Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:01574

Andefugle

Tundrasædgås Anser serrirostris rossicus eu01574

Status


2010 - 2019: Vinter: Tilfældig Forår: Meget sjælden Sommer: - Efterår: Tilfældig

Fotos


Tundrasaedgaas

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Tundrasædgås  Anser serrirostris  

DOFBasen:2024


2023:  Tundrasædgås  Anser serrirostris  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 4 14 21
Total 3 4 14 21
MaxRst
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 06·· ··06 15

2022:  Tundrasædgås  Anser serrirostris  (,,2/13)

Årets to observationer: 8/3 12 NØ Korshage (EVR) og 20/3 1 Nakke Kær (FT). Den første den største flok vi har registreret, og trækobs er ikke hverdag. Den anden helt efter bogen enkelt fugl(e) Hovvig/Nakke.

08-12-2022 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 6 18
Total 13 6 19
MaxRst 1 1
Nobs 2 2 4
Ndag 2 2 4
Fænologi 08··20 10··28

2021:  Tundrasædgås  Anser serrirostris  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 11 12
Total 1 1 1 11 14
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 1 1 4
Ndag 1 1 1 1 4
Fænologi 20.. …. ..03 13

2020:  Tundrasædgås  Anser serrirostris  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 42 21 4 68
Total 1 42 21 4 68
MaxRst
Nobs 1 1 1 1 4
Ndag 1 1 1 1 4
Fænologi 05 06.. …. ..14

2019:  Tundrasædgås  Anser serrirostris (0, 10/20, 2/2)  

15/3 1 rast Hovvig (JS m,fl.) samt 4/11 1 V Korshage (EVR).

13/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 15 04

2018:  Tundrasædgås  Anser serrirostris rossicus (0, 9/19, 1/1) 
Kun én observation i år: 3/3 1 rastende Søndervang. Har nu fået artsstatus.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 03

2017:  Tundrasædgås  Anser fabalis rossicus  (0, 8/11, 1/8)
Set på 7 obsdage i og omkring Hovvig i perioden 19/1 – 6/3. For første gang blev der set et par småflokke på over 5 fugle: 27/1 8 og 20/2 6 (JS). Racens sjældenhed lokalt gør det rimelig at antage, at det er de samme få fugle, der har været i området hele perioden.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 10 8 2 20
MaxRst 8 6 2 8
Nobs 3 3 1 7
Ndag 3 3 1 7
Fænologi 19.. …. ..06

2016:  Tundrasædgås  Anser fabalis rossicus (0, 8/10, (2/3)) 
Igen i år havde vi 2 Tundrasædgæs, som rastede ved Nakke Skov i perioden fra 22/3 til 17/4 (11 observationsdage). Det er nøjagtigt samme datoer, som parret kom og fløj videre på sidste år. Det kunne være samme par som også i 2014 opholdt sig på Slettermosegård i 10 dage, hvor sidste observationsdag var 18/4. Desuden så JB 3 rastende 16/12 på Søndervang formodentlig igen det samme par, nu med afkom.

Den samlede årssum er revideret, idet der er taget højde for, at det rimeligvis har været det samme par, der har holdt til i området de sidste par år.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 18 3 25
MaxRst 2 2 3 3
Nobs 2 9 1 12
Ndag 2 9 1 12
Fænologi 22.. ..17 16

2015:  Tundrasædgås  Anser fabalis rossicus (0, 8/10, (1/2))
Igen i år havde vi 2 Tundrasædgås, som rastede på Slettermosegård 22/3 - 23/3 og 17/4. Det kunne være samme par som i 2014 opholdt sig på Slettermosegård i 10 dage efter, at arten havde været fraværende i 6 år på Rørvighalvøen.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 2 6
MaxRst 2 2 2
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 22.. ..17

2014:  Tundrasædgås  Anser fabalis rossicus  (0, 7/8, 1/2)
Det er 6 år siden vi sidst har haft besøg af Tundrasædgåsen. I år havde vi 1 - 2 i 10 dage fra 8/4 til 18/4. De blev først set på Slettemosegård og herefter et enkelt individ et par gange i Hovvig. Helt i overensstemmelse med fænologien for denne art optrådte den også i 2014 først efter, at trækket af Sædgæs var afsluttet. Det er første observation af denne race siden 2008.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 10 10
MaxRst 2 2
Nobs 6 6
Ndag 6 6
Fænologi 08..18

2008:  Tundrasædgås  Anser fabalis rossicus  (0, 6/7, 1/1)
Øget opmærksomhed for denne race de senere år. Rossicus optræder primært på Lolland - Falster og er tilfældig i vores område. Optræder ofte senere end og er ikke specielt knyttet til skov-racen. Årets ene fund er således ret typisk, 1/ 4 1 NØ med 12 Grågæs Korshage (JHC).

DOFBasen:2008


2007:  Tundrasædgås  Anser fabalis rossicus  (0, 5/6, 1/1)
17/3 1 rst Hovvig (EVR) og 30/3 1 rst Hovvig ved Galbuen (PEL, EVR). Denne race af Sædgås er tidligere konstateret i 2002, 2003 og 2005 i vort område. Racen er dog langt hyppigere i den sydøstlige del af Danmark, herunder især på Lolland.

DOFBasen:2007


2005:  Tundrasædgås  Anser fabalis rossicus  (0, 4/5, 1/1)
30/4 1 rastende Hovvig ved Galbuen (EVR). Denne race af Sædgås er tidligere set i både 2002 og 2003. Racen ses langt hyppigere i Danmark end for blot 10 år siden, men det kan godt hænge sammen med, at folk i langt højere grad end tidligere, er begyndt at racebestemme rastende Sædgæs i Danmark.

DOFBasen:2005


2003:  Tundrasædgås  Anser fabalis rossicus  (0, 2/3, 2/2)
Andet år i træk med iagttagelser af denne race fra Hovvig, hvor fuglene typisk opholder sig ved Galbuen:
22/1 1 (JS), 6/5 (PR), 15/5 1 (EVR) og 19/5 1 (EVR). Denne race af Sædgås, er gået meget frem i de seneste år.

DOFBasen:2003


2002:  Tundrasædgås  Anser fabalis rossicus  (0, 0, 2/3)
3/2 1 rst Hovvig (EVR, KES), 28/3 2 rst Hovvig (EVR, JS), 14/4 1 Hovvig (EH) og 15/10 1 Hovvig (KES).
Første sæson med iagttagelse af denne underart, der yngler fra Nordrusland til Taymyrhalvøen. Ifølge seneste årsrapport om fuglene i Danmark 2001 i DOFT fremgår det, at underarten hovedsageligt optræder i Vestdanmark om foråret og i Østdanmark om efteråret. I 2001 blev der i alt set 273 Tundrasædgæs, det er det størst konstaterede tal på landsplan gennem de seneste 10 år. Først for nylig har man fået øjnene op for denne underart i Danmark. Frem til 1990 var der godkendt 22 fund af 48 eks af SU i Danmark, og næsten alle var set i januar og februar.

DOFBasen:2002


Tundrasædgås  Anser serrirostris  
Se under Sædgås.

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 6 18
Total 13 6 19
MaxRst 1 1
Nobs 2 2 4
Ndag 2 2 4
Fænologi 08··20 10··28

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 11 12
Total 1 1 1 11 14
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 1 1 4
Ndag 1 1 1 1 4
Fænologi 20·· ···· ··03 13

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 42 21 4 68
Total 1 42 21 4 68
MaxRst
Nobs 1 1 1 1 4
Ndag 1 1 1 1 4
Fænologi 05 06·· ···· ··14

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 15 04

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 03

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 9 2 11
MaxRst 8 6 2 8
Nobs 3 3 1 7
Ndag 3 3 1 7
Fænologi 19·· ···· ··06

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 3 9
MaxRst 2 2 3 3
Nobs 2 9 1 12
Ndag 2 9 1 12
Fænologi 22·· ··17 16

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 2 2 2
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 22·· ··17

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 2 2
Nobs 6 6
Ndag 6 6
Fænologi 08··18

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 2 2
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 03

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 01

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 17··30

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 15··19

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 3
MaxRst 1 2 1 1 2
Nobs 1 1 1 1 4
Ndag 1 1 1 1 4
Fænologi 03·· ···· ··14 15

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologiart/01574.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1