Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:18770

Pirol - Værlinger

Rørspurv Emberiza schoeniclus eu18770

Status


2010 - 2019: Vinter: Sjælden Forår: Meget almindelig Sommer: Almindelig Efterår: Almindelig

Fotos


Roerspurv

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Rørspurv  Emberiza schoeniclus  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 2 5
MaxRst 1 1 1
Nobs 3 3 6
Ndag 3 3 6
Fænologi 04·· ··28

2023:  Rørspurv  Emberiza schoeniclus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 42 34 4 5 1 87
Total 5 2 55 49 1 4 9 1 9 7 3 3 148
MaxRst 4 3 5 10 6 5 6 1 2 2 1 2 10
Nobs 2 4 26 33 37 41 17 3 18 13 3 2 199
Ndag 2 4 13 22 29 27 15 3 13 10 2 2 142
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··12

2022:  Rørspurv  Emberiza schoeniclus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 18 20 3 1 5 15 63
Total 1 38 38 5 1 5 57 4 149
MaxRst 1 11 12 3 7 4 1 9 42 2 4 42
Nobs 2 31 39 31 32 17 5 15 48 3 5 228
Ndag 2 17 21 22 27 16 5 12 27 3 4 156
Fænologi 27·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2021:  Rørspurv  Emberiza schoeniclus  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 14 14 32 4 6 13 86
Total 3 27 28 35 3 1 20 11 17 2 147
MaxRst 1 5 8 12 4 6 4 14 5 5 1 1 14
Nobs 3 8 41 48 42 35 21 26 26 32 1 2 285
Ndag 3 7 18 25 26 25 18 20 17 19 1 2 181
Fænologi 14.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..10

2020:  Rørspurv  Emberiza schoeniclus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 21 3 26 23 94
Total 1 31 26 5 2 4 30 47 2 148
MaxRst 1 8 6 4 6 2 2 3 8 2 3 8
Nobs 2 37 46 43 29 13 15 21 31 3 4 244
Ndag 2 21 26 26 24 12 13 13 19 3 4 163
Fænologi 13.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..26

2019:  Rørspurv  Emberiza schoeniclus  

Forårstræk: 6/3 - 23/4 i alt 63, flest 3/4 og 6/4 begge dage 11 – I alt 22 observationsdage.
Efterårstræk: 25/8 - 22/10 i alt 17, flest 23/9 6. - I alt 7 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
1 6 5 5 2 2 4 3 4 5 13 4 5 3 5 1 1 1 1 6 2 1 1 1

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 24 39 1 8 8 80
Total 30 43 6 16 1 9 36 8 2 151
MaxRst 6 5 4 13 5 5 15 10 1 15
Nobs 38 50 35 29 27 24 16 16 5 240
Ndag 22 27 26 24 23 16 11 12 5 166
Fænologi 06.. …. …. …. …. …. …. …. ..23

2018:  Rørspurv  Emberiza schoeniclus  
Næppe mere end 1 vinterfugl, som sad i Hovvig i januar. 12/3 4 S Korshage dermed en forårsankomst.
Forårstrækket i alt 131 – omkring 50 % af gennemsnit, få (22) i marts, resten i april (109). 8/4 35 Ø Korshage var bedste dag. 26/4 årets største rasttal 34 i Hovvig. Kun meldt syngende fra 6 lokaliteter med 6 i Hovvig og derudover Korshage, Langesø Mose, Flyndersø, Rørvig Bugt og Søndervang med 1 – 2. Vel undervurderet.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 109 2 5 15 153
Total 3 33 226 70 64 27 20 44 23 6 1 517
MaxRst 1 2 34 6 4 3 5 4 3 2 1 34
Nobs 3 16 36 30 29 17 12 22 11 4 1 181
Ndag 3 12 27 27 26 17 12 19 10 4 1 158
Fænologi 07..21 08.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..17

2017:  Rørspurv  Emberiza schoeniclus  
Et forårstræk på 83 er langt under middel. Vinter blot 1 - 2 Korshage i januar. Syngende fugle fra 6 lokaliteter, flest Hovvig (8), Flyndersø (3) og 1 fra Korshage, Langesø Mose, Dybesø og Rørvig Bugt. Der må være lidt flere.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 61 4 18 4 14 1 102
Total 9 122 56 130 136 59 24 54 60 16 1 667
MaxRst 2 5 7 8 7 5 5 7 7 3 1 8
Nobs 8 53 37 66 47 27 15 36 32 11 1 333
Ndag 8 25 24 29 27 21 10 24 18 8 1 195
Fænologi 06..28 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..01

2016:  Rørspurv  Emberiza schoeniclus  
Pænt med vinterfund i den milde vinter med 12 på hele halvøen. Forårstræk under middel i alt 105 fordelt februar 7, marts 51, april 34 og maj 13. Fraset meget kolde forår er toppen altid i marts. Ynglefugle målt på syngende hanner på 7 lokaliteter: Hovvig op til 9 syng, Korshage/Langesø Mose, Flyndersø og Dybesø 2 syng, mens Skansehage, Rørvig Bugt, Ringholm Skov og Slettermosegård meldte 1 syng. 29 noteret på træk i efteråret. 3 fugle meldt i december.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 51 34 13 1 26 2 134
Total 23 11 98 90 113 138 96 26 72 58 17 3 745
MaxRst 5 1 5 5 6 9 9 7 8 5 5 1 9
Nobs 10 5 43 47 57 38 28 13 28 33 8 3 313
Ndag 10 5 19 24 30 29 28 13 19 22 7 3 209
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..28

2015:  Rørspurv  Emberiza schoeniclus  
2 vinterfund af 5 fugle: 13/1 4 Korshage og 22/1 1 Rørvig Bugt. Forårstræk 26/2 – 23/5 168 fordelt februar 1, marts 93, april 64 og maj 10. Største rast var 5/4 12 Nakke Hage. Sang fra 16/3 Hovvig. I materialet mindst 11 syngende fugle fra Korshage (1), Dybesø (1), Flyndersø (2), Rørvig Bugt (1), Hovvig (4), Nakke Syd (1) og Ringholm (1). Lille efterårstræk (21 i alt) og et par decemberobservationer: 2/12 1 Korshage og 9/12 2 Hovvig.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 93 64 10 4 14 3 189
Total 5 1 128 139 67 61 30 9 49 112 31 3 635
MaxRst 3 6 12 4 6 4 2 7 10 7 2 12
Nobs 3 1 64 69 44 24 19 7 24 46 12 2 315
Ndag 2 1 20 27 27 22 19 7 18 27 10 2 182
Fænologi 13.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..09

2014:  Rørspurv  Emberiza schoeniclus  
To fra januar (Hovvig og Plantagekysten). Forårstræk 247 med 25 februar, 180 marts, 41 april og 1 maj. 3/3 24 Ø og 7/3 30 Ø Korshage havde flest. 17 syngende meldt, heraf 9 fra Hovvig og 5 fra Flyndersø. Kun et enkelt rasttal at bemærke: 12/10 13 Flyndersø.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 180 41 1 6 253
Total 2 35 204 84 40 30 53 31 32 103 8 1 623
MaxRst 1 3 4 5 9 5 10 3 5 13 2 1 13
Nobs 2 18 66 52 18 17 17 22 17 40 7 1 277
Ndag 2 9 24 25 13 13 16 19 13 24 7 1 166
Fænologi 05.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..06

2013:  Rørspurv  Emberiza schoeniclus  
I sne- og isbunden vinter alligevel 4/1 1 Rørvig Bugt og 14/2 1 Hovvig.
Forårstrækket (208) forsinket, kun 9 i vinterlig marts, så næsten alle (194 Ø) trak i april. 13/4 – 15/4 alene 140. Har det med at raste i strandvegetationen og så pludseligt stikke ud og dermed ikke lette at få tal på. Specielt ikke i de dage i midt-april, hvor trækket kogte helt over. Man kan pille 17 syngende ud, flest 8 Hovvig, som en subtotal af ynglefuglene.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 194 5 8 1 217
Total 1 1 15 239 78 61 40 19 37 65 2 1 559
MaxRst 1 1 1 5 8 10 5 3 4 5 1 1 10
N 1 1 13 48 35 18 15 13 24 36 2 1 207
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..14

2012:  Rørspurv  Emberiza schoeniclus  
Svært at opdrive under vinterens fimbul – 8/1 1 Hovvig var eneste vinterfund. Først 3/3 dukkede den næste op. 30/11 slog næste vinter til igen og samme dag blev sidste dag for Rørspurv.
Forårstræk 3/3 – 3/5 i alt 222 Ø fra Korshage og fra Brentebjerg. Månedsfordeling: Mar 149, apr 66 og maj 7. Største dage er 16/3 68 Ø (53 Korshage, 13 Brentebjerg, 2 Rørvig) og 27/3 36 Ø Korshage. Efter 11/4 17 og 12/4 14 Ø Korshage kun få fugle.
Efterårstræk: 11/9 – 31/10 39 – domineret af 19/10 28 S Hovvig.
Syngende fugle fra Korshage (1), Flyndersø (3), Dybesø (2), Rørvig Bugt (1) og Hovvig (5). Kun en mindre del af ynglebestanden bliver registreret. Rasttal alle under 10 fugle.
Rumsterer meget rundt nær obspladserne yderst på Korshage i marts - april, hvor arten ofte raster kort før udtræk. Er dermed ikke helt let at holde styr på.

DOFBasen:2012


2011:  Rørspurv  Emberiza schoeniclus  
Årssum 476. Fordeling er jan 2, feb 6, mar 127, apr 155, maj 33, jun 18, jul 22, aug 6, sep 72, okt 32, nov 3, dec 0.
Typiske årsprofil med enkelte overvintrende, træk i marts-april, betydelig svagere gennemtræk efterår, der hovedsageligt fandt sted i september.
Vinter: 7/1, 6/2 og 17/2 1 Hovvig og 15-16/1 1 Skansehage. Selv i iskulde er der altid enkelte der hænger på.
Forårstræk 5/3 – 21/5 (21/6): 272 Ø – med 134 i marts, 126 i april og 11 i maj. Optræder på 42 trækdage. Diverse populationer bevæger sig successivt igennem med flere topdage i den lange trækperiode, således: 13/3 68 , 21/3 14 , 3/4 36 og 19/4 31 Ø.
Syngende fugle og sommerfund fra Korshage (2), Langesømosen (2), Flyndersø (1), Skansehage (2), Hovvig (5), Nakke Nord (1), Nakke Hage (1), Rørvig Bugt (5) – men der må i hvert fald være 25+ par rundt omkring.
Efterårstræk 24/8 – 23/10: 61 SV/V på 18 dage især september med 30/9 22 SV som fleste. Sidste træk var 23/10 5 V Plantagen, og herefter kun 3 Rørspurve, den sidste 15/11 i Hovvig.
Ser fornuftigt og stabilt ud. Eneste Værling med større, stabil bestand.

DOFBasen:2011


2010:  Rørspurv  Emberiza schoeniclus  
Er jo ubetinget talrigste og mest udviklingsstabile værling.
Årssum: 600. Årsprofilen viser betydeligt træk igennem især forår, men også efterår: jan 6, feb 0, mar 259, apr 130, maj 26, jun 10, jul 5, aug 10, sep 42, okt 98, nov 13 og dec 1.
Enkelte hang på i vinterkulden i januar, 3 fra Hovvig, 1 kysten ved Plantagen og 1 Nykøbing, som usædvanlig gæst ved et foderbræt.
Forårstræk 8/3 – 21/5 361 Ø Korshage – kulmination faldt ultimo marts 18/3 - 30/3 med 246 trækkende og største dag var 26/3 58 Ø. Efter midten af april kun enkelte fugle.
Er ganske udbredt ynglefugl og underregistreres. De få rapporter om syngende hanner (højst 6 fra Hovvig, højst 1 fra henholdsvis Rørvig Bugt, Dybesø, Flyndersø, Nakke Skov og Korshage) er kun en del af den samlede ynglebestand.
Flere efterårssamlinger, f.eks. 25/9 15 Nakke Hage og 7/10 23 trk Skansehage. I alt 83 fugle er registreret som trækkende. Vinterhammeren faldt hårdt sidst i november. 29/11 var der 3 i Hovvig og minsandten i behold ultimo december 29/12 1 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2010


2009:  Rørspurv  Emberiza schoeniclus  
Forårstræk er rapporteret fra perioden 3/3 til 30/5 med 225 Ø med største trækdag 28/3 56 Ø, alle Korshage.
Efterårstrækket er rapporteret fra perioden 17/9 til 28/10 med 23 fugle primært Korshage.
Største rasttal 1/9 og 27/10 begge 6 og begge Hovvig. Nogle enkelte fugle holder stand i månederne jan, feb og dec primært i Hovvig, vintergæster eller overvintrende lokale ynglefugle dvs standfugle?
Alle tal typiske.

DOFBasen:2009


2008:  Rørspurv  Emberiza schoeniclus  
Rørspurv er rapporteret fra alle årets måneder med undtagelse af juli.
Forårstræk: 9/2 - 3/5 165 med største trækdag 26/3 52.
Efterårstræk: 25/8 - 25/10 15.
Største rasttal 5/10 27 Korshage.

DOFBasen:2008


2007:  Rørspurv  Emberiza schoeniclus  
Rørspurv er meldt fra alle årets måneder og især fra Korshage og Hovvig.
Forårstræk er indrapporteret fra perioden 3/3 til 26/5 med 298 fugle med største trækdag 26/3 50 Ø, alle Korshage.
Efterårstrækket er indrapporteret fra perioden 29/8 til 26/10 med 20 fugle alle Korshageområdet.
Største rasttal 30/9 10 Søndervang.

DOFBasen:2007


2006:  Rørspurv  Emberiza schoeniclus  
Rørspurv er meldt fra månederne februar til maj, juli til december.
Forårstrækket synes at forløbe i perioden 20/3 til 17/5 med 225 fugle alle Korshage med største træktal 35 Ø på to datoer hhv. 30/3 og 26/4. Største rasttal 28/3 12 Korshage
Efterårstrækket blev bemærket fra perioden 24/8 til 15/10 med 46 fugle alle Korshage.
Derudover stammer observationerne især fra Hovvigs udstrakte rørskove.

DOFBasen:2006


2005:  Rørspurv  Emberiza schoeniclus  
Der foreligger indrapporteringer af Rørspurv fra alle årets måneder med undtagelse af juli!
Forårstrækket synes at forløbe i perioden 6/2 - 14/5 med i alt 500 Ø hovedsaglig Korshage.
Største træktal 29/3 119 Ø Korshage og største rasttal 5/5 14 Hovvig.
Efterårstræk observeret i perioden 6/8 til 22/10 med 20 SV Korshage.

DOFBasen:2005


2004:  Rørspurv  Emberiza schoeniclus  
Forårstrækket forløb i perioden 5/2 - 25/4, hvor 575 fugle passerede halvøen.
Største træktal 30/3 425 Ø Korshage og største rasttal 18/3 8 Hovvig.
Efterårstræk observeret i perioden 25/9 til 7/11 med 15 SV primært fra Korshage.

DOFBasen:2004


2003:  Rørspurv  Emberiza schoeniclus  
Forårstrækket forløber i følge indrapporteringerne i perioden mellem 8/3 og 21/4, hvor 205 fugle passerer primært Korshage. Efterårstræk er observeret i perioden 31/8 til 16/11 med 24 fugle i retningen SV alle Korshage. 6 fugle er noteret ynglende ved Flyndersø, men fra Hovvigs udstrakte rørskove foreligger der traditionen tro kun få observationer: En fugl fra hver af datoerne 1/8, 13/3 og 30/11! Første og sidste obs hhv. 6/1 (Skansehage) og 2/12 (Vangen), største tal er 78 østtrækkende 8/3 på Korshage og største rasttal er 10 på Vangen. Ingen fugle er rapporterede fra februar og mere overraskende måske, hverken fra juni og juli heller.

DOFBasen:2003


2002:  Rørspurv  Emberiza schoeniclus  
Tilstede på flere lokaliteter fra årets start. Forårstræk på Korshage i perioden 9/3 - 9/5 beløb sig til beskedne 135 østtrækkende fugle. Bedste dag blev 30/3 med 31 Ø.
40 fugle blev det til under efterårstrækket i perioden 11/8 - 27/10. Dagsmax fra efteråret blev 16 rast Skansehage 5/10.
Der blev desuden talt lidt ynglefugle: 6 par fra Flyndersø, samt syngende hanner fra både Dybesø og Skansehage! Året slutter med 29/12 1 rst Korshage.

DOFBasen:2002


2001:  Rørspurv  Emberiza schoeniclus  
Årets første obs blev som sædvanligt en fugl i Hovvig: 3/2 1 rst.
Forårstræk fra 13/3 til 12/5 gav i alt 359 Ø Korshage. Dagsmax. faldt 3/4 med 130 østrækkende fugle.
Efteråret gav 42 SV-trækkende fugle i perioden 23/9 - 8/11.
Året slutter med op til 6 fugle rastende i Hovvig 30/12.

DOFBasen:2001


2000:  Rørspurv  Emberiza schoeniclus  
Første observation blev 6/2 2 rst Hovvig.
Forårstræk fra 5/3 - 22/4 gav 238 østtrækkende fugle med dagsmax 21/4 75.
Efterårstræk fra 30/9 - 21/11 gav beskedne 28 SV-trækkende fugle.
Årets sidste obs blev 17/12 1 rst Korshage.

DOFBasen:2000


1999:  Rørspurv  Emberiza schoeniclus  
Der blev observeret fugle fra 30/1 til 12/12. Forårstrækket blev ganske fremragende med 518 trk Ø i perioden 2/3 - 16/5. Bedste forårstotal siden 1975. Den flotte total kom på plads via en fantastisk dag 26/3 med 325 Ø på kun 2 timer ny dagsrekord for stationen. Efteråret bød til gengæld kun på lidt smårast frem til 12/12.

DOFBasen:1999


1998:  Rørspurv  Emberiza schoeniclus  
Forår: 7/3 -27/5 275 trk og dermed bedste forårstotal siden 1975. De bedste dage blev 11/4 46 trk og 12/4 47 trk.
Efterår: 40 trækkende i perioden 26/9 - 1/11. Derudover 24/12 1 rst KH.

DOFBasen:1998


1997:  Rørspurv  Emberiza schoeniclus  
Fåtallig - almindelig træk- og ynglefugl, sjælden vintergæst.
Halvøen huser en fast bestand på 25 - 75 ynglende par.
Forårstrækket forløber fra ultimo februar til maj, enkelte år med store dage på 100 - 200 fugle. I de senere år har forårstotalen ligget på 50 - 270 fugle. Største forårstotal stammer fra 1974 med 965 trækkende fugle, og året efter gav 870 trækkende. Siden har det højeste antal været 272 trækkende fugle i 1991 og tallet ligger ofte betydeligt lavere.
Efterårstrækket har tilsyneladende færre trækkende fugle og ligger oftest under 100 fugle. Trækket foregår september - oktober. Største efterårstotal er fra 1979, hvor der blev talt 169 fugle på 3 dage med 30/9 som bedste dag med 120 fugle, så der kan ses Rørspurve om efteråret.
I milde vintre optræder arten som fåtallig vintergæst.

1997: Første fugl 28/2 1 rast. Træk fra 1/3 - 17/5 gav 178 fugle. Bedste dag blev 5/3 med 54 Ø Korshage.
Fra efteråret blot 5 - 7 trækkende fugle 21/9 - 26/10. Fra Hovvig 50 rast 28/4 og 20 rast 29/9.

DOFBasen:1997


1996:  Rørspurv  Emberiza schoeniclus  
Forårstræktotal på 229 i perioden 20/3 - 21/5, fordelt med 6 i marts (3 dage), 1 i maj og resten fra april, hovedparten fra første trediedel af måneden. Største tal: 5/4 28 og 7/4 150.
Kun 25 rastende fugle rapporteret. Intet nævneværdigt.
Efterårstræk: 6/10, 12/10 og 19/10 alle dage 1 er alt. Sidstnævnte åbenbart også årets sidste fugl.

DOFBasen:1996


1995:  Rørspurv  Emberiza schoeniclus  
I perioden 26/2 - 19/5 trak 76 fugle.
Der meldes i år om mulig yngel på Skansehage.
Efterår: 11 trækkende fra 24/9 - 22/10 og et rasttal 9/10 35 rast Korshage.

DOFBasen:1995


Rørspurv  Emberiza schoeniclus  

DOFBasen:<1995


Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 18 20 3 5 15 62
Total 1 38 38 5 14 66 8 170
MaxRst 1 11 12 3 7 4 1 9 42 2 4 42
Nobs 2 31 39 31 32 17 5 15 48 3 5 228
Ndag 2 17 21 22 27 16 5 12 27 3 4 156
Fænologi 27·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 14 14 32 4 6 13 86
Total 1 8 28 30 37 10 1 20 10 14 2 161
MaxRst 1 5 8 12 4 6 4 14 5 5 1 1 14
Nobs 3 8 41 47 42 36 21 26 26 32 1 2 285
Ndag 3 7 18 25 26 25 18 20 17 19 1 2 181
Fænologi 14·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··10

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 21 3 26 23 94
Total 1 33 26 7 10 4 1 31 47 1 5 166
MaxRst 1 8 6 4 6 2 3 3 8 2 3 8
Nobs 2 37 46 43 29 13 15 21 31 3 4 244
Ndag 2 21 26 26 24 12 13 13 19 3 4 163
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 24 39 1 8 8 80
Total 30 44 4 22 7 26 19 1 153
MaxRst 6 5 4 13 5 5 15 10 1 15
Nobs 38 50 35 29 27 24 16 16 5 240
Ndag 22 27 26 24 23 16 11 12 5 166
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··23

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 87 2 5 13 128
Total 1 24 126 3 7 17 16 1 195
MaxRst 1 2 34 6 4 3 5 4 3 2 1 34
Nobs 3 18 52 36 29 18 12 28 12 4 1 213
Ndag 3 12 27 27 26 17 12 19 10 4 1 158
Fænologi 07··21 08·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··17

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 61 4 18 3 4 12 1 103
Total 2 67 11 33 3 5 12 19 4 156
MaxRst 2 5 7 8 7 5 5 7 7 3 1 8
Nobs 8 44 34 52 30 21 12 32 26 9 1 269
Ndag 8 25 24 29 28 21 10 24 18 8 1 196
Fænologi 06··28 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··01

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 40 33 13 1 26 2 122
Total 10 7 42 34 23 11 1 36 13 1 178
MaxRst 5 1 5 5 6 9 9 7 8 5 5 1 9
Nobs 10 5 36 46 56 39 28 13 29 33 8 3 306
Ndag 10 5 19 24 30 29 28 13 19 22 7 3 209
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 84 58 10 4 14 3 174
Total 4 1 95 80 10 5 4 42 4 245
MaxRst 4 6 12 4 6 4 2 7 10 7 2 12
Nobs 3 1 56 63 43 25 19 7 24 46 12 2 301
Ndag 2 1 20 27 27 22 19 7 18 27 10 2 182
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··09

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 20 153 39 1 6 219
Total 1 23 159 44 1 10 6 26 1 271
MaxRst 1 3 4 5 9 5 10 3 5 13 2 1 13
Nobs 2 16 58 50 18 20 17 22 17 40 7 1 268
Ndag 2 9 24 25 13 14 16 19 13 24 7 1 167
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··06

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 155 5 8 1 177
Total 1 8 166 10 12 12 12 221
MaxRst 1 1 1 5 8 10 5 3 4 5 1 1 10
Nobs 1 1 11 43 35 18 15 13 24 35 2 1 199
Ndag 1 1 10 24 23 16 15 10 14 20 2 1 137
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··14

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 122 63 7 6 33 231
Total 1 125 76 10 1 16 41 270
MaxRst 1 5 8 5 5 1 4 7 5 3 8
Nobs 1 28 29 31 12 3 7 20 29 9 169
Ndag 1 19 20 17 12 3 7 17 22 9 127
Fænologi 08 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 101 98 11 1 1 43 14 269
Total 1 122 101 13 4 1 1 47 20 1 311
MaxRst 1 1 8 6 5 3 5 2 6 4 1 8
Nobs 3 6 36 38 17 13 7 5 30 17 3 175
Ndag 3 4 23 26 13 10 7 5 18 12 3 124
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··15

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 215 82 9 7 65 3 381
Total 4 217 86 10 1 1 32 69 9 1 430
MaxRst 2 2 5 6 3 3 3 15 6 6 1 15
Nobs 5 82 40 18 8 2 7 15 32 4 1 214
Ndag 5 19 20 12 6 2 6 8 19 3 1 101
Fænologi 03··14 08·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 58 120 6 3 26 213
Total 1 2 67 124 6 2 11 35 1 249
MaxRst 1 2 4 3 3 2 2 1 6 6 1 2 6
Nobs 2 2 41 53 12 5 4 3 17 17 1 3 160
Ndag 1 2 19 25 10 5 3 3 13 11 1 3 96
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 113 25 3 3 6 6 158
Total 2 117 52 5 7 10 36 2 1 232
MaxRst 1 1 3 11 2 1 4 15 27 2 1 27
Nobs 1 3 27 32 22 2 8 13 14 2 4 128
Ndag 1 2 14 18 17 2 8 10 12 2 4 90
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ··08 07·· ···· ···· ···· ··25

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 173 74 7 4 14 5 277
Total 175 82 20 10 5 28 8 328
MaxRst 2 1 4 5 10 10 2 1 10 5 1 1 10
Nobs 1 1 35 28 13 7 2 11 5 10 1 2 116
Ndag 1 1 16 16 9 6 2 10 5 8 1 2 77
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 85 102 5 2 35 9 238
Total 105 104 5 6 2 43 9 2 276
MaxRst 2 12 5 6 3 5 2 12
Nobs 2 11 29 4 2 6 10 4 2 70
Ndag 2 6 21 4 2 6 8 4 2 55
Fænologi 05·· ···· ···· ··23 11·· ···· ···· ··15 21··24

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 257 279 6 4 16 567
Total 3 5 260 281 13 7 4 20 1 594
MaxRst 2 1 3 2 7 7 3 1 1 7
Nobs 4 4 20 22 3 3 3 6 6 1 72
Ndag 4 3 12 12 3 2 3 6 6 1 52
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ··19 06··21 02·· ···· ··04

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 488 97 2 9 3 599
Total 490 117 7 5 12 4 2 637
MaxRst 1 2 18 4 3 3 1 2 18
Nobs 2 14 15 6 2 7 4 1 51
Ndag 2 9 13 5 2 6 4 1 42
Fænologi 05·· ···· ···· ··31 25·· ···· ···· ··31

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 165 42 1 16 3 4 231
Total 5 180 57 7 5 1 16 7 4 1 283
MaxRst 4 12 10 6 5 1 1 1 12
Nobs 5 17 14 7 1 1 7 6 3 1 62
Ndag 5 15 11 4 1 1 7 5 3 1 53
Fænologi 06··19 08·· ···· ··22 02·· ···· ···· ···· ···· ··02

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 74 66 1 2 3 9 155
Total 2 87 78 13 2 2 11 25 1 221
MaxRst 2 1 7 12 6 2 7 16 1 16
Nobs 7 2 27 19 10 1 1 6 6 1 80
Ndag 5 2 18 14 6 1 1 4 5 1 57
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ··23 07·· ···· ···· ··27 29

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 81 242 18 5 36 2 2 386
Total 82 254 23 5 54 2 9 429
MaxRst 1 2 10 2 2 1 2 16 1 6 16
Nobs 1 17 16 12 2 1 5 11 3 5 73
Ndag 1 13 16 11 2 1 5 8 3 5 65
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ··19 21·· ···· ···· ··30

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 69 177 10 16 1 273
Total 76 179 1 15 11 25 1 308
MaxRst 2 3 2 2 15 10 6 2 5 15
Nobs 2 23 12 3 1 4 8 5 2 60
Ndag 2 16 10 3 1 4 6 4 2 48
Fænologi 06·· ···· ···· ··14 29·· ···· ···· ···· ··17


art/18770.txt · Sidst ændret: 2023/09/25 16:29 af lb