Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:14610

Sangere - Mejser

Sortmejse Periparus ater eu14610

Status


2010 - 2019: Vinter: Ret almindelig Forår: Almindelig Sommer: Fåtallig Efterår: Ret almindelig

Fotos


Sortmejse

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Sortmejse  Periparus ater  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 6 9
Total 9 8 9 5 8 39
MaxRst 3 3 3 2 2 3
Nobs 12 9 10 16 26 73
Ndag 11 8 10 14 22 65
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··29

2023:  Sortmejse  Periparus ater  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 14 1 6 8 7 4 5 3 4 4 4 10 70
MaxRst 4 1 2 4 3 3 3 2 2 2 2 3 4
Nobs 26 8 17 31 30 21 9 6 7 7 9 8 179
Ndag 17 8 16 26 25 18 9 6 7 7 9 8 156
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2022:  Sortmejse  Periparus ater  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 11 4 9 3 6 4 2 39
MaxRst 3 3 5 2 3 2 3 3 2 3 2 2 5
Nobs 25 19 13 20 25 22 7 13 21 17 1 6 189
Ndag 20 16 13 17 22 21 5 12 19 14 1 5 165
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:  Sortmejse  Periparus ater  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 7 11
Total 4 10 13 15 4 4 12 3 2 2 9 78
MaxRst 5 5 5 4 2 2 5 3 3 2 5 3 5
Nobs 32 33 40 38 27 20 11 13 18 19 23 14 288
Ndag 24 22 28 27 23 18 9 11 18 19 21 14 234
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..22

2020:  Sortmejse  Periparus ater  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 5 4 2 7 5 6 4 7 7 12 4 5 68
MaxRst 6 5 5 5 4 5 3 5 3 5 3 2 6
Nobs 24 28 37 29 30 7 9 16 22 21 25 16 264
Ndag 20 25 28 24 25 6 9 12 22 17 22 15 225
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2019:  Sortmejse  Periparus ater 

Forårstræk: 27/2 - 20/4 i alt 36, flest 17/4 15 – I alt 5 observationsdage.
Efterårstræk: 25/9 2 var eneste obs.

21/8-2020 LB  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 10 23 2 38
Total 29 19 14 38 15 17 4 17 12 5 11 15 196
MaxRst 8 8 10 5 7 15 3 5 3 3 4 10 15
Nobs 37 34 39 46 28 24 12 20 14 24 25 20 323
Ndag 25 23 24 26 18 22 12 17 11 18 21 20 237
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Sortmejse  Periparus ater  
Små trækbevægelser. Forår i alt 17 og efterår 34, flest her 11/10 20 tf og fleste rast 12/10 15 Korshage. Helt stabil basisregistrering og tilstede, hvor der er habitat.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 11 12 22 51
Total 42 35 30 36 19 11 8 8 39 53 17 41 339
MaxRst 4 4 3 3 2 5 3 2 5 15 3 8 15
Nobs 30 19 20 20 17 7 5 5 12 14 12 17 178
Ndag 17 19 20 20 17 7 5 5 12 12 11 17 162
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Sortmejse  Periparus ater  
Årsprofilen svarer til ynglefugle bestanden. Var slet ikke i bevægelse i 2017, hvis man ser bort fra 11/10 1 tf Korshage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 47 13 70 40 37 8 6 25 17 23 12 19 317
MaxRst 5 2 4 3 4 3 1 5 2 3 2 4 5
Nobs 30 10 48 32 25 5 6 10 15 14 10 15 220
Ndag 20 9 29 25 19 5 6 8 15 14 9 15 174
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Sortmejse  Periparus ater  
Årssum 551. Ikke uventet næsten 0 på forårstræk (3 i maj) efter et tomt efterår. Der var til gengæld en tydelig bevægelse af Sortmejser i september, der også blev registreret ved Korshage med i alt 96 på tf, sluttede 3/10 30 tf og således 126 på efterårstræk. Sidder i øvrigt jævnt fordelt i nåletræerne.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 96 30 129
Total 39 65 12 25 37 11 11 20 165 91 45 30 551
MaxRst 3 7 2 3 2 2 2 6 15 15 10 5 15
Nobs 26 31 9 17 27 7 9 7 26 15 17 13 204
Ndag 15 18 8 13 20 7 8 7 18 13 12 13 152
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2015:  Sortmejse  Periparus ater  
Årssum 180. Er jo hvor der er nåle. 17 fra en vintertælling får den til at poppe lidt op i januar (Højsandet – Rørvig Lyng). Ellers skal man se efter bevægelser i april (meget lille pop-up 36 og 3 tf fra træktabellen) og september (her skete absolut ingen ting).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 34 13 13 36 11 3 11 15 11 9 14 10 180
MaxRst 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 5 5 5
Nobs 24 9 9 23 8 2 6 6 6 8 6 6 113
Ndag 11 7 8 13 6 2 5 5 6 7 6 6 82
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..24

2014:  Sortmejse  Periparus ater  
Årssum = 219 (de 100 fra september). Ikke set på forårstræk, men der skete lidt på efterårstrækket i den klassiske Sortmejse måned september: 2/9 – 18/9 i alt 62 trækkende Korshage, og 3/9 27 rastende tilhørte også denne trækbølge. Øvrige jævnt fordelt ud over året og halvøens nåletræer. Ikke overraskende er 6/6 9 syng Plantagen største notering.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 62 62
Total 10 25 21 17 1 12 3 3 100 14 4 9 219
MaxRst 1 3 3 5 1 2 2 1 27 3 3 3 27
Nobs 10 17 15 12 1 10 2 3 11 7 2 6 96
Ndag 8 14 10 10 1 3 2 2 9 6 2 6 73
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2013:  Sortmejse  Periparus ater  
Årssum = 274. Yderst stille år for den trækmæssigt fluktuerende art. Forår: 15/4 – 1/5 11 tf og efterår 19/9 og 2/10 i alt 5 tf. Er hvor der er nål – flest 30/5 11 syng Plantagen.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 2 3 2 16
Total 28 16 47 45 50 1 7 6 23 36 12 3 274
MaxRst 5 3 3 6 11 1 2 1 3 6 3 2 11
N 13 9 33 21 19 1 6 6 14 16 7 2 147
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2012:  Sortmejse  Periparus ater  
Årssum 267. Kun én måned skilte sig ud: September 63. Artens dominerende trækmåned. I perioden 31/8 – 25/9 i alt 40 tf Korshage – med 3/9 30 som den absolutte topdag.
Meldt fra 13 lokaliteter alle med indslag af nål, flest fra Plantagen (9).

DOFBasen:2012


2011:  Sortmejse  Periparus ater  
Et år hvor der absolut ikke skete noget på trækfronten, og der blev set forgæves efter aktivitet i de 2 træk-måneder april og september. Bortset fra årets eneste trækiagttagelse: 3/4 1 trækforsøgende Korshage.
Hytter sig i sine nåletræer rundt omkring og rapporteret med en årssum på måske lidt beskedne 85 jævnt fordelt på året. Det er omkring 40 % færre fugle end i 2009 og 2010 og måske udtryk for en reel bestandsreduktion i vinterkulden.
Ikke overraskende var største tal fra Plantagen – 10 Sortmejser.

DOFBasen:2011


2010:  Sortmejse  Periparus ater  
Årssum 149 iagttagelser – også her 1 fra at være nøjagtigt som i 2009. Jævnt billede næsten hele året med 1 - 5 fugle fra de fleste lokaliteter, der har et vist indslag af nåleskov. Det er april og september, der er de interessante måneder på trækfronten for denne art. Der skete intet i foråret (september 2009 var også helt død), men i september var 24/9 12 tf/rast og 25/9 35 tf/rast Korshage årets lille dynamik.

DOFBasen:2010


2009:  Sortmejse  Periparus ater  
Der er indkommet 150 iagttagelser. Med 68 fra trækmåneden april er det tydeligt, at resten af året foregår i stilhed med arten vel hyttet i sine lokale nåletræer. Men der er et lille forårstræk fra Korshage: 6/4 3, 10/4 10 og 16/4 22 på tf. Også forventeligt med lidt aktivitet oven på forrige efterårs store september. I år er der imidlertid kun 18 rastende fugle fra september og 16 fra oktober.
Altså efterårs-lavkonjunktur ganske som hos Blåmejse.

DOFBasen:2009


2008:  Sortmejse  Periparus ater  
497 rapporteret helt domineret af, at Sortmejse havde et stort efterår.
Typiske faser: 31/1 - 30/5 1 - 4 fugle fra 11 lokaliteter – ingen trækbevægelser. Går rapportmæssigt under jorden om sommeren. I efteråret går det så løs – som altid har arten tyngdepunkt i september:
Allerede 25/8 - 31/8 89 Korshage, hovedparten på trækforsøg. Hele 309 fugle i september – topdag er 6/9 med 170 hvoraf de 136 var på trækforsøg. Fra oktober er det klinget af – 48 i alt. Med i alt omkring 450 fugle altså en tydelig invasion.

DOFBasen:2008


2007:  Sortmejse  Periparus ater  
Stille år. 158 indsendt. Forår uden trækbevægelser og spredte rapporter fra nåletræerne. Efterår lidt bevægelse. 3/10 - 14/10 i alt 90 fugle heraf 31som tf Korshage. Lidt sent, Sortmejsen kulminerer normalt i september, især i invasionsår.

DOFBasen:2007


2006:  Sortmejse  Periparus ater  
En art med et vist trækpotentiale om end meget fluktuerende i antal. Imidlertid næsten er helt urapporteret i år. Blev til 6 fugle fra første halvår.

DOFBasen:2006


2005:  Sortmejse  Periparus ater  
Optræder jo mere dynamisk i invasioner – og anti-invasioner. Dette år tilhører sidstnævnte kategori. Meget stille efteråret 2004 så en vis logik i, at arten næsten udebliver på forårstrækket, 24/4 4 tf Korshage er samtidig årssummen. Efteråret går ligeledes helt i – sort.

DOFBasen:2005


2004:  Sortmejse  Periparus ater  
31/3 30 og 10/4 15 Korshage til dels på trækforsøg. Optrådte jo sidste år i september, så det passer med i det mindste lidt retur. Stille efterår i 2004 – 10 luften ved Korshage 10/10 er sent.

DOFBasen:2004


2003:  Sortmejse  Periparus ater  
Det er i september denne art skal optræde som trækfugl. 2003 var et år hvor der skete lidt: Af 228
fugle er de 199 fra september og 11-14/9 var 135 på TF ved Korshage. Markant bevægelse hos en ellers upåagtet art - veksler jo meget fra år til år - september sidste år bød f.eks kun på tre fugle!

DOFBasen:2003


2002:  Sortmejse  Periparus ater  
42 indrapporteret mest fra marts - april. Årets eneste trækobs er 2/4 8 Ø Korshage. Bestemt ingen aktivitet i 2. halvdel af september, hvor der kan være efterårsbevægelser - kun 3 anmeldt!

DOFBasen:2002


2001:  Sortmejse  Periparus ater  
September er sortmejse-måneden og der skete lidt i år: Af 326 rapporterede Sortmejser er de 303 fra 22/9 - 27/9 med 22/9 110 incl. trækforsøgene fugle som bedste dag. Det var eneste mejse med lidt bevægelser i 2001.

DOFBasen:2001


2000:  Sortmejse  Periparus ater  
Ikke aktiv overhovedet på trækfronten ud over: 4/10 50 tf Korshage. Ellers en art med en vis træktradition som Blåmejse, men deltog ikke eller erkendes ikke blandt de mange Blåmejser i marts. Holder sig ellers spredt ud i nåletræerne året igennem og indberettes sparsomt.

DOFBasen:2000


1999:  Sortmejse  Periparus ater  
Absolut intet fra trækfronten forår. Efterår spagfærdigt, som vanligt september især - med 29/9 51 Korshage som klart bedste dag.

DOFBasen:1999


1998:  Sortmejse  Periparus ater  
Forårstræk fra Korshage 20/3 - 18/4 i alt 70 på trækforsøg, flest 28/3 20 og 12/4 30. Ynglefugle meldt syngende fra medio februar og 2/5 er talt 25 Plantagen.
Den helt store anti-invasion om efteråret idet intet signifikant bemærkes.

DOFBasen:1998


1997:  Sortmejse  Periparus ater  
Almindelig ynglestand/strejffugl og antagelig almindelig trækgæst både for- og efterår. Ynglebestand beregnet til 85 - 155 par ud fra vores ynglefugletællinger fra 1994 - 1997. Forekommer både i skov- og sommerhusområder, bestanden varierer med mængden af gamle nåletræer.
Forårstræk registreret i perioden ultimo marts - primo maj med kulmination primo - medio april. De største trækdage på Korshage:

Største 9/4 1973 30/3 1973 10/4 1991 13/4 1976 1/4 1974
trækdage 185 80 79 70 70

Efterårstræk registreret i perioden ultimo august - medio oktober. Kulminations tidspunktet svinger fra år til år, men ligger oftest primo - medio september. I 1996 registreredes ekstremt mange fugle. Hvor stor rekruteringområdet er for vores træk, ved vi ikke noget om, men der er givetvis inkluderet en del lokale fugle.
De største trækdage på Korshage, dels for 1996, dels for øvrige år:

Største 25/8 1996 19/9 1996 20/9 1996 23/9 1996 10/9 1996
trækdage 96 130 110 110 100 115
Største 1/9 1977 8/9 1977 22/9 1977 19/9 1977 10/9 1988
trækdage 80 80 70 65 42

1997: Kun 2 trækobservationer fra foråret: 17/4 2 og 20/4 2. Korshageområdet husede 5 - 7 ynglepar. Efterårstræk: 28/9 15, 29/9 18, 12/10 20 og 18/10 20 alle trækforsøgende Korshage.

DOFBasen:1997


1996:  Sortmejse  Periparus ater  
Ingen bemærkelsesværdige notater fra foråret. Til gengæld desto større aktivitet i efteråret. I alt 779 noteret på trækforsøg på Korshage mellem 28/8 og 9/11. Samtlige data: 25/8 130, 8/9 75, 10/9 115, 14/9 90, 19/9 110, 20/9 110, 23/9 100, 28/9 30, 4/10 1, 6/10 1, 23/10 3, 27/10 7 og så sent som 9/11 7. Også en række store rasttal fra Korshage. Der er gennemgående sammenfald med træktallene (notatteknisk spørgsmål?) bortset fra: 24/9 70, 26/9 45, 5/10 40 og 13/10 40.

DOFBasen:1996


1999:  Sortmejse  Periparus ater  
Trækobs: 4/4 1 tf, 9/4 5 tf og 17/4 1 tf.

DOFBasen:1995


Sortmejse  Periparus ater  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 11 4 9 3 6 3 2 1 2 5 5 51
MaxRst 3 3 5 2 3 2 3 3 2 3 2 2 5
Nobs 25 19 13 20 25 22 7 13 21 17 1 6 189
Ndag 20 16 13 17 22 21 5 12 19 14 1 5 165
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 7 11
Total 4 12 13 15 4 4 8 3 2 2 9 76
MaxRst 5 5 5 4 2 2 5 3 3 2 5 3 5
Nobs 32 33 40 38 27 20 11 13 18 19 23 14 288
Ndag 24 22 28 27 23 18 9 11 18 19 21 14 234
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··22

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 10 4 2 7 7 6 5 7 7 12 7 5 79
MaxRst 6 5 5 5 4 6 3 5 3 5 3 2 6
Nobs 24 28 37 29 30 7 9 16 22 21 25 16 264
Ndag 20 25 28 24 25 6 9 12 22 17 22 15 225
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 10 23 2 38
Total 15 16 22 35 13 16 4 8 9 3 5 10 156
MaxRst 8 8 10 5 7 15 3 5 3 3 4 10 15
Nobs 37 34 39 46 28 24 12 20 14 24 25 20 323
Ndag 25 23 24 26 18 22 12 17 11 18 21 20 237
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 11 12 22 51
Total 25 6 9 18 5 5 1 3 14 44 3 16 149
MaxRst 14 4 3 3 5 5 3 2 5 15 3 8 15
Nobs 35 20 23 27 20 7 5 5 14 15 12 18 201
Ndag 17 19 20 20 18 7 5 5 12 12 11 17 163
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 19 13 2 10 1 2 13 6 5 3 8 82
MaxRst 5 2 4 3 4 3 1 5 2 3 2 4 5
Nobs 28 10 44 32 24 5 6 10 15 14 10 16 214
Ndag 20 9 29 25 19 5 6 8 15 14 9 16 175
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 96 30 129
Total 27 24 4 10 2 2 125 46 14 1 255
MaxRst 12 13 3 3 2 2 2 6 15 15 10 5 15
Nobs 26 31 10 17 27 7 9 7 26 15 16 13 204
Ndag 15 18 8 13 20 7 8 7 18 13 12 13 152
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 27 3 5 15 4 1 4 4 4 4 7 2 80
MaxRst 10 3 2 5 3 2 3 4 3 2 5 5 10
Nobs 25 9 9 23 8 2 6 6 6 8 6 6 114
Ndag 11 7 8 13 6 2 5 5 6 7 6 6 82
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··24

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 62 62
Total 2 6 8 9 2 12 3 2 95 11 3 6 159
MaxRst 1 3 3 5 1 9 2 2 27 3 3 3 27
Nobs 10 17 15 12 4 10 2 3 11 7 2 6 99
Ndag 8 14 10 10 3 3 2 2 9 6 2 6 75
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 2 3 2 15
Total 16 7 11 18 27 1 14 15 3 1 113
MaxRst 5 3 3 6 11 1 2 1 3 6 3 2 11
Nobs 13 9 33 20 19 1 6 6 14 17 7 2 147
Ndag 11 8 27 16 13 1 6 4 10 11 6 2 115
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 34 34
Total 25 4 12 6 2 2 2 6 51 2 5 2 119
MaxRst 9 4 6 5 2 3 2 4 8 1 2 2 9
Nobs 24 17 23 14 14 5 2 6 12 5 8 6 136
Ndag 14 14 19 9 9 4 2 5 10 3 7 6 102
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 13 1 6 9 2 10 2 5 2 2 2 54
MaxRst 4 1 3 2 2 10 3 3 2 2 2 10
Nobs 12 4 6 8 7 2 3 7 1 1 3 54
Ndag 9 4 5 5 6 2 3 5 1 1 2 43
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··22

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 47 12 59
Total 5 3 6 10 6 3 47 20 6 106
MaxRst 3 2 4 5 2 6 2 3 3 5 3 6
Nobs 5 5 10 10 5 2 3 5 5 7 3 60
Ndag 5 5 7 8 5 2 3 5 5 6 3 54
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··15

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 43 43
Total 7 7 50 4 7 10 85
MaxRst 3 3 2 4 2 3 3 4 6 6
Nobs 9 6 8 22 6 5 3 13 6 78
Ndag 4 4 5 19 6 5 2 8 4 57
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··22 01·· ···· ···· ··23

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 89 231 10 330
Total 4 7 1 13 3 89 303 10 1 431
MaxRst 1 4 2 4 2 45 10 1 1 45
Nobs 6 8 4 21 15 3 8 3 2 1 71
Ndag 6 6 4 14 13 3 6 3 2 1 58
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··30 25·· ···· ···· ···· ··20

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 69 71
Total 2 1 3 8 1 5 94 3 117
MaxRst 2 1 2 3 2 4 15 3 15
Nobs 2 3 7 18 8 2 10 1 51
Ndag 2 3 5 12 7 2 6 1 38
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··20 03··27 04

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 3 8 1 13
MaxRst 1 2 5 1 5
Nobs 1 2 4 1 8
Ndag 1 2 4 1 8
Fænologi 08·· ··19 01··22 18

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 6
Total 1 1 6 3 2 2 15
MaxRst 1 1 1 3 2 2 3
Nobs 1 1 3 2 1 1 9
Ndag 1 1 3 1 1 1 8
Fænologi 20·· ···· ···· ··01 16·· ··20

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 22 2 10 59
Total 5 25 31 2 10 73
MaxRst 4 1 7 7
Nobs 3 3 6 1 1 14
Ndag 3 3 5 1 1 13
Fænologi 01·· ···· ···· ··26 10

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 180 180
Total 1 6 1 199 20 227
MaxRst 2 3 1 19 20 20
Nobs 2 4 1 5 2 14
Ndag 2 2 1 4 2 11
Fænologi 18·· ···· ··23 11·· ··30

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 10
Total 9 13 4 1 4 3 4 38
MaxRst 4 2 2 1 1 4 3 2 4
Nobs 8 4 2 1 1 1 1 2 20
Ndag 7 4 2 1 1 1 1 2 19
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··19

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 193 193
Total 3 3 1 197 3 3 1 211
MaxRst 2 2 1 1 4 3 3 1 4
Nobs 3 4 2 1 5 2 1 1 19
Ndag 3 4 2 1 4 2 1 1 18
Fænologi 13·· ···· ···· ··27 20·· ···· ···· ··30

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 50 59
Total 6 2 2 9 50 10 79
MaxRst 3 2 2 1 5 1 5
Nobs 4 5 5 1 1 1 5 1 23
Ndag 4 5 4 1 1 1 4 1 21
Fænologi 02·· ···· ···· ··08 23·· ···· ···· ··29art/14610.txt · Sidst ændret: 2023/06/05 10:34 af lb