Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:01710

Indholdsfortegnelse

Andefugle

Rustand Tadorna ferruginea eu01710

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: - Sommer: Tilfældig Efterår: -

Fotos


Rustand

Årsrapporter


2024:  Rustand  Tadorna ferruginea  

DOFBasen:2024


2023:  Rustand  Tadorna ferruginea  

DOFBasen:2023


2022:  Rustand  Tadorna ferruginea  (0, 7/12, 1/1)

Endnu en fugl „i det spontane vindue“: 8/6 1 han Hovvig - fundet af NN. (Kun kønsbestemt af 2 ud af 8 observatører).

28-11-2022 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 08

2019:  Rustand  Tadorna ferruginea   (0, 6/11, 1/1)

7/7 - 10/7 1 Hovvig (fundet af HVR). Vores andet juli fund.

En god del af disse fund på Sjælland: 26/4 tf Klintebjerg, 28/4 Tranemose, 22/5 - 2/6 Klydesøen, 2/6 - 11/6 Tempelkrogen, 30/6 Præstesø og 17/7 - 8/8 Selsø kan muligvis relateres til det samme individ. Hvor den så har gemt sig i „hullerne“ må stå hen i det uvisse.

14/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 4 4
Ndag 4 4
Fænologi 07..10

2012:  Rustand  Tadorna ferruginea  (0, 5/9, 1/2)
2011: 15/8 1 Hovvig (EVR).
2012: 11/6 2 Hovvig (PG).
Vores i alt 11 fugle fordeler sig således pr. måned:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 0 0 0 4 2 4 1 0 0 0

Alle fugle er set hen over sommeren. Arten er ofte udsat for diskussion blandt feltfolket, om fuglene er spontane eller undslupne fangenskabsfugle, men det er påfaldende, at alle er set juni – september. Såfremt der var tale om undslupne fugle ville arten formentlig også optræde i vintermånederne – og det er jo ikke forekommet, som det fremgår af ovenstående.
Vores observationer gennem årene fordeler sig givetvis på fugle på sent forlænget forårstræk (juni), og dernæst ikke ynglende fugle og spredning af individer efter yngletidens ophør (juli, august og september). Disse ynglefugle kan komme både fra den midteuropæiske C-population eller den egentlige A-population mod øst. Fangenskabsfugle kan dog heller ikke udelukkes i nogle af tilfældene.

DOFBasen:2012


2007:  Rustand  Tadorna ferruginea  (0, 6, 2)
17/6 2 rast Hovvig (PG, KES).
Fordeling af vores fugle pr. måned:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 0 0 0 2 2 3 1 0 0 0

Arten er tidligere set i 1989, 1993 og 1996. Alle i perioder med varme og østlige vinde. Mulighed for spontanitet foreligger så afgjort.

DOFBasen:2007


1997:  Rustand  Tadorna ferruginea  (0, 6, 0)
Tilfældig gæst, 3 iagttagelser af i alt 6 fugle.
1989: 28/7 - 29/7 1 par Hovvig.
1993: 12/9 - 15/9 1 hun Hovvig.
1996: 2/8 3 NØ Hovvig.
Alle i perioder med varme og østlig vind. Mulighed for spontanitet foreligger.

DOFBasen:1997


1996:  Rustand  Tadorna ferruginea  (0, 3, 3)
2/8 3 NØ (08:27) Hovvig (HVR, KES) - områdets 3. iagttagelse. Tidligere set i 1989: 28/7 - 29/7 1 par Hovvig og i 1993: 12/9 - 15/9 1 hun Hovvig.

DOFBasen:1996


Rustand  Tadorna ferruginea  

1993: 1
12/9-15/9 1 hun R HV (EVR,KES). Nyt tilskud til escape/hit debatten.
Dukkede op i østenvindsperioden som gav en række usædvanlige obs. bl.a. masse-forekomst af Dværgmåger i Køge/Faxe Bugt, Hvidbrynet Løvsanger Feddet og Hvidøjet And Møn. Tidsmæssigt passer forekomsten med borttrækket fra de russiske ynglepladser (BWP vol 1 Cramp).

1989: 2
28/7-29/7 et par R HV (KB,LB,PEL,EVR,HVR,UR).
Tidspunktet er ikke helt umuligt for spontan forekomst. Alligevel mest sandsynligt med escape.
Artens lille europæiske bestand er truet og den er kortdistancetrækker som vores egen Gravand.

DOFBasen:<1995art/01710.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1