Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:01682

Indholdsfortegnelse

Andefugle

Lysbuget Knortegås Branta bernicla hrota eu01682

Fotos


Lysbuget Knortegaas

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota)  Branta bernicla hrota  

DOFBasen:2024


2023:  Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota)  Branta bernicla hrota  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2021:  Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota)  Branta bernicla hrota  (0, 14/34, 1/1)

22/10 14:34 1 1k V Korshage (JHC).

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 22

2019:  Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota)  Branta bernicla hrota   (0, 12/30 13/32, 1/2)

29/9 2 SV Flyndersø (MKP). Tredje septemberfund af denne race.

13/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 29

2018:  Lysbuget Knortegås  Branta bernicla hrota (0, 11/29 12/31, 1/1) 
27/4 1 adult rastende på Korshage (SA, EVR). Meget usædvanligt med Lysbuget i april. Lå tæt på land. Vores eneste tidligere forårsfund er fra marts 2008. Alle de øvrige er fra perioden september - februar.
DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 27

2016:  Lysbuget Knortegås  Branta bernicla hrota  (0, 10/25 11/27, 1/4)
29/10 var JHC, CG, TPA, KR og JS på plads på Korshage og så 4 Lysbugede Knortegås trække mod vest. Det er 3. år i træk, at vi ser den og kun 6. gang i dette årtusinde.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 4 4
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 29

2015:  Lysbuget Knortegås  Branta bernicla hrota  (0, 9/19 10/21, 1/6)
12/12 så DO 6 trk Lysbugede Knortegås ved Korshage, den næststørste flok vi nogensinde har set kun overgået af 5/1 1992 7 V. Vinterfund er typisk for denne race.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 6
MaxRst 6 6
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 12

2014:  Lysbuget Knortegås  Branta bernicla hrota  (0, 8/18 9/20, 1/1)
Der foreligger for første gang i seks år observationer af denne race: 16/10 og 19/10 1 rastende Rørvig Bugt (LB).

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 16..19

2008:  Lysbuget Knortegås  Branta bernicla hrota  (0, 7/16 8/18, 1/2)
Den både globalt og lokalt sjældne race er hyppigst set om vinteren – således også dette fund fra hvad der i hvert fald er Knortegåsvinter:
8/3 2 Ø Korshage (LB, JHC).

Rettelse 21/2-2015 LB. Parentes ændret fra (0, 15, 2) til (0, 16, 2)

DOFBasen:2008


2006:  Lysbuget Knortegås  Branta bernicla hrota  (0, 6/15 7/17, 1/1)
8/9 1 ad trk Korshage (JHC og Bo Andreasen). Denne underart er langt fra årlig i området, men blev dog også set sidste år.

DOFBasen:2006


2005:  Lysbuget Knortegås  Branta bernicla hrota  (0, 5/14 6/16, 1/1)
Denne underart er meget sjælden på vore breddegrader, så en iagttagelse fra efteråret må betragtes som godt: 16/11 1 ad trk Korshage (JHC).
De nu i alt 15 fugle fordeler sig på månederne:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
9 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0

Det er typisk om vinteren, at denne underart bliver registreret, idet næsten alle er set i perioden 9/11 – 24/2.
Bemærk, at to rastende fugle fra 1996 forekom i både januar og februar, hvis man sammenligner tallene i tabellen med parantestallene.

DOFBasen:2005


1997:  Lysbuget Knortegås  Branta bernicla hrota (0, 4/12 5/14, 1/2)
Tilfældig gæst, set 4 år.

1979: 10/2 - 11/2 2 rastende.
1991: 9/11 1 V.
1992: 5/1 7 V.
1996: 6/1 og 24/2 2 rastende.
Alle observationer er fra Korshage. Set enten under havobs eller som rastende om vinteren.

1997: 14/9 2 SØ 09:06 - rast - S 09:25. Første egentlige regulære efterårsobservation. Set i forbindelse med havobs. Der var flere andre iagttagelser i Kattegat, så langt mod sydøst som Falsterbo i denne periode, som karakteriseredes af vedholdende kraftige luftstrømme fra V og NV.  

DOFBasen:1997


Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota)  Branta bernicla hrota  

1996: 2 4
6/1 og 24/2 2 KH (EVR).
Det er 4. år den lysbugede race registreres.
De tidligere år: 1979, 1991 og 1992.

12-10-2023 LB Rettelse: De 2 obs ligger alt for langt fra hinanden til at kunne regnes som de samme.

1992: 7
5/1 7 V (12:27) (JB,LB,JC).
Tredje obs af Branta bernicla hrota.

1991: 1
7/11 9/11 1 V under havobs (14:24) KH(JC,KES).
Blot 2. registering af 'hrota' der normalt hører til længere vestpå.
Til sammenligning kan det nævnes, at netop i november var 3 obs i Sverige, 2 af disse fra de kendte Kattegat havobs lokaliteter - Getteröen (2 ex 4/11) og Hönö ( 1 ex 17/11).

1979: 2
10/2-11/2 2 Korshage/Skansehage (JB,JC,KMO), såvel race som tidspunkt førstegangsregistrering fra området.
På obstidspunktet var der store ismasser i Kattegat og dette sammenkædet med rastepladsen i Mariager Fjord må betinge racens optræden.

DOFBasen:<1997Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 22

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 29

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 27

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 4 4
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 29

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 6
MaxRst 6 6
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 12

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 16

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 08

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 08

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologiart/01682.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1