Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:01730

Andefugle

Gravand Tadorna tadorna eu01730

Status


2010 - 2019: Vinter: Almindelig Forår: Meget almindelig Sommer: Almindelig Efterår: Meget almindelig

Fotos


Gravand

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Gravand  Tadorna tadorna  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 13 15
Total 2 65 67
MaxRst 14 33 33
Nobs 6 38 44
Ndag 5 20 25
Fænologi 25·· ··29

2023:  Gravand  Tadorna tadorna  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 17 31 32 6 2 1 1 97
Total 12 5 79 90 93 219 4 2 9 1 4 518
MaxRst 14 48 52 87 155 187 52 34 6 8 2 4 187
Nobs 25 24 59 103 75 52 24 24 6 9 2 1 404
Ndag 22 20 29 29 29 28 23 21 6 8 2 1 218
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2022:  Gravand  Tadorna tadorna  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 2 28 32 7 73
Total 33 79 147 396 565 248 85 1553
MaxRst 19 30 71 136 173 95 78 34 9 22 40 7 173
Nobs 18 24 28 50 56 53 12 14 21 25 22 15 338
Ndag 16 19 22 24 28 27 11 13 21 25 22 15 243
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:  Gravand  Tadorna tadorna  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 18 42 13 8 6 10 2 103
Total 112 10 37 90 31 12 6 14 48 1 53 414
MaxRst 110 47 96 84 97 73 42 25 12 46 44 50 110
Nobs 32 17 75 112 107 54 23 30 20 26 24 19 539
Ndag 25 12 30 30 30 28 23 25 20 25 23 13 284
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..24

2020:  Gravand  Tadorna tadorna  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 17 45 32 1 4 1 5 112
Total 1 8 25 186 70 5 1 4 1 5 31 337
MaxRst 67 96 117 127 125 91 25 32 15 33 66 65 127
Nobs 22 32 81 77 80 38 13 15 15 25 28 26 452
Ndag 22 22 30 29 31 27 11 13 15 25 27 23 275
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Gravand  Tadorna tadorna 

Træk første halvår: 21/1 - 19/5 i alt 60, flest 15/4 8 – I alt 22 observationsdage.
Returtræk 4 observationsdage: 24/6 1, 7/7 2, 21/8 1 og 3/11 1 - I alt 5.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
2 18 20 13 21 14 34 44 82 110 117 144 84 54 56 50 80 60 40 41 34 9 2 6 12 17 17 22 15 19 23 29 42 38

16/8-2020 LB 

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 42 10 1 2 1 1 65
Total 5 8 17 79 168 20 4 2 1 304
MaxRst 2 20 34 110 144 64 98 41 12 22 23 42 144
Nobs 6 20 59 72 59 41 32 19 17 15 23 13 376
Ndag 5 17 31 28 29 24 25 17 17 15 22 13 243
Fænologi 11.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2018:  Gravand  Tadorna tadorna  
Træk første halvår: 27/1 – 22/5 i alt 97, hvilket er over 10 års gennemsnit (2008 - 2017) på 70, flest 23/3 12 Ø Korshage. Efterårstræk: Ingen.
Klart færre i Hovvig i andet halvår end normalt på grund af tørken.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 27/6 82):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
42 36 32 44 49 82 65 19 11 17 7 4

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 27 35 32 97
Total 195 153 352 668 619 742 661 264 120 176 44 15 4009
MaxRst 42 36 32 44 49 82 65 19 11 17 7 4 82
Nobs 27 17 34 52 44 28 21 29 25 18 13 5 313
Ndag 24 15 25 30 29 24 19 29 25 18 13 5 256
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..17

2017:  Gravand  Tadorna tadorna  
Forårstræk: 20/2 – 20/6 med i alt 68, flest 6/3 15 SØ Korshage.
Efterårstræk: 4/7 6 og 15/12 1.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 4/11 80):

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
55674652474722225638056

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 21 19 16 2 6 1 75
Total 680 752 1218 999 794 526 221 356 44 1156 4293 1118 12157
MaxRst 55 67 46 52 47 47 22 22 5 63 80 56 80
Nobs 28 33 64 72 80 44 30 55 17 41 81 37 582
Ndag 14 14 27 27 30 25 22 27 14 21 26 22 269
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Gravand  Tadorna tadorna  
Et meget flot forårstræk på 105, som er det største registrerede siden 1975 (383).
Forårstræk: 7/2 – 17/5 med i alt 105, flest 6/5 11 Ø Korshage.
Efterårstræk: 30/8 2 og 17/9 2.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 21/6 85):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
13 83 57 51 81 85 45 2 13 53 60 56

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 17 41 39 2 2 109
Total 24 709 676 737 687 697 249 11 114 656 797 895 6252
MaxRst 13 83 57 51 81 85 45 2 13 53 60 56 85
Nobs 4 31 37 77 66 43 21 8 22 24 23 22 378
Ndag 3 24 22 30 30 28 21 7 22 23 23 22 255
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2015:  Gravand  Tadorna tadorna  
Et lidt kedeligt år for Gravand med et lille forårstræk.
Forårstræk: 22/2 - 6/6 i alt 45. Vi skal tilbage til 2008 for at finde et forårstotal under 50. Flest set 28/4 7 V Korshage.
Efterårstræk: 0.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 27/4 135):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
25 67 65 135 112 107 15 18 18 29 59 59

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 16 16 6 2 45
Total 177 337 864 1533 912 423 103 109 86 369 815 677 6405
MaxRst 25 67 65 135 112 107 15 18 18 29 59 59 135
Nobs 15 22 43 56 54 36 13 18 19 25 25 22 348
Ndag 15 14 23 28 27 24 12 18 19 25 25 22 252
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2014:  Gravand  Tadorna tadorna  
Forårstræk: 23/2 - 27/5 med i alt 74, flest 25/2 9 Ø/SØ Korshage.
Efterårstræk: 25/8 8 V Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 30/4 128):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
55 70 64 128 52 55 10 28 26 67 82 68

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 21 21 10 8 82
Total 356 364 746 950 452 269 39 143 154 880 1366 753 6472
MaxRst 55 70 64 128 52 55 10 28 26 67 82 68 128
Nobs 15 28 49 54 51 20 6 12 8 20 25 17 305
Ndag 14 18 27 25 28 14 6 12 8 19 23 17 211
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2013:  Gravand  Tadorna tadorna  
Forårstræk: 5/3 - 24/5 med i alt 82. Største dag blev 15/4 16 Ø Korshage.
Efterårstræk: 23/8 - 29/10 med i alt 16, flest 14/9 7 V Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig: (største antal 16/7 103)

Måned jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Gravand 27 - 68 66 64 68 103 43 17 68 79 60

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 35 22 6 9 1 98
Total 85 15 474 730 354 377 350 151 57 419 704 359 4075
MaxRst 27 8 68 66 64 68 103 43 17 68 79 60 103
N 7 6 33 57 39 22 6 10 8 15 14 9 226
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2012:  Gravand  Tadorna tadorna  
Forårstræk: 24/2 – 8/5 i alt 59.
Iagttaget i Hovvig 1/1 – 27/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2012, gennemsnit 2007 – 2011, absolut maximum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
80 21 69 102 73 41 - 27 8 29 42 5
48 69 78 87 103 54 35 18 23 42 66 58
81 135 179 153 217 182 145 99 104 172 136 124

Et ret stille år i Hovvig uden de store begivenheder antalsmæssigt.
Ynglefugle: mindst 7 sikre kuld, hvilket er normalt. Største kuld er dog på 33 pulli (TA, JHC, EVR), men det må være flere sammenførte kuld.
Efterårstræk: 10/8 – 31/10, i alt kun 6 fugle. Artens ses ikke så ofte på direkte træk om efteråret i Rørvig.
Det mest bemærkelsesværdige ved denne art de senere år er, at antallet af fugle på forårstræk viser en stigende kurve (se nedenstående figur). Om tendensen er reel, eller om der er tale om mere systematisk rapportering må fremtiden vise, men fremgangen er dog bemærket.

DOFBasen:2012


2011:  Gravand  Tadorna tadorna  
Forårstræk: 17/2 - 22/5 i alt 78, flest 7/3 9, 12/3 11 og 7/5 9.
Iagttaget i Hovvig 6/2 - 30/12 (100 observationsdage).
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2011, gennemsnit 2006 – 2010, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 8 33 32 94 33 26 17 9 38 75 124
48 68 88 101 110 58 37 25 23 49 66 37
81 135 179 153 217 182 145 99 104 172 136 114

DOFBasen:2011


2010:  Gravand  Tadorna tadorna  
Forårstræk: 14/1 - 25/5 i alt 82, flest 28/2 15.
Iagttaget i Hovvig 3/1 - 18/11 (57 observationsdage).
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2010, gennemsnit 2005 - 2009, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
30 1 23 42 36 39 16 7 8 32 39 0
56 86 119 115 120 67 38 26 27 49 68 42
81 135 179 218 217 182 145 99 104 172 136 114

Ynglefugle: Der er indsendt oplysninger om 4 - 5 kuld i Hovvig.

DOFBasen:2010


2009:  Gravand  Tadorna tadorna  
Forårstræk: 16/2 - 22/5 i alt 63, over middel. Gennemsnit 2000 – 2008: 48.
Iagttaget i Hovvig 24/1 - 13/12 (64 obsdage). Ny månedsrekord for april.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2009, gennemsnit 2004 – 2008, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
50 133 179 218 121 42 31 22 18 55 94 47
46 70 102 85 117 71 37 23 23 43 57 43
81 135 179 153 217 182 145 99 104 172 136 114

13/2 124 Nykøbing Bugt er absolut værd at nævne.
Ynglefugle: Der er indsendt oplysninger om 3 - 5 kuld i Hovvig.

DOFBasen:2009


2008:  Gravand  Tadorna tadorna  
Forårstræk: 19/1 – 27/5 i alt 36. Nedgang i forhold til de seneste år.
Iagttaget i Hovvig 1/1 – 30/12. Den milde vinter gjorde, at der blev sat månedsrekord for både januar og februar.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2008, gennemsnit 2003 – 2007, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
78 135 90 78 128 89 77 42 56 50 69 57
32 43 100 89 109 63 25 17 13 40 51 39
81 93 179 153 217 182 145 99 104 172 136 114

Ynglefugle: Der er indsendt oplysninger om 6 – 8 kuld i Hovvig, hvilket er normalt.

DOFBasen:2008


2007:  Gravand  Tadorna tadorna  
Forårstræk: 17/2 – 25/5 i alt 70 83. Pænt forår.
Iagttaget i Hovvig 7/1 – 30/12.
Største rasttal pr.måned i Hovvig (2007, gennemsnit 2002 – 2006, absolutte maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
81 69 63 67 136 69 26 3 22 36 53 64
22 43 99 84 93 53 23 18 8 35 49 30
71 93 179 153 217 182 145 99 104 172 136 114

Et stille år uden større begivenheder.
Ynglefugle: Ikke færre end 12 kuld registreret denne sommer i Hovvig. Det er kun set én gang før, nemlig i 1992. Normalen ligger på 6 – 8 kuld.
Eneste notat fra efterårstrækket er 27/8 7 trk Korshage.

DOFBasen:2007


2006:  Gravand  Tadorna tadorna  
Forårstræk: 17/3 - 13/5 i alt 50 og dermed et normalt år.
Iagttaget i Hovvig 19/2 - 24/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 2 86 98 128 49 35 50 12 74 76 19
29 50 96 70 81 56 25 9 8 25 44 32
71 93 179 153 217 182 145 99 104 172 136 114

Fuglene kom meget sent ind i Hovvig i år på grund af 100 % isdække helt frem til 25/3. Så snart der var våger i isen, var der f.eks. 30/3 86 fugle på plads.
Ynglefugle: Mindst 6 kuld i Hovvig, og dermed lidt færre end sidste år, men i øvrigt et normalt antal ynglepar.
Et par fugle: 22/7 2 der trak mod sydvest Skansehage indledte efterårstrækket. De næste kom dog først 5/9 3 og sidste 4/11 1. Efterårstrækket var dermed meget sparsomt. Men Gravand har altid været meget fåtallig udenfor Hovvig om efteråret..
Nykøbing Bugt max: 19/2 31.
Nakkehage: 4/3 9.

DOFBasen:2006


2005:  Gravand  Tadorna tadorna  
Forårstræk: 9/1 – 15/5 i alt 42, og dermed lidt bedre 2003 og 2004.
Iagttaget i Hovvig 14/1 – 22/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2005, gennemsnit 2000 – 2004 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
71 93 179 116 85 84 20 14 - 29 50 24
20 39 79 55 71 46 26 9 9 23 42 50
32 75 141 153 217 182 145 99 104 172 136 114

Generelt pænt med fugle, ikke mindst januar til marts.
Ynglefugle: mindst 9 kuld i Hovvig, som er det højeste antal i mange år.
Gravanden er en af de mest synlige ænder i Hovvig, og en art som vi har et rigtigt godt materiale på. Ikke mindst er antallet af sikre ynglefund indsendt i hele rapportens historie. Ved at studere figuren nedenfor vil man kunne iagttage en utrolig stabilitet – arten har ganske enkelt ynglet hvert år siden 1973, og man bemærker små, årlige udsving i den lokale bestand. Det ses, at 2005 som nævnt var et godt år. Men det skal tilføjes, at netop denne art er nem at få styr på, dels fouragerer yngleparrene med ungerne ude på frit vand i modsætning til flere svømmeænder, der holder til i kanalerne og i rørbræmmerne og fører en mere skjult tilværelse, dels er Gravand nem at bestemme selv på meget stor afstand.
Efterårstræk: 23/10 – 18/12 i alt 6. Som sædvanligt bemærkes artens returtræk sjældent i Rørvig området.
Nykøbing Bugt max: 9/3 38.

DOFBasen:2005


2004:  Gravand  Tadorna tadorna  
Forårstræk 1/1 - 30/4 i alt 34, ikke voldsomt mange og samme niveau som 2003.
Iagttaget i Hovvig 6/2 - 31/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003, abs. max til 2003).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 51 91 68 108 66 28 4 3 27 35 50
22 36 81 51 62 41 25 13 9 22 43 58
32 75 141 153 217 182 145 99 104 172 136 114

Pænt med fugle i forårsmånederne, men det ser ud til at de fleste fugle forlod vigen allerede i juni og juli.
Ynglefugle: Som sidste år min 4 kuld i Hovvig - meget stabil.
Vestgående bevægelser set fra og med 29/5, men reelt efterårstræk kun bemærket 25/9 1 Korshage.

DOFBasen:2004


2003:  Gravand  Tadorna tadorna  
Ret beskedent forårstræk på Korshage mellem 8/2 og 21/5, hvor 32 fugle blev noteret, hvilket er lidt færre, end vi har set det de seneste år.
Iagttaget i Hovvig 18/1 - 20/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2003, gennemsnit 1998 - 2002, abs. max. til 2002):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
9 0 82 97 88 48 17 16 14 32 42 47
24 42 72 31 48 43 29 14 12 22 37 49
32 75 141 153 217 182 145 99 104 172 136 114

Pæn forekomst af rastende fugle i forårsmånederne, hvor fire måneder lå over gennemsnittet.
Ynglefugle: min 4 kuld - det samme som året før. Stabil.
24/8 5 trk Korshage, er alt fra efteråret.
Nykøbing Bugt max: 1/2 8, 22/2 6 og 1/3 22.

DOFBasen:2003


2002:  Gravand  Tadorna tadorna  
Forårstræk på Korshage mellem 4/3 og 22/5, hvor 35 fugle blev noteret. I underkanten af de senere års niveau.
Iagttaget i Hovvig 19/1 - 1/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2002, gennemsnit 1997-2001, abs. max - 2001):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
32 71 57 40 54 20 17 7 1 12 41 9
18 43 88 68 89 66 38 20 14 28 32 49
31 75 141 153 217 182 145 99 104 172 136 114

Antallet af fugle i Hovvig falder markant efter juni, hvilket dog er artstypisk. Så bygges der atter op sidst på efteråret.
Ynglefugle: min 4 kuld.
28/10 1 trk Korshage, er alt fra efteråret.

DOFBasen:2002


2001:  Gravand  Tadorna tadorna  
Forårstræk på Korshage mellem 14/2 og 26/5, hvor 64 fugle blev noteret. Lidt flere fugle end i 1999 og 2000, men i øvrigt ret normalt.
Iagttaget i Hovvig 6/1 - 29/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, abs. max - 2000):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
31 33 70 28 71 63 41 3 13 25 51 29
12 36 95 84 111 52 26 22 31 26 27 48
28 75 141 153 217 182 145 99 104 172 136 114

Bemærk, at hovedparten af fuglene forlod Hovvig i løbet af juli/august, men det er dog et billede vi kender fra de forrige år.
Ynglefugle: min. 6 kuld - utrolig stabil.
Sparsomt efterårstræk: 23/8 1, 21/10 1.
Nykøbing Bugt: max. 4/2 79.

DOFBasen:2001


2000:  Gravand  Tadorna tadorna  
Forårstræk på Korshage mellem 6/2 og 8/5, hvor 59 fugle blev noteret. Periode og antal fugle helt normalt.
Iagttaget i Hovvig 1/1 - 25/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
28 42 93 42 33 33 - 13 12 19 43 114
7 36 85 87 123 63 28 24 35 26 24 35
23 75 141 153 217 182 145 99 104 172 136 89

Ynglefugle: min 6 kuld.
Ingen efterårstrækkende meddelt. Ordinært år, men utrolig stabil.

DOFBasen:2000


1999:  Gravand  Tadorna tadorna  
Iagttaget i Hovvig 1/1 - 31/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (1999, gennemsnit 1994 - 1998, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
12 36 103 47 - - - 24 7 22 36 89
10 35 71 87 110 60 41 27 35 22 18 19
23 75 141 153 217 182 145 99 104 172 136 49

Ynglefugle: min. 7 kuld (SogN).
Forårstræk på Korshage mellem 28/2 og 2/5, hvor 46 fugle blev noteret som trækkende. Periode og antal fugle meget normalt.
Sparsomt efterårstræk 30/8 - 4/12, kun 12 meddelt. Ordinært år.

DOFBasen:1999


1998:  Gravand  Tadorna tadorna  
Iagttaget i Hovvig 1/1 - 28/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (1998, gennemsnit 1993 - 1997 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
19 29 35 - 34 57 - 23 27 32 16 6
7 31 79 85 127 85 40 27 31 19 16 19
23 75 141 153 217 182 145 99 104 172 136 49

Ynglefugle: min 3 kuld.
Forårstræk på Korshage mellem 1/3 og 9/5, hvor 53 fugle blev noteret som trækkende og op til 5 rastende.
Sparsomt efterårstræk, kun 9/8 11 indsendt.
Set jævnligt i Nykøbing Bugt, max 25/1 11 rast.

DOFBasen:1998


1997:  Gravand  Tadorna tadorna  
Fåtallig yngletræk, almindelig træk- og sommergæst samt sjælden vintergæst.
Overvintrer i milde vintre. Januarmaksimum: 17/1 1994 14. Fåtallig forårstrækgæst på Korshage. De 3 største dagstotaler: 17/4 1989 22, 11/3 1995 21 og 11/3 1989 18. Almindelig rastende i Hovvig fra marts til oktober. Fra november til februar fåtallig. På øvrige lokaliteter fåtallig/almindelig rastgæst i forårsmånederne. Meget sjælden trækgæst om efteråret på Korshage og Skansehage. Sjælden/fåtallig ynglefugl i Hovvig (gennemsnitlig antal kuld 1973 - 1996 5). Herudover er der iagttaget kuld 5 andre steder langs halvøens kyster.

Største rasttal per måned i Hovvig (1997, gennemsnit 1992 - 1996, gennemsnit alle år og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
75 141 153 217 111 34 26 11 41 13 7
7 18 57 58 85 79 62 42 49 45 41 24
3 8 29 34 39 42 35 21 19 18 11 6
23 39 110 92 160 182 145 99 104 172 136 49

1997: Første 16/2 5 Nykøbing Bugt. Stort forår i Hovvig. Ny rastrekord 6/5. På Korshage få (12) trækkende set mellem 7/3 og 4/5.Ynglefugle: 8 kuld i Hovvig (PG). Efterårsobservationer udenfor Hovvig: 12/7 1 V, 14/9 1 V og 23/9 2 NV alle Korshage. Set frem til årsskiftet i Hovvig.

DOFBasen:1997


1996:  Gravand  Tadorna tadorna  
Iagttaget Hovvig 9/3 - 8/12. Max-rast:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 103 92 160 6 18 22 100 14 25 26
9 19 44 42 66 81 69 40 31 44 36 19
23 39 110 55 121 182 145 99 104 172 136 49

Ynglefugle: min 3 kuld.
Korshage: Mellem 2/3 og 21/5 blev 23 noteret som trækkende. Derudover op til 5 rastende.
Efterår udenfor Hovvig: 24/10 4 Ø og 27/10 1 SØ begge obs fra Korshage.

DOFBasen:1996


1995:  Gravand  Tadorna tadorna  
Max rast Hovvig:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
6 39 41 55 82 79 31 26 28 19 30 49
8 15 39 40 54 71 64 40 28 41 30 9
23 32 110 55 121 182 145 99 104 172 136 35

Ynglefugle Hovvig: 9 kuld, gennemsnitlig kuldstørrelse 8,22 (S&N).
Set på Korshage mellem 9/2 og 29/5, i alt 59 forbiflyvende i forskellig retning. Største tal 11/3 21 Ø.
Eneste efterårsobs udenfor Hovvig: 21/7 1 ad + 1 juv SV Skansehage.

DOFBasen:1995


Gravand  Tadorna tadorna  

Max rast Hovvig:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1994: 23 32 33 46 55 46 80 40 7 10 5 9
1993: 6 9 73 80 121 182 30 21 7 14 7 3
1992: 1 8 37 18 60 80 145 99 104 172 136 35
1991: 1 6 34 12 12 16 52 15 8 8 5
1990: 8 18 20 45 21 30 8 25 16 3
1989: 2 1 22 23 30 79 76 30 32 100 23 19
1988: 2 26 5 11 45 35 10 4 2 1
1987: 3 4 26 33 26 2 2 3 11
1986: 3 27 51 21 30 5 4
1985: 26 17 27 29 15 6
1984: 2 2 28 25 38 44 61 35 29 32
1983: 1 2 17 18 22 26 54 19 6 15 8
1982: 13 40 54 30 40 20 1 7 2
1981: 2 7 50 13 27 27 4 3
1980: 9 51 30 31 4 11
1979: 46 40 17 52 12 26 28 1 3
1978: 27 46 55 20 13 2 3 1 1
1977: 11 14 55 33 28 5 31 15 6 2
1976: 20 24 55 45 54 45 48 39 15 4 2
1975: 15 26 74 55 40 70 34 29 38 51 41 3
1974: 6 6 74 75 55 55 60 30 17 11 1 1
1973: 25 110 42 18 37 25 17 30 16 6

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 2 28 32 7 73
Total 33 79 147 396 565 248 85 40 1 1594
MaxRst 19 30 71 136 173 95 78 34 9 22 40 7 173
Nobs 18 24 28 50 56 53 12 14 21 25 22 15 338
Ndag 16 19 22 24 28 27 11 13 21 25 22 15 243
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 18 42 13 8 6 10 2 103
Total 112 10 39 101 33 13 6 14 2 1 53 384
MaxRst 110 47 96 84 97 73 42 25 12 46 44 50 110
Nobs 32 17 75 112 107 55 23 30 20 26 24 19 540
Ndag 25 12 30 30 30 28 23 25 20 25 23 13 284
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··24

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 17 45 32 1 4 1 5 112
Total 1 102 27 270 76 75 1 4 1 7 31 595
MaxRst 67 96 117 127 125 91 25 32 15 33 66 65 127
Nobs 22 32 81 78 80 38 13 15 15 25 28 26 453
Ndag 22 22 30 30 31 27 11 13 15 25 27 23 276
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 42 10 1 2 1 1 65
Total 1 9 16 158 158 13 4 2 1 362
MaxRst 2 20 34 110 144 64 98 41 12 22 23 42 144
Nobs 6 20 59 72 59 41 32 19 17 15 23 13 376
Ndag 5 17 31 28 29 24 25 17 17 15 22 13 243
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 25 32 32 1 93
Total 2 3 36 50 65 83 1 1 241
MaxRst 42 36 32 44 63 82 72 19 11 17 7 4 82
Nobs 28 24 39 74 64 32 21 29 26 18 13 5 373
Ndag 24 15 25 30 29 24 19 29 25 18 13 5 256
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··17

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 21 19 16 2 6 1 75
Total 4 21 25 23 27 2 6 80 1 189
MaxRst 55 67 46 52 47 49 22 22 5 63 80 56 80
Nobs 14 22 44 57 64 35 22 28 14 21 26 23 370
Ndag 14 14 27 27 30 25 22 27 14 21 26 22 269
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 17 40 39 2 2 108
Total 31 23 70 40 111 3 2 26 306
MaxRst 13 83 57 51 81 85 45 2 13 53 60 56 85
Nobs 4 31 38 79 69 42 21 8 22 24 23 22 383
Ndag 3 24 22 30 30 28 21 7 22 23 23 22 255
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 16 16 6 2 45
Total 13 26 174 81 5 10 1 310
MaxRst 25 67 65 135 112 107 15 18 18 29 59 59 135
Nobs 15 22 43 56 55 37 13 19 19 25 25 22 351
Ndag 15 14 23 28 27 24 12 19 19 25 25 22 253
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 18 21 21 10 8 78
Total 40 18 39 187 54 12 8 17 375
MaxRst 55 70 64 128 52 55 10 28 26 67 82 68 128
Nobs 15 26 49 54 51 19 6 12 8 20 23 17 300
Ndag 14 18 27 25 28 14 6 12 8 19 23 17 211
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 20 35 22 6 9 1 93
Total 70 59 46 105 6 9 1 1 297
MaxRst 27 8 68 66 64 68 105 43 17 68 79 60 105
Nobs 7 6 31 62 43 21 6 10 8 15 14 9 232
Ndag 7 5 20 28 27 16 4 9 8 14 14 9 161
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 30 16 2 1 1 58
Total 2 16 136 33 9 3 1 5 42 247
MaxRst 80 21 69 102 73 48 27 8 29 42 5 102
Nobs 19 13 28 39 36 22 9 6 12 10 1 195
Ndag 17 11 22 26 23 15 9 5 10 10 1 149
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··29 06·· ···· ···· ···· ··27

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 39 13 20 1 76
Total 17 39 61 21 6 1 7 1 200 1 354
MaxRst 1 13 33 32 94 33 26 19 9 38 200 124 200
Nobs 1 14 50 54 30 13 7 13 14 10 9 10 225
Ndag 1 12 23 26 21 12 7 10 14 10 9 10 155
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 20 11 14 35 83
Total 45 20 40 67 45 33 14 2 266
MaxRst 42 6 29 42 36 60 16 8 8 32 39 60
Nobs 13 18 27 30 20 17 4 5 7 11 8 160
Ndag 11 9 19 21 16 10 4 4 7 11 8 120
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··18

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 26 32 20 2 7 92
Total 143 43 257 27 6 7 2 485
MaxRst 50 136 179 218 121 64 31 22 18 55 94 47 218
Nobs 4 17 28 31 16 14 10 7 3 6 6 3 145
Ndag 3 10 16 17 11 9 7 7 3 6 6 3 98
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 9 13 20 44
Total 2 135 16 37 36 2 228
MaxRst 78 135 90 78 128 89 77 42 56 50 69 57 135
Nobs 13 9 17 24 26 7 6 5 4 6 6 8 131
Ndag 12 9 14 14 17 6 6 5 4 6 6 8 107
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 21 14 44 7 88
Total 4 28 58 180 8 278
MaxRst 81 69 63 67 136 75 26 3 22 36 53 64 136
Nobs 4 14 18 19 21 14 3 4 6 8 6 12 129
Ndag 4 11 11 12 15 12 3 4 6 8 6 12 104
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 27 5 2 3 1 51
Total 35 36 35 137 2 2 3 1 251
MaxRst 31 96 98 128 53 41 50 12 74 76 19 128
Nobs 3 20 22 10 7 6 6 3 5 5 6 93
Ndag 2 14 19 10 6 5 6 3 5 5 6 81
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··24

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 6 20 13 3 3 48
Total 2 181 46 26 17 2 3 50 3 330
MaxRst 71 180 179 116 85 84 20 14 29 50 24 180
Nobs 3 11 12 15 9 7 4 3 6 3 3 76
Ndag 3 9 10 11 8 5 3 3 5 3 3 63
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··22 02·· ···· ··22

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 5 29 4 1 1 45
Total 4 3 5 29 143 1 1 186
MaxRst 2 51 91 68 108 66 27 4 3 27 35 50 108
Nobs 4 6 19 17 13 8 5 1 3 10 4 4 94
Ndag 2 5 18 13 11 7 4 1 3 10 4 4 82
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 17 10 3 5 36
Total 9 1 49 112 6 5 182
MaxRst 9 10 82 97 88 44 17 16 14 32 42 47 97
Nobs 3 5 18 13 7 4 3 3 2 5 4 2 69
Ndag 3 5 12 11 6 3 3 3 2 5 4 2 59
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··20

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 15 22 1 43
Total 71 34 25 29 1 160
MaxRst 32 71 57 40 54 20 18 7 1 12 41 9 71
Nobs 8 7 20 7 8 4 7 2 1 9 5 1 79
Ndag 8 7 15 6 6 3 4 2 1 9 5 1 67
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··01

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 4 17 32 1 1 57
Total 82 18 24 109 2 1 236
MaxRst 31 79 70 28 71 63 41 3 13 25 51 29 79
Nobs 9 7 9 17 10 5 2 4 6 8 7 3 87
Ndag 8 5 8 15 9 5 2 4 6 8 7 3 80
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 13 32 8 57
Total 6 106 36 8 114 270
MaxRst 28 42 93 42 33 33 13 12 19 43 114 114
Nobs 6 11 15 17 8 3 3 3 6 5 7 84
Ndag 6 8 11 12 8 3 3 3 6 5 7 72
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··18 12·· ···· ···· ···· ··25art/01730.txt · Sidst ændret: 2023/10/21 17:09 af lb