Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:01520

Andefugle

Knopsvane Cygnus olor eu01520

Previous PageNext Page

Ovenstående figur er baseret på et udvalg af de rullende 5 årsgennemsnit fra rapporterne. De konkrete tal kan ses i boxen nedenfor.
Knopsvanen har været ynglefugl i Hovvig i alt fald siden 1947, men vigen gæstes året rundt af mange andre svaner. Materialet viser, at Knopsvanen er blevet mere talrig i Hovvig i løbet af de sidste 25 år. Kurverne har fået et nøk opad i hver af disse fem perioder, fremgangen er dog ikke lige udtalt i alle måneder. Der er i perioden maj - sep, der for alvor er sket noget. Antallet af Knopsvaner kulminerer i juli og svanerne forsvinder ofte pludselig - antagelig p.g.a. manglende føde („de har spist op“). Faktisk er der i dag ikke flere svaner i vigen i okt - nov end der var for 45 år siden (LB 21 mar 2016).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1971 - 1975 23,7 13,7 42,5 92,4 58,4 37,8 23 9,8 30 46,7 34,3 14,5
1976 - 1980 18,5 18,3 32,2 32,8 50,2 56,6 33,8 27,6 69,4 79 78,8 103,3
1981 - 1985 36 26,3 35,8 48,4 62,4 52,6 30,8 24 30,4 24,8 26 29,4
1986 - 1990 26,6 22,6 20,8 30 50,8 50,8 20,6 24,4 41,2 59,8 19,8 33,6
1991 - 1995 5,8 18,3 40,4 47 77,2 90,8 71,4 47 52,6 59,2 33,6 22,8
1996 - 2000 8,8 31,2 41,6 76,3 89,4 102 88,2 118,3 87,8 48,8 19,6 38
2001 - 2005 68,4 90,3 98,8 106 105,6 132,2 183,6 186 137,5 57,6 34,6 29,2
2006 - 2010 77,8 42,6 45,6 82,8 115,6 189,2 215 201,2 100,2 44,6 17,2 14
2011 - 2015 81,4 30,4 67,8 132,2 178,6 237 271,2 232,2 146,6 46,4 23 36,4

Årsrapporter


2019:  Knopsvane  Cygnus olor  
TEKST…

DOFBasen:2019

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 13 10 33 2 3 6 74
Total 7 13 10 33 2 157 6 228
MaxRst 132 84 29 56 85 119 154 146 79 154
Nobs 50 54 65 45 44 28 33 33 28 380
Ndag 29 26 31 28 29 23 30 28 27 251
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Knopsvane  Cygnus olor  
Tørken sendte i efteråret antallet af rastende Knopsvaner ned på et niveau, som vi skal tilbage til 2008 for at finde dårligere.
Træk første halvår: 25/1 – 18/6 i alt 64.
Træk andet halvår: 19/7 – 28/12 i alt 14.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 7/6 198):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
64 26 41 80 144 198 141 128 9 9 7 7

Største rasttal uden for Hovvig 13/2 117 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 12 8 17 16 1 1 4 2 2 5 78
Total 1908 1708 1282 1408 2385 3780 3396 1031 104 33 195 851 18081
MaxRst 93 117 77 80 144 198 141 128 41 9 33 96 198
Nobs 64 66 61 50 38 27 34 31 19 13 26 41 470
Ndag 30 27 29 30 29 26 29 30 18 11 20 27 306
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Knopsvane  Cygnus olor  
Træk første halvår: 12/1 – 13/5 i alt 42, største dagstotal 27/1 11 og 28/2 10.

Meget få Knopsvaner i Hovvig i 2017. I de sidste fem år har der været dagstotaler over 200 og i de sidste tre år over 300, men i 2017 nåede højeste dagstotal kun op på 193.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 17/6 193):

JanFebMarAprMajJun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
30574569121193 103 153 60 32 18 27

Træk andet halvår: 31/7 – 24/12 i alt 31, største dagstotal 10/12 8 Hovvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 14 7 4 2 4 3 8 1 15 73
Total 1735 1172 1356 1351 2447 5391 1981 6376 2450 529 400 977 26165
MaxRst 110 91 49 69 121 193 103 153 60 32 27 56 193
Nobs 87 60 117 70 71 52 46 86 63 78 67 88 885
Ndag 27 24 29 29 28 28 25 29 28 30 27 28 332
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Knopsvane  Cygnus olor  
Træk første halvår: 6/1 – 6/5 i alt 33, største dagstotal 28/1 6 og 7/2 6.
Træk andet halvår: 6/6 – 28/12 i alt 35, største dagstotal 28/12 6.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 17/6 314):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
46 206 161 116 215 314 292 277 215 34 9 33

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 12 2 4 3 6 4 2 10 1 12 67
Total 4141 2555 1952 1472 2267 6212 7208 5628 1232 400 118 472 33657
MaxRst 260 206 138 116 215 314 292 277 215 34 50 78 314
Nobs 115 128 103 84 59 30 31 27 23 49 18 36 703
Ndag 30 29 29 29 27 27 30 27 17 27 13 22 307
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Knopsvane  Cygnus olor  
Træk første halvår: 2/1 – 15/5 i alt 58, største dagstotal 3/4 9.
Træk andet halvår: 7/8 – 24/12 i alt 28, største dagstotal 11/12 10.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (Ny dagsrekord 8/7 448):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
17148741232773984483291214432 42

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 19 4 11 19 5 6 2 2 1 17 86
Total 1506 1302 1036 1342 2831 3818 5887 5209 1256 637 680 1406 26910
MaxRst 176 230 74 123 277 398 448 329 121 44 39 170 448
Nobs 59 58 77 71 43 21 22 28 27 43 52 63 564
Ndag 24 20 28 29 24 17 21 25 20 28 28 30 294
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2014:  Knopsvane  Cygnus olor 
Træk første halvår: 22/1 – 23/4 i alt 78, største dagstotal 22/1 10.
Træk andet halvår: 11/9 – 30/12 i alt 18, flest 5/12 5.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 17/6 300):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
75 44 62 93 211 300 251 229 128 56 8 65

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 32 26 10 3 3 4 6 94
Total 2508 2869 481 834 1488 2947 2724 608 388 320 384 859 16410
MaxRst 230 242 62 93 211 300 251 229 121 56 77 87 300
Nobs 42 69 52 49 38 18 14 9 14 38 48 55 446
Ndag 24 26 24 28 22 12 13 8 12 23 28 25 245
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2013:  Knopsvane  Cygnus olor  
Trækkende fugle forår 23/2. – 5/4. i alt 49. Højeste dagstotal 23/2 26. Efterår 39 fra 25/9 – 26/12. Højeste dagstotal 26/12 22.
Største rasttal i Hovvig.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
97 5 87 257 202 252 252 196 102 57 55 13

Antallet af rastende Knopsvaner i Hovvig meget stabilt set over en årrække. Den største koncentration af rastende Knopsvaner blev set i Nykøbing Bugt i januar og februar (240 og 300). Det højeste rasttal var 18/1 152 Rørvig Bugt.
Ynglefugle: Minimum 5 kuld set i Hovvig.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 26 7 16 2 11 26 88
Total 1504 847 519 2012 1279 1830 1666 1296 439 665 583 889 13529
MaxRst 240 300 87 257 202 252 252 196 102 72 55 193 300
N 21 15 28 40 23 18 11 12 12 42 39 37 298
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2012:  Knopsvane  Cygnus olor  
Trækkende fugle første halvår: 8/1 – 18/5 i alt 63. Højeste dagstotal blev 26/2 14.
Trækkende fugle andet halvår: 14/6 – 30/12 i alt 22. Højeste dagstotal blev 14/6 12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2012, gennemsnit 2007 - 2011, absolut maksimum).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
43 21 63 115 101 129 221 234 196 67 18 0
62 48 38 77 117 157 210 194 106 31 9 6
147 153 126 138 179 217 276 287 198 200 252 208

Lige som i de to foregående meget kolde vintre blev den største koncentration set ved våger i Nykøbing Bugt i sidste del af januar måned. Dog langt fra på niveau med 2011.
Rastende fugle fordelt på 10 dages perioder:

J a n F e b M a r O k t N o v D e c
Rørvig Bugt 33 50 69 205 270 95 47 17 21 23 30 30 21 31 89 106
Nyk. Bugt 82 189 296 131 110 157 27

DOFBasen:2012


2011:  Knopsvane  Cygnus olor  
Forårstræk: 6/2 – 16/5 i alt 60, altså et rigtigt rekordår. Det kan nok forklares ved at den strenge vinter tvang flere nordlige Knopsvaner længere mod syd end normalt og derved gav basis for et større forårstræk. Højeste dagstotal blev 22/3 12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2011, gennemsnit 2006 - 2010, absolut maksimum).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 34 53 73 102 106 184 173 181 8 2 28
62 43 44 83 115 170 215 201 100 44 17 14
147 153 126 138 159 198 210 210 198 200 252 208

Isvinteren gav igen nogle store tal i de områder, hvor vinden og fuglene kunne holde vågerne åbne. Den største koncentration blev set ved våger i Nykøbing Bugt i sidste del af januar måned. Hvor tallene oversteg hvad vi tidligere har registreret. De tre største tal ligger alle over den tidligere absolutte Rørvig rastrekord. 20/1 550, 27/1 385 og 28/1 442.
Rastende fugle fordelt på 10 dages perioder:

J a n F e b M a r O k t N o v D e c
Rørvig Bugt 279 298 21 13 - 10 26 2 15 2 2 2 3 4 10 17 18 19
Nykøbing Bugt - 550 442 200 178 137 180 47 - - - 8 - 101 - - - -

DOFBasen:2011


2010:  Knopsvane  Cygnus olor  
Det er de rastende fugle, der dominerer billedet. Af årets 235 rapporteringer kom de 90 fra Hovvig.
Største rasttal pr måned her (2010, gennemsnit 2005 - 2009, absolut maksimum).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
74 40 16 66 68 120 273 285 182 80 18 0
67 52 66 92 127 177 199 183 64 29 14 21
147 153 126 138 179 217 276 287 198 200 252 208

Isvintrene burde sætte sit præg på tallene. De relativt høje noteringer fra januar og februar skyldes antagelig en gavmild rapportør, der også har inkluderet svanerne i vågerne i Nykøbing Bugt, der jo nu om dage nemt kan ses fra tårnet. I foråret noteredes det forventede fald i forhold til sidste års meget høje noteringer, formodenligt en effekt af større vinterdødelighed. Derfor overraskende, at juli og august tallene stort set når op på sidste års rekordnoteringer. Svanerne holdt mere ved i september og oktober, så åbenbart er der ikke blevet spist så hurtigt op i år - måske en effekt af den mindre forårs forekomst?
Uden for Hovvig disse rastende fugle fra vinterhalvåret fordelt på 10 dages perioder.

J a n F e b M a r O k t N o v D e c
Plantagekysten 8 18 1 6
Korshage 53 28 110 141 2 12
Skansehage 5 45 66
Rørvig Bugt 122 3 68 58 77 33 275 3 2 5 45 83 160 182
Nakke 95 2
Nykøbing Bugt 270 350 149 24 34 38 10 90 69 18
Ringholm 20

Issituationen kan aflæses i de mange pæne tal fra normalt svanetomme lokaliteter. Der skal graves mange år tilbage i arkiverne for at finde tilsvarende tal fra f.eks. Korshage.
En hel del aflæsninger af halsbåndsmærkede svaner havde alle ophav i Roskilde Fjord og/eller småmoser omkring København.
Forårstræk: 13/3 - 17/6 (11 obsdage) i alt 29, flest 26/3, 7/4 og 17/6 alle dage 4. Trækket startede punktligt på årets første rigtige forårsdag. Resultatet ligger lige på gennemsnittet for samtlige år. Knopsvanetræk er ikke den store billetsælger blandt observatørerne, dels er en del forbi flyvende antagelig blot lokale bevægelser, dels optræder større mængder stort set aldrig.
Ynglefund: Minimum 6 par Hovvig, heraf 5 med succes, 1 par Dybesø, 1 par Nakke Skov og 1 par Slettermosegård - vel nær optimal registrering.
Efterårstræk: 5/10 2, 10/10 2, 6/11 6 og 28/11 12 - alt 22, skulle være en tangering af den næststørste total vi har registreret - der mangler dog tal fra adskillige efterår.

DOFBasen:2010


2009:  Knopsvane  Cygnus olor  
Forårstræk: 25/2 – 25/3 (7 obsdage) i alt 41, flest 25/2 14 og 19/3 10. Det er faktisk en rigtig pæn registrering af trækkende Knopsvaner, gennemsnittet for 2000 - 2008 er 7 fugle og nogle år bemærkes trækket slet ikke.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2009, gennemsnit 2004 - 2008, absolut maksimum).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
22 42 31 122 179 217 276 287 133 38 4 0
78 59 72 84 115 164 184 168 96 38 23 36
147 153 126 138 159 198 210 210 198 200 252 208

Som det ses af skemaet er der lutter månedsrekorder fra maj til august, så et godt år for Knopsvanen.
Uden for Hovvig disse rastende fugle fordelt på 10 dages perioder.

J A N F E B M A R O K T N O V D E C
Rørvig Bugt 130 62 116 105 20 4 6 10 14 18 31 84
Nykøbing Bugt 6 235 40 145

Ynglefugle: Minimum 3 par Hovvig, 1 par Dybesø og 1 par Slettermosegård.

DOFBasen:2009


2008:  Knopsvane  Cygnus olor  
Trækkende Knopsvaner set: 8/3 4, 11/3 7 og 28/3 5 i alt 16.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2008, gennemsnit 2003 - 2007, absolut maksimum).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
147 19 27 66 146 198 162 78 6 13 21 2
55 70 91 98 101 147 190 194 144 56 29 40
98 153 126 138 159 189 210 210 198 200 252 208

Trods to rekordnoteringer for januar og juni er det et år under gennemsnittet, hvor specielt månederne fra august og året ud er lave – ligesom vandstanden i vigen.
Rørvig Bugt: 10/1 42, 13/1 55, 21/1 39, 31/3 12, 23/11 20 og 30/12 47.
Nykøbing Bugt: 4/1 40, 19/3 50 og 30/12 100.
Ynglefugle: Minimum 2 par Hovvig, derudover et par på følgende lokaliteter: Dybesø, Nakke Skov, Slettermosegård og Nakke Øst.

DOFBasen:2008


2007:  Knopsvane  Cygnus olor  
Kun meget begrænset forårstræk bemærket: 25/3 – 5/5 i alt 8.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2007, gennemsnit 2002 – 2006, absolut maksimum:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
68 105 62 58 92 142 154 146 30 16 0 2
43 82 97 104 106 147 198 199 158 65 32 41
98 153 126 138 159 189 210 210 198 200 252 208

Generelt under gennemsnittet det meste af året, og især de sidste 3 måneder ses arten næsten ikke i Hovvig. Artens fravær skyldes ikke isdække.
Ynglefugle: 11/5 noteres 5 rugende fugle på rede i Hovvig, men kun 2 kuld på henholdsvis 3+3 pulli er senere bemærket og 5/6 bemærkes 1 par med 4 pulli i Dybesø.
Nykøbing Bugt maks: 7/3 98 og 24/3 28.
Rørvig Bugt maks: 1/1 50, 16/2 76 og 21/12 46.
Flyndersø: 15/11 2, hvor den efterhånden sjældent ses.
Efterårstræk ikke konstateret.

DOFBasen:2007


2006:  Knopsvane  Cygnus olor  
Forårstræk blev ikke bemærket.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
- 7 83 102 92 175 210 210 150 76 43 66
52 72 99 106 106 132 184 186 138 58 32 29
98 153 126 138 159 189 202 208 198 200 252 208

Fuglene begyndte først at optræde i Hovvig fra slutningen af marts på grund af 100 % isdække. Første større tal efter optøning og vågedannelse var 28/3 52. Ellers et ret normalt år for arten, dog var andet halvår over gennemsnittet med især pæne tal fra juli og august.
Ynglefugle: Mindst 2 sikre kuld i Hovvig med henholdsvis 2 og 3 pull.
Dybesø: Et par sås fra 2/4 til 19/10, men unger blev ikke konstateret.
Rørvig Bugt maks.: 31/1 128.
Nykøbing Bugt maks.: 19/2 78.
Efterårstræk blev kun bemærket på følgende dage: 4/11 1 og 12/12 2.

DOFBasen:2006


2005:  Knopsvane  Cygnus olor  
Forårstræk kun bemærket 9/3 med 2 fugle.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2005, gennemsnit 2000 - 2004 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
98 88 126 114 127 151 191 198 - 3 3 35
37 79 76 103 112 135 176 180 128 67 42 35
75 153 126 138 159 189 202 208 198 200 252 208

Stabil forekomst det meste af året, men fuglene var stort set væk fra vigen i september – november af ukendte årsager.
Ynglefugle: 3 kuld registreret i Hovvig, hvilket er på samme niveau som de foregående år. Desuden igen i år 1 kuld Dybesø, hvor et par 28/5 blev set med 4 pull.
Rørvig Bugt max: 15/1 38, 20/11 40 og 23/12 58.
Skansehage max: 9/3 34.
Men generelt ingen større rasttal udenfor Hovvig i år.

DOFBasen:2005


2004:  Knopsvane  Cygnus olor  
Forårstræk 13/3 - 10/4 i alt 22 med flest 31/3 13.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003, abs. max til 2003).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 78 60 78 118 154 202 206 198 84 49 73
38 65 77 107 102 121 153 160 108 67 40 42
75 153 126 138 159 189 196 208 196 200 252 208

Nationalfuglen forekom stabilt gennem hele året, og fra maj lå antallet over gennemsnittet året ud.
Ynglefugle: 4 kuld registreret i Hovvig i år - de seneste 3 år har givet det samme antal. Stabil.
Desuden igen i år 1 kuld Dybesø. En rugende fugl på rede Flyndersø rapporteret, men blev det en succes?
De største rasttal udenfor Hovvig blev noteret i Nykøbing Bugt: 3/1 227, 18/1 88 og 1/5 23.

DOFBasen:2004


2003:  Knopsvane  Cygnus olor  
Forårs- og efterårstræk på Korshage er ikke bemærket i år.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2003, gennemsnit 1998 - 2002, abs max til 2002).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
52 - 126 138 74 112 191 208 196 100 51 23
29 55 61 88 99 109 114 148 86 47 30 47
75 153 92 112 159 189 196 172 147 200 252 208

Generelt pæne antal gennem hele året, men december lå dog under gennemsnittet ligesom sidste år.
Ynglefugle: 4 kuld registreret i Hovvig - samme antal som 2002. Desuden igen i år 1 kuld Dybesø.
Iøvrigt kan nævnes 4/5 34 på Ringholms marker - usædvanligt på denne årstid, og max. Rørvig Bugt 12/1 170.

DOFBasen:2003


2002:  Knopsvane  Cygnus olor  
Forårstræk på Korshage bemærket mellem 28/3 og 11/5 i alt 4.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2002, gennemsnit 1997-2001, abs. max. til 2001).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
67 153 92 87 120 145 196 172 87 60 15 9
16 31 57 89 86 96 119 128 89 55 27 36
75 44 90 112 159 189 151 167 147 200 252 208

Årsforekomsten i Hovvig ligger tæt op af 2001, idet mange fugle opholdt sig i vigen allerede sidst på vinteren, og det fortsatte til først på efteråret, dog ligger november og december markant under gennemsnittet.
Ynglefugle: 4 kuld registreret i Hovvig og 1 par Dybesø, er samme niveau som de foregående år.
Ingen efterårstrækkende fugle indsendt.
Rørvig Bugt: 6/1 61, 25/1 51 og 22/11 29 samt…
Nykøbing Bugt: 4/3 110 og 23/5 31 udgør de største forekomster udenfor Hovvig.

DOFBasen:2002


2001:  Knopsvane  Cygnus olor  
Forårstræk på Korshage bemærket mellem 15/2 og 14/5 i alt 7.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, abs. max. - 2000):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
42 42 90 112 89 99 138 146 69 41 41 6
7 22 49 75 89 100 98 118 88 46 20 35
75 44 75 102 159 189 151 167 147 200 252 208

Flere fugle end normalt opholdt sig i Hovvig i det tidlige forår, men efteråret kunne for det meste dog kun melde om tal under gennemsnittet. I øvrigt et helt ordinært år.
Ynglefugle: 4 kuld i Hovvig, 1 kuld Dybesø og 1 på rede Slettermosegård, hvor slutfacit ikke kendes eller er rapporteret. Antages dog i alt 6 kuld - samme niveau som 2000.
Ingen efterårstrækkende fugle er meddelt.
Rørvig Bugt: max 7/1 41, 27/1 35, 25/2 58, 9/3 64.
Nykøbing Bugt: max 13/1 74, 4/2 79, 11/3 35, 18/3 95.

DOFBasen:2001


2000:  Knopsvane  Cygnus olor  
Forårstræk på Korshage bemærket mellem 27/2 og 27/4 i alt 10.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
25 42 13 102 159 166 151 167 92 52 53 66
3 22 53 61 81 105 92 83 68 34 10 23
75 44 75 101 125 189 150 144 147 200 252 208

Fokus på arten året igennem gav fire nye rekordoptællinger, hvoraf HVR`s knopsvaneindsats resulterede i de tre - et godt år for nationalfuglen. Mange af fuglene forlod dog vigen i august efter yngletidens ophør - muligvis de ikke-ynglende.
Ynglefugle: 4 kuld i Hovvig, 1 kuld i Flyndersø og 1 kuld Dybesø - i alt 6.
Ingen efterårstrækkende fugle meddelt.
Desuden et par tal fra Rørvig Bugt med 5/2 22, 21/10 9 og 4/11 18, som de højeste.

DOFBasen:2000


1999:  Knopsvane  Cygnus olor  
Største rasttal pr måned i Hovvig (1999, gennemsnit 1994 - 1998, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
4 21 62 98 69 86 91 106 95 82 39 107
4 18 43 57 93 120 107 93 81 46 18 28
75 44 75 101 125 189 150 144 147 200 252 208

Ynglefugle Hovvig: 7 kuld (S&N).
Forårstræk på Korshage bemærket mellem 17/2 og 3/4, i alt 36 med max 3/4 6.
Ingen efterårstrækkende fugle er indrapporteret.
Dybesø: Et stationært par 25/3 - 7/11, men de ynglede ikke.

DOFBasen:1999


1998:  Knopsvane  Cygnus olor  
Største rasttal pr måned i Hovvig (1998, gennemsnit 1993 - 1997 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
7 19 46 42 57 49 - - - - 3 -
3 18 50 51 90 120 89 81 81 60 31 36
75 44 75 101 125 189 150 144 147 200 252 208

Ynglefugle Hovvig: Højeste tal er 27/4 5 par.
Nykøbing Bugt: De årlige, men lidt tilfældige tællinger foreligger 20/6 47, 9/8 51 og 22/11 52.
Korshage træk: 25/1 14, 22/3 3, 10/4 4, 13/4 5, 3/5 3 og 11/5 1, i alt 30.
Efterårstræk: 24/11 11, 31/10 2 og 22/11 4, i alt 17, men næppe alle er sendt ind.

DOFBasen:1998


1997:  Knopsvane  Cygnus olor  
Fåtallig yngletræk/strejffugl og almindelig trækgæst.
Forekommer året rundt i Hovvig og langs kysterne. Største koncentrationer ses i vinterhalvåret, hvor normalt op til 250 fugle raster langs halvøens kyster, flest i Nykøbing Bugt. Enkelte større tal foreligger, det højeste antal er registreret 19/2 1978 452 på en andefugletælling. Ses sjældent på forårs- og efterårstræk på Korshage. Ynglefuglene i Hovvig er under kraftigt pres fra predatorer. Gennemsnitligt antal kuld 1987 - 1996 2, selvom langt flere forsøger med redebygning hvert år. Endvidere uregelmæssigt registreret ynglende (redefund eller kuld) ved Rørvig Bugt, Dybesø og Flyndersø.
Største rasttal per måned i Hovvig (1997, gennemsnit 1992 - 1996, gennemsnit alle år og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
29 73 56 80 95 92 103 45 1
4 15 31 48 85 113 72 65 62 54 32 37
13 16 27 40 56 57 38 31 48 54 31 32
75 44 75 101 125 189 150 144 147 200 252 208

Aflæsning af halsbåndmærkede fugle viser, at en del af vinterfuglene kommer fra Halland i Sverige. Pudsigt nok næsten ingen fund af de mange, der er mærket i den nær beliggende Roskilde Fjord (Pelle Andersen Harrild mundtligt).

1997: Vinterens største forekomst blev 11/1 167 Korshage og 35 Kattegat ud for Dybesø. I alt 18 set trækkende på Korshage mellem 22/2 og 28/4. Et af de bedre år i Hovvig (se tabellen ovenfor). Ynglefugle: 3 kuld + 3 - 4 reder i Hovvig. 29/10 2 trækkende er alt fra efteråret. En del trækkende er helt sikkert overset.

DOFBasen:1997


1996:  Knopsvane  Cygnus olor  

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 0 59 106 121 55 108 61 6 2 2
6 15 40 47 77 89 71 47 50 59 34 37
75 44 75 101 125 189 150 144 147 200 252 208

Ynglefugle: min 2 kuld (LB, EVR).
Største rasttal fra januar - februar 10/2 95 langs halvøens kyster. Isvinteren gør sit indhug, 8/3 findes i alt 11 døde på Skansehage. I marts flest 9/3 139 Nykøbing Bugt.
Korshage træk: 8/3 - 14/5, i alt 16.
Efterår træk: 6/10 1 og 10/10 4.
Kuldeflugt: 15/12 18 SV Korshage.

DOFBasen:1996


1995:  Knopsvane  Cygnus olor  
Største rasttal pr måned i Hovvig (1995, gennemsnit 1991 - 1994, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
3 43 32 44 119 189 126 26 14 3 3 8
10 7 47 48 67 68 49 43 53 67 34 43
75 44 75 101 125 160 150 144 147 200 252 208

Ynglefugle Hovvig: Ingen kuld set. 8 - 10 par forsøgte, men alle reder blev tømt af ræve (S&N).
Største vintertal: 7/1 161 Nykøbing Bugt og 11/2 i alt 243 langs halvøens kyster.

DOFBasen:1995

Previous PageNext Page

Links

art/01520.txt · Sidst ændret: 2019/04/18 17:29 (ekstern redigering)