Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:00070

Lommer - Flamingoer

Lille Lappedykker Tachybaptus ruficollis eu00070

Status


2010 - 2019: Vinter: Fåtallig Forår: Fåtallig Sommer: Ret almindelig Efterår: Ret almindelig

Fotos


Lille Lappedykker

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 75 2 1 7 7 92
MaxRst 73 5 6 5 6 6 73
Nobs 17 10 22 30 20 7 106
Ndag 15 8 20 23 15 7 88
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··30

2023:  Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 45 27 3 6 1 83 11 54 27 257
MaxRst 41 27 18 4 6 8 44 57 82 74 54 18 82
Nobs 15 4 18 21 21 27 24 25 26 22 22 16 241
Ndag 13 4 16 16 17 27 24 25 24 20 20 14 220
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··23

2022:  Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 25 4 18 8 8 7 67 137
MaxRst 21 21 8 2 2 4 6 67 57 56 18 41 67
Nobs 5 5 14 9 9 9 12 25 21 23 16 11 159
Ndag 5 5 13 9 8 9 11 24 21 21 15 10 151
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2021:  Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 33 49 2 2 44 1 71 202
MaxRst 27 46 6 2 2 3 4 37 44 36 12 36 46
Nobs 12 11 14 10 10 10 19 31 24 23 13 16 193
Ndag 11 9 11 9 10 9 19 31 24 22 12 14 181
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2020:  Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 11 2 1 1 4 54 3 13 89
MaxRst 11 1 2 2 2 2 2 8 54 34 15 13 54
Nobs 4 5 11 19 20 7 5 16 21 23 23 26 180
Ndag 4 5 11 18 17 6 5 16 21 22 19 22 166
Fænologi 05.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2019:  Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis 

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
3 1 1 1 1 2 4 7 8 9 19 18 15 10 3 8 3 1 1

14/8-2020 LB 

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 7 10
Total 52 3 4 2 2 1 8 19 6 2 99
MaxRst 35 3 2 2 1 4 10 19 10 5 2 35
Nobs 8 6 11 6 3 6 22 18 12 12 1 105
Ndag 8 5 9 6 3 6 20 18 12 11 1 99
Fænologi 04..29 20.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..18

2018:  Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis  
Vinterobs Nykøbing Havn/Bugt, første halvår: 4/1 - 22/3. Største tal pr. måned: 18/1 4, 25/2 32 og 2/3 33. Dette afspejler naturligvis årets sene isvinter/isforår.
Største tal pr. måned andet halvår: 26/11 27 og 24/12 25.

Rastende Lille Lappedykker Hovvig (Maxtal pr. måned):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
4 4 2 4 6 7 14 8 5 1

Derudover enkelte obs fra Rørvig Havn, Nakke Kær og Slettemose.
18/1 4 rast Rørvig Havn er usædvanligt mange. Arten er bemærkelsesværdigt fåtallig både i Rørvig Bugt og Rørvig Havn.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 5
Total 13 212 160 22 8 14 32 112 173 55 60 53 914
MaxRst 4 32 33 4 2 4 6 7 14 8 27 25 33
Nobs 4 14 21 13 6 6 7 28 22 11 5 8 145
Ndag 4 14 17 13 6 6 7 28 22 11 5 7 140
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..24

2017:  Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis  
Vinterfugle i Nykøbing Havn/Bugt indtil 16/2, flest 8/1 28. Kun enkelte her i november – december.
Første ynglefugle på plads allerede 4/2 1 spillende Hovvig, 28/3 4 Slettemose og 30/3 igen i Hovvig. Herefter dog kun set i Hovvig med 1 – 3 fugle i april – juli. I august begyndte antallet at stige – op til 11 ved et par lejligheder - for at kulminere i medio september med 18 fugle et par gange. Herefter faldende antal og efter 8/10 (7) ikke over 3. Sidste set 24/11.
Ynglefund: 25/6 par med 1 unge, 17/8 par med 4 pulli og 18/8 par med 3 pulli – vel samme - alle Hovvig. Dermed mindst 2 ynglepar i Hovvig.
Naturstyrelsen har meddelt 1 – 2 par Hovvig, 1 par Nakke Skov og 1 par Slettemose.
Observationer fra andre lokaliteter: 6/7 1 Nørrevang og 11/12 2 og 14/11 1 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 130 31 5 3 3 14 3 113 356 58 28 5 749
MaxRst 28 26 4 1 2 3 1 11 18 9 2 2 28
Nobs 11 3 2 3 2 9 3 25 49 22 19 3 151
Ndag 9 3 2 3 2 8 2 14 28 16 11 3 101
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..14

2016:  Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis  
De traditionelle vinterfugle i Nykøbing Havn/Bugt indtil 27/1 med disse større tal: 9/1 og 17/1 26 samt 25/1 18.
Foråret mest bemærkelsesværdige fugl var 1/3 1 Rørvig Havn, dels ret sjælden her (se tabel på hjemmesiden), dels udgjorde den 50% af samtlige forårsobservationer!
Noget tidligere ankomst (12/2) i Hovvig end sidste år (13/3), men forårets øvrige fugle begrænsedes til 24/3 1! Kun 2 observationer begge med 2 fugle i juni og ikke en eneste i juli! Alligevel dukkede 1 par med 2 pulli noget overraskende op 8/8. Herefter op til 6 fugle i aug – sep og 7 i okt, dog 26/9 10 og 8/10 9. Efter 11/10 7 blot 1 – 2 på syv dage med 30/10 1 som den sidste. Den Lille Lappedykker er af en eller anden grund en af de få arter, der ikke trives alt for godt i Hovvig i disse år. I 90’erne var der årligt 4 – 6 par.
Ifølge PG 1 par med 2 unger Slettermosegård viser, at arten kan være meget svær at registrere, idet ingen andre har bemærket den her.
Observationer uden for vigen i andet halvår begrænsedes til to: 6/11 1 i det nye vandhul på Nørrevang! og vel knapt så overraskende 8/12 1 Nykøbing Bugt.
Har vi nogensinde før haft en april – maj helt uden observationer af arten? Ja faktisk – i 2006 – så helt usædvanlig er det ikke.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 205 1 2 4 20 68 61 1 1 363
MaxRst 26 1 1 2 6 10 9 1 1 26
Nobs 14 1 2 2 8 17 16 1 1 62
Ndag 14 1 2 2 8 17 16 1 1 62
Fænologi 06.. …. ..24 15..23 08.. …. …. …. ..08

2015:  Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis  

De traditionelle vinterfugle i Nykøbing Havn/Bugt indtil 7/2 med disse større tal: 21/1 24, 6/2 29 og 7/2 19.

Sidste års forekomst blev – igen - trukket i begge ender i Hovvig (17/2 – 2/12). Forårsmaks 19/4 4. Vel 1 – 2 ynglepar (15/8 og 24/8 1 par med hhv. 3 og 4 pulli). Efterårsmaks 9 fugle flere gange i august – september.

Observationer i yngletiden uden for vigen: 25/5 og 26/6 1 spillende Slettermosegård, Også observationer fra Nakke Kær – potentielt ynglested – heraf en del uden for sæsonen: 29/3 1, 3/4 2, 18/7 1, 17/9 2, 3/10 1 og 23/10 2 – ingen indikationer på yngel, måske overset?

Første vinterfugl 3/11 Nykøbing Havn/Bugt. Næste melding herfra 3/12 6.

Endelig bør 21/11 1 Rørvig Bugt nævnes – ret sjælden her (se tabel på hjemmesiden).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 25 50 3 18 6 2 1 61 83 19 6 8 282
MaxRst 24 29 1 4 1 1 1 9 9 5 2 6 29
Nobs 2 4 3 10 6 2 1 11 18 7 4 3 71
Ndag 2 4 3 10 6 2 1 11 17 7 4 3 70
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..12

2014:  Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis  
De traditionelle vinterfugle i Nykøbing Havn/Bugt indtil 5/2, dog kun op til 3 fugle.
Sidste års forekomst blev trukket med godt en måned i begge ender i Hovvig (13/3 – 21/11). Ved et par lejligheder først på sæsonen blev der set 3 ad, dog kun 1 par registreret med sikkerhed – fik succes med 2 unger. I løbet af efteråret steg tallene noget – op til 22/8 6, 10/9 9 og 8/10 11 – der er stadig et stykke vej til højderne fra før isvintrene for et par år siden.
Eneste observationer i yngletiden uden for vigen: 22/3 1 spillende Slettermosegård, 12/4 1 Nørrevang og 15/5 1 Nakke Kær – alle potentielle ynglesteder, desværre kun denne ene observation hvert sted.
Første vinterfugl dukkede op allerede 14/9 Nykøbing Havn. Næste melding herfra kom dog først i december, hvor 1 – 3 rapporteredes. Ikke før årets sidste dage kom de større tal – maks 28/12 27.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 8 4 23 2 3 11 31 43 43 2 63 240
MaxRst 3 3 1 3 1 1 4 6 9 11 1 27 27
Nobs 3 3 4 14 2 3 5 11 9 13 2 5 74
Ndag 3 3 4 12 2 3 5 11 9 13 2 5 72
Fænologi 05.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2013:  Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis  
Vinterobs i Nykøbing Havn 18/1 – 23/3, maks 22/2 og 24/2 8 samt 12/3 9.
Set i Hovvig 4/4 – 25/10.
Eneste obs i yngletiden uden for vigen: 12/4 2 Nakke Skov.
Kun en vinterobs i andet halvår 28/12 6 Nykøbing Bugt.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 11 21 19 7 4 11 14 71 47 18 6 229
MaxRst 4 8 9 2 2 2 4 11 13 7 6 13
N 4 3 3 5 3 8 9 20 8 6 1 70
Fænologi 18.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..28

2012:  Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis  
Året var på niveau med 2011 med de lidt skuffende encifrede antal vintergæster i Nykøbing Bugt og Havn i jan/feb og dec, samt enkelte observationer i februar og 29/9 af én fugl ved Rørvig Bugt hhv. Havn. Der blev i modsætning til de to foregående år ikke observeret ynglende fugle i Hovvig, men rasttallene i aug/sep kunne måske tyde på lokal yngel.
Rastende Lille Lappedykker Hovvig (højeste dagsmax pr. måned)

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 1 1 3 14 23 10

Derudover foreligger enkelt observationer af 1 rastende fugl fra vandhullet ved Nakke 8/4, Dybesø 19/4 og Flyndersø 18/9. Især observationen fra Flyndersø bør bemærkes – hvis arten er set her tidligere, er det adskillige år siden.

DOFBasen:2012


2011:  Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis  
Oven på nogle rigtigt gode år med meget høje antal vintergæster i Nykøbing Bugt og Havn var 2011 en ren bundskraber, hvor der ikke på noget tidspunkt var mere end 4 - 5 vinterfugle.
Til gengæld en bedre ynglesucces i Hovvig. I marts sås én territoriehævdende fugl, i april 2 syngende og i juli - august mindst 5 kuld med 1, 1, 2, 4 og 4 unger.
Rastende Lille Lappedykker Hovvig (højeste dagsmax pr måned)

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 3 2 1 6 14 9 11 17 0

Derudover foreligger fra Slettermosegård en enkelt observation fra april måned med 2 territoriehævdende fugle og en mere tilfældig rastende fra Kysten ved Sandflugtsplantagen 9/4 (LPa) – skulle være første observation fra dette sted. Bortset fra 2 observationer ved Korshage 1980, hvor af den ene på fjordsiden, er arten ukendt nord for Rørvig Havn.

DOFBasen:2011


2010:  Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis  
Fra Nykøbing Bugt og Havn er rapporteret om maks. 50 fugle i januar ellers fåtallig.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
50 2 7

Fordeling af arten hen over året i Hovvig - alle rastende fugle (maks. tal). En lille forbedring af efterårets tal i forhold til de sidste 4 år. Ingen fugle bemærket før 16/6!

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 2 13 17 10 2

Fra Nakke Skov foreligger der en enkelt observation fra april måned med 4 (2 par) territoriehævdende fugle. 7/8 er der fra Hovvig rapporteret om 2 ad med 3 unger.
Desuden lidt strøobservationer fra lokaliteter, hvor arten normalt ikke ses: 11/1 1 Nakke Hage og 28/1 1 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2010


2009:  Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis  
Flotte tal af rastende fugle fra Nykøbing Havn og Bugt (maks. tal):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
49 71 3 13 32

Fordeling af arten hen over året i Hovvig – alle rastende fugle (maks. tal):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 1 2 1 7 9 3 3

4 1K fugle rapporteret rastende i august, men ingen registrering af ynglefugle.
Fra Dybesø er rapporteret om en enkelt syngende fugl i maj måned, og fra Søndervang er rapporteret om en enkelt ynglefugl visende urolig adfærd.
Fra området omkring Nakke, hvor der før er rapporteret om syngende fugle, foreligger der kun en enkelt observation fra marts måned med 2 rastende fugle ved Nakke Øst.
Endelig blev 1 Lille Lappedykker set i Rørvig Bugt, hvilket muligvis er første fund fra den lokalitet.

DOFBasen:2009


2008:  Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis  
5 rastende 19/1 i Hovvig (HBR) er lidt usædvanligt. Pæn rast af arten i henholdsvis Nykøbing havn og Nykøbing Bugt er mere sædvanligt. Største antal 34 21/1 i Nykøbing Bugt og 28 1/1 i Nykøbing havn (begge JS).
Fordeling af arten hen over året i Hovvig må siges at være ret skuffende:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
5 0 2 2 0 0 1 1 3 1 1 0

De 2 fugle i marts hørt syngende (29/3 EVR) og fuglen i juli måned var en juvenil (AF), kunne tyde på yngelsucces.
Øvrige observationer:
Nakke Skov 1 - 2 fugle fra 6/4 – 12/6, hørt syngende i april og maj.
Nakke by 1 - 2 fugle rastende i søen syd for Nakke by 12/4 – 2/5.
Nakke nord 1 fugl syngende 26/3.
Nakke øst 1 fugl hørt 1/6.
Slettermose op til 4 fugle (18/4 JHC). Syngende fugl hørt i april og september.
Søndervang 28/9 2 adulte og 1 1K kunne tyde på ynglepar.

DOFBasen:2008


2007:  Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis  
Der foreligger et enkelt vinterfund, der er ekstremt usædvanligt: 3/1 1 Hovvig (PG) – et lys i vintermørket. Arten er aldrig nogen sinde tidligere set i Hovvig i januar måned. Arten ses normalt kun i Nykøbing Havn og uregelmæssigt i Rørvig Havn under isvintre i vort område.
Herudover iagttaget i Hovvig i perioden 25/3 – 4/11.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2007, gennemsnit 2002 – 2006, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 0 4 0 0 1 3 3 9 7 4 0
0 0 1 1 1 1 5 14 14 9 + 0
0 0 6 11 16 11 20 64 73 89 8 1

Lidt flere fugle end sidste år, og klart mere stabil end både 2005 og 2006. Ikke kun set i længerevarende perioder men også i større antal dog stadigvæk under gennemsnittet.
Ynglefund: 14/7 1 1k / pull Hovvig (AF, EVR).
Nykøbing Havn: 22/2 11 og 16/12 17.
Nakke Skov: 25/3 – 30/5 maks 2 fugle kunne tyde på et potentielt ynglepar her, men ynglebevis foreligger ikke. Arten er dog også konstateret senere på året på samme lokalitet: 7/7 1, 2/9 3 og 4/10 2.
Nørrevang: 16/4 1 set i vandhullet ved Spurvevej. Ej heller herfra er der meldinger senere på året.
Arten har dog tidligere ynglet i dette vandhul.

DOFBasen:2007


2006:  Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis  
Iagttaget i Hovvig i perioden11/7 - 19/11.
Største antal pr. måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 1 0
0 0 1 2 2 7 5 26 20 10 + +
0 0 6 11 16 11 20 64 73 89 8 1

Billedet er næsten det samme som i 2005: Meget sen ankomst, og næsten ingen fugle. Det drejer sig med stor sandsynlighed om fugle, som har fået afbrudt ynglecyklus eller mistet deres afkom, hvorefter de adulte fugle rykker ind i vigen, „slikker sårene“ og fouragerer.
Ynglefugle: Ingen i 2006.
Nykøbing Havn: 28/3 3, 29/1 7 og 31/1 7.
Rørvig Havn: 18/2 1.
Nykøbing Bugt: 5/3 9.
Ringholm: 24/3 4.

DOFBasen:2006


2005:  Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis  
Iagttaget i Hovvig 10/7 – 27/8.
Største antal pr. måned i Hovvig (2005, gennemsnit 2000 - 2004 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
0 0 2 3 3 9 7 39 33 14 1 +
0 0 6 11 16 11 20 64 73 89 8 1

Aldrig tidligere i rapportens 33 årige historie, er der set så få smådykkere i området. I Hovvig ses arten stort set ikke længere, og i år er den kun set i et par tilfælde i en meget begrænset periode i juli – august. Arten ses slet ikke i efteråret, der typisk er artens parade-måneder. Men årsagen til nedgangen kendes reelt ikke. Ifølge PG kan en af forklaringerne være, at der i disse år findes endog meget store Gedder i vigen, der kan udgøre en reel trussel. Ikke kun mod de helt små unger, men ganske givet også mod adulte fugle, der kan udgøre et fint mellemmåltid. De store Gedder kan også være problemet for flere andefuglearter, bl.a. Troldand og Taffeland, der har vist, at de er presset på ynglebestanden. De store Gedder er måske også de eneste, der kan modstå presset fra Skarverne, der hvert år tager sig godt for af retterne i vigen.
PG giver denne kommentar: omkring Lille Lappedykkers forsvinden som ynglefugl i Hovvig, kunne en anden og desværre nok endnu mere sandsynlig årsag være, at der har været Mink, der har ynglet i området. Jeg har i dette efterår været på et seminar vedr. fangst af mink, heri deltog en englænder, som havde stor erfaring i konsekvenserne for fuglelivet, når der er Mink. De arter det oftes går udover, er Blishøns, lappedykkere og Grønbenede Rørhøns. De har deres reder netop i de områder, hvor minken færdes og rederne er meget nemme at opdage. Udover lappedykkernes manglende tilstedværelse/ringe ynglesucces, sammenholdt med den næsten totale mangel på Grønbenet Rørhøns, og kun meget få kuld Blishønsekyllinger, får mig til at tro, at minken er en stor del af forklaringen på deres fravær. Jeg fanger mink hvert år, men nok ikke nok, f.eks. har jeg i år fanget 8 stk nede ved bådehuset (i Hovvig, red.) i august og september. På netop det tidspunkt fanger man ifølge englænderen de unge mink, når de søger ud mod nye territorier. Jeg intensiverer fældefangsten temmelig meget de kommende måneder, så må vi se om det giver resultater.
Ynglefugle: Ingen i Hovvig. 3 kuld (2,1,1 pull) Nakke Skov og 1 kuld (1pull) Slettemosegård.
Nakke Skov: Første set 3/4 2.
Nykøbing Bugt: 25/1 7.
Nykøbing Havn er typisk en god lokalitet om vinteren og et stronghold, når isen lukker til andre steder. I år er følgende rapporteret: 22/1 40, 14/2 22, 27/2 33, 9/3 23 og 25/12 1.

DOFBasen:2005


2004:  Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis  
Iagttaget i Hovvig i perioden 22/3 - 2/10.
Største antal pr måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999-2003, abs max til 2003)

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 1 1 2 1 2 3 2 7 0 0
0 0 2 3 3 9 8 41 36 13 1 +
0 0 6 11 16 11 20 39 73 89 8 1

Et nærmest katastrofalt år for arten i Hovvig. Samtlige måneder var under gennemsnittet. Kun en enkelt dag med et par stykker: 2/10 7 – ”en enlig svale gør ingen sommer”.
Ynglebestand: Ingen ynglefund overhovedet, men syngende fugle hørtes dog i Hovvig 15/4 og 6/5.
Nakke Skov: 8/4 1 og 14/4 2 syngende, men ikke set siden.
Slettermosegaard: 25/4 1 og 1/5 1 syngende, men ej heller set siden.
Nykøbing Havn: 17/1 4 og 18/1 2.
Årsagen til fraværet i Hovvig kendes ikke, men maj - juni var generelt både kold, regnfuld og blæsende.

DOFBasen:2004


2003:  Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis  
Iagttaget i Hovvig i perioden 14/3 - 30/11.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2003, gennemsnit 1998 - 2002, abs max til 2002):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 2 3 2 2 8 36 42 0 1 0
0 0 1 3 3 9 8 35 30 15 1 +
0 0 6 11 16 11 20 39 73 89 8 1

Ynglebestand: 1 par med 2 pull - meget beskedent.
Territoriehævdende fugle er også bemærket Slettermosegaard og Nakke Skov.
Nykøbing Havn er åbenbart tidens in´sted for smådykkeren ved vintertide, herunder følgende større tal: 6/1 13, 9/1 17, 10/1 32, 12/1 16, 17/2 14 og 23/2 21.

DOFBasen:2003


2002:  Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis  
Iagttaget i Hovvig i perioden 10/3 - 20/10
Største rasttal pr måned i Hovvig (2002, gennemsnit 1997 - 2001, abs. max):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 3 3 2 2 9 29 23 35 0 0
0 0 1 2 3 9 6 30 31 9 1 0
0 0 6 11 16 11 20 39 73 89 8 1

En rimelig tidlig ankomst til Hovvig. Ynglebestanden i Hovvig udgør 4 - 5 par.
Observationer uden for Hovvig: 14/1 1, 18/2 35, 3/3 29, 11/10 25, 19/12 13 og 31/12 22 alle rastende Nykøbing Havn. Derudover 17/2 34 Nykøbing Bugt, 13/3 1 Søndervang, 29/3 1 Nørrevang, 27/4 2 Nakke samt 29/7 5 Søndervang.

DOFBasen:2002


2001:  Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis  
Iagttaget i Hovvig i perioden 10/3 - 27/10.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, absolut maksimum - 2000):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 1 3 6 6 5 63 33 7 0 0
0 0 1 2 2 3 6 20 27 8 1 0
0 0 6 11 16 11 20 64 73 89 8 1

Et godt år for Lille Lappedykker i Hovvig.
Observationer uden for Hovvig: 7/1 5, 25/1 26, 15/11 8, 23/12 2, 25/12 17 og 31/12 1 alle rastende Nykøbing Havn. Derudover 6/11 19 rastende Nykøbing Bugt og 30/12 1 rastende Rørvig Havn.

Rettelse 5/9-2017 LB: Hovvig juni maks rettet fra 32 til 6 (tastefejl) - dermed ingen juni rekord.

DOFBasen:2001


2000:  Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis  
Iagttaget i Hovvig i perioden 10/3 - 9/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 2 3 5 8 13 64 66 19 2 1
0 0 1 4 1 3 5 13 27 8 1 0
0 0 6 11 16 11 20 39 73 89 8 1

En rimelig tidlig ankomst til Hovvig. Der er registreret mange fugle i august (ny rekord) og september, kulminerende 1/9 med 66 fugle.
Ynglebestanden i Hovvig udgør 4 - 5 par.
17/4 1 Søndervang er eneste observation udenfor Hovvigområdet.

DOFBasen:2000


1999:  Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis  
Iagttaget i Hovvig i perioden 4/4 - 7/11.
Største rasttal pr måned i Hovvig (1999, gennemsnit 1994 - 1998, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 0 2 1 2 6 12 18 6 3 0
0 0 2 5 3 5 5 16 28 9 1 0
0 0 6 11 16 11 20 39 73 89 8 1

De milde vintre har ikke hjulpet den Lille Lappedykker.
Ynglebestanden i Hovvig udgør 4 - 6 ynglepar, heraf 1 par ved Slettermosegård.
Der er ingen observationer udenfor Hovvigområdet.

DOFBasen:1999


1998:  Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis  
Iagttaget i Hovvig i perioden 4/4 - 20/11.
Største rasttal pr måned i Hovvig (1998, gennemsnit 1993 - 1997 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 0 3 1 1 5 8 8 9 1 0
0 0 2 5 5 6 5 16 30 7 1 0
3 0 6 11 16 11 20 39 73 89 8 1

For 3. år i træk et dårligt år for den Lille Lappedykker.
Eneste oplysning om yngel er et sikkert fund fra vandhul på Nakke Nord (AT). Af yderligere obs udenfor Hovvig blot 1 rastende i den store sø i Nakke Skov.

DOFBasen:1998


1997:  Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis  
Sjælden ynglefugl og i milde vintre en sjælden vintergæst.
Iagttaget i Hovvig i perioden 3/3 -14/12 med mediandatoerne 30/3 og 13/11.

Største rasttal pr måned i Hovvig (1997, gennemsnit 1992 - 1996, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 0 1 1 4 1 2 32 4 0 0
0 0 3 5 6 7 6 18 25 10 3 0
3 0 6 10 16 11 20 39 73 89 8 1

Ynglebestanden i Hovvig er nogenlunde stabil omkring 5 par med op- og nedture,
alt efter vinterens hårdhed.
I milde vintre kan arten optræde som vintergæst i Nykøbing Havn og Rørvig Havn.

1997: Set i Hovvig fra 7/4 til 25/10, flest 14/9 32. Ynglebestand 2 - 3 kuld ifølge Skov- og Naturstyrelsen. Ingen observationer udenfor Hovvig.

DOFBasen:1997


1996:  Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis  
Iagttaget i Hovvig 30/3 - 18/10.
Max rast Hovvig:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 1 1 0 1 4 16 13 4 0 0
0 0 2 6 6 7 6 16 25 12 2 0
3 0 6 10 16 11 20 39 73 89 8 1

Den hårde vinter satte sit præg på årets observationer. Ynglebestanden i Hovvig anslåes til 2 - 3 par.
Derudover en række spredte rastobs fra den øvrige del af halvøen: 1/1 1 Korshage, set Nykøbing Havn 6/1 - 25/2
med max 28/1 14 samt 10/2 4 Rørvig Havn og 1 Kattegat ud for Dybesø.

DOFBasen:1996


1995:  Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis  
Iagttaget i Hovvig 18/3 - 26/11. Max rast i Hovvig.

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
0 0 6 11 3 7 7 25 65 19 1 0
0 0 2 4 7 7 6 15 19 15 3 0
3 0 6 10 16 11 20 39 73 89 8 1

Ynglebestanden kan opgøres til min 5 par i Hovvig baseret på iagttagne kuld, hvilket er på niveau med 1993 og 1994. Antallet af fugle hen på sensommeren tyder dog på, at den reelle lokale population er noget større, 8 - 10 par ifølge S&N.
Nykøbing Havn: 5/1 3 og 30/12 9.
Rørvig Havn: 13/11 1 og 30/12 2.
En spændende obs var 13/4 1 spillende Gråmosen, hvilket kunne tyde på et ynglepar her.

DOFBasen:1995


Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis  
 
1994:

1993:

1992:

1991:

1990:

1989:

1988:

1987:

1986:

1985:

1984:

1983:

1982:

1981:

1980:

1979:

1978:

1977:

1976:

1975:

1974:

1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 25 4 18 8 8 7 3 67 18 41 199
MaxRst 21 21 8 2 2 4 6 67 57 56 18 41 67
Nobs 5 5 14 9 9 9 12 25 21 23 16 11 159
Ndag 5 5 13 9 8 9 11 24 21 21 15 10 151
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 33 49 2 2 44 1 71 202
MaxRst 27 46 6 2 2 3 4 37 44 36 12 36 46
Nobs 12 11 14 10 10 10 19 31 24 23 13 16 193
Ndag 11 9 11 9 10 9 19 31 24 22 12 14 181
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 11 2 1 1 4 54 3 24 100
MaxRst 11 1 2 2 2 2 2 8 54 34 15 13 54
Nobs 4 5 11 19 20 7 5 16 21 23 23 26 180
Ndag 4 5 11 18 17 6 5 16 21 22 19 22 166
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 50 4 2 2 2 1 8 19 6 94
MaxRst 35 3 2 2 1 4 10 19 10 5 2 35
Nobs 8 6 11 6 3 6 22 18 12 12 1 105
Ndag 8 5 9 6 3 6 20 18 12 11 1 99
Fænologi 04··29 20·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··18

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 5
Total 4 30 35 1 2 14 53 6 145
MaxRst 4 32 33 4 2 4 6 7 14 8 27 25 33
Nobs 4 16 21 14 6 6 7 28 22 11 5 8 148
Ndag 4 14 17 14 6 6 7 28 22 11 5 7 141
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··24

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 47 4 1 18 1 4 75
MaxRst 28 26 4 1 2 3 1 11 18 9 2 2 28
Nobs 9 3 2 3 2 8 2 14 28 16 11 3 101
Ndag 9 3 2 3 2 8 2 14 28 16 11 3 101
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··14

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 52 1 1 2 10 1 1 68
MaxRst 26 1 1 2 6 10 9 1 1 26
Nobs 17 1 2 2 7 17 16 1 1 64
Ndag 14 1 2 2 7 17 16 1 1 61
Fænologi 06·· ···· ··24 15··23 08·· ···· ···· ···· ··08

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 24 29 6 1 1 9 2 2 6 80
MaxRst 24 29 1 4 1 1 1 9 9 5 2 6 29
Nobs 2 4 3 10 6 2 1 11 18 7 4 3 71
Ndag 2 4 3 10 6 2 1 11 17 7 4 3 70
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··12

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 1 1 1 1 11 28 49
MaxRst 3 3 1 5 1 1 4 6 9 11 1 27 27
Nobs 3 3 4 14 2 3 5 11 9 13 2 5 74
Ndag 3 3 4 12 2 3 5 11 9 13 2 5 72
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 9 2 13 6 38
MaxRst 4 8 9 2 2 2 4 12 13 7 6 13
Nobs 4 3 3 5 3 8 9 20 8 6 1 70
Ndag 4 3 3 5 3 8 9 17 8 6 1 67
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··25 28

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 13 1 2 25 10 51
MaxRst 4 8 1 1 1 3 14 23 10 5 23
Nobs 2 11 3 4 1 2 9 9 5 3 49
Ndag 2 9 3 4 1 2 9 9 5 2 46
Fænologi 20·· ···· ···· ··25 25·· ···· ···· ···· ··24 12··29

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 3 17 26
MaxRst 5 4 1 3 2 1 6 14 9 11 17 17
Nobs 7 3 4 12 7 1 3 15 11 8 5 76
Ndag 6 3 4 10 7 1 3 13 11 8 5 71
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 88 4 17 13 122
MaxRst 50 2 4 1 2 13 17 10 2 7 50
Nobs 22 4 1 2 2 12 13 13 1 4 74
Ndag 18 4 1 2 2 12 13 13 1 4 70
Fænologi 01·· ··24 18 16·· ···· ···· ···· ···· ···· ··21

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 129 2 3 4 10 13 32 193
MaxRst 49 71 2 1 2 1 7 9 13 3 32 71
Nobs 8 7 4 3 3 3 19 8 15 3 2 75
Ndag 7 6 3 3 3 3 18 7 13 3 2 68
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ··08 20·· ···· ···· ···· ···· ··30

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 67 7 8 1 7 1 59 150
MaxRst 34 4 4 1 1 1 1 3 1 1 38 38
Nobs 8 7 15 3 2 1 1 7 1 2 3 50
Ndag 8 5 11 3 2 1 1 6 1 2 2 42
Fænologi 01··25 15·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 11 6 3 1 1 12 17 52
MaxRst 1 11 4 2 1 1 3 4 9 7 4 17 17
Nobs 1 1 5 2 1 4 8 9 7 8 2 1 49
Ndag 1 1 4 2 1 4 7 8 6 8 2 1 45
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··16

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 1 13 3 24
MaxRst 7 1 9 2 2 2 3 1 9
Nobs 3 1 2 1 2 1 3 1 14
Ndag 3 1 2 1 2 1 3 1 14
Fænologi 28·· ···· ··24 11·· ···· ···· ···· ··19

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 47 1 2 1 51
MaxRst 40 33 23 1 2 1 1 1 40
Nobs 2 4 2 1 1 2 1 1 14
Ndag 2 4 2 1 1 2 1 1 14
Fænologi 22·· ···· ···· ··14 10·· ···· ··04 31

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 2 1 7 18
MaxRst 8 1 2 2 1 2 3 2 7 8
Nobs 4 2 7 5 3 1 2 2 1 27
Ndag 2 2 7 5 3 1 2 2 1 25
Fænologi 17··18 22·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··02

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 32 21 4 42 1 1 101
MaxRst 32 21 2 5 2 2 8 36 42 1 1 42
Nobs 7 2 3 12 7 1 2 11 7 1 2 55
Ndag 7 2 3 9 7 1 2 11 7 1 2 52
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 1 69 3 2 5 60 22 162
MaxRst 1 35 29 3 2 2 9 29 25 35 22 35
Nobs 1 2 11 12 3 2 7 11 12 9 2 72
Ndag 1 2 9 12 3 2 6 11 12 8 2 68
Fænologi 14·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··20 19··31

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 26 1 63 1 19 18 128
MaxRst 26 1 3 6 6 5 63 33 7 19 17 63
Nobs 2 1 6 13 7 4 8 10 6 2 4 63
Ndag 2 1 6 11 7 4 8 9 6 2 4 60
Fænologi 07··25 10·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 66 68
MaxRst 2 3 5 8 13 64 66 19 2 1 66
Nobs 8 12 18 11 14 16 8 9 2 1 99
Ndag 8 11 18 11 13 16 8 9 2 1 97
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··09


—-]

art/00070.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1