Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:01570

Andefugle

Sædgås Anser fabalis/serrirostris eu01570

Status


2010 - 2019: Vinter: Sjælden Forår: Fåtallig Sommer: - Efterår: Meget sjælden

Fotos


Saedgaas

Diagrammer


Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Tajgasædgås/Tundrasædgås  Anser fabalis/A. serrirostris  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 25
Total 25 25
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 01

2023:  Tajgasædgås/Tundrasædgås  Anser fabalis/A. serrirostris  

DOFBasen:2023


2022:  Tajgasædgås/Tundrasædgås  Anser fabalis/A. serrirostris  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 24 29
Total 2 3 24 29
MaxRst
Nobs 2 1 2 5
Ndag 2 1 2 5
Fænologi 15··31 11 05··15

2021:  Tajgasædgås/Tundrasædgås  Anser fabalis/A. serrirostris  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 42 23 5 70
Total 42 23 5 2 72
MaxRst 2 2
Nobs 2 1 2 1 6
Ndag 2 1 2 1 6
Fænologi 08.. ..16 13.. ..03

2020:  Tajgasædgås/Tundrasædgås  Anser fabalis/A. serrirostris  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 2 5
Total 1 2 1 2 6
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 1 1 4
Ndag 1 1 1 1 4
Fænologi 05 08 05 20

2019:  Tajgasædgås/Tundrasædgås  Anser fabalis/A. serrirostris  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 4 6
Total 2 4 6
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 29 28

2018:  Tajgasædgås  Anser fabalis (72, 7639, 70)  
Træk første halvår: 6/1 – 15/3 i alt 59, hvilket er langt under de 10 års gennemsnit (2008 -2017) på 191. Bedste dag 14/3 35 Ø Langesø Mose.
Træk andet halvår: Blot 22/12 10 SV Hovvig.
Årets eneste rastende blev set Søndervang 15/3.

29-11-2023 LB: NB ingen obs hverken i RF- eller DOFbasen?

DOFBasen:2018 (Tajgasædgås)

DOFBasen:2018 (Sædgås sp)


2017:  Sædgås  Anser fabalis  (72, 7550, 89)
29 forårstrækkende er langt under de seneste 10 års gennemsnit på 192.
Træk første halvår: 12/2 – 13/3 i alt 29 med bedste dag 10/3 8 Ø Korshage.
De bedste dage i foråret med rastende/overflyvende Sædgæs var 16/1 29 ovf Hovvig og 7/2 8 Nakke Nord.
Der var ingen rastende i efteråret.
Træk andet halvår: Kun tre trækdage 22/10 2, 23/10 2 og 18/12 2 i alt 6.
Et mindre antal af ovenstående blev bestemt til Skovsædgås.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 18 4 2 34
Total 50 34 22 4 2 112
MaxRst 29 8 1 29
Nobs 7 8 8 2 1 26
Ndag 6 6 7 2 1 22
Fænologi 13.. …. ..20 22..23 18

2016:  Sædgås  Anser fabalis (72, 7407, 143)  
67 forårstrækkende er på niveau med de seneste år, men noget under de 238 til 624, som vi så i årene 2009 til 2012. Træk første halvår: 1/1 1 og 4/1 8 på vinterflugt. De første østgående ses 7/2 og eneste store trækdag var 1/3 43 på et forårstræk, der talte i alt 67. Efterårstræk: Igen kun én større trækdag 28/10 35 ud af et samlet efterårstræk på 48 mellem 28/10 og 19/12.
Rastende Sædgæs: De bedste dage i foråret var 4/1 24 Hovvig og Søndervang 14 samt 17/1 16 Ringholm, samt følgende efterårsfugle i Hovvig: 28/11 3, 10/12 3, 14/12 2 og 22/12 1.
Et mindre antal af ovenstående blev bestemt til Skovsædgås.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 7 43 35 10 2 106
Total 74 7 43 35 13 5 177
MaxRst 24 3 2 24
Nobs 6 2 4 1 3 3 19
Ndag 5 2 3 1 3 3 17
Fænologi 01.. …. ..17 28.. …. ..22

2015:  Sædgås  Anser fabalis (72, 7250, 157)
Et på alle måder gennemsnitligt år.
Træk første halvår: 2/1 2 på vinterflugt. Første trækdag 24/2 og frem til 9/3 med en enkelt efternøler 6/4 blev i alt set 132 trækkende. To rigtigt gode trækdage 24/2 53 og 26/2 27.
Efterårstræk: Kun én trækdag: 29/12 17.
Rastende Sædgæs: Ringholm 1/1 5 og 2/1 4, samt 1/1 2 overflyvende Nykøbing Havn og 25/1 6 overflyvende Hovvig.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 83 48 1 17 151
Total 19 83 48 1 17 168
MaxRst 6 6
Nobs 5 3 5 1 1 15
Ndag 3 3 5 1 1 13
Fænologi 01.. …. …. ..06 29

2014:  Sædgås  Anser fabalis  (72, 7156, 94)
Træk første halvår: 1/1 - 12/1 i alt 17 V-SV på vinterflugt. Første mod nordøst set 14/2 og frem til 10/3 blev i alt set 67 trækkende. Bortset fra 2 røg alle mod Ø - NØ. To gode trækdage 14/2 26 og 23/2 32.
Efterårstræk: 18/10 – 22/12 i alt 8, flest 8/12 3.
29/9 2 overflyvende Hovvig,(talt med som rastende), men ingen observationer af Sædgås på jorden i 2014. Det er højst usædvanligt i og med vi har ubrudte observationer tilbage til 1994 og muligvis længere af rastende Sædgås på Rørvighalvøen. Der blev generelt set meget få Sædgæs i 2014, hvilket er helt på linje med observationerne fra de milde vintre i 2007 og 2008.
Tundrasædgås: Beskrevet selvstændigt.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 65 2 1 2 5 92
Total 17 65 2 2 1 2 5 94
MaxRst 2 2
Nobs 3 4 2 1 1 1 2 14
Ndag 3 4 2 1 1 1 2 14
Fænologi 01.. …. ..10 29.. …. …. ..22

2013:  Sædgås  Anser fabalis  (72, 7067, 89)
Et meget svagt år, hvilket kan undre i betragtning af den strenge og langvarige vinter, som nok skulle have drevet flere af denne meget vejrfølsomme art mod syd og dermed givet basis for et større tilbagetræk.
30/1 2, 28/2 4 , 5/3 5, 27/3 5, 1/4 28 og 3/4 10 – dermed sås i alt 54 østtrækkende i foråret, langt færre end normalt.
De sydvesttrækkende fugle begrænsede sig til 2 på årets første dag og 20 på årets sidste.
19/1 11 rast Hovvig (Skovsædgås), ellers kun et par enlige: 3/3 1 og 17/4 - 21/4 1 Hovvig, samt 9/5 – 11/5 1 Nakke Kær. Også sidste 2 identificeret som Skovsædgås (afslåede individer).

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4 10 38 3 20 76
Total 15 4 11 40 1 20 93
MaxRst 11 1 1 3 11
N 3 1 4 4 1 16
Fænologi 01.. …. …. ..03 11 31

2012:  Sædgås  Anser fabalis  (72, 6683, 384)
Trækket i første halvår var igen i år rigtigt flot med 345 trækkende. Månedsfordeling: jan 21, feb 18 og mar 306. Allerede nytårsdag sås de første 5 trækkende mod sydlig retninger og 20/1 sås yderligere 11 trække mod SV. 24/1 sås de første 5 trække tilbage mod NØ og trækket fortsatte frem til 16/3. Vi havde i alt 14 observationsdage med Sædgås. Forårets bedste dag var 3/3 med 202 trækkende på Korshage. Det er den næst bedste trækdag gennem tiderne ved Rørvig.
Eneste rastende 29/1 6 Nakke Nord og 11/3 3 Hovvig.
I andet halvår havde vi 5 observationer - alle i Hovvig: 25/9 12 SV, 22/10 2 rastende, 30/11 10 SV, 4/12 1 S og endeligt 2 rastende 28/12. I alt et træk på 23. Tilbage i 2006 blev der observeret en enkelt rastende i Hovvig 23/9, men det er første gang vi har trækkende Sædgås i september. Trækkende Sædgæs i september er nok Tundrasædgæs. Tajgasædgæssene ses normalt ikke på træk i østdanmark før i november - december.
De sidste 2 dage af januar observerede AF 8 hhv. 7 Tajgasædgæs rastende i Hovvig.

DOFBasen:2012


2011:  Sædgås  Anser fabalis  (72, 6373, 310)
7/2 en flok på 12 overflyvende Hovvig samt 8/2 11 NV, 13/2 4 trækkende og 26/2 2 SV alle Korshage var eneste obs fra januar og februar. Oven på den hårde vinter blev der ikke helt uventet set pænt med fugle på forårstræk. Totalen blev på 295, hvilket er ca. 60 % over gennemsnitsforårstotalen. Traditionelt rykker Sædgæssene hurtigt tilbage mod Sverige. Oftest ligeså snart det bare lugter en lille smule af forår, og vinden går i en sydlig retning. Det var også tilfældet i 2011, hvor langt den overvejende del (ca. 91 %) trak i første halvdel af marts.
Følgende dage trak mere end 10 fugle: 5/3 20, 7/3 102, 8/3 63, 9/3 26 og 12/3 47.
Ingen obs i april, men en enkelt stærkt forsinket efternøler røg mod NØ 10/5 Korshage.
Fra andet halvår kun 4/12 2 V Sandflugtsplantagen og 2 observationer af en enkelt rastende i Hovvig 12/12 og 22/12.
Ingen Sædgæs blev race bestemt i 2011.

DOFBasen:2011


2010:  Sædgås  Anser fabalis  (72, 6122, 251)
Der blev set 248 Sædgæs i foråret 2010. Næsten alle på 8 trækdage i marts.
Tydelig reaktion på lang snevinter. Grundigt banket ud af området og et returtræk 2 - 3 uger senere end normalt. Første Sædgås dukker først op 9/3 1 S Nørrevang. Eneste rastende Hovvig blev 16/3 5 og 28/3 4, dermed kun 9 rastende hele året.
Ret koncentreret og fint forårstræk 14/3 - 24/3 med i alt 238 Ø overvejende Korshage, ret jævnt fordelt: 14/3 54, 15/3 51, 16/3 20, 17/3 7, 18/3 16, 19/3 67, 22/3 6 og 24/3 17.
Sidste års overraskende trækrekord på 624 kom vi ikke i nærheden af, men det er et pænt stort returtræk, som det må forventes efter en vinter, der har drevet gæssene længere mod sydvest. Faktisk det fjerdestørste forårstræk vi har registreret.
Herefter faldt der hele resten af året kun én observation: 9/11 3 NØ Hovvig.

DOFBasen:2010


2009:  Sædgås  Anser fabalis  (72, 5440, 682)
Arten ses 10/2 – 10/4 (10 obsdage), hvilket dog var nok til, at det blev et rekord forår for arten.
Inden trækket: 10/2 1 Søndervang, 14/2 45 Hovvig og 15/2 5 SV Nykøbing Bugt.
Forårstræk - imponerende 624. 24/2 3, 28/2 422, 3/3 187, 4/3 3, 9/3 6 og 10/4 3.
Forårets 624 trækkende Sædgæs er en klar rekord for arten – tidligere topår: 2006 267, 1979 260, 1996 208 og 1987 205. I forbindelse med jubilæumsrapporten i 1997 blev gennemsnittet af trækkende Sædgæs forår beregnet til 103 for årerne 1973 – 1996. Det tilsvarende tal for 1997 – 2008 er faldet til 88.
Også dagsrekorden blev slået - endda to gange, de 422 28/2 kom i notesbøgerne hos (JHC, LB, EVR, KBJ og AF) der var på rette sted i det rigtige vejr. Top 5 dage ser nu således ud: 28/2 2009 422, 3/3 2009 187, 22/3 2006 151, 16/3 1980 123, 3/3 1999 122.
JHC har været i arkiverne for at finde store trækdage på Sjælland der kan sætte vores 422 i relief til artens forekomst ved andre lokaliteter – de 422 er kun overgået af 20/3 2005 1060 NØ Kongelundsområdet (Preben Berg mfl.).
Året går på hæld, inden der igen ses Sædgæs: 26/12 6 V Ringholm og 28/12 1 SV Korshage.

DOFBasen:2009


2008:  Sædgås  Anser fabalis  (72, 5366, 74)
78 fugle i 2008 – et lille år. Det er Taigasædgæs, som jo bestemt ikke er præget af fremgang, der trækker vores vej. Desuden vil de lune vintre presse færre fugle sydpå. Under disse forhold trækker arten meget tidligt retur – ultimo februar og primo marts i en periode, hvor det bliver lidt tilfældigt, hvor mange vi får registreret. 1/1 er der 8 SV og 3 rastende Hovvig – nok samme fugle der optræder 13/1 - 3/2 som 1 - 2. Det lille forårstræk: 25/2 8 NØ Rørvig By og 8/3 37 NØ Korshage.
2. halvår: Først på årets næstsidste dag 30/12 dumper lille flok ind, 8 S Korshage og 11 SV Hovvig (bestemt som Taigasædgås) måske mod landing på Ringholm.

DOFBasen:2008


2007:  Sædgås  Anser fabalis  (72, 5291, 75)
Enkelte rastende fugle i vintermånederne og det tidlige forår i Hovvig: 4/2 14, 1/3 1, 8/3 1, 17/3 1, 1/4 1 og 2/4 1.
Forårstrækket i år yderst sparsomt og langt under niveauet for 2006. Kun følgende er meddelt:
4/3 – 24/3 i alt 40, herunder 10/3 30. Desuden 30/3 1 trk V Slettemosegaard. Dette er en indikation af, at ikke mange fugle var presset ned til Sjælland på grund af hård vinter. Normalt ses kun få Sædgæs på forårstrækket efter en mild vinter.
Efteråret blev ligeså tamt som foråret. Reelt træk: 15/11 2, 24/11 4, 15/12 3 og 31/12 7.
Hovvig: 3/10 1 og 2/11 2, er alt, hvad der kan presses ud af notesbøgerne.

DOFBasen:2007


2006:  Sædgås  Anser fabalis  (72, 4996, 295)
Ganske få fugle overvintrede i Hovvig: 15/1 8 og 22/1 7.
Forårstræk 22/3 - 26/4 i alt 267, hvilket er langt over det, vi plejer at se. I alt 97 % af fuglene passerede ultimo marts. Største dag blev 22/3 med 151 (EVR), hvilket er ny dagsrekord for området, idet den gamle fra 16/3 1980 var på 123 fugle. Der skulle altså gå hele 27 år før denne forårsrekord blev slået. Det fine forår skal også ses på baggrund af, at der var megen is og sne i Skåne samt hele Danmark, hvorved mange fugle i løbet af vinteren blev presset længere ned i Skandinavien. Dette giver normalt et pænt forårstræk.
Efteråret gav traditionen tro kun ganske få fugle, men efteråret var jo også meget mildt. I Hovvig få rastende fugle: 23/9 1, 5/11 2, 18/12 1 og 20/12 4. Derudover er der kun et par trækobservationer at gøre godt med: 13/12 4 Korshage og 29/12 8 Rørvig By.

DOFBasen:2006


2005:  Sædgås  Anser fabalis  (72, 4796, 200)
Året indledtes traditionelt med nogle vinterrastende flokke, der fortrinsvis opholdt sig i Hovvig: 6/1 – 9/2 hyppigst op til 7 fugle, dog var der 16/1 13. Resten af februar og frem til 19/3 ses typisk 3 – 6 fugle. Den sidste forårsfugl rastede 23/4 – 27/4 1 ved Galbuen, hvilket er ret sent for arten.
Forårstræk 19/3 – 4/4 i alt 176 fugle, hvilket svarer til et gennemsnitligt forår.
I efterårsmånederne og først på vinteren blev der igen set småflokke i området oftest rastende i enten Hovvig eller på markerne omkring Rørvig og Søndervang op til 10 fugle i perioden 24/10 – 31/12.

DOFBasen:2005


2004:  Sædgås  Anser fabalis  (72, 4640, 156)
Ligesom sidste år blev der set nogle vinterrastende fugle i Hovvig: 28/1 47, 19/2 1, 25/2 3 og senere i marts / april igen enkelte 23/3 7, 11/4 2 og 15/4 1.
Sparsomt forårstræk 2/3 - 27/3 i alt 45.
Sidst på året når kulden sætter ind ses arten igen: 21/11 19 trk, 24/11 2 trk og 31/12 31 rast Hovvig.

DOFBasen:2004


2003:  Sædgås  Anser fabalis  (72, 4476, 164)
Året startede med nogle få overvintrende fugle i Hovvig-området: 11/1 - 16/3 op til 22 fugle samt en efternøler 20/5 1.
Forårstrækket bød på flere trækkende fugle: 12/2 14, 16/2 7, 8/3 29, 16/3 2, 22/3 52, 23/3 6 - i alt 110 fugle, hvilket svarer til et gennemsnitligt forårstræk. Hovedtrækket foregår altid i marts, således passerede 81 % af fuglene i år i denne måned.
Efterårstræk: 13/10 21 Hovvig, 16/10 5 Hovvig og 15/12 5 Korshage.

DOFBasen:2003


2002:  Sædgås  Anser fabalis  (72, 4440, 36)
Generelt meget få fugle set i år: 24/1 - 7/5 op til 3 fugle stationære i Hovvig området. Ingen reelt forårstrækkende fugle set på Korshage, hvilket må være første gang i rapportens historie.
Efterår: 2/11 8 trk, 10/11 2 trk. og 7/12 16 trk. alle Hovvig samt 29/12 7 trk Korshage.

DOFBasen:2002


2001:  Sædgås  Anser fabalis  (72, 4399, 41)
På grund af det usædvanligt milde efterår og den efterfølgende vinter, blev der kun set meget få Sædgæs. 7/1 2 Hovvig, 3/4 31 trk Korshage, 9/4 3 trk Korshage, 23/10 5 trk Dybesø.

DOFBasen:2001


2000:  Sædgås  Anser fabalis  (72, 4320, 79)
Kun ét vinterfund: 30/1 1 trk.
Forårstræk 26/2 - 1/4 i alt 30. Periodemæssigt helt normalt, men antalsmæssigt en sløj sæson. Dette illustreres af, at gennemsnittet under forårstrækket 1973 - 1997 var 103 fugle. Den manglende forekomst skyldes den milde vinter, hvor der ikke presses mange Sædgæs ned til Sjælland fra Sverige.
Efterårstræk 14/10 - 29/10 i alt 43 med største dagstotal 15/10 30. Under gennemsnittet. Derudover et par decemberfund: 25/12 4 rst Hovvig og 31/12 1 rst Ringholm.

DOFBasen:2000


1999:  Sædgås  Anser fabalis  (72, 4124, 196)
Kun ét vinterfund: 1/1 1 V.
Forårstræk 28/2 - 18/3 i alt 179, hvortil kommer nogle meget sene efternølere 13/5 3. Største dagstotal i år 3/3 122, hvilket er vor næststørste forårsdag. I lighed med Sangsvane et ret pænt forårstræk og indikerer, at en del fugle er presset ned til Danmark tidligt på vinteren 1998 / 1999.
Andet halvår skuffede til gengæld med sølle 26/12 13 rst Hovvig.

DOFBasen:1999


1998:  Sædgås  Anser fabalis  (72, 4027, 97)
Som sædvanligt ganske få reelle vinteriagttagelser: 2/1 11 HV og 3/1 7 HV. Til gengæld en ret usædvanlig, lokalt større rastiagttagelse i marts måned: 16/3 40 rst HV.
Træk: 18/3 - 23/3 i alt 26, hvilket er en meget lav forårstotal. Gennemsnittet under forårstrækket i 1973 - 1997 var 103, og 1998 kunne derfor indikere, at kun ganske få Sædgæs i løbet af vintermånederne var kommet helt til Danmark.
Andet halvår gav blot to observationer: 18/11 19 trk HV og 20/12 1 rst Ringholm. Et lille år.

DOFBasen:1998


1997:  Sædgås  Anser fabalis  
Fænologi: (23/9) 13/10 - 4/4 (28/4)
Fåtallig forårs- og efterårstrækgæst samt uregelmæssig vintergæst.
Set uregelmæssig som rastende i Hovvigområdet i vintermånederne (december - februar). De 3 største rasttal: 30/1 1977 146, 17/1 1988 38 og 23/12 1991 33.
Fåtallig forårstrækgæst med flest fugle i marts. Gennemsnitlig forårstotal 1973 - 1996 103. De 3 højeste dagstotaler: 16/3 1980 123, 16/4 1985 110 og 12/3 1994 109.
Fåtallig efterårstrækgæst med flest fugle fra medio oktober til medio november (66 %). Gennemsnitlig efterårstotal 1973 - 1996 57. De 3 højeste dagstotaler: 30/10 1987 101, 17/10 1976 84 og 11/10 1982 81.

Årstotaler 1973 - 1998. Femårsgennemsnit og højeste årstotal i hver femårsperiode.

Periode 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
Gennemsnit 76 174 198 184 187
Maksimum 240 327 235 294 286

1997: Vinter: 1/1 4 N Rørvig var alt. Forårstræk: 8/3 24, 9/3 9, 10/3 30 18/3 1, 25/3 26 og 26/3 9, i alt 99. Normalt. Blot disse er set trækkende i efteråret: 28/10 1, 16/11 2 og 26/11 11, i alt 14.

DOFBasen:1997


1996:  Sædgås  Anser fabalis  (72, 3664, 246)
Vinter: Ingen i januar - februar. Forår rast: 9/3 9 og 10/3 35 Ringholm og 24/3 1 (skadet) Nørrevang.
Træk: 1/3 - 8/4 i alt 208. Ny rekord. Månedstotaler: marts 176 og april 32. De 3 bedste dage: 1/3 65, 8/3 35 og 20/3 31. En forholdsvis streng vinter med sne og is tvang mange gæs og svaner til overvintring langt mod syd. Når dækningen desuden var god, og vi blev begunstiget af gode østenvindsperioder på de rigtige tidspunkter, var de afgørende forudsætninger for et rekordtræk opfyldt. Den tidsmæssige fordeling af det fine træk af svaner og gæs, som vi oplevede i marts - april 1996 fremgår af tabel 1.
Fra efteråret kun en enkelt obs: 24/10 2 Ø.

Pri/3 med/3 ult/3 pri/4 med/4 ult/4 Total
Pibesvane 82 18 100
Sangsvane 12 27 28 121 60 248
Sædgås 119 47 10 32 208
Grågås 39 219 156 232 43 2 751
Kanadagås 11 112 60 6 189

Tabel 1 Tidsmæssig fordeling af nogle trækkende gåse- og svanearter marts - april 1996.

DOFBasen:1996


1995:  Sædgås  Anser fabalis  (72, 3526, 138)
Vinter: 1/1 1 SV, 7/1 2 og 21/1 1 alle Hovvog. 2/1 2 NV Korshage og 10/2 - 11/2 11 Ringholm.
Forårstræk: 5/3 1 + 10, 8/3 1, 10/3 3, 12/3 2, 19/3 9 og 4/4 14, i alt 40.
Efterårstræk: 30/10 30, 12/11 1, 20/11 8, 26/12 18 og 31/12 20, i alt 77.
Rast: 23/9 2 og 19/11 2 alle Hovvig.

DOFBasen:1995


Tajgasædgås/Tundrasædgås  Anser fabalis/A. serrirostris  

1994:
1993:
1992:
1991:
1990:
1989:
1988:
1987:
1986:
1985:
1984:
1983:
1982:
1981:
1980:
1979:
1978:
1977:
1976:
1975:
1974:
1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 7 15 44 35 113
Total 12 7 16 44 35 114
MaxRst 1 1
Nobs 3 1 3 3 3 13
Ndag 3 1 3 3 3 13
Fænologi 15·· ···· ··20 10··30 05··15

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 46 38 50 134
Total 2 50 40 1 50 25 168
MaxRst 1 2 2 1 22 22
Nobs 3 15 6 1 5 3 33
Ndag 3 12 6 1 3 3 28
Fænologi 14·· ···· ···· ··03 02·· ··22

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 4 43 21 7 87
Total 13 4 43 21 7 88
MaxRst 1 1
Nobs 2 3 2 1 3 11
Ndag 2 3 2 1 3 11
Fænologi 05··11 05··10 05·· ···· ··20

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 114 28 4 1 147
Total 114 29 1 4 1 149
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 4 1 1 1 9
Ndag 2 4 1 1 1 9
Fænologi 16·· ···· ··06 28 04

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 37 10 69
Total 22 39 10 71
MaxRst 1 1
Nobs 2 4 1 7
Ndag 2 3 1 6
Fænologi 06··30 03··15 22

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 19 4 2 35
Total 42 28 21 4 2 97
MaxRst 29 8 3 29
Nobs 11 14 11 2 1 39
Ndag 7 10 7 2 1 27
Fænologi 13·· ···· ··20 22··23 18

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 7 51 35 11 2 115
Total 63 7 52 6 38 11 5 182
MaxRst 24 2 2 3 3 3 24
Nobs 6 2 8 9 2 4 4 35
Ndag 5 2 6 9 2 4 4 32
Fænologi 01·· ···· ···· ··17 12·· ···· ··22

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 83 48 1 17 151
Total 15 83 50 1 17 166
MaxRst 6 2 2 6
Nobs 5 3 7 2 1 18
Ndag 3 3 7 2 1 16
Fænologi 01·· ···· ···· ··17 29

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 65 2 1 2 5 92
Total 17 65 2 3 2 1 2 5 97
MaxRst 2 2 2
Nobs 3 4 2 6 1 1 1 2 20
Ndag 3 4 2 6 1 1 1 2 20
Fænologi 01·· ···· ···· ··18 29·· ···· ···· ··22

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4 8 38 20 74
Total 15 4 9 39 3 20 90
MaxRst 11 1 1 1 11
Nobs 3 1 3 4 4 1 16
Ndag 3 1 3 4 3 1 15
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··11 31

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 18 271 12 10 1 333
Total 35 18 275 12 2 10 3 355
MaxRst 8 4 2 2 8
Nobs 7 3 15 1 1 1 2 30
Ndag 6 3 7 1 1 1 2 21
Fænologi 01·· ···· ··16 25·· ···· ···· ··28

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 242 1 2 262
Total 29 244 1 3 277
MaxRst 12 2 1 12
Nobs 4 22 1 3 30
Ndag 4 8 1 3 16
Fænologi 07·· ··21 10 04··22

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 223 3 226
Total 227 3 230
MaxRst 4 4
Nobs 16 1 17
Ndag 10 1 11
Fænologi 09··28 09

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 326 121 3 7 457
Total 372 121 5 7 505
MaxRst 45 2 45
Nobs 15 8 2 2 27
Ndag 5 3 2 2 12
Fænologi 10·· ···· ··10 26··28

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 9 37 1 19 74
Total 11 9 37 1 19 77
MaxRst 3 2 3
Nobs 3 3 1 1 2 10
Ndag 2 3 1 1 1 8
Fænologi 01·· ···· ···· ··01 30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 40 8 10 58
Total 14 42 1 8 10 75
MaxRst 8 14 2 1 1 14
Nobs 1 1 10 2 1 3 2 20
Ndag 1 1 8 2 1 3 2 18
Fænologi 06·· ···· ···· ··02 03·· ···· ··31

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 232 8 18 258
Total 8 232 8 1 22 271
MaxRst 8 1 2 4 8
Nobs 2 6 3 1 1 6 19
Ndag 2 3 3 1 1 4 14
Fænologi 15··22 22·· ··26 23 05·· ··29

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 144 9 6 2 10 183
Total 38 154 9 6 9 16 232
MaxRst 26 6 6 1 7 6 26
Nobs 8 6 12 7 1 2 4 40
Ndag 6 6 6 7 1 2 3 31
Fænologi 06·· ···· ···· ··30 24·· ···· ··31

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 38 21 59
Total 47 42 21 31 141
MaxRst 47 3 7 2 31 47
Nobs 1 2 8 2 2 1 16
Ndag 1 2 6 2 2 1 14
Fænologi 28·· ···· ···· ··15 21·· ··31

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 110 51 5 187
Total 21 132 2 51 5 211
MaxRst 6 6 22 1 22
Nobs 3 5 9 4 3 1 25
Ndag 3 5 5 4 3 1 21
Fænologi 11·· ···· ··23 15··20 13··26 15

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 23 31
Total 6 1 1 16 23 47
MaxRst 1 1 3 1 1 1 8 8
Nobs 1 2 8 8 2 1 3 2 27
Ndag 1 1 6 7 2 1 2 2 22
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ··07 15·· ···· ··29

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 33 5 38
Total 2 33 5 40
MaxRst 2 2
Nobs 1 2 1 4
Ndag 1 2 1 4
Fænologi 07 03··09 23

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 10 12 14 43 80
Total 1 10 12 14 43 5 85
MaxRst 4 4
Nobs 1 2 2 1 3 2 11
Ndag 1 2 1 1 3 2 10
Fænologi 30·· ···· ···· ··01 14··29 25··31art/01570.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1