Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:02200

Andefugle

Lille Skallesluger Mergellus albellus eu02200

Status


2010 - 2019: Vinter: Ret almindelig Forår: Fåtallig Sommer: - Efterår: Sjælden

Fotos


Lille Skallesluger

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Lille Skallesluger  Mergellus albellus  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 6
Total 44 5 6 55
MaxRst 30 29 8 30
Nobs 9 23 13 45
Ndag 9 21 10 40
Fænologi 01·· ···· ··22

2023:  Lille Skallesluger  Mergellus albellus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 17 1 3 24 45
MaxRst 14 11 8 3 3 18 18
Nobs 28 13 12 1 6 17 77
Ndag 23 13 11 1 6 17 71
Fænologi 01·· ···· ··21 24·· ···· ··31

2022:  Lille Skallesluger  Mergellus albellus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 43 19 6 15 83
MaxRst 18 11 4 1 5 15 18
Nobs 22 15 7 2 12 15 73
Ndag 21 15 7 2 12 14 71
Fænologi 01·· ···· ··19 24·· ···· ··31

2021:  Lille Skallesluger  Mergellus albellus  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 9 129 9 147
MaxRst 9 77 1 6 9 77
Nobs 22 15 1 9 20 67
Ndag 20 8 1 9 18 56
Fænologi 01.. ..26 19.. …. ..24

2020:  Lille Skallesluger  Mergellus albellus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 3 1 6 17
MaxRst 5 3 1 2 6 6
Nobs 5 4 2 7 12 30
Ndag 5 4 2 7 12 30
Fænologi 01.. …. ..02 07.. ..31

2019:  Lille Skallesluger  Mergellus albellus  (6, 1096, 12)

Hovvig set 7/1 - 20/3, flest 7/3 7 (EVR). Derudover blot 31/1 1 han Dybesø (JS).
Kun fire obs fra 2.halvår: 9/10 1 hun - tidligt (EVR), 11/11 1, 4/12 1 og 18/12 1 han.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
1 2 3 5 3 3 7 3 1 1 1 1

17/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 7 1 1 2 12
MaxRst 3 5 7 1 1 1 7
Nobs 9 8 13 1 1 2 34
Ndag 8 8 12 1 1 2 32
Fænologi 07.. …. ..20 09.. …. ..18

2018:  Lille Skallesluger  Mergellus albellus (6, 1040, 28) 
19/3 2 (1 par) rastende og derefter trækkende Korshage (EVR). Det er fem år siden vi sidst har set Lille Skallesluger ved Korshage.
Dybesø: 11/3 og 15/3 1 hun, 23/3 2 hun, 28/3 1 hun og 24/11 4. Endvidere 4/4 3 Nakke Syd.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 15/3 11 - op til 8 hanner og 6 hunner): Sidste forår 14/4 – første efterår 31/10.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
6 9 11 2 2 1

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 37 41 81 10 2 4 1 176
MaxRst 6 9 11 3 2 4 1 11
Nobs 16 10 22 7 1 1 1 58
Ndag 14 10 18 7 1 1 1 52
Fænologi 01.. …. …. ..14 31.. …. ..27

2017:  Lille Skallesluger  Mergellus albellus  (6, 1023, 17)
Mest bemærkelsesværdigt, at Lille Skallesluger i 2017 ikke blev set uden for Hovvig.
I Hovvig set på 14 dage i perioden 15/1 - 29/3 og på 11 dage mellem 24/10 og 31/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig:

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
1232 332

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 12 2 3 17
MaxRst 12 2 3 12
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 12.. …. ..29 24.. …. ..31

2016:  Lille Skallesluger  Mergellus albellus  (6, 1009, 14)
Beskedent år med blot 14 fugle
I januar og februar var der disse uden for Hovvig: 7/1 1 Ø Dybesø Kyst, 2 Plantagekysten og 5 Nykøbing Bugt,17/1 4 Nykøbing Bugt, 21/1 2 Rørvig Bugt, 25/1 1 Nykøbing Bugt og 3/2 1, 12/2 -14/2 1 Dybesø. Eneste obs udenfor Hovvig i andet halvår var 8/12 1 Dybesø. I Hovvig set på 9 dage i perioden 4/2 - 27/3 og på 12 dage mellem 11/11 og 29/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2 1 1 4

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 15 13 2 3 16 49
MaxRst 5 2 1 1 4 5
Nobs 7 11 2 3 11 34
Ndag 4 10 2 3 10 29
Fænologi 07.. …. ..27 11.. ..29

2015:  Lille Skallesluger  Mergellus albellus (6, 986, 23)
I år havde vi seks observationer af op til 3 rastende vinterfugle i Dybesø i perioden 1/1 til 24/2.
Største antal rastende i Hovvig: 8/2 10 fordelt på 4 hanner og 6 hunner.
Største rasttal pr. måned i Hovvig:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
5 10 4 1 1 4 6 2

Hovvig sidste forår 8/5 1 hun er lidt sen. Første efterår 18/10 er mere normalt.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 32 50 7 2 1 20 25 5 142
MaxRst 5 10 4 1 1 4 6 2 10
Nobs 14 12 3 2 1 9 6 3 50
Ndag 12 10 3 2 1 9 6 3 46
Fænologi 01.. …. …. …. ..08 18.. …. ..29

2014:  Lille Skallesluger  Mergellus albellus (6, 986, 12) 
En mild vinter, som denne giver ikke mange Lille Skallesluger og de forsvinder tidligt. Der er kun 3 mindre observationer uden for Hovvig: 1/2 2 rast og 27/10 1 rast Nykøbing Bugt, samt 31/12 1 overflyvende Nakke Nord. Største antal rastende i Hovvig: 10/2 8 fordelt på 4 af hvert køn.
Største rasttal pr. måned i Hovvig. Sidste forår 21/3 - første efterår 17/10 :

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
5 8 3 1 3 1

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 25 51 10 3 21 4 114
MaxRst 5 8 2 1 3 1 8
Nobs 8 12 7 3 12 4 46
Ndag 8 12 6 3 11 4 44
Fænologi 04.. …. ..21 17.. …. ..31

2013:  Lille Skallesluger  Mergellus albellus  (6, 905, 81)
Igen en god isvinter fra midten af januar og nogle uger frem, som gav en god periode med denne smukke fugl. Største antal rastende: 24/1 38 Nykøbing Bugt og Rørvig Bugt 25/1 38. Forskellig fordeling af køn i de to flokke peger på, at det formodentlig ikke var de samme fugle. Derudover blev der den 24/1 set 9 ved Nakke Sydvest. En flok på 38 er i øvrigt rekord for januar.
Bedste observationer i Hovvig: 10/1 11, 11/1 16 og 26/3 12.
Forårstræk: Eneste trækdag blev 15/4 2 Ø Korshage. Lille Skallesluger ses meget sjældent på forårstræk på Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
16 - 12 4 - - - - - - 1 -

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 146 6 55 26 4 237
MaxRst 38 6 12 4 1 38
N 12 1 12 10 4 39
Fænologi 01.. …. …. ..17 03..19

2012:  Lille Skallesluger  Mergellus albellus  (6, 824, 81)
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2012, gennemsnit 2007 – 2011, absolut maximum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
10 36 10 4 0 0 0 0 0 0 2 3
7 16 3 1 0 0 0 0 0 + 2 2
21 46 15 4 1 0 1 0 0 1 4 17

Som det ses et rigtigt godt år for arten i Hovvig, således kunne man i februar identificere min 13 hanner + 26 hunner. Perioden januar – april lå også over gennemsnittet. Det er typisk i isvintre med få våger i isen i Nykøbing Bugt og Isefjorden – og på dage, hvor der også opstår små våger i Hovvig, at arten ses i større tal hos os. I milde vintre, kan arten næsten mangle helt.
Rørvig Bugt: max 5/2 25 og 10/2 34 – samt sidst på året 29/12 1.
Korshage: 12/2 1 og 16/2 1. Skansehage: 11/2 3.

DOFBasen:2012


2011:  Lille Skallesluger  Mergellus albellus  (6, 785, 39)
Der er indkommet 60 observationer af denne herlige fugl – som ventet flest fra Hovvig (49).
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2011, gennemsnit 2006 – 2010, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
is 5 9 4 0 0 0 0 0 0 3 3
7 15 4 1 0 0 0 0 0 0 2 1
21 46 15 3 1 0 1 0 0 1 4 17

Sen kulmination med 9 5/3, men vinteren var jo også umanerlig lang. Sidste forårsfugl 24/4 – bortset fra en isoleret maj observation i 2002, skal vi tilbage til isvinteren 1986/87 for at finde en senere fugl. Første efterårsfugl mere normale 13/11.
Alle iagttagelser uden for Hovvig:
Rørvig Bugt: 1/1 3 hunner,
Nykøbing Bugt/Havn: 1/1 1 han, 27/1 3, 3/3 5 og 15/3 2.
Nakke Hage: 28/1 16.
Dybesø: 1/4 1 hun .
Korshage: 13/2 1 han overflyvende og 5/3 1 han trk.

DOFBasen:2011


2010:  Lille Skallesluger  Mergellus albellus  (6, 663, 122)
Det relativt hårde vintervejr gav en lang række af observationer af denne art i januar - februar.
Fugle i bevægelse blev set som følger : 21/1 10 overflyvende Hovvig, 3/2 4 SV Rørvig Havn, 4/2 6 (5 ♂ + 1 ♀) SV Rørvig Havn, 12/2 1 ♂ overflyvende Skansehage kysten, 20/2 1 ♂ Ø Korshage og 24/2 1 ♀ overflyvende Rørvig Bugt.
Forekomsten af rastende fugle på de forskellige lokaliteter er forsøgt illustreret nedenfor:
Nykøbing Bugt/Havn: Næsten daglige observationerfra januar med følgende dage med over 10 : 4/1 23 (4 ♂ + 19 ♀), 6/1 43 (16 ♂ + 27 ♀), 7/1 32, 16/1 27, 17/1 34 (heraf 18 ♂ + 13 ♀), 18/1 16, 22/1 13 (3 ♂ + 10 ♀). i februar max 6 ved to tilfælde. Sidste observation her 24/2 2.
Nakke Hage: 4 observationsdage. Heraf disse med over 5: 10/1 35, 30/1 20 (7 ♂ + 13 ♀) og sidste iagttagelse 31/1 7.
Rørvig Bugt: 29/1 - 2/3 15 observationsdage max 4/2 7 ( 2 ♂ + 5 ♀) og 7/2 6 ♀ sidste 2/3 1.
Rørvig Havn: Set 4/2 - 26/2 oftest blot en enkelt ♂, dog følgende dage med flere 17/2 4, 20/2 2 (1 ♂ + 1 ♀, 21/2 4 og sidste fugle 26/2 2.
Korshage: 30/1 2 ♂ (er ikke almindelig og især ikke som rastende på denne lokalitet).
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2010, gennemsnit 2005 - 2009, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
4 0 0 0 0 0 0 0 3
9 19 6 + 0 0 0 0 0 + 1 2
21 46 15 3 1 0 1 0 0 1 4 17

Sidste forår 30/3 første efterår 8/11.
Fra andet halvår disse uden for Hovvig, som var islagt i december :
Rørvig Bugt: 17/12 4 (2 ♂ + 2 ♀) og 31/12 19 (14 ♂ + 5 ♀).
Nykøbing Bugt/Havn: 11/12 1 ♀ og 31/12 3.

DOFBasen:2010


2009:  Lille Skallesluger  Mergellus albellus  (6, 609, 54)
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2009, gennemsnit 2004 – 2008, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
10 16 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
7 19 8 1 0 0 0 0 0 + 2 3
21 46 15 3 1 0 1 0 0 1 4 17

Største dagsmax: 9/2 16 (9 han, 7 hun). Sidste i Hovvig 29/3. Set igen i november ved 2 tilfælde 27/11 2 og 29/11 1.
Nykøbing Bugt: 29/1 1, 31/1 2, 1/2 2, 13/2 11, 15/2 21 (8 han, 13 hun), 18/2 1 - 28/12 28 (14 han, 14 hun) og 30/12 7 (4 han, 3 hun).
Dybesø: 14/2 2.

DOFBasen:2009


2008:  Lille Skallesluger  Mergellus albellus  (6, 583, 26)
Set i Hovvig fra 1/1 til 15/3 og 28/12 samt 30/12
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2008, gennemsnit 2003 – 2007, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
21 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 16 8 1 0 0 0 0 0 + 2 4
20 46 15 3 1 0 1 0 0 1 4 17

Ny januar rekord med en enkelt pind. Obsdage: jan 14, feb 11, mar 1 og dec 2. Største antal hanner pr.dag var 9 og største antal hunner pr.dag 15. Dage med mere end 10: 8/1 14, 12/1 19, 13/1 21 14/1 13, 17/1 16, 27/1 14 og 5/2 12. Ingen obs uden for Hovvig.

DOFBasen:2008


2007:  Lille Skallesluger  Mergellus albellus  (6, 529, 54)
Forårstræk på Korshage ses ikke hvert år, men i år blev det til et par observationer: 10/2 1 han trk (EVR) og 5/3 2 trk (AF).
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2007, gennemsnit 2002 – 2006, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
5 46 1 1 0 0 0 0 0 1 3 3
4 7 9 1 + 0 0 0 0 + 2 4
20 24 15 2 1 0 1 0 0 1 4 17

Sidste forårsfugl ses 2/4 og første efterårsfugl 23/10.
Pæne tal fra februar måned, og hanandelen er opgjort et par gange: 17/2 44 % hanner (N: 43), 18/2 45 % hanner (N: 38) og 25/2 47 % hanner (N: 32) (EVR).
Slettermosegård: 30/11 2 hun rst (PG), hvilket er en usædvanlig lokalitet for den lille skallesmækker.

DOFBasen:2007


2006:  Lille Skallesluger  Mergellus albellus  (6, 429, 100)
Ikke tidligere er der indsendt en datamængde på 465 Små Skalleslugere på ét år i Rørvig. Der er dog rigtigt mange gengangere, og det har ikke været muligt, at angive det helt nøjagtige antal fugle involveret. Men det blev et rekordår, og med den hidtil største rastforekomst nogensinde (tallet fra Nakkehage 29/1).
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 1 15 3 0 0 0 0 0 0 4 2
4 8 6 + + 0 0 0 0 + 1 3
20 24 15 2 1 0 1 0 0 1 4 17

Generelt mange fugle, men givet de samme fugle, der rykker rundt på grund af isforhold. Hovvig var totalt isdækket i januar - marts, og en stor del af Nykøbing Bugt var også islagt i perioder til langt hen i marts måned. Det betød, at fuglene flyttede rundt mellem Nakkehage, Nykøbing Bugt og Skansehage. Da isen omsider forsvandt de sidste dage af marts, var de fleste fugle trukket mod nordligere himmelstrøg. Derfor var der kun 15 fugle i vigen omkring ultimo marts.
Skansehage: 29/1 13 og 31/1 63.
Udfor Plantagen: 17/1 2 - ses meget sjældent på denne lokalitet.
Nykøbing Bugt: 21/1 4, 11/2 3, 29/1 1 og 4/3 16.
Dybesø: 2/4 3.
Nakkehage: 29/1 - stor forskel på tallene - 13 (JHC), 3 (EVR) og 100 (PG), sidstnævnt på stor afstand, men minimumstal. Det erindres, at det om morgenen var diset med dårlig sigt, men senere på dagen klarede det op, hvorved det var muligt at se de 100 fugle. Dette forklarer forskellen på tallene. Desuden 4/3 17.
Kønsfordlingen er opgjort flere gange bl.a. 31/1 56 % hanner, 44 % hunner Skansehage (N= 63).

DOFBasen:2006


2005:  Lille Skallesluger  Mergellus albellus  (6, 357, 72)
Den lille skallesmækker var på banen allerede på årets første dag og var stationær i Hovvig helt frem til 28/3. Set igen fra 3/12. Det er generelt svært at afgøre årets endelige antal, idet det ikke med sikkerhed er til at sige, hvorvidt Hovvig fuglene er blandt de fugle, der holdt til ved Nakkehage i løbet af vinteren. Nogen udskiftning blandt flokkene har nok fundet sted, og fuglene har givetvis flyttet frem og tilbage mellem disse to lokaliteter afhængig af bl.a fouragerings- og isforhold.
Største rasttal pr. måned i Hovvig.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
9 24 15 0 0 0 0 0 0 0 0 5

De højeste optællinger blev 25/2 5 hanner + 19 hunner (PG), 26/2 5 hanner + 15 hunner (KES) og 12/3 7 hanner + 8 hunner (EVR) – det er simpelthen rekordmange fugle i Hovvig.
Korshage: 29/1 2 trk (JS), hvor arten er meget sjælden.
Nakkehage: 6/3 44, 8/3 14 hanner + 12 hunner og 9/3 46 (LB, JHC, EVR).
Arten har i 2005 optrådt i et antal, der er helt uhørt for Rørvig. Men det må gerne blive en vane – for denne smukke art er helt klart et af lyspunkterne i en ellers grå og mørk vintertid. Årets forekomst er absolut godkendt!

DOFBasen:2005


2004:  Lille Skallesluger  Mergellus albellus  (6, 351, 16)
Ingen observationer i Hovvig i januar, da det meste af området var islagt. Men fra 5/2 og frem til 3/4 blev op til 11 fugle set inde i vigen. Det er rigtig mange.
Største rasttal pr. måned i Hovvig.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 11 9 1 0 0 0 0 0 1 1 5

Fra og med 29/10 var der atter små skaller på banen, og op til 5 fugle først på vinteren frem til 31/12. Et rigtig godt år for arten.
Nykøbing Bugt: 18/1 9 og 22/2 9 - antagelig gengangere fra vigen.

DOFBasen:2004


2003:  Lille Skallesluger  Mergellus albellus  (6, 317, 34)
Året starter flot: 11/1 20 fordelt på 6 hanner og 14 hunner Nakkehage, det er den største flok i mange år - fuglene lå tæt på land, og med den korte, hidsige vinter i januar med udbredt is og flotte isskruninger, lå fuglene og småfiskede og var en æstetisk nydelse i det flotte, iskolde vejr med blå himmel. Fra Hovvig meldes om følgende: 12/1 1 hun, 18/1 4 hunner, 16/3 1 hun og fra andet halvår: 15/11 4 hunner frem til 30/11 og 20/12 - 27/12 op til 6 hunner. Alt i alt et pænt år for den skallesmækker.

DOFBasen:2003


2002:  Lille Skallesluger  Mergellus albellus  (6, 310, 7)
18/1 - 20/1 1 han + 4 hunner, 3/2 - 30/3 1 hun stationær (30/3 dog 2 hunner) og 22/3 - 30/3 havde den selskab af 1 han, alle fra Hovvig. Så dukker der en meget sen fugl op: 15/5 1 hun rst Hovvig (EVR,KES), hvilket er meget usædvanligt og samtidigt seneste forårsfugl i Rørvig. Der foreligger dog en enkelt maj observation fra tidligere år, nemlig 7/5 1978. Endog en juli forekomst foreligger fra 7/7 1985, men efter udgangen af april måned er arten meget sjælden i Danmark.
Arten glimrer ved sit fravær i andet halvår.

DOFBasen:2002


2001:  Lille Skallesluger  Mergellus albellus  (6, 305, 5)
25/1 - 28/1 1 hun, 18/2 2 hunner, 10/3 2 hanner og 2 hunner, 20/3 1 par, 22/4 1 hun, alle Hovvig. Desuden 26/1 - 27/1 1 hun Dybesø, hvilket er usædvanligt.
Milde vintre producerer altid få Små Skaller på Sjælland.

DOFBasen:2001


2000:  Lille Skallesluger  Mergellus albellus  (6, 297, 8)
Denne art opnår altid en høj indrapporteringsgrad - dels er den generelt en fåtallig vintergæst fra Nordskandinavien og dels en flot, attraktiv og smuk fugl. Bemærket i Hovvig som følger: 6/2 1 par der var stationært frem til 19/3, dog var der 20/2 yderligere 1 hun.
Efteråret gav 18/11 3 hunner og 23/12 1 hun + 1 juv Hovvig. Antallet af fugle i 2000 var normalt, den milde vinter taget i betragtning.

DOFBasen:2000


1999:  Lille Skallesluger  Mergellus albellus  (6, 295, 2)
16/1 1 han HV (EVR) og 25/10 1 hun HV (AF), dokumenterer et meget dårligt år for denne smukke skallesluger. Med kun 2 fugle i 1999, er der tale om det laveste antal siden 1983. Manglende is i fjorde, vige og søer, er en del af årsagen. Jo strengere vinteren er, desto flere små skaller ses i de danske farvande. Når søer og elve i Mellem- og Sydsverige fryser til ankommer mange fugle til Danmark.

DOFBasen:1999


1998:  Lille Skallesluger  Mergellus albellus  (6, 289, 6)
Der er altid focus på denne lille smukke skallesluger, der alle dage har optrådt fåtalligt, men årligt i vort område.
Hovvig: 21/1 1 par, 25/1 1 par, 7/2 1 par + 1 hun, 15/2 3, 22/2 2 hunner, 1/3 1 han, 8/3 1 par, 14/3 2, 15/3 2, 13/4 1 par, 21/4 1 par, og arten vendte atter tilbage i efteråret med 20/11 1 hun.
Fra andre lokaliteter blot 25/1 1 han Nykøbing Bugt, 25/12 1 hun Skansebugten.
Mild vinter betyder få fugle, og antallet i 1998 var det laveste siden 1983.

DOFBasen:1998


1997:  Lille Skallesluger  Mergellus albellus  (6, 228, 61)
Fænologi (19/10) 17/11 - 30/3 (7/5)
Fåtallig vintergæst og tilfældig sommergæst.
Fåtallig, tidligere sjælden gæst i vinterhalvåret oftest i området Hovvig og „omegn“. De 3 største tal: 1/1 1996 42 Nakkehage, 12/12 1993 17 Hovvig og 31/12 1995 14 Nykøbing Bugt. Uregelmæssig som rastende i Dybesø. Set fra januar til april. Bortset fra 9/4 1987 4, kun enlige fugle. Tilfældig forårstrækgæst på Korshage ultimo marts/primo april. Eneste udenfor denne periode 7/5 1978 1, hvilket er områdets seneste forårsobservationer. Eneste sommeriagttagselse er 7/7 1985 1 hunfarvet Hovvig. Tilfældig trækgæst i december på Korshage.
Årstotaler 1973 - 1998. Femårsgennemsnit og højeste årstotal i hver femårsperiode.

Periode 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
Gennemsnit 2 4 8 8 35
Maksimum 5 6 16 11 61

1997: 4/1 19 hanner og 26 hunner Rørvig Havn + Rørvig Bugt, 5/1 3 hanner og 9 hunner Rørvig Havn, 7/1 hele 53 Skansehagebugten (PCC), hvilket er ny rekord på Rørvighalvøen. 11/1 svundet ind til 1 Skansehage. Hovvig: 23/2 2 hanner og 1 hun og fra andet halvår 4/11 1 par og 22/11 3 hunner. Desuden en iagttagelse fra Korshage 13/12 1 hun N.

DOFBasen:1997


1996:  Lille Skallesluger  Mergellus albellus  (6, 173, 55)
Ny rekord på årets første dag 1/1 23 hammer? og 19 hunner Nakkehage (LB). Fra samme lokalitet 28/1 8 hanner og 9 hunner (EVR). I øvrigt set i 2 adskilte områder i første halvår.
Nykøbing Havn - Nykøbing Bugt - Hovvig: 21/1 1, 25/2 1, 9/3 5 og 10/3 8.
Rørvig Bugt - Rørvig Havn: 4/1 5, 10/2 3 og 19/2 1.
Fra andet halvår kun en enkelt obs : 26/12 6 hanner og 2 hunner Skansehage.

DOFBasen:1996


1995:  Lille Skallesluger  Mergellus albellus  (6, 150, 23)
Hovvig: 4/2 1 han + 1 hun, 5/2 2 hunner og 10/2 3 (2 hunner) samt 19/11 - 20/11 1 hun og 2/12 2 hunner.
Øvrige: 25/2 1 ad han Dybesø og årets mest interessante 31/12 3 Ø Korshage (PKK), arten er sjælden her og 14 (9 hanner, 5 hunner) rast Nykøbing Bugt (PEL).

DOFBasen:1995


Lille Skallesluger  Mergellus albellus  

Max rast Hovvig:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1994: 1 3 4 1 1 6
1993: 4 1 1 1 17
1992: 1 3 2
1991: 3 1 1
1990: 2 1 3
1989: 1 1 1 1
1988: 2 1
1987: 2
1986: 2 2 1 1
1985: 1 1 1 1 2
1984: 2
1983: 3
1982:
1981: 2 1
1980:
1979: 2 1
1978: 3 1
1977:
1976: 1
1975: 1
1974:
1973: 1 1

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 43 19 6 22 90
MaxRst 18 11 4 1 5 15 18
Nobs 22 15 7 2 12 15 73
Ndag 21 15 7 2 12 14 71
Fænologi 01·· ···· ··19 24·· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 9 129 9 147
MaxRst 9 77 1 6 9 77
Nobs 22 15 1 9 20 67
Ndag 20 8 1 9 18 56
Fænologi 01·· ··26 19·· ···· ··24

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 5 1 6 19
MaxRst 5 3 1 2 6 6
Nobs 5 4 2 7 12 30
Ndag 5 4 2 7 12 30
Fænologi 01·· ···· ··02 07·· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 7 1 9
MaxRst 3 5 7 1 1 1 7
Nobs 9 8 13 1 1 2 34
Ndag 8 8 12 1 1 2 32
Fænologi 07·· ···· ··20 09·· ···· ··18

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 15 3 2 4 1 25
MaxRst 6 9 11 3 2 4 1 11
Nobs 15 10 25 7 1 1 1 60
Ndag 14 10 18 7 1 1 1 52
Fænologi 01·· ···· ···· ··14 31·· ···· ··27

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 12 3 15
MaxRst 12 3 2 3 3 2 12
Nobs 7 2 5 3 4 4 25
Ndag 7 2 5 3 4 4 25
Fænologi 12·· ···· ··29 24·· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 10 3 5 18
MaxRst 5 2 1 1 4 5
Nobs 7 11 2 3 10 33
Ndag 4 10 2 3 10 29
Fænologi 07·· ···· ··27 11·· ··29

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 13 6 19
MaxRst 5 10 4 1 1 4 6 2 10
Nobs 14 12 3 2 1 9 6 3 50
Ndag 12 10 3 2 1 9 6 3 46
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··08 18·· ···· ··29

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 10 1 3 1 15
MaxRst 5 8 3 1 3 1 8
Nobs 8 12 7 3 12 4 46
Ndag 8 12 6 3 11 4 44
Fænologi 04·· ···· ··21 17·· ···· ··31

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 103 24 2 1 130
MaxRst 40 12 4 1 40
Nobs 13 12 10 4 39
Ndag 10 11 9 4 34
Fænologi 01··29 07·· ··17 03··19

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 75 4 79
MaxRst 10 36 16 4 2 3 36
Nobs 17 12 17 7 3 2 58
Ndag 15 11 14 6 3 2 51
Fænologi 02·· ···· ···· ··16 17·· ··29

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 23 1 15 1 3 43
MaxRst 16 5 9 4 3 3 16
Nobs 4 8 14 10 3 6 45
Ndag 3 8 10 9 3 6 39
Fænologi 01·· ···· ···· ··24 13·· ··30

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 11 14
Total 109 28 4 3 23 167
MaxRst 43 12 4 3 19 43
Nobs 31 42 5 9 6 93
Ndag 20 21 5 9 3 58
Fænologi 01·· ···· ··30 08·· ··31

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 57 2 28 87
MaxRst 14 21 1 2 28 28
Nobs 10 11 7 2 3 33
Ndag 7 9 7 2 2 27
Fænologi 05·· ···· ··29 27·· ··30

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 21 2 23
MaxRst 21 12 1 2 21
Nobs 19 16 1 2 38
Ndag 14 11 1 2 28
Fænologi 01·· ···· ··15 28··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 1 4
Total 52 2 2 4 60
MaxRst 5 51 33 3 1 3 3 51
Nobs 9 22 11 2 3 4 9 60
Ndag 8 17 10 2 3 3 8 51
Fænologi 04·· ···· ···· ··02 23·· ···· ··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 165 62 3 4 234
MaxRst 100 12 31 3 4 2 100
Nobs 8 2 8 5 9 5 37
Ndag 5 2 3 4 8 5 27
Fænologi 17·· ···· ···· ··22 04·· ··24

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 40 74 5 121
MaxRst 9 40 44 5 44
Nobs 7 13 12 6 38
Ndag 7 8 8 6 29
Fænologi 01·· ···· ··28 03··25

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 29 1 5 35
MaxRst 9 18 9 1 1 1 5 18
Nobs 1 15 8 1 1 2 5 33
Ndag 1 12 7 1 1 2 5 29
Fænologi 18·· ···· ···· ··03 29·· ···· ··31

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 24 1 6 31
MaxRst 20 1 4 6 20
Nobs 3 1 3 3 10
Ndag 3 1 3 3 10
Fænologi 11··18 16 15·· ··27

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 1 5
MaxRst 4 1 3 1 4
Nobs 4 2 7 1 14
Ndag 3 2 6 1 12
Fænologi 18·· ···· ··30 15

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 4 5
MaxRst 1 2 4 1 4
Nobs 4 1 1 1 7
Ndag 4 1 1 1 7
Fænologi 25·· ···· ···· ··22

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3 6
MaxRst 3 2 3 2 3
Nobs 9 11 1 1 22
Ndag 6 8 1 1 16
Fænologi 06·· ··19 18·· ··23art/02200.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1