaxRst 2 13 2 13
Nobs 3 22 1 26
Ndag 2 17 1 20
Fænologi 27·· ···· ··29

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 27 3 38
MaxRst 6 19 1 2 3 19
Nobs 9 38 4 3 2 56
Ndag 5 23 4 3 2 37
Fænologi 22·· ···· ···· ···· ··12

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 7 52 3 62
MaxRst 12 26 3 3 26
Nobs 10 30 6 1 47
Ndag 3 22 6 1 32
Fænologi 28·· ···· ··29 05

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 29 3 38
MaxRst 12 14 8 2 14
Nobs 22 43 8 4 77
Ndag 11 28 7 3 49
Fænologi 20·· ···· ··11 19··29art/12740.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1