Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:01525

Indholdsfortegnelse

Andefugle

Sortsvane Cygnus atratus eu01525

Fotos


Sortsvane

Årsrapporter


2024:  Sortsvane  Cygnus atratus  

DOFBasen:2024


2023:  Sortsvane  Cygnus atratus  

DOFBasen:2023


2016:  Sort Svane  Cygnus atratus  E-art
Igen i år havde vi besøg af en Sort Svane. Den blev set på seks dage i Hovvig fra 1/4 til 9/4, hvilket er den længste sammenhængende periode, at en Sort Svane har optrådt i Hovvig. Denne E-art er tidligere set i Rørvig Fuglestations område 26/9-1999, 8/4 og 12/4-2003,19/6-2004, 20/5-2007, 27/1-2008 og sidste års besøg 29/12 - 30/12.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 6
MaxRst 1 1
Nobs 6 6
Ndag 6 6
Fænologi 01..09

2015:  Sortsvane  Cygnus atratus  E-art
En enkelt Sortsvane optrådte i Hovvig 29/12 og i Nykøbing Bugt 30/12. Fundet af VWS. I lighed med sidste gang arten optrådte i Hovvig var den ledsaget af Sangsvaner.
Denne E-art er tidligere set i Rørvig Fuglestations område 26/09-1999, 08/04 og 12/04-2003,19/06-2004, 20/05-2007 og 27/01-2008. Stort set alle endagsbesøg. Årets fugl trak da også væk 30/12.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 29..30

2008:  Sort Svane  Cygnus atratus  (0, 4/4, 1/1)
Denne kuriøse E-art viser sig stadig i såvel Roskilde Fjord som Isefjorden. Aflagde vores område et besøg 27/1, hvor 1 rastede i Hovvig inden den stak vestover med 69 Sangsvaner. Redaktøren har ved flere lejligheder i 2008 set denne australske standfugl i sit nærområde ved Kronprins Frederiks bro i Frederikssund.

DOFBasen:2008


2007:  Sort Svane  Cygnus atratus  (0, 3, 1)
20/5 1 ad rast på engene ved Hovvig (EVR, HVR), hvor den legede gemmeleg i flere perioder. Arten er næppe spontan, da den er standfugl i Australien. Arten er dog udsat i f.eks. Holland, hvor der idag er en fritlevende og selvsupplerende bestand. Er indtil videre en E-art, der muligvis kandiderer til en placering blandt C-arterne på linie med Fasan m.fl.. Arten er tidligere set i 1999, 2003 og 2004.

DOFBasen:2007


Sortsvane  Cygnus atratus  

DOFBasen:<2007art/01525.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1