Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:02030

Andefugle

Troldand Aythya fuligula eu02030

Status


2010 - 2019: Vinter: Meget almindelig Forår: Meget almindelig Sommer: Almindelig Efterår: Almindelig

Fotos


Troldand

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Troldand  Aythya fuligula  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 439 12 26 477
MaxRst 260 250 150 260
Nobs 24 20 31 75
Ndag 19 17 19 55
Fænologi 01·· ···· ··31

2023:  Troldand  Aythya fuligula  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 130 8 26 1 70 46 3 25 1 28 1 339
Total 558 85 31 7 70 60 3 25 5 211 313 1368
MaxRst 400 200 300 150 75 83 180 120 80 27 180 300 400
Nobs 38 26 36 30 17 25 39 23 18 16 19 22 309
Ndag 22 18 25 23 15 25 28 22 15 15 18 19 245
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2022:  Troldand  Aythya fuligula 

Største tal Dybesø: 3/1 36.

Hovvig tabel rastende fugle 2022

28-11-2022 LB 

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 33 25 3 40 2 2 30 138
Total 979 1656 1002 620 106 192 40 2 2 30 150 4779
MaxRst 340 560 375 380 40 117 110 47 42 64 80 150 560
Nobs 20 20 27 15 13 27 24 13 14 24 14 17 228
Ndag 16 16 22 15 12 27 20 13 13 18 13 14 199
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2021:  Troldand  Aythya fuligula  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 1 1 13 20
Total 442 601 519 2 4 2 1 13 190 267 2041
MaxRst 340 350 470 250 170 80 49 30 92 190 170 200 470
Nobs 33 34 50 40 23 27 17 14 10 20 16 37 321
Ndag 24 21 27 28 21 25 16 14 10 18 16 23 243
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2020:  Troldand  Aythya fuligula  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 2 3 11
Total 2 16 473 2 3 4 11 13 524
MaxRst 230 360 380 440 125 41 69 94 140 64 150 240 440
Nobs 38 24 33 22 13 20 16 9 6 14 25 25 245
Ndag 23 22 25 19 13 20 15 9 6 13 22 21 208
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2019:  Troldand  Aythya fuligula

Træk første halvår: 16/2 6 og 1/6 – I alt 7.
Træk andet halvår: 19/8 - 3/11 i alt 20, flest 10/10 15. - I alt 5 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
25 8 2 65 98 225 130 86 50 28 10 47 14 15 11 17 29 83 106 62 92 125 56 108 80 4 22 46 57 120 240 170 192 20 60 120

17/8-2020 LB 

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 1 1 57 3 15 1 84
Total 289 8 1 1 57 6 30 246 638
MaxRst 150 225 130 47 15 83 106 125 80 120 240 120 240
Nobs 31 28 36 30 24 23 28 28 15 17 26 10 296
Ndag 21 19 23 24 23 22 28 27 14 16 21 10 248
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2018:  Troldand  Aythya fuligula  
Generelt få i Hovvig. I andet halvår på grund af tørken.
Vinterfugle uden for Hovvig blev primært set ved Nykøbing Havn/ Bugt max. 120 og i Dybesø max. 30. Træk første halvår: 26/1 6, 18/5 1 og 22/6 1 i alt 8 Korshage.
Ynglefugle: Op til 5 pulli set løbende i juli i Hovvig, mindst 2 par.
Træk andet halvår: 19/7 1 V Korshage.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 5/1 690):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
690 150 130 120 35 30 17 3 3 32 7 7

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 1 1 1 9
Total 2783 1004 1089 1028 389 305 55 13 14 92 137 147 7056
MaxRst 690 150 130 120 35 30 17 3 4 32 18 27 690
Nobs 26 24 29 28 22 20 17 6 7 14 15 23 231
Ndag 21 18 25 26 21 20 16 6 7 12 14 19 205
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2017:  Troldand  Aythya fuligula  
Hovvig havde igen i år ynglende Troldand. Det er nu 4. år i træk. 25/7 blev der set 7 pulli i Hovvig.
Forårstræk: 27/2 6, 6/3 2, 9/3 8 og 14/4 2 i alt 18.
Efterårstræk: 22/8 1 og 5/10 2 i alt 3.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 6/2 830):

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
7708306304502209013118017070180300

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 10 2 1 2 21
Total 4242 4752 9546 2289 1733 776 1043 1801 1264 429 1801 1939 31615
MaxRst 770 830 630 450 220 90 131 180 170 70 180 300 830
Nobs 33 28 48 27 42 36 27 45 29 28 40 27 410
Ndag 21 18 25 18 27 25 16 24 21 21 23 19 258
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Troldand  Aythya fuligula  
Forårstræk: 16/2 14 Hovvig, 8/3 14, 28/3 1 og 11/5 3 alle Korshage, i alt 32.
Efterårstræk: 7/7 7, 11/8 4, 2/11 1 og 27/12 3 i alt 15.
Hovvig havde igen i år ynglende Troland. Det er nu 3. år i træk. 4 kuld blev set.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 14/2 640):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
260 640 500 210 95 75 36 46 53 140 420 530

Højeste større antal (>100) rastende fugle fra øvrige lokaliteter: 16/1 300 Nykøbing Havn/Bugt og 30/12 280 Dybesø.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 15 3 7 4 1 3 47
Total 2685 5854 3508 1478 506 566 402 338 511 522 2827 4226 23423
MaxRst 300 640 500 210 95 75 36 46 53 140 420 530 640
Nobs 23 32 24 29 36 25 24 22 16 12 19 24 286
Ndag 20 22 20 20 23 24 22 22 15 11 16 19 234
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2015:  Troldand  Aythya fuligula  
Forårstræk: 28/2 - 25/4 i alt 448 Korshage. Forårstotalen er ikke direkte sammenlignelig med tidligere år, da der i en periode i foråret var en del lokal bevægelse af Troldænder, som passerede Korshage på vej mod dagsrast i Dybesø. Vi har årligt pænt med rastende Troldænder i Dybesø, men de må normalt bruge andre ruter/fourageringslokaliteter. Årets flok var rimelig punktlig i sin optræden.
Efterårstræk: 10/7 - 12/11 i alt 7 Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 5/1 1150):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1150 950 600 310 100 47 30 100 63 260 480 440

Ynglefugle: Igen i år observeredes flere kuld unger i Hovvig i perioden 5/7 til 15/8. Meget peger i retning af minimum 3 - 4 kuld. Vi skal helt tilbage til årtusindskiftet for at finde to år i træk med ynglende Troldænder.
Højeste større antal (>100) rastende fugle fra øvrige lokaliteter: 1/3 360 Dybesø (klart højeste antal på lokaliteten siden jubilæumsrapporten i 1997) og 6/2 210 Nykøbing Bugt.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 140 306 2 2 5 455
Total 7797 6271 7982 1073 522 203 223 293 296 1597 4090 2823 33170
MaxRst 1150 950 600 310 100 47 30 100 63 260 480 440 1150
Nobs 28 27 50 19 17 12 22 18 13 25 31 26 288
Ndag 21 17 27 13 16 12 16 13 13 21 23 20 212
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2014:  Troldand  Aythya fuligula  
Forårstræk: 27/3 1 NV Korshage og 23/4 5 NØ Nørrevang, i alt 6.
Efterårstræk: 16/8 3, 27/9 2 og 30/9 1 V Korshage, i alt 6.
Det har været et godt år for Troldanden i Hovvig. Den er vendt tilbage som ynglefugl med mindst 3 måske 4 kuld efter en mild vinter med et stort antal rastende. Sidst vi så over 1200 „vintertroldænder“ i Hovvig var i 2007. Danmarks pt. varmeste vinter. Dybesø højst 7/12 19.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 14/2 1600):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1200 1600 740 310 48 14 19 9 11 212 750 1100

Andre bemærkelsesværdige observationer af rastende fugle 1/2 1200 Nykøbing Bugt.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 3 3 12
Total 5263 10004 4776 1524 199 64 78 32 42 2330 5224 7331 36867
MaxRst 1200 1600 740 310 48 14 19 9 11 212 750 1100 1600
Nobs 13 19 18 13 9 10 20 10 8 22 24 22 188
Ndag 12 17 14 9 9 9 19 10 8 21 22 20 170
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2013:  Troldand  Aythya fuligula  
Forårstræk: 4/1 8 og 28/4 4 - i alt 12.
Efterårstræk: 17/7 - 28/11 med i alt 22, flest 13/10 7 SV Korshage.
Ingen ynglefund. Dybesø højst 25/4 22.
Største rasttal pr. måned iHovvig: (største antal 18/12 880)

Måned jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Troldand 680 - 860 410 80 40 48 63 147 450 800 880

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 4 11 7 4 34
Total 1979 485 3847 1134 267 141 230 245 478 1740 3358 3063 16967
MaxRst 680 210 860 410 80 40 48 63 147 450 800 880 880
N 9 4 13 13 13 10 10 7 6 9 10 11 115
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2012:  Troldand  Aythya fuligula  
Forårstræk: 3/5 1 og 18/5 4. Ganske få observationer også i år. Til gengæld var der en periode med mange rastende fugle på Korshage, især da vinteren strammede til i februar med isdannelser længere nede i Isefjorden: max 7/2 450 overflyvende, 10/2 1020, 11/2 450, 12/2 40, 13/2 250, 14/2 800 og 17/2 70. Tallene fra 10/2 og 14/2 er helt uhørt lokalt, og skal ses på baggrund af at der var is ”så langt øjet rakte” – også ud i Kattegat.
Iagttaget i Hovvig 1/1 – 27/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2012, gennemsnit 2007 – 2011, absolut maximum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
550 850 960 280 60 56 4 68 77 280 380 80
451 606 528 333 46 28 57 86 75 290 522 422
2500 2100 1629 860 150 150 164 300 225 560 1190 2050

Ynglefugle: 1 kuld på 5 pulli i Hovvig. De seneste ynglefund er fra 2001 og 2010, men i 1990´erne var 1998 det første år uden sikkert ynglefund. Arten har desværre udviklet sig fra at være en relativ stabil ynglefugl i Hovvig til at være meget ustabil og nærmest sjælden ynglefugl (se nedenstående figur). Se også kommentarerne under Skeand og Taffeland, der på samme måde har været ”ramt” af prædatorer og store glubske rovfisk i vigen. De mange isvintre i træk har ”gjort kål” på de slemme gedder, og udbredt ”skab” blandt ræv lokalt har bestemt haft en positiv indflydelse på ynglefuglene. Flere arter har således ”kvitteret” med ynglefund i 2012. Den samme udvikling kan man se hos lappedykkerne.
Efterårstræk fra Korshage: 8/8 1, 23/8 2 og 5/9 1.
Nykøbing Havn: max 25/1 160. Dybesø: max 16/1 120 og 21/1 137 – ganske mange for søen.


DOFBasen:2012


2011:  Troldand  Aythya fuligula  
Noget mere hyppigt rapporteret end Taffelanden med 162 observationer, heraf de 116 fra Hovvig,
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2011, gennemsnit 2006 – 2010, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
is 330 810 210 42 53 101 285 215 311 620 600
451 540 382 345 42 19 45 36 32 252 428 478
2500 2100 1629 860 150 150 164 300 225 560 1190 2050

Bortset fra marts, der gav årets største notering i Hovvig, et forår under middel, ligesom for Taffelanden tal over middel fra juni og året ud.
Desværre atter et 0 i ynglefuglekolonnen.
Isvintrene gav en række tal fra normalt Troldande-tomme lokaliteter.
Kysten ved Nakkehage: 1/1 12.
Rørvig Havn/Bugt: 16/1 – 17/2 op til 7 og 21/11 1 hun.
Nykøbing Havn: 1/1 – 1/2 op til 56.
Korshage: 1/1 1, 26/2 1 og 27/2 3.
Mere normalt er:
15/3 2 Nakke Skov.
Dybesø: 1/4 - 9/5 op til 12 og 21/10 – 31/12 op til 28.
En par trækobservationer blev det også til her: 25/6 4 han trk Korshage og 4/7 1 han trk Skansehage.

DOFBasen:2011


2010:  Troldand  Aythya fuligula  
Vinterforekomsten i januar/februar er illustreret nedenfor. Som det fremgår lå Troldænderne primært i Nykøbing Bugt/Havn i januar, for senere grundet issituationen primært at holde til langs kysten ved Plantagen/Vesterlyng fra månedskiftet januar/februar. Maxtallene fra sidstnævnte lokalitet er de største vintertal fra området siden 1992 og overgår talmæssigt klart, hvad vi tidligere har set udenfor Hovvig.
Nykøbing Bugt/Havn dage med over 200: 10/1 670, 16/1 400, 19/1 360 og 22/1 350.
Kysten ved Plantagen/Vesterlyng dage med over 200: 31/1 1700, 7/2 1500, 15/2 440 og 20/2 2000.
Øvrige tal uden for Hovvig i januar - februar er bortset fra 4/2 12 Rørvig Havn alle under 10.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2010, gennemsnit 2005 - 2009, absolut maksimum) 21/3 - 18/11:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
157 240 27 48 41 52 53 375 480
531 670 517 361 62 15 53 28 21 189 366 496
2500 2100 1629 860 150 150 164 300 225 560 1190 2050

Ynglefugle: 2 par m pull. Hovvig. Glædeligt at kommentaren i sidste års rapport blev gjort til skamme.
Dybesø alle observationer nævnt: 25/3 9, 2/4 4, 6/4 12 - 31/10 1, 9/11 4 og 18/11 3.
Korshage ”træk” første halvår: 28/1 7 V, 12/2 1 Ø, 20/2 15 V, 25/3 3 Ø i alt 26 og efterår 18/9 2, 21/9 1 V og 22/10 2 V i alt 5.
Eneste observationer af Troldænder i december var 19/12 6 Nykøbing Havn og 31/12 2 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2010


2009:  Troldand  Aythya fuligula  
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2009, gennemsnit 2004 – 2008, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
415 600 705 310 9 5 22 10 15 290 680 560
532 890 842 375 104 16 54 32 24 167 310 424
2500 2100 1629 860 150 150 164 300 225 560 1190 2050

Vi har tilsyneladende mistet arten som ynglefugl i Hovvig. Samtidigt er antallet af oversomrende Troldænder på lokaliteten meget lavt i hele perioden fra maj til september.
Medio februar 3 større antal af fugle, der formodentlig gerne ville have ligget i Hovvig, hvis issituationen havde tilladt det : 13/2 600, 15/2 800 og 18/2 850 alle Nykøbing Bugt.
Dybesø: Set jævnligt 24/1 – 12/4 : månedsmax : jan 10, feb 11, mar 15 og apr 12. Fra andet halvår er der blot en enkelt melding: 5/12 12.
Desuden blot nogle få obs indsendt fra et par lokaliteter, hvor arten ses relativt sjældent:
12/7 2 rast og 26/7 2 V Korshage samt 17/12 1 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2009


2008:  Troldand  Aythya fuligula  
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2008, gennemsnit 2003 – 2007, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
620 900 440 550 115 7 21 24 30 73 416 320
552 584 596 441 58 18 54 32 23 152 377 472
2500 2100 1629 860 150 150 164 300 225 560 1190 2050

Normal vinter og forårsforekomst, men i sommermånederne meget få fugle. Hovvig tiltrækker åbenbart ikke oversomrende Troldænder i større grad i disse år.
Ingen ynglefund. Har ikke ynglet i Hovvig siden 2001.
Dybesø er eneste lokalitet med regelmæssige obs. uden for Hovvig. Set 2/2 – 23/4 max. 31/3 15. Desuden en sommer obs 1/6 6 og en enkelt fugl i december: 16/12 og 30/12 1.
Øvrige obs. med max.dag pr. lokalitet nævnt: Nykøbing Havn: 26/3 9, Nykøbing Bugt 5/4 20, Slettermosegård 5/4 6 og vandhul ved Nakke Skov 6/4 7.

DOFBasen:2008


2007:  Troldand  Aythya fuligula  
Forårstræk: Intet meddelt.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2007, gennemsnit 2002 – 2006, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1220 1200 530 355 35 27 101 58 64 400 415 630
493 466 710 442 62 20 38 29 53 218 360 428
2500 2100 1629 860 150 150 164 300 225 560 1190 2050

Come-back i forhold til 2006 – som forgængeren. Men iøvrigt ret normalt årscyklus for arten med pæne tal i vintermånederne, og generelt små antal i yngleperioden.
Ynglefugle: 6. år i træk uden yngel i Hovvig. Det er ved at blive en rigtig dårlig vane.
Dybesø: Ganske få, max 24/3 8 og 25/12 5.
Korshage: 31/7 9 trk – ses sjældent ved Kattegatkysten.

DOFBasen:2007


2006:  Troldand  Aythya fuligula  
Forårstræk: 22/3 1 og 15/4 3 Korshage.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 80 270 22 6 41 35 - 120 150 880
621 690 832 514 66 24 33 24 45 223 382 378
2500 2100 1629 860 150 150 164 300 225 560 1190 2050

Der foreligger ingen tal fra september, akkurat som for 2005. Generelt færre fugle end vi plejer at se gennem året.
Ynglefugle: Ingen kuld meddelt. Det er således 5. år i træk uden ynglebevis.
Efterårstræk: 24/8 1 Korshage.
Skansehage maks.: 29/1 175.
Nakkehage maks.: 4/3 450.
Nykøbing Bugt maks.: 4/3 240.

DOFBasen:2006


2005:  Troldand  Aythya fuligula  
Arten er ikke set på Korshage i år.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2005, gennemsnit 2000 - 2004 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
400 650 830 320 130 30 80 14 - 60 170 90
691 732 840 458 47 18 24 22 61 242 494 455
2500 2100 1629 860 150 150 164 300 225 560 1190 2050

Der foreligger ingen tal fra september. I øvrigt pænt med fugle først på året, men efteråret skuffede fælt.
Ynglefugle: Ingen fund meddelt. Det er nu 4. år i træk uden ynglebevis, og alt tyder på, at der er krise hos de lokale Troldænderne. Tidligere var arten en meget stabil ynglefugl. Se eventuelt under Lille Lappedykker.
Nykøbing Havn max: 29/1 8 og 9/3 25.
Dybesø max: 26/3 15.
Nakke Skov: 3/4 5.

DOFBasen:2005


2004:  Troldand  Aythya fuligula  
Arten blev slet ikke set på Korshage i år.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003, abs. max til 2003).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
20 1070 1500 400 89 11 28 30 26 180 400 200
863 650 649 400 37 26 25 32 67 270 478 573
2500 2100 1629 860 150 150 164 300 225 560 1190 2050

Generelt pænt med fugle gennem hele året.
Ynglefugle: Ingen rapporteret. Det er nu tre år i træk uden ynglefugle - er der krise hos Troldænderne? Sidst arten ynglede var i 2001. Arten har været meget ustabil siden 1998, men har ellers været utrolig stabil som ynglefugl i Hovvig gennem årtier.
Nykøbing Havn: 18/1 20.
Dybesø: 31/3 3 og 16/4 7.
Nakke Skov: 14/4 6.
Nykøbing Bugt: 1/5 2.

DOFBasen:2004


2003:  Troldand  Aythya fuligula  
Ingen forårstrækkende fugle.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2003, gennemsnit 1998 - 2002, abs max til 2002):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1120 - 630 860 15 28 20 25 24 - 750 560
849 726 727 302 35 31 26 35 79 270 410 476
2500 2100 1629 700 150 150 164 300 225 560 1190 2050

Ynglefugle: Ingen kuld meddelt overhovedet. Normalt yngler 2-4 par årligt i Hovvig. Siden 1990 har kun 1998, 2002 og nu 2003 været uden sikre ynglefund, se også Taffeland.
Skansehage: 5/1 8, 6/1 47 og 12/1 25.
Rørvig Havn: 11/1 75.

DOFBasen:2003


2002:  Troldand  Aythya fuligula  
Forårstræk: 19/4 1 og 23/5 5 i alt 6.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2002, gennemsnit 1997-2001, abs. max- 2001):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
925 610 510 360 55 27 22 43 110 510 330 410
664 688 767 244 45 24 35 42 67 230 484 486
2500 2100 1629 700 150 150 164 300 225 560 1190 2050

Ynglefugle: Ingen kuld meddelt overhovedet. Normalt yngler 2 - 4 par årligt i Hovvig. Siden 1990 har kun 1998 været uden sikre ynglefund.
Rørvig Havn: 13/1 - 14/1 1.
Skansehage: 18/2 2.
Slettermosegaard: 29/3 2 og 25/4 2.
Nakke Skov: 6/4 4.
Desuden 23/10 1 trk Korshage, hvor den er meget sjælden om efteråret.

DOFBasen:2002


2001:  Troldand  Aythya fuligula  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, abs. max - 2000):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
640 1120 690 630 40 24 13 7 18 140 260 630
536 464 631 176 67 32 34 51 80 270 536 568
2500 2100 1629 700 150 150 164 300 225 560 1190 2050

Ynglefugle:1 kuld indikerer en dårlig ynglesæson, og under gennemsnittet. I 2000 var der min. 4 kuld i vigen.
Mest bemærkelsesværdigt i 2001 er vel nok de ekstremt få fugle, der blev noteret mellem maj og september, hvad så end grunden kan være.
Korshage: 12/1 3, 30/4 1, 17/5 2, 20/5 6.
Nykøbing Havn: max 3/2 155, 31/12 100.
Dybesø: 21/1 2, 7-16/4 2.

DOFBasen:2001


2000:  Troldand  Aythya fuligula  
22/5 1 trk Korshage, hvor der ind imellem kan være langt mellem observationerne.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
750 860 870 40 35 - 35 3 125 140 730 475
472 382 509 218 68 38 34 63 138 362 590 490
2500 2100 1629 700 150 150 164 300 225 560 1190 2050

Ynglefund: min 4 kuld i 2000, hvilket er normalt, men dog over snittet de senere år. I 1999 var der 2 ynglepar og 1998 var eneste år i 90´erne uden ynglefund.
Dybesø: 8/1 2, 3/4 4 og 22/4 3 alle rst samt 15/11 15 trk.

DOFBasen:2000


1999:  Troldand  Aythya fuligula  
Største rasttal pr måned i Hovvig (1999, gennemsnit 1994 - 1998, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
880 660 545 110 40 25 35 80 56 290 320 790
476 550 500 276 84 43 35 80 142 410 660 454
2500 2100 1629 700 150 150 164 300 225 560 1190 2050

Ynglefugle: 2 kuld fra Hovvig. Har ynglet hvert år i 90´erne, dog bortset fra 1998, hvor der ikke foreligger sikre ynglefund.
Øvrige obs udenfor Hovvig: 20/3 3 Nakke Skov og 12/10 1 trk Korshage.

DOFBasen:1999


1998:  Troldand  Aythya fuligula  
Største rasttal pr måned i Hovvig (1998, gennemsnit 1993 - 1997 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1051 380 1020 370 3 46 - 40 86 - 410 75
334 714 486 272 105 43 58 89 158 440 628 584
2500 2100 1629 700 150 150 164 300 225 560 1190 2050

Ingen ynglefund meddelt fra Hovvig, dermed første år i 90´erne uden sikre ynglefund.
Øvrige obs udenfor Hovvig: 9/5 1 rst Flyndersø, 30/5 2 SØ KH og 31/10 13 V KH.

DOFBasen:1998


1997:  Troldand  Aythya fuligula  
Sjælden ynglefugl og meget almindelig træk og vintergæst.
I Hovvig meget almindelig som rastende i vinterhalvåret fra oktober til marts. Fra april - september fåtallig/ almindelig. Når Hovvig islægges ses alt efter vinterens strenghed flokke langs kysterne og i vågerne ved Nykøbing og Rørvig havne. Højeste rasttal fra diverse lokaliteter i vinterhalvåret. Nykøbing Bugt/Havn 510, Rørvig Bugt/Havn 250, Nakkehage 400 og Korshage/Skansehage 1605. I Dybesø uregelmæssig forårsrastgæst, flest i april, maksimum 15. Visse år mere talrig i november - januar, maksimum 700. Uregelmæssig forårstrækgæst på Korshage med flest fugle fra februar til april (98 %). Tilsvarende uregelmæssig de fleste efterår med flest fugle i oktober - november (93 %).
Herudover tilfældig som rastende i Nyrup Bugt ud for Plantagen og Dybesø.
Siden første ynglefund i Hovvig i 1972 stabil ynglefugl med gennemsnitlig 3,8 kuld pr. sæson.
Største rasttal per måned i Hovvig (1997, gennemsnit 1992 - 1996, gennemsnit alle år og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
420 710 70 105 2 57 81 51 350 700 460
834 1050 584 348 114 59 57 58 130 434 608
317 334 332 245 64 54 66 81 66 227 360 422
2500 2100 1629 700 150 150 164 300 225 560 1190 2050

1997: I januar - februar en del iagttagelser udenfor Hovvig: Flest ved Korshage: 1/1 150 V, 4/1 60 og 11/1 260. Desuden enkelte småflokke ved Skansehage, Nykøbing Bugt og Nykøbing Havn. Forårsobservationer udenfor Hovvig: 27/4 2 V Skærby Strand og 29/5 5 V Korshage. Ynglefugle: 1 - 3 kuld Hovvig. Efterårsrast ses ved Nykøbing Bugt maksimum 13/10 27.

DOFBasen:1997


1996:  Troldand  Aythya fuligula  
Isvintertal fra Nykøbing Havn - største dagstal pr. måned : 1/1 100, 25/2 160, 9/3 500. Fra øvrige lokaliteter: 1/1 100 Skansehage og 10/2 45 Rørvig Havn, 6 Nakkehage samt 10 kysten ud for Plantagen.
Iagttaget i Hovvig 9/3 - 1/12. Max-rast:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 10 290 150 55 10 49 0 300 520 1040
920 1050 908 348 103 49 61 56 166 450 684 784
2500 2100 1629 700 150 150 164 300 225 560 1190 2050

Ynglefugle: 3 kuld (LB, EVR).
Øvrige iagttagelser udenfor Hovvig: 4/3 5 og 16/3 2 begge Korshage samt 17/4 2 Dybesø. Efterår 3/11 5 V Korshage.

DOFBasen:1996


1995:  Troldand  Aythya fuligula  
Max rast Hovvig:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
430 450 260 250 40 64 32 ? 360 510 1000 85
996 1090 944 356 105 45 69 63 114 418 620 927
2500 2100 1629 700 150 150 164 300 225 560 1190 2050

Ynglefugle Hovvig: 2 kuld set. Gennemsnitlig kuldstørrelse 3,50 (S&N).
På Korshage disse få spredte obs: 13/5 2 Ø, 25/7 3 N - V, 15/10 2 SØ, 21/10 2 NV og 9/12 3 Ø.
Nykøbing Bugt: 4/1 90, 7/1 - 15/1 140 og 20/8 1.
Nykøbing Havn: 17/1 140, 11/2 25 og 30/12 40.
Rørvig Havn: 30/12 80.
Skansehage: 31/12 min.250.

DOFBasen:1995


Troldand  Aythya fuligula  

Max rast Hovvig:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1994: 900 1500 80 300 124 50 40 30 70 480 670 610
1993: 30 1200 950 350 104 50 150 75 150 560 250 500
1992: 2500 2100 340 450 150 80 55 18 100 320 600 450
1991: 430 1629 292 95 16 26 35 176 380 900 2050
1990: 810 630 440 288 50 46 76 100 100 350 680 800
1989: 630 220 170 200 40 100 40 52 57 210 230 470
1988: 500 500 150 290 20 150 57 285 120 167 450 260
1987: 63 33 47 164 230 93 280 350 470
1986: 60 200 60 86 21 300 90 200 180
1985: 2 200 39 83 85 125 95 250 1190 1200
1984: 240 400 330 206 35 66 62 111 150 300 500 275
1983: 340 180 165 208 96 60 127 80 20 150 75 42
1982: 140 180 75 45 160 100 11 400 450 300
1981: 510 50 360 390 42 47 94 82 225 230 250
1980: 130 145 70 130 67 62 32 100 350 500
1979: 160 700 65 60 75 30 45 80 200 250
1978: 185 370 370 250 75 30 34 26 22 125 500 300
1977: 110 200 50 36 26 29 22 106 155 67
1976: 170 300 200 70 32 43 30 25 45 100
1975: 70 170 85 90 25 28 40 33 20 37 175 100
1974: 85 530 240 140 75 17 38 20 17 8 40 25
1973: 27 106 100 50 30 12 12 5 70 30

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 33 25 3 40 2 2 30 138
Total 979 1656 1002 620 106 192 42 2 10 31 280 4920
MaxRst 340 560 375 380 40 117 110 47 42 64 80 150 560
Nobs 20 20 27 15 13 27 24 13 14 24 14 17 228
Ndag 16 16 22 15 12 27 20 13 13 18 13 14 199
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 1 1 13 20
Total 212 601 519 2 4 2 1 13 267 1621
MaxRst 340 350 470 250 170 80 49 30 92 190 170 200 470
Nobs 32 34 50 40 23 27 17 14 10 20 16 37 320
Ndag 24 21 27 28 21 25 16 14 10 18 16 23 243
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 2 3 11
Total 27 396 473 2 3 4 14 14 933
MaxRst 230 360 380 440 125 41 69 94 140 64 150 240 440
Nobs 38 24 33 22 13 20 16 9 6 14 25 25 245
Ndag 23 22 25 19 13 20 15 9 6 13 22 21 208
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 1 1 57 3 15 1 84
Total 329 8 1 1 57 3 30 436 865
MaxRst 150 225 130 47 15 83 106 125 80 120 240 120 240
Nobs 31 28 36 30 24 23 28 28 15 17 26 10 296
Ndag 21 19 23 24 23 22 28 27 14 16 21 10 248
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 11 1 1 1 20
Total 726 120 59 70 1 1 1 4 17 36 1035
MaxRst 690 150 130 120 41 30 17 3 4 32 18 27 690
Nobs 28 29 38 37 24 20 17 6 8 14 17 24 262
Ndag 21 18 25 26 22 20 16 6 7 12 14 19 206
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 876 10 2 1 2 906
Total 787 1706 13 4 1 1 2 135 2649
MaxRst 770 830 630 450 220 90 131 180 170 70 180 300 830
Nobs 27 25 34 22 32 25 17 28 21 26 28 22 307
Ndag 21 20 25 18 27 25 16 24 21 21 23 19 260
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 15 3 7 4 1 3 47
Total 511 757 15 7 5 7 4 1 328 1635
MaxRst 300 640 500 210 95 75 36 46 53 140 420 530 640
Nobs 26 32 24 29 36 25 23 22 16 12 19 24 288
Ndag 20 22 20 20 23 24 22 22 15 11 16 19 234
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 140 306 9 2 5 462
Total 1240 394 753 9 2 8 5 104 2515
MaxRst 1150 950 600 310 100 47 30 100 63 260 480 440 1150
Nobs 28 27 52 21 17 12 18 16 13 25 31 26 286
Ndag 21 17 27 14 16 12 16 13 13 21 23 20 213
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 3 3 12
Total 2854 1 253 3 3 3 4 349 3470
MaxRst 1200 1600 740 310 48 14 19 9 11 212 750 1100 1600
Nobs 13 19 18 13 9 9 19 10 8 22 24 22 186
Ndag 12 17 14 9 9 9 19 10 8 21 22 20 170
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 4 11 7 4 34
Total 705 210 260 26 3 11 7 18 880 2120
MaxRst 680 210 860 410 80 40 48 63 147 450 800 880 880
Nobs 9 4 13 13 13 10 10 7 6 9 10 11 115
Ndag 9 4 12 13 11 10 10 7 6 9 9 9 109
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 3 1 9
Total 327 1061 984 5 3 1 4 198 2583
MaxRst 550 1020 960 280 60 56 4 68 77 280 380 93 1020
Nobs 23 13 9 8 10 6 1 7 4 10 10 8 109
Ndag 18 12 7 8 10 6 1 7 4 9 10 7 99
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 5
Total 75 10 836 8 1 1 28 959
MaxRst 56 330 810 210 42 53 101 285 215 311 620 600 810
Nobs 14 24 16 14 10 7 6 10 8 11 14 9 143
Ndag 10 17 14 10 9 6 6 10 8 9 13 9 121
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 16 3 3 2 31
Total 2998 2998 3 12 3 2 484 8 6508
MaxRst 1700 2000 157 240 27 48 44 52 53 375 480 6 2000
Nobs 27 25 9 14 6 8 10 6 4 11 8 2 130
Ndag 17 15 6 13 6 8 7 6 4 10 7 2 101
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 1650 720 4 28 2402
MaxRst 415 850 705 310 9 5 22 10 15 290 680 560 850
Nobs 10 13 15 8 3 3 8 4 3 6 3 5 81
Ndag 7 10 10 8 3 3 8 4 3 6 3 5 70
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 900 24 37 6 1 968
MaxRst 620 900 440 550 115 7 21 24 30 73 416 320 900
Nobs 9 10 11 17 5 4 2 4 2 2 6 7 79
Ndag 9 8 9 12 5 4 2 4 2 2 6 6 69
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 295 309
Total 1221 8 2 14 300 1545
MaxRst 1220 1200 530 355 50 27 101 58 64 400 415 630 1220
Nobs 8 12 11 7 6 4 7 6 2 4 2 13 82
Ndag 7 12 9 7 6 4 5 6 2 4 2 11 75
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 1 5
Total 140 4 691 274 2 1 880 1992
MaxRst 140 60 450 270 22 6 41 35 120 150 880 880
Nobs 1 2 9 10 1 2 7 4 3 2 6 47
Ndag 1 2 7 10 1 2 6 4 3 2 6 44
Fænologi 29·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26 07·· ···· ··24

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 872 300 1180
MaxRst 400 650 830 320 130 30 80 14 300 170 90 830
Nobs 3 7 8 6 3 3 4 3 2 2 2 43
Ndag 3 7 5 6 3 3 4 3 2 2 2 40
Fænologi 14·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··18 09·· ···· ··22

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 40 1500 13 2 1555
MaxRst 40 1070 1500 500 89 11 28 30 26 180 500 200 1500
Nobs 3 4 7 8 3 2 1 1 1 4 3 2 39
Ndag 2 4 7 8 3 2 1 1 1 4 3 2 38
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 8
Total 1253 882 2135
MaxRst 1120 630 880 15 28 20 25 30 10 750 560 1120
Nobs 8 3 5 1 2 2 1 2 1 3 2 30
Ndag 6 3 5 1 2 2 1 2 1 3 2 28
Fænologi 05··25 14·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··20

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 1 7
Total 928 1 5 1 935
MaxRst 925 610 510 360 55 27 22 43 110 510 330 410 925
Nobs 11 3 4 2 3 1 3 1 1 6 2 1 38
Ndag 10 3 4 2 3 1 3 1 1 6 2 1 37
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··01

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 8 3 2 17
Total 25 1276 3 8 3 2 100 1417
MaxRst 640 1120 690 630 40 100 13 7 20 300 260 630 1120
Nobs 11 5 4 4 4 3 4 2 3 3 3 4 50
Ndag 10 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 4 47
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 8 9
Total 2 870 4 1 2 738 1617
MaxRst 750 860 870 200 35 25 3 125 140 730 475 870
Nobs 5 5 4 6 6 5 1 2 2 2 2 40
Ndag 5 5 4 6 5 4 1 2 2 2 2 38
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··27 02·· ···· ···· ···· ···· ··23art/02030.txt · Sidst ændret: 2023/10/20 21:05 af lb