Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:01620

Indholdsfortegnelse

Andefugle

Indisk Gås Anser indicus eu01620

Status


2010 - 2019: Vinter: Tilfældig Forår: Tilfældig Sommer: - Efterår: Tilfældig

Fotos


Indisk Gaas

Årsrapporter


2024:  Indisk Gås  Anser indicus  

DOFBasen:2024


2023:  Indisk Gås  Anser indicus  

DOFBasen:2023


2018:  Indisk Gås  Anser indicus (0, 8/15, 1/1) 
Et adult eksemplar blev set sammen med Grågæs i Hovvig 14/5, 20/5, 23/5 og 24/5. Kunne i princippet være samme fugl, der senere blev set i juni ved Tamosen og i august ved Tissø. Ikke set på Rørvighalvøen siden 2014.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 4
MaxRst 1 1
Nobs 4 4
Ndag 4 4
Fænologi 14..24

2014:  Indisk Gås  Anser indicus  (0, 7/14, 1/1)
En enkelt Indisk Gås blev observeret 22/12 rastende i Hovvig (EVR). Det er kun anden gang siden 2000, at denne art er set på Rørvighalvøen.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 22

2012:  Indisk Gås  Anser indicus  (0, 5/12, 2/2)
Første observationer siden 2000. I alt 16 rapporter fordelt på 7 dage.
13/1 1 Hovvig (JS m.fl.), 8/2 – 12/2 1 Nakke Nord (JS m.fl.) og 19/11 1 Hovvig (AF, EVR) altid sammen med Grågæs.
Umiddelbart ligger det lige for at antage, at det er samme, men hvor kan den have været i de mellemliggende perioder?
Eneste yderligere observation fra Vestsjælland er: 8/11 1 Klint Sø. Nordsjælland giver heller ikke meget hjælp: 15/1 Eskildø og 20/5 1 Holløse Bredning. Så hvis det er samme fugl, må den have gemt sig godt på et ukendt sted.

DOFBasen:2012


2000:  Indisk Gås  Anser indicus  (0, 11, 1)
En enkelt fugl opholdt sig i Hovvig området mellem 15/3 og 18/4, hvor den blev registreret på 9 observationsdage (LB, EVR, HVR, KES, JS). Arten er ikke tidligere set i marts og april, idet næsten alle vore Indiske Gæs er set mellem maj og august.

DOFBasen:2000


1999:  Indisk Gås  Anser indicus  (0, 10, 1)
14/2, 16/2 og 20/2 1 rst Hovvig (EVR, HVR) er vores første februar obs. af denne flotte gås, der har etableret en fritlevende bestand i bl.a. Norge.

DOFBasen:1999


1998:  Indisk Gås  Anser indicus  (0, 4, 6)
En større flok holdt sommerferie i Hovvig området og er indrapporteret fra 19/6 til 20/8. Fra første dag var der 6 fugle, men efter 23/6 var der kun 5. Fra 17/7 yderligere reduktion til 4 fugle, der dog holdt stand frem til 20/8.
Der er nu iagttaget i alt 10 Indiske Gæs i Rørvig, og dem kan vi dvæle lidt ved.
Iagttagelserne fordeler sig således:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 0 0 4 6 5 4 0 0 0 0

Denne nydelige gås har i mange år været betragtet som „med sikkerhed escape“, når den endelig dukkede op, og arten har haft det vanskeligt i andegården med de mange „rigtige“ gæs. De vildtlevende bestande findes i Centralasien mod vest til Manchuriet og mod syd til Ladakh. Hovedparten trækker mod syd over Himalaya til Pakistan, og der er ingen indikationer af vestgående trækbevægelser overhovedet (Cramp et al. 1977 p. 422). Det er derfor sikkert, at vore Indiske Gæs ikke er spontane.
Ser man nærmere på vore 3 lokale fund af Indiske Gæs, kan vejrsituationen lines op:
1985: 20/5 - 23/5 2 rst i Hovvig: Perioden karakteriseret af varm sydøstlig luftstrøm med flere fuglearter af sydøstlig oprindelse.
1992: 22/5 2 trk NØ KH under samme vejrforhold.
1998: Ankomst 19/6 af 6 fugle som nævnt, og en periode forinden med varm vind fra sydøst.
Indiske Gæs har etableret en fritlevende bestand i både Norge og Sverige, og vort spinkle materiale tyder på, at fuglene stammer fra disse bestande. Såfremt det entydigt var escape´s ville fuglene antageligt også forekomme i november, januar, marts etc., men vore observationer tyder på, at det er fugle under forårstræk, der havner i Rørvig. Det er nemlig mærkeligt, at ingen fugle undslipper udenfor forårstræktiden. Indisk Gås hører til i kategori C - altså under arter, der har etableret en fritlevende bestand i Europa, og helt på linie med Kanadagås og Fasan - en kategori, hvor „spontane“ arter som Dværggås, Vandrefalk m.fl. antageligt snart kan henvises til. Ingen af vores gæs har været ringmærkede.

DOFBasen:1998


1997:  Indisk Gås  Anser indicus (0, 4, 0) 
Tilfældig gæst, 2 iagttagelser.
1985: 20/5 - 23/5 2 Hovvig.
1992: 22/5: 2 NØ Korshage.
Escape selvom begge observationer er gjort i varme sydøstenvindsperioder på det klassiske hittidspunkt ultimo maj.

DOFBasen:1997


Indisk Gås  Anser indicus  

1992: 2
22/5 2 NØ (14:00) KH (EVR,KES,Henrik Jepsen) i internationalt selskab med en Canadagås.
Sidste set 1985.
Også dengang dukkede de op i en varm østenvinds-domineret højtryksperiode.
Escape eller måske fugle fra den lille forvildede fritlevende Norske bestand.

1985: 2
20/5 og 23/5 2 R HV {PCC,EVR).
Tvivlsomt om den skal regnes med i artslisten.

DOFBasen:<1995art/01620.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1