Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:02060

Andefugle

Ederfugl Somateria mollissima eu02060

Status


2010 - 2019: Vinter: Meget almindelig Forår: Meget almindelig Sommer: Meget almindelig Efterår: Meget almindelig

Fotos


Ederfugl

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Ederfugl  Somateria mollissima  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 116 61 177
Total 23887 215 24102
MaxRst 15000 3500 15000
Nobs 77 53 130
Ndag 28 24 52
Fænologi 01·· ··29

2023:  Ederfugl  Somateria mollissima  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 36 17 336 909 146 3 11 141 2631 658 503 5391
Total 4606 103 562 943 305 101 222 160 333 10269 15111 5104 37819
MaxRst 4000 2500 270 190 125 255 350 170 670 6000 10000 2500 10000
Nobs 80 51 77 50 50 36 49 59 58 79 77 78 744
Ndag 28 23 29 30 31 25 30 29 30 30 29 31 345
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2022:  Ederfugl  Somateria mollissima  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 99 143 241 272 75 124 84 2189 727 264 4229
Total 1246 759 278 241 272 384 124 84 2189 8267 264 14108
MaxRst 600 250 135 40 50 155 150 170 115 6400 7540 115 7540
Nobs 36 46 50 36 38 38 44 42 43 87 59 53 572
Ndag 21 26 26 27 30 27 26 27 27 31 28 26 322
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:  Ederfugl  Somateria mollissima  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 172 18 663 882 294 146 58 25 445 3330 1318 141 7492
Total 172 8018 663 882 294 146 58 25 445 3330 16318 141 30492
MaxRst 1300 8000 1200 40 40 226 90 95 80 3000 15000 500 15000
Nobs 79 72 87 77 56 53 47 47 64 123 84 71 860
Ndag 31 27 30 29 29 27 28 29 29 29 30 27 345
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2020:  Ederfugl  Somateria mollissima  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 433 704 1281 742 311 117 22 237 903 1614 6364
Total 433 4704 1281 742 311 117 22 237 903 1614 10364
MaxRst 1300 4000 950 300 110 120 160 70 350 600 2640 1000 4000
Nobs 67 71 68 37 42 28 40 44 57 54 71 55 634
Ndag 27 27 31 26 30 20 28 30 28 28 30 27 332
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Ederfugl  Somateria mollissima  

Træk første halvår: 1/1 - 17/6 i alt 1528, flest 16/2 435 – I alt 39 observationsdage.
Træk andet halvår: 2/7 - 31/12 i alt 2904, flest 10/10 408 - I alt 52 observationsdage.

17/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 88 449 674 235 74 8 129 43 211 1806 682 33 4432
Total 6609 1384 743 246 107 211 158 114 307 6850 4719 232 21680
MaxRst 6000 900 550 250 100 270 330 216 102 5000 4000 4000 6000
Nobs 55 43 55 47 24 27 50 48 66 95 68 41 619
Ndag 30 25 29 28 20 22 27 28 30 29 25 21 314
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Ederfugl  Somateria mollissima  
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Træk første halvår: 7/1 – 22/6 med i alt 2123, flest 2/4 310 Ø Korshage.
Træk andet halvår: 8/7 - 4/12 med i alt 6324, flest 1/10 970 Korshage.
Største antal rastende (> 5000): 22/3 9100 Rørvig Bugt, 27/11 5000 Korshage, 5/12 10000 Rørvig Bugt og 9/12 6000 Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 340 38 430 1099 181 35 84 8 1112 3758 1350 12 8447
Total 9026 17947 20312 1503 521 3655 2351 2218 1882 5299 59645 22729 147088
MaxRst 2000 10000 9100 150 35 420 250 260 60 420 15000 10000 15000
Nobs 35 31 43 41 32 27 38 32 43 45 33 28 428
Ndag 25 20 30 28 26 23 29 28 28 25 24 21 307
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2017:  Ederfugl  Somateria mollissima  
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Forårstræk: 2/1 – 27/6 med i alt 5770, flest 8/1 2100 N Skansehage.
Efterårstræk: 4/7 - 22/12 med i alt 4971, flest 4/12 765 Korshage.
Største antal rastende (> 5000): 14/1 6300, 31/10 og 29/11 5000 alle Korshage, samt 5/11 9850 og 19/12 5600 Nakke Hage.
Desuden bør en han 31/6 i Hovvig bemærkes.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2210 2231 815 262 129 123 34 141 120 2926 746 1004 10741
Total 24393 8625 4395 1280 700 1625 900 2160 923 31040 37560 18166 131767
MaxRst 6300 1800 300 80 230 270 90 210 200 5000 9850 5600 9850
Nobs 63 39 69 64 37 22 33 68 40 102 87 61 685
Ndag 27 21 30 26 26 17 19 30 23 30 25 28 302
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Ederfugl  Somateria mollissima  
Trækmæssigt var foråret et af de dårligere år og efteråret noget under gennemsnittet.
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Forårstræk: 7/2 – 19/5 med i alt 928, flest 4/3 490 SØ Korshage.
Efterårstræk: 6/7 - 28/12 med i alt 7987, flest 30/10 1605 Korshage.
Største antal rastende (> 2000): 3/1 3000, 21/11 2000 og 22/11 5680 alle Korshage, 15/1 5000 Nakke Hage, 8/3 3120 og 28/12 2700 Skansehage, samt 10/2 – 11/2 3000 og 13/3 2000 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 30 565 232 101 47 174 160 2828 2488 2290 8915
Total 15503 15309 11943 1616 875 1198 1546 1636 639 5871 19213 15463 90812
MaxRst 5000 3000 3120 125 200 160 130 125 60 1200 5680 2700 5680
Nobs 61 56 41 35 39 23 42 42 30 44 45 45 503
Ndag 31 29 23 28 25 20 25 29 23 25 26 23 307
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Ederfugl  Somateria mollissima  
Trækmæssigt var foråret gennemsnitligt, mens efteråret lå noget over gennemsnittet.
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Forårstræk: 3/1 - 5/6 i alt 5219, flest 5/1 2500 NV Korshage.
Efterårstræk: 10/7 - 28/12 i alt 7524, flest 28/12 2400 NV Korshage.
Største antal rastende: 24/10 3000, 31/10 4470, 5/11 7000, 8/11 5000, og 15/12 2000 alle på Korshage, samt 21/1 3000 Skansehage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2653 500 325 1620 74 47 93 18 10 1535 2120 3748 12743
Total 12716 3150 3662 2102 612 1937 1564 468 688 15864 18682 11790 73235
MaxRst 3000 570 950 50 110 305 170 70 300 4470 7000 2000 7000
Nobs 44 29 46 48 30 28 36 26 35 54 41 42 459
Ndag 22 18 29 29 24 22 25 21 26 30 26 27 299
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2014:  Ederfugl  Somateria mollissima  
Er fortsat inde i en kedelig udvikling med færre og færre overvintrende fugle.
Årets største vintertal fra Korshage var 12/1 ca. 1000 overflyvende. Vi skal helt tilbage til 2010 for at finde >10.000 i jan - mar. I perioden 1994 - 2001 kunne tal af denne størrelsesorden opleves hver vinter. Ved Rørvig Bugt blev som maks talt 1250 18/2. Det er vidst første gang Rørvig Bugt har større vintermakstal end Korshage.
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Forårstræk: 11/2 - 24/5 med i alt 4758, flest 31/3 520 Ø Korshage.
Efterårstræk: 5/8 - 29/12 med i alt 17005, flest 30/10 5500 V og 175 Ø Korshage.
Lidt flere rastende i efteråret. Største antal var: 17/10 4800, 18/10 6000, 23/10 2100 og 26/10 3000 alle på Korshage.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1134 2484 889 251 43 23 11204 3900 1585 21513
Total 2125 3523 5407 1412 986 1450 1300 1280 1457 33139 9591 3440 65110
MaxRst 1000 1250 800 175 175 270 280 90 232 6000 1500 300 6000
Nobs 22 49 60 50 40 20 36 35 34 65 48 50 509
Ndag 14 22 29 28 27 14 26 29 29 30 27 25 300
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2013:  Ederfugl  Somateria mollissima  
Forårstræk: 4/1 - 24/5 med i alt 3570. Største dag blev 7/4 970 Ø Korshage.
Efterårstræk: 30/6 - 7/12 med i alt 3958, flest 18/10 1100 Ø Korshage.
Største antal rastende: 29/10, 31/10 og 4/11 3000 alle Korshage.
Tallene både for vinter 2012/13 og starten på næste vinter er under vanlig standard. Hvilket også er tilfældet for de øvrige havdykænder. Ederfuglen er i tilbagegang, men den eksakte årsag til de lave rasttal hos os kendes ikke i skrivende stund. Det er oplagt at tro at der er sket noget med fødegrundlaget.
DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 300 1172 1941 157 12 20 336 1594 1496 500 7528
Total 11150 9373 5942 3973 1133 458 1627 1736 5020 18856 17059 6019 82346
MaxRst 2000 1800 600 600 350 170 220 170 1100 3000 3000 2200 3000
N 29 28 42 33 34 17 29 23 49 38 29 33 384
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2012:  Ederfugl  Somateria mollissima  
Forårstræk: 2/3 – 13/5 i alt 1260, som fordeler sig på mdr mar 930, apr 160 og maj 170.
Højeste antal rastende fugle ud for Korshage ved Isefjordsmundingen:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
7000 8000 300 160 97 110 - 4 120 5130 3000 1000

Højeste antal rastende fugle ud for Sandflugtsplantagen, Kattegat:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
70 6 1 8 0 0 0 0 0 48 150 45

Antallet af rastende fugle ved Korshage er vel ret normalt. Det samme kan ikke siges om området udfor Plantagen ved Telegrafvej. Her er antallet af fugle markant lavere end, vi har set det i flere år. Det skyldes måske, at fourageringsmulighederne er forringet. Kan også skyldes andre årsager.
Til Plantagen skal det tilføjes, at antallet af tællinger er markant højere i vintermånederne end om sommeren. Dette har naturligvis rod i, at den stabile Nordiske Lappedykker er trækplaster på denne lokalitet om vinteren – og når de Nordiske behørigt er noteret, så falder der typisk også lidt af på de andre andefugle – ”når det regner på præsten, drypper det på degnen”.
Ynglefugle: Ingen meddelt i år.
Efterårstræk: 5/9 – 29/11 i alt 875, som fordeler sig på mdr sep 120, okt 725 og nov 30.
Hovvig: 6/5 1. Dybesø: 25/5 3 – ret usædvanligt.
Skansehage: max 14/3 3000. Rørvig Bugt: max 11/3 5000.

DOFBasen:2012


2011:  Ederfugl  Somateria mollissima  
Der er rapporteret 273 observationer, ikke meget for en karakter art, der i princippet kan ses året rundt langs de fleste af områdets kyster.
Højeste antal rastende fugle ud for Korshage ved Isefjordsmundingen:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
5000 4000 3500 100 8 140 37 110 250 3950 4500 12000

Højeste antal rastende fugle ud for Plantagen på Kattegat:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1050 400 75 60 - 160 25 - 35 350 2500 700

Uden for disse to lokaliteter er der rapporteret disse firecifrede rasttal: 9/1 1000 Skansehage, 16/1 3200 Rørvig Bugt, 27/1 1800 Rørvig Bugt og 8/11 1100 Skansehage.
I hele vinterhalvåret ligger der tusindvis af Ederfugle i vores område. De kan ligge ganske langt fra kysten og optimale optællingsmuligheder forekommer derfor yderst sjældent (idealet er vindstille vejr med nul bølgegang – og god sigt). Tallene i rapporten skal derfor nok betragtes som minimums tal (registrerbare fugle).
Trækbevægelser i foråret gav i alt 3937 med månedsfordeling: februar 22, marts 2977, april 570 og maj 368 - største dag 13/3 1205. De største tal bliver oftest set i forbindelse med havobservationer og er kompensations- eller fourageringstræk. Ederfuglen bliver som regel kun talt på dage, hvor det øvrige træk er halvsløvt. At tælle alle forbi flyvende Ederfugle kan virke som en uoverkommelig opgave.
6/6 3 hunner med 3 nyklækkede pull ved Flyndersøkysten – der henvises til bemærkningen i sidste års rapport. For at kunne sige med sikkerhed, at arten yngler i området kræves nok et redefund.
3/6 3 hunner er eneste iagttagelse fra Hovvig.
Trækbevægelser i efteråret bød på 5776 med månedsfordeling: august 44, september 175, oktober 5463 og november 14 - største dag 9/10 2039. Også her er hovedparten lokale bevægelser, nu endnu vanskeligere at skelne fra et egentlig træk, idet både regulært træk, kompensations- og fourageringstræk alle oftest går V-NV. Der foregår antageligt et regulært træk langs Sjællands nordkyst både for- og efterår, men det når slet ikke samme dimensioner som trækket over Østersøen. Hvis størrelsen af vores træk skal fastslås, kræver det en virkelig dedikeret indsats med observationer på flere poster langs nordkysten, så der bliver mulighed for at korrigere for de mange lokale trækbevægelser.

DOFBasen:2011


2010:  Ederfugl  Somateria mollissima  
Mange rastende i vintermånederne ud for Plantagen (januar) og Korshage (februar).
Optællinger på 5000 og derover: 1/1 5500 ud for Plantagen, 9/2 5000 og 15/2 10300 Korshage.
Højeste antal rastende fugle ud for Korshage ved Isefjordsmundingen:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2200 10300 3200 75 12 70 72 9 15 ? 2000 240

Højeste antal rastende fugle ud for Plantagen på Kattegat:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
5500 800 350 5 - 15 - - - 1450 440 600

Nogle få observatører har givet de forbi flyvende Ederfugle på Korshage lidt mere opmærksomhed end tidligere. Nedenstående tal er nok mest et udtryk for dette. I øvrigt er det formodentlig i hovedsagen lokale bevægelser og ikke reelt træk. Under alle omstændigheder er det nærmest umuligt at pille reelt træk ud af materialet.
”Trækkende” fugle fordelt på måneder (herunder kompensations og fourageringsbevægelser):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2879 736 101 26 17 38 283 3338 940

Eneste forårsobservationmed over 500 ”trækkende” var 25/3 2140 Ø - SØ 5.30 - 8.00 Korshage.
Fra efteråret lidt flere: 3/10 1100, 26/10 773 og 7/11 940.

DOFBasen:2010


2009:  Ederfugl  Somateria mollissima  
Højeste antal rastende fugle ud for Korshage ved Isefjordsmundingen:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
8000 15000 10300 565 100 20 120 210 185 5150 4000 1450

Højeste antal rastende fugle ud for Plantagen på Kattegat:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2000 2400 350 4 - - - - - 555 500 5370

Uden for disse 2 lokaliteter er der rapporteret et firecifret rasttal: 21/2 3500 Rørvig Bugt.
Forårstrækobs fra Korshage: 26/3 35, 29/3 40 og 14/4 77, som vanligt meget få, set i relation til de mange rastende. Efter mange års obs uden rigtigt store træktal må vi konstatere, at der ikke går en egentlig trækrute forbi Korshage. Området omkring Rørvighalvøen (især Isefjordsmundingen) er et meget vigtigt overvintringsområde, men de mange overvintrende ankommer og forsvinder ganske udramatisk.
Der meldes om et ynglefund fra 25/5, hvor en hun ses med 2 ifølge observatøren nyklækkede pull. på Korshage. Næppe lokale fugle. Ederfugl yngler tidligt og kort efter klækning spredes de meget hurtigt. Selv meget små ællinger føres langt bort fra redestedet. Måske kommer de nævnte fugle helt fra Hesselø. Det virker lidt urealistisk at tro at Ederfuglen skulle kunne yngle på Korshageområdet med al den færdsel, der er langs kysten med løse hunde med mere.
Hovvig: 24/6 95 ad hanner NV, 25/6 3 ad hanner NV (fældningstrækkende hanner) og 11/10 15 NV.

DOFBasen:2009


2008:  Ederfugl  Somateria mollissima  
Højeste antal rastende fugle ud for Korshage ved Isefjordsmundingen:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1000 2000 8100 2000 1500 60 120 86 70 1180 10530 7300

Højeste antal rastende fugle ud for Plantagen på Kattegat:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
4 - 270 90 - - - - - - 400 120

Ingen rigtig store tal fra vintermånederne januar/februar og vi skal hen til primo marts før der kan tælles over 5000 ederfugle fra Korshage.
Herefter bygges op til forårskulmination ult marts, sammenfaldende med hovedtrækperioden. Største optællinger er 7/3 5800 og 8/3 5210 Korshage, 20/3 6900 Korshage og max 27/3 i alt 14270 fordelt på 8100 Korshage, 6350 kysten ved Dybesø og 270 kysten ved Plantagen. 2/5 kan stadig tælles 1500 fra Korshage, men herefter få frem til midten af oktober, hvor de overvintrende fugle begynder at ankomme i større stil. I løbet af november december blev der ved flere tilfælde talt over 5000 fugle fra Korshage disse nævnes her: 4/11 10530, 20/11 6400, 21/11 8200 og 26/12 7300.
Der blev set ”børnehaver” (hunner med pulli) ved Nykøbing Bugt ult maj: 26/5 4 hunner med i alt 19 pull. og 29/5 4 hunner med 14 pull. De fem manglende fra 29/5 kunne meget vel have endt deres liv som føde for de lokale Svartbage. Det kan ikke siges med sikkerhed om fuglene har ynglet i vores område eller om de (måske nok det mest sandsynlige) er kommet til ude fra.

DOFBasen:2008


2007:  Ederfugl  Somateria mollissima  
Forårstræk kun sparsomt meddelt, maks 8/4 80.
Højeste antal rastende fugle ud for Korshage ved Isefjordsmundingen:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1300 1150 2000 530 1500 180 - 240 7 55 3400 3200

Stabile optællinger året igennem, med de velkendte vinterflokke af muslingefouragerende fugle.
Mest bemærkelsesværdigt, er tallet 1500 fra maj måned (AT), hvor der normalt ikke ses mange eddere på spidsen.
Højeste antal rastende fugle ud for Plantagen på Kattegat:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
500 150 55 1 - - - - - 480 65 -

Der er tal fra de måneder, hvor feltfolket kikker efter de vinterstationære Nordiske lappedykkere, der hvert år holder til udfor Plantagen. Når lappedykkerne forsvinder – må bl.a. Edderfuglen
”betale omkostningerne”. Ingen tal for maj – oktober. Der er plads til forbedring.
Ynglefugle: 23/6 3 kuld (3+4+5 pull) Nykøbing Bugt (PG) og 22/7 1 kuld (3 små pull) Nykøbing Bugt (EVR) – dermed 4 kuld i år. Pæn fremgang lokalt, der dog muligvis godt kan være udruget udenfor området.
Efterårstræk: 6/10 – 10/11 i alt 2564.
Rørvig Bugt maks: 16/2 45 og 12/3 150.

DOFBasen:2007


2006:  Ederfugl  Somateria mollissima  
Den hidtil største datamængde for denne art foreligger for 2006: I alt 86263 Ederfugle er indsendt, men det er hovedsageligt de samme store flokke af rastende fugle på Kattegat, der er rapporteret.
Forårstræk: Kun sparsomt materiale foreligger 26/2 - 8/4 i alt 955 med max 8/4 525.
Højeste antal rastende fugle ud for Korshage ved Isefjordsmundingen:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
3000 4000 2500 670 - 4 28 - 6 3000 6240 5000

Flere pæne optællinger foreligger dog ikke rekordoptællinger, der normalt kun forekommer under isvintre, hvor Isefjorden er helt dækkes af is.
Højeste antal rastende fugle udfor Plantagen på Kattegat:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
275 250 - 50 8 - - - - 1040 1100 800

En af sidegevinsterne ved de Nordiske Lappedykkere, der er blevet et årligt tilløbsstykke ud for Plantagen, er de mange optællinger af andefugle, der også hvert år raster på denne lokalitet. Det er en trendens, som vi håber vil fortsætte.
Ynglefugle: Ingen kuld i år, og arten ynglede senest i 2005.
Fra fældningstrækket i sommermånederne er modtaget: 2/8 185 N Hovvig.
Efterårstræk blot 4/11 371 Korshage.
Andre optællinger:
Rørvig Bugt maks.: 31/1 3100.
Nakkehage maks.: 31/1 250.
Skansehage maks.: 19/2 4000 og 18/5 480. Endvidere blev 3 olieramte fugle bemærket her 23/12.

DOFBasen:2006


2005:  Ederfugl  Somateria mollissima  
Højeste antal rastende fugle ud for Korshage ved Isefjordsmundingen:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1000 50 650 400 - 130 80 90 - 3000 - 3500

Opfordringen til, at få folk til at sende flere rasttal ind fra Korshage, er blevet hørt. De to vintre bød ikke på de store koncentrationer.
Ynglefugle: 28/5 og 29/5 1 hun med 3 helt små, nyklækkede ællinger Korshage (EVR, HVR).
Hovvig: 13/6 og 18/6 2. Bemærkelsesværdigt da lokaliteten er en ferskvandslokalitet. Men er dog set før.
Udfor Plantagen max: 5/2 450, 9/3 150, 27/11 500 og 3/12 300.
Nakkehage max: 9/3 4220.
Rørvig Bugt max: 9/3 2020.
Blandt de øvrige indkomne oplysninger, kan nævnes lidt fra fældningstrækket i sommermånederne: 15/6 67 og 1/7 59 – begge flokke, der trak ind over Hovvig.

DOFBasen:2005


2004:  Ederfugl  Somateria mollissima  
Højeste antal rastende fugle udfor Korshage ved Isefjordsmundingen.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1000 - - - - 1000 - - 390 2000 9000 -

Et pænt tal fra november bemærkes, men det fremgår også, at det er en art, der ikke får den helt store opmærksomhed, når det gælder rastende fugle på hagen. Tabellen tages med som en provokation med ønsket om, at observatørerne i de kommende år vil være mere flinke til at indsende rasttal.
Nakke Hage: 18/1 2800.
Nykøbing Bugt: 24/1 245 og 12/3 650.
Plantagen: 3/11 1675.
Ynglefund: Ingen.
Efterårstræk bl.a. 28/9 220, 10/10 950, 11/10 350, 13/10 3800 og 19/11 1700 i alt 7020 - en anslået total, der ikke giver et realistisk billede af det reelle antal fugle, der passerer Korshage hvert efterår. Men det er rart, at der efterhånden er ved at kommende nogle tal ind. Så kan man håbe på, at det ikke er en enlig svale.

DOFBasen:2004


2003:  Ederfugl  Somateria mollissima  
Materialet er igen i år ret sparsomt, og baseret på fire bidragsyderes få rapporter. Et par tilfældige træktal fra forårsmånederne på Korshage: 17/3 150, 5/4 200.
Max rasttal på enkelte lokaliteter blev følgende:
Nykøbing Bugt: 13/3 775 - det er mange i bugten.
Korshage: 12/10 3000 og 7/12 3000.
Er materialet i træk- og vintertiden begrænset, må vi jo så glæde os over en familieforøgelse i området: 14/6, 15/6 og 29/6 1 hun med 3 pull Korshage (EVR). Arten er reelt sjælden som ynglefugl i Rørvig, men der foreligger dog sikre ynglefund fra 1981, 1982, 1996, 2002 og nu igen 2003.

DOFBasen:2003


2002:  Ederfugl  Somateria mollissima  
Materialet for i år er ganske sparsomt. Største rastforekomster blev 8/1 500 Rørvig Bugt, 16/2 2000 Skansehage, som slet ikke giver et repræsentativt billede af forekomsten i vort område.
Ynglefugle: 29/5 1 hun med 3 pull. Nykøbing Bugt (EVR). Arten yngler kun undtagelsesvist i Rørvig, men der foreligger dog ynglebevis i henholdsvis 1981, 1982 og 1996.

DOFBasen:2002


2001:  Ederfugl  Somateria mollissima  
Store forekomster af havdykænder ses kun sjældent i milde vintre. De største tællinger for Ederfugl´s vedkommende udgør følgende på de respektive lokaliteter:
Korshage: 1/1 2000, 22/1 3300, 26/1 4000, 4/2 10000, 17/3 3500, 25/10 3000, 10/11 5000.
Nykøbing Bugt: 24/3 45 og så ses 7/11 2000 (JS), som er det højeste tal inde i bugten i mange år. Ganske imponerende i en mild vinter.
Hovvig: 13/4 16 (EVR), er ret mange på en reel ferskvandslokalitet, 23/5 1 hun.
Skansehage: 17/10 595, 27/12 1000.
Ingen ynglefund. Kun ganske få og ubetydelige oplysninger fra træktiden.

DOFBasen:2001


2000:  Ederfugl  Somateria mollissima  
Max rast Korshage: 18/1 5000, 23/1 10000, 30/1 3600, 5/3 5000, 8/3 10000, 10/3 6000 og 18/3 5725 blev de største tal fra første halvår. I øvrigt utrolig stabil omkring Isefjordsmundingen uanset om det er streng eller mild vinter. Større tal forekom ikke igen før i december, max 31/12 550. Antallet af fugle i september - december var under normalen, oftest ligger fuglene dog langt til havs pga. jagt.
Trækoplysningerne er som sædvanligt få, men følgende større tal er dog indsendt : 10/3 2000 N Korshage. Men illustrerer dog ikke artens talrighed under trækket i marts / april.
Hovvig: 12/3 1 par, 4/4 1 par + 1 hun og 1/5 - 27/5 1 hun, men ingen ynglefund i år.

DOFBasen:2000


1999:  Ederfugl  Somateria mollissima  
På trods af, at det ikke var isvinter 1998/99, er der alligevel indkommet flere relativt pæne tal fra Korshage: 2/1 10000, 3/1 2000, 6/2 5000 og 16/2 2500. I samme periode et par pæne tal fra Skansehage: 28/1 4000 og 29/1 2000. Større tal forekommer ikke igen før medio oktober og resten af året karakteriseres af en pæn forekomst i Isefjordsmundingen: 16/10 5000, 5/11 5000, 6/11 5000, 5/12 10000, 12/12 10000, 26/12 8000, 27/12 10000 og 28/12 8000 - alle talt fra Korshage.
Hovvig: Ingen ynglefund, men arten ses fra 8/4 til 31/5 med max 31/5 7.
Et normalår.

DOFBasen:1999


1998:  Ederfugl  Somateria mollissima  
Månederne januar til marts karakteriseres traditionen tro af store flokke af rastende Ederfugle ved Isefjordsmundingen, i år max: 4/1 15.000 KH, 17/1 3500 KH, 1/2 3000 Skansehage og 15/3 3000 KH. Ultimo oktober er fuglene på plads igen, 31/10 5000 KH, 20/12 15.000 og 24/12 5000. Optælling af forårstrækkende fugle, er stadig af mere tilfældig karakter, max 28/3 60 Ø.
Igen i år optræder denne art i Hovvig, og ses 20/4 til 2/6 med max 27/4 11.

DOFBasen:1998


1997:  Ederfugl  Somateria mollissima  
Meget almindelig træk- og vintergæst samt fåtallig/almindelig sommergæst. Tilfældig ynglefugl.
Hovedparten af Ederfuglene ses rastende ud for Korshage og langs østkysten. Største dagstal fra hver måned:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
17540 22000 30000 1000 300 150 55 95 450 6300 17000 17000

De største tal på øvrige lokaliteter, hvor der kan registreres over 1000 rastende er alle fra marts: 19/3 1978 15000 Rørvig Bugt, 9/3 1985 18000 Skansehage, 21/3 1982 3500 Nakkehage og 19/3 1977 5000 Kattegat ud for Plantagen. Forårstrækket kulminerer ultimo marts - primo april , men er svært at registrere på Korshage på grund af de rastende fugles lokale bevægelser. De 3 højeste dagstotaler: 31/3 1991 2820, 2/4 1988 1825 og 8/4 1985 1700. Fældningstrækkende hanner ses fra ultimo maj til august på Korshage og Skansehage. På efterårstræk er flest registreret fra ultimo september til ultimo oktober sammenfaldende med ankomst til overvintringslokaliteterne. De 3 største dagscifre: 28/9 1993 3000, 19/10 1985 1500 og 16/10 1988 1143 alle NV - N Skansehage - Hovvig. Tidligere tilfældig ferskvandsrastgæst i Hovvig, men siden 1990 næsten årlig. Flest registreret 26/3 1980 20. Tilfældig ynglefugl, som er konstateret ynglende på Kattegat kysten i 1981 - 1982 (1 par) og i Hovvig i 1996 (1 par).

1997: Maksimum rast Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1000 6000 250 3000 7000 15000 15000

Moderat første halvår. Andet halvår normalt niveau. Fra andre lokaliteter registreredes følgende maksimums tal: 25/3 334 Nykøbing Bugt, 21/10 5000 Skansehage og 25/11 2000 Kattegat ud for Plantagen. 2 reder i Hovvig blev begge plyndret, op til 5 fugle set her i april - juni. Trækoplysningerne er som sædvanligt få. Disse er alle set trække NV fra Hovvig: 27/9 180, 28/9 100, 29/9 305 og 15/10 30.

DOFBasen:1997


1996:  Ederfugl  Somateria mollissima  
Udvalgte større rasttal fra Korshage: 24/2 5000, 2/3 10000, 3/3 5000, 8/3 10000 og 16/3 30000 (EVR).
23/10 6300, 9/11 10000 og 21/11 10600. Eneste øvrige fire-cifrede tal var 8/3 2500 Rørvig Bugt.
I Hovvig følgende obs: 20/4 og 27/4 1 par, 3/5 - 28/5 1 hun rugende. 7/5 og 25/5 også en han. Pull er set i Hovvig (dog ikke rapporteret). Endvidere 11/7 1 hun m. 7 pull. ved Skredbjerg (kunne være fra Hovvig). Er tidligere kun fundet ynglende på Kattegatkysten i 1981 og 1982. Ingen trækoplysninger af betydning.

DOFBasen:1996


1995:  Ederfugl  Somateria mollissima  
Månederne januar til marts karakteriseres af store flokke af rastende Ederfugle på Kattegat ud for Korshage. Der foreligger i år en hel række optællinger med 4 og 5 cifrede antal, hvoraf kun de største i hver måned nævnes:
22/1 7000, 12/2 og 18/2 15000, 29/3 24000 og 2/4 10000. Herefter ingen rapporter om rast.
Klassisk kulmination i marts inden forårstrækket topper primo april.
Egentlig forårstræk registreres som tidligere kun i beskedent omfang. I år er disse tal indsendt. Alle bortset fra en enkelt er fra artens hovedtrækperiode (primo april): 1/4 460 Ø, 2/4 60 NØ, 3/4 310 Ø, 4/4 100 Ø, 8/4 220 Ø og 16/4 90 Ø.
Største antal fra maj til august: 21/5 312 V Korshage og 3/6 120 N (92 % hanner) Skansehage.
Ult sep ses begyndende efterårstræk og fra ult okt 4 cifrede rasttal.
Månedsmax: okt 2500, nov 5000 og dec 6500.
Eneste øvrige 4 cifrede antal: 31/12 2500 Skansehage.
Ferskvandsobs fra Hovvig: 25/4 1 par.

DOFBasen:1995


Ederfugl  Somateria mollissima  

1994:
1993:
1992:
1991:
1990:
1989:
1988:
1987:
1986:
1985:
1984:
1983:
1982:
1981:
1980:
1979:
1978:
1977:
1976:
1975:
1974:
1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 99 143 241 272 75 124 84 2189 727 264 4229
Total 1246 759 278 241 272 384 124 84 2189 8267 264 14108
MaxRst 600 250 135 40 50 155 150 170 115 6400 7540 115 7540
Nobs 36 46 50 36 38 38 44 42 43 86 59 54 572
Ndag 21 26 26 27 30 27 26 27 27 31 28 26 322
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 172 18 663 882 294 146 58 25 445 3330 1318 141 7492
Total 172 18 663 882 294 146 58 25 445 3330 16318 141 22492
MaxRst 1300 8000 1200 40 40 226 90 95 80 3000 15000 500 15000
Nobs 79 72 87 77 56 53 47 47 64 123 84 71 860
Ndag 31 27 30 29 29 27 28 29 29 29 30 27 345
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 433 704 1281 742 311 117 22 237 903 1614 6364
Total 463 5104 1581 742 311 117 22 237 973 4114 13664
MaxRst 1300 4000 950 300 110 120 160 70 350 600 2640 1000 4000
Nobs 67 71 68 37 42 28 40 44 57 54 71 55 634
Ndag 27 27 31 26 30 20 28 30 28 28 30 27 332
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 88 449 674 235 74 8 129 43 211 1806 682 33 4432
Total 6588 1349 674 235 74 8 129 153 211 1806 682 2033 13942
MaxRst 6000 900 550 250 100 270 330 216 102 5000 4000 4000 6000
Nobs 55 43 55 47 24 27 50 48 66 95 68 41 619
Ndag 30 25 29 28 20 22 27 28 30 29 25 21 314
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 340 38 430 1106 174 35 84 8 874 3417 4850 12 11368
Total 340 38 430 1106 174 35 84 8 874 3417 19850 12 26368
MaxRst 2000 3500 9100 150 35 420 250 260 60 420 15000 10000 15000
Nobs 59 47 53 54 36 31 42 40 42 46 47 37 534
Ndag 25 20 30 28 26 23 29 28 28 25 25 21 308
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2210 2231 801 262 129 123 34 130 120 2791 746 1004 10581
Total 2210 2231 801 262 129 123 34 130 120 2791 10691 1004 20526
MaxRst 6300 1400 300 80 230 270 90 210 200 5000 9850 5600 9850
Nobs 55 35 60 43 35 22 28 45 33 77 55 45 533
Ndag 27 20 30 26 26 17 19 30 23 30 25 28 301
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 30 565 232 101 44 150 160 2835 2343 2290 8750
Total 30 565 232 101 44 150 160 2835 8045 2290 14452
MaxRst 5000 3000 3120 125 200 160 130 125 65 1200 5680 2700 5680
Nobs 63 57 42 37 39 23 41 41 32 43 44 46 508
Ndag 31 29 23 28 25 20 25 29 23 25 26 23 307
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2653 500 325 1532 74 47 82 18 10 1535 2108 3748 12632
Total 2653 500 325 1532 74 47 82 18 10 1535 9108 3748 19632
MaxRst 3000 570 950 50 110 309 170 70 300 4774 7000 2000 7000
Nobs 44 28 46 43 29 29 36 26 35 60 41 43 460
Ndag 22 17 29 29 24 22 25 21 26 30 26 27 298
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1134 2419 844 248 43 23 11341 3900 1585 21537
Total 1134 2419 844 248 43 23 17376 3900 1585 27572
MaxRst 1000 1250 800 175 175 271 280 90 232 6000 1500 300 6000
Nobs 22 49 60 48 38 19 36 35 33 63 49 46 498
Ndag 14 22 29 28 27 14 26 29 29 30 27 25 300
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 300 1172 1511 157 12 20 336 1489 1496 500 6993
Total 300 1172 1511 157 12 20 336 4489 1496 500 9993
MaxRst 2000 1800 600 600 350 170 220 170 1100 3000 3000 2200 3000
Nobs 30 28 44 32 34 17 29 22 49 39 31 33 388
Ndag 23 19 28 25 27 14 19 19 27 26 21 21 269
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2605 4900 930 193 170 14 44 440 735 320 10351
Total 2605 12900 930 193 170 14 44 440 5868 320 23484
MaxRst 7000 8000 5000 160 15 110 14 2000 5130 3000 5000 8000
Nobs 39 21 13 12 12 8 7 16 24 32 20 204
Ndag 21 16 10 11 7 6 7 14 17 19 15 143
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··26 04·· ···· ···· ···· ··31

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 2977 565 368 80 44 175 5463 14 9708
Total 7000 22 2977 565 368 80 44 175 5463 14 12000 28708
MaxRst 5000 4000 3500 100 12 140 37 110 250 3950 4500 12000 12000
Nobs 28 26 28 15 10 9 6 10 14 70 22 10 248
Ndag 13 14 18 9 7 9 5 9 8 15 10 10 127
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 215 3149 736 101 26 17 38 280 3338 1240 9140
Total 215 10550 3149 736 101 26 89 38 280 3638 3340 22162
MaxRst 5500 10300 3200 300 40 70 72 9 15 1450 2000 600 10300
Nobs 26 19 27 29 9 13 5 14 20 59 45 6 272
Ndag 16 11 11 17 8 10 4 5 5 14 10 5 116
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··22

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 78 77 183 35 71 44 934 2850 4272
Total 10000 15000 78 77 400 183 155 71 44 6084 8221 40313
MaxRst 8000 15000 10300 565 400 20 120 210 200 5150 4000 5370 15000
Nobs 23 18 12 7 3 11 9 9 14 12 4 13 135
Ndag 13 8 8 5 3 5 8 7 11 9 2 8 87
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1036 2 65 1006 2109
Total 1036 2 14720 65 60 120 86 10530 1006 27625
MaxRst 1500 2000 8100 2000 1500 60 120 86 70 1180 10530 7300 10530
Nobs 11 11 22 12 6 1 2 2 1 6 11 11 96
Ndag 9 8 12 9 5 1 2 2 1 6 9 8 72
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 160 183 556 1608 2507
Total 1470 4000 183 1500 240 7 5756 1608 4700 19464
MaxRst 1300 1150 4000 530 1500 180 5 240 7 5200 3400 3200 5200
Nobs 9 12 13 18 5 6 3 5 1 10 8 5 95
Ndag 6 7 11 10 5 6 3 5 1 9 6 4 73
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 275 100 330 525 185 371 1786
Total 6275 4100 2830 1245 4 28 185 45 3000 6611 24323
MaxRst 3100 4000 2500 670 480 4 28 45 3000 6240 5000 6240
Nobs 8 7 6 8 2 1 1 1 2 2 14 6 58
Ndag 6 5 4 7 2 1 1 1 2 2 4 4 39
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··23

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 301 27 45 85 55 383 896
Total 301 450 5470 27 65 215 135 90 3383 3500 13636
MaxRst 450 2200 400 20 130 80 90 3000 500 3500 3500
Nobs 2 6 7 8 7 6 2 1 6 1 5 51
Ndag 2 5 3 7 5 5 2 1 4 1 4 39
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··06 02·· ···· ··22

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 1000 220 1700 2935
Total 5600 650 36 5 1008 610 10000 1700 19609
MaxRst 5600 650 21 3 8 390 10000 9000 10000
Nobs 6 2 5 2 2 3 2 3 25
Ndag 4 2 4 2 2 3 2 3 22
Fænologi 03··24 12·· ···· ···· ··29 24·· ···· ··19

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 150 200 430 780
Total 800 300 925 228 5 1 3000 3430 8689
MaxRst 800 200 775 28 5 1 3000 3000 3000
Nobs 3 2 4 2 3 3 1 4 22
Ndag 3 1 4 2 2 3 1 3 19
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ··29 12 06··15

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 100 41 20 27 40 228
Total 3000 2000 300 125 40 27 40 2000 7532
MaxRst 3000 2000 200 75 20 2000 2000 3000
Nobs 4 1 3 8 4 1 2 1 24
Ndag 4 1 3 6 4 1 2 1 22
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ··29 21·· ···· ··10

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1500 75 16 48 30 520 450 2639
Total 11500 3605 16 49 1 30 520 10000 1450 27171
MaxRst 4000 10000 3500 16 1 1 3000 10000 1000 10000
Nobs 9 4 5 4 3 1 1 5 8 2 42
Ndag 6 3 4 3 3 1 1 5 6 2 34
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··23 18 22·· ···· ···· ··27

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2045 40 2085
Total 10000 12045 1050 5 7 40 550 23697
MaxRst 10000 10000 1050 5 7 550 10000
Nobs 5 7 5 8 1 1 1 28
Ndag 5 5 4 6 1 1 1 23
Fænologi 04··30 05·· ···· ··27 26 20 31art/02060.txt · Sidst ændret: 2023/10/20 20:53 af lb