Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:02040

Andefugle

Bjergand Aythya marila eu02040

Status


2010 - 2019: Vinter: Almindelig Forår: Almindelig Sommer: Meget sjælden Efterår: Ret almindelig

Fotos


Bjergand

Diagrammer


* Link

Vintertræk 5/1-92 1456 Korshage ikke taget med i diagrammet.

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Bjergand  Aythya marila  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1276 1276
MaxRst 710 710
Nobs 20 20
Ndag 16 16
Fænologi 01··31

2023:  Bjergand  Aythya marila  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 500 5 59 564
Total 1600 217 818 2635
MaxRst 1100 840 500 300 190 1 21 212 700 1100
Nobs 25 19 20 21 21 17 5 23 26 177
Ndag 24 19 20 21 20 17 5 19 22 167
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··26 17·· ···· ··31

2022:  Bjergand  Aythya marila  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 1434 1090 478 294 46 4 1 570 3917
MaxRst 440 460 220 114 34 1 1 6 118 410 460
Nobs 21 16 13 15 16 4 1 5 9 10 110
Ndag 20 16 13 14 16 4 1 5 9 10 108
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··21 23·· ···· ···· ··31

2021:  Bjergand  Aythya marila  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 4 2 54 62
Total 404 217 4 2 54 301 982
MaxRst 360 150 210 136 42 3 228 260 360
Nobs 28 15 24 27 14 6 19 17 150
Ndag 25 12 23 26 14 6 18 16 140
Fænologi 01.. …. …. …. ..19 04.. …. ..30

2020:  Bjergand  Aythya marila  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 23 1 1 2 69 96
Total 623 1 1 2 84 132 843
MaxRst 600 405 340 260 130 2 65 132 600
Nobs 24 22 23 23 21 4 29 25 171
Ndag 22 21 23 22 20 4 23 24 159
Fænologi 01.. …. …. …. ..28 20.. …. ..31

2019:  Bjergand  Aythya marila

Træk første halvår: 1/1 28 og 2/1 4 - i alt 32.
Træk andet halvår: 29/9 4, 14/10 4 og 31/10 1 - 29/9 i alt 9.  

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
670 480 152 250 300 220 136 130 130 47 102 102 24 2 1 23 200 120 130 110 170 280

17/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 32 4 5 41
Total 747 305 1 4 5 4 281 1347
MaxRst 670 300 220 130 102 1 52 200 280 670
Nobs 22 13 23 18 13 1 1 8 16 15 130
Ndag 19 13 23 18 13 1 1 7 16 15 126
Fænologi 01.. …. …. …. ..21 21.. …. …. …. ..29

2018:  Bjergand  Aythya marila  
Næststørste antal set i Hovvig. Kun overgået af 2800 i februar 2014.
Træk første halvår: 7/1 65, 30/1 1 og 2/3 40 - i alt 106.
Træk andet halvår: 25/9 - 10/12 i alt 108, flest 3/11 40 Korshage.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 2/1 2200): Sidste forår 5/5 - første efterår 28/10.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2200 1100 1 7 2 2 109 500

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 66 40 22 63 23 214
Total 21820 1906 46 21 2 22 2 654 2834 27307
MaxRst 2200 1100 1 7 2 2 109 500 2200
Nobs 29 5 7 7 1 1 1 19 18 88
Ndag 24 5 7 6 1 1 1 16 17 78
Fænologi 01.. …. …. …. ..05 25.. …. …. ..29

2017:  Bjergand  Aythya marila  
14/1 trak 470 Bjergænder forbi Korshage. Det er det 3. største tal vi har noteret. Rekorden er 5/1 1992 1456 og næststørste er 28/1 2010 600. I januar lå mange ud for Plantagen max. 13/1 1400 og 22/1 2240.
Forårstræk: 4/1 3 til 11/3 1 i alt 479, flest 14/1 470.
Efterårstræk: 6/10 - 29/12 med i alt 115, flest 28/12 42 Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 22/3 1100):Sidste forår 25/5 - første efterår 30/9.

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
4708251100720260 2204500900

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 476 2 1 4 2 109 594
Total 17731 4976 35888 12038 2221 3 2100 18361 22056 115374
MaxRst 2240 825 1100 720 260 2 204 500 900 2240
Nobs 39 21 64 30 30 2 21 80 48 335
Ndag 19 13 28 20 18 1 13 27 27 166
Fænologi 01.. …. …. …. ..25 30.. …. …. ..31

2016:  Bjergand  Aythya marila  
Der var igen i år et fald i antallet af overvintrende Bjergænder i Hovvig, men stadigt på et pænt niveau, der nogenlunde svarer til gennemsnittet for de sidste 10 år.
Forårstræk: 3/2 4.
Efterårstræk: 5/10 - 28/12 med i alt 116, heraf de 108 i december. Flest 27/12 56 Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 10/2 1140) . Sidste forår 18/5 første efterår 27/9.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
680 1140 1110 460140 7 188 410 840

Højeste større antal (>100) rastende fugle fra øvrige lokaliteter: 7/1 220 Nykøbing Havn/Bugt, 6/12 215 Plantagekysten og 14/12 480 Dybesø.

Som det ses er tendensen, at der kommer stadigt flere og flere Bjergænder i Hovvig, mens antallet af Troldænder svinger en del uden nogen klar tendens. De lave tal fra 2010 – 2013 beror til en stor grad på, at i de strenge vintre var vigen frosset i den periode, hvor der normalt er flest Bjergænder.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4 4 108 120
Total 2327 18204 14453 3227 524 21 298 2244 11192 52490
MaxRst 680 1140 1110 460 140 7 188 410 840 1140
Nobs 10 25 23 18 10 4 10 16 48 164
Ndag 10 25 23 18 10 4 9 15 26 140
Fænologi 01.. …. …. …. ..18 27.. …. …. ..31

2015:  Bjergand  Aythya marila  
Året startede med et fint træk i første halvår, som var mere en det dobbelte af et gennemsnitsår.
Træk første halvår: 4/1 - 8/4 i alt 247, flest 27/2 140 Korshage.
Træk andet halvår: 25/10 - 25/12 i alt 24, flest 25/12 18 Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 6/1 og 18/1 2000):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2000 1330 850 525 16 290 630 530

Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at der bortset fra én enkelt fugl i Nykøbing Havn 1/1, slet ikke er observationer af rastende fugle i Isefjorden denne vinter.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 66 180 1 3 3 18 271
Total 21247 8911 9743 2487 61 1293 10116 8558 62416
MaxRst 2000 1330 850 525 16 290 630 530 2000
Nobs 20 12 18 14 9 17 28 26 144
Ndag 18 10 17 13 9 16 27 24 134
Fænologi 01.. …. …. …. ..28 04.. …. ..31

2014:  Bjergand  Aythya marila  
Træk første halvår: 5/1 - 28/3 med i alt 26, flest 23/2 16 Korshage.
Efterårstræk: 18/10 - 17/12 med i alt 25, flest 6/11 9 Korshage.
På linje med Troldænderne foretrak Bjergænderne Hovvig frem for Kattegat og Isefjorden i den milde vinter. Fra 14/2 til 29/3 havde Hovvig 16 dagstotaler over 1100 og en ny rekord 20/2 2800, som markant overgik den forrige rekord fra 1994 på 1730. Rekorden er et vurderet antal og ikke en nøjagtig optælling.
Nedenstående viser en fin sammenhæng mellem vinterens middeltemperatur i Danmark og antallet af Bjergænder i Hovvig.

År 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14
Antal 1000 8 1600 1160 526 240 196 305 360 2800
DMI °C 2,7 0,8 4,7 4,1 1,5 -1,5 -1,3 2,0 0,0 3,7

Sidste forårsfugle var 19/5 3 Hovvig . 1 - 2/8 1 hunfarvet Hovvig (JE, JS) hører absolut ikke til normalen. Sidst vi havde augustfund af Bjergand i Hovvig var i 1999. Arten blev først set igen til mere normal efterårsankomsttidspunkt 4/10.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 20/2 2800):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
810 2800 1630 615 60 1 145 1100 1230

Andre bemærkelsesværdige observationer af rastende fugle 1/2 720 Nykøbing Bugt.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 16 7 5 14 6 51
Total 5990 14819 16352 3347 149 2 491 11241 14201 66592
MaxRst 810 2800 1630 615 60 1 145 1100 1230 2800
Nobs 16 14 18 10 4 2 22 25 20 131
Ndag 13 13 17 10 4 2 19 22 18 118
Fænologi 03.. …. …. …. ..19 01..02 04.. …. ..25

2013:  Bjergand  Aythya marila  
Forårstræk: 18/1 - 5/4 med i alt 41. Største dag blev 20/1 34 Ø Korshage.
Efterårstræk: 18/11 - 7/12 med i alt 79, flest 6/12 37 V Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig: (største antal 26/11 380)

Måned jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Bjergand 92 - 2 9 2 1 - - 1 36 380 360

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 40 1 18 61 120
Total 360 8 304 29 6 1 1 91 1851 1755 4406
MaxRst 160 7 300 9 2 1 1 36 380 360 380
N 7 2 4 8 3 1 1 7 15 11 59
Fænologi 01.. …. …. …. …. ..02 27.. …. …. ..30

2012:  Bjergand  Aythya marila  
Forårstræk på Korshage: 19/4 1.
Iagttaget i Hovvig 2/1 – 4/6 og igen 16/10 – 30/11.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2012, gennemsnit 2007 – 2011, absolut maximum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
305 5 23 45 12 2 0 0 0 12 209 is
575 593 402 260 21 + 0 0 0 15 79 187
1730 1600 1600 875 450 8 4 5 6 85 526 1200

De små tal i februar – marts skyldes næsten konstant isdække i Hovvig. Større antal blev dog set udenfor Hovvig, hvilket ikke altid er sædvane, heriblandt:
Største rasttal pr. måned kysten ud for Sandflugtsplantagen:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
230 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Største rasttal pr. måned Korshage på Kattegat:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
26 335 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Pænt med rastende fugle i januar og februar, som skal ses på baggrund af iskoncentrationer overalt i Isefjorden, hvorved fuglene koncentreres i våger og åbent vand ved nordkysten.
Efterårstræk Korshage: 8/9 – 26/10 i alt 4.
Fra andre lokaliteter meldes om 14/12 60 Nykøbing Havn og 18/12 40 Nakke Hage, hvor der dog kan være tale om den samme flok, der flytter rundt på grund af isens bevægelsesmønster.

DOFBasen:2012


2011:  Bjergand  Aythya marila  
Klart mest fåtallige Aythya art med kun 60 registreringer. Hovvig ikke nær så dominerende med blot 21 registreringer. Korshage bidrog med 31 observationer, og tilbage er der så 8 observationer fra øvrige lokaliteter. Det skal bemærkes, at en Bjergand oftest havner i bogen, medens det ikke altid er tilfældet for Taffel- og Troldand.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2011, gennemsnit 2006 – 2010, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
is 2 0 0 0 0 0 0 0 7 143 180
575 593 402 260 21 0 0 0 0 13 79 274
1730 1600 1600 875 450 8 4 5 6 85 526 1200

Forårsfuglene udeblev næsten helt, kun 2 hunner 7/2 og 10/2. Efterårsfugle fra 16/10.
Korshage: Lidt vinterbevægelse og noget der kunne ligne et par forårstrækkere: 1/1 10 NV, 8/2 4 V, 11/3 1 trk og 12/3 2 trk. Desuden disse rastende: 2/1 4, 25/2 4, 8/3 1 og 15/4 1 hun (forårets sidste fugl). Efteråret mere regulært med 76 fugle mellem 11/10 og 24/12, største dage 28/11 15, 19/12 18 og 24/12 18.
Skansehage: 7/1 3 hun rast.
Kysten ved Sandflugtsplantagen: 7/1 5 NØ samt følgende rastende: 28/1 11, 2/4 2 hunner, 8/11 3 hunner og sidst, men ikke mindst 22/11 275, hvilket blev årets højeste tal.
Alt i alt et år på de jævne.

DOFBasen:2011


2010:  Bjergand  Aythya marila  
Ved kysten ud for Plantagen/Vesterlyng blev et stort antal Bjergænder set i januar/februar. Områdets hidtil største tal og et på landsplan bemærkelsesværdigt antal kunne tælles 7/2. De største dagstal pr 1/3 måned:
Januar: primo 6/1 1375, medio 15/1 2000, ultimo 25/1 1800.
Februar: primo 7/2 3730, medio 15/2 560, ultimo 27/2 160.
Alle øvrige vinterrasttal:
Korshage: 28/1 600 (nok en del af flokken der ellers holdt til på havet ud for Plantagen)
Eneste øvrige lokalitet med Bjergand var Nykøbing Bugt: 20/1 1 og 22/1 1.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2010, gennemsnit 2005 - 2009, absolut maksimum) :

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
4 7 1 0 0 0 0 58 196
703 792 421 313 66 + 0 0 0 1 41 274
1730 1600 1600 875 450 8 4 5 6 85 526 1200

Hovvig forår: Decideret fåtallig. Yderdatoer 27/3 - 9/5.
Efteråret lidt bedre uden at være prangende. Yderdatoer 8/10 - 18/11.
Øvrige tal alle nævnes:
Flyndersø: 25/1 10 V.
Korshage ”træk”første halvår: 25/1 10 V, 28/1 8 V, 27/2 70 NV + 20 NØ, 14/3 8 V, 25/3 2 Ø i alt 118.
Andet halvår: 21/9 1 trækkende, 11/12 125 V og 19/12 6 NV i alt 132.
Kysten ud for Plantagen: 31/10 4, 10/11 4 rast og 21/12 36 V.

DOFBasen:2010


2009:  Bjergand  Aythya marila  
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2009, gennemsnit 2004 – 2008, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
526 204 118 92 3 1 0 0 0 8 31 240
601 824 706 470 127 + 0 0 0 + 52 355
1730 1600 1600 875 450 8 4 5 6 85 526 1200

Sidste ”forår” 14/6 og første efterår 18/10.
Korshage: 3/1 16 NV, 4/3 4 SØ - 1/12 30 V, 26/12 3 Vog 28/12 127 V + 52 Ø/SØ.
Nykøbing Bugt: 5/1 2, 6/1 2, 1/2 2 og 14/2 1.
Rørvig Bugt: 1/1 32 NV (set fra færgen til Hundested).
Kysten ved Sandflugtsplantagen: 20/10 1 og 31/12 460.
Et mellem år. Sen ankomst sidst i december, hvilket er lige efter bogen.

DOFBasen:2009


2008:  Bjergand  Aythya marila  
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2008, gennemsnit 2003 – 2007, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
900 1160 640 580 65 1 0 0 0 0 15 227
423 592 579 408 114 + 0 0 + + 56 310
1730 1600 1600 875 450 8 4 5 6 85 526 1200

Et af de gode år i Hovvig, hvor man kunne glædes over mange Bjergænder i gennem det meste af første halvår. Sidste set 8/6 og første igen i Hovvig 4/11.
I nedenstående tabel er vinterhalvårsmax for de sidste ti år vist. Her illustreres artens noget fluktuerende vinterforekomst i Hovvig ganske fint. Bjerganden er også fra andre lokaliteter kendt for at fluktuere en del. Læg mærke til at i 4 ud af de sidste 5 år har vi haft vintermax på over 1000 fugle. Hovvig er altså stadigvæk et af de bedste steder på Sjælland, at se større antal af Bjergænder i vintermånederne, selvom den visse år er nærmest fåtallig.
Vinterhalvårsmax for Bjergand i Hovvig.

98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08
380 142 24 66 8 1540 1000 8 1600 1160

På Korshage meget få obs. Kun disse: 19/1 3 V, 4/11 2 SØ og 21/11 1 V.

DOFBasen:2008


2006:  Bjergand  Aythya marila  
Enkelte spredte iagttagelser fra vintermånederne uden for Hovvig således 31/1 3 Korshage og 18/2 1 Rørvig Havn.
Iagttaget i Hovvig 1/4 - 27/4 og 19/11 - 24/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 142 618
134 279 330 229 107 1 0 0 + 1 38 136
1730 1500 1600 875 450 8 4 5 6 85 526 1200

Arten havde som det fremgår et meget stille år og gjorde ikke meget væsen af sig før i december, hvor der til gengæld var pænt med fugle i Hovvig.
Efterårstræk: 27/10 - 9/11 i alt 9.
Nykøbing Bugt: 4/3 140 og 5/3 930. Fuglene kom aldrig ind i vigen på grund af isdække, og da isen omsider brød op, skulle fuglene nordpå mod ynglepladserne. Tallet fra 5/3 er højt for Nykøbing Bugt.

DOFBasen:2006


2005:  Bjergand  Aythya marila  
Vinterbevægelser eller kompensationstræk over havet på Korshage er bemærket igen i år, specielt i januar: 9/1 19, 14/1 11, 21/1 18 og 19/2 2.
Forårstræk: 16/4 6 og 17/4 2.
Iagttaget i Hovvig 2/1- 21/5 og 20/11.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2005, gennemsnit 2000 - 2004 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
640 1000 100 270 230 0 0 0 0 0 8 0
6 82 339 191 62 1 0 0 + 1 38 136
1730 1500 1600 875 450 8 4 5 6 85 526 1200

Den gode og positive udvikling fra sidste år fortsatte i 2005 – det blev et rigtigt godt år for arten i Hovvig. Igen i år var der mange fugle, der holdt stand helt hen i maj.
Sommerobs.: Årets mest usædvanlige observation er fra juli måned – 17/7 1 hun trk sammen med en flok Sortænder på Korshage (JHC).
Udfor Plantagen: 30/1 1 og 9/2 1.
Skansehage: 27/11 16.
Efterårstræk: 26/10 4, 12/11 1, 15/11 4, 19/11 6 og 12/12 1.

DOFBasen:2005


2004:  Bjergand  Aythya marila  
Iagttaget i Hovvig 1/1 - 6/6 og 3/10 - 31/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003, abs. max til 2003).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
17 360 1540 875 305 4 0 0 0 3 82 225
79 47 33 19 2 + 0 + 1 1 27 113
1730 1500 1600 600 450 8 4 5 6 85 526 1200

Et af de bedste år for Bjergand omfattende mange flotte optællinger af langtidsrastende flokke i Hovvig gennem det meste af vinter- og forårsmånederne. Mest bemærkelsesværdigt, er mange store tal fra maj måned - det er ganske enkelt ret usædvanligt, men dog set før. De sidste småflokke ses bl.a. 21/5 15, 26/5 8 og de sidste 6/6 3 hanner + 1 hun.
Nykøbing Bugt: 22/2 1.
Korshage: 25/9 1, 6/11 1, 13/11 4, 18/11 1 og 19/11 1 alle trk.

DOFBasen:2004


2003:  Bjergand  Aythya marila  
Iagttaget i Hovvig 18/1 - 27/4 og 6/9 - 27/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2003, gennemsnit 1998 - 2002, abs max til 2002):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
8 - 3 1 0 0 0 0 1 0 36 420
82 59 33 20 2 + 0 + + 1 27 75
1730 1500 1600 600 450 8 4 5 6 85 526 1200

Generelt få fugle året igennem, og kun november og december viser tal over gennemsnittet.
Nykøbing havn: 7/1 1, 11/1 1.
Skansehage: 6/1 6, 11/1 18, 12/1 10.
Korshage: 6/12 1 trk, 15/12 5 trk.

DOFBasen:2003


2002:  Bjergand  Aythya marila  
Iagttaget i Hovvig 3/2 - 21/4 og 19/10 - 1/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2002, gennemsnit 1997 - 2001, abs. max - 2001):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 14 8 2 0 0 0 0 0 2 0 1
82 58 33 21 2 + 0 1 1 1 27 90
1730 1500 1600 600 450 8 4 5 6 85 526 1200

Ganske få fugle rastede i vigen gennem hele året, og alle månederne er under 5-års gennemsnittet.
Korshage: 24/1 74, 25/1 2, 10/3 14, 19/4 2, 23/4 1 rst samt 10/5 5, hvor intet er nævnt trk - i alt 97 i 1. halvår.
Derudover en enkelt efterårsobs 26/10 10 trk.
Nykøbing Bugt: 1/12 1 rst.
ud for Plantagen på Kattegat: 31/3 1 rst.

DOFBasen:2002


2001:  Bjergand  Aythya marila  
Iagttaget i Hovvig 6/1 - 15/4, den 7/6 og 13/11 - 13/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, abs. max - 2000):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
6 24 1 1 0 1 0 0 0 0 66 34
80 53 113 47 5 + 0 1 1 1 15 84
1730 1500 1600 600 450 8 4 5 6 85 526 1200

I milde vintre ses som oftest kun få Bjergænder i området.
Korshage: 11/4 1 trk, 8/11 1 trk.

DOFBasen:2001


2000:  Bjergand  Aythya marila  
Korshage: 2/1 9 og 30/1 9 trk.
Iagttaget i Hovvig 15/1 - 5/5 og 12/11 - 18/11.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 12 142 75 4 0 0 0 0 0 8 0
120 169 265 112 11 + 0 1 1 1 14 87
1730 1500 1600 600 450 8 4 5 6 85 526 1200

Et stille år - muligvis på grund af flere vintre i træk uden iskoncentrationer.

DOFBasen:2000


1999:  Bjergand  Aythya marila  
Iagttaget i Hovvig 1/1 - 19/6 og 7/8 - 30/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (1999, gennemsnit 1994 - 1998, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
380 185 10 17 4 1 0 1 2 1 24 110
390 382 378 216 46 2 1 1 1 13 23 187
1730 1500 1600 600 450 8 4 5 6 85 526 1200

Ynglefugle: Ingen, men en hun er noteret 14/6 og 19/6 og han 7/8. Arten har aldrig ynglet i Hovvig, men både han og hun er set om sommeren enkelte år.
Korshage: 12/10 20, 4/12 4 og 18/12 2 alle trk.

DOFBasen:1999


1998:  Bjergand  Aythya marila  
Iagttaget i Hovvig 1/1 - 18/4 og 22/8 - 28/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (1998, gennemsnit 1993 - 1997 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
21 62 6 5 0 0 0 1 0 0 38 230
386 375 384 219 47 2 1 1 1 16 32 206
1730 1500 1600 600 450 8 4 5 6 85 526 1200

Korshage: 25/1 1, 18/10 2, 30/10 12, 31/10 18 og 27/12 11, alle trækkende.

DOFBasen:1998


1997:  Bjergand  Aythya marila  
Almindelig vintergæst, fåtallig/almindelig trækgæst for- og efterår samt meget sjælden/sjælden sommergæst.
I Hovvig en almindelig rastgæst fra december til maj, nogle år dog sjælden/fåtallig. I september - november oftest fåtallig. Fra juni til august meget sjælden/sjælden. I Dybesø en tilfældig forårsrastgæst og en uregelmæssig sjælden/fåtallig rastgæst fra oktober til januar. Største flok 15/10 1991 72. Desuden uregelmæssigt rastende fra november til marts ved Skansehage maksimum 23/2 1981 175, Nyrup Bugt udfor plantagen maksimum 5/2 1978 23, Nykøbing Bugt 21/3 1996 300 samt tilfældigt ved Nakkehage. På Korshage en regelmæssig rast/trækgæst. Flest fugle ses fra december til marts (83 %). De højeste dagstotaler fra de respektive måneder: 11/12 1984 640, 5/1 1992 1456, 8/2 1981 119 og 23/3 1986 161. Herudover en tilfældig sommergæst ved Korshage og Rørvig Bugt.
Største rasttal per måned i Hovvig (1997, gennemsnit 1992 - 1996, gennemsnit alle år og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
6 8 7 2 2 3 76
480 674 702 338 137 3 1 1 1 33 37 193
123 144 128 81 44 1 1 1 1 11 71 133
1730 1500 1600 600 450 8 4 5 6 85 526 1200

1997: En række vinterobservationer fra Korshage: 5/1 325 N + Ø, 11/1 346, 26/1 25 Ø, 2/2 320 og 22/2 1 han. Efter de senere års fine standard, nærmest et bundår i Hovvig. Forår set regelmæssigt 23/2 - 30/4. Fra efteråret blot spredte observationer. Flest på årets sidste dag. Efteråret ved Korshage gav blot 2/10 1 NV og 3/10 3 NV.

DOFBasen:1997


1996:  Bjergand  Aythya marila  
Iagttaget i Hovvig fra 24/3 - 18/5 og 12/8 - 1/12. Max-rast:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 400 130 19 0 0 1 2 0 4 2
520 674 640 330 150 3 1 1 2 36 137 433
1730 1500 1600 600 450 8 4 5 6 85 526 1200

Udenfor Hovvig: 13/1 1 han Nykøbing Havn, 21/3 300 Nykøbing Bugt, 16/10 7 hanner Dybesø, 15/12 1 hun Korshage og 29/12 2 Skansehage.
Træk Korshage: 1/1 22 V, 28/1 75 V, 1/3 3 N og 21/5 1 Ø . Fra efteråret blot 13/11 2.

DOFBasen:1996


1995:  Bjergand  Aythya marila  
Max rast Hovvig:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
200 590 900 400 33 6 17
482 562 465 268 144 4 1 1 2 38 237 510
1730 1500 1600 600 450 8 4 5 6 85 526 1200

På Korshage kun disse få obs: 5/2 63, 10/3 1, 25/3 4 hunner V, 2/4 1 hun V. Efterårshalvåret helt til grin.
I figuren sammenlignes udviklingen i vinterhalvårsforekomsten af de 3 aythya arter. Som det ses er der positiv tendens for både Bjerg- og Troldand. For Taffeland er tendensen svagt faldende de seneste år, men ellers ret konstant. Udviklingen var for alle tre arter relativ konstant frem til ca. 1990. Mulige forklaringer på den positive udvikling for Bjerg- og Troldand kunne være en lang række milde vintre og bedre dækning i vintermånederne. Omlægning af trækmønster og pludselig skiften til nye rastlokaliteter er dog kendt i hvert fald for Bjergand.

DOFBasen:1995


Bjergand  Aythya marila  

Max rast Hovvig:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1994: 1730 1250 575 100 180 8 4 1 60 66 610
1993: 28 35 20 4 1 17 85 325
1992: 470 1500 1600 600 450 5 3 2 4 85 25 14
1991: 200 92 88 85 3 3 1 6 20 526 1200
1990: 8 30 21 89 3 2 9 422 400
1989: 290 183 219 163 117 1 1 2 25 1
1988: 95 140 69 83 12 1 180 230
1987: 50 9 2 28 1
1986: 4 35 105 1 1 1 24 11 2
1985: 18 17 1 12 57 60
1984: 4 2 2 3 4 240
1983: 65 310 31 28 1 1 1
1982: 1 12 19 37
1981: 87 6 1 1 1 1 2 71
1980: 4 1 1 2 3 83 41
1979: 6 8 12
1978: 1 3 41 12
1977: 1 1 2 3
1976: 2 2 2 1 1 3 1
1975: 3 1 3 3 2 1 2 4 3
1974: 42 14 1 1 1 1
1973: 1

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 1434 1090 478 244 46 4 410 3706
MaxRst 440 460 220 114 34 1 1 6 118 410 460
Nobs 21 16 13 15 16 4 1 5 9 10 110
Ndag 20 16 13 14 16 4 1 5 9 10 108
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··21 23·· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 4 2 54 62
Total 404 217 4 2 54 301 982
MaxRst 360 150 210 136 42 3 228 260 360
Nobs 28 15 24 27 14 6 19 17 150
Ndag 25 12 23 26 14 6 18 16 140
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··19 04·· ···· ··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 23 1 1 2 69 96
Total 1073 1 1 4 84 132 1295
MaxRst 600 405 340 260 130 2 65 132 600
Nobs 24 22 23 23 21 4 29 25 171
Ndag 22 21 23 22 20 4 23 24 159
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··28 20·· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 32 4 5 41
Total 1227 5 1 4 5 4 281 1527
MaxRst 670 300 220 130 102 1 52 200 280 670
Nobs 22 13 21 18 13 1 1 8 16 15 128
Ndag 19 13 21 18 13 1 1 7 16 15 124
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··21 21·· ···· ···· ···· ··29

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 41 40 22 63 23 189
Total 2260 1 40 4 22 72 528 2927
MaxRst 2200 1100 1 7 2 2 109 500 2200
Nobs 29 6 6 7 1 1 1 19 19 89
Ndag 24 5 6 6 1 1 1 16 17 77
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··05 25·· ···· ···· ··29

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 476 2 1 4 2 109 594
Total 4147 1103 1 4 44 1068 6367
MaxRst 2240 825 1100 720 260 2 204 500 900 2240
Nobs 26 13 31 21 18 1 14 30 33 187
Ndag 19 13 28 20 18 1 13 27 27 166
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··25 30·· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4 4 335 347
Total 230 1144 4 4 1871 3253
MaxRst 680 1140 1110 460 140 7 188 410 840 1140
Nobs 10 25 23 18 10 4 10 16 47 163
Ndag 10 25 23 18 10 4 9 15 26 140
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··18 27·· ···· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 66 180 1 3 3 18 271
Total 2067 180 8 1 3 633 18 2910
MaxRst 2000 1330 850 525 16 290 630 530 2000
Nobs 19 12 18 14 9 17 28 26 143
Ndag 18 10 17 13 9 16 27 24 134
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··28 04·· ···· ··31

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 16 7 5 14 6 51
Total 90 3536 7 1 8 14 1236 4892
MaxRst 810 2800 1630 615 60 1 145 920 1230 2800
Nobs 16 14 18 10 5 2 22 25 20 132
Ndag 13 13 17 10 5 2 19 22 18 119
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ··19 01··02 04·· ···· ··25

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 40 1 18 43 102
Total 294 8 301 10 398 45 1056
MaxRst 160 8 300 9 2 1 1 36 380 360 380
Nobs 7 2 4 7 3 1 1 7 15 10 57
Ndag 7 1 4 7 3 1 1 7 13 9 53
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··02 27·· ···· ···· ··30

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 50 1 1 4 56
Total 589 335 1 1 4 210 100 1240
MaxRst 305 335 23 45 12 2 12 209 60 335
Nobs 24 6 7 9 6 1 1 8 7 3 72
Ndag 15 6 6 9 5 1 1 7 7 3 60
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ··04 08·· ···· ···· ··25

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 3 2 4 13 57 94
Total 33 5 2 2 4 288 237 571
MaxRst 11 4 1 2 7 275 180 275
Nobs 6 4 3 2 6 12 13 46
Ndag 4 4 3 2 6 10 12 41
Fænologi 01·· ···· ···· ··15 11·· ···· ··30

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 18 70 17 1 2 167 275
Total 619 4100 17 7 1 4 202 167 5117
MaxRst 2000 3730 6 7 1 58 196 3730
Nobs 19 5 5 7 3 1 10 10 5 65
Ndag 17 4 5 7 3 1 9 8 3 57
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··09 21·· ···· ···· ··21

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 48 4 212 264
Total 576 4 1 912 1493
MaxRst 526 204 118 92 3 1 8 31 460 526
Nobs 8 5 11 7 3 1 7 1 14 57
Ndag 7 5 11 7 3 1 5 1 6 46
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··14 18·· ···· ··31

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 3 11
Total 8 1160 3 227 1398
MaxRst 900 1160 640 580 65 1 15 227 1160
Nobs 13 9 9 11 6 1 5 6 60
Ndag 12 9 9 11 6 1 4 6 58
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··08 04·· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 52 13 68 133
Total 52 2220 13 354 2639
MaxRst 1450 2000 1250 620 36 12 286 2000
Nobs 9 16 8 11 2 7 14 67
Ndag 9 16 8 11 2 5 9 60
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ··11 03·· ··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 3 5 3 20
Total 11 1 1070 4 3 5 621 1715
MaxRst 2 1 930 4 142 618 930
Nobs 4 1 3 3 2 6 9 28
Ndag 2 1 2 2 1 5 8 21
Fænologi 01·· ···· ···· ··27 27·· ···· ··24

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 66 10 208 1 4 11 1 301
Total 67 1014 208 1 4 27 2 1323
MaxRst 640 1000 385 270 398 16 1 1000
Nobs 10 12 7 20 10 1 1 5 2 68
Ndag 8 9 6 18 9 1 1 5 1 58
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ··21 17 26·· ···· ··12

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1131 2 6 1139
Total 2 2671 2 6 225 2906
MaxRst 17 360 1540 875 305 4 3 82 225 1540
Nobs 1 5 19 17 13 1 2 2 12 3 75
Ndag 1 4 18 17 13 1 2 2 8 3 69
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··06 25·· ···· ···· ··31

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 7
Total 27 1 3 1 426 458
MaxRst 18 3 1 1 36 420 420
Nobs 9 1 1 7 2 3 7 30
Ndag 7 1 1 7 2 3 6 27
Fænologi 06·· ···· ···· ··27 06··21 15·· ··30

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 80 14 2 15 111
Total 80 14 15 3 15 28 155
MaxRst 14 8 2 2 25 1 25
Nobs 4 4 5 7 3 2 1 26
Ndag 2 4 5 6 3 2 1 23
Fænologi 24·· ···· ···· ··23 05·· ···· ··01

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 24 2 1 67 94
MaxRst 6 24 1 1 1 66 34 66
Nobs 4 1 3 3 1 4 2 18
Ndag 4 1 3 3 1 4 2 18
Fænologi 07·· ···· ···· ··15 06 08·· ··13

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 35 44
Total 18 142 35 8 203
MaxRst 9 12 142 75 4 8 142
Nobs 3 6 10 20 1 2 42
Ndag 3 4 10 17 1 2 37
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ··05 12··18art/02040.txt · Sidst ændret: 2023/10/20 21:00 af lb