Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:02230

Andefugle

Stor Skallesluger Mergus merganser eu02230

Status


2010 - 2019: Vinter: Meget almindelig Forår: Ret almindelig Sommer: Tilfældig Efterår: Fåtallig

Fotos


Stor Skallesluger

Diagrammer


* Link

Vinterbevægelser 1997: 1/1 51 V og 4/1 52 V + 50 S er ikke taget med i diagrammet.

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2023:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 6 1 11 21
Total 29 29 6 7 13 84
MaxRst 9 15 11 4 2 15
Nobs 63 44 44 5 5 161
Ndag 27 23 23 5 5 83
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··28

2022:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 13 24 19 61
Total 81 73 57 1 24 40 276
MaxRst 14 9 9 1 8 21 21
Nobs 51 36 36 1 18 53 195
Ndag 23 19 21 1 12 26 102
Fænologi 01·· ···· ···· ··06 13·· ··31

2021:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 2 20 4 2 14 2 58
Total 25 664 50 4 8 20 63 834
MaxRst 17 340 23 4 4 8 17 340
Nobs 84 76 60 5 3 30 64 322
Ndag 31 25 29 4 3 12 26 130
Fænologi 01.. …. …. …. ..07 06.. ..30

2020:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 8 2 14 6 31
Total 68 12 20 2 6 14 47 169
MaxRst 35 11 12 1 6 3 16 35
Nobs 60 41 50 3 1 15 49 219
Ndag 28 24 25 2 1 9 26 115
Fænologi 01.. …. …. …. ..27 06.. ..30

2019:  Stor Skallesluger  Mergus merganser 

Træk første halvår: 2/1 - 28/4 i alt 38, flest 12/1 6 – I alt 14 observationsdage.
Træk andet halvår: 27/10 - 31/12 i alt 18, flest 30/11 7 - I alt 6 observationsdage

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
9 20 4 9 3 1 5 2 7 8 14 2 9 1

17/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 5 14 6 1 8 9 56
Total 95 53 19 24 1 1 1 43 28 265
MaxRst 25 25 11 18 1 1 19 9 25
Nobs 66 54 51 7 1 1 1 34 21 236
Ndag 28 27 21 7 1 1 1 22 15 123
Fænologi 01.. …. …. …. ..27 04.. …. …. ..31

2018:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Stor Skallesluger kan findes i hundredevis i Nykøbing- og Rørvig Bugt i strenge vintre, mens de i milde vintre som 2018 ikke fylder meget. De største rasttal fra januar - marts: 18/1 19 Rørvig Havn, 22/2 18 Nykøbing Bugt og 7/3 36 Rørvig Bugt.
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Træk første halvår: 9/1 - 16/4 i alt 80. Højeste dagstotal var 7/4 14 NØ Korshage.
Træk andet halvår: 28/8 – 10/12 i alt 6 fugle fordelt på 4 dage med flest 10/12 3 V Korshage.
Kun små rasttal i andet halvår: 29/12 - 30/12 11 Dybesø var eneste tocifrede notering uden for Hovvig.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 23/3 52):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
22 3 52 3 3 10

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 2 34 28 1 1 4 86
Total 223 277 408 51 1 1 21 28 156 1166
MaxRst 22 22 52 9 1 9 5 11 52
Nobs 50 45 52 11 1 1 5 12 32 209
Ndag 30 27 27 9 1 1 5 11 23 134
Fænologi 01.. …. …. …. ..20 28 23.. …. ..31

2017:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
De største rasttal fra januar - februar er igen i år meget små: 8/1 30 Nykøbing Bugt, 11/1 16 Rørvig Bugt og 1/2 13 Dybesø.
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Forårstræk: 4/1 - 1/4 i alt 27, hvilket er meget under gennemsnittet for de seneste ti år. Højeste dagstotal var 3/3 8 NØ Korshage.
Efterårstræk: 22/11 – 29/12 i alt 15 fordelt på 6 trækdage og med flest 8/12 9 V Søndervang.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 4/2 9):

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
595 28

Største rasttal fra andet halvår 28/11 62 Nakke Hage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 23 1 1 14 42
Total 332 208 117 1 80 166 904
MaxRst 30 13 11 62 8 62
Nobs 64 50 33 1 15 67 230
Ndag 26 25 17 1 11 26 106
Fænologi 01.. …. …. ..01 19 02.. ..31

2016:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Mild vinter betød et meget stille år for Stor Skallesluger.
De største rasttal fra januar - februar er meget små: 4/1 34 Nykøbing Bugt, 6/1 19 Rørvig Bugt og 3/2 14 Dybesø.
Træk første halvår: 11/1 - 9/5 i alt 48, hvilket er noget under gennemsnittet for de seneste ti år. Halvdelen 24 blev set i marts. Højeste dagstotal var 1/3 10 (3 Ø Korshage og 7 Ø Nørrevang). Næsthøjeste dagsciffer på 6 faldt usædvanligt nok på forårets sidste trækdag for arten 9/5.
Trækket i andet halvår er typisk meget småt: 30/10 5, 27/11 1, 6/12 1, 12/12 1 og 27/12 5 i alt 13.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 28/12 22): Sidste forår 28/3. Første efterår 7/11.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
3 8 4 7 22

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 9 24 7 6 5 1 7 61
Total 280 120 73 8 6 5 41 247 780
MaxRst 34 14 10 1 7 22 34
Nobs 50 39 27 6 2 1 12 49 186
Ndag 29 19 14 5 1 1 12 27 108
Fænologi 01.. …. …. …. ..09 30.. …. ..31

2015:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Forårstræk: 4/1 - 2/4 i alt 39, flest 17/3 12 (6 ØNØ Korshage og 6 Ø Nørrevang).
Efterårstræk: 8/11 - 27/12 i alt 13, flest 1/12 8 V Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 8/2 42 og 29/12 42):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
24 42 3 2 2 2 42

Sidste fugl forår i Hovvig 16/5 2 (han + hun) og første efterår 4/10 samme sted.
Andre bemærkelsesværdige observationer af rastende fugle 5/2 20 Nykøbing Bugt og 17/2 21 Dybesø.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 12 18 2 1 13 53
Total 185 335 90 9 2 5 12 116 754
MaxRst 24 42 17 6 2 2 3 42 42
Nobs 39 43 26 3 1 4 8 22 146
Ndag 20 23 15 3 1 4 8 17 91
Fænologi 01.. …. …. …. ..16 04.. …. ..29

2014:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Mild vinter giver få overvintrende Store Skalleslugere langs kysterne. Maks i januar 24/1 53 Nykøbing Bugt.
Forårstræk: 23/2 - 27/4 med i alt 75, flest 3/3 22 ØSØ Korshage.
Efterårstræk: 25/9 - 31/12 i alt 27, flest 13/12 8 V Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 17/1 175):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
175 32 12 3 13 7

Decembermaks uden for Hovvig 29/12 89 Nykøbing Bugt.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 30 31 14 1 8 18 102
Total 459 353 83 14 1 1 3 57 367 1338
MaxRst 175 39 12 1 3 13 89 175
Nobs 37 57 33 9 1 1 1 14 38 191
Ndag 24 26 17 6 1 1 1 10 19 105
Fænologi 03.. …. …. …. ..14 25.. …. …. ..31

2013:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Forårstræk: 5/3 - 25/4 med i alt 60. Største dag blev 3/4 15 Ø Korshage og 2 NØ Nakke Nord i alt 17.
Efterårstræk: 10/11 4 S og 7/12 1 trk - i alt 5.
Største antal rastende: 25/1 195 Rørvig Bugt.
Største rasttal pr. måned i Hovvig:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
2 6 31 30 - - - - - - 22 2

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 44 4 1 65
Total 1041 184 393 79 2 36 42 1777
MaxRst 195 38 73 30 2 22 4 195
N 42 29 45 24 1 9 17 167
Fænologi 01.. …. …. ..25 19.. …. ..30

2012:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Forårstræk: 29/2 – 18/5 i alt 45, der er fordelt på feb 3, mar 30, apr 11 og maj 1. Ganske få trækkende fugle i foråret, hvilket er lidt paradoksalt vinterens strenghed taget i betragtning. Det normale er et ganske flot forårstræk efter nogle hårde vintermåneder.
Iagttaget i Hovvig fra 2/1 – 20/4 og igen 22/10 – 30/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2012, gennemsnit 2007 – 2011, absolut maximum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
68 52 36 2 0 0 0 0 0 1 1 75
36 28 24 1 + 0 0 0 0 1 10 9
126 70 120 55 2 2 0 0 3 12 14 36

Nogenlunde med fugle i vigen i år, dog var januar – marts samt december over gennemsnittet.
Generelt kunne man måske forvente lidt flere fugle under isvinteren 2011/2012 - jfr. Lille Skallesluger. Største tal blev: 5/2 223 Rørvig Bugt og 7/2 45 Nakke Hage.
Efterårstræk: 14/10 – 2/12 kun 5, der er fordelt på okt 1, nov 1 og dec 3.
Kulden satte ind igen fra decembers start, og sidst på måneden kom et par pæne tal i december fra Nykøbing Havn: max 12/12 182. Nykøbing Bugt: max 18/12 240.

DOFBasen:2012


2011:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Der er rapporteret 184 observationer.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2011, gennemsnit 2006 – 2010, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
is 70 47 0 0 0 0 0 0 2 2 5
36 16 21 2 0 0 0 0 0 0 10 15
126 60 120 55 2 2 0 0 3 12 14 36

Sidste i Hovvig 31/3 og dukkede atter op 14/10 2 hunner, næste dog først 15/11.
Ny februar rekord og marts ligeledes ok, men ellers skralt. Ligesom for Hvinand afhænger tallene af optællingstidspunktet – kommer også ind for overnatning i vigen.
Vintervejret gav pænt med rasttal fra andre lokaliteter:
Korshage: 8/2 54 – så store tal ses kun her i forbindelse med ekstreme isforhold.
Skansehage (over 5): 1/1 8 og 26/2 18.
Rørvig Bugt (mindst 25): 2/1 37, 5/1 30, 21/2 44 og 3/3 25 – sidste 21/3.
Nakke Hage: 1/1 120 og 28/1 35 – fin lokalitet, men ikke velbesøgt.
Nykøbing Bugt (mindst 25): 1/1 45, 16/1 40, 27/1 52, 7/2 48, 15/2 76, 27/2 28 og 12/3 39 – sidste 15/3.
Træk registreret 2/1 2, 8/2 – 21/2 10 og regulært forårstræk 7/3 – 23/3 ret beskedne 34, med lidt efternølere 3/4 4, bedste dag 13/3 10.
Efterårstrækket begrænses til 28/11 1 samt lidt juletidsfordriv med noget usædvanlige 23 24/12.
Efterårsrast set fra 9/11 1 han Rørvig Bugt – ingen observationer med mere end 3 fugle uden for Hovvig.

DOFBasen:2011


2010:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Vinterbevægelser: 12/1 7 SØ Rørvig, 24/1 4 Ø Korshage, 25/1 1 overflyvende Korshage, 13/1 2 S Korshage, 12/2 1 overflyvende Korshage, 5 overflyvende Rørvig Bugt og 5 overflyvende Søndervang de samme ?
Nedenfor vises forekomsten af rastende fugle fra de vigtigste lokaliteter.
Nykøbing Bugt/Havn dage med over 30: 2/1 117, 6/1 57, 7/1 70, 17/1 47, 19/1 50, 23/1 47, 28/1 46, 11/2 31 og sidste obs 15/3 2.
Nakke Hage max. 10/1 200.
Rørvig Bugt dage med over 25: 18/1 90, 19/1 27, 20/1 47, 29/1 49, 30/1 55, 1/2 35, 4/2 46, 7/2 26, 19/2 38 og sidste obs 16/3 1.
Rørvig Havn dage med over 25: 14/1 68, 24/1 40, 3/2 33, 4/2 25, 7/2 42, 12/2 31, 17/2 25, 20/2 60, 24/2 45, 27/2 40, 12/3 28 og sidste obs 13/3 18.
Kysten vest for Nakke Hage: 14/1 87.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2010, gennemsnit 2005 - 2009, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
35 0 0 0 0 0 0 0 26
40 27 17 1 + 0 0 0 0 + 6 17
126 60 120 55 2 2 0 0 3 12 14 36

Hovvig: Sidste forår 23/3, første efterår 7/11. Ny rekord for november.
Dybesø alle observationernævnt: 25/3 2, 6/4 1, 31/10 1 og 9/11 1.
Træk: Forår 20/2 - 14/4 i alt 84, månedsfordeling: feb 10, mar 67 og apr 7. Største dagstotaler 24/3 39 og 25/3 21.
Efterår som sædvanligt få trækobs, blot disse 4: 22/10 1 V, 4/12 2 trk og 21/12 1 V.
I December, som var meget kold med tilisning af fjorden, var der igen en del Store Skalleslugere.
Rasttal over 25 på de vigtigste lokaliteter:
Nykøbing Bugt/Havn: 1/12 134, 4/12 136, 8/12 50, 11/12 158 og 21/12 180.
Rørvig Bugt: 17/12 28, 20/12 28, 21/12 82 og 28/12 28.
Rørvig Havn: 22/12 120.

DOFBasen:2010


2009:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2009, gennemsnit 2004 – 2008, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
78 3 11 0 1 0 0 0 0 1 4 3
49 34 19 2 + 0 0 0 0 + 6 24
126 60 120 55 2 2 0 0 3 12 14 36

Sidste i Hovvig 2/5 og første igen 31/10.
Vinterrast i antal over 10 blev kun set i Nykøbing Bugt. Dage med over 50 rast: 5/1 111, 15/2 52 og fra sidst på året årets største tal 28/12 267.
Forårstræk set 3/3 – 21/4 : 3/3 6, 4/3 13, 5/3 8, 6/3 4, 9/3 4, 14/3 13, 19/3 2, 26/3 1, 28/3 3, 4/4 2 og 21/4 1 i alt 57, hvilket må betragtes som normalt. Som det ses klart flest primo marts.
Som sædvanligt kun nogle få trækobs fra andet halvår alle nævnes: 28/10 1 (første efterårsfugl), 1/12 4 og 28/12 1.

DOFBasen:2009


2008:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2008, gennemsnit 2003 – 2007, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
56 22 11 2 1 0 0 0 0 0 12 24
51 30 20 2 0 0 0 0 0 + 4 21
126 60 120 55 2 2 0 0 3 12 14 36

Sidste forår 1/5, første efterår 17/11.
Få rastende udenfor Hovvig. Max. pr. lokalitet første halvår: 5/1 14 Rørvig Bugt, 17/1 29 Nykøbing Bugt, 8/3 2 Skansehage, 26/3 21 Nykøbing Havn og 28/3 4 Korshage.
Træk forår med vinterens beskaffenhed taget i betragtning beskedne 47 mellem 27/3 og 2/5 max. 30/3 20.
Stor Skallesluger ses sjældent på træk i anden halvdel af året. Således også i år, hvor blot 4 blev set mellem 16/11 og 24/12. Kun 3 rastobs fra andet halvår uden for Hovvig:
2/12 5 Nykøbing Havn, 28/12 2 Rørvig Bugt og 30/12 21 Nykøbing Bugt.

DOFBasen:2008


2007:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Forårstræk: 11/2 – 19/4 i alt 86. Pænt forårstræk, der også kunne forventes efter denne vinter.
Iagttaget i Hovvig 7/1 – 28/4 og 26/10 – 30/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2007, gennemsnit 2002 – 2006, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
47 44 17 1 0 0 0 0 0 1 4 14
45 24 21 2 0 0 0 0 0 0 3 20
126 60 120 55 2 2 0 0 3 12 14 36

Et år, der tydeliggør under hvilke betingelser, der ses Stor Skallesluger i vigen – is, kulde og sne primo året giver relativt pæne tal inde i Hovvig, og starten på en rigtig mild vinter i oktober – december, kaster kun ganske få fugle af sig. Helt som det plejer.
Nykøbing Havn maks: 22/2 47.
Dybesø: 28/3 1.
Nykøbing Bugt maks: 16/12 22.
Efterårstræk: Kun 9/12 1 trk, dermed meget sparsomt.

DOFBasen:2007


2006:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Forårstræk: 18/2 - 6/5 i alt 65.
Iagttaget i Hovvig 19/2 - 28/4 og 2/11 - 19/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 10 31 5 0 0 0 0 0 0 6 36
51 24 18 0 0 0 0 0 0 0 2 15
126 60 120 55 2 2 0 0 3 12 14 36

Når man tænker på den rigelige forekomst af fugle i fjorde og bælter, er antallet i marts og april i Hovvig ikke imponerende. Man kunne godt forvente nogle flere fugle i vigen efter al den is.
Nakkehage maks.: 28/1 300 og 31/1 120.
Nykøbing Bugt maks.: 22/1 40, 11/2 25 og 19/2 50.
Rørvig Bugt maks.: 29/1 12 og 31/1 24.
Fra efterårstrækket er der kun bemærket følgende: 17/12 3.

DOFBasen:2006


2005:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Forårstræk: 19/3 – 3/4 i alt 18. Ikke mange.
Iagttaget i Hovvig 15/1 – 9/4 og 20/11 – 22/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2005, gennemsnit 2000-2004 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
18 60 19 1 0 0 0 0 0 0 3 11
48 13 17 1 0 0 0 0 0 0 2 16
126 60 120 55 2 2 0 0 3 12 14 36

Beskeden forekomst gennem hele året. Arten gjorde ikke meget væsen af sig i år.
Nykøbing Havn max: 29/1 15, 14/2 14 og 25/12 12.
Nykøbing Bugt max: 9/3 53.

DOFBasen:2005


2004:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Forårstræk: 5/3 - 16/4 i alt 57 - ganske pænt.
Iagttaget i Hovvig 17/1 - 7/4 og 19/11 - 29/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003, abs. max til 2003).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
126 34 17 2 0 0 0 0 0 0 4 36
25 17 19 1 + 0 0 0 0 0 1 11
65 60 120 55 2 2 0 0 3 12 14 33

Når fjorde, vige og søer fryser til i Sverige i december / januar, kan vi være sikre på, at de store skallesmækkere rykker sydpå. Godt med is og sne ved nytårstid, og den Store Skalle bragede ind i vigen med 126. Generelt et godt år for arten i Hovvig, dels pæne tal under frostperioden først på året og dels relativt pæne tal fra december.
Ynglefugle: Ingen indikationer fortsat - på trods af pæne boligtilbud.
Efterårstræk kun bemærket 7/11 4 V Korshage.
Nykøbing Bugt: max 17/1 80, 24/1 120, 22/2 16 og 12/3 var der kun én tilbage.
Dybesø: 3/4 3.

DOFBasen:2004


2003:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Forårstræk: 12/1 - 24/4 i alt 18 med max 8/3 5.
Iagttaget i Hovvig 12/1 - 28/3 og 30/11 - 21/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2003, gennemsnit 1998 - 2002, abs max til 2002):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
63 0 18 0 0 0 0 0 0 0 3 6
12 20 19 1 + 0 0 0 0 0 1 11
65 60 120 55 2 2 0 0 3 12 14 33

Lidt vintervejr i Danmark, herunder tilfrysning af søer og vige, kastede en del fugle af sig i januar og februar.
Nykøbing Bugt max: 1/1 155, 16/2 35 og 22/2 37.
Skansehage: max 11/1 39.
Rørvig Havn: max 11/1 89 og 24/2 23.
Nakkehage: max 11/1 50.
Dybesø: 6/12 3.
Intet efterårstræk bemærket.

DOFBasen:2003


2002:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Forårstræk: mellem 24/1 og 5/6 i alt 25 med max 13/4 8.
Iagttaget i Hovvig 8/1 - 25/3 og 23/11 - 7/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2002, gennemsnit 1997-2001, abs. max - 2001):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
19 15 21 0 0 0 0 0 0 0 1 12
22 29 31 12 1 + 0 0 1 2 4 15
65 60 120 55 2 2 0 0 3 12 14 33

Nykøbing Havn: max 18/2 11.
Dybesø: 12/2 3, 24/2 1 og 29/11 1.
Intet efterårstræk bemærket.

DOFBasen:2002


2001:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Forårstræk: mellem 17/2 og 4/4 i alt 31 med max 4/4 8.
Iagttaget i Hovvig 1/1 - 9/4 og 1/12 - 31/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, abs. max - 2000):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
29 10 16 2 0 0 0 0 0 0 0 8
16 27 52 12 1 + 0 0 1 2 4 14
65 60 120 55 2 2 0 0 3 12 14 33

Ingen ynglefund. Arten er kun yderst sjældent set i begyndelsen af yngletiden, med ganske få iagttagelser i maj og juni. Os bekendt har arten aldrig ynglet i Hovvig.
Enkelte notater om efterårstræk i december modtaget, max juleaften i bidende vind 24/12 17 S Skansehage.
Sporadiske oplysninger om rastende fugle på de øvrige lokaliteter, max 22/12 24 Nykøbing Bugt.

DOFBasen:2001


2000:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Forårstræk: mellem 27/2 og 11/4 i alt 11 med max 27/2 4.
Iagttaget i Hovvig 1/1 - 8/4 og 23/12 - 30/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
5 7 15 1 0 0 0 0 0 0 0 19
15 29 50 13 1 + 0 0 1 2 4 11
65 60 120 55 2 2 0 0 3 12 14 33

Som i tidligere milde vintre, kun ganske få fugle registreret.
Efterårstræk bemærket i november og december: 18/11 1, 2/12 1 og 17/12 1.
Desuden et par fugle fra Nykøbing Bugt: 15/1 2.

DOFBasen:2000


1999:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Iagttaget i Hovvig 16/1 - 9/5 og 11/12 - 26/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (1999, gennemsnit 1994 - 1998, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
7 54 24 2 1 0 0 0 0 0 0 9
13 18 47 13 1 + 0 0 1 2 4 9
65 60 120 55 2 2 0 0 3 12 14 33

Beskeden forekomst dokumenterer et par milde vintre i træk - februartællingen er dog pæn vejrforholdene taget i betragtning.
Ynglefugle: Ingen, men 9/5 1 hun Hovvig er interessant, dog kun set denne ene dag i maj, og ikke senere i juni/juli.
Forårstræk mellem 1/3 og 3/4 i alt 91 med max 14/3 17.
Efterårstræk kun bemærket i december: 18/12 11 og 19/12 4.
Endelig 13/5 1 rst Flyndersøkysten og 21/11 3 rst Dybesø, som fortjener at blive nævnt.

DOFBasen:1999


1998:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Iagttaget i Hovvig 1/1 - 25/4 og 8/11 - 28/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (1998, gennemsnit 1993 - 1997 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 14 17 1 0 0 0 0 0 0 3 6
14 15 45 14 1 + 0 0 1 5 4 8
65 60 120 55 2 2 0 0 3 12 18 33

Artens generelle forekomst i området relaterer sig altid til isvintre, hvor store antal presses fra Sydsverige ned til Sjællands isfyldte fjorde og vige. Årets talmateriale dokumenterer således to milde vintre i træk. Beskeden forekomst.
Forårstræk mellem 31/1 og 11/5 i alt 51, ganske pænt den milde vinter taget i betragtning.
Efterårstræk ikke bemærket, blot én rastende fugl 8/11 1 KH.
Dybesø: max 7/3 12 og 10/3 11.

DOFBasen:1998


1997:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Fænologi: 26/10 – 23/4
Fåtallig vintergæst , sjælden/fåtallig forårs- og efterårstrækgæst.
Ses rastende langs kysterne i vinterhalvåret (november til marts). I isvintre store tal i vågerne alt efter issituationen. De 3 største antal: 14/1 1979 4290 Skansehage - Nakkehage - Nykøbing Bugt, 27/12 1979 1481 Skansehage - Nakkehage og 11/2 1979 850 Nykøbing Havn.
Sjælden til fåtallig på forårstræk ved Korshage, flest fugle primo april. De 3 største træktal: 5/4 1987 77, 5/4 1987 40 og 7/4 1995 29.
Optræder som sjælden til fåtallig rastende i Dybesø om foråret med flest ultimo marts til primo april, op til 21 ved flere lejligheder. Om efteråret uregelmæssig og sjælden her.
I Hovvig regelmæssig oftest sjælden/fåtallig rastgæst med nedenstående månedsmaksimumtal i perioden.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
65 60 82 55 2 2 0 0 3 12 18 33

1997: Største vinterrasttal fra diverse lokaliteter: 4/1 400 Rørvig Havn, 11/1 70 Nykøbing Havn og 85 Korshage, 26/1 35 Skredbjerg og 1/2 230 Hovvig. Meget beskedent forårstræk og for første gang i mange år ingen trækrapporter fra april. Til gengæld lidt vinterbevægelse: 1/1 51 V og 4/1 52 V + 50 S. Regulært forårstræk kun set 25/3 3 og 26/3 1. Sidste observation fra foråret en halvsen 4/5 1 Hovvig. Første efterår 23/10 1 hun V Korshage. Største antal fra efteråret 26/11 18 S Hovvig og 31/12 8 Korshage.

DOFBasen:1997


1996:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Isrelaterede koncentrationer blev især set i området Nykøbing Havn/Bugt, hvorfra en stribe optællinger foreligger. Tre-cifrede antal: 7/1 275, 13/1 325, 21/1 460, 10/2 152, 17/2 160, 25/2 110 og 9/3 590.
Max-tal andre steder: 6/1 90 Rørvig Havn, 28/1 200 Nakkehage og 140 Korshage samt 10/2 105 Skansehage.
Iagttaget i Hovvig 9/3 - 8/5. Max-rast: marts 120, april 3 og maj 2.
Dybesø, som de fleste år byder på småflokke, havde kun en enkelt fugl henholdsvis 7/1 og 17/4.
Træk vinter: 1/1 12 Ø, 28/1 22 Ø og 9 NV og 4/2 12 V. Alle langs Kattegatkysten.
Træk forår: Mellem 9/3 og 18/5 i alt 93, hvilket er en af de højeste forårstotaler gennem årene.
85 % blev set mellem 19/3 og 8/4. Tre dage havde over 10 fugle: 20/3 13, 7/4 29 og 8/4 14.
Fra andet halvår helt traditionelt betydeligt færre observationer. Alle nævnes: 21/12 4 Hovvig, 23/12 130 og 25/12 85 begge Nykøbing Bugt, 26/12 1 Korshage og 11 Skansehage samt 29/12 2 Ø Korshage.

DOFBasen:1996


1995:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Hovvig: 4/2 6, 8/2 10, 10/2 6, 11/2 15, 26/2 3, 4/3 7, 1/4 5, 3/4 1 samt 26/11 1, 9/12 2 og 10/12 1.
Dybesø: 1/1 2, 25/2 1, 26/2 1, 24/4 1 samt 3/12 1 hun.
Nykøbing Bugt: 7/1 18, 15/1 2, 29/1 3, 11/2 3 og 26/12 194.
Nykøbing Havn: 11/2 8.
Rørvig Havn: 30/12 95 og 31/12 3.
Forårstræk: 11/3 4, 12/3 4, 6/4 2, 8/4 1, 10/4 2, 12/4 2, 19/4 1, i alt 16 (15 Ø, 1 V).
Efterårstræk: 12/11 2 Ø, 3/12 5 SØ, 31/12 9 Ø, i alt 16 (bemærk trækretningen).

DOFBasen:1995


Stor Skallesluger  Mergus merganser  

Max rast Hovvig:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1994: 4 7 1 2
1993: 5 1 7 3 12
1992: 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 7
1991: 2 2 1 1 1
1990: 2 1
1989: 4 2 1
1988: 11 11 3 2 1
1987: 4 1
1986: 3
1985: 60 1 55 1
1984: 1 4
1983: 2 25 4
1982: 4
1981: 18 8 4 1 6
1980: 1 10 2 1 11
1979: 1 35 33 3 2 3
1978: 65 22 82 10 2 2 1 1 12
1977: 2 23 14
1976: 5 32 20 1 2 2
1975: 36 45 32 7 2
1974: 50 40 34 2 1 8
1973: 50 60 4 15

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 13 24 19 61
Total 81 73 57 1 27 95 334
MaxRst 14 9 9 1 8 21 21
Nobs 51 36 36 1 18 53 195
Ndag 23 19 21 1 12 26 102
Fænologi 01·· ···· ···· ··06 13·· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 2 20 4 2 14 2 58
Total 25 664 67 4 8 20 68 856
MaxRst 17 340 23 4 4 8 17 340
Nobs 84 76 60 5 3 30 64 322
Ndag 31 25 29 4 3 12 26 130
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··07 06·· ··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 8 2 14 6 31
Total 72 21 31 2 6 16 56 204
MaxRst 35 11 12 1 6 3 16 35
Nobs 60 41 50 3 1 15 49 219
Ndag 28 24 25 2 1 9 26 115
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··27 06·· ··30

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 5 14 6 1 8 9 56
Total 87 53 25 24 1 1 1 54 35 281
MaxRst 25 25 11 18 1 1 19 9 25
Nobs 66 54 51 7 1 1 1 34 21 236
Ndag 28 27 21 7 1 1 1 22 15 123
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··27 04·· ···· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 2 34 28 1 1 4 86
Total 47 20 187 48 1 1 40 344
MaxRst 22 18 52 9 1 9 5 11 52
Nobs 77 57 75 17 1 1 5 15 39 287
Ndag 30 27 27 9 1 1 5 11 23 134
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··20 28 23·· ···· ··31

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 22 1 1 14 41
Total 59 33 23 1 63 36 215
MaxRst 30 13 11 62 8 62
Nobs 54 45 28 1 14 60 202
Ndag 26 25 17 1 11 26 106
Fænologi 01·· ···· ···· ··01 02·· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 9 22 7 3 5 1 7 56
Total 90 31 25 8 3 5 1 61 224
MaxRst 34 14 10 1 7 22 34
Nobs 56 39 25 5 1 1 12 47 186
Ndag 29 19 14 5 1 1 12 27 108
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··09 30·· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 8 16 2 1 13 47
Total 32 111 16 9 2 3 75 248
MaxRst 24 42 17 6 2 2 3 42 42
Nobs 39 41 24 3 1 4 8 22 142
Ndag 20 23 15 3 1 4 8 17 91
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··16 04·· ···· ··29

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 24 29 12 1 8 18 92
Total 239 75 37 12 1 2 30 139 535
MaxRst 175 39 12 1 1 3 22 89 175
Nobs 37 53 32 7 1 2 1 13 36 182
Ndag 24 26 18 6 1 1 1 10 19 106
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ··14 25·· ···· ···· ··31

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 36 4 1 57
Total 551 132 38 2 27 16 766
MaxRst 195 38 73 30 2 22 4 195
Nobs 43 29 44 20 1 9 17 163
Ndag 26 19 28 12 1 7 12 105
Fænologi 01·· ···· ···· ··25 19·· ···· ··30

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 27 11 1 1 45
Total 186 397 28 11 1 2 528 1153
MaxRst 82 223 36 2 1 3 240 240
Nobs 51 57 19 8 1 3 7 37 183
Ndag 25 26 12 6 1 3 7 25 105
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··18 14·· ···· ··30

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 10 32 4 1 14 63
Total 122 253 110 4 1 26 516
MaxRst 120 78 78 2 2 5 120
Nobs 57 48 40 3 1 3 11 163
Ndag 26 23 22 1 1 3 9 85
Fænologi 01·· ···· ···· ··03 14·· ···· ··31

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 9 71 7 1 3 106
Total 713 14 110 7 2 27 533 1406
MaxRst 200 60 35 7 1 26 180 200
Nobs 90 68 58 9 2 12 28 267
Ndag 30 26 26 7 2 10 19 120
Fænologi 01·· ···· ···· ··14 22·· ···· ··28

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 56 4 1 5 73
Total 204 56 61 4 1 1 4 282 613
MaxRst 111 52 11 1 1 4 267 267
Nobs 37 32 39 2 1 2 3 22 138
Ndag 18 14 17 2 1 2 3 13 70
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··02 28·· ···· ··31

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 28 18 1 3 5 56
Total 112 58 18 1 3 57 249
MaxRst 56 22 21 2 1 12 24 56
Nobs 25 4 17 3 2 4 12 67
Ndag 17 4 10 3 2 4 8 48
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··02 16·· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 75 1 7 86
Total 53 95 80 1 15 43 287
MaxRst 47 47 17 1 1 15 22 47
Nobs 7 20 43 3 1 4 12 90
Ndag 6 15 20 3 1 4 11 60
Fænologi 06·· ···· ···· ··28 26·· ···· ··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 2 46 13 4 3 72
Total 361 52 90 18 4 30 555
MaxRst 300 50 62 9 6 27 300
Nobs 17 5 18 20 1 5 6 72
Ndag 7 3 7 10 1 4 6 38
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ··06 02·· ··19

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 6 28
Total 15 120 80 6 23 244
MaxRst 18 120 52 1 3 12 120
Nobs 3 14 16 6 2 4 45
Ndag 3 10 8 3 2 4 30
Fænologi 15·· ···· ···· ··09 20·· ··31

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 35 13 4 2 55
Total 303 35 16 4 38 396
MaxRst 160 34 17 3 4 36 160
Nobs 14 12 21 8 3 6 64
Ndag 7 9 14 6 3 6 45
Fænologi 01·· ···· ···· ··16 07·· ··29

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 12 5 2 10 32
Total 549 2 30 5 2 19 607
MaxRst 155 37 18 1 6 155
Nobs 19 7 11 3 2 6 48
Ndag 9 5 10 3 2 3 32
Fænologi 01·· ···· ···· ··25 09·· ··21

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 26 2 8 4 1 41
Total 108 3 15 8 4 1 1 1 13 154
MaxRst 80 15 21 1 1 12 80
Nobs 15 7 14 1 2 1 1 2 3 46
Ndag 12 7 12 1 2 1 1 2 2 40
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ··05 19·· ···· ··07

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 12 14 1 18 48
Total 34 30 12 15 4 58 153
MaxRst 29 14 16 2 3 24 29
Nobs 17 10 11 6 2 9 55
Ndag 12 6 7 6 2 7 40
Fænologi 01·· ···· ···· ··20 18·· ··31

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 12 3 1 1 21
Total 2 4 27 4 1 21 59
MaxRst 5 7 15 1 19 19
Nobs 3 5 14 3 1 4 30
Ndag 3 4 14 3 1 4 29
Fænologi 01·· ···· ···· ··11 18·· ··30art/02230.txt · Sidst ændret: 2023/06/13 21:56 af lb