Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:01710

Dette er en gammel revision af dokumentet!


Indholdsfortegnelse

Andefugle

Rustand Tadorna ferruginea eu01710

Status


Vinter: - Forår: - Sommer: Meget sjælden Efterår: -

Fotos


Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2019:  Rustand  Tadorna ferruginea   (0, 6/11, 1/1)

7/7 - 10/7 1 Hovvig (fundet af HVR). Vores andet juli fund.

En god del af disse fund på Sjælland: 26/4 tf Klintebjerg, 28/4 Tranemose, 22/5 - 2/6 Klydesøen, 2/6 - 11/6 Tempelkrogen, 30/6 Præstesø og 17/7 - 8/8 Selsø kan muligvis relateres til det samme individ. Hvor den så har gemt sig i „hullerne“ må stå hen i det uvisse.

14/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 4 4
Ndag 4 4
Fænologi 07..10

2012:  Rustand  Tadorna ferruginea  (0, 5/9, 1/2)
2011: 15/8 1 Hovvig (EVR).
2012: 11/6 2 Hovvig (PG).
Vores i alt 11 fugle fordeler sig således pr. måned:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 0 0 0 4 2 4 1 0 0 0

Alle fugle er set hen over sommeren. Arten er ofte udsat for diskussion blandt feltfolket, om fuglene er spontane eller undslupne fangenskabsfugle, men det er påfaldende, at alle er set juni – september. Såfremt der var tale om undslupne fugle ville arten formentlig også optræde i vintermånederne – og det er jo ikke forekommet, som det fremgår af ovenstående.
Vores observationer gennem årene fordeler sig givetvis på fugle på sent forlænget forårstræk (juni), og dernæst ikke ynglende fugle og spredning af individer efter yngletidens ophør (juli, august og september). Disse ynglefugle kan komme både fra den midteuropæiske C-population eller den egentlige A-population mod øst. Fangenskabsfugle kan dog heller ikke udelukkes i nogle af tilfældene.

DOFBasen:2012


2007:  Rustand  Tadorna ferruginea  (0, 6, 2)
17/6 2 rast Hovvig (PG, KES).
Fordeling af vores fugle pr. måned:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 0 0 0 2 2 3 1 0 0 0

Arten er tidligere set i 1989, 1993 og 1996. Alle i perioder med varme og østlige vinde. Mulighed for spontanitet foreligger så afgjort.

DOFBasen:2007


1997:  Rustand  Tadorna ferruginea  (0, 6, 0)
Tilfældig gæst, 3 iagttagelser af i alt 6 fugle.
1989: 28/7 - 29/7 1 par Hovvig.
1993: 12/9 - 15/9 1 hun Hovvig.
1996: 2/8 3 NØ Hovvig.
Alle i perioder med varme og østlig vind. Mulighed for spontanitet foreligger.

DOFBasen:1997


1996:  Rustand  Tadorna ferruginea  (0, 3, 3)
2/8 3 NØ (08:27) Hovvig (HVR, KES) - områdets 3. iagttagelse. Tidligere set i 1989: 28/7 - 29/7 1 par Hovvig og i 1993: 12/9 - 15/9 1 hun Hovvig.

DOFBasen:1996


Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 4 4
Ndag 4 4
Fænologi 07..10

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 2 2
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 11

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 15

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 2 2
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 17

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

1999:
DOFBasen:1999

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

1998:
DOFBasen:1998

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

art/01710.1579374344.txt.gz · Sidst ændret: 2020/01/18 20:05 af kes