Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:01540

Andefugle

Sangsvane Cygnus cygnus eu01540

Status


2010 - 2019: Vinter: Meget almindelig Forår: Almindelig Sommer: Tilfældig Efterår: Ret almindelig

Fotos


Sangsvane

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Sangsvane  Cygnus cygnus  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 35 35
Total 131 131
MaxRst 40 40
Nobs 35 35
Ndag 20 20
Fænologi 01··31

2023:  Sangsvane  Cygnus cygnus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 33 28 409 20 3 2 169 3 667
Total 181 35 627 64 5 2 282 83 1279
MaxRst 65 6 81 27 2 4 55 62 81
Nobs 45 25 41 9 3 7 54 29 213
Ndag 24 18 15 6 2 6 23 22 116
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··10 22·· ···· ··31

2022:  Sangsvane  Cygnus cygnus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 32 38 573 2 1 13 75 57 791
Total 160 51 623 2 1 13 75 123 1048
MaxRst 30 6 35 2 54 66 66
Nobs 39 18 36 2 1 8 32 60 196
Ndag 23 12 18 2 1 7 18 29 110
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··16 13·· ···· ··31

2021:  Sangsvane  Cygnus cygnus  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 83 228 936 8 3 521 82 1861
Total 145 228 936 8 1 3 521 169 2011
MaxRst 47 43 50 6 1 1 1 4 47 87 87
Nobs 80 69 96 11 1 12 14 9 89 62 443
Ndag 31 26 28 9 1 12 14 9 24 25 179
Fænologi 01.. …. …. ..29 20 05.. …. …. …. ..31

2020:  Sangsvane  Cygnus cygnus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 50 61 196 3 10 282 96 698
Total 97 61 196 3 1 3 1 10 400 96 868
MaxRst 47 23 22 1 1 3 1 1 7 69 56 69
Nobs 53 37 27 2 1 4 1 10 14 75 61 285
Ndag 24 22 13 2 1 4 1 10 10 28 31 146
Fænologi 01.. …. …. …. ..20 16.. …. …. …. …. ..31

2019:  Sangsvane  Cygnus cygnus  

Træk første halvår: 3/1 - 14/4 i alt 898, flest 6/3 393 - I alt 34 observationsdage.
Træk andet halvår: 28/10 - 31/12 i alt 587, flest 6/11 189 - I alt 24 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
18 7 8 10 2 5 8 6 1 20 11 36 30 34 15 10

15/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 109 750 17 122 374 71 1465
Total 139 215 787 24 129 451 81 1826
MaxRst 34 95 29 7 20 36 34 95
Nobs 49 46 58 5 19 70 29 276
Ndag 24 18 20 4 4 25 16 111
Fænologi 01.. …. …. ..14 28.. …. ..31

2018:  Sangsvane  Cygnus cygnus  
2018 blev et godt år for Sangsvane. Med 1459 lå trækket i første halvår markant over 10 års gennemsnittet (2008 - 2017) på 923, og der var ikke mindre end fem dage med over 100 trækkende. Træk første halvår: i alt 1459. Startede tidligt med bevægelse i januar – februar, men gik i stå da kulden kom igen. En kølig vinterlig marts udskød trækkulminationen til ultimo marts – primo april, hvor i alt 1194 blev set. I figuren sammenlignes fordelingen pr. tredjedel måned af forårstrækkets hovedperiode for de seneste ti foregående år (gennemsnitsværdi) med fordelingen i 2018.

Dage med over 100 trækkende: 24/3 131, 25/3 162, 26/3 143, 2/4 353 og 4/4 134. En enkelt lille flok efternølere 8/5 3 Ø var forårets sidste og eneste obs efter 9/4.
Meget få rastende i første halvår. Flest 22/3 29 Nakke Syd.
Træk andet halvår: 19/10 – 30/12 i alt 225. Højeste dagstotal 26/11 30.
Fra ultimo november sås rastende fugle i lidt større antal især i Hovvigområdet. Flest i december med 14/12 103 og 22/12 144 Ringholm.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 179 47 655 575 3 41 106 78 1684
Total 376 186 798 581 3 72 378 1319 3713
MaxRst 19 25 28 4 13 92 144 144
Nobs 42 26 68 34 1 11 28 46 256
Ndag 25 16 24 9 1 8 12 25 120
Fænologi 01.. …. …. …. ..08 19.. …. ..31

2017:  Sangsvane  Cygnus cygnus  
Generelt også et dårligt år for Sangsvaner. Forårstrækket lå med 559 markant under sidste 10 års gennemsnit på 924.
Træk første halvår: Lidt vinterbevægelse 2/1 – 20/1 i alt 40. 16/2 – 28/5 i alt 559. Hovedparten 395 svarende til 66 % af totalen trak i marts. Højeste dagstotaler var 13/3 96 og 14/3 89.
Træk andet halvår: 22/10 – 31/12 i alt 386. To dage med over 50: 11/12 56 og 17/12 76.
Største rasttal 9/1 180 Ringholm.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 40 159 395 2 3 19 101 266 985
Total 2232 510 758 18 13 21 393 550 4495
MaxRst 180 37 36 11 1 1 17 49 180
Nobs 97 56 69 8 12 6 70 60 378
Ndag 28 20 22 5 11 4 19 20 129
Fænologi 01.. …. …. …. ..28 22.. …. ..31

2016:  Sangsvane  Cygnus cygnus  
Igen et godt år for Sangsvanerne. Med 1148 trækkende Sangsvaner i foråret blev 2016 det næstbedste år kun overgået i 2013, hvor vi registrerede 1712 på forårstrækket.
Træk første halvår: Lidt vinterbevægelse 2/1 – 18/1 i alt 150, dog gang i forårsbevægelserne allerede 28/1. Det første større forårstræk sås 8/3 272, og frem til 16/4 blev i alt set 1098. På kun 9 dage fra 8/3 til 16/3 periode blev der set 791 svarende til ca. 72 % af forårstotalen. Højeste dagstotal var 16/3 367.
Træk andet halvår: 31/10 – 28/12 i alt 426. Eneste dag med over 50: 6/12 112.
Største rasttal i 2016 11/1 255 Ringholm.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 159 100 888 1 2 226 198 1574
Total 3490 5578 2659 5 39 785 1214 13770
MaxRst 255 248 207 4 30 79 81 255
Nobs 84 73 93 2 3 47 73 375
Ndag 26 26 28 2 2 25 30 139
Fænologi 01.. …. …. ..16 30.. …. ..31

2015:  Sangsvane  Cygnus cygnus  
Et ganske godt år, men uden de sidste to års rekorder.
Største vinterrasttal 6/1 273 Ringholm.
Træk første halvår: Lidt vinterbevægelse 1/1 - 31/1 i alt 61. De første regulære forårstrækkende sås 11/2, og frem til 2/4 blev i alt set 782. Klart bedste periode var primo marts, hvor 418 svarende til ca. 53 % af forårstotalen trak mod nordøst. Højeste dagstotaler var 7/3 115 og 8/3 114.
Træk andet halvår: 28/10 – 30/12 i alt 355 set på 21 obsdage. Dage med over 50: 23/11 74 og 28/12 69.
Største rasttal i december 30/12 90 Nykøbing Bugt.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 61 178 601 3 65 136 150 1194
Total 687 1075 850 3 229 485 665 3994
MaxRst 273 149 73 45 37 90 273
Nobs 33 36 55 1 12 37 48 222
Ndag 20 18 21 1 5 26 26 117
Fænologi 01.. …. …. ..02 27.. …. ..31

2014:  Sangsvane  Cygnus cygnus  
Største vinterrasttal 5/2 481 Ringholm.
Træk første halvår: Lidt vinterbevægelse 2/1 - 6/1 i alt 15. De næste første regulære forårstrækkende sås 14/2, og frem til 29/3 blev i alt set 963. Det er det næststørste forårstræk i Rørvigs historie, kun over gået af forrige års rekord på 1712. Langt størstedelen 84 % trak i perioden ultimo februar - primo marts. Dage med over 100: 23/2 118, 25/2 130 og 7/3 208.
Træk andet halvår: 17/10 – 29/12 i alt 521 set på 23 obsdage. Ny rekord, som flyttede rekordtallet fra tidligere 382 til nu gældende 521. Flest trak i december. To dage med over 50: 7/11 80 og 25/12 241.
Største rasttal i december 29/12 210 Nykøbing Bugt.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 23/1 169) Sidste forår 28/4 og første efterår 3/10.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
169 46 74 2 14 73 9

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 417 484 31 88 351 1386
Total 939 2095 613 8 86 379 844 4964
MaxRst 256 481 74 2 14 73 210 481
Nobs 29 86 50 7 17 31 39 259
Ndag 17 22 15 7 12 17 18 108
Fænologi 02.. …. …. ..28 03.. …. ..31

2013:  Sangsvane  Cygnus cygnus  
Det største forårstræk i Rørvigs historie med 1712 (75% højere end den hidtidige rekord på 941 fra 2009) østtrækkende fugle, hvoraf 90% passerede igennem i de første 2 uger i april, dvs. et hovedtræk 1 - 2 uger senere end normalt. Alle tiders dagsrekord blev sat 3/4 711 Ø Korshage. Næsten det dobbelte af den tidligere fra 2004 på 389. Kun 2 større trækdage uden for denne periode, nemlig 5/3 75 og 6/3 86. Seneste trækobservation fra foråret var 2/6 3.
Det store antal skal nok ses i lyset af den kolde vinter, hvor et større antal Sangsvaner end normalt har måttet overvintre syd for eller i Danmark, men naturligvis også den langvarige vinter, som medførte forsinkelse af trækket og dermed højere intensitet, da det endelig kom i gang, analogt med hvad der gjaldt det rekordstore tranetræk
Efterårstrækket omfattede 382 fugle, flest i november, med de første 16/10 og de sidste 26/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
130 14 48 129 2 4 98 35

Antallet af rastende Sangsvaner lå på niveau med tidligere år. Der var Sangsvaner frem til 26/5 og igen fra 16/10.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 11 222 1452 7 3 15 258 109 2094
Total 1456 314 1014 1722 13 3 22 487 428 5459
MaxRst 175 100 125 129 2 4 98 35 175
N 37 16 75 91 7 1 9 46 46 328
Fænologi 01.. …. …. …. …. ..02 16.. …. ..30

2012:  Sangsvane  Cygnus cygnus  
Vintertræk: De første 10 dage af januar trak 198 på kuldeflugt over Rørvighalvøen, herefter faldt trækaktiviteten med undtagelse af 10/2 64 NØ indtil forårstrækket i marts, som var koncentreret mellem 29/2 og 19/3, hvor 676 trak. Forårstrækket sluttede således noget tidligere end normalen.
Trækkende Sangsvane førtste halvår 2012 fordelt på 10 dages perioder:

J a n F e b M a r
198 11 3 64 2 25 376 292

Største trækdage: 6/1 97, 9/3 87, 10/3 72 og 11/3 127.
Sangsvanerne blev i Hovvig frem til 19/3 med en enkelt untagelse set 15/5 og kom igen den 11/10.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2012, gennemsnit 2007 - 2011, absolut maksimum)

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
186 90 127 1 23 75 134
223 88 72 5 9 43 166
405 483 246 20 127 - 3 1 1 125 246 856

Antallet af rastende Sangsvaner inde i selve Hovvig lå på niveau med 5 års gennemsnittet.
Rastende vinterfugle på andre faste svanelokaliteter.

J a n F e b M a r O k t N o v D e c
Rørvig Bugt 5 6 2 19 6 16 15 1 15 4 1 110 179 111
Nyk. Bugt 6 15 71 128 18
Ringholm 85 86 2 21

For de øvrige lokaliteter med Sangsvaner er der indsendt følgende maxtal. Nakke Hage: 10/2 14 og 8/12 12.
I perioden 15/10 – 20/12 trak i alt 312 fugle forbi mod vinterfouragerings lokaliteterne. Med månedsfordelingen okt 37, nov 159 og dec 116. Højeste dagstotaler: 30/11 64 og 2/12 84.

DOFBasen:2012


2011:  Sangsvane  Cygnus cygnus  
Kuldeflugt: 1/1 17 SV Rørvig Bugt og 2/1 5 SV Nykøbing Havn.
Forårstrækket registreredes primært mellem 7/3 – 11/4 ialt 749, og dermed det næstbedste år i rapportens historie.
Trækkende Sangsvane forår 2009 fordelt på 10 dages perioder:

M a r A p r I alt
102 455 179 12 1 - 749

Udenfor tabellen 6/2 2 N Korshage og 10/2 4 NØ Rørvig Bugt samt forårets sidste 9/5 3 2k fugle trækkende på Korshage.
Største dage: 8/3 80, 12/3 85, 13/3 79, 19/3 77, 20/3 131 og 22/3 71.
Set i Hovvig 7/1 –1/4 (samt en forvirret 2 - 3K fugl 26/7) og 14/10 – 30/12. Antallet af rastende Sangsvaner inde i selve Hovvig lå under 5 års gennemsnittet.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2011, gennemsnit 2006 – 2010, absolut maksimum).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
152 113 42 7 - - 1 - - 2 42 18
250 122 70 7 - - - - - 41 83 164
405 483 212 20 127 - 3 1 1 125 246 856

For de øvrige lokaliteter med Sangsvaner er der indsendt følgende maxtal.
Søndervang: 10/1 128, 11/1 103 og 28/1 132.
Nakke Nord: 1/1 94 og 27/1 120.
Egentlig efterårstræk bemærkes ikke, men i perioden (9/10) 9/11 – 31/12 siver i alt 205 fugle forbi mod vinterfouragerings lokaliteterne. Med månedsfordelingen okt 1, nov 95 og dec 109.

DOFBasen:2011


2010:  Sangsvane  Cygnus cygnus  
Forekommer mere spredt i landskabet end Knopsvanen. I alt er der rapporteret 280 observationer, hvoraf blot de 58 er fra Hovvig.
Set i Hovvig indtil 20/4 og igen fra 13/10. Endvidere en isoleret observation fra 19/5.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2010, gennemsnit 2005 - 2009, absolut maksimum).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
244 6 38 17 1 7 14 82
249 167 82 3 1 + + + + 37 87 319
405 483 246 20 4 - 3 1 1 125 246 856

Bortset fra januar yderst beskedne tal. Vigen bundfrossen i februar. Flere fugle blev grundet vinterens strenghed hængende langt ind i april mod normal afrejse i marts.
Fra andre lokaliteter disse rastende fugle fra vinterhalvåret fordelt på 10 dages perioder.

J a n F e b M a r O k t N o v D e c
Korshage 2
Skansehage 11
Søndervang 28 40
Rørvig Bugt 33 5 7 6 1 54 90 129 157
Nakke 83 15 6
Nykøbing Bugt 313 17 30 90 146 354 134 24
Ringholm 410 400 295 11 304

Endvidere 14/4 14 samt 3/5 og 30/5 2 Ringholm. Den totale mangel på registreringer medio februar kan undre - kan ikke umiddelbart forklares ud fra tilgængelige vejrdata (ingen oplysninger om snedække), men det er nærliggende at antage, at de simpelthen er flygtet fra vintervejret (snedække eller barfrost?). Ifølge DOFbasen var der stort set ikke en Sangsvane i hele Odsherred i perioden 11/2 - 25/2. Kikkes der på hele Vestsjælland for samme periode ses ifølge DOFbasen en tydelig koncentration til kystnære lokaliteter - og vores var åbenbart for bundfrosne i den angivne periode.
Sangsvaner i Vestsjælland i perioden 11/2 - 25/2 ifølge DOFbasen:
- se link…
Forårstræk 15/3 - 20/4 yderst stabilt med 717 fugle - ikke helt på højde med sidste års rekord, men dog næstbedste år. Ingen i februar, til gengæld lidt kuldeflugt i januar - 7/1 5 og 14/1 3 - og en del træk i april. Tyngdepunkt som vanligt i marts med 535.
Trækkende Sangsvane forår 2010 fordelt på 10-dagesperioder:

M a r A p r I alt
194 341 169 13 717

Dage med over 50: 18/4 84, 22/3 63, 24/4 66, 29/3 67 og 1/4 105. Som det ses ingen deciderede topdage, men til gengæld var Sangsvanen daglig i trækprotokollen fra 15/3 - 3/4.
Efterårstrækket noteret 13/10 - 31/12 med i alt 122. Med månedsfordelingen okt 8, nov 63 og dec 51. Største dage: 8/11 24 og 3/12 17.
Afslutningvis en lille rettelse. Maj rekorden i Hovvig fra 2005 har ikke kunnet bekræftes via vore arkiver (oplysningen findes ikke i DOFbasen) - og er derfor fjernet. Forekomsten har kun kunnet bekræftiges til 4 (ikke 127!).

DOFBasen:2010


2009:  Sangsvane  Cygnus cygnus  
Forårstrækket fortsætter med at imponere – et rekordår, idet 941 Sangsvaner rundede halvøen i perioden 3/2 – 28/3 og som sædvanlig med hovedparten i marts: 910.
Trækkende Sangsvane forår 2009 fordelt på 10 dages perioder:

F e b M a r I alt
11 0 20 563 266 81 941

Største dage: 3/3 250, 4/3 250 og 20/3 86.
Diagrammet viser tydeligt artens øgede optræden.
De 250 både den 3/3 og 4/3 er også til top 5 – der nu ser således ud: 14/3 2004 389, 29/3 2005 275, 3/3 og 4/3 2009 250 samt 28/3 2006 225.
Set i Hovvig 4/1 – 27/3 og 14/10 – 26/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2009, gennemsnit 2004 - 2008, absolut maksimum).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
340 110 246 23 50 360
224 190 75 3 32 0 1 1 1 47 83 318
405 483 212 20 127 - 3 1 1 125 246 856

Månedsrekorden for marts falder helt i hak med det imponerende træk.
For de øvrige klassiske lokaliteter med Sangsvaner fremgår tallene fordelt på 10 dages perioder af tabellen.

J A N F E B N O V D E C
Rørvig Bugt 29 40 31 13 26 12 3 44 18 1 71
Nykøbing Bugt 55 8 169 18

Efterårstrækket bemærkes 13/10 – 13/12 med i alt 189. Med månedsfordelingen okt 1, nov 42 og dec 146.
 Sangsvane, forårstræk 1996-2009

DOFBasen:2009


2008:  Sangsvane  Cygnus cygnus  
Ingen nævneværdige rasttal uden for Hovvig/Ringholms marker i første halvår Forårstrækket indledtes allerede 9/2 og de sidste fugle stak af 7/4 - i alt 618. Månedsfordeling: februar 189, marts 427 og april 2. Største dage 9/2 47, 28/2 41, 8/3 291 og 10/3 41.
Største rasttal pr. måned i Hovvig og Ringholm (2008, gennemsnit 2003 – 2007, absolut maksimum).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
134 147 25 1 - - - - - - 71 226
270 257 100 6 26 - - - - 45 70 278
405 483 212 20 127 - 3 1 1 125 246 856

Vi skal helt frem til november, før der igen blev set Sangsvaner. 1/11 - 30/12 er der indsendt 298 som trækkende
Yderdatoerne i Hovvig blev 9/4 hhv 1/11.
16/12 19 og 30/12 29 Rørvig Bugt er største antal rastende uden for Hovvig i andet halvår.

DOFBasen:2008


2007:  Sangsvane  Cygnus cygnus  
Forårstræk på Korshage er meldt allerede fra 2/1 5, dernæst i perioden 3/2 – 27/3 3/4 med i alt 614 514 fugle. Disse fordeler sig på januar 5, februar 34 35, og marts 580 473 og april 1. Flere store trækdage i marts bidrog til den pæne forårstotal, herunder 12/3 243 175 og 25/3 57. I alt 94 92 % af fuglene passerede i marts. og tallet fra 12/3, er desuden næsthøjeste dagstotal. En del kuldeflugt i januar - februar, så den samlede træktotal for 1. halvår endte på 682.
Største rasttal pr. måned i Hovvig og Ringholm (2007, gennemsnit 2002 – 2006, absolut maksimum:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
246 66 8 1 0 1 0 1 1 12 37 144
275 245 106 7 26 0 + + + 45 99 279
405 483 212 20 127 0 3 1 1 125 246 856

Året var meget anderledes end i 2006. Dels forsvandt mange af fuglene tidligt allerede i februar, og dels kom de senere end normalt sidst på året. Første større tal noteres først så sent som 30/12 med 144.
Ungfugleandelen blev opgjort ved flere lejligheder, men kun på dage hvor der var ganske få fugle involveret. Procenter med hensyn til ynglesucces kan derfor ikke angives i år.
Sommerfund: Igen i år en lang række af observationer fra 5/6 – 14/9, men dog kun 1 ad set. Arten har været næsten årlig i yngletiden de seneste 10 år på en absolut potentiel ynglelokalitet.
Efterårstræk: 12/10 – 31/12 i alt 367.
Rørvig Bugt maks: 24/12 47 og 26/12 40 – alle rastende fugle.

DOFBasen:2007


2006:  Sangsvane  Cygnus cygnus  
Forårstræk på Korshage er meldt fra 19/3 til 9/4 med i alt 823, der fordeler sig på marts: 686 og april: 137. Det svarer til, at 83 % af fuglene passerede ultimo marts. Flere store trækdage bidrog til den meget flotte forårstotal, heriblandt 24/3 194 og 28/3 225.
Største rasttal pr. måned i Hovvig og Ringholm (2006, gennemsnit 2001 - 2005, og absolut max):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
287 281 0 7 0 0 1 0 0 125 246 10
248 214 119 7 26 0 1 + + 20 54 305
405 483 212 20 127 0 3 1 1 81 185 856

Hovvig var totalt isdækket hele januar, februar og til langt hen i marts måned. Fuglene holdt til alternative steder f.eks. Ringholms marker og Søndervang. I både januar og februar var antallet af fugle over gennemsnittet.
Ungfugleandelen (UA) blev opgjort ved flere lejligheder, hvoraf de største noteringer var: 21/1 85 ad + 11 2k (UA = 11 %), 31/1 79 ad + 12 2k (UA = 13 %) og 19/2 249 ad + 32 2k (UA = 11 %).
Sommerfund: 29/7 1 ad og 31/7 1 ad begge fra Hovvig. Fund om sommeren er begyndt at blive interessante. I de sidste 10 år har den været næsten årlig i yngletiden, men der mangler dog sommerobservationer fra 1997, 1999, 2002 og 2003. Men alligevel - fugle i yngletiden i 6 ud af 10 år, er en tendens. Det er ikke utænkeligt, at arten bliver ynglefugl i Hovvig i løbet af de næste 10-20 år.
Efterårstræk bemærkedes kun i meget beskedent omfang fra 29/10 – 31/12 med i alt 75 fugle. Rørvig Bugt maks.: 29/1 25 og 31/1 91.
Søndervang maks.: 22/3 10 og 29/3 15.
Dybesø: 6/11 7, hvor den ellers sjældent forekommer.
Flyndersøengen: 6/11 2 ad + 2 1k.

Rettet 17 feb 2016 LB: maxtal Hovvig marts ændret fra 36 til 0!

DOFBasen:2006


2005:  Sangsvane  Cygnus cygnus  
Forårstræk på Korshage 12/2 – 16/4 i alt 589, hvilket atter er ny forårsrekord. Den forrige blev sat sidste år med 561 fugle. Ganske imponerende, og ikke mindst 29/3 med 275 fugle bidrog til den flotte forårstotal i år.
Største rasttal pr. måned i Hovvig og Ringholm (2005, gennemsnit 2000 - 2004 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
240 230 95 4 2 0 1 1 1 26 30 856
281 182 112 7 + 0 + + + 20 57 173
405 483 212 20 3 0 3 1 1 81 185 355

Stabil forekomst begge vintre, og især med en imponerende række tal fra december, heraf 18/12 500 (DOF-basen), 22/12 628 fordelt på 540 ad og 88 1k - ungfugleandel 14 % (JHC) samt 24/12 ikke færre end 856 fordelt på 778 ad og 78 1k - ungfugleandel 9 % (EVR). Det er de hidtil højeste noteringer fra området.
Sommerfund: Så sent som 20/5 var der stadigvæk 2 fugle i Hovvig. Herfter var der pause til ind i juli måned. I perioden 21/7 – 23/9 sås 1 ad. jævnligt i Hovvig.
Efterårstræk: 18/10 – 15/12 i alt 46.
Fourageringsbevægelser mellem overnatningspladsen Hovvig og spisestederne Ringholms marker og Klintsøs jorder, blev bemærket jævnligt fra 17/11 med max 27/11 60, 28/11 110 og 1/12 65.
Der foreligger desuden en del strøobs fra andre lokaliteter.
Rørvig Bugt max: 22/3 45, 31/3 65 og 30/12 23.

Rettet 17 feb 2016 LB: maxtal Hovvig maj ændret fra 127 til 4!

DOFBasen:2005


2004:  Sangsvane  Cygnus cygnus  
I 2003 rapporten fik Sangsvanen ros for et gedigent forårstræk med i alt 269 fugle, men at det skulle blive markant overgået i 2004, var der ingen, der drømte om - ja, på en enkelt dag blev der skam set flere end hele 2003-totalen!
Forårstræk på Korshage: 1/3 - 12/4 i alt 561 - naturligvis ny forårsrekord omfattende ganske imponerende 14/3 389 mellem kl. 6.10 og 16.42 (JB, JHC, EVR, KES m.fl.) - ny dagsrekord forstås.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003, abs. max til 2003).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
215 224 212 0 0 0 0 0 0 23 30 355
264 138 73 7 + 0 + + + 32 64 113
405 483 151 20 3 0 3 1 1 81 185 267

Mange rastende fugle gennem begge vintre, og ikke mindst 29/12 355, der kom ind sent til natterast efter mørkets frembrud (PG) - et ganske flot december resultat og vort hidtil bedste i julemåneden.
Sommerfund: Fugle i sommermånederne ses efterhånden med jævne mellemrum. I år var der et enkelt fund 20/6 1 ad rast Rørvig Bugt (PEL).
Efterårstræk: 28/10 - 28/11 i alt 215 - ligeledes en pæn sæsontotal. Højeste notering blev 19/11 50.
Antallet af årsunger blev optalt ved flere lejligheder: 1/1 157 ad + 27 2k (ungfugleandel på 15 %), 15/2 52 ad + 12 2k (18 %), 28/2 99 ad + 19 2k (16 %), 29/2 122 ad + 21 2k (15 %), hvilket svarer til et ungfuglegennemsnit på ca. 16 %. Dermed nogenlunde samme resultat som i 2003.
Desuden et par tal fra andre lokaliteter:
Rørvig Bugt: 1/1 24.
Nykøbing Bugt: 18/1 28.

DOFBasen:2004


2003:  Sangsvane  Cygnus cygnus  
Havde Pibesvane et dårligt år, må vi til gengæld glæde os over, at Sangsvane generelt havde et utroligt godt år. Se bare her.
Forårstræk på Korshage: 8/3 52, 10/3 9, 11/3 96, 15/3 8, 16/3 32, 19/3 22, 21/3 39, 26/3 6, 8/4 3, 2/5 2 i alt 269 fugle, som er hidtil højeste forårstotal. Næstbedste år var 1996 med 248 fugle.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2003, gennemsnit 1998 - 2002, abs. max. til 2002).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
363 483 151 20 2 0 0 0 0 37 6 23
217 65 53 3 0 0 1 1 + 24 71 124
405 235 104 17 3 0 3 1 1 81 185 267

Hidtil største rastforekomst i Rørvig blev noteret i år: 1/2 483 Hovvig (EVR), og de første måneder af året var antallet af rastende svaner ganske imponerende. Til gengæld kom de aldrig rigtigt op af starthullerne sidst på året - klart under snittet.
Igen i år benyttede fuglene Søndervang og Nakke Nord, som alternativt fourageringssted til Ringholm og Klintsø´s jorder med følgende måneds max.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 167 100 9 0 0 0 0 0 0 0 0

Antallet af årsunger blev optalt ved flere lejligheder: 11/1 258 ad + 36 2k (ungfugleandel 12 %), 18/1 148 ad + 27 2k (15 %), 12/2 110 ad + 12 2k (10 %), 1/3 124 ad + 27 2k (18 %), hvilket svarer til et ungfugle gennemsnit på ca. 14 %. Sidste vintersæson viste et ungfuglesnit på ca. 33 %. Ungfugleprocenten er interessant fordi den viser lidt om, hvordan ynglefuglene har klaret sig den forgangne sæson.
Et par pæne tal fra Rørvig Bugt: 3/1 39, 10/1 21, 12/1 17, 24/2 12, 11/3 96, 27/10 19, 5/12 13.

DOFBasen:2003


2002:  Sangsvane  Cygnus cygnus  
Forårstræk på Korshage: 3/2 7, 7/2 9, 11/2 25, 3/3 6, 5/3 18, 12/3 13, 16/3 15, 17/3 9, 19/3 1, 22/3 4, 1/4 1, 7/4 3, 19/4 4 i alt 115 fugle - helt på linie med sidste år.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2002, gennemsnit 1997-2001, abs. max. til 2001):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
272 7 35 3 0 0 0 0 0 12 185 152
205 111 36 3 0 0 1 1 + 30 47 147
405 235 104 17 3 0 3 1 1 81 167 267

Antallet af fugle i februar var langt under gennemsnittet, men fuglene var dog i Rørvig området. Det er tilsyneladende nu blevet mode blandt sangsvanerne, at bruge alternative fourageringsområder, bl.a. Søndervang og Nakke Nord med følgende månedsmax. for rastende fugle:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
36 63 84 1 0 0 0 0 0 0 0 44

Antallet af årsunger blev ved en del lejligheder optalt med flg. større antal: 27/1 22 ad + 14 2k (ungfugleandel 39 %), 9/2 30 ad + 12 2k (28 %), 15/2 33 ad + 16 2k (33 %), 4/3 61 ad + 23 2k (27 %), 25/12 27 ad + 17 1k (39 %). Antallet af årsunger det højeste i flere år, hvilket indikerer en fin sæson oppe på ynglepladserne.
Endvidere kan nævnes: 17/3 1 ad NØ Hovvig, med „brunt halsbånd“, samt 28/3 1 dødfunden 2k Hovvig.
Ovennævnte „brune halsbånd“ er formodentlig i virkeligheden „et stykke med bart“, se nedenstående billede taget 8/4 ved vandhullet syd for Nakke By (JS).

DOFBasen:2002


2001:  Sangsvane  Cygnus cygnus  
Forårstræk på Korshage: 15/2 12, 10/3 17, 13/3 1, 17/3 18, 18/3 4, 27/3 6, 28/3 11, 30/3 21, 31/3 23, 3/4 6, 4/4 1, 14/4 1 i alt 121 fugle, og er lidt færre end de to foregående år.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, abs. max - 2000):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
150 125 104 10 0 0 2 1 1 3 17 141
189 90 34 4 1 0 + + + 29 45 145
405 235 94 17 3 0 3 1 1 81 167 267

På en del tællinger, er fordelingen af gamle og årsunger anført, f.eks. 1/1 85 ad + 3 juv (ungfugleandel på 3 %), 4/2 83 ad + 27 juv (25 %), 10/3 85 ad + 12 juv (12 %). Det er efterhånden blevet en fin tradition med mange overvintrende Sangsvaner på Rørvighalvøen, og 2001 følger helt denne trend. Men tallene viser også, at fuglene ankom senere i år end de foregående år. Tallene for oktober og november er langt under gennemsnittet, men kan dog forklares på baggrund af et meget mildt efterår i Skandinavien.
Sommerobservationer: en stationær 2k fugl 22/7 - 7/10, dog var der også en adult 28/7 og 20/9. Fugle er set i yngletiden i Hovvig i 1998, 2000 og nu igen i 2001.
Efterårstræk: 23/10 14, 10/11 4, 11/11 14, 13/11 5, 14/11 2, 16/11 6, 24/11 10, 30/11 3, 22/12 22 - i alt 80.

DOFBasen:2001


1999:  Sangsvane  Cygnus cygnus  
Iagttaget Hovvig / Ringholm indtil 27/3 - ankomst igen 14/10.
Største rasttal pr måned i Hovvig (1999, gennemsnit 1994 - 1998, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
132 6 16 0 0 0 0 0 0 81 65 58
117 99 25 4 1 0 + + 0 13 40 126
215 235 94 17 3 0 3 1 1 43 167 267

På en del tællinger, er fordelingen af gamle og årsunger anført, max i januar med 30/1 120 ad og 12 imm, svarende til en ungfugleandel på 9 %. I efteråret 18/10 48 ad og 2 juv samt 20/11 58 ad og 4 juv.
Mange af fuglene ankom meget tidligt i år, og der er rekordoptælling for oktober. Antallet af fugle, der blev tilbage i december lå dog under gennemsnittet.
Forårstræk: 8/3 6, 18/3 119 (LB), 19/3 4, 20/3 36 og 21/3 2 i alt 167. Den gamle dagsrekord fra 1987 (6/4 61 trk), blev næsten fordoblet 18/3.
Efterårstræk: 10/10 1, 16/10 26, 17/10 9, 18/10 11, 30/10 4, 31/10 3, 7/11 5, 21/11 6, 5/12 6, 20/12 8 og 22/12 4, i alt 83.
Enkelte fugle er endvidere set i Rørvig Bugt.

DOFBasen:1999


1997:  Sangsvane  Cygnus cygnus  
Fænologi: (24/9) 18/10 - 8/4 (25/5)
Sjælden/fåtallig forårs- og efterårstrækgæst, almindelig vintergæst og tilfældig sommergæst.
Siden vinteren 1985/86 almindelig vintergæst i Hovvigområdet med gennemsnitligt vinterhalvårsmaximum 112. Tidligere 1973 - 1985 fåtallig med et gennemsnitlig vinterhalvårsmaximum på 22. En enkelt halsbåndsmærket aflæst var mærket på yngleplads 20 km syd for Oulo i Finland. De seneste år benyttes Hovvig primært som overnatningslokalitet i vintermånederne. Tilfældig som rastende i Dybesø om efteråret. Forårstræk medio februar - medio maj. Flest fugle (66 %) er set i perioden medio marts - primo april. De 3 største dagstotaler: 6/4 1987 61, 4/4 1981 45 og 3/4 1988 38. Set tilfældig om sommeren i Hovvig (1981 og 1986).
Efterårstræk primo oktober - ultimo december, med 45 % medio - ultimo oktober, 38 % i november og 17 % i december. De største dagstotaler 24/9 1984 80, 15/10 1977 56 og 20/10 1987 48.

Største rasttal per måned i Hovvig (1997, gennemsnit 1992 - 1996, gennemsnit alle år og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
215 235 4 38 64 267
96 86 43 4 1 0 0 0 0 10 60 113
32 28 18 2 + 0 + + + 11 33 46
149 210 94 17 3 0 3 1 1 43 167 196

1997: Sidste rast forår Hovvig 27/3. Første rast efterår 12/10.
Korshage træk: 16/2 2, 22/2 8, 23/2 2, 1/3 18, 10/3 5, 18/3 4 og 9/4 1, i alt 40. Sparsomt med efterårsfugle. Træk efterår: 25/10 5, 28/10 1 og 2/11 1, i alt 7. Til gengæld ny rastrekord på årets sidste dag. Som i de senere år benyttes Hovvig overvejende som natlokalitet. Fuglene er talt ved afgang til eller ankomst fra dagsrast ved Klintsø.

DOFBasen:1997


1996:  Sangsvane  Cygnus cygnus  
Vinter træk: 1/1 7 SV Hovvig og 27/1 4 V Korshage.
Iagttaget Hovvig/Ringholm indtil 1/5 og igen fra 20/10. Max-rast:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
68 22 94 16 4 0 0 0 0 2 9 132
94 97 43 1 + 0 0 0 0 17 66 96
149 210 93 17 3 0 3 1 1 43 167 196

Øvrige rastende: 1/1 2 Skansehage og 1 Nykøbing Bugt. 28/1 - 19/4 op til 4 Korshage.
Forår træk: På 18 dage mellem 2/3 og 16/4 registreredes i alt 248, hvilket er hidtil største forårstræktotal. Månedstotaler: marts 67 og april 181. Knapt halvdelen af årstotalen (48 %) blev set mellem 2/4 og 8/4, hvor arten var daglig. Største dagscifre 6/4 33 og 8/4 34. Tidsmæssig fordeling se tabel 1.
10/3 rastede en halsmærket Sangsvane på Ringholms marker. Den blev aflæst (blå 2S55) og viste sig at være mærket 18/8 1995 i et kuld ved Rosijârvi, Liminka, der ligger ca. 20 km syd for Oulo i Finland.
Efterår: 24/10 - 24/12 i alt 34 trækkende (under middel) set på 9 dage. Ingen af disse havde over 10 fugle.
Månedstotaler: oktober 4, november 11 og december 19.

DOFBasen:1996


1995:  Sangsvane  Cygnus cygnus  
Max rast Hovvig/Ringholm:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
65 58 17 8 20 61
93 39 39 1 + 15 70 96
149 210 93 17 3 3 1 1 43 167 196

Vinter: En række spredte rast - strejfobs 3/1 2 Ø og 5/1 2 V begge Korshage, 25/1 40 SØ Nykøbing -formodentlig til overnatning i Hovvig, 5/2 4 rast og 11/2 2 Ø Dybesø, 11/2 2 rast og 4 NV Nykøbing Havn og endelig 25/2 3 rast Skansehage.
Forårstræk : 26/2 15, 2/3 2, 3/3 18, 4/3 18, 5/3 42, 11/3 9, 12/3 2, 13/3 2, 16/3 2, 18/3 5, 19/3 7 og 14/4 1, i alt 123.
Udenfor den normale tidsramme sås en 2k „rodende rundt“ ved Flyndersø 25/5.
Efterårtræk: 22/10 1, 4/11 2, 5/11 14, 18/11 1, 19/11 43, 2/12 9, 6/12 3 og 26/12 10, i alt 83.
Året afsluttes med 30/12 4 rast og 31/12 4 V Korshage - nok de samme.

DOFBasen:1995


Sangsvane  Cygnus cygnus  

Max rast Hovvig:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1994: 112 63 8 2 1 17 66 92
1993: 84 78 78 4 1 8 167 94
1992: 149 210 17 15 44 125
1991: 60 74 93 27 23 110
1990: 44 38 1 41 58
1989: 40 72 33 28 58
1988: 8 11 25 4 31 29 33
1987: 4 20 7 93 42
1986: 88 3 17 1 1 1 43 20 16
1985: 3 2 106 196
1984: 1 3
1983: 6 1 1
1982: 5 2
1981: 3 7 1 10 16 2
1980: 8 52 11
1979: 3 18 9
1978: 1 7 31 15 14
1977: 7 1 1 6 3
1976: 2 7 3 2
1975: 33 25 30 22 15 6
1974: 5 2 11 29 30
1973: 23 2 7

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 32 38 573 2 1 13 75 57 791
Total 160 51 623 2 1 13 75 123 1048
MaxRst 30 6 35 2 54 66 66
Nobs 39 18 36 2 1 8 32 61 197
Ndag 23 12 18 2 1 7 18 29 110
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··16 13·· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 83 228 936 8 3 521 82 1861
Total 188 228 936 9 1 3 521 169 2055
MaxRst 47 43 50 6 1 1 1 4 47 87 87
Nobs 80 69 96 11 1 12 14 9 89 62 443
Ndag 31 26 28 9 1 12 14 9 24 25 179
Fænologi 01·· ···· ···· ··29 20 05·· ···· ···· ···· ··31

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 50 61 196 3 10 282 96 698
Total 97 65 196 4 1 3 1 11 426 118 922
MaxRst 47 23 22 1 1 3 1 1 7 69 56 69
Nobs 53 37 27 2 1 4 1 10 14 75 61 285
Ndag 24 22 13 2 1 4 1 10 10 28 31 146
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··20 16·· ···· ···· ···· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 109 750 17 122 374 71 1465
Total 34 210 756 17 122 438 71 1648
MaxRst 34 95 29 7 20 36 34 95
Nobs 49 46 58 5 19 70 29 276
Ndag 24 18 20 4 4 25 16 111
Fænologi 01·· ···· ···· ··14 28·· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 179 43 487 499 3 40 94 70 1415
Total 179 43 516 499 3 53 94 214 1601
MaxRst 25 25 29 7 13 92 144 144
Nobs 57 30 68 32 1 12 30 55 285
Ndag 26 16 24 9 1 8 12 25 121
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··08 19·· ···· ··31

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 35 140 340 2 3 16 79 237 852
Total 215 140 340 13 3 16 79 286 1092
MaxRst 180 37 36 11 1 1 17 49 180
Nobs 68 44 57 6 11 4 39 44 273
Ndag 28 20 22 5 11 4 19 20 129
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··28 22·· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 121 97 706 1 2 183 173 1283
Total 485 97 706 1 2 183 254 1728
MaxRst 255 292 207 4 30 79 81 292
Nobs 80 73 80 2 3 40 67 345
Ndag 26 26 28 2 2 25 30 139
Fænologi 01·· ···· ···· ··16 30·· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 64 142 458 3 65 135 141 1008
Total 337 142 458 3 65 135 233 1373
MaxRst 273 149 73 45 37 90 273
Nobs 31 31 49 1 12 36 46 206
Ndag 20 18 21 1 5 26 26 117
Fænologi 01·· ···· ···· ··02 27·· ···· ··31

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 54 359 327 22 105 307 1174
Total 54 840 327 22 105 517 1865
MaxRst 256 481 74 2 14 73 210 481
Nobs 28 70 36 7 15 26 38 220
Ndag 17 22 15 7 12 17 18 108
Fænologi 02·· ···· ···· ··28 03·· ···· ··31

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 11 190 1004 6 3 11 223 91 1556
Total 202 11 190 1004 6 3 11 321 91 1839
MaxRst 175 100 125 129 2 4 98 35 175
Nobs 37 16 70 74 6 1 8 37 42 291
Ndag 20 12 27 17 6 1 5 22 24 134
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··02 16·· ···· ··30

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 142 88 523 33 141 98 1025
Total 328 88 523 1 33 141 277 1391
MaxRst 186 126 127 1 23 75 179 186
Nobs 42 26 52 1 16 30 47 214
Ndag 17 14 18 1 10 21 25 106
Fænologi 01·· ···· ··19 15 11·· ···· ··29

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 6 561 10 3 1 97 100 800
Total 180 6 561 10 3 1 1 139 100 1001
MaxRst 152 113 42 7 1 2 42 18 152
Nobs 38 39 89 4 1 1 4 35 28 239
Ndag 18 19 26 4 1 1 4 20 17 110
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··09 26 09·· ···· ··31

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 443 156 5 76 34 727
Total 425 481 156 2 5 76 427 1572
MaxRst 410 90 38 17 2 7 146 354 410
Nobs 32 6 79 18 3 12 28 45 223
Ndag 18 3 21 10 3 11 18 20 104
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··20 13·· ···· ··31

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 59 21 774 1 79 134 1068
Total 399 21 774 1 79 494 1768
MaxRst 340 110 246 23 50 360 360
Nobs 45 26 86 14 35 36 242
Ndag 17 14 20 14 22 19 106
Fænologi 01·· ···· ··28 13·· ···· ··31

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 56 170 443 2 89 204 964
Total 56 317 471 2 89 430 1365
MaxRst 134 147 25 1 71 226 226
Nobs 25 31 36 2 25 20 139
Ndag 13 15 15 2 14 9 68
Fænologi 01·· ···· ···· ··09 01·· ··31

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 163 33 403 1 23 135 283 1041
Total 409 33 403 1 1 1 23 135 427 1433
MaxRst 246 66 17 1 1 1 1 12 37 144 246
Nobs 14 13 29 3 4 14 12 13 25 25 152
Ndag 9 11 16 3 4 14 12 7 16 14 106
Fænologi 01·· ···· ···· ··03 05··15 01·· ···· ···· ···· ··31

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 656 94 127 23 904
Total 291 281 673 94 1 373 33 1746
MaxRst 287 281 15 14 1 125 246 10 287
Nobs 15 2 38 8 2 11 13 8 97
Ndag 8 1 11 5 2 10 9 6 52
Fænologi 08·· ···· ···· ··09 29··31 07·· ···· ··31

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 4 361 62 6 308 110 853
Total 2 258 392 62 4 2 6 338 966 2030
MaxRst 240 254 105 12 4 1 1 1 26 30 856 856
Nobs 6 10 26 9 4 4 8 2 12 15 12 108
Ndag 5 7 13 5 4 4 8 2 10 12 9 79
Fænologi 14·· ···· ···· ···· ··20 21·· ···· ···· ···· ···· ··31

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 477 6 11 329 35 867
Total 409 477 6 1 11 329 390 1623
MaxRst 400 224 275 1 23 30 355 400
Nobs 16 8 18 3 1 12 16 5 79
Ndag 7 8 12 3 1 10 11 5 57
Fænologi 01·· ···· ···· ··12 20 10·· ···· ··29

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 16 260 11 2 21 67 169 548
Total 2 499 260 11 4 58 67 169 1070
MaxRst 363 483 151 20 2 37 6 23 483
Nobs 21 18 26 10 2 15 11 22 125
Ndag 10 10 16 9 2 10 8 14 79
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··29 13·· ···· ··30

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 18 48 71 8 53 26 9 233
Total 290 48 71 8 53 211 309 990
MaxRst 272 63 84 1 12 185 300 300
Nobs 28 30 29 15 20 12 12 146
Ndag 18 17 19 12 17 6 9 98
Fænologi 01·· ···· ···· ··19 06·· ···· ··29

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 51 82 38 14 44 11 240
Total 150 51 82 38 14 44 152 531
MaxRst 150 125 104 10 1 1 1 15 17 141 150
Nobs 14 9 29 4 3 9 8 11 17 15 119
Ndag 10 6 16 4 3 9 8 10 12 10 88
Fænologi 01·· ···· ···· ··14 22·· ···· ···· ···· ···· ··30

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 705 120 72 6 14 7 28 952
Total 905 120 72 9 1 14 7 220 1348
MaxRst 200 81 57 3 1 1 26 47 192 200
Nobs 11 12 22 3 9 5 15 10 19 106
Ndag 11 7 12 3 9 5 12 8 9 76
Fænologi 02·· ···· ···· ··19 05·· ···· ···· ···· ··31art/01540.txt · Sidst ændret: 2023/10/21 20:42 af lb