Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:02070

Andefugle

Kongeederfugl Somateria spectabilis eu02070

Status


2010 - 2019: Vinter: Meget sjælden Forår: - Sommer: - Efterår: Tilfældig

Fotos


Kongeederfugl

Diagrammer


* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Kongeederfugl  Somateria spectabilis  

DOFBasen:2024


2023:  Kongeederfugl  Somateria spectabilis  

DOFBasen:2023


2021:  Kongeederfugl  Somateria spectabilis  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2020:  Kongeederfugl  Somateria spectabilis  (0, 42/42, 1/1)

22/1 13:24 1 ad han NV Korshage (JHC).

13-10-2023 

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 22

2018:  Kongeederfugl  Somateria spectabilis Kongeederfugl Somateria spectabilis (0, 40/40, 2/2) 
For 5. år i træk sås denne fornemme art ud for Rørvighalvøen. 30/1 en ad han rastende ud for Korshage (CMG, EVR, JS) og 16/11 endnu 1 ad han set trækkende SØ Korshage (EVR).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 30 16

2017:  Kongeederfugl  Somateria spectabilis  (0, 38/38, 2/2)
For 4. år i træk sås denne fornemme art ud for Rørvighalvøen.I første halvår 8/1 1 3k + han Plantagekysten og set igen samme sted 14/1 (JB, m.fl.). I andet halvår 23/12 og 29/12 1 ad han Korshage (JS,m.fl.).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2 4
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 2 4
Ndag 2 2 4
Fænologi 08..14 23..29

2016:  Kongeederfugl  Somateria spectabilis (0, 37/37, 1/1)
For 3. år i træk sås denne fornemme art ud for Rørvighalvøen. Denne gang, som en flerdagsfugl ved Plantagekysten. Den blev set første gang 6/12 (EVR m.fl.) og igen 12/12. Fuglen blev bestemt som 3k+ eller muligvis ad han. Den var langt ude, hvor den rastede mellem Sortænder og Fløjlsænder.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 06..14

2015:  Kongeederfugl  Somateria spectabilis (0, 36, 1)
4/12 1 ad. han Korshage (JS m.fl.). Rastende ca. 300 - 400 m fra kysten blandt 100 Ederfugle i flot medlys. Dykkede en del og forsvandt ofte mellem bølgerne, men flot observation og andet år i træk.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 04

2014:  Kongeederfugl  Somateria spectabilis  (0, 35, 1)
24/2 1 3k+ han S Korshage (JHC). Fuglen blev set i flot medlys 500 m fra kysten inden den trak ned i Isefjorden. Dejligt at få denne smukke fugl forbi igen. Kongeederfugl var indtil 2010 en næsten sikker årsart på Korshage.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 24

2010:  Kongeederfugl  Somateria spectabilis  (0, 33, 2)
2/1 1 3k+ han NV - rast 11.45 Korshage (JB) og 19/10 1 1k han V 14.17 Korshage (CG).
Stadig stabil hos os selvom arten ses stadigt sjældnere på andre lokaliteter både herhjemme og i Sverige. F.eks. så man i Sverige i 2009 det hidtil laveste antal (50) siden denne publikations start i 1993. Og her beskrives artens udvikling som dyster. (SOF 2010. Fågelåret 2009. Halmstad). Seneste iagttagelse fra Hundested/Kikhavn er fra marts 2007 og fra Nordsjælland i øvrigt fra december 2008.

DOFBasen:2010


2009:  Kongeederfugl  Somateria spectabilis  (0, 31, 2)
Efter fravær i 2008 tilbage med 2 obs i 2009.  21/3 1 ad hun rast 9:45 – 10:15 (EVR),  23/3 1 ad han Ø – rast 7:33 - 7:35 (HBR). Nedenfor ses antallet af obs pr. 5 år: Første obs fra 1978 ikke vist.

1985 – 1989 1990 – 1994 1995 – 1999 2000 – 2004 2005 - 2009
2 7 10 5 6

Selvom havområdet omkring Korshage vel er en af de bedste lokaliteter for obs af Kongeederfugl i landet, så er materialet så lille, at generelle tendenser kan være svære at aflæse. Det kunne dog se ud til, at arten er lidt på retur. Til sammenligning har der i Sverige været en markant nedgang i antallet observationer de seneste år. Her har man faldende årstotaler fra ca. 200 ex. i 2001 til 70 ex. i 2008 (”Fågelåret 2008”). På den baggrund  kan det måske undre en lille smule, at vi stadig registrerer arten næsten årligt i vores område (set i 8 ud af de sidste 10 år). En forklaring kan være, at der gås mere målrettet efter arten med forholdsvis mange vinterhavobstimer med deraf følgende meget ”ederfuglekik” på Korshage, og måske er vores overvintringsområde endnu ikke så hårdt ramt. En parallel kan drages til Stellersand, hvor antallet af fugle er faldet drastisk på de kendte vinterrastepladser ved Estland. Denne art er nu globalt rødlistet og at betragte som en egentlig raritet i Danmark. Med rette er Stellersand nu også tilbage på SU listen. Forhåbentlig går det ikke samme vej for Kongeederfugl.

DOFBasen:2009


2007:  Kongeederfugl  Somateria spectabilis  (0, 30, 1)
10/11 1 2k han trk NV (7.20) Korshage (JHC, HVR).
Arten er fortsat årlig, og det er kun i 1998 og 2000, hvor arten ikke blev set, siden 1992.

DOFBasen:2007


2006:  Kongeederfugl  Somateria spectabilis  (0, 28, 2)
To observationer er flot: 12/2 1 ad han trk SØ (13:33) Korshage (EVR) og 12/12 1 3k+ han trk NV (8:29) Korshage (JHC). Arten har bortset fra årene 1998 og 2000 været årlig siden 1992. Isefjordsmundingen er et af de bedste steder i Danmark at se Kongeederfugl.

DOFBasen:2006


2005:  Kongeederfugl  Somateria spectabilis  (0, 27, 1)
Igen i år havde vi royalt besøg fra det høje nord, da Kongen atter gæstede Isefjordsmundingen: 8/1 1 ad trk V 11.54 Korshage (JS, KES). Det er efterhånden en årligt tilbagevendende begivenhed.
De nu i alt 28 fugle fordeler sig således på månederne:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
8 7 1 1 2 0 0 0 0 2 4 4

Et artstypisk år med en enkelt ”pind” i januar.
I 2004 rapporten fremgik det, at der var meddelt en Kongeederfugl 2k han fra juni måned. Redaktionen har nu modtaget en beskrivelse af dette fund, og RF har besluttet, at det ikke kan anerkendes ud fra den skriftlige rapport.

DOFBasen:2005


2004:  Kongeederfugl  Somateria spectabilis  (0, 26, 1)
En enkelt observation på ét år er efterhånden meget normalt: 9/2 1 ad han Skansehage (JS). Fuglen er set på det typiske tidspunkt hen på vinteren.
Der er tilgået redaktionen et fund fra juni måned af en 2k han - observatøren er nu bedt om at indsende en beskrivelse af dette fund til SU. Et tidligere offentliggjort fund fra maj måned (21/5 1995) burde i realiteten også indsendes til SU - observatøren bedes notere sig dette, da fundet ligger helt uden for normalen for artens optræden i danske farvande.

DOFBasen:2004


2003:  Kongeederfugl  Somateria spectabilis  (0, 24, 2)
To konger på ét år fordelt på forår og efterår, er flot.
5/5 1 trk Korshage (Jimmy Skat Hansen) og 25/10 1 hun rst Korshage (EVR). De seneste 6 år har givet følgende antal fugle:

1998 1999 2000 2001 2002 2003
0 1 0 1 1 2

Vores 26 lokale fugle fordeler sig således:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
7 6 1 1 2 0 0 0 0 2 4 4

Det bedste tidspunkt at se arten på, er klart januar og februar. Det er lidt underligt med de to maj fugle. På det tidspunkt er Kongeederfugl ekstremt sjælden i Danmark.

DOFBasen:2003


2002:  Kongeederfugl  Somateria spectabilis  (0, 23, 1)
Årets konge kom i hus i januar - et par stivfrosne observatører tog pænt imod: 24/1 1 ad han trk V Korshage (JHC,AT) - på det tidspunkt, hvor flest konger ses i Rørvig.
Vores 24 lokale fugle fordeler sig herefter:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
7 6 1 1 1 0 0 0 0 1 4 4

En adult han har optrådt i to på hinanden følgende måneder - hvis nogle skulle fristes til at lægge tabellen sammen.

DOFBasen:2002


2001:  Kongeederfugl  Somateria spectabilis  (0, 22, 1)
På en klam martsdag er det altid rart med et markant, farvestrålende indslag i fuglefaunaen - og helst, hvis det er en rastende fugl, der kan samle plenum. 17/3 1 ad. han i pragtdragt rastende tæt ud for Korshage´s p-plads (JHC, BBP, BR, PR, EVR, KES, JS m.fl.) - i øvrigt et af de få lyspunkter i marts. Fuglen rastede det meste af dagen tæt på kystlinien, og i selskab med flere Ederfugle. Fuglen blev opdaget af Aage K. Mikkelsen, og en af de få Kongeederfugle i Rørvig, der kunne twitches af folk helt fra København. Endvidere vort første fund i marts.

DOFBasen:2001


1999:  Kongeederfugl  Somateria spectabilis  (0, 21, 1)
30/1 1 ad / 3K han NV Korshage (EVR).
Siden 1992 har arten været næsten årlig, og kun 1998 var uden observationer. Arten er blevet klart hyppigere end for blot 20 - 30 år siden. Der er til dato iagttaget 22 Kongeederfugle i Rørvig. Af figur 3 fremgår at næsten alle fugle ses i perioden 8/11 - 26/2 (86 %), og der er kun sporadiske, enkeltstående iagttagelser i april, maj og oktober. Bemærk dog i figuren, at der er opregnet 23 fund, men en adult han har optrådt i to på hinanden følgende måneder, og er derfor medtaget i begge. Hanner udgør den overvejende del (ad + 3K han, 59 %), imm 2K (23 %) og hunner (18 %). Når man tager den gode trækdækning i marts - april i betragtning er det overraskende, at der kun foreligger en enkelt iagttagelse primo april. Der burde kunne ses flere på de store dage med Ederfugl i april. En af forklaringerne kan være, at Kongeederfugl forlader Isefjordsmundingen noget før Ederfuglene - måske allerede i februar. Figur 4 illustrerer forekomsten ved Isefjordsmundingen 1988 - 1998, hvor observationspunkterne har været Korshage og Hundested. Til sammenligning er totaltallet for Sjælland medtaget, og det fremgår med al tydelighed, at Rørvig og Hundested har en stor del af fuglene. Kongeederfugl var særlig hyppig mellem 1991 og 1997, men arten er desværre faldet noget tilbage i de sidste par år.

DOFBasen:1999


1997:  Kongeederfugl  Somateria spectabilis  (0, 18, 3)
Tilfældig gæst. Inden 1988 kun 1 fund 19/2 1978 1 2k han ud for Plantagen. Siden 1992 en meget sjælden, men årlig gæst, fortrinsvis set ved Korshage mellem november og februar. Desuden 2 forårsfund og et efterårsfund. Den tidsmæssige fordelingen ses nedenfor.

21 Kongeederfugle set ved Rørvig 1978-1997 fordelt på måneder og år.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
4 6 1 1 1 4 4
1978 1988 1989 1992 1993 1994 1995 1996 1997
1 1 1 5 1 2 6 1 3

1997: 1/1 og 5/1 1 hun R, 8/2 1 ad han R (EVR) og 31/12 1 hun R (HVR) alle Korshage.

DOFBasen:1997


1996:  Kongeederfugl  Somateria spectabilis  (0, 17, 1)
29/12 1 hun Korshage (EVR). 5. år i træk arten ses. Nærmer sig en status som årlig vintergæst.

DOFBasen:1996


1995:  Kongeederfugl  Somateria spectabilis  (0, 11, 6)
Megen ederfuglekikkeri på Korshage gav nedenstående stribe iagttagelser.
18/2 1 ad han rast 08:35 - 10.40 (BBP, KES, EVR) og 12:51 - 12:55. 1 ad han + 1 3k han NV set samtidigt (EVR). 19/2 1 ad han (PKK). 26/2 1 3k han + 1 2k han NV sammen 10:20 (EVR).
Ovenstående skulle svare til mindst 3 forskellige hanner.
Sammenfaldende med Ederfugls forårstrækperiode, områdets første forårsobs: 9/4 1 ad han til rast 05:58 (EVR). Derudover rapporteres på et noget usædvanligt tidspunkt 21/5 1 2k han NV 09:39 (LB). Fra andet halvår en observation nytårsaftensdag: 31/12 1 3k han Korshage (PKK).

DOFBasen:1995


Kongeederfugl  Somateria spectabilis  

1994: 2
1/1 1 2k han NNV (11:54-11:58) KH (JC) og formodentlig samme 30/1 1 2k han NV-R øst for KH-spidsen (13:15) (JC,EVR).
Efterår: 12/11 1 ad han Ø (14:45) Flyndersøkysten (LB).

1993: 1
26/1 1 imm han R (15:30-16:45) KH (JB).
Mindst 2 Kongeederfugle fra vinteren 1992-93, hvis de 3 iagttagelser fra nov.-dec. 1992 betragtes som samme fugl.

1992: 5
5/1 1 ad han KH NV-R (10.45-10.46) (JB,JC) og igen R-NV-R (13.35-13.40) (EVR).
4-8/2 1 han R KH ud for P-pladsen KH (10.00-11.15) (PCC,EVR,JW m.fl.).
8/11 1 ad han NNV (7.38) KH (JB,KB,JC).
21/11 1 ad han R KH (BBP,PR,EVR).
13/12 1 ad han Ø (8.36-8.38) KH (JC).
Både ornitologer og Kongeederfugle slog for alvor til i 1992.

1991: –

1990: –

1989: 1
3/10 1 ad han (7:05-7:25) V-R KH (JC,EVR).
Tredje iagttagelse.

1988: 1
26/11 1 imm han R (8:22-9:20) - V KH (JC).
Anden iagttagelse.

1978: 1
19/2 1 juv han Plantagekysten (EVR).
Godkendt af SU. Ny art for området.

22-03-23 LB Rettet fra jul til feb!

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 22

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 30 16

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 2 4
Ndag 2 2 4
Fænologi 08··14 23··29

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 06··12

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 04

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 24

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 02 19

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 21··23

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 10

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 12 12

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 08

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 09

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 1 3
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 1 3
Ndag 1 1 2
Fænologi 05 25

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 24··25

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 17

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologiart/02070.txt · Sidst ændret: 2023/05/10 19:54 af lb