Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:01680

Andefugle

Knortegås Branta bernicla eu01680

Status


2010 - 2019: Vinter: Tilfældig Forår: Meget sjælden Sommer: - Efterår: Fåtallig

Fotos


Knortegaas

Diagrammer* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Knortegås  Branta bernicla  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 5 16 27
Total 10 5 17 32
MaxRst 4 1 4
Nobs 2 3 5 10
Ndag 2 3 5 10
Fænologi 23·· ···· ··31

2023:  Knortegås  Branta bernicla  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 10 1 1 26 88 8 135
Total 1 15 1 1 52 102 45 217
MaxRst 3 16 10 35 35
Nobs 1 3 1 1 14 22 11 53
Ndag 1 3 1 1 11 17 8 42
Fænologi 04·· ···· ···· ··05 07·· ···· ··15

2022:  Knortegås  Branta bernicla  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 29 7 6 42
Total 29 22 6 57
MaxRst 3 15 11 15
Nobs 3 1 3 8 15
Ndag 2 1 3 8 14
Fænologi 11··14 25·· ···· ··27

2021:  Knortegås  Branta bernicla  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 6
Total 45 1 5 2 53
MaxRst 44 1 5 10 44
Nobs 5 1 2 2 10
Ndag 5 1 2 2 10
Fænologi 16.. ..04 22.. ..29

2020:  Knortegås  Branta bernicla  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 18 65 36 8 129
Total 4 18 65 36 10 133
MaxRst 2 1 2 2
Nobs 2 2 3 3 7 17
Ndag 2 2 2 3 5 14
Fænologi 05..21 14..19 12.. …. ..20

2019:  Knortegås  Branta bernicla  (93, 35751, 91)

Lidt usædvanligt med vinterfugle i begge halvår: 18/2 1 ovf Hovvig (JM. KBR) og 29/12 1 Hovvig (EVR). Vi skal tilbage til 2010 for at finde forrige vinterobservation.

Et yderst beskedent forårstræk på 3 fugle: 24/3 2 V (JS), 29/4 1 rast (EVR) og 1/5 1 NV alle Korshage (EVR)- den sidste er her regnet som samme.

Efterårstrækket var heller ikke prangende med 68 fugle: 18/9 8 NV, 19/9 8 NV, 23/9 1 SØ, 26/9 23 V, 27/9 4 V og 28/9 6 V alle Korshage, 12/10 5 trk Skansehage, 14/10 4 SV og 23/10 9 V Korshage.

Desuden lidt rastobservationer: 15/10 5 rast Korshage (JR), 21/10 - 22/10 6 Rørvig Bugt (LB - formodentlig de samme, selv om der ofte sker hurtig udskiftning på denne lokalitet) og 25/10 7 rast Skansehage (JR).

13/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 5 7
Total 2 5 7
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 24 12

2018:  Knortegås  Branta bernicla (93, 35617, 134)  
Forårstræk: 8/4 1, 22/4 1 og 11/5 4 i alt 6.
Efterårstræk: 24/9 - 24/10 i alt 120, flest 8/10 35 og 12/10 23.
Yderst få rastende beskedne 3/11 3 Skansehage var ”max”.

Ikke alle rapporteres med raceangivelse, men der er tale om Mørkbuget Knortegås, hvis ikke andet nævnes.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 44 49
Total 1 4 44 6 55
MaxRst 3 3
Nobs 1 1 4 3 9
Ndag 1 1 3 3 8
Fænologi 22.. ..11 04.. ..08

2017:  Knortegås  Branta bernicla  (93, 35477, 140)
Forårstræk: 13/3 1, 23/3 2 og 25/4 7 i alt 10 – 2 rapporteret som Mørkbuget.
Efterårstræk: 1/9 - 5/11 i alt 86 – 81 rapporteret som Mørkbuget, flest 15/9 11, 19/9 12 og 5/10 19.
Vi havde kun 2 dage med to-cifrede antal rastende i Rørvig Bugt: 1/10 22 og 2/10 14.

Ikke alle rapporteres med raceangivelse, men der må være tale om Mørkbuget Knortegås, hvis ikke andet nævnes.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 3 11
Total 1 7 3 1 12
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 1 1 4
Ndag 1 1 1 1 4
Fænologi 13.. ..25 01.. …. ..04

2016:  Knortegås  Branta bernicla (93, 35129, 348)
Knortegås svinger generelt rigtigt meget fra år til år både hvad angår antallet på træk og antallet af rastende. I 2016 havde vi en pæn del rastende, mens trækket igen skuffede.
Forårstræk: 31/3 1, 10/4 1 og 16/4 2 i alt 4 – alle rapporteret, som Mørkbuget.
De rastende optrådte om efteråret i Rørvig Bugt, hvor der var to- og trecifrede antal observationer fra slutningen af september til slutningen af oktober. Det begyndte 26/9 med 43 og sluttede den 28/10 med 93. Bedste dage 17/10 - 19/10 177. Det er en af de bedste perioder nogen sinde. 18/10 gjorde JS et meget spændende genfund af en farvemærket fugl. Den viste sig at være mærket 31-07-2006 ved Pyasina, Taymyr i Sibirien på tundraen ved Kara Havet ca 7000 km fra Rørvig. Den var altså over ti år gammel da den blev aflæst. Det er første gang fuglen er aflæst i Danmark. Tidligere er der følgende aflæsninger Rusland 1, Holland 2, Frankrig 4 og Tyskland 13. Hvis man antager at mærkningstedet er identisk med ynglepladsen har den altså fløjet over 140.000 km i sit liv !
Efterårstræk: 24/9 - 29/11 i alt 53, flest 17/10 16 og 18/10 13.
Ikke alle rapporteres med raceangivelse, men der er tale om Mørkbuget Knortegås, hvis ikke andet nævnes.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 23 1 25
Total 73 604 1 678
MaxRst 43 177 177
Nobs 3 12 1 16
Ndag 3 9 1 13
Fænologi 10..16 26.. …. ..13

2015:  Knortegås  Branta bernicla (93, 34968, 161)
Et noget slapt år, hvor forårstrækket helt udeblev. Ikke alle rapporteres med raceangivelse, men der er tale om Mørkbuget Knortegås, hvis ikke andet nævnes.
Forårstræk: 6/4 1.
Efterårstræk: 24/9 - 9/9 i alt 71, flest 24/9 24 og 29/9 30.
Der var rastende fugle langs med kysterne fra 4/9 til 3/11, flest i Hovvig 29/9 21 og 7/10 34 Rørvig Bugt. Årets rast var alle typisk kortvarige og stort set alle drog videre samme dag.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 30 3 33
Total 52 15 2 69
MaxRst 21 5 2 21
Nobs 3 6 1 10
Ndag 2 6 1 9
Fænologi 13.. …. ..03

2014:  Knortegås  Branta bernicla (93, 34157, 746)
Bedste år siden 2008. Især efteråret hvor østenvind kombineret med en god ynglesæson på tundraen gav pænt med iagttagelser. Ikke alle rapporteres med raceangivelse, men der er tale om mørkbuget knortegås, hvis ikke andet nævnes.
Forårstræk: 23/2 - 22/5 i alt 20, flest 17/3 9 V Korshage.
Områdets to første juliobservationer: 4/7 3 ad rst - SV Skansehage og 6/7 1 ad fouragerende Korshage begge observationer gjort af EVR.
Efterårstræk: 10/9 – 16/11 i alt 465. Dage med over 10: 10/9 25, 1/10 250, 5/10 137 og 6/10 14.
I det meste af oktober var der godt med rastende fugle langs med kysterne. Flest sås som sædvanligt i Rørvig Bugt maks 16/10 185 og Nykøbing Bugt maks 27/10 112. Fra 27/10 rykkede nogle få (maks 4) Knortegæs ind i Hovvig. De sås lidt usædvanligt ofte fouragere på engene nord for fugle tårnet. Sidste set 25/11 i Hovvig.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 2 5 275 3 295
Total 10 1 2 5 1221 13 1252
MaxRst 1 141 4 141
Nobs 2 1 1 2 36 7 49
Ndag 2 1 1 2 22 7 35
Fænologi 23.. …. …. ..22 10.. …. ..28

2013:  Knortegås  Branta bernicla  (93, 34052, 105)
Af 105 fugle blev 90 bestemt som Mørkbuget Knortegås og alle fuglene henføres til den mørkbugede race.
Kun 1 forårsobservation af 2 trækkende Korshage 1/5
Efterårstrækket omfattede 38 fugle mellem 19/9 og 24/9.
I alt 65 rastende fugle, hovedsagelig på Korshage, Skansehage og Rørvig Bugt mellem 30/9 og 15/10.
Temmelig usædvanlig er 1/10 5 rast Hovvig. Sjældent den relativt maritime art kommer herind.
Ikke noget prangende år for Knortegås.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 38 40
Total 2 41 62 105
MaxRst 2 12 12
N 1 8 11 20
Fænologi 01 19.. ..15

2012:  Knortegås  Branta bernicla  (93, 33709, 343)
Forårstrækket var begrænset til en enkelt observation 18/4 3 og ingen rastende.
De første i efteråret blev set 20/9 7 SV Korshage og trækket er herefter i det store hele begrænset til 4 dage: 25/9 57, 27/9 62, 28/9 38 samt 4/10 63, hvor 82% af trækket fandt sted. I alt trak 268 i løbet af efteråret.
De største observationer af rastende fugle var 29/9 39 Skansehage og 14/10 16 Nykøbing Bugt.
Derudover spredte observationer i området af 1 - 2 rastende fugle fra 29/9 til 20/11.
Samlet set igen et lille år, men observationerne af Knortegås har traditionelt svinget meget fra år til år.

DOFBasen:2012


2011:  Knortegås  Branta bernicla  (93, 33537, 172)
Så få at alle nævnes. Træk første halvår: 8/2 3 V, 14/3 1 trækkende og 18/4 5 Ø alle Korshage i alt 9.
Hertil kommer et par obs af en enkelt rastende fugl: 21/3 1 Rørvig Bugt og 11/4 1 kysten ved Plantagen.
Den første i efteråret blev set ret tidligt 3/9 1 rastende Korshage. Kun 2 andre steder havde rastende fugle:
Rørvig Bugt: 15/10 1, 19/10 1, 24/10 4, 27/10 3, 28/10 15, 30/10 11, 31/10 14, 1/11 4, 3/11 7, 4/11 4 og 16/11 1.
Nykøbing Bugt: 2/10 9.
Efterårets trækkende blev alle set fra Korshage: 5/9 10, 12/9 48, 14/9 3, 15/9 4, 26/9 12, 4/10 26, 5/10 10, 6/10 1, 7/10 1, 8/10 9, 12/10 1 og 20/10 4. Total 129.
Alt i alt et lille år. Sammenligner man årets total på 172 fugle med de 10 foregående år svarer det til blot 42,7 % af gennemsnitsårstotalen.

DOFBasen:2011


2010:  Knortegås  Branta bernicla  (93, 33179, 358)
Ganske få vinterfugle: 12/2 1 Rørvig Bugt, 21/3 2 Ø, 3/4 1 Ø og 6/4 3 NV alle Korshage. Sidste mørkbugede, øvrige desværre ikke racebestemt. Isvintre har tidligere produceret lysbugede fugle.
Forårstræk i blankt 0 - fuldt foreneligt med de jammerlige vindforhold ultimo maj.
Efterårets første 26/9 9 N Nakke Hage.
Efterårstræk: 3/10 13, 4/10 22, 5/10 10, 6/10 8, 9/10 1 og 15/10 1 alle Korshage inklusive smårastende fugle. 9/10 stod 1 inde på Flyndersø. I alt 64.
Rastende fugle især en større flok 7/10 226 Nykøbing Bugt - nok samme flok der nedtrapper til 8/10 158 og 24/10 7. Rørvig Bugt har altid lidt fugle: 5/10 51, 7/10 33, 14/10 61 og 19/10 4.
Mange delbestande i Kattegatområdet, der primært raster og overvintrer på ålegræs, er gået tilbage.
Det kan påvirke tilgangen til vores område negativt.
Alle fugle betragtes som Mørkbuget Knortegås. Godt halvdelen er bestemt og indsendt som mørkbugede, den anden halvdel ikke specificeret.

DOFBasen:2010


2009:  Knortegås  Branta bernicla  (93, 32656, 523)
En enkelt vinterfugl blev set 6/1 Rørvig Bugt og en flok på 30 blev noteret 31/5 da de stak øst over på Korshage.
Efterårstræk: 27/9 49, 28/9 15, 29/9 8, 30/9 4, 1/10 7 og 9/10 3 alle Korshage samt 10/10 22 Dybesø og 23/10 277 Hovvig fordelt på 5 flokke, i alt 385.
Udover 20/11 1 Hovvig er der kun indsendt rastende fugle fra Rørvig Bugt: 25/10 51, 26/10 27, 8/11 17, 9/11 – 30/11 9 og 2/12 – 12/12 2.

DOFBasen:2009


2008:  Knortegås  Branta bernicla  (93, 31159, 1497)
Et par vinterfugle er 4/1 1 og 2/2 1 Korshage. Også 2/5 1. Det lykkedes at registrere 2 trækflokke fra foråret:
29/5 1250 Ø og 31/5 201 Ø.
Efteråret typisk med flere observationer af få, overvejende rastende fugle. Korshage har 4/10 - 17/10 19, Skansehage 12/10 - 13/11 8, Rørvig Bugt 14/11 - 19/11 6, Nykøbing Bugt 12/10 - 8/11 10. Et sølle efterår med kun 43 fugle.

DOFBasen:2008


2007:  Knortegås  Branta bernicla  (93, 30930, 229)
Foråret forbigås næsten i stilhed: 3/1 – 6/2 1 rst Hovvig samt 29/3 1, 29/4 2 og 22/5 1 alle trk Korshage.
Lang flere fugle ses i efterårsmånederne fra slutningen af september.
Efterårstræk: 22/9 4, 29/9 3, 4/10 25, 6/10 1, 9/10 3, 12/10 10, 21/10 1, 27/10 55, 30/10 11 og 3/11 15 i alt 128.
Rørvig Bugt og Skredbjerg rst: 21/10 24, 22/10 44, 24/10 41, 25/10 54, 26/10 21, 27/10 8, 28/10 20, 30/10 41, 31/10 21 og 3/11 5.
Dybesø kyst: 27/10 – 28/10 5 rst – noteret under Ørkenstenpikker-eufourien.
Skansehage: 27/10 6, 29/10 5, 30/10 37, 8/11 1 og 4/12 1.

DOFBasen:2007


2006:  Knortegås  Branta bernicla  (93, 30881, 49)
Traditionen tro kun yderst sparsomt forårstræk bemærket: 23/4 5, 25/4 7 og 26/4 10 i alt 22.
Efteråret startede som sædvanligt i begyndelsen af september og varede oktober ud, men igen et efterår med få Knortegæs: 4/9 2, 8/9 1, 13/9 1, 14/9 1, 16/9 1, 1/10 5,14/10 2 og 27/10 2 i alt 15.
Også de rastende småflokke, som vi ofte ser ved Rørvig Bugt og Nykøbing Bugt glimrede stort set med deres fravær.
Rørvig Bugt: 19/10 7, 20/10 8 og 21/10 12 er alt.

DOFBasen:2006


2005:  Knortegås  Branta bernicla  (93, 30573, 308)
Intet forårstræk bemærket overhovedet. Til gengæld foreligger der en juni observation, hvilket er meget usædvanligt – det må vel være en skadet fugl: 19/6 1 Søndervang og 21/6 1 Hovvig, som antages at være den samme fugl (PG, JS).
Efterårstræk: 8/10 2, 9/10 178, 10/10 1, 17/10 9, 23/10 23, 9/11 7 og 12/11 13 i alt 233. En meget lille efterårstotal, der desværre er gået hen og blevet normalen.
Rastende fugle på Korshage blev bemærket et par gange bl.a. 9/10 18.
Rørvig Bugt: 8/10 2, 14/10 28, 23/10 9, 28/10 27, 29/10 16, 30/10 23 og 11/11 9.
Skansehage: 9/10 21.
Hovvig: 11/10 7. Det er meget bemærkelsesværdigt med Knortegæs inde i Hovvig.
Det er usædvanligt, at der ikke er én eneste observation i september overhovedet.

DOFBasen:2005


2004:  Knortegås  Branta bernicla  (93, 30474, 99)
Forårstrækket er meget hurtigt overstået: 9/4 4 Korshage.
Arten ses ikke igen før helt normalt i september.
Efterårstræk 15/9 6, 24/9 4, 29/9 38, 2/10 7, 8/10 1, 10/10 1, 11/10 1, 16/10 3, 25/10 5 og 28/10 8 i alt 74, hvilket må betragtes som et meget skuffende resultat. Knortegåsen må føle sig totalt overhalet af brammerne og canadierne - i år var det nemlig atter dem, der sloges om den gule førertrøje.
Nykøbing Bugt: 4/10 11, 24/10 21, 25/10 4 og 27/10 3.

DOFBasen:2004


2003:  Knortegås  Branta bernicla  (93, 30407, 67)
2/1 10 rst Skansehage (JS), er usædvanligt.
Forårstrækket udeblev næsten, hvis det ikke lige var for en strøobs: 1/6 1 trk Korshage.
Efteråret læner sig desværre op af den efterhånden traditionelle, middelmådige forekomst. Arten blev iagttaget mellem 21/9 og 15/10 med i alt 42 fugle.
Antallet af rastende fugle i efterårsmånederne var ligeledes helt i bund: 14/10 5 Nakkehage, 15/10 8 Hovvig, 2/11 - 5/12 1 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2003


2002:  Knortegås  Branta bernicla  (93, 29605, 802)
Forårstræk: 22/5 40 og 30/5 730 i alt 770 fugle. Bedste forårstræk i mange år.
En rastende fugl ses 24/5 på engene i Hovvig, hvilket er usædvanligt både med hensyn til lokalitet og tidspunkt. Fuglen har sikkert været skadet.
Rastende fugle ses om efteråret ved Skredbjerg og Rørvig Bugt - givetvis de samme fugle: 18/10 - 30/10 max. 26.
Nykøbing Bugt: 10/10 1 og 3/11 4.
Oprejsning i forhold til de seneste år selvom arten ikke kan føre sig frem, som Bramgås gør det i disse år.

DOFBasen:2002


2001:  Knortegås  Branta bernicla  (93, 29513, 92)
Med kun 19 observationer, heraf 36 trk var året et skidt år.
1. halvår: 9/3 2 rst Skansehage, 3/4 1 rst Hovvig, er alt. Men arten er dog som oftest fåtallig på forårstrækket i Rørvig.
Efterårstræk: 29/9 2, 30/9 17, 7/10 6, 13/10 9, 17/10 2, 21/10 1 - i alt 37.
Ganske få rastende fugle er set på flere lokaliteter:
Nykøbing Bugt: 30/9 28, 6/10 7, 7/10 3, 24/10 6.
Korshage: 7/10 6, 24/10 1.
Rørvig Bugt: 16/10 17, 19/10 3, 24/10 8.
Mest interessant er 27/10 1 ad inde i Hovvig (EVR), hvor arten sjældent ses.

DOFBasen:2001


2000:  Knortegås  Branta bernicla  (93, 29407, 106)
Ingen vinter eller forårsiagttagelser overhovedet, hvilket er ret usædvanligt.
Efterårstræk: 15/10 41, 21/10 8, 22/10 3 og 26/10 1 - i alt 53.
Rørvig Bugt: 23/9 5, 5/10 2, 15/10 8, 21/10 15, 22/10 3, 24/10 4, 10/11 5 og 4/12 1 alle rst.
Skansehage: 13/10 2, 14/10 2, derefter skudt af illoyal jæger iflg. JS blev politiet tilkaldt samt 15/10 3.
Hovvig - såkaldte ferskvandsobs er sjældne på vore breddegrader: 25/10 4 mørkbugede inde i vigen (EVR).
Lige så usædvanligt er 11/10 5 rst Nakke (JS) og 19/11 3 Ringholms jorde (EVR).
Bedre end 1999, men stadig karakteren „mindre tilfredsstillende“.

DOFBasen:2000


1999:  Knortegås  Branta bernicla  (93, 29389, 18)
Det bliver værre og værre - i sidste rapport fremgik det, at 1998 var tredie magre år i træk. 1999 må nærmest betragtes som et reelt katastrofeår - fjerde magre år i træk.
Kun 4 fugle om foråret: 13/3 3 og 20/4 1.
Efteråret: 25/9 10, 2/10 2, 18/10 1 og 19/10 1 i alt 14.
Uha.

DOFBasen:1999


1998:  Knortegås  Branta bernicla  (93, 29260, 129)
Ganske få forårsobservationer: 28/3 3 Ø, 21/4 2 ad Ø og 31/5 75 Ø. Atter et magert forår uden større ultimo maj forekomster.
Efteråret var ligeså beskedent, og helt på linie med de seneste resultater for 1996 og 1997. Altså tredie magre år i træk.
19/9 23 rst Søndervang, 24/9 3 S, 25/9 6 N Søndervang, 26/9 7 V + 3 rst, 27/9 4 NV, 31/10 2 V + 1 rst, i alt 49 fra efteråret. Hvor intet er nævnt da trækkende Korshage.

DOFBasen:1998


1997:  Knortegås  Branta bernicla  (93, 29115, 145)
Fænologi: 29/3 – 28/5 (10/6) og (1/9) 18/9 - 31/10
Fåtallig/almindelig forårstrækgæst, almindelig efterårstrækgæst samt tilfældig vintergæst.
Siden 1982 årlig forårstrækgæst. Sjælden i marts/april. 99 % er set i perioden medio maj til primo juni under artens træk til den arktiske tundra, varierende noget i antal fra år til år. De 3 største dagstotaler: 29/5 1993 1900, 22/5 1992 1600 og 2/6 1984 1400.
Årlig efterårstrækgæst. Set i stærkt varierende antal fra år til år. Specielle vejrforhold 28/9 1993 (se også Bramgås) var årsag til et usædvanligt stort træk over halvøen og året adskiller sig markant fra de øvrige. Fraregnes denne dag, er 82 % set i perioden ultimo september - medio oktober. De 3 største dagstotaler: 28/9 1993 12240, 16/10 1988 905 og 10/10 1982 167. Ses fåtalligt - almindeligt som rastende langs kysterne om efteråret. De 3 største rasttal: 28/9 1993 1893, 2/10 1993 402 og 14/10 1995 206 alle Nykøbing Bugt. Tilfældigt i Hovvig.
Årstotaler 1973 - 1998. Femårsgennemsnit og højeste årstotal i hver femårsperiode.

Periode 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
Gennemsnit 126 129 449 1007 3838
Maksimum 320 279 1571 1627 17831

1997: Vinter: 4/1 1 rast Skansehage. Disse tidlige fugle er de eneste fra foråret: 1/3 2 Ø, 11/4 2 Ø og 12/4 11 Ø, i alt 15, dermed atter et forår uden fugle i hovedtrækperioden ultimo maj. Efterår: Set trækkende på Korshage mellem 14/9 og 12/10 med 56 i september og 56 i oktober, i alt 112. Bedste dag 2/10 25 V, ret beskedent.
I Hovvig set rastende 21/9 1, 29/9 4, 30/9 1, 6/10 5 og 18/10 1. Herudover kun set 17/10 12 Skansehage og 18/10 1 Nykøbing Bugt.

DOFBasen:1997


1996:  Knortegås  Branta bernicla  (93, 29014, 101)
Årets lyspunkt 6/1 og 24/2 2 (B. b. hrota) Korshage (EVR). Det er 4. år den Lysbugede race registreres. De tidligere observationer: 10/2 - 11/2 1979 2, 9/11 1991 1 V og 5/1 1992 7 V alle Korshage.
Forår: Kun 18/4 3 Korshage. Altså som i fjor ingen obs fra hovedtrækperioden sidst i maj.
Efterår: 15/10 8 Skansehage, 18/10 22 Rørvig Bugt, 19/10 18 trækkende + 1 rastende kysten ud for Dybesø, 21/10 14 Skredbjerg, 24/10 - 25/10 26 Korshage og de sidste 20/11 7 NØ Skansehage.
Et magert år. Alle observationer nævnt.

DOFBasen:1996


1995:  Knortegås  Branta bernicla  (93, 28479, 535)
Forår: Spredte småobs fra Korshage: 13/3 1 rast, 17/3 8 S, 18/3 2 V, 10/4 2 rast, 3/5 1 V og 10/6 1 rast.
Ingen obs af trækkende flokke ult maj.
Eneste udover ovenstående er fra Hovvig: 1/6 1 rast.
Efterår: Fugle pr. 10 dages periode. Yderdatoer 20/9 - 24/10.

med sep ult sep pri okt med okt ult okt
7 1 25 485 15

Største tal 14/10 206 rast Nykøbing Bugt og 15/10 210 trk Korshage + Hovvig.
Mest bemærkelsesværdigt fra andet halvår var en rastende 19/9 - 27/9 i Hovvig og en decemberobs af 2 Mørkbugede 31/12 på Korshage.

DOFBasen:1995


Knortegås  Branta bernicla  

Max rast Hovvig:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1994: 56
1993: 1893
1992: 2
1991: 7
1990:
1989:
1988:
1987:
1986:
1985:
1984:
1983:
1982:
1981:
1980:
1979: 1
1978: 1
1977: 1
1976: 3
1975:
1974:
1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 54 21 6 87
Total 29 1 55 45 19 149
MaxRst 24 6 15 12 24
Nobs 3 1 6 12 16 38
Ndag 2 1 4 10 13 30
Fænologi 11·· ··04 25·· ···· ··27

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 1 13 26 44
Total 7 2 1 1 33 57 101
MaxRst 3 1 20 19 20
Nobs 9 2 1 1 13 14 40
Ndag 6 2 1 1 8 11 29
Fænologi 17·· ···· ··10 25·· ···· ··29

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 18 9 96 49 15 190
Total 1 6 1 18 9 96 55 27 213
MaxRst 1 2 2 7 7
Nobs 2 3 1 2 1 6 11 14 40
Ndag 2 2 1 2 1 3 10 9 30
Fænologi 02··08 05·· ···· ··19 28·· ···· ···· ··26

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 52 18 73
Total 1 2 1 1 52 36 1 94
MaxRst 1 1 7 1 7
Nobs 1 1 1 1 8 7 1 20
Ndag 1 1 1 1 7 7 1 19
Fænologi 18·· ···· ···· ··01 18·· ··25 29

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 4 4 93 104
Total 4 4 4 111 3 126
MaxRst 1 15 3 15
Nobs 5 1 2 12 6 26
Ndag 3 1 2 9 6 21
Fænologi 08·· ··11 24·· ···· ··08

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 7 27 52 2 91
Total 3 7 32 80 6 128
MaxRst 5 23 3 23
Nobs 2 1 6 24 6 39
Ndag 2 1 5 15 3 26
Fænologi 13·· ··25 01·· ···· ··05

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 6 41 2 53
Total 1 4 2 35 461 2 505
MaxRst 1 1 43 332 332
Nobs 1 3 2 7 29 2 44
Ndag 1 3 2 5 15 2 28
Fænologi 31·· ··16 09··11 22·· ···· ··29

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 63 5 3 73
Total 2 3 84 48 4 6 147
MaxRst 2 1 21 34 2 6 34
Nobs 1 3 9 11 4 1 29
Ndag 1 1 7 9 3 1 22
Fænologi 06·· ··06 04·· ···· ···· ··12

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 11 3 2 3 37 419 8 487
Total 4 11 4 2 4 37 643 8 713
MaxRst 1 1 350 18 350
Nobs 1 3 5 1 2 8 66 16 102
Ndag 1 3 3 1 2 6 29 12 57
Fænologi 23·· ···· ···· ··22 04··06 10·· ···· ··28

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 36 38
Total 1 2 36 39 78
MaxRst 1 3 12 12
Nobs 1 1 7 11 20
Ndag 1 1 5 7 14
Fænologi 24 01 19·· ··15

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 174 77 254
Total 3 217 97 317
MaxRst 39 16 2 39
Nobs 1 9 17 1 28
Ndag 1 6 13 1 21
Fænologi 18 20·· ···· ··20

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 5 69 50 128
Total 3 2 6 69 90 170
MaxRst 1 1 1 15 7 15
Nobs 1 2 2 6 19 6 36
Ndag 1 2 2 6 16 4 31
Fænologi 08·· ···· ··18 03·· ···· ··16

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 4 9 55 71
Total 1 2 4 10 369 386
MaxRst 1 226 226
Nobs 1 1 2 2 25 31
Ndag 1 1 2 2 15 21
Fænologi 12·· ···· ··06 26·· ··24

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 30 69 310 8 419
Total 1 1 30 69 362 9 472
MaxRst 51 17 2 51
Nobs 1 1 1 10 11 27 8 59
Ndag 1 1 1 4 10 23 8 48
Fænologi 06 29 31 27·· ···· ···· ··12

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 1452 9 1464
Total 1 1 2 1452 1 39 7 1503
MaxRst 1 1 13 4 13
Nobs 1 1 1 4 1 10 7 25
Ndag 1 1 1 3 1 7 5 19
Fænologi 04·· ···· ··08 02·· ··05 04·· ··19

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2 5 10 101 15 135
Total 1 1 1 2 5 10 285 16 321
MaxRst 1 54 14 1 54
Nobs 4 1 1 1 1 2 25 9 1 45
Ndag 4 1 1 1 1 2 14 7 1 32
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ··22 22·· ···· ···· ··04

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 5 15 42
Total 22 7 41 70
MaxRst 2 12 12
Nobs 3 6 7 16
Ndag 3 5 6 14
Fænologi 23··26 04·· ··27

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 18 1 263 24 306
Total 18 2 338 24 382
MaxRst 1 27 27
Nobs 2 2 15 4 23
Ndag 1 2 10 3 16
Fænologi 09 19··21 08·· ··16

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 48 23 75
Total 4 48 52 104
MaxRst 21 21
Nobs 1 5 12 18
Ndag 1 3 9 13
Fænologi 09 15·· ··28

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 40 43
Total 10 1 2 53 1 67
MaxRst 10 8 1 1 10
Nobs 1 1 2 6 2 1 13
Ndag 1 1 2 6 2 1 13
Fænologi 02 01 21·· ···· ···· ··05

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 770 20 790
Total 771 92 4 867
MaxRst 1 26 4 26
Nobs 3 9 1 13
Ndag 3 7 1 11
Fænologi 22··30 10·· ··03

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 18 34
Total 2 1 44 117 164
MaxRst 2 1 28 75 75
Nobs 1 1 4 14 20
Ndag 1 1 2 9 13
Fænologi 09·· ··03 29·· ··27

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 50 50
Total 5 87 8 1 101
MaxRst 5 15 5 1 15
Nobs 1 13 3 1 18
Ndag 1 9 2 1 13
Fænologi 23·· ···· ···· ··04art/01680.txt · Sidst ændret: 2023/10/21 17:15 af lb