Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:02180

Andefugle

Hvinand Bucephala clangula eu02180

Status


2010 - 2019: Vinter: Meget almindelig Forår: Meget almindelig Sommer: Almindelig Efterår: Almindelig

Fotos


Hvinand

Diagrammer


* Link

Vinterbevægelser 2010: 9/1 200 N Rørvig Bugt er ikke taget med i diagrammet.

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Hvinand  Bucephala clangula  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 15 29
Total 1451 65 1516
MaxRst 400 180 400
Nobs 70 70 140
Ndag 29 27 56
Fænologi 01·· ··29

2023:  Hvinand  Bucephala clangula  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 28 26 190 335 64 27 2 16 22 30 740
Total 458 324 276 692 64 27 2 1 28 323 1511 3706
MaxRst 200 161 150 300 180 39 127 113 64 100 170 1000 1000
Nobs 89 77 85 46 26 25 33 28 18 22 40 62 551
Ndag 29 27 29 26 22 25 28 23 16 19 24 28 296
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2022:  Hvinand  Bucephala clangula  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 12 28 2 8 21 22 85 184
Total 1316 802 250 264 11 72 8 21 22 445 3211
MaxRst 350 430 77 150 7 44 103 91 40 40 64 360 430
Nobs 46 53 43 16 5 18 22 22 11 24 38 56 354
Ndag 24 26 25 13 5 18 20 22 11 21 22 23 230
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:  Hvinand  Bucephala clangula  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 124 115 16 3 1 58 78 31 429
Total 149 4992 696 21 5 1 1 58 190 757 6870
MaxRst 200 3000 540 300 160 95 140 23 14 253 130 400 3000
Nobs 76 86 111 49 23 26 21 22 11 37 57 69 588
Ndag 28 27 30 28 23 26 19 21 11 25 24 27 289
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2020:  Hvinand  Bucephala clangula  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 26 126 1 6 1 1 1 6 68 4 262
Total 147 119 613 1 10 1 2 1 6 80 219 1199
MaxRst 200 110 425 360 72 82 69 88 42 17 38 246 425
Nobs 80 77 70 14 14 15 15 15 7 16 52 50 425
Ndag 27 26 28 12 13 15 15 14 7 13 27 27 224
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Hvinand  Bucephala clangula  

Træk første halvår: 1/1 - 8/4 i alt 158, flest 14/3 28 – I alt 22 observationsdage.
Træk andet halvår: 1/7 - 31/12 i alt 93, flest 1/7 18 - I alt 13 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
230 220 180 180 250 240 300 95 75 87 60 60 100 580 1200 940 810 1110 1060 1500 1650 1100 930 2350 2500 2000 700 380 60 270 30 45 40 280 7 380

17/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 8 112 29 18 16 28 31 251
Total 863 125 831 60 18 2 16 839 198 2952
MaxRst 356 520 650 610 2 38 43 74 125 110 750 225 750
Nobs 64 63 80 22 4 17 25 22 11 16 50 40 414
Ndag 29 26 29 17 4 17 25 21 11 13 26 22 240
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Hvinand  Bucephala clangula  
Meget få i andet halvår i Hovvig, efter at tørken i løbet af sommeren udtørrede lokaliteten.
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Træk første halvår: 7/1 - 29/4 i alt 128, flest 29/3 13 Korshage.
Træk andet halvår: 21/10 - 28/12 i alt 78, flest 18/11 30 SØ Korshage.
I Hovvig et par overnatningsoptællinger primo april: 4/4 1200 og 6/4 1060.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 4/4 1200):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
400 187 320 1200 75 98 50 15 7 2 7 13

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 23 17 66 22 15 50 13 206
Total 2297 1295 3811 4267 432 598 500 124 18 21 350 1039 14752
MaxRst 400 187 320 1200 75 98 50 15 7 2 75 290 1200
Nobs 52 49 56 32 15 20 17 23 7 11 24 36 342
Ndag 29 27 30 26 15 20 17 23 7 9 17 22 242
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2017:  Hvinand  Bucephala clangula  
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Forårstræk: 4/1 - 14/5 med i alt 121, flest 16/2 17 Korshage.
Efterårstræk: 6/10 - 29/12 med i alt 101, flest 25/11 25 S Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 31/3 1010):

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
240140101030040453646831256064

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 17 78 11 6 41 43 17 222
Total 2830 930 2908 1178 390 770 496 575 1019 694 1441 1268 14499
MaxRst 325 140 1010 300 40 45 36 46 83 125 60 64 1010
Nobs 90 47 78 42 34 40 32 52 33 41 97 89 675
Ndag 29 23 29 24 24 27 24 27 21 23 27 30 308
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Hvinand  Bucephala clangula  
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Første halvår: 28/1 - 7/5 med i alt 145, flest 30/4 32 Ø Korshage.
Andet halvår: 6/7 - 27/12 med i alt 86, flest 4/12 41 S Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 3/3 510):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
44 430 510 170 80 105 163 55 38 135 90 100

Andre bemærkelsesværdige observationer af rastende fugle 16/1 800 Nykøbing Bugt, 21/1 200 Nakke Hage og 25/1 155 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 19 66 48 10 5 16 14 51 231
Total 3023 2737 2652 969 617 1281 1838 536 257 387 945 1145 16387
MaxRst 800 430 510 170 80 105 163 55 38 135 90 100 800
Nobs 72 83 59 45 31 28 30 23 13 19 42 59 504
Ndag 30 29 24 26 21 28 28 23 13 16 28 28 294
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Hvinand  Bucephala clangula  
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Første halvår: 3/1 - 2/5 i alt 144, flest 6/4 27 Ø Korshage.
Andet halvår: 24/7 - 20/12 i alt 98, flest 9/11 33 Ø og 1 V Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 16/3 2700):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
490 570 2700 380 140 98 210 208 125 34 72 110

Andre bemærkelsesværdige observationer af rastende fugle 21/1 220 Nykøbing Havn og 25/2 200 Nykøbing Bugt.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 3 51 74 2 2 1 71 4 222
Total 1591 2960 7950 1302 749 458 1294 2755 753 135 518 660 21125
MaxRst 490 570 2700 380 140 98 210 208 125 34 72 110 2700
Nobs 51 46 63 34 15 12 18 20 13 13 33 52 370
Ndag 24 22 28 24 14 12 16 20 13 10 22 27 232
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2014:  Hvinand  Bucephala clangula  
Fra senvinteren en enkelt klassisk optælling af indflyvning til Hovvig efter solnedgang 22/2 2535. Andre bemærkelsesværdige observationer af rastende fugle fra første halvår uden for Hovvig var 10/2 800 og 9/3 400 Nykøbing Bugt.
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Træk første halvår: 5/1 - 19/4 med i alt 183, flest 2/4 26 Ø Korshage.
„Efterårstræk“: 23/6 - 17/12 med i alt 62, flest 30/10 9 Ø og 5 V Korshage.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 22/2 2535):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
800 2535 675 163 31 53 58 32 24 37 315 40

Andre bemærkelsesværdige observationer af rastende fugle 10/2 800 og 9/3 400 Nykøbing Bugt.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 21 111 42 2 33 25 2 245
Total 1882 5621 3356 1032 105 275 152 113 62 271 1234 666 14769
MaxRst 800 2535 675 163 31 53 58 32 24 50 315 136 2535
Nobs 37 51 63 25 8 13 5 12 6 26 53 46 345
Ndag 23 27 26 18 8 12 5 12 6 17 24 27 205
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2013:  Hvinand  Bucephala clangula  
Forårstræk: 18/1 - 18/5 med i alt 129. Største dag blev 10/4 25 Ø Korshage.
Efterårstræk: 21/8 - 7/12 med i alt 64, flest 7/12 32 Ø Korshage.
Største antal rastende: 25/1 4000 Rørvig Bugt. Det er tredje største rasttal fra området. Generelt et dårligt år i Hovvig med små rasttal hele året. Dybesø maks. 4/5 24.
Største rasttal pr. måned i Hovvig:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
138 - 570 430 75 46 79 88 73 35 95 90

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 8 23 52 39 2 7 17 38 193
Total 10420 2663 2061 1747 370 211 325 395 132 89 409 705 19527
MaxRst 4000 870 570 430 75 46 79 88 73 35 95 90 4000
N 43 28 39 33 16 10 8 12 4 8 30 34 265
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2012:  Hvinand  Bucephala clangula  
Forårstræk: 25/2 – 2/5 i alt 203, der fordeler sig på jan 15, feb 12, mar 46, apr 123 og maj 7. April var bedst med 61 % af fuglene.
Største antal pr. måned i Hovvig (2012, gennemsnit 2007 – 2011, absolut maximum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
325 760 1630 1100 280 40 80 96 70 58 48 1100
1160 740 1264 279 82 39 56 79 97 167 368 590
3111 2780 3000 1400 440 130 260 320 250 500 1892 1980

I det store og hele pænt med fugle hele året, især bemærkes februar – august med tal over gennemsnittet. Dette er helt i tråd med året før, hvor forekomsten ligeledes var over snittet i samme periode. Is = store koncentrationer ved havkysterne, således også i vinteren 2011/2012. På Korshage blev op til 1600 rastende fugle bemærket ved flere lejligheder, og i Rørvig Bugt op til 850 fugle. Det er pænt store tal for begge lokaliteter.
Ynglefugle: Det kniber stadigvæk med sikre ynglebeviser. Der har igennem de seneste 40 år været et næsten konstant stigende antal oversomrende og fældende fugle i Hovvig, og der er opsat flere redekasser som tilbud til Hvinænderne. Antallet af fugle i perioden juni/august er optalt i mange år og en foreløbig top nåede vi midt i 1990´erne, hvorefter niveauet generelt har været vigende frem til 2002, hvor arten senest har været ”under behandling” (se RF 2002). Hvordan er det så gået sidenhen?
De oversomrende Hvinænder er blevet optalt hver måned siden da og der er atter gået et 10-år. Resultaterne for perioden 2002 – 2012 fremgår af nedenstående figur. Efter nogle år med små tal i vigen midt i 2000´erne, er vi tilbage på sporet med tallene fra 2011, men der fornemmes en vigende tendens, og det bekræftes af tendenslinien i figuren. Hvad årsagen til det vigende antal Hvinænder i Hovvig om sommeren er, kan man kun gisne om. Det er vel næppe de ordinære prædatorer som ræv eller de store rovfisk, der truer denne art. Ræven kan ikke nå Hvinænderne, der hele tiden ligger på vandet (fældende fugle) – og denne fugl er vel en for stor mundfuld for en gedde eller karpe. Man kan håbe på, at det er ”en enlig svale”, og at arten får et come back med tal som i 1990´erne på sigt. Men - både 2011 og 2012 ser fornuftige ud.
Efterårstræk: 26/6 – 2/12 i alt 44 fordelt på jun 4, jul 0, aug 0, sep 0, okt 36 og nov 4. Dybesø: max 21/3 40.


DOFBasen:2012


2011:  Hvinand  Bucephala clangula  
I alt 275 observationer i basen, heraf blot 42 trækiagttagelser. Et klart udtryk for, at denne art slet ikke bliver set trækkende i samme omfang som mange andre dykænder. Fourageringsområderne ligger helt indenfjords og dermed ingen kompensationsbevægelser.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2011, gennemsnit 2006 – 2010, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
is 170 690 105 160 39 114 169 107 424 260 180
1160 712 1228 342 75 38 46 63 56 106 695 950
3111 2780 3000 1400 440 130 260 320 250 500 1892 1980

Årskulmination i januar helt i tråd med gennemsnit og max-tal. I øvrigt et år på det jævne, dog over gennemsnittet i hele perioden maj – oktober.
Som typisk isvinter fænomen store ansamlinger uden for Hovvig: 1/1 2870 Nakke Hage, 410 Korshage og 270 Skansehage, 7/1 500 Skansehage, 28/1 970 og 30/1 1600 Nakke Hage – igen bemærkes, at januar er i en klasse for sig selv. Er forskellen virkelig så markant eller er det tælleiveren, der aftager, efterhånden som flere arter begynder at dukke op – materialet fra de regelmæssige andefugletællinger tilbage i 70’erne og 80’erne kan muligvis give svaret.
Dybesø følgende månedsmaxtal over 10: 30/1 17, 16/3 26 og 24/12 12..
Træk Korshage: 6/2 – 18/4 i alt 118 max 27/2 33 og 5/10 – 10/ 12 i alt 38, heraf de 17 28/11 – et typisk normal år .

DOFBasen:2011


2010:  Hvinand  Bucephala clangula  
Isen skabte en meget stor koncentration ved Nakke Hage. 10/1 4250 (EVR) er ny rastrekord for Rørvig området. Dagen efter var antallet faldet til 1850.
De største tal fra januar - februar fra de øvrige lokaliteter med over 100 rastende: 2/1 1300 Nykøbing Bugt/Havn, 12/1 350 Rørvig Bugt, 15/2 160 Korshage, 20/2 250 Vesterlyng Kyst og 24/2 110 Dybesø Kyst.
Vinterbevægelser: 2/1 32 NV Korshage, 9/1 200 N Rørvig Bugt og 14/1 8 Ø Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2010, gennemsnit 2005 - 2009, absolut maksimum): 21/3 - 18/11

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
40 326 146 72 55 65 85 55 280
1549 788 1320 386 77 34 46 72 40 111 655 994
3111 2780 3000 1400 440 130 260 320 250 500 1892 1980

Atter et dårligt år i Hovvig uden større overnatningsoptællinger.
Alle observationer fra Dybesø: 25/3 7, 2/4 7, 6/4 2, 8/4 2 — 9/11 1 og 18/11 1
Forårstræk i alt 74 mellem 20/2 og 18/5. Flest (31) i marts. Efterår træk 11/10 - 19/12 i alt 80.
I forbindelse med isens fremmarch i december var der to større optællinger 17/12 1050 Rørvig Bugt og 21/12 330 Nykøbing Bugt.

DOFBasen:2010


2009:  Hvinand  Bucephala clangula  
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2009, gennemsnit 2004 - 2008, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
770 610 730 286 26 19 36 42 ? 80 278 110
1396 966 1684 535 107 57 64 75 58 106 880 1232
3111 2780 3000 1400 440 130 260 320 250 500 1892 1980

Ingen store overnatningsoptællinger rapporteret i 2009. Et svagt år i Hovvig med tal under 5 års gennemsnittet  i alle årets måneder. Der er ikke rapporteret nogle Hvinænder fra september måned,  hverken i eller uden for Hovvig. Det er vel egentlig nok så bemærkelsesværdigt.
Dybesø max.: 28/2 29.
Ved kysterne var der disse max tal fra 3 lokaliteter, hvor mere end 100 fugle kunne tælles:
Nykøbing Bugt: 13/2 565, 18/2 1100, 28/12 2100 og 30/12 200.
Rørvig Bugt: 8/2 120.
Nakkehage: 13/2 285.
Træk Korshage: 28/2 – 13/4 i alt 99 max 25/3 25 og 6/10 – 28/12 i alt 33, heraf de 16 26/12.

DOFBasen:2009


2008:  Hvinand  Bucephala clangula  
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2008, gennemsnit 2003-2007, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
3111 140 1860 8 7 7 22 24 114 37 448 1800
919 938 1672 731 131 55 85 92 68 113 812 881
1947 2780 3000 1400 440 130 260 320 250 500 1892 1980

Store overnatningsoptællinger fra Hovvig igen i år. Man ser langt færre fugle, hvis man tæller i Hovvig midt på dagen. Ny rekord på lokaliteten 12/1. Igen i år få oversomrende. Lav vandstand i juli – august 2008 kan ikke være hele årsagen. I nedenstående tabel ses, at antallet af oversomrende Hvinænder de sidste 20 år har været jævnt faldende. Måske er Hovvig ved at miste sin betydning som oversomringslokalitet for Hvinand.
Femårsgennemsnit for sommermax (jun - aug) af Hvinand i Hovvig.

1988-1992 1993-1997 1998-2002 2003-2007
174 172 149 109

Forårstræk: Set på 9 obsdage mellem 15/3 og 9/4 med i alt 262, hvilket faktisk er ganske pænt. Bedre indrapportering er nok årsagen. Største dagstotal: 23/3 72 Ø.
Dybesø benyttes regelmæssigt som rast lokalitet. Set 26/1 - 8/11 Max. pr måned herfra:
januar 20, februar 11, marts 260, april 21 og november 1. Tallet fra marts er det hidtil største fra lokaliteten og stammer fra en sen eftermiddags tælling d. 31/3 (EVR).
Rasttallene udenfor Hovvig bærer præg af manglende is i fjorden. Max. tal fra lokaliteter der husede mere end 200 fugle fra første halvår blev 6/1 230 Rørvig Bugt og 27/3 320 kysten ved Dybesø. Nævnes bør også en han, der havde slået sig ned på den oversvømmede Flyndersøeng d. 4/3.
Efterårstræk i alt 55 mellem 17/10 og 22/12. Største rasttal fra andet halvår 30/12 210 Nykøbing Bugt.

DOFBasen:2008


2007:  Hvinand  Bucephala clangula  
Forårstræk: 11/2 – 15/4 i alt 75 – der er hentet hjem af 3 bidragsydere. Der er fortsat plads til en markant forbedring af indsendelsesiveren. Bedste dag blev 24/3 med 26 trk fugle.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2007, gennemsnit 2002-2006, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1920 2780 3000 670 70 58 54 96 82 240 575 860
651 486 1164 660 124 49 99 109 130 117 706 886
1947 1800 2250 1400 440 130 260 320 250 500 1892 1980

Blev 2006 et skidt år for arten, kan man sige, at 2007 blev et festfyrværkeri af store noteringer fra Hovvig, herunder rekordmange fugle i både februar og marts. Antallet af fugle i sommermånederne lå dog generelt under gennemsnittet.
Dybesø: 1/3 – 30/12 maks 11.
Efterårstræk: 22/9 – 30/12 i alt 119.
Rørvig Bugt maks: 16/2 140.

DOFBasen:2007


2006:  Hvinand  Bucephala clangula  
Forårstræk: 17/3 - 7/5 i alt 35 - én enkelt bidragsyder. Der er plads til forbedring.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 30 510 420 125 35 63 90 0 120 1892 1980
678 614 1132 714 187 52 101 101 61 117 354 522
1947 1800 2250 1400 440 130 260 320 250 500 1400 1300

Næsten under gennensnittet over hele linien, men november og december redder året for arten med to nye månedsmaksima. Så arten kom godt igen. Det er af stor betydning for denne art, hvornår på døgnet fuglene tælles. Alle større tællinger, er fra de sene aftentimer, hvor fuglene kommer ind til overnatning efter dagsfouragering i Isefjorden og Nykøbing Bugt. Tæller man ænderne midt på dagen, er der som oftest få fugle.
Efterårstræk: 4/11 - 12/12 i alt 8, men det er desværre de færreste, der indrapporterer de trækkende Hvinænder. Og det er synd for anden, at den skal „kanøfles“.
Rørvig Bugt maks.: 31/1 425.
Skansehage maks.: 5/1 114 og 29/1 185.
Nykøbing Bugt maks.: 22/1 1500, 11/2 1000 og 4/3 1280.
Nakkehage maks.: 24/1 4000 (AF), 29/1 3000 og 31/1 310. Et par meget store tal fra denne lokalitet.

DOFBasen:2006


2005:  Hvinand  Bucephala clangula  
Forårstræk: 14/1 – 12/3 i alt 77. Klar forbedring i forhold til de seneste år, men næppe alle er indsendt.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2005, gennemsnit 2000 - 2004 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1947 380 500 550 160 52 55 110 - 80 85 220
289 550 1160 884 217 55 110 93 102 101 421 492
730 1800 2250 1400 440 130 260 320 250 500 1400 1300

Bemærk tallet fra januar – fuglene blev optalt under indflyvning til natterast og fordelt på 80 flokke (PG). Men i øvrigt også det eneste større tal i løbet af året. Resten var under gennemsnittet.
Ynglefugle: På trods af et meget flot, stærkt udvidet tilbud af indflytningsklare redekasser har arten ikke kvitteret for opmærksomheden med sikre ynglefund i år. Hvinanden ynglede i 2004 med 1 par i Hovvig.
Efterårstræk: 16/10 – 22/12 i alt 189.
Rørvig Bugt max: 15/1 75.
Nakkehage max: 9/3 1115, hvilket er et pænt tal for lokaliteten.
Korshage rast max: 9/4 360.
Skansehage max: 9/3 250.
Nykøbing Bugt max: 9/3 620.
Dybesø – generelt beskedne antal og max i år blev 26/3 10.

DOFBasen:2005


2004:  Hvinand  Bucephala clangula  
Forårstræk: 15/2 - 24/4 i alt 26, men næppe alle er indsendt.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003, abs. max til 2003).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 1500 2550 1025 175 68 127 57 92 52 1400 1300
292 314 850 841 253 53 129 97 125 167 95 75
730 1800 2500 1400 440 130 260 320 250 500 510 700

Massiv forekomst gennem hele sæsonen. Ikke mindst i senvinteren og det spæde forår i februar / marts med ny rekordoptælling fra vigen: 10/3 2550. Også i det sene efterår blev to rekordoptællinger rapporteret fra november og december. Alt i alt et godt år for Hvinand i Hovvig.
Ynglefund: En redekasse med dun fra Hvinand og rester af æggeskaller indikerer et ynglefund i Hovvig (PG) - det første nogensinde i Rørvig. Men det er underligt, at en hun med pulli ikke er blevet set, men måske er ungerne hurtigt taget af prædatorer. Redekassen med indhold er fotodokumenteret.
Nykøbing Bugt: 18/1 280.
Efterårstræk: 4/9 - 19/11 i alt 43.

DOFBasen:2004


2003:  Hvinand  Bucephala clangula  
Forårstræk: 17/3 - 8/4 i alt 56, men næppe alle er indsendt.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2003, gennemsnit 1998 - 2002, abs max til 2002):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
730 - 1800 990 126 63 124 109 167 74 110 45
190 374 534 681 232 46 114 76 78 138 135 130
620 1800 2500 1400 440 130 260 320 250 500 510 700

Efterårstræk: 11/10 - 14/12 i alt 47 med maksimum 9/11 38.
De højeste rasttal: 7/1 150 Nykøbing Havn og 30/11 230 Skredbjerg.

DOFBasen:2003


2002:  Hvinand  Bucephala clangula  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2002, gennemsnit 1997-2001, abs. max - 2001):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
580 520 460 315 32 26 124 177 - 260 45 -
74 314 462 651 246 48 110 89 83 52 137 110
620 1800 2500 1400 440 130 260 320 250 500 510 700

Ret normal forekomst i Hovvig gennem året, men antallet af oversomrende, fældende fugle i juli og august var over gennemsnittet.
Forårstræk: kun 6 fugle er indsendt mellem 24/3 og 19/4, hvilket næppe giver et repræsentativt billede af artens reelle forårstræk.
Rørvig Bugt: 6/1 125, 8/1 55 og 29/7 65 - sidstnævnte er en usædvanlig stor juli forekomst med hensyn til lokalitet.
Endelig kan nævnes: 26/7 100 overflyvende Nykøbing.
Ynglefugle: Stadig ingen sikre ynglebeviser. Der har igennem de seneste 30 år været et næsten konstant stigende antal oversomrende og fældende fugle i Hovvig, og der er opsat flere redekasser til glæde for Hvinænderne. Antallet af optalte fugle i perioden juni / august fremgår af Fig. 1 og en foreløbig top nåede vi midt i 90´erne, hvorefter niveauet generelt har været vigende, selvom 2002 tallene isoleret set som nævnt lå over de seneste 5 års snit. Jfr. også Fig. 2. Se desuden også Toppet Skallesluger nedenfor og Taffeland i 2001 rapporten, men bemærk dog årsgennemsnit.

DOFBasen:2002


2001:  Hvinand  Bucephala clangula  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, abs. max - 2000):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
133 670 350 690 440 53 76 54 48 - 130 -
47 180 452 623 238 40 112 108 73 30 98 94
620 1800 2500 1400 400 130 260 320 250 500 510 700

Ret normalt år i Hovvig, men når man tager i betragtning at det ikke har været isvinter, er det overraskende med 440 fugle i maj. Ganske pænt - og månedsrekord.
Forårstræk Korshage: 17/2 - 12/4 i alt 30 noteret.
Efterårstræk: 23/10 - 11/11 i alt 31, som er samme niveau som sidste år. Det er desværre ikke alle Hvinænder, der indsendes.
Ingen større forekomster uden for Hovvig.

DOFBasen:2001


2000:  Hvinand  Bucephala clangula  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 60 640 1400 310 66 101 66 - 16 - 130
75 230 366 398 195 33 130 115 82 26 84 124
620 1800 2500 1234 400 130 260 320 250 500 510 700

Ret normal forekomst i Hovvig med kulmination af rastende fugle i marts - april, men efteråret var dog lidt skuffende. Muligvis p.g.a. det milde vejr.
Forårstræk bemærket 4/4 16 Korshage, hvilket dog ikke illustrerer det reelle antal fugle, der er passeret forbi. Arten er tilsyneladende ikke så populær i notesbøgerne som tidligere.
Det samme kan siges om efterårstrækket, der er hurtigt overstået: 27/10 28 og 18/11 8 - i alt 36 Korshage, men bemærkningerne under Sortand og Fløjlsand gør sig også delvist gældende for denne art.
Ingen større forekomster uden for Hovvig.

DOFBasen:2000


1999:  Hvinand  Bucephala clangula  
Største rasttal pr måned i Hovvig (1999, gennemsnit 1994 - 1998, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
15 320 1000 810 355 55 220 78 160 - - 50
196 466 196 306 132 26 138 139 61 121 107 138
620 1800 2500 1234 400 130 260 320 250 500 510 700

Ret normal forekomst i Hovvig.
Atter et år uden større forekomster uden for Hovvig, max 10/1 160 Nykøbing Bugt.
Forårstrækket var direkte dårligt: 7/3 1, 25/3 1, 17/4 8, 20/4 8 og 25/4 5, i alt kun 23. Laveste forårstotal i mange år.
De dårlige takter fortsatte i efterårsmånederne, da kun 14/11 2 og 4/12 15, i alt 17, er indrapporteret.

DOFBasen:1999


1998:  Hvinand  Bucephala clangula  
Største rasttal pr måned i Hovvig (1998, gennemsnit 1993 - 1997 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
220 300 220 190 24 29 47 165 25 0 230 210
152 706 244 412 142 36 159 136 76 143 63 116
620 220 2500 1234 400 130 260 320 250 500 510 700

Større rasttal udenfor Hovvig forekom ikke i 1998, især p.g.a. manglende iskoncentrationer ved kysterne, der normalt giver pæne rasttal. Følgende blev de største tællinger: 5/4 130 KH og 22/11 55 Nykøbing Bugt.
Forårstræk: 9/7 88 SØ, 13/4 6, 22/4 53, 23/4 5, 26/4 42, 30/4 15 og 3/5 4, i alt 213 og hermed det flotteste forårstræk indtil videre i 90´erne.
Dybesø: 6/1 - 11/1 max 11/1 8.
Efterårstræk: 18/10 9, 30/10 13 og 31/10 77, i alt 99.

DOFBasen:1998


1997:  Hvinand  Bucephala clangula  
Almindelig/meget almindelig gæst i vinterhalvåret og fåtallig/almindelig sommergæst.
De fleste fugle ses i Hovvig. Enkelte år er større aften koncentrationer set i februar, marts og april. I strenge vintre ses større koncentrationer langs kysterne alt efter issituationen. I deciderede isvintre når, Roskilde og Isefjorden fryser til, koncentreres Hvinænderne i store flokke i vågerne, og området er da af national betydning for arten.
De største tal fra andefugletællingerne fra december til april: 21/2 1982 4870 Korshage - Skredbjerg, 21/1 1996 3800 Nykøbing Bugt, 31/3 1979 3425 efter hård isvinter, 26/12 1981 1426 (østkysten) og 4/4 1984 1000 Korshage. Regelmæssig men oftest sjælden/fåtallig som rastende i Dybesø. Et enkelt større tal foreligger dog 2/4 1982 210.
Fåtallig - almindelig som oversomrende fra maj - september i Hovvig. Uregelmæssig som sommergæst udenfor Hovvig. Regelmæssig oftest fåtallig forårstrækgæst på Korshage set fra medio februar til medio maj. Flest fugle primo - medio april. De 3 højeste dagstotaler fra foråret: 11/4 1989 130, 16/2 1975 104 og 15/4 1984 98.
Tilsvarende regelmæssig, men oftest fåtallig efterårstrækgæst med flest fugle sent på sæsonen i november- december.
De 3 højeste dagstotaler: 10/11 1991 120, 31/12 1995 110 og 2/11 1996 44.
Største rasttal per måned i Hovvig (1997, gennemsnit 1992 - 1996, gennemsnit alle år og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
220 98 165 102 35 108 82 100 87 50 50
203 736 384 459 129 37 161 143 75 155 121 122
102 301 391 350 68 31 88 97 56 89 152 129
620 180 2500 1234 400 130 260 320 250 500 510 700

1997: Et par større vintertal: 11/1 1410 Korshage og ½ 1300 Nykøbing Bugt. Et ret svagt år i Hovvig. Fra Korshage: 27/3 - 16/4 79 forårstrækkende, flest 7/4 23. Beskedne meldinger fra andet halvår, flest rastende udenfor Hovvig 13/10 56 og 22/11 36 begge Nykøbing Bugt. Endvidere fra Korshage 24/10 22 og 13/12 7 N.

DOFBasen:1997


1996:  Hvinand  Bucephala clangula  
Isen gav ved et par tilfælde store koncentrationer sidst i januar: 21/1 3800 Nykøbing Bugt, 28/1 2000 Nakkehage og 500 Korshage begge dage (EVR). Tallet fra den 21/1 overgås kun af den absolutte RF rastrekord, som stammer helt tilbage fra isvinteren 1982: 21/2 4870 - i øvrigt set af samme observatør. Ud over ovennævnte foreligger disse rasttal over 100 fra januar - primo marts: 1/1 200 Skansehage og 125 Nakkehage og 9/3 820 ud for Nykøbing Havn.
Iagttaget i Hovvig 2/3 - 1/12. Max-rast:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 300 550 400 14 85 150 82 15 14 30
219 736 479 469 56 45 167 140 85 182 125 150
620 1800 2500 1234 189 130 260 320 250 500 510 700

Forår: Ny majrekord (3/5). Sommer holdes standarden, men for andet år i træk et utroligt svagt efterår.
Træk: 1/1 27 Ø Korshage og 10 Ø Skærby Strand, 4/2 5 Ø Korshage og 9/3 4 Ø Korshage.
Sommer udenfor Hovvig : 9/6 1 Flyndersø.
Efterår: 30/10 - 13/11 i alt 113 trækkende Korshage, flest 2/11 44. Dybesø max 12/11 10 rastende.

DOFBasen:1996


1995:  Hvinand  Bucephala clangula  
Max rast Hovvig:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
140 310 210 275 95 34 190 100 42 1 40 280
223 702 577 484 44 47 146 131 81 195 144 104
620 1800 2500 1234 189 130 260 320 250 500 510 700

Bortset fra de oversomrende et decideret ringe år i Hovvig. Efteråret ganske enkelt det hidtil dårligste.
Bemærkningerne i sidste års rapport gav lidt flere rapporter om Hvinænder udenfor Hovvig. På Korshage rapporteres mellem 5/2 og 23/4 i alt 87 trækkende, en sommerobs 10/7 9 rast og fra efteråret mellem 30/9 og 12/11 i alt 48 trækkende.
Største rasttal udenfor Hovvig fra første halvår: 11/2 90 Nykøbing Bugt og 45 Skansehage.
Sidst på året en meget stor isrelateret forekomst 26/12 2800 Nykøbing Bugt. På årets allersidste dag 31/12 110 Ø Korshage og 270 rast Skansehage.

DOFBasen:1995


Hvinand  Bucephala clangula  

Max rast Hovvig:

1994: 620 1500 65 350 40 20 260 40 57 500 200 120
1993: 2 1500 484 720 73 78 150 150 100 110 12 100
1992: 255 370 32 400 37 39 120 117 95 150 340 80
1991: 80 775 600 35 56 115 135 130 150 35 170
1990: 160 140 700 350 35 40 85 55 25 65 133 50
1989: 98 70 100 255 2 25 180 210 50 30 510 310
1988: 150 550 220 20 130 166 320 48 105 110 30
1987: 5 266 70 60 167 241 250 100 284 160
1986: 200 270 350 30 61 185 189 160 34 50 50
1985: 1234 52 62 101 88 55 36 92 75
1984: 117 1800 800 300 21 24 51 103 40 90 90 62
1983: 190 450 850 210 88 25 117 40 25 51 75 20
1982: 90 965 189 16 46 120 51 50 270 100
1981: 74 160 60 200 28 9 31 46 60 30 135
1980: 150 75 127 15 53 36 32 20 350 700
1979: 86 300 13 11 53 30 30 100 150 40
1978: 220 83 325 435 160 10 30 21 18 32 285 70
1977: 170 350 45 25 20 5 5 19 30 150
1976: 70 400 250 32 21 30 8 10 30 200 100
1975: 40 225 138 302 41 16 23 29 20 45 150 300
1974: 200 300 80 170 60 16 29 26 30 21 250 230
1973: 200 280 255 100 25 27 31 5 150 148 40

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 12 28 2 8 21 22 85 184
Total 1316 802 250 264 11 72 111 1 33 22 906 3788
MaxRst 350 430 77 150 7 44 103 91 40 40 64 360 430
Nobs 46 53 43 16 5 18 22 22 11 24 38 57 355
Ndag 24 26 25 13 5 18 20 22 11 21 22 23 230
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 124 115 16 3 1 58 78 31 429
Total 149 6219 1216 21 5 1 1 59 190 541 8402
MaxRst 200 3000 540 300 160 95 140 23 14 253 130 400 3000
Nobs 76 86 111 49 23 26 21 22 11 37 57 69 588
Ndag 28 27 30 28 23 26 19 21 11 25 24 27 289
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 26 126 1 6 1 1 1 6 68 4 262
Total 147 119 636 1 10 1 2 1 6 82 220 1225
MaxRst 200 110 425 360 72 82 69 88 42 17 38 246 425
Nobs 80 77 70 14 14 15 15 15 7 16 52 50 425
Ndag 27 26 28 12 13 15 15 14 7 13 27 27 224
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 8 112 29 18 16 28 31 251
Total 897 135 151 35 18 2 16 1022 198 2474
MaxRst 356 520 650 610 2 38 43 74 125 110 750 225 750
Nobs 64 63 80 22 4 17 25 22 11 16 50 40 414
Ndag 29 26 29 17 4 17 25 21 11 13 26 22 240
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 23 17 66 22 14 50 11 203
Total 428 128 517 1247 14 63 598 2995
MaxRst 400 187 320 1200 75 98 50 15 7 2 75 290 1200
Nobs 91 67 74 35 16 20 17 23 7 10 29 47 436
Ndag 29 27 30 26 16 20 17 23 7 9 17 22 243
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 17 73 11 6 40 43 17 216
Total 1050 75 1090 11 6 4 47 154 63 2500
MaxRst 326 140 1010 300 40 45 36 46 83 125 60 64 1010
Nobs 74 40 60 40 28 27 24 28 21 33 65 72 512
Ndag 29 23 29 24 24 27 24 27 21 23 27 30 308
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 19 62 46 8 5 16 13 51 222
Total 1414 96 705 48 8 5 16 68 275 2635
MaxRst 800 430 510 170 80 105 163 55 38 135 90 100 800
Nobs 76 83 59 44 31 28 30 23 13 20 41 60 508
Ndag 30 29 24 26 21 28 28 23 13 16 28 28 294
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 3 48 72 2 2 1 70 7 219
Total 302 318 2797 72 2 5 5 157 111 3769
MaxRst 490 570 2700 380 140 98 210 208 125 34 72 110 2700
Nobs 52 46 62 33 15 12 18 20 13 13 32 52 368
Ndag 24 22 28 24 14 12 16 20 13 10 22 27 232
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 20 100 38 2 32 25 2 228
Total 154 3448 188 124 2 1 34 326 6 4283
MaxRst 800 2535 675 163 31 53 58 32 24 50 315 85 2535
Nobs 37 49 65 23 8 13 5 12 6 25 52 44 339
Ndag 23 27 26 18 8 12 5 12 6 17 25 27 206
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 8 23 50 39 2 7 15 38 189
Total 8653 878 971 235 39 2 2 24 45 141 10990
MaxRst 4000 870 570 430 75 46 79 88 73 35 95 90 4000
Nobs 45 28 38 32 16 10 8 12 4 8 29 33 263
Ndag 23 16 23 22 13 10 6 12 4 7 17 22 175
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 11 46 101 7 4 36 4 224
Total 515 4537 1716 419 7 4 57 8 1286 8549
MaxRst 325 1600 1630 1100 280 40 80 96 70 58 85 1100 1630
Nobs 46 41 21 27 7 6 1 9 2 14 29 33 236
Ndag 23 23 17 15 7 6 1 9 2 10 15 19 147
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 47 50 20 9 22 5 154
Total 5428 146 211 25 6 9 24 66 5915
MaxRst 2870 170 690 105 160 39 114 169 107 424 260 180 2870
Nobs 37 35 35 29 12 5 8 11 7 15 25 20 239
Ndag 16 17 21 19 12 5 8 10 7 11 18 17 161
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 240 23 30 12 6 10 58 12 391
Total 8475 723 44 338 6 20 59 1422 11087
MaxRst 4250 250 69 326 146 72 55 65 85 55 280 1050 4250
Nobs 39 31 28 20 7 4 5 7 5 9 28 7 190
Ndag 20 15 18 13 6 4 5 7 5 9 15 7 124
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··21

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 78 7 4 28 125
Total 833 2119 80 12 5 45 2150 5244
MaxRst 770 1100 730 286 26 19 36 42 5 80 278 2100 2100
Nobs 22 18 35 11 3 5 6 7 1 10 7 16 141
Ndag 12 7 16 10 3 5 6 7 1 9 6 11 93
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 206 26 14 36 2 293
Total 3495 30 1467 28 14 78 332 5444
MaxRst 3111 140 1860 100 7 7 22 24 114 37 448 1800 3111
Nobs 16 9 35 12 3 2 7 4 5 8 16 12 129
Ndag 10 8 17 9 3 2 7 4 5 5 10 10 90
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 7 38 32 1 3 19 23 55 186
Total 111 198 3144 32 35 1 1 3 19 23 180 3747
MaxRst 1920 2780 3000 670 70 58 54 96 82 240 575 860 3000
Nobs 9 15 18 11 5 10 5 9 4 11 9 14 120
Ndag 7 8 12 7 5 9 4 9 4 10 7 10 92
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 20 13 2 7 42
Total 9111 1300 38 2 12 1980 12443
MaxRst 4000 1000 1280 420 125 35 63 90 102 120 1892 1980 4000
Nobs 11 4 10 15 5 4 9 2 1 1 10 3 75
Ndag 7 2 7 13 5 4 9 2 1 1 9 3 63
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··19

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 20 4 5 2 180 232
Total 2043 1475 354 5 2 470 4349
MaxRst 1947 380 620 550 160 52 55 110 80 85 290 1947
Nobs 6 5 15 11 4 5 7 3 4 3 7 70
Ndag 4 3 9 8 4 5 7 3 3 3 5 54
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··13 16·· ···· ··22

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 201 15 2 23 245
Total 283 4 2751 20 13 3 23 3097
MaxRst 280 1500 2550 1025 175 68 127 57 92 52 1400 1300 2550
Nobs 2 7 11 12 7 4 5 2 4 6 4 1 65
Ndag 2 7 10 10 7 4 5 2 4 6 4 1 62
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··06

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 49 7 2 38 7 103
Total 1045 23 1849 7 22 268 7 3221
MaxRst 730 20 1800 990 120 63 124 109 167 74 230 45 1800
Nobs 7 4 8 8 3 1 5 4 3 3 6 4 56
Ndag 7 2 8 8 3 1 5 4 3 3 4 4 52
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··21

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 5 3 100 2 113
Total 808 1 6 3 165 260 2 1245
MaxRst 580 520 460 315 32 26 124 177 260 45 580
Nobs 12 2 8 3 5 2 6 7 1 2 48
Ndag 11 2 7 3 5 2 6 7 1 2 46
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··25 23·· ··23

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 19 10 5 23 58
Total 103 1 20 700 5 31 37 897
MaxRst 133 670 350 690 440 53 76 54 48 10 130 37 690
Nobs 9 3 5 4 4 7 8 3 3 3 9 3 61
Ndag 9 3 5 4 4 7 8 3 3 3 7 3 59
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 16 10 28 8 65
Total 4 1444 10 44 8 130 1640
MaxRst 1 60 640 1400 310 66 101 70 16 130 1400
Nobs 3 1 2 13 5 3 7 5 1 2 1 1 44
Ndag 3 1 2 13 5 3 7 5 1 2 1 1 44
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··17art/02180.txt · Sidst ændret: 2023/10/20 17:55 af lb