Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:15570

Pirol - Værlinger

Nøddekrige Nucifraga caryocatactes eu15570

Status


2010 - 2019: Vinter: Meget sjælden Forår: Tilfældig Sommer: Tilfældig Efterår: Meget sjælden

Fotos


Noeddekrige

Diagrammer


Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2023:  Nøddekrige  Nucifraga caryocatactes  

DOFBasen:2023


2022:  Nøddekrige  Nucifraga caryocatactes  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2020:  Nøddekrige  Nucifraga caryocatactes 

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2019:  Nøddekrige  Nucifraga caryocatactes 

9/9 1 SV Sandflugtsplantagen (EVR) og 15/10 1 Hovvig (BJ). 
Vel den eneste sjældne art (grøn i DOFbasen), hvor vi ikke har styr på en total. Det er der så forsøgt at gøre bod på, ved at starte med at grave i arkivet - se diagram ovenfor.

20/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 09.. ..15

2018:  Nøddekrige  Nucifraga caryocatactes  
26/8 3 overflyvende/trækkende SV Slettemose (PG).
Lige over hovedet på observatøren og en god art for Slettemose.
En meget lille invasion fra ultimo august blev dermed noteret i Rørvig med disse sikkert sydvestgående fugle. Tidspunktet faldt fint sammen med, at nogle få fugle dukkede op i Nordsjælland (og Falsterbo). Der blev kun set yderligere 4 i den vestlige træklinje (Klarskov, Stigsnæs og Agersø), lidt flere langs den østlige træklinje.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 3 3
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 26

2016:  Nøddekrige  Nucifraga caryocatactes  
Trods fraværet af invasioner lykkes det at se den næsten hvert år. Der er kun 5 år siden invasionen i 1975 helt uden observationer (1989 – 1990, 1992 – 1993 og 2010).
Årets 2 observationer er begge fra september og ligner dermed et par fugle, der er trukket til fra øst: 16/9 1 ovf Hovvig (DO, foto) og 21/9 1 tf Korshage (EVR).

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 16..21

2015:  Nøddekrige  Nucifraga caryocatactes  
Var til stede med ganske få expl. frem til december 2014.
3/4 1 ovf Nakke Lyng (CN) viste, at den var der endnu.
Alligevel temmeligt overraskende med 22/5 2 Dybesø beskrevet som ad + 1 k (KB). 23/5 2 genfundet Dybesø – vandrende ind langs Højsandet og sidste livstegn 24/5 1 Højsandet.
Midt i vestenvinds-elendigheden var der så Nøddekrige som trøst! Må tolkes som lokalt ynglefund. Sandsynligvis udvandret, idet resten af året forløb uden observationer. Og absolut 0 på invasionsfronten.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 5 6
MaxRst 1 2 2
Nobs 1 3 4
Ndag 1 3 4
Fænologi 03.. ..24

2014:  Nøddekrige  Nucifraga caryocatactes  
7 iagttagelser af vel 3 – 4 individer:
31/8 1 rastende Korshage (LB m.fl.), 1/9 1 overflyvende Hovvig (DO), 26/9 1 overflyvende Rørvig Lyng (BV), 15/10 1 rast Dybesø (EVR), 16/10 1 rast Nakke Lyng (MD), 19/10 1 rast Dybesø (BV) og julegaven 24/12 1 rast igen Dybesø (KB).
På et år med meget lille bevægelse af Nøddekriger er det et smukt resultat.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 3 1 7
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 1 2 3 1 7
Ndag 1 2 3 1 7
Fænologi 31.. …. ..19 24

2013:  Nøddekrige  Nucifraga caryocatactes  
En lille Nøddekrigeinvasion fra september.
14/9 1 samlede nødder Korshage (EVR, KES) og 19/9 1 Korshage (EVR).
16/10 1 OF Plantagen ved lærkelunden og 19/10 1 Plantagen nær klitrækken (EVR).
2/11 1 rast Rørvig By hos (KES).
8/12 1 rast Dybesø (EVR).
Det vurderes, at 4 individer er involverede. Flygtige, svært sete fugle. Det bemærkes, at 2 observatører er bag alle obs.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2 1 1 6
MaxRst 1 1 1 1 1
N 2 2 1 1 6
Fænologi 14.. …. …. ..08

2012:  Nøddekrige  Nucifraga caryocatactes  
Den beskedne invasion i efteråret 2012 blev også bemærket i Rørvig med i alt 10 observationer og 12 fugle mellem 15/9 og 5/12. Følgende fund:
Hovvig, 6 fugle: 15/9 1 (PG) og 1/10 1 rastende (AF, EVR) kunne være samme fugl. 10/11 5 Ø (AF, JS) – invasionen var faktisk så lille, at dette var en rekordflok for 2012 i DK om end delt med en anden observation med 5 ved Dybsø i Sydsjælland.
Vejkrydserne set fra bil, 3 fugle: 26/9 1 Korshage (EVR), 2/10 1 (LB) nærmere Rørvig og igen 12/10 1 (JS) og 6/10 1 (EVR) ved Lyngkroen.
Skansehage, 2 fugle: 4/10 1 (LB) noteret trækkende NV og 24/11 1 rastende (JS).
Nykøbing, 1 fugl: 5/12 1 rastende Nykøbing (via CG) – i en have (foto).
Regnskabet viser 12 Nøddekriger i efteråret 2012 – et nydeligt resultat, men de var svære at få at se – næsten alle overflyvere og lidt tilfældige.

DOFBasen:2012


2011:  Nøddekrige  Nucifraga caryocatactes  
8/2 1 overflyvende Rørvigvej ved Lyngkroen, Nakke Lyng (JHC).
Manglede på listen i 2010, men ellers skal vi faktisk helt tilbage til 1993 for at finde et blankt år. En art der nemt overses. I yngletiden er de som sunket i jorden, og der er antagelig flere velegnede steder i de gamle sommerhusområder, hvor de kan gemme sig. Vi mangler stadig det første 100% sikre ynglefund, men der har igennem årene været flere indicier på yngel. Kan DOF Vestsjællands skovprojekt måske give det første ynglefund som afkast – hvem skal have æren?

DOFBasen:2011


2009:  Nøddekrige  Nucifraga caryocatactes  
Efter invasionsåret 2008 er vi tilbage på et lidt mere beskedent niveau med i alt 13 obsdage. Alle obs nævnes.
Fra foråret: 2/1 1 Østerlyng, 11/1 1 Rørvig, 17/1 1 Hovvig, 22/1 1 Rørvig, 13/2 1 Rørvig Bugt, 13/2 2 Rørvig Lyng, 14/2 1 Hovvig, 14/2 1 Rørvig, 9/3 3 Rørvig Lyng, 28/3 1 Højsandet, 9/4 1 Rørvig Lyng og 18/4 1 Hovvig. De to obs fra Rørvig Lyng fra det tidlige forår, hvor der er meldt om hhv 2 og 3 fugle ad gangen, kunne lugte lidt af yngleaktivitet.
Fra efteråret: 7/9 1 Nørrevang og 17/9 1 Hovvig.

DOFBasen:2009


2008:  Nøddekrige  Nucifraga caryocatactes  
Invasionsår. Iagttagelser foreligger fra perioden 13/9 - 28/12 og er fordelt på 26 obsdage. Det drejer sig primært om enkeltobservationer og kun i to tilfælde er der set 2 fugle samtidigt, bl.a. ved Østerlyng, som er en lokalitet, hvorfra der ikke særligt hyppigt meldes observationer. En enkelt fugl er set overflyvende jernbanestationen i Nykøbing anden juledag (LB) – så efterårets invasionsfugle har kunnet ses lidt overalt.

DOFBasen:2008


2007:  Nøddekrige  Nucifraga caryocatactes  
Kun 4 obsdage med Nøddekrige og alle fra oktober. Alle nævnes: 5/10 1 Hovvig (AF, LB, PG), 16/10 1 Dybesø/Flyndersø (AF), 17/10 1 Dybesø (BV) og 30/10 1 Rørvig By (PEL).

DOFBasen:2007


2006:  Nøddekrige  Nucifraga caryocatactes  
Der foreligger kun seks fund fra tre af årets måneder: marts, april og juni. Alle observationer gengives her: 30/3 1 Dybesø (JS), 1/4 1 Dybesø (EVR), 15/4 1 Rørvig Lyng (HSL), 20/4 1 Nykøbing Lyng (LB), 12/6 1 Rørvig Lyng (LB) og 1 Nakke Lyng (LB). De to første er med rimelig sikkerhed samme fugl, mens iagttagelserne fra 12/6 tyder på, at der i alt fald teoretisk skulle være fugle nok til et ynglepar – er dog utrolig undseelig i ynglesæsonen – og de årlige observationer indikerer en lille lokal bestand.

DOFBasen:2006


2005:  Nøddekrige  Nucifraga caryocatactes  
Denne diskrete art blev kun observeret på 7 forskellige dage i 2005 og alle iagttagelser foreligger fra efteråret - i perioden 23/9 til 23/11. Observationerne bestod af 1 - 2 fugle: 23/9 1 rst Korshage (AF), 26/9 2 Hovvig (AF), 4/10 2 Hovvig (AF), 15/10 1 rst Rørvig Lyng (BV), 30/10 1 SV Hovvig (EVR), 13/11 1 Korshage (PEL) og 23/11 1 Rørvig (HeM).

DOFBasen:2005


2004:  Nøddekrige  Nucifraga caryocatactes  
Det blev et forholdsvis beskedent og dermed et ret typisk år i en periode uden invasionstilstande: 9 fund af sammenlagt 10 fugle, der fordeler sig med 2 fugle som regulære vinterobs (10/1 Plantagen og 21/1 Korshage), 5 obs af enkeltindivider (5/3 Rørvig By, 5/3 Højsandet, 5/3 Nørrevang, 30/3 Rørvig Lyng og 18/7 Dybesø) samt en obs af 2 trækforsøgende fugle Korshage 14/4.

DOFBasen:2004


2003:  Nøddekrige  Nucifraga caryocatactes  
Alle 17 observationer er fra efterårsperioden mellem 20/9 - 20/12.
Største antal 17/10 i alt 4 forskellige fugle (3 Dybesø (PEL) og 1 Plantagen (JB)). En enkelt fugl er noteret som trækforsøgende Korshage 3/10 (KES).

DOFBasen:2003


2002:  Nøddekrige  Nucifraga caryocatactes  
Meget beskedent år med kun tre fund: 28/3 1 rst Rørvig Lyng (BV), 24/8 1 rst Korshage (EVR) og 3/10 1 rst Skærby (LB). Vi kunne efterhånden godt trænge til en god gammeldags storinvasion.

DOFBasen:2002


2001:  Nøddekrige  Nucifraga caryocatactes  
Et enkelt forårsfund: 9/5 1 rst Dybesø.
Ingen sommerobs men til gengæld en pæn stribe rastobs. fra efteråret: 14/10 1 Plantagen, 19/10 1 Nykøbing, 21/10 1 Plantagen og 1 Nykøbing, 26/10 1 Nykøbing, 3/11 1 Nykøbing, 10/11 1 Nykøbing, 18/11 1 Rørvig By og 1 Nykøbing og endelig 24/11 1 Rørvig By.
Helt usædvanligt er det, at ingen af fundene er fra Korshage, ligesom det bestemt heller ikke er normalt, at langt de fleste fund er fra byområderne.

DOFBasen:2001


2000:  Nøddekrige  Nucifraga caryocatactes  
Året startede med to vinterobs: 1/2 1 rst Rørvig og 25/2 1 rst Korshage.
Foråret gav 7 observationer af enlige fugle. De fleste fra Korshage, men bemærkes skal 9/4 1 V Nykøbing og 3/6 1 rst Rørvig.
Sommeren bød på 6 observationer af 8 fugle, bemærkelsesværdigt er det, at alle obs er fra Korshage. Eneste dag med mere en fugl blev 13/8 3 SV. Ser det lidt sort ud for vores „ynglefugle“?
Efteråret gav ingen obs efter 29/8 1 rst Korshage.

DOFBasen:2000


1999:  Nøddekrige  Nucifraga caryocatactes  
Foråret bestod af kun tre obs: 8/3 1 KH, 9/3 2 V HV og 9/4 1 KH. Det blev også til en enkelt sommerobs: 27/6 1 Borgmesterskoven. Heldigvis blev efteråret bedre og der blev formentlig tilført nyt blod til „ynglebestanden“.
Fra 9/9 - 4/11 ses 30 fugle på 19 dage. Observationerne falder på en lang række lokaliteter, men der er bl.a. obs fra Korshage på 7 dage. Ingen dage ses mere end to fugle, og der er ingen fund efter 4/11.

DOFBasen:1999


1998:  Nøddekrige  Nucifraga caryocatactes  
De efterhånden normale spredte obs fra første halvår plus et par sommerobs: jan 2, april 11, maj 9, juni 11, juli 2 og august 3. Maxantal blev 6 „trækkende“ ved Gravhøjen 20/4. De fleste af observationerne er fra indlandet, men heller ikke i år er der konstateret sikre ynglefund.
Der foreligger ingen observationer fra årets sidste fire måneder.

DOFBasen:1998


1997:  Nøddekrige  Nucifraga caryocatactes  
Klassisk invasionsart med masseforkomster visse år, fulgt af bundforekomster få år efter. Sjælden ynglefugl i årene efter en invasion.
Der var invasioner i 1975, 1977, 1985, 1988, 1994 og 1995. Invasionen i 1975 var størst og resulterede i 4 sikre ynglepar året efter. Fra 1975 foreligger således vores rastrekord på 50 fugle 11/9 og 12/9. Invasionen i 1977 var også stor: 15/9 17 og 24/9 19 SV, desuden sås mange rastende fugle. I 1978 sås stadig mange: 18/7 27 og 30/7 21 fugle på en ynglefugleoptælling. Herefter er arten årlig, men i beskedne mængder (1 - 10 fugle) til 1985, hvor næste invasion indtraf med 40 fugle fra efteråret og 26 det følgende forår.
Ny invasion i 1988, men den gik tilsyneladende helt uden om Rørvig. Kun 4 fugle sås i efteråret og i de næste 5 år blev der kun set en fugl (1991) alt i alt. Invasion igen i 1994 med 32 fugle og atter i 1995 med 35 fugle. Bedste dag 22/10 med 16.
Med jævne invasioner er lokaliteten antagelig i stand til at opretholde en lille fast ynglebestand. Plantagen og de tilstødende sommerhusområder er sikkert “guf “ for arten og forekomster flere år efter invasioner, kunne godt tyde på yngel i flere år efter en invasion.
Nøddekrigen er imidlertid svær at registrere som sikker ynglefugl, da den kan færdes meget stilfærdigt i selve yngleperioden. Til gengæld er den meget aktiv og larmende i sommermånederne og ses her ofte i plantagen. Rastende fugle kan træffes overalt på halvøen, mens fugle på direkte træk ses bedst fra Korshage.

1997: Der er indkommet observationer af Nøddekrige fra hele 60 dage fordelt over samtlige måneder. På trods af dette, var der ingen dage med over 2 fugle og de færreste af observationerne er fra Korshage. Mange fund er fra sommermånederne i de potentielle yngleområder. Vi regner med, at Rørvighalvøen huser 1, 2 eller flere ynglepar, og det er de fugle folk ser og hører, men vi har intet sikkert ynglefund fra i år til at dokumentere påstanden.

DOFBasen:1997


1996:  Nøddekrige  Nucifraga caryocatactes  
En del spredte obs i løbet af første halvår jævnt fordelt over kommunen. Månedsfordeling: jan 2, feb 1, mar 4, apr 6, maj 3 og jun 4. Kun en obs med mere end en fugl: 21/4 4 Plantagen (PEL). Flere af observationerne indikerer yngel, men der foreligger ingen helt konkrete beviser i form af sikre ynglefund.
Efterårsmånederne bød på endnu et tilskud af fugle udefra: jul 6, aug 0 (!!), sep 13, okt 83, nov 26 og dec 4. Det er forbavsende få gengangere, der er i materialet. Hvis flere folk har set fugle på samme dag, så er det stort set hver gang på forskellige lokaliteter. En indikation på, at der har været mange fugle involveret. 14 er noteret som trækkende: 26/9 3, 28/9 1, 5/10 2, 6/10 2, 16/10 4, 25/10 1 og 10/11 1. Af “større” rasttal skal fremhæves: 6/7 3 Skansehage og 12/10 6 Højsandet. Sidstnævnte eneste tal, der er over 3.

DOFBasen:1996


1995:  Nøddekrige  Nucifraga caryocatactes  
Forår: 15/4 1 Digterparken i Nykøbing.
Efterår: 23/7 1 rast Korshage og 18/9 1 rast Hovvig. I oktober invaderedes Danmark af Nøddekriger og det kunne også mærkes i Rørvig. 35 fugle er indsendt i perioden 3/10 - 15/12 fordelt over hele området. 22/10 udmærker sig, idet der denne dag blev observeret hele 16 fugle, 13 på Korshage og 3 ved Hovvig.

DOFBasen:1995


Nøddekrige  Nucifraga caryocatactes  

1994:
Årets invasion bød på 32 indsendte fugle. Den tildeling var noget bedre end forrige invasion (1988 4 fugle).
Månedsvis fordeling: aug 5, sep 14, okt 12 og nov 1.
Traek:
31/8 3 HV (15.03),
20/9 2 HV,
9/10 2 SV Nykøbing.
Største „flok“ er fra 12/10, hvor 4 blev set i HV.

1991:
10/11 1 SV Skansehage (ET),
er den første på Rørvighalvøen siden 1988.

1988:
Med 4 observationer, må det siges at invasionen gik stille af sig på Rørvighalvøen:
10/9 1 KH,
20/9 1 Nyk.Sj.
24/9 2 KH,
2/10 1 KH.
(JB,KB,LB,EVR).

1987:
Ingen lokal bestand, men følgende rester fra invasionen:
4/1 1 Højsandet (BBP,PR),
21/4 1 Langesømosen (PCC),
24/9 1 Rørvigvej Nyk.Sj. (Elisabeth Barslund).

1986:
28 obs af minimum 31 fugle, fordelt som:
14/3-28/6: 26,
29/9-27/10: 5.
Geografisk fordeling:
Nykøbing: 15,
Skærby: 1,
Rørvig Plantage: 5,
Ringholm Skov: 4,
Hovvig: 2,
Højsandet: 1.

1985:
Vores bøn i forrige rapport om nyt blod til den lokale population blev hørt.
Invasionen var så kraftig, at ikke alle har orket at sende samtlige obs ind.
De første:
14/9 1 SV KH (EVR),
17/9-18/9 3 Nykøbing (LB),
20/9 1 (EVR),
21/9 2 Højsandet (KB).
Træk:
25/9 1 + 2 tf (LB),
28/9 11 (LL, EVR),
29/9 10 (EVR, JW),
2/10 1 (EVR),
4/10 1 TF (EVR),
19/10 3 (KB).
I øvrigt er enkeltindivider set på følgende lokaliteter: Borgmesterskoven, Indlandet, Nykobing, Amtsplantagen, Østerlyng, Hovvig.
(JB,LB,PEL,LL,UR,JW).
En fuldstændig fortegnelse over samtlige observationer kan rekvireres hos redaktionen.

1984:
Populationen trænger tilsyneladende til nyt blod. Kun en obs:
2/6 1 Plantagen (EVR).

1983:
Kun to obs:
15/10 1 R Dybesø (PKK),
22/10 5 KH (KN).

1982:
16/1 1 Højsandet (LL),
7/2 1 Højsandet (LL),
20/3 1 Højsandet (LL),
30/5 1 Plantagen (LB),
14/6 1 Højsandet (LL),
20/6 1 Plantagen (EVR),
6/7 1 Plantagen (PEL),
1/8 1 HV (PEL).

1981:
31/7 1 Skansehage (KB,JC),
2/8 2-4 Skansehage (EVR),
5/9 1 KH (KB,JC,LL),
6/9 2 SW Plantagen (EVR),
2/10 1 Rørvig (EVR),
20/10 1 HV (EVR),
13/11 1 Rørvig (PKK),
19/12 1 Højsandet (KB,JC).
I alt 10.
Tilføjet 1982: 15/11 1 HV (Michael Batian).
Tilføjet 1983: 26/9-27/9 1 Plantagen (EVR).

1980:
12/4 1 Dybesø (EVR),
14/6 1 ved Kirken (LB),
19/7 1 KH (LB) + 1 Skansehage (ET),
20/7 1 Skansehage (ET,EVR),
27/7 1 KH (LB) + 1 Skansehage (ET),
10/8 1 tf KH (EVR),
2/11 1 Højsandet (EVR).
Måske er det samme individ, der har drønet rundt i juli. Dog typisk i denne måned, at der ses mange lokale fugle.

1979:
24/2 1 Plantagen (PKK),
3/7 1 Skansehage (ET),
24/9 1 HV (EVR),
15/10 1 Rørvig (PKK).

1978:
Atter et år med mange obs. Blot tf nævnes her:
16/7 12 tf KH,
17/7 5 tf KH,
18/7 27 tf KH,
22/7 6 tf Skansehage,
31/7 10 tf KH,
6/8 8 tf KH.
(LB,SP,EVR,HVR).
At der har været mange fremgår af, at der 30/7 sås 21 på en ynglefugleoptelling (LB).
En fuldstændig fortegnelse over alle obs. kan rekvireres.

1977:
Forår:
26/2 1 Pl. (LB),
7/5 1 Pl. (CHI, JR).
Ligesom i 1976 et væld af iagttagelser i efteråret.
Første efterårs:
6/9 2 tf KH (LB),
8/9 se nedenfor,
10/9 1 KH (DOF-eks.) + 1 Dybesø (EVR)
Direkte træk:
8/9 6 V KH (LB) ,
15/9 17 tf (sml. havfugle) (LB),
18/9 2 V (SP,EVR),
24/9 19 SV HV (EVR),
13/10 1 SV (LB),
17/10 1 V Rørvig (SP).
Største koncentrationer:
18/9 9 (LB,SP,EVR),
20/9 9 (LB),
24/9 17 rst. (EVR),
25/9 13 rst. (EVR),
5/10 9 (LB),
15/10 15 (LB),
16/10 11 (LB).
En fuldstændig fortegnelse over samtlige iagttagelser kan rekvireres.

1976:
Invasionen 1975 kunne mærkes i hele 1976.
Her skal blot fremhæves: Mindst 4 ynglepar (Andersen, KB,LB),
samt følgende trækforsøgende fugle på Korshage:
12/7 11 i flok (SP),
17/7 2 (KB,LB),
1/8 3 (EVR).
En fuldstændig fortegnelse over alle obs kan rekvireres.

1975:
At se en sådanne 29/8 uden forvarsel er en dejlig fornemmelse.
At se 3 1/9 er derimod noget af en underlig fornemmelse, når man plejer at vere velinformeret og endnu ikke var blevet nået af rygterne fra Falsterbo.
Næste iagtt. faldt 6/9 og herefter er arten set så godt som dagligt.
En fuldstændig oversigt over samtlige iagtt. kan rekvireres hos LB.
Her skal blot nævnes et par specialiteter:
Fra overnatningplads Plantagen (SEP): 24/9 8, 25/9 3, 28/9 7 og 29 /9 3.
Iagttagelser af direkte træk:
Ovennævnte 1/9 (3 W), 20/9 1, 22/9 1, 27/9 9 (LB,SP,EVR); 29/9 8 (LB,SEP), 11/10 4 (EVR), 19/10 1 (JB), 25/10 1 (EVR).
Ofte har det dog varet meget vanskeligt at afgøre hvorvidt èn overflyvende fugl har været en „trækker“ eller ej, og har der været det mindste tvivl er den ikke blevet noteret som sådan. Der er dog grund til at antage at selv om det ikke fremgår nogen steder har der været en 1ivlig udskiftning blandt de rastende fugle, hvoraf kun 11-12/9 50 i noddebuske Enebærdalen (TMA) nævnes her.

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 09·· ··15

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 3 3
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 26

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 16··21

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 1 4
MaxRst 1 2 1 2
Nobs 1 3 1 5
Ndag 1 3 1 5
Fænologi 03·· ··24 10

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 1 1 5
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 1 2 2 1 6
Ndag 1 2 2 1 6
Fænologi 31·· ···· ··19 24

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 1 1 1 5
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 3 2 1 1 7
Ndag 2 2 1 1 6
Fænologi 14·· ···· ···· ··08

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 6
Total 1 10 1 1 13
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 2 6 1 1 10
Ndag 2 6 1 1 10
Fænologi 15·· ···· ···· ··05

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 08

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2 7 1 2 14
MaxRst 1 2 3 1 1 3
Nobs 5 4 3 2 2 16
Ndag 5 2 2 2 2 13
Fænologi 02·· ···· ···· ··18 07··17

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 7 3 3 4 17
MaxRst 2 1 1 2 2
Nobs 12 10 5 7 34
Ndag 9 10 3 5 27
Fænologi 13·· ···· ···· ··28

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 5 5
MaxRst 1 1
Nobs 6 6
Ndag 4 4
Fænologi 05··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 2 5
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 3 2 6
Ndag 1 3 1 5
Fænologi 30·· ··20 12

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 2 2 7
MaxRst 2 2 1 2
Nobs 2 3 2 7
Ndag 2 3 2 7
Fænologi 23·· ···· ··23

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 2 5 2 1 10
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 2 5 1 1 9
Ndag 2 2 1 1 6
Fænologi 10··21 05·· ··14 18

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 4
Total 3 10 1 1 15
MaxRst 2 3 1 3
Nobs 3 10 1 1 15
Ndag 2 9 1 1 13
Fænologi 20·· ···· ···· ··20

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 1 3
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 28 24 03

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 4 1 6
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 5 5 11
Ndag 1 4 4 9
Fænologi 09 14·· ··24

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 5 8
Total 2 2 2 1 5 12
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 2 3 5 2 1 4 17
Ndag 2 2 4 2 1 4 15
Fænologi 01··25 02·· ···· ···· ···· ··29art/15570.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1