Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:01610

Andefugle

Grågås Anser anser eu01610

Status


2010 - 2019: Vinter: Meget almindelig Forår: Meget almindelig Sommer: Meget almindelig Efterår: Meget almindelig

Fotos


Graagaas

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Tekst


Ovenstående figur er baseret på et udvalg af de rullende 5 årsgennemsnit fra rapporterne. De konkrete tal kan ses i boxen nedenfor.
Grågåsen succes - især som rastende i Hovvig har været et gennemgående tema i stort set alle vores rapporter. Dette samlede overblik viser, hvor markant fremgangen har været. I hele træskolængder kan man sige, at der stort set er sket en fordobling af de månedlige makstal fra den ene 5 års periode til den næste. Bemærk også at tidligere forsvandt Grågåsen om vinteren. De fleste fugle forlod området i forbindelse med jagtstarten, så både ophøret af jagten og det mildere klima har været med til at danne basis for fremgangen. Både tællerene og områdets administratorer bør kunne nyde tallene og være yderst tilfredse med deres indsats. (LB 21 mar 2016).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1971 - 1975 2,6 16,6 16,4 17,8 7 26,6 6,8 0,2 0,2
1976 - 1980 0,2 18 21,8 22,4 35,6 17,8 51,2 35,6 9,6 12,6 0,2
1981 - 1985 0,2 2,6 38,2 40,6 33 18,2 56,6 57,8 71,6 97 7,2 1,6
1986 - 1990 1,2 22,6 37 50,6 69,4 25,4 127,8 205 154,8 102 52,6 11,6
1991 - 1995 30 95,8 89,2 75,4 105,2 28,8 252,8 384 291,8 239 61 10,4
1996 - 2000 22,8 105,4 110,6 40,4 59,2 8 242,6 400,8 321,6 147,6 27,2 17
2001 - 2005 152,6 337,6 205 88 139,8 198,6 369,6 738,2 607,4 304,4 11,2 8,6
2006 - 2010 378,4 534,4 310,2 98,6 228,8 387,6 996,4 1582 1425,8 745,6 211,6 392,8
2011 - 2015 478 321 321,6 171,6 601,4 801,4 1144 2000 2388 1100 559,8 372

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Grågås  Anser anser  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 38 199 454 691
Total 1480 402 517 2399
MaxRst 302 85 140 302
Nobs 81 88 132 301
Ndag 28 24 31 83
Fænologi 01·· ···· ··31

2023:  Grågås  Anser anser  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 59 94 883 84 384 39 123 140 302 186 477 81 2852
Total 1051 1574 1288 137 604 47 214 5041 457 587 635 569 12204
MaxRst 285 600 150 50 970 1130 1650 3950 3000 900 650 160 3950
Nobs 102 118 172 119 102 47 60 57 51 49 63 67 1007
Ndag 27 27 30 30 30 27 30 29 28 25 29 30 342
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2022:  Grågås  Anser anser  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 135 204 569 43 394 19 98 78 1400 956 56 41 3993
Total 2072 836 1375 326 3490 4026 98 2947 1400 956 56 41 17623
MaxRst 310 125 140 61 1500 1370 2460 2840 1820 540 280 360 2840
Nobs 47 59 88 58 57 58 51 46 47 64 52 37 664
Ndag 24 26 29 28 28 29 27 27 26 30 26 21 321
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:  Grågås  Anser anser  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 151 421 866 109 301 29 87 191 418 392 84 88 3137
Total 151 421 866 109 301 29 87 191 3340 392 84 88 6059
MaxRst 370 700 630 88 830 1360 1270 1000 2900 920 140 148 2900
Nobs 112 144 275 257 126 48 38 69 55 57 61 63 1305
Ndag 30 27 31 30 31 25 24 29 28 26 28 25 334
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2020:  Grågås  Anser anser  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 104 41 413 93 348 42 58 197 46 447 406 23 2218
Total 104 41 413 93 348 42 58 2772 46 447 406 23 4793
MaxRst 380 114 94 93 1030 1540 1640 2570 2040 1540 200 500 2570
Nobs 89 121 181 110 66 32 27 42 21 33 48 48 818
Ndag 27 28 31 29 29 25 19 25 17 20 25 26 301
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Grågås  Anser anser 

Træk første halvår: 3/1 - 26/6 i alt 1576, flest 16/2 295 – I alt 76 observationsdage.
Træk andet halvår: 7/7 - 28/12 i alt 2715, flest 28/10 1837. - I alt 45 observationsdage. 

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
230 220 180 180 250 240 300 95 75 87 60 60 100 580 1200 940 810 1110 1060 1500 1650 1100 930 2350 2500 2000 700 380 270 60 30 45 40 280 7 380

15/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 479 570 92 81 102 34 155 214 2125 151 33 4057
Total 1545 1737 1585 211 311 603 255 3193 298 2163 180 43 12124
MaxRst 350 363 300 87 1200 1110 1650 2530 2500 380 50 380 2530
Nobs 73 148 189 94 56 27 33 38 33 45 36 21 793
Ndag 26 25 31 30 26 22 28 27 25 21 24 16 301
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Grågås  Anser anser  
Mange Grågås i Hovvig, men en nedgang i forhold til 2017. Der var dog flere observationsdage mellem 23/5 og 7/9 med over 1000 rastende.
Træk første halvår: 5/1 - 7/6 i alt 2369. Flest 1619 blev set i marts, som traditionelt er den store grågåse trækmåned om foråret. Største dagstotal 24/3 328.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 2/8 2500):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
365 330 400 75 1090 1200 1200 2500 1300 670 150 450

Der blev noteret ynglefugle i Hovvig fra 5/5 til 29/5. Største antal par med pulli 29/5 15.

Træk andet halvår: 7/7 – 29/12 i alt 795, hvilket er knapt halvdelen af 10 årsgennemsnittet (2008 - 2017). Største dagstotal 19/10 219.
En farvemærket Grågås med blåt halsbånd mærket 15/6 2017 i Hudiksvall i Sverige blev aflæst 10/2 og 28/2 på Slettemose af JS. Afstanden mellem mærkning og aflæsning er 716 km. Et konkret eksempel på at svenske Grågæs raster på Rørvighalvøen inden, de trækker nordover mod ynglepladserne. 28/5 2018 var den tilbage i Hudiksvall.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 37 64 1617 293 325 31 32 31 31 544 67 90 3162
Total 3669 5660 7067 1851 9676 13737 11924 12151 11253 4513 1042 4086 86629
MaxRst 365 480 400 76 1090 1200 1200 2500 2100 670 220 450 2500
Nobs 55 72 146 81 82 26 25 31 36 39 25 34 652
Ndag 28 26 31 30 30 25 20 26 27 22 18 24 307
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Grågås  Anser anser  
Træk første halvår: 10/1 - 3/6 i alt 1972. Største dagstotal 12/3 369.
Igen i år mange Grågæs i Hovvig fra 14/8 til 15/9 havde vi 12 observationsdage med mindst 2000 rastende Grågæs.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 14/9 2880):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
590 545 250 60 735 950 1200 2500 2880 1125 413 320

Der blev set ynglefugle i Hovvig fra 7/4 til 18/5. Største antal pulli 18/5 33.
Træk andet halvår: 13/7 – 28/12 i alt 1790, som ligger over gennemsnittet for de seneste 10 år. Største dagstotal 19/10 844.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 62 242 1424 52 189 3 25 150 170 1221 194 30 3762
Total 9330 8592 6010 1362 7644 16279 19646 64794 61590 14980 6707 3037 219971
MaxRst 590 545 250 60 735 950 1200 2500 2880 1125 413 320 2880
Nobs 71 118 138 92 66 40 38 74 66 68 69 39 879
Ndag 26 28 31 28 28 24 21 28 28 24 22 23 311
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Grågås  Anser anser  
I Hovvig blev der i perioden fra 27/7 til 29/8 og fra 25/9 frem til 4/10 jævnligt talt over 1.500 Grågæs. 22/8 satte EVR ny rastrekord for august med 3.650 rastende - det højeste antal rastende i 2016.
Træk første halvår: 7/1 - 3/6 i alt 2.404. Største dagstotal 8/3 422, herefter 16/3 340.
Træk andet halvår: 7/7 – 31/12 i alt 1165. Største dagstotal 29/10 58.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 59 792 1359 47 133 14 13 21 144 799 109 79 3569
Total 12834 5446 5104 1379 4786 16062 19906 46761 17906 12105 4375 1393 148057
MaxRst 1000 400 460 68 1080 1060 1880 3650 1890 2320 1000 405 3650
Nobs 61 136 162 88 78 33 41 30 27 58 30 27 771
Ndag 28 28 28 29 31 25 29 27 21 23 20 21 310
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Grågås  Anser anser  
Igen i år ny rekord for antallet af rastende Grågæs i Hovvig. 19/9 talte EVR 3730 Grågæs og slog dermed for fjerde gang i 2015 dagsrekorden for antallet af rastende Grågæs i Hovvig. I perioden 7/9 til 19/9 blev der således observeret over 2000 Grågæs på otte observationsdage. Med hensyn til yngel, så er et konservativt bud 25 - 27 par i Hovvig, Slettermosegård 6 - 8 par, søen ved Nakke Kær 3 par og Flyndersø mindst 2 kuld, så alt i alt pænt med kuld. Desuden 1 rugende fugl 29/3 Dybesø.
Derimod var der igen i 2015 tilbagegang for trækkende Grågæs. Særligt efterårstrækket var i den lave ende og under halvdelen af trækket i 2014.
Forårstræk: 2/1 - 29/5 i alt 1799. Største dagstotal 8/3 214. Forårstrækket er faldende og var igen noget mindre end de foregående år.
Efterårstræk: 4/6 – 25/12 i alt 1641. De to bedste trækdage var 28/10 335 og 11/11 327.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 29 404 1191 88 87 8 34 223 819 536 21 3440
Total 5419 5022 3662 892 6792 3038 10630 18676 31305 14603 4999 5133 110171
MaxRst 1065 635 272 120 1010 1000 980 2580 3730 1570 500 500 3730
Nobs 39 96 172 64 66 13 24 17 22 38 47 46 644
Ndag 19 24 31 25 24 11 21 16 19 22 25 26 263
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2014:  Grågås  Anser anser  
Forårstræk: 5/1 - 2/6 i alt 2043. Heraf trak 1300 svarende til 64 % ultimo februar - primo marts. Største dagstotal 9/3 396. Forårstrækket var en smule mindre end de foregående år.
Efterårstræk: 6/7 – 30/12 i alt 3955 hvilket er ny sæsonrekord. De to bedste trækdage faldt midt i oktober 14/10 1193 og 15/10 935.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 28/8 3000):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
550 300 206 130 600 770 2220 3000 2200 630 1210 540

De 3000 rastende Grågæs i Hovvig den 28/8 er ny rekord og slår den kun 2 år gamle rekord på 2500. Rekorden var kulminationen på 15 observationsdage fra den 29/7 til den 29/8 med over 2000 Grågæs i Hovvig. Det gik også rigtigt godt med yngel blandt Grågæssene i Hovvig i 2014, hvor der mindst kom 26 kuld gæslinger fra reden.
DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 684 993 109 232 8 35 123 242 3205 242 56 5946
Total 3213 4649 3568 1047 2925 4167 10265 33856 3434 7258 2945 2686 80013
MaxRst 550 300 294 130 600 770 2220 3000 2200 630 1210 540 3000
Nobs 27 133 107 71 53 15 12 20 13 51 29 27 558
Ndag 18 23 26 26 25 13 12 17 11 26 18 18 233
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2013:  Grågås  Anser anser  
Igen blev der observeret mange Grågæs, både rastende og trækkende. I alt blev der i første halvår observeret 2735 trækkende Grågæs, hvilket er ca 10% færre end i rekordåret 2012, næppe nogen signifikant forskel. Yderdatoerne var 1/1 – 12/6. Trækket kulminerede ultimo marts – primo april (28/3 – 3/4), hvor halvdelen af forårstotalen passerede igennem, Største dag var dog allerede 5/3 med 451. Efterårstrækket omfattede knap 1500 fugle, med kulmination medio oktober.
I første halvår var det maksimale antal rastende fugle i Hovvig lidt over gennemsnittet fra de senere år, men fra juni og frem til oktober var antallet betydeligt højere end gennemsnitligt, men igen lidt lavere end i rekordåret 2012. Større rasttal er også noteret fra Ringholm 19/1 920, Slettermosegård 27/1 126 og 24/3 400 samt Søndervang 21/2 200.
Der er ingen oplysninger, der kan dokumentere antallet af ynglepar i Hovvig. Uden for Hovvig er der fundet enkelte ynglepar i Dybesø, Flyndersø og Slettermosegård. Herudover blev der set 3 kuld samtidig i vandhullet ved Danmarks midtpunkt. Det er næppe ynglefuglene fra Dybesø eller Flyndersø, og slet ikke fugle fra syd for Rørvig, så der har i hvert fald været 5 ynglepar på den nordlige del af halvøen.
Største rasttal pr. måned i Hovvig

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
570 188 344 180 483 670 1300 2030 2300 650 390 300

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 99 1527 951 143 6 6 2 225 804 372 83 4227
Total 4205 1219 4577 1630 1387 3178 3604 12872 13605 4064 936 1358 52635
MaxRst 920 200 400 180 483 670 1300 2030 2300 650 390 300 2300
N 24 28 90 65 54 11 11 13 21 27 23 22 389
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2012:  Grågås  Anser anser  
Det maksimale antal rastende fugle i Hovvig var i løbet af vinteren og det tidlige forår på niveau med de foregående år, mens det i forsommeren var væsentligt over. Medio efteråret er der rigtigt mange Grågæs i Hovvig. 1/10 anslår EVR antallet af Grågås til 2500. Det højeste registrerede antal rastende nogensinde.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2012, gennemsnit 2007 - 2011, absolut maksimum).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
640 397 486 148 550 950 0 940 2300 2500 442 220
407 567 341 140 272 489 1089 1552 1484 518 210 396
716 870 640 280 364 760 1608 1740 2310 880 486 800

Kan også ses rastende/fouragerende udenfor Hovvig. Følgende er maxtal fra lokaliteter udenfor dette område: 21/1 268 Søndervang, 10/2 455 Nakke Nord, 11/2 275 Rørvig Bugt, 25/2 53 Nakke Skov (vandhul syd for byen), 24/3 15 Korshage/Flyndersø, 29/3 60 Nørrevang, 14/4 25 Dybesø, og 16/9 310 Slettermosegaard.
Der blev i alt noteret 3149 trækkende Grågæs i første halvår og det er ny rekord. Tidsmæssig fordeling af 3149 trækkende Grågæs i første halvår 2012. Yderdatoer 1/1 – 6/6.

J a n F e b M a r A p r M a j J
19 335 68 30 117 1505 729 25 18 23 16 13 131 114 6

Den 3/3 blev der sat ny dagsrekord med 910 trækkende. Ynglefugle: Mindst 8 kuld i Hovvig og et enkel kuld ved hhv. Nakke Skov, Dybsø og Flyndersø i alt 11 kuld på Rørvighalvøen.
Trækkende fugle blev i andet halvår set mellem 11/7 og 31/12 med følgende månedsfordeling:

Juli August September Oktober November December
66 0 59 516 162 28

I alt blev det til 831, som er i den pæne ende. Eneste dag med over 100 trækkende faldt 12/10 162 SV.

DOFBasen:2012


2011:  Grågås  Anser anser  
Dominerede atter billedet i Hovvig og holdt sig på et højt leje. Ny rekord i april og maj.
Maxrast pr måned i Hovvig: (1 linje 2011, 2.linje gennemsnit 2006 – 2010, 3. linje absolut max)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
270 520 300 280 364 617 1220 1460 1410 560 62 300
378 534 310 98 232 435 996 1582 1425 582 212 392
716 870 640 186 280 760 1608 1740 2310 880 486 800

Kan også ses rastende/fouragerende udenfor Hovvig. Følgende er maxtal fra lokaliter udenfor dette område: 1/2 142 Rørvig Bugt, 26/2 200 Nakke Nord, 2/3 260 Ringholm, 11/3 64 Søndervang, 30/3 105 Nakke Skov (vandhul syd for byen), 9/4 11 Korshage/Flyndersø, 15/4 8 Dybesø, 23/4 41 Nørrevang og 15/5 169 Slettermose.
9/1 – 6/6 blev i alt 2506 Grågæs bedømt til at være trækkende. Det er hidtil højeste forårstotal. De første nordøstgående blev bemærket fra Hovvig tårnet 9/1 og i årets to første måneder, var der en del iagttagelser af Grågæs i bevægelse over halvøen. Det drejer sig nok til en hvis grad om fugle, som flytter omkring efter egnede fouragerings muligheder. Primo marts kulmirede det egentlige forårstræk med et par rigtig gode trækdage 7/3 533 og 8/3 620. Sidstnævnte er blot 14 fugle fra den gældende forårsdagsrekord, som er fra 12/3 2007. Øvrige dage med trecifrede dagstotaler var alle fra marts: 9/3 114, 12/3 195, 13/3 189, 21/3 118 og 22/3 102. Totalen endte på 2506 hvilket er ny rekord, dog kun med 11 fugle.
Tidsmæssig fordeling af 2506 trækkende Grågæs i første halvår 2011. Yderdatoer 9/1 – 6/6.

J a n F e b M a r A p r M a j J
2 21 38 73 0 36 1284 514 288 52 15 9 72 38 47 17

Ynglefugle: Ca. 20 kuld i Hovvig og 5 kuld ved Slettermose. Ingen samlet opgørelse foreligger.
Trækkende fugle blev i andet halvår set mellem 10/7 og 31/12 med følgende månedsfordeling:

Juli August September Oktober November December
38 0 225 67 187 69

I alt blev det til 586, hvilket ikke kan siges at være pralende, men totalen ligger trods alt lige over gennemsnittet. Eneste dag med over 100 trækkende faldt ret tidligt 15/9 215 SV.

DOFBasen:2011


2010:  Grågås  Anser anser  
Mange og vinterresistente!
Hovvig rast-skema: Linie 1 maksimale rasttal 2010, linie 2 gennemsnit 2005 - 2009, linie 3 maksimale rasttal alle år. Desuden en linie 4 med gennemsnit for de 5 første år i 80’erne for at perspektivere udviklingen.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2010 7 0 207 120 248 455 615 1740 2310 295 246 0
gms 05-09 455 659 320 95 207 387 991 1402 1204 524 169 359
max 716 870 640 186 280 760 1608 1640 1260 880 486 800
gms 80-84 14 34 46 52 53 26 95 72 82 96 3 1

Der må være grænser for vækst - selv for Grågæs, men denne grænse synes ikke nået endnu, da der igen er markante rekorder. Det er i topmånederne august og september og 1/9 2310 (PG - minutiøst med kliktælleren) er det højeste antal nogensinde i Hovvig.
Selvom vintrene stort set tømte Hovvig holdt Grågæssene fint stand. Rykkede i stedet til 7/1 450 Ringholm, nok samme som 2/1 345 Nykøbing Bugt, og godt ind i marts stadig en del uden for vigen: 6/3 680 Ringholm og 14/3 180 Søndervang.
Opbygningen i Hovvig løbet af sommeren sker gradvist - således 7/8 750, 12/8 1125, 26/8 1740 til det topper 1/9 2310, 12/9 1840 og herfra hurtigt faldende antal. I december må gæssene igen ud af vinterfrosne Hovvig, flest meldt 20/12 290 Rørvig Bugt. Ingen decembertal fra Ringholm.
Forårstræk: Stort set bevægelser af Grågæs året rundt, teknisk 2617 forårstræk, men det egentlige træk er 26/2 - 1/4 med i alt 2278 Ø, især fra Korshage. Trækket kulminerede lidt sent i anden halvdel af marts med især 14/3 108, 16/3 129, 17/3 187, 18/3 210, 19/3 228, 23/3 297 og 26/3 232. Billedet senere er langt mere rodet og tallene er små.
Efterårstræk: 1552 som total, men igen er det målrettede træk især 11/10 387, 15/10 504 og 22/10 167 SV Hovvig, dvs 1058 på disse 3 dage.
Yngleforekomst: Flittig reproduktion i Hovvig, hvor pull meldes fra 8/5. 5 par med pull noteret Slettermose. Spredt andre steder inklusive Flyndersø og Dybesø.

DOFBasen:2010


2009:  Grågås  Anser anser  
Der er stadig masser af Grågæs omkring Rørvig – ingen nye rekorder, men flere måneder rigtig tæt på topnoteringen.
Som sædvanligt mange gæs i Hovvig og Ringholm området, her er maksimum tallene i den klassiske tabel:
Største rasttal pr måned (2009, gennemsnit 2004 - 2008 og absolut maksimum):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
566 805 375 101 196 353 1240 1520 1260 510 128 480
366 568 302 103 204 353 929 1272 1093 585 145 305
716 870 640 186 280 760 1608 1640 1260 880 486 800

I dagene 10/2 – 13/2 var gæssene fra Hovvig taget på fourageringstogt til Søndervang, hvor der blev set op til 800. Dette gentog sig 7/3, hvor der blev set 300.
Forårstræk 8/2 – 30/5 i alt 2333, flest 3/3 575, 4/3 270, 9/3 290 og 14/3 212. Helt normalt med de fleste fugle i marts.
Forårstræk Grågås 2009 fordelt på 10 dages perioder:

F e b M a r A p r M a j I alt
22 2 343 1149 605 19 52 7 - 10 82 42 2333

Ynglepar er indsendt fra Hovvig min. 5, Dybesø 1 par og Flyndersøområdet 2 par.
Efterårstræk 2/9 – 8/12 i alt 2113, flest 18/9 250, 9/10 151, 11/10 103, 28/10 105 og 29/10 1296.
Efterårstræk Grågås 2009 fordelt på 10 dages perioder:

S e p O k t N o v D e c I alt
93 313 3 163 103 1401 - - - 37 - - 2113

Ingen større rasttal uden for Hovvig området i efteråret.

DOFBasen:2009


2008:  Grågås  Anser anser  
Fortsætter uhæmmet sin fremmarch – hvor har vi grænsen? Det ses tydeligt i Hovvigtallene
(månedsmaksimum, gennemsnit 2003 - 2007, absolut maksimum):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
476 870 181 14 280 260 1608 1640 1260 880 486 800
283 470 270 123 175 351 657 1066 721 422 49 145
716 640 640 186 270 760 760 1610 1180 880 145 400

Går man 25 år tilbage er gennemsnitstallene således (1980 - 1984):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
14 34 46 52 53 26 95 72 82 96 3 1

Der er altså tale om en af de mest synlige og dramatisk udviklinger i halvøens ornitologi, som er accelereret de sidste 5 - 10 år og kun har sin sammenligning med Skarvens indtog.
Hovvigtallene indeholder 7 måneder med rekordtal og de 1640 i august er højeste notering nogensinde. Det arten lægger til i øjeblikket (efter dels en generel fremgang, dels en omlægning af trækket med udtalt lokal overvintring eller korttræk) er tydeligvis, at Hovvig er udnævnt til et vigtigt rastområde (delvist fældningsområde) i eftersommeren (juli - september).
Trækket: I foråret 1052 trækkende Ø/NØ fordelt februar 359, marts 579, april 63 og maj 51.
Efteråret har 394 mod vest eller sydvest på kun 3 markante dage 8/10 107 SV, 12/10 205 V (over havet ud for Korshage) og 1/11 82 SV Korshage.
Flokke ses på marker i hele området, også i afstand fra Hovvig, flest 15/2 265 Søndervang.
Ynglefugle: Der er 3 yngleområder – Hovvig anslået til ca.6 par. Slettermosegård min. 2 par (7 og 5 pull), Dybesø - Flyndersø min.1 par (7 pull). Første pull ses 9/4. Altså meget beskeden andel, der er egentlig aktive ynglefugle.

DOFBasen:2008


2007:  Grågås  Anser anser  
Da datagrundlaget for den grå gås er på i alt 30812, er der nok at tage fat på.
Forårstræk: (6/1) 4/2 – 27/5 i alt 1559 1550. Den tidsmæssige fordeling ser således ud: jan 8, feb 62 47, mar 1284 1297, apr 92 89 og maj 121 109. Hovedtrækket passerede således som vanligt i marts måned (82 84 % af fuglene). De største dage blev: 12/3 634 (LB) og 25/3 163 188. Igen i år slår året alle tidligere rekorder – både årstotal og dagsrekord.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
716 640 640 186 270 760 760 1400 1180 346 126 400
168 377 204 93 151 264 572 993 932 437 27 68
388 625 285 138 180 349 758 1610 1119 880 145 284

Lad det være sagt med det samme – der er rekord over næsten hele linien, og næsten alle måneder ligger over gennemsnittet for det seneste 5-års snit. Flest ses i august og september.
Ynglefugle: 6 kuld er rapporteret fra Hovvig. Som noget nyt ses også et par på Korshage: 5/5 1 par med pulli (LB).
Efterårstræk: 5/8 – 30/12 i alt 3354, der er fordelt på aug 57, sep 47, okt 3107, nov 95 og dec 50. Kulmination i oktober med 93 % af fuglene. I særklasse var 4/10 med 1044 (LB).
Grågåsen er en af de arter, der er ved at gå ”gennem lydmuren”. Mest bemærkesesværdigt, er de store fældende flokke hen på sommeren, der er et relativt nyt fænomen i vort område.
Konklusion: Den grå gås har det fremragende!

DOFBasen:2007


2006:  Grågås  Anser anser  
Forårstræk 28/1 - 27/5 i alt 1329. Den tidsmæssige fordeling på måneder ser således ud: jan 14, feb 66, mar 1181, apr 65 og maj 3. Hovedtrækket passerede altså som vanligt i marts måned (89 %). Især 24/3 med 374 fugle skæppede godt i kassen. Det er samtidigt det største forårstræk, vi har set nogensinde. Det tidligere maks. er helt tilbage fra 1996 (ca 800 fugle).
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
127 357 148 72 170 349 758 1610 1119 880 78 284
155 338 205 88 128 119 462 736 754 332 12 11
388 625 285 138 180 326 589 1035 1015 647 145 52

Lad os slå det fast med det samme: Det går knaldhamrende godt for den grå gås! Ikke rekordnoteringer for alle månederne, men fra juni og året ud. Det er især fældende gæs om sommeren, der er den nye tendens. . I 1970´erne og 1980´erne forsvandt gæssene omkring 1/7 til 1/8. Den nye tendens, er langtidsstationære flokke, der hænger på til langt hen på efteråret på grund af de milde efterår - ja, og endda juleaften var der således 284 fugle i vigen.
Ynglefugle: Ingen oplysninger modtaget, men det vides, at arten som vanligt har ynglet i Hovvig.
Efterårstræk: 2/9 - 17/12 i alt 204, fordelt således: sep 9, okt 124, nov 30 og dec 41 og dermed et noget pauvert resultat i forhold til de tidligere år. Datamængden for denne art, er i år 28.958 Grågæs (ikke korrigeret for gengangere og derfor kun udtryk for indsendelseslysten blandt feltfolket.

DOFBasen:2006


2005:  Grågås  Anser anser  
Forårstræk 15/1 – 5/6 i alt 536. Tidsmæssig fordeling på månederne jan 18, feb 45, mar 334, apr 100, maj 37 og juni 2 med største dag 19/3 103 fugle. Hovedtrækket foregik som normalt i marts (62 %), men det ser ud til, at nogle af marts fuglene først ankom primo april – denne måned gav 19 % af forårsfuglene.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2005, gennemsnit 2000 - 2004 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
388 625 257 104 121 216 589 840 - 170 29 9
83 273 174 69 109 194 422 636 651 347 10 18
139 377 285 138 180 326 516 1035 1015 647 145 52

Et godt år for den grå gås med meget fine optællinger for specielt januar, februar og august. Optællingerne fra februar (PG), er næsten en fordobling i forhold til de tidligere resultater. Generelt går det fremad for gåsen. Men antallet faldt dramatisk hen imod juleaften.
Ynglefugle: Minimum 12 ynglepar i Hovvig meddelt – antages at være under det reelle antal par.
Efterårstræk 3/7 – 19/11 i alt 618, der fordeler sig på jul 38, aug 0, sep 0, okt 512 og nov 68. Det er betydeligt færre end sidste år, men skal måske ses på baggrund af, at flere af tællerne var bortrejst i september, hvilket tydeligt afspejler sig i de manglende tal.

DOFBasen:2005


2004:  Grågås  Anser anser  
Forårstræk 1/1 - 19/5 i alt 724. Tidsmæssig fordeling på månederne: jan 44, feb 10, mar 638, apr 2 og maj 30 med den største dag 14/3 293. Således trak hovedparten af fuglene som sædvanligt i marts måned (88 %).
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003, abs. max til 2003).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
124 350 285 138 180 180 - 870 812 647 6 31
64 228 141 50 96 199 388 544 551 229 9 19
139 377 200 130 149 326 516 1035 1015 420 145 52

Antallet af rastende fugle har gennem de senere år været kraftigt stigende, og arten førte sig frem på et højt og stabilt niveau gennem hele sæsonen. Arten var især fremme i skoene i marts, maj og oktober med nye månedsmax.
Ynglefugle: I alt 21 kuld i Hovvig (PG m.fl.), hermed hidtil bedste ynglesæson i Hovvig gennem tiderne.
Efterårstræk: 11/9 - 20/11 i alt 1013, der fordeler sig på sep 6, okt 947 og nov 60. Bedste trækdag blev 27/10 465.

DOFBasen:2004


2003:  Grågås  Anser anser  
Træk: I alt 799 er noteret på 46 dage mellem 12/1 og 5/6. Tidsmæssig fordeling på månederne: jan 74, feb 102, mar 423, apr 63, maj 110 og jun 27. Forårstotalen overgås kun af 1996 med 831 trækkende fugle. Dermed næstbedste forårstræk nogensinde. Hovedtrækket foregår som altid i marts, i år med 53 %, og trækket i maj, der antages hovedsageligt at bestå af dels nordlige bestande og dels yngre, ikke-ynglende fugle, er også markant og bestod i år af 14 %.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2003, gennemsnit 1998-2002, abs. max. til 2002):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
60 377 163 114 135 249 516 610 780 68 4 4
63 164 132 28 86 141 346 537 481 240 18 18
139 300 200 130 149 326 430 1035 1015 420 145 52

To nye månedsmax for februar og juli. Stabil gennem hele året. Ynglefugle: De første kuld noteres som helt normalt 22/4, og det blev til i alt min. 14 kuld, hvilket er et flot resultat. Sidste gang vi havde et tocifret antal kuld var i 1999 - også 14 kuld. Efteråret gav i alt 202 trækkende fugle mellem 6/9 og 30/11 fordelt på sep 191, okt 7, nov 4 - slapt. Især oktober måned var totalt flop. Som kuriosum kan det nævnes, at der 16/2 sås 1 albino individ trækkende ved Amalievej, Rørvig (PEL) sammen med 69 normaltfarvede. I mere end 30 år har vi talt de trækkende Grågæs. Forårsmaterialet fra 1974 - 2003 er fremlagt i Fig. 1, der viser antallet af optalte fugle pr forår. Grågås er i Danmark gået frem i de seneste årtier, ligesom mange andre steder i Europa. Den største af de fire europæiske bestande, er den nordvesteuropæiske, og populationen er steget fra godt 20.000 til nu mindst 200.000 gæs. I den nordvesteuropæiske bestand har fremgangen været mest markant for den norske ynglebestand (Fuglene i Danmark, Jesper Madsen, side 131). Man regner med, at den mindre jagtlige udnyttelse og de reducerede jagttider har været medvirkende til en positiv udvikling for Grågås. Der kan være andre faktorer, der spiller ind, men man kender dem ikke nøjagtigt. Ser vi nærmere på antallet af trækkende Grågæs om foråret ved Rørvig, er det tydeligt at antallet af fugle er steget markant. Især i de sidste 10 - 15 år er det synligt, jfr. Fig. 2, hvor fuglene er stykket sammen efter årti, 70´erne, 80´erne etc. Bemærkelsesværdigt et det også, at de sidste 4 - 5 år gennemsnitligt har været mere givende end de foregående perioder. Som konklusion kan siges, at man ved at tælle gæs om foråret har en reel indikation af, hvorvidt en fugleart har det godt eller skidt. Ikke mindst hvis man har et materiale som dækker en større tidsperiode, som f.eks. Rørvig Fuglestation har indsamlet. Fremgangen de seneste år vil jeg tilskrive en mere effektiv rapporteringsform, herunder den nyskabte RF database, hvor alle observationer bliver indlagt med klokkeslet. Det giver også flere fugle.

DOFBasen:2003


2002:  Grågås  Anser anser  
Træk forår: I alt 262 gik igennem tælleapparatet fordelt på 33 dage mellem 3/2 og 5/6. Tidsmæssig fordeling på månederne jan 0, feb 15, mar 112, apr 15, maj 111 og juni 9. Forårsresultatet var skuffende og meget under gennemsnittet, og betydeligt lavere end 2001 (forårssnittet er på ca. 360 i 90´erne).
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2002, gennemsnit 1997-2001, abs. max 2001):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
139 175 168 35 149 326 426 1035 1015 420 20 11
36 149 138 28 65 34 306 386 334 181 14 17
64 300 200 130 127 74 430 574 430 355 145 52

Stabil rastforekomst dette år, herunder seks nye månedsmax. For første gang er vi nået op på over tusind rastende fugle: 25/8 1035 (LB) og 14/9 1015 (EVR).
Ynglefugle: Første årsunger blev set 25/4. I alt 4 kuld er meddelt - på linie med de seneste år, men ret sikkert under det reelle antal ynglepar.
Efteråret gav i alt 492 trækkende fugle mellem 7/9 og 3/11 fordelt på sep 34, okt 426 og nov 32.

DOFBasen:2002


2001:  Grågås  Anser anser  
Træk forår: I alt 388 er noteret på 28 dage mellem 14/2 og 1/6. Tidsmæssig fordeling på månederne: jan 0, feb 7, mar 249, apr 61, maj 70 og jun 1. Et gennemsnitligt forårstræk (gennemsnittet er på ca. 360 i 90´erne), og langt under resultatet for 2000 - både fugle og observationsdage. Typisk martskulmination, hvor 64 % af fuglene passerede.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, abs. max - 2000)

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
64 161 152 49 54 22 317 326 410 355 1 1
23 118 119 27 59 30 292 401 322 148 27 17
57 300 200 130 127 74 430 574 430 300 145 52

Ynglefugle: De første kuld ses ret sent 30/4. Ialt blot 5 kuld er meddelt, hvilket nok er i underkanten af det reelle antal.
Efteråret gav i alt 2314 trækkende fugle mellem 16/9 og 29/12 fordelt på sep 14, okt ikke færre end 2291, nov 3 og dec 6. Et gigantisk efterårstræk indfandt sig i dagene 15 - 24/10, hvor 23/10 med 629 fugle på 1 time og 10 min var kulminationen - observatøren (EVR) måtte desværre forlade obspladsen kl. 10.40 og det står hen i det uvisse, hvor mange fugle der kom resten af dagen. Men mon ikke det er blevet til et par stykker?

DOFBasen:2001


2000:  Grågås  Anser anser  
Træk forår: I alt 749 er set på 39 dage mellem 6/2 og 4/6. Tidsmæssig fordeling på månederne: jan 0, feb 41, mar 573, apr 86, maj 45 og jun 4. Et utrolig flot forår, der kun overgås af 831 fugle i 1996. Der er samtidig ny dagsrekord 18/3 312, der er næsten tre gange så stor som den gamle rekord fra 19/3 1996. Traditionen tro tydelig martskulmination, der gav intet mindre end 77 % af forårets fugle.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
29 300 102 7 28 - 430 340 240 245 21 44
21 64 113 52 65 32 265 401 334 137 23 9
57 175 200 130 127 74 306 574 430 300 145 52

Et rimelig godt år for Grågåsen med rekordoptællinger i februar og juli.
Ynglefugle: Fra 18/4 ses de første kuld. I alt 4 kuld meddelt, hvilket nok er i underkanten af det reelle tal.
Efteråret gav i alt 897 trækkende fugle mellem 1/10 og 17/11 fordelt på okt 826 og nov 71. Største dag i efteråret blev 1/10 med 600 indtrækkende Plantagen (JB), der kun overgås af 23/10 1996 839.

DOFBasen:2000


1999:  Grågås  Anser anser  
Største rasttal pr måned i Hovvig (1999, gennemsnit 1994 - 1998, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
28 127 120 47 115 - 250 410 310 55 0 35
20 74 103 58 66 31 264 432 340 186 28 2
57 175 200 130 127 74 306 574 430 300 145 52

Ynglefund: min 14 kuld er indrapporteret fra Hovvig (SogN).
Træk forår: I alt 447 er set på 40 dage mellem 1/1 og 31/5. Tidsmæssig fordeling på månederne: jan 8, feb 6, mar 302, apr 47 og maj 84. Meget tydelig marts kulmination, hvor over 68 % af fuglene passerede, og med største dag 13/3 81 fordelt på 10 flokke. Forårstrækket var over gennemsnittet, der ligger på 362 i 90´erne.
Efteråret gav i alt 195 trækkende mellem 24/8 og 26/12, fordelt på aug 25, sep 41, okt 120, nov 0 og dec 9. Største dag blev 10/9 med 25 fugle. Numerisk kunne efteråret slet ikke følge med sidste år, og desuden er det meget under gennemsnittet for 90´erne.

DOFBasen:1999


1998:  Grågås  Anser anser  
Pænt med vinterfugle og allerede 2/1 var der 20 fugle i HV.
Største rasttal pr måned i Hovvig (1998, gennemsnit 1993 - 1997 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
57 59 116 4 1 74 306 574 430 124 46 1
20 76 108 69 91 22 245 377 313 206 33 4
56 175 200 130 127 61 293 565 360 300 145 52

Ynglefund: min. 6 kuld er indrapporteret fra HV.
Højeste rastnotering til dato, 29/8 574 (EVR).
Træk forår: I alt 270 er set på 38 dage mellem 1/1 og 3/6. Tidsmæssig fordeling på månederne: jan 24, feb 3, mar 153, apr 62, maj 23 og jun 5. Forårstotalen ligger tæt på gennemsnittet fra de tidligere år.
Efteråret: I alt 623 trækkende mellem 27/9 og 8/11. Fordelt på sep 240, okt 353 og nov 30, hvor den største dag blev 30/10 med 210 fugle - i øvrigt under havobs. Efterårstotalen ligger betydeligt over gennemsnittet for de sidste 25 år. Årets „sidste“ fugle blev 20/12 4 rst Ringholm. Om de overlevede „julens glæder“ må stå hen i det uvisse, men i hvert fald er de ikke meldt sidst på året.

DOFBasen:1998


1997:  Grågås  Anser anser  
Fåtallig yngletrækfugl, fåtallig/almindelig trækgæst for- og efterår samt sjælden vintergæst.
Overvintrer i Hovvig milde vintre. Største antal i januar - 2/1 1993 56. På øvrige lokaliteter uregelmæssig i januar. 5 fugle overvintrede på den nordøstlige del af halvøen i 1986. Er vinteren ikke alt for streng ankommer hovedparten normalt til Hovvig medio februar. Fåtallig forårstrækgæst ved Korshage (dog normalt talrigeste anser gås). Kulmination efter milde vintre primo marts og efter strenge vintre medio marts til primo april. Højeste forårstotal 831 i 1996. Gennemsnitlige forårstotaler: 1974 - 1979 189, 1980 - 1989 177 og 1990 - 1996 362. De 3 højeste dagstotaler er alle fra 1996, hvor vinteren var hård med sne og især frost langt ned i Europa: 19/3 126, 21/3 120 og 2/4 84. Tidligere sjælden - i dag fåtallig ynglefugl i Hovvig. Gennemsnitligt antal registrerede kuld: 1973 - 1979 3,1, 1980 - 1989 3,6 og 1990 - 1996 7,8. Største antal kuld registreret i 1992 (14). Efterårstræk med kulmination medio - ultimo oktober. Højeste efterårstotal 1432 i 1996. Gennemsnitlig efterårstotal: 1973 - 1979 79, 1980 -1989 115 og 1990 - 1996 458. Stigningen i efterårstotalerne skyldes dels bedre dækning i efterårsmånederne, dels det, at arten siden 1980 har brugt Hovvig som rastlokalitet i september - oktober. Inden da var arten sjælden som rastende i Hovvig efter 1/9. De 3 største dagscifre: 23/10 1996 839, 24/10 1996 293 og 16/10 1988 145.
Tilfældig som rastende i Dybesø og Flyndersø.
Største rasttal per måned i Hovvig (1997, gennemsnit 1992 - 1996, gennemsnit alle år og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
100 200 35 60 5 226 280 278 124 2 6
25 90 86 75 104 32 129 391 330 233 54 8
6 27 41 40 53 19 107 147 115 94 26 5
56 175 140 130 127 61 293 565 360 300 145 52

1997: Første observationsdag 9/2 i Hovvig. Mellem 22/2 og 22/5 i alt 255 trækkende, hvilket er noget under de senere års gennemsnit. Månedsfordeling: Februar 2, marts 183, april 27 og maj 33. De 2 største dagstotaler 7/3 38 og 26/3 80. Ynglefugle: 10 kuld + 2 reder i Hovvig. Kun 17 efterårstrækkende er langt under de senere års niveau (vestenvindseffekt ?): 1/10 8 og 21/10 9.

DOFBasen:1997


1996:  Grågås  Anser anser  
Eneste fra januar : 19/1 1 Søndervang.
Iagttaget i Hovvig 17/2 - 10/11. Max-rast:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 3 55 42 93 11 250 400 350 190 67 0
30 96 89 75 105 31 253 384 292 239 61 10
56 175 140 130 127 61 293 565 360 300 145 52

Ynglefugle: min 3 kuld (LB, EVR).
Fra Dybesø meldes om 2 rastende fugle henholdsvis 6/4 og 16/4.
Træk forår: I alt 821 set på 31 dage mellem 24/2 og 8/6. Tidsmæssig fordeling marts - april se tabel 1.
Månedstotaler: februar 2, marts 414, april 337, maj 67 og juni 1.
De 3 største dagstotaler: 19/3 126, 21/3 120 og 2/4 84.
Efterår: I alt 1432 trækkende mellem 13/7 og 13/11. Langt de fleste - ca. 87% , blev set på 3 gode dage sidst i oktober: 23/10 839 (EVR, HVR), 24/10 293 og 25/10 119.
Månedstotaler: juli 10, august 65, september 22, oktober 1280 og november 55.
Stort træk både forår og efterår. Nye dags- og sæsonrekorder. Hovvigtallene tæt på gennemsnitsår.

DOFBasen:1996


1995:  Grågås  Anser anser  
Max rast Hovvig:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
19 33 75 130 55 37 293 340 300 190 ? 1
27 96 80 53 106 36 224 368 282 233 90 21
56 175 140 80 127 61 285 565 360 300 145 52

Udenfor Hovvig disse obs i januar - februar: 18/1 4 SV Plantagen, 13/2 2 V og 18/2 2 Ø begge Korshage.
Forårstræk: 5/3 - 4/6 i alt 269. Månedstotaler: mar 173, apr 32 og maj 64. Flest i begyndelsen af marts, hvor største dagstotal blev 5/3 52.
Ynglefugle Hovvig: 6 kuld set, gennemsnitlig kuldstørrelse 4,67. (S&N)
Efterårstræk: 11/9 - 19/11 i alt 339. Månedstotaler: sep 70, okt 265 og nov 4. Opbrud i forbindelse med iskold luft fra nord midt i oktober bidrager med næsten 77 % af efterårstotalen. Største dagstotaler: 16/10 125 S og 17/10 85 V - SV.

DOFBasen:1995


Grågås  Anser anser  

Max rast Hovvig:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1994: 24 175 30 80 40 30 247 565 510 300 27
1993: 56 71 140 60 11 25 211 300 300 225 67 15
1992: 28 169 88 65 124 57 285 350 360 260 110 22
1991: 23 31 73 42 14 5 228 365 159 220 101 14
1990: 3 35 40 30 57 61 147 260 250 160 145 52
1989: 1 62 51 72 80 32 101 187 80 75 1 1
1988: 1 13 36 60 102 9 120 207 137 73 1 1
1987: 38 44 32 140 400 97 72 3
1986: 30 43 76 25 131 193 151 130 113 4
1985: 84 47 53 18 34 102 120 160 2
1984: 11 22 59 1 25 67 65 70 80 29 7
1983: 1 2 28 52 32 4 35 72 82 96
1982: 21 19 18 10 95 29 58 77 2 1
1981: 36 9 20 26 53 21 28 72 3
1980: 6 29 51 25 83 75 39 39
1979: 1 1 35 27 55 18 24 400 8 1
1978: 1 1 22 18 28 7 85 6 1 1
1977: 54 42 15 24 23 12 12 1
1976: 34 14 22 15 16 31 20
1975: 4 32 12 22 11 36 7 1
1974: 4 15 40 13 16 50 6
1973: 8 27 19 31 16 45 17 1

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 135 204 569 43 394 19 98 78 1400 956 56 41 3993
Total 2072 836 1375 326 3490 4026 98 2947 1400 956 56 41 17623
MaxRst 310 125 140 61 1500 1370 2460 2840 1820 540 280 360 2840
Nobs 47 59 88 58 57 58 51 45 47 64 52 37 663
Ndag 24 26 29 28 28 29 27 27 26 30 26 21 321
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 151 421 866 109 301 29 87 191 418 392 84 88 3137
Total 151 421 866 109 301 29 87 191 6210 392 84 88 8929
MaxRst 370 700 630 88 830 1360 1270 1000 2900 920 140 148 2900
Nobs 112 144 275 257 126 52 38 69 55 57 61 63 1309
Ndag 30 27 31 30 31 25 24 29 28 26 28 25 334
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 104 41 413 93 348 42 58 197 46 447 406 23 2218
Total 304 41 413 93 348 42 58 5342 46 447 406 83 7623
MaxRst 380 114 94 93 1030 1540 1640 2570 2040 1540 200 500 2570
Nobs 89 121 181 111 66 32 27 42 21 33 48 48 819
Ndag 27 28 31 30 29 25 19 25 17 20 25 26 302
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 479 570 92 81 102 34 155 214 2125 151 33 4057
Total 192 479 800 92 81 102 34 2685 2714 2125 151 413 9868
MaxRst 350 363 300 87 1200 1110 1650 2530 2500 380 50 380 2530
Nobs 73 148 189 94 56 27 33 38 32 45 36 21 792
Ndag 26 25 31 30 26 22 28 27 25 21 24 16 301
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 62 63 1355 225 275 31 32 31 29 472 64 80 2719
Total 62 63 1355 225 275 31 32 2531 29 472 64 80 5219
MaxRst 365 480 400 76 1090 1200 1200 2500 2100 670 220 450 2500
Nobs 69 90 188 90 88 29 26 36 36 36 26 46 760
Ndag 28 26 31 30 30 25 20 26 27 22 18 24 307
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 49 229 1144 52 189 3 325 147 160 1213 187 335 4033
Total 49 229 1144 52 189 3 325 147 3040 1213 187 335 6913
MaxRst 590 545 250 62 735 950 1200 2500 2880 1125 413 320 2880
Nobs 48 104 120 82 56 31 29 39 36 55 40 35 675
Ndag 26 28 31 28 28 24 22 28 28 24 22 23 312
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 59 765 1123 40 130 14 11 21 144 791 109 79 3286
Total 59 765 1123 40 130 14 11 3671 144 791 109 79 6936
MaxRst 1250 400 460 68 1080 1060 1880 3650 1890 2320 1000 405 3650
Nobs 62 130 157 85 79 33 40 30 27 56 30 28 757
Ndag 28 28 28 29 31 25 29 27 21 23 20 21 310
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 29 371 1152 73 85 8 34 223 688 454 21 3138
Total 29 371 1152 73 85 8 34 3953 688 454 21 6868
MaxRst 1065 635 272 120 1010 1000 980 2580 3730 1570 500 500 3730
Nobs 39 92 192 58 67 13 24 17 23 34 40 47 646
Ndag 19 24 31 25 24 11 21 17 19 22 25 26 264
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 605 873 100 209 8 35 123 238 2853 276 56 5393
Total 17 605 873 100 209 8 35 3123 238 2853 276 56 8393
MaxRst 550 300 294 130 600 770 2220 3000 2200 630 1210 540 3000
Nobs 27 108 86 67 49 18 12 19 12 44 29 27 498
Ndag 18 23 26 26 25 14 12 16 11 26 18 18 233
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 89 1250 950 125 6 6 2 711 765 361 83 4357
Total 9 89 1250 950 125 6 6 2 3011 765 361 83 6657
MaxRst 920 200 400 180 484 670 1300 2030 2300 650 390 300 2300
Nobs 24 26 83 64 49 11 11 13 19 27 21 22 370
Ndag 17 14 30 27 27 11 9 11 11 16 15 17 205
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 348 212 1973 55 184 6 66 59 496 152 28 3579
Total 348 212 1973 55 184 956 66 940 59 2996 152 28 7969
MaxRst 640 455 486 148 600 950 102 940 2300 2500 442 220 2500
Nobs 29 48 64 66 42 14 5 8 17 28 20 13 354
Ndag 20 24 26 28 17 12 5 8 16 21 15 10 202
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 61 106 1899 64 145 17 38 255 225 58 185 69 3122
Total 61 106 1899 64 145 634 38 1715 225 58 185 69 5199
MaxRst 270 520 300 280 364 617 1220 1460 1410 560 257 300 1460
Nobs 14 36 123 61 42 11 11 15 16 16 13 15 373
Ndag 11 22 29 29 24 9 10 15 15 14 12 12 202
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 33 118 2095 104 131 122 44 44 1118 177 3986
Total 33 118 2775 104 131 122 44 2354 1118 177 290 7266
MaxRst 450 70 680 120 248 511 615 1740 2310 295 246 290 2310
Nobs 16 18 234 58 23 12 10 14 14 23 17 3 442
Ndag 11 10 25 22 18 6 6 11 9 18 12 3 151
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··20

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 311 1668 62 146 1 10 411 1558 39 4228
Total 22 311 1668 62 146 1 10 1520 1671 1558 39 7008
MaxRst 566 805 405 101 196 353 1240 1520 1260 510 128 480 1520
Nobs 20 31 134 43 22 11 13 7 16 14 5 11 327
Ndag 13 13 25 21 14 9 11 7 10 11 5 9 148
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 280 451 28 102 9 1 558 85 1539
Total 25 1150 451 28 102 9 1640 1 1438 85 4929
MaxRst 476 870 181 50 300 246 1608 1640 1260 880 486 800 1640
Nobs 16 27 67 40 30 4 8 8 4 10 15 10 239
Ndag 11 14 18 18 18 4 8 7 4 7 8 10 127
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 47 1143 84 109 22 57 49 2321 101 50 3991
Total 724 47 1143 84 109 22 1457 1229 2667 101 450 8033
MaxRst 716 640 640 186 270 760 760 1400 1180 346 126 400 1400
Nobs 9 14 95 35 24 11 10 7 9 36 7 15 272
Ndag 7 10 21 18 19 11 7 6 8 13 5 12 137
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 45 1197 152 117 113 8 124 30 42 1842
Total 141 415 1197 152 117 349 113 1610 8 124 30 326 4582
MaxRst 127 370 150 72 170 349 758 1610 1500 880 78 284 1610
Nobs 6 10 36 33 16 5 11 6 8 6 5 14 156
Ndag 5 5 14 17 12 4 11 6 7 6 5 10 102
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 38 522 92 76 2 38 585 54 1429
Total 22 663 522 92 76 2 38 1690 617 90 54 3866
MaxRst 388 625 260 104 240 216 589 850 32 36 45 850
Nobs 7 12 48 32 14 4 5 3 11 8 3 147
Ndag 7 6 19 13 12 3 5 3 10 7 2 87
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31 02·· ···· ··25

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 44 28 610 74 37 5 512 60 1370
Total 44 393 610 74 37 870 5 512 60 31 2636
MaxRst 240 350 285 146 180 180 870 812 647 6 31 870
Nobs 11 15 58 31 10 4 5 6 10 7 6 163
Ndag 8 10 16 16 9 3 5 5 10 5 6 93
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··13 07·· ···· ···· ···· ··31

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 74 92 338 51 86 26 194 7 4 872
Total 74 469 338 201 86 275 1194 7 4 3 2651
MaxRst 60 377 300 150 135 249 516 731 1000 68 3 1000
Nobs 11 18 38 18 21 3 5 5 7 2 1 1 130
Ndag 9 12 17 13 14 3 5 5 6 2 1 1 88
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 111 14 120 9 36 421 29 761
Total 196 279 14 120 9 1035 36 445 49 2 2185
MaxRst 139 175 168 150 149 326 426 1035 1015 420 20 11 1035
Nobs 7 7 21 12 35 3 5 6 6 15 5 2 124
Ndag 7 5 18 8 16 3 5 6 5 9 4 2 88
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 210 60 59 1 14 2241 3 6 2601
Total 7 510 109 113 23 326 424 2241 3 7 3763
MaxRst 64 161 300 49 54 22 317 326 410 355 1 1 410
Nobs 7 11 29 9 14 2 5 2 6 18 2 3 108
Ndag 7 8 13 7 12 2 5 2 6 13 2 3 80
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 24 425 71 45 4 7 820 71 1467
Total 324 425 141 45 4 437 1065 71 17 2529
MaxRst 29 300 102 70 59 22 430 340 240 245 21 44 430
Nobs 4 11 21 20 16 4 4 6 2 10 7 10 115
Ndag 4 8 15 14 11 3 4 6 2 10 7 9 93
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26art/01610.txt · Sidst ændret: 2023/10/21 17:51 af lb