Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:01580

Andefugle

Kortnæbbet Gås Anser brachyrhynchus eu01580

Status


2010 - 2019: Vinter: Sjælden Forår: Fåtallig Sommer: - Efterår: Sjælden

Fotos


Kortnaebbet Gaas

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Kortnæbbet Gås  Anser brachyrhynchus  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 28

2023:  Kortnæbbet Gås  Anser brachyrhynchus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 9 4 29 27 70
Total 1 1 9 4 29 27 71
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 1 1 2 3 9
Ndag 1 1 1 1 2 3 9
Fænologi 21·· ···· ···· ··04 05··07 17··26

2022:  Kortnæbbet Gås  Anser brachyrhynchus (0, 858, 53)

25/3, 12/4 og 3/5 alle dage 1 Hovvig. Da der er tilpas langt imellem dem, er de her regnet som 3 fugle. Den første med Grågæs - ingen oplysninger på de andre. Hvis de også har gemt sig blandt Grågæssene kan de jo nemt være overset i de mellemliggende perioder.
6/11 og 8/11 1 rast Nørrevang samt 13/11 49 SV Korshage (CN).

18-04-2023 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 49 49
Total 1 1 1 50 53
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 1 1 1 3 6
Ndag 1 1 1 3 6
Fænologi 25·· ···· ··03 06··13

2021:  Kortnæbbet Gås  Anser brachyrhynchus   (0, 783, 75)

20/3 3 S (EVR) samt 15/10 14:10 70 SV (JHC) og 26/10 2 V (JS) alle Korshage.
De 70 er hidtil største flok på halvøen.

18-04-23 LB

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 72 75
Total 3 72 75
MaxRst
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 20 15..26

2020:  Kortnæbbet Gås  Anser brachyrhynchus  (0, 748, 35)

Et yderst moderat år med blot 5 observationer: 6/2 2 rast Hovvig (EVR), 20/3 1 SØ Korshage (EVR) samt 2/11 9 rast → V Flyndersø (EVR) og 20/11 10:32 23 V over Kattegat ved Korshage i forbindelse mad havobs (JHC, EVR).

18-04-23 LB

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 32 33
Total 2 1 32 35
MaxRst 2 2
Nobs 1 1 2 4
Ndag 1 1 2 4
Fænologi 06.. ..20 02..20

2019:  Kortnæbbet Gås  Anser brachyrhynchus (0, 695, 53) 
13/1 - 14/1 2 Nakke Syd/Hovvig, 24/2 2 Nakke Syd, 25/2 3 Hovvig, 26/2 2 Nakke Kær og 3 Nakke Nord, 27/2 5 og 28/2 2 Nakke Syd er nok de samme, der har turneret rundt. 1/3 26 Nakke Kær og 2/3 18 NØ Korshage må være nye fugle. 3/3 2 Ringholm, 26/3 2 og 30/3 2 Nakke Syd er nok de gamle kendinge fra jan - feb og endelig 9/4 4 NV Korshage, der anses for nye. Der er i perioder langt mellem observationerne, men det fortrukne opholdssted Nakke Syd er jo ikke det mest frekventerede område blandt fuglefolket.

18/4-2023 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 18 4 22
Total 8 44 4 56
MaxRst 2 5 26 26
Nobs 3 6 5 1 15
Ndag 2 5 5 1 13
Fænologi 13.. …. …. ..09

2018:  Kortnæbbet Gås  Anser brachyrhynchus (0, 593, 102) 
Det blev igen i år et godt år for Kortnæbbet Gås med ny dagsrekord og sæsonrekord for efterårstrækket.
Træk første halvår: 23/1 1 SV Hovvig.
Træk andet halvår: 25/9 2 V Korshage, 3/10 55 V (3 flokke) Korshage og 16/11 30 V Rørvig By - i alt 87.
Årets rastobservationer var 28/3 2 Hovvig og 11 Nørrevang samt 26/10 – 27/10 1 Søndervang.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 55 30 88
Total 1 11 2 57 30 101
MaxRst 11 1 11
Nobs 1 1 1 5 1 9
Ndag 1 1 1 3 1 7
Fænologi 23 28 25.. …. ..16

2017:  Kortnæbbet Gås  Anser brachyrhynchus (0, 94/459, 91 134)
Det blev et rigtigt godt år for Kortnæbbet Gås. For første gang havde vi over 50 rastende, og vi skal faktisk helt tilbage til 1998 for at finde den hidtidige rekord på 26.
Set rastende flere steder på halvøen mellem 16/1 og 17/4 med flest observationer i marts. Ny rekord 8/3 51 Søndervang. Det er en af de største flokke, der er set i Vestsjælland, kun overgået af 16/1 – 18/1 2011 op til 59 i Saltbækvig området. Et par dage senere 10/3 32 Hovvig, er formodentlig gengangere fra den store flok ved Søndervang. Øvrige rasttal på over 10 var: 20/3 15, 24/3 17 og 2/4 14 alle Hovvig.
Der var tre trækdage i første halvår: 2/1 2, 24/3 2 og 16/4 5 i alt 9.
Efterårstræk: 16/10 2, hvilket blev efterårets eneste obs.
18-04-23 LB Vurdering af antal fugle er ikke nem. Der foreligger 43 rastobs fra februar - april fordelt på 29 dage. At tale om fund er helt håbløst - så parentestallet er derfor kun antal individer. Der har givetvis været en del udskiftning af fugle, en halsbåndsmærket er således kun blevet bemærket en gang. Rasttal er derfor sammenstillet ved „standardprocedure“ i.e. største tal pr 10-dages periode (passer også rimeligt, når man kigger på fordelingen af fuglene.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 5 2 11
Total 3 20 211 22 2 258
MaxRst 1 10 51 14 51
Nobs 2 5 21 5 1 34
Ndag 2 4 14 5 1 26
Fænologi 02.. …. …. ..17 16

2016:  Kortnæbbet Gås  Anser brachyrhynchus (0, 89/451, 5/8)
Vi havde 5 dage i januar med op til 3 rastende Ringholm 4/1 (JS) og nok de samme 2 16/1 Søndervang (LB) og 26/1 1 Hovvig (EVR), efterfulgt af 2 set Hovvig 30/3 (PG).
7/11 havde vi igen 2 Hovvig (EVR) og på årets sidste dag 1 rastende Flyndersø (JS).

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 10 2 2 1 15
MaxRst 3 2 2 1 3
Nobs 5 1 1 1 8
Ndag 5 1 1 1 8
Fænologi 02..26 30 07.. ..31

2015:  Kortnæbbet Gås  Anser brachyrhynchus (0, 84/430, 5/21)
Vi havde et endagsbesøg af 2 rastende i Hovvig 17/4 (EVR) efterfulgt af 1 enkelt, som opholdt sig i Hovvig fra 25/5 til 28/5 (EVR).
27/9 09:17 11 NV Flyndersø (EVR) og 5/10 11:45 5 SV efter rast Hovvig (EVR).
Derudover havde vi to observationer af 2 fugle 20/12. 2 overflyvende på Korshage (DO) og 2 rastende i Hovvig (EVR) – formodentlig de samme.

18-04-23 LB To efterårtræksobs tilføjet.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 5 16
Total 2 3 11 5 4 25
MaxRst 2 1 2 2
Nobs 1 3 1 1 2 8
Ndag 1 3 1 1 1 7
Fænologi 17.. ..28 27.. ..05 20

2014:  Kortnæbbet Gås  Anser brachyrhynchus  (0, 82/428, 2/2)
Med kun 2 fund skal vi helt tilbage til 2003 for at finde et dårligere år. Arten optræder godt nok aldrig i de store tal, som er kendt fra det vestlige Danmark, men vi ser trods alt af og til tocifrede antal.
Det var så til gengæld positivt, at den ene rastende var her i næsten tre måneder (8/2 - 28/4), hvor der var spredte obs (11 dage) i Hovvig og området omkring Nakke - observationerne var tidsvis noget klumpet sammen, så måske har flere fugle været involveret. Eneste øvrige var en trækobservation 8/11 1 SØ Korshage.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 3 6 1 13
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 3 3 6 1 13
Ndag 3 2 6 1 12
Fænologi 08.. …. ..28 08

2013:  Kortnæbbet Gås  Anser brachyrhynchus  (0, 77/421, 5/7) 
Der ses ikke mange Kortnæbbede Gæs på vore længdegrader trods vores relativt vestlige placering. Årets fund nærmest i underkanten af det gennemsnitlige.
Eneste trækobservation var 2 fugle 2/4. To enkelt fugle rastede rastede i Hovvig 29/4 og 10/5 og endelig 17/12 2. 1 sås overflyvende Hovvig 15/10.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 3 1 1 2 7
MaxRst 1 1 1 2 2
N 2 1 1 1 5
Fænologi 02.. ..10 15 17

2012:  Kortnæbbet Gås  Anser brachyrhynchus  (0, 70/369, 7/52)
Et ganske godt forårstræk for Rørvighalvøen med 20 trækkende fordelt på en enkelt trækdag i januar og 3 trækdage i marts: 6/1 4 V Skansehage, 5/3 4 Ø og 6/3 1 Ø Korshage samt 7/3 11 Nørrevang. Hertil kommer rastende fugle i Hovvig 16/1 2 og 7/4 7. I andet halvår kun set på en dag: 22/10 08:10 23 NV Korshage (EVR). Det er tredje højeste efterårsdagstotal i rapportens historie.

Rettelse 19-08-2019 LB: Hovvig 7/4 7 (ikke 4) rast. (Total ok).

DOFBasen:2012


2011:  Kortnæbbet Gås  Anser brachyrhynchus (0, 64/339, 6/30)  
Forår: 7/3 10:21 4 trækkende SØ Korshage (JHC, EVR). Måske en lidt underlig trækretning for en art, der har sin yngleudbredelse nordvest for os, men de er nok blevet hevet med af alle de andre gæs, der trak på denne fine gåsetrækdag, hvor 7 gåsearter kunne ses på træk på Korshage. Endvidere 12/3 08:07 1 N Korshage (JHC).
I området Hovvig - Slettermose blev op til 5 rastende fugle set jævnligt i perioden 2/4 – 17/4 (GG, EVR m.fl.) - 17/4 yderlige 9 rast Nakke (LA, OJ).
I andet halvår kun set på en dag: 30/12 9 SV og 2 rastende i Hovvig (AF, JS).

18-04-23 LB Justering af antal 17/4.
DOFBasen:2011


2010:  Kortnæbbet Gås  Anser brachyrhynchus (0, 59/319, 5/20) 
Myldrer i Vestjylland. Ikke mange rammer øst for destinationen, men ses da i nyere tid stort set årligt. I år med 20 fugle.
30/3 1 Ø Korshage (LB) og 2/4 1 rast Hovvig (EVR). 1/9 (PG) og 12/9 (PG, EVR) igen 1 rast Hovvig. Tilhører kategorien løse, afslåede fugle. 19/9 17 V (08:25 5 og 10:26 12) Korshage (LB, KR, KES). En gedigen observation i perioden, hvor arten ankommer nordfra og typisk efter dage med hårde vinde fra vestsektoren.

DOFBasen:2010


2009:  Kortnæbbet Gås  Anser brachyrhynchus  (0, 57/314, 2/5)
8/2 1 Ø Korshage (EVR) og 9/3 4 rastende Nakke (AF) var, hvad der kunne blive af denne fine gåseart til Rørvig. Siden årtusindeskiftet har arten kun svigtet i 2004.

DOFBasen:2009


2008:  Kortnæbbet Gås  Anser brachyrhynchus (0, 55/290, 2/24) 
Eksplosiv bestandsstigning – står tæt i Vestjylland. Bliver samtidig mere regelmæssig her østpå.
1/3 23 SV Hovvig (KES). 11/12 1 afslået rastende mellem Canadagæs på havet ud for Plantagen (LB) - og givet samme 30/12 1 til natterast i Nykøbing Bugt uden for Hovvig-dæmningen, fortsat adopteret af Canadagås (JHC). 24 i alt – normal forekomst i nyere tid.

DOFBasen:2008


2007:  Kortnæbbet Gås  Anser brachyrhynchus  (0, 51/268, 4/22)
I perioden 13/1 til 17/4 holdt en lille flok på op til 13 Kortnæbsgæs til omkring Hovvig og tilstødende lokaliteter, hvor de især blev bemærket ved Galbuen, Nakke Skov og Slettemosegaard (LB, MBB, AF, SFX, PG, EH, PEL, EVR, HVR, KES, AT). I starten af perioden 13/1 til 15/3 sås op til 6 fugle, men de fik selskab af flere fugle, og derefter sås 13 i flokken. Sidst vi havde en større, langtidsrastende flok var i 1998 og 2000.
De konkrete data: 13/1 3, 8/2 - 15/2 og 10/3 - 15/3 6, 16/3 - 17/3 13, 18/3 - 25/3 igen 6 samt 27/3 - 12/4 atter 13 - januar fuglene er nok „en anden flok“.
Endvidere 27/3 2 S Korshage og 17/4 4 V Hovvig (AF).

DOFBasen:2007


2006:  Kortnæbbet Gås  Anser brachyrhynchus  (0, 50/264, 1/4)
Traditionen tro er kun ganske få fugle set: 28/10 4 S Hovvig (KES). Arten ses efterhånden jævnligt i Østdanmark i de traditionelle rastende gåseflokke, herunder Vestsjælland og Storstrøms Amt. I de seneste par år har der været endog pæne tal fra Bøtø Nor, Falster. Der er også en tendens til flere fugle i Sydsverige i de senere år.

DOFBasen:2006


2005:  Kortnæbbet Gås  Anser brachyrhynchus  (0, 48/248, 2/16)
9/1 19 9 V Korshage (JHC, EVR, KES) og 9/10 7 SV Hovvig (EVR). Et rigtigt flot år med et par observationer af en gås, der er ret fåtallig på Sjælland.
De seneste år har resulteret i følgende antal fugle:

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
30 7 12 5 6 1 0

Arten er således – næsten – årlig i vort område af Sjælland.

18-04-23 LB 9/1 ændret dagstotal.

DOFBasen:2005


2003:  Kortnæbbet Gås  Anser brachyrhynchus (0, 47/247, 1/1)
28/9 1 rast Hovvig (EVR). Arten må efterhånden betragtes som årlig gæst, men er stadigvæk relativt sjælden på Sjælland.
De seneste år har resulteret i følgende antal:

1998 1999 2000 2001 2002 2003
30 7 12 5 6 1

Arten har alle dage været sjælden i Rørvig. Tallet fra 1998 skyldes en større, vinterrastende flok, der holdt til i senvinteren.

DOFBasen:2003


2002:  Kortnæbbet Gås  Anser brachyrhynchus  (0, 42/240, 5/7)
I perioden 27/1 1 rast (EVR) og 29/3 - 4/5 2 rast Hovvig området (LB,JHC,PCC,EH,EVR,KES,JS,AT,NHV) - flere gange set sammen med Tundrasædgås og Sædgås.
Forårstræk: 9/4 2 SØ Korshage (LB, PCC), der også blev taget ved Hundested, 11/5 10:00 1 Ø Korshage (EVR) samt 19/5 23:45 1 hørt Nyk Sj. (LB).

17-04-23 LB Justeret: 27/1 1 pillet fra som selvstændig fugl.

DOFBasen:2002


2001:  Kortnæbbet Gås  Anser brachyrhynchus (0, 40/235, 2/5) 
Kun to observationer i år: 20/3 1 rast Hovvig (LB) og 12/5 4 SØ Nykøbing (LB). Arten er normalt meget fåtallig i Rørvig.
De Kortnæbbede Gæs vi ser i Rørvig stammer fra populationen på Svalbard. Fuglene trækker sydpå efter ynglesæsonen er vel overstået, og når Danmark de sidste ti dage af september - næsten alle fugle i landet overvintrer i Vestjylland. Frem til 2001 foreligger der 39 fund på Rørvighalvøen (Fig. 1), og overensstemmelsen med ankomsten på landsplan i september passer smukt med vort lille materiale. Flest fund er der i september (21 % af fundene) og oktober (31 %). Fuglene i oktober antages at være fugle, der er kommet ud af kurs og er på vej til de normale vinterkvarterer. Der foreligger kun ganske få reelle vinterobs., dog blev der i februar og marts 1998 set en rastende flok på op til 26 fugle i Hovvig, hvilket er meget usædvanligt udenfor Vestjylland. Antallet af fugle pr. måned fremgår af Fig. 2. Når man ser bort fra den nævnte vinterrastende flok og ser på den reelle forårsforekomst i marts - april, tyder det på, at kulminationen falder i april - 78 % af samtlige forårsfund er gjort i april. Igen passer dette smukt med forekomsten i Vestjylland, idet den overvintrende bestand i Holland og Danmark trækker tilbage til Svalbard i midten af april måned.

DOFBasen:2001


2000:  Kortnæbbet Gås  Anser brachyrhynchus (0, 37/223, 3/12) 
5/1 1 V Nykøbing (EVR), 25/4 6 rast Hovvig (LB, JS) og 12/11 5 trk Korshage (HVR). Normalt år med ganske få observationer forår og efterår. Bestanden på Svalbard overvintrer i Vestjylland, bl.a. ved Fiil Sø og på Tipperne. Enkelte fugle når dog til Sjælland hvert år.

DOFBasen:2000


1999:  Kortnæbbet Gås  Anser brachyrhynchus  (0, 35/216, 2/7)
Nede på jorden igen efter jubelåret i 1998.
6/2 2 NV Korshage (JHC) og 3/4 5 V Nykøbing Sj. (EVR).
Et normalt år med ganske få observationer af denne gås. Den svalbardske bestand overvintrer bl.a. i Vestjylland, men enkelte fugle ses dog hvert år på Sjælland.

DOFBasen:1999


1998:  Kortnæbbet Gås  Anser brachyrhynchus (0, 31/186, 4/30) 
Året lagde ud med 21/2 2 V Korshage (KES). Dagen efter opdagedes en flok på ikke færre end 26 fugle, der rastede i Hovvig i perioden 22/2 - 20/3 (9 indsendere). Flokken kunne næsten dagligt iagttages på markerne mellem Nakke og Brentebjerg. Dette er et meget højt tal for Sjælland, når det gælder rastende fugle, og er naturligvis lokal rastrekord.
Efteråret gav 26/9 1 SV Hovvig (EVR, HVR) og 5/10 1 V Korshage (EVR). Forekomstmæssigt lige efter bogen.
Et fornemt år.

DOFBasen:1998


1997:  Kortnæbbet Gås  Anser brachyrhynchus  (0, 29/166, 2/20)
Fænologi (19/2 – 31/5) og (11/9 - 11/11)
Sjælden efterårstrækgæst og uregelmæssig forårstrækgæst.
Tidligere tilfældig om foråret. I dag uregelmæssig med fifty -fifty fordeling af rast/trækiagttagelser medio februar - ultimo maj . Flest fugle (46 %) er set i perioden medio - ultimo april. Sjælden efterårsgæst med en overvægt af iagttagelser af regulært trækkende flokke medio september - medio november. Flest fugle (57 %) er set i perioden ultimo september - primo oktober oftest i forbindelse med havobsaktivitet på Korshage.
Største rasttal er fra foråret: 26/4 1979 6 Hovvig.
De 3 største trækobservationer: 29/9 1995 29 VSV Korshage, 11/11 1990 25 NV Nykøbing Sjælland og 3/10 1994 18 V Korshage.
Årstotaler 1973 - 1998. Femårsgennemsnit og højeste årstotal i hver femårsperiode.

Periode 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
Gennemsnit 1 4 5 7 20
Maksimum 4 9 22 27 39

1997: 21/9 - 24/9 5 og 31/12 15 Hovvig (PG). Første vinteriagttagelse og hidtil største rasttal fra området.

DOFBasen:1997


1996:  Kortnæbbet Gås  Anser brachyrhynchus  (0, 26/145, 3/21)
21/5 2 NØ (05:48) Korshage (EVR) og 31/5 8 NØ (19:18) Rørvig Bugt (LB). Begge observationer er usædvanligt sene. Sidstnævnte obs er næstseneste på Sjælland. Der kendes kun et senere fund 6/6 1983 1 Selsø. Trækflokke ultimo maj er ligeledes meget usædvanlige. Her kendes også kun en obs fra tidligere: 24/5 1989 16 NV Kongelunden (kilde - Fups 1983 - 1995 og diverse Sjællandsrapporter 1971 - 1983).
Efterår : 21/10 11 trækkende (12:44) Korshage (HVR). 3. efterår i „rap“ med trækobs fra Korshage.

DOFBasen:1996


1995:  Kortnæbbet Gås  Anser brachyrhynchus  (0, 20/106, 6/39)
Fornem optræden.
Korshage: 29/9 29 (5 05:57, 14 07:46 og 10 17:15) se også gås sp. denne dag (EVR m.fl), 16/10 2 V (08:07) og 20/10 7 SV (14:35).
Rast Hovvig: 4/10 - 29/10 1 (EVR m.fl.).

DOFBasen:1995


Kortnæbbet Gås  Anser brachyrhynchus  

1994: (0, 16/85, 4/21)
11/9 06:21 1 SV (EVR, HVR), 12/9 06:38 1 trk (HVR), 1/10 07:45/07:58 1 S (JHC, EVR, KES) og 12:40 18 V (JHC) alle Korshage.

1993: (0, 15/84, 1/1)
4/10 - 5/10 1 rast med halsbånd „U81“ Hovvig (NN, EVR).

1992: (0, 14/81, 1/3)
25/4 3 SV → rast Hovvig (JB, LB, JHC, PKK, PEL, JS, JW).

1990: (0, 12/54, 2/27)
8/10 06:58 2 V Korshage (LB, EVR) og 11/11 25 SV (1 flok) Nyk Sj (LB).

1989: (0, 11/51, 1/3)
19/2 14:00 3 V Hovvig (EVR).

1987: (0, 10/50, 1/1)
28/3 06:45 1 trk Korshage (LRU, TSB) - vel identisk med denne fra DOFbasen: 28/3 1 rast Hovvig (Morten Lisse).

1986: (0, 9/46, 1/4)
5/10 10:07 4 SØ Korshage (EVR).

1985: (0, 8/24, 1/22)
28/9 12:30 22 V Korshage (EVR, HVR).

1982: (0, 7/17, 1/7)
11/10 12:50 7 V Sandflugtsplantagen (EVR).

1981: (0, 5/14, 2/3)
4/4 1 rast Hovvig (JHC) og 18/10 07:05 2 SØ Korshage (LB, PEL, EVR).

1979: (0, 2/4, 3/10)
11/4 09:55 1 SØ Korshage (LB, JHC, JSK), 18/4 3 rast (EVR) og 26/4 6 rast (LB) alle Hovvig.

1977: (0, 0, 2/4)
17/9 2 V Koshage (JHC) og 18/9 08:46 2 V Korshage (EVR).

1967: (0, 0, 0)
Observationen 27/3 2 trk Korshage (NN) anses for tvivlsom og er ikke talt med i statistikkerne.

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 49 49
Total 1 1 1 50 53
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 1 1 1 3 6
Ndag 1 1 1 3 6
Fænologi 25·· ···· ··03 06··13

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 72 75
Total 3 72 75
MaxRst
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 20 15··26

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 32 33
Total 2 1 32 35
MaxRst 2 2
Nobs 1 1 2 4
Ndag 1 1 2 4
Fænologi 06·· ··20 02··20

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 18 4 22
Total 8 46 4 58
MaxRst 2 5 26 26
Nobs 3 6 5 1 15
Ndag 2 5 5 1 13
Fænologi 13·· ···· ···· ··09

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 55 30 88
Total 1 13 2 56 30 102
MaxRst 11 1 11
Nobs 1 2 1 3 1 8
Ndag 1 1 1 3 1 7
Fænologi 23 28 25·· ···· ··16

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 5 2 11
Total 2 14 95 6 2 119
MaxRst 1 10 51 14 51
Nobs 2 6 20 5 1 34
Ndag 2 5 14 5 1 27
Fænologi 02·· ···· ···· ··17 16

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 2 2 1 11
MaxRst 3 2 2 1 3
Nobs 5 1 1 1 8
Ndag 5 1 1 1 8
Fænologi 02··26 30 07·· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 5 16
Total 2 11 5 4 22
MaxRst 2 1 2 2
Nobs 1 3 1 1 2 8
Ndag 1 3 1 1 1 7
Fænologi 17·· ··28 27·· ··05 20

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2 1 1 6
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 3 3 6 1 13
Ndag 3 2 6 1 12
Fænologi 08·· ···· ··28 08

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 3 1 2 6
MaxRst 1 1 1 2 2
Nobs 2 1 1 1 5
Ndag 2 1 1 1 5
Fænologi 02·· ··10 15 17

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 16 23 43
Total 6 16 7 23 52
MaxRst 2 7 7
Nobs 2 3 1 1 7
Ndag 2 3 1 1 7
Fænologi 06··16 05·· ··07 22

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 11 16
Total 5 19 13 37
MaxRst 9 2 9
Nobs 2 8 2 12
Ndag 2 7 1 10
Fænologi 07·· ··17 30

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 17 18
Total 1 1 18 20
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 4 6
Ndag 1 1 3 5
Fænologi 30·· ··02 01··19

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 4 5
MaxRst 4 4
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 08·· ··09

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 23 1 24
Total 23 2 25
MaxRst 1 1
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 01 11··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 8 4 23
Total 11 64 17 92
MaxRst 3 6 13 13 13
Nobs 1 5 16 8 30
Ndag 1 4 11 7 23
Fænologi 13·· ···· ···· ··17

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 4 4
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 28

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 18 7 25
Total 18 7 25
MaxRst
Nobs 2 1 3
Ndag 1 1 2
Fænologi 09 09

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 28

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 1 5 4 2 12
MaxRst 1 3 2 2 3
Nobs 1 4 12 3 20
Ndag 1 3 10 3 17
Fænologi 27 29·· ···· ··19

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 1 4 5
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 20 12

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 6
Total 1 6 5 12
MaxRst 6 6
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 05 25 12art/01580.txt · Sidst ændret: 2023/10/21 18:23 af lb