Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:02230

Andefugle

Stor Skallesluger Mergus merganser eu02230

Status


2010 - 2019: Vinter: Meget almindelig Forår: Ret almindelig Sommer: Tilfældig Efterår: Fåtallig

Fotos


Stor Skallesluger

Diagrammer


* Link

Vinterbevægelser 1997: 1/1 51 V og 4/1 52 V + 50 S er ikke taget med i diagrammet.

* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 11
Total 118 118
MaxRst 28 28
Nobs 58 58
Ndag 24 24
Fænologi 01··31

2023:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 6 1 11 12 3 36
Total 30 32 9 8 16 2 24 72 193
MaxRst 9 15 11 4 2 2 8 14 15
Nobs 63 44 44 5 5 1 25 60 247
Ndag 27 23 23 5 5 1 14 28 126
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··28 01·· ···· ··31

2022:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 13 24 19 61
Total 81 73 57 1 24 40 276
MaxRst 14 9 9 1 8 21 21
Nobs 51 36 36 1 18 53 195
Ndag 23 19 21 1 12 26 102
Fænologi 01·· ···· ···· ··06 13·· ··31

2021:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 2 20 4 2 14 2 58
Total 25 664 50 4 8 20 63 834
MaxRst 17 340 23 4 4 8 17 340
Nobs 84 76 60 5 3 30 64 322
Ndag 31 25 29 4 3 12 26 130
Fænologi 01.. …. …. …. ..07 06.. ..30

2020:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 8 2 14 6 31
Total 68 12 20 2 6 14 47 169
MaxRst 35 11 12 1 6 3 16 35
Nobs 60 41 50 3 1 15 49 219
Ndag 28 24 25 2 1 9 26 115
Fænologi 01.. …. …. …. ..27 06.. ..30

2019:  Stor Skallesluger  Mergus merganser 

Træk første halvår: 2/1 - 28/4 i alt 38, flest 12/1 6 – I alt 14 observationsdage.
Træk andet halvår: 27/10 - 31/12 i alt 18, flest 30/11 7 - I alt 6 observationsdage

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
9 20 4 9 3 1 5 2 7 8 14 2 9 1

17/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 5 14 6 1 8 9 56
Total 95 53 19 24 1 1 1 43 28 265
MaxRst 25 25 11 18 1 1 19 9 25
Nobs 66 54 51 7 1 1 1 34 21 236
Ndag 28 27 21 7 1 1 1 22 15 123
Fænologi 01.. …. …. …. ..27 04.. …. …. ..31

2018:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Stor Skallesluger kan findes i hundredevis i Nykøbing- og Rørvig Bugt i strenge vintre, mens de i milde vintre som 2018 ikke fylder meget. De største rasttal fra januar - marts: 18/1 19 Rørvig Havn, 22/2 18 Nykøbing Bugt og 7/3 36 Rørvig Bugt.
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Træk første halvår: 9/1 - 16/4 i alt 80. Højeste dagstotal var 7/4 14 NØ Korshage.
Træk andet halvår: 28/8 – 10/12 i alt 6 fugle fordelt på 4 dage med flest 10/12 3 V Korshage.
Kun små rasttal i andet halvår: 29/12 - 30/12 11 Dybesø var eneste tocifrede notering uden for Hovvig.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 23/3 52):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
22 3 52 3 3 10

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 2 34 28 1 1 4 86
Total 223 277 408 51 1 1 21 28 156 1166
MaxRst 22 22 52 9 1 9 5 11 52
Nobs 50 45 52 11 1 1 5 12 32 209
Ndag 30 27 27 9 1 1 5 11 23 134
Fænologi 01.. …. …. …. ..20 28 23.. …. ..31

2017:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
De største rasttal fra januar - februar er igen i år meget små: 8/1 30 Nykøbing Bugt, 11/1 16 Rørvig Bugt og 1/2 13 Dybesø.
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Forårstræk: 4/1 - 1/4 i alt 27, hvilket er meget under gennemsnittet for de seneste ti år. Højeste dagstotal var 3/3 8 NØ Korshage.
Efterårstræk: 22/11 – 29/12 i alt 15 fordelt på 6 trækdage og med flest 8/12 9 V Søndervang.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 4/2 9):

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
595 28

Største rasttal fra andet halvår 28/11 62 Nakke Hage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 23 1 1 14 42
Total 332 208 117 1 80 166 904
MaxRst 30 13 11 62 8 62
Nobs 64 50 33 1 15 67 230
Ndag 26 25 17 1 11 26 106
Fænologi 01.. …. …. ..01 19 02.. ..31

2016:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Mild vinter betød et meget stille år for Stor Skallesluger.
De største rasttal fra januar - februar er meget små: 4/1 34 Nykøbing Bugt, 6/1 19 Rørvig Bugt og 3/2 14 Dybesø.
Træk første halvår: 11/1 - 9/5 i alt 48, hvilket er noget under gennemsnittet for de seneste ti år. Halvdelen 24 blev set i marts. Højeste dagstotal var 1/3 10 (3 Ø Korshage og 7 Ø Nørrevang). Næsthøjeste dagsciffer på 6 faldt usædvanligt nok på forårets sidste trækdag for arten 9/5.
Trækket i andet halvår er typisk meget småt: 30/10 5, 27/11 1, 6/12 1, 12/12 1 og 27/12 5 i alt 13.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 28/12 22): Sidste forår 28/3. Første efterår 7/11.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
3 8 4 7 22

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 9 24 7 6 5 1 7 61
Total 280 120 73 8 6 5 41 247 780
MaxRst 34 14 10 1 7 22 34
Nobs 50 39 27 6 2 1 12 49 186
Ndag 29 19 14 5 1 1 12 27 108
Fænologi 01.. …. …. …. ..09 30.. …. ..31

2015:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Forårstræk: 4/1 - 2/4 i alt 39, flest 17/3 12 (6 ØNØ Korshage og 6 Ø Nørrevang).
Efterårstræk: 8/11 - 27/12 i alt 13, flest 1/12 8 V Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 8/2 42 og 29/12 42):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
24 42 3 2 2 2 42

Sidste fugl forår i Hovvig 16/5 2 (han + hun) og første efterår 4/10 samme sted.
Andre bemærkelsesværdige observationer af rastende fugle 5/2 20 Nykøbing Bugt og 17/2 21 Dybesø.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 12 18 2 1 13 53
Total 185 335 90 9 2 5 12 116 754
MaxRst 24 42 17 6 2 2 3 42 42
Nobs 39 43 26 3 1 4 8 22 146
Ndag 20 23 15 3 1 4 8 17 91
Fænologi 01.. …. …. …. ..16 04.. …. ..29

2014:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Mild vinter giver få overvintrende Store Skalleslugere langs kysterne. Maks i januar 24/1 53 Nykøbing Bugt.
Forårstræk: 23/2 - 27/4 med i alt 75, flest 3/3 22 ØSØ Korshage.
Efterårstræk: 25/9 - 31/12 i alt 27, flest 13/12 8 V Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 17/1 175):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
175 32 12 3 13 7

Decembermaks uden for Hovvig 29/12 89 Nykøbing Bugt.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 30 31 14 1 8 18 102
Total 459 353 83 14 1 1 3 57 367 1338
MaxRst 175 39 12 1 3 13 89 175
Nobs 37 57 33 9 1 1 1 14 38 191
Ndag 24 26 17 6 1 1 1 10 19 105
Fænologi 03.. …. …. …. ..14 25.. …. …. ..31

2013:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Forårstræk: 5/3 - 25/4 med i alt 60. Største dag blev 3/4 15 Ø Korshage og 2 NØ Nakke Nord i alt 17.
Efterårstræk: 10/11 4 S og 7/12 1 trk - i alt 5.
Største antal rastende: 25/1 195 Rørvig Bugt.
Største rasttal pr. måned i Hovvig:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
2 6 31 30 - - - - - - 22 2

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 44 4 1 65
Total 1041 184 393 79 2 36 42 1777
MaxRst 195 38 73 30 2 22 4 195
N 42 29 45 24 1 9 17 167
Fænologi 01.. …. …. ..25 19.. …. ..30

2012:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Forårstræk: 29/2 – 18/5 i alt 45, der er fordelt på feb 3, mar 30, apr 11 og maj 1. Ganske få trækkende fugle i foråret, hvilket er lidt paradoksalt vinterens strenghed taget i betragtning. Det normale er et ganske flot forårstræk efter nogle hårde vintermåneder.
Iagttaget i Hovvig fra 2/1 – 20/4 og igen 22/10 – 30/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2012, gennemsnit 2007 – 2011, absolut maximum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
68 52 36 2 0 0 0 0 0 1 1 75
36 28 24 1 + 0 0 0 0 1 10 9
126 70 120 55 2 2 0 0 3 12 14 36

Nogenlunde med fugle i vigen i år, dog var januar – marts samt december over gennemsnittet.
Generelt kunne man måske forvente lidt flere fugle under isvinteren 2011/2012 - jfr. Lille Skallesluger. Største tal blev: 5/2 223 Rørvig Bugt og 7/2 45 Nakke Hage.
Efterårstræk: 14/10 – 2/12 kun 5, der er fordelt på okt 1, nov 1 og dec 3.
Kulden satte ind igen fra decembers start, og sidst på måneden kom et par pæne tal i december fra Nykøbing Havn: max 12/12 182. Nykøbing Bugt: max 18/12 240.

DOFBasen:2012


2011:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Der er rapporteret 184 observationer.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2011, gennemsnit 2006 – 2010, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
is 70 47 0 0 0 0 0 0 2 2 5
36 16 21 2 0 0 0 0 0 0 10 15
126 60 120 55 2 2 0 0 3 12 14 36

Sidste i Hovvig 31/3 og dukkede atter op 14/10 2 hunner, næste dog først 15/11.
Ny februar rekord og marts ligeledes ok, men ellers skralt. Ligesom for Hvinand afhænger tallene af optællingstidspunktet – kommer også ind for overnatning i vigen.
Vintervejret gav pænt med rasttal fra andre lokaliteter:
Korshage: 8/2 54 – så store tal ses kun her i forbindelse med ekstreme isforhold.
Skansehage (over 5): 1/1 8 og 26/2 18.
Rørvig Bugt (mindst 25): 2/1 37, 5/1 30, 21/2 44 og 3/3 25 – sidste 21/3.
Nakke Hage: 1/1 120 og 28/1 35 – fin lokalitet, men ikke velbesøgt.
Nykøbing Bugt (mindst 25): 1/1 45, 16/1 40, 27/1 52, 7/2 48, 15/2 76, 27/2 28 og 12/3 39 – sidste 15/3.
Træk registreret 2/1 2, 8/2 – 21/2 10 og regulært forårstræk 7/3 – 23/3 ret beskedne 34, med lidt efternølere 3/4 4, bedste dag 13/3 10.
Efterårstrækket begrænses til 28/11 1 samt lidt juletidsfordriv med noget usædvanlige 23 24/12.
Efterårsrast set fra 9/11 1 han Rørvig Bugt – ingen observationer med mere end 3 fugle uden for Hovvig.

DOFBasen:2011


2010:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Vinterbevægelser: 12/1 7 SØ Rørvig, 24/1 4 Ø Korshage, 25/1 1 overflyvende Korshage, 13/1 2 S Korshage, 12/2 1 overflyvende Korshage, 5 overflyvende Rørvig Bugt og 5 overflyvende Søndervang de samme ?
Nedenfor vises forekomsten af rastende fugle fra de vigtigste lokaliteter.
Nykøbing Bugt/Havn dage med over 30: 2/1 117, 6/1 57, 7/1 70, 17/1 47, 19/1 50, 23/1 47, 28/1 46, 11/2 31 og sidste obs 15/3 2.
Nakke Hage max. 10/1 200.
Rørvig Bugt dage med over 25: 18/1 90, 19/1 27, 20/1 47, 29/1 49, 30/1 55, 1/2 35, 4/2 46, 7/2 26, 19/2 38 og sidste obs 16/3 1.
Rørvig Havn dage med over 25: 14/1 68, 24/1 40, 3/2 33, 4/2 25, 7/2 42, 12/2 31, 17/2 25, 20/2 60, 24/2 45, 27/2 40, 12/3 28 og sidste obs 13/3 18.
Kysten vest for Nakke Hage: 14/1 87.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2010, gennemsnit 2005 - 2009, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
35 0 0 0 0 0 0 0 26
40 27 17 1 + 0 0 0 0 + 6 17
126 60 120 55 2 2 0 0 3 12 14 36

Hovvig: Sidste forår 23/3, første efterår 7/11. Ny rekord for november.
Dybesø alle observationernævnt: 25/3 2, 6/4 1, 31/10 1 og 9/11 1.
Træk: Forår 20/2 - 14/4 i alt 84, månedsfordeling: feb 10, mar 67 og apr 7. Største dagstotaler 24/3 39 og 25/3 21.
Efterår som sædvanligt få trækobs, blot disse 4: 22/10 1 V, 4/12 2 trk og 21/12 1 V.
I December, som var meget kold med tilisning af fjorden, var der igen en del Store Skalleslugere.
Rasttal over 25 på de vigtigste lokaliteter:
Nykøbing Bugt/Havn: 1/12 134, 4/12 136, 8/12 50, 11/12 158 og 21/12 180.
Rørvig Bugt: 17/12 28, 20/12 28, 21/12 82 og 28/12 28.
Rørvig Havn: 22/12 120.

DOFBasen:2010


2009:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2009, gennemsnit 2004 – 2008, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
78 3 11 0 1 0 0 0 0 1 4 3
49 34 19 2 + 0 0 0 0 + 6 24
126 60 120 55 2 2 0 0 3 12 14 36

Sidste i Hovvig 2/5 og første igen 31/10.
Vinterrast i antal over 10 blev kun set i Nykøbing Bugt. Dage med over 50 rast: 5/1 111, 15/2 52 og fra sidst på året årets største tal 28/12 267.
Forårstræk set 3/3 – 21/4 : 3/3 6, 4/3 13, 5/3 8, 6/3 4, 9/3 4, 14/3 13, 19/3 2, 26/3 1, 28/3 3, 4/4 2 og 21/4 1 i alt 57, hvilket må betragtes som normalt. Som det ses klart flest primo marts.
Som sædvanligt kun nogle få trækobs fra andet halvår alle nævnes: 28/10 1 (første efterårsfugl), 1/12 4 og 28/12 1.

DOFBasen:2009


2008:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2008, gennemsnit 2003 – 2007, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
56 22 11 2 1 0 0 0 0 0 12 24
51 30 20 2 0 0 0 0 0 + 4 21
126 60 120 55 2 2 0 0 3 12 14 36

Sidste forår 1/5, første efterår 17/11.
Få rastende udenfor Hovvig. Max. pr. lokalitet første halvår: 5/1 14 Rørvig Bugt, 17/1 29 Nykøbing Bugt, 8/3 2 Skansehage, 26/3 21 Nykøbing Havn og 28/3 4 Korshage.
Træk forår med vinterens beskaffenhed taget i betragtning beskedne 47 mellem 27/3 og 2/5 max. 30/3 20.
Stor Skallesluger ses sjældent på træk i anden halvdel af året. Således også i år, hvor blot 4 blev set mellem 16/11 og 24/12. Kun 3 rastobs fra andet halvår uden for Hovvig:
2/12 5 Nykøbing Havn, 28/12 2 Rørvig Bugt og 30/12 21 Nykøbing Bugt.

DOFBasen:2008


2007:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Forårstræk: 11/2 – 19/4 i alt 86. Pænt forårstræk, der også kunne forventes efter denne vinter.
Iagttaget i Hovvig 7/1 – 28/4 og 26/10 – 30/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2007, gennemsnit 2002 – 2006, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
47 44 17 1 0 0 0 0 0 1 4 14
45 24 21 2 0 0 0 0 0 0 3 20
126 60 120 55 2 2 0 0 3 12 14 36

Et år, der tydeliggør under hvilke betingelser, der ses Stor Skallesluger i vigen – is, kulde og sne primo året giver relativt pæne tal inde i Hovvig, og starten på en rigtig mild vinter i oktober – december, kaster kun ganske få fugle af sig. Helt som det plejer.
Nykøbing Havn maks: 22/2 47.
Dybesø: 28/3 1.
Nykøbing Bugt maks: 16/12 22.
Efterårstræk: Kun 9/12 1 trk, dermed meget sparsomt.

DOFBasen:2007


2006:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Forårstræk: 18/2 - 6/5 i alt 65.
Iagttaget i Hovvig 19/2 - 28/4 og 2/11 - 19/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 10 31 5 0 0 0 0 0 0 6 36
51 24 18 0 0 0 0 0 0 0 2 15
126 60 120 55 2 2 0 0 3 12 14 36

Når man tænker på den rigelige forekomst af fugle i fjorde og bælter, er antallet i marts og april i Hovvig ikke imponerende. Man kunne godt forvente nogle flere fugle i vigen efter al den is.
Nakkehage maks.: 28/1 300 og 31/1 120.
Nykøbing Bugt maks.: 22/1 40, 11/2 25 og 19/2 50.
Rørvig Bugt maks.: 29/1 12 og 31/1 24.
Fra efterårstrækket er der kun bemærket følgende: 17/12 3.

DOFBasen:2006


2005:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Forårstræk: 19/3 – 3/4 i alt 18. Ikke mange.
Iagttaget i Hovvig 15/1 – 9/4 og 20/11 – 22/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2005, gennemsnit 2000-2004 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
18 60 19 1 0 0 0 0 0 0 3 11
48 13 17 1 0 0 0 0 0 0 2 16
126 60 120 55 2 2 0 0 3 12 14 36

Beskeden forekomst gennem hele året. Arten gjorde ikke meget væsen af sig i år.
Nykøbing Havn max: 29/1 15, 14/2 14 og 25/12 12.
Nykøbing Bugt max: 9/3 53.

DOFBasen:2005


2004:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Forårstræk: 5/3 - 16/4 i alt 57 - ganske pænt.
Iagttaget i Hovvig 17/1 - 7/4 og 19/11 - 29/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003, abs. max til 2003).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
126 34 17 2 0 0 0 0 0 0 4 36
25 17 19 1 + 0 0 0 0 0 1 11
65 60 120 55 2 2 0 0 3 12 14 33

Når fjorde, vige og søer fryser til i Sverige i december / januar, kan vi være sikre på, at de store skallesmækkere rykker sydpå. Godt med is og sne ved nytårstid, og den Store Skalle bragede ind i vigen med 126. Generelt et godt år for arten i Hovvig, dels pæne tal under frostperioden først på året og dels relativt pæne tal fra december.
Ynglefugle: Ingen indikationer fortsat - på trods af pæne boligtilbud.
Efterårstræk kun bemærket 7/11 4 V Korshage.
Nykøbing Bugt: max 17/1 80, 24/1 120, 22/2 16 og 12/3 var der kun én tilbage.
Dybesø: 3/4 3.

DOFBasen:2004


2003:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Forårstræk: 12/1 - 24/4 i alt 18 med max 8/3 5.
Iagttaget i Hovvig 12/1 - 28/3 og 30/11 - 21/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2003, gennemsnit 1998 - 2002, abs max til 2002):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
63 0 18 0 0 0 0 0 0 0 3 6
12 20 19 1 + 0 0 0 0 0 1 11
65 60 120 55 2 2 0 0 3 12 14 33

Lidt vintervejr i Danmark, herunder tilfrysning af søer og vige, kastede en del fugle af sig i januar og februar.
Nykøbing Bugt max: 1/1 155, 16/2 35 og 22/2 37.
Skansehage: max 11/1 39.
Rørvig Havn: max 11/1 89 og 24/2 23.
Nakkehage: max 11/1 50.
Dybesø: 6/12 3.
Intet efterårstræk bemærket.

DOFBasen:2003


2002:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Forårstræk: mellem 24/1 og 5/6 i alt 25 med max 13/4 8.
Iagttaget i Hovvig 8/1 - 25/3 og 23/11 - 7/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2002, gennemsnit 1997-2001, abs. max - 2001):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
19 15 21 0 0 0 0 0 0 0 1 12
22 29 31 12 1 + 0 0 1 2 4 15
65 60 120 55 2 2 0 0 3 12 14 33

Nykøbing Havn: max 18/2 11.
Dybesø: 12/2 3, 24/2 1 og 29/11 1.
Intet efterårstræk bemærket.

DOFBasen:2002


2001:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Forårstræk: mellem 17/2 og 4/4 i alt 31 med max 4/4 8.
Iagttaget i Hovvig 1/1 - 9/4 og 1/12 - 31/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, abs. max - 2000):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
29 10 16 2 0 0 0 0 0 0 0 8
16 27 52 12 1 + 0 0 1 2 4 14
65 60 120 55 2 2 0 0 3 12 14 33

Ingen ynglefund. Arten er kun yderst sjældent set i begyndelsen af yngletiden, med ganske få iagttagelser i maj og juni. Os bekendt har arten aldrig ynglet i Hovvig.
Enkelte notater om efterårstræk i december modtaget, max juleaften i bidende vind 24/12 17 S Skansehage.
Sporadiske oplysninger om rastende fugle på de øvrige lokaliteter, max 22/12 24 Nykøbing Bugt.

DOFBasen:2001


2000:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Forårstræk: mellem 27/2 og 11/4 i alt 11 med max 27/2 4.
Iagttaget i Hovvig 1/1 - 8/4 og 23/12 - 30/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
5 7 15 1 0 0 0 0 0 0 0 19
15 29 50 13 1 + 0 0 1 2 4 11
65 60 120 55 2 2 0 0 3 12 14 33

Som i tidligere milde vintre, kun ganske få fugle registreret.
Efterårstræk bemærket i november og december: 18/11 1, 2/12 1 og 17/12 1.
Desuden et par fugle fra Nykøbing Bugt: 15/1 2.

DOFBasen:2000


1999:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Iagttaget i Hovvig 16/1 - 9/5 og 11/12 - 26/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (1999, gennemsnit 1994 - 1998, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
7 54 24 2 1 0 0 0 0 0 0 9
13 18 47 13 1 + 0 0 1 2 4 9
65 60 120 55 2 2 0 0 3 12 14 33

Beskeden forekomst dokumenterer et par milde vintre i træk - februartællingen er dog pæn vejrforholdene taget i betragtning.
Ynglefugle: Ingen, men 9/5 1 hun Hovvig er interessant, dog kun set denne ene dag i maj, og ikke senere i juni/juli.
Forårstræk mellem 1/3 og 3/4 i alt 91 med max 14/3 17.
Efterårstræk kun bemærket i december: 18/12 11 og 19/12 4.
Endelig 13/5 1 rst Flyndersøkysten og 21/11 3 rst Dybesø, som fortjener at blive nævnt.

DOFBasen:1999


1998:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Iagttaget i Hovvig 1/1 - 25/4 og 8/11 - 28/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (1998, gennemsnit 1993 - 1997 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 14 17 1 0 0 0 0 0 0 3 6
14 15 45 14 1 + 0 0 1 5 4 8
65 60 120 55 2 2 0 0 3 12 18 33

Artens generelle forekomst i området relaterer sig altid til isvintre, hvor store antal presses fra Sydsverige ned til Sjællands isfyldte fjorde og vige. Årets talmateriale dokumenterer således to milde vintre i træk. Beskeden forekomst.
Forårstræk mellem 31/1 og 11/5 i alt 51, ganske pænt den milde vinter taget i betragtning.
Efterårstræk ikke bemærket, blot én rastende fugl 8/11 1 KH.
Dybesø: max 7/3 12 og 10/3 11.

DOFBasen:1998


1997:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Fænologi: 26/10 – 23/4
Fåtallig vintergæst , sjælden/fåtallig forårs- og efterårstrækgæst.
Ses rastende langs kysterne i vinterhalvåret (november til marts). I isvintre store tal i vågerne alt efter issituationen. De 3 største antal: 14/1 1979 4290 Skansehage - Nakkehage - Nykøbing Bugt, 27/12 1979 1481 Skansehage - Nakkehage og 11/2 1979 850 Nykøbing Havn.
Sjælden til fåtallig på forårstræk ved Korshage, flest fugle primo april. De 3 største træktal: 5/4 1987 77, 5/4 1987 40 og 7/4 1995 29.
Optræder som sjælden til fåtallig rastende i Dybesø om foråret med flest ultimo marts til primo april, op til 21 ved flere lejligheder. Om efteråret uregelmæssig og sjælden her.
I Hovvig regelmæssig oftest sjælden/fåtallig rastgæst med nedenstående månedsmaksimumtal i perioden.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
65 60 82 55 2 2 0 0 3 12 18 33

1997: Største vinterrasttal fra diverse lokaliteter: 4/1 400 Rørvig Havn, 11/1 70 Nykøbing Havn og 85 Korshage, 26/1 35 Skredbjerg og 1/2 230 Hovvig. Meget beskedent forårstræk og for første gang i mange år ingen trækrapporter fra april. Til gengæld lidt vinterbevægelse: 1/1 51 V og 4/1 52 V + 50 S. Regulært forårstræk kun set 25/3 3 og 26/3 1. Sidste observation fra foråret en halvsen 4/5 1 Hovvig. Første efterår 23/10 1 hun V Korshage. Største antal fra efteråret 26/11 18 S Hovvig og 31/12 8 Korshage.

DOFBasen:1997


1996:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Isrelaterede koncentrationer blev især set i området Nykøbing Havn/Bugt, hvorfra en stribe optællinger foreligger. Tre-cifrede antal: 7/1 275, 13/1 325, 21/1 460, 10/2 152, 17/2 160, 25/2 110 og 9/3 590.
Max-tal andre steder: 6/1 90 Rørvig Havn, 28/1 200 Nakkehage og 140 Korshage samt 10/2 105 Skansehage.
Iagttaget i Hovvig 9/3 - 8/5. Max-rast: marts 120, april 3 og maj 2.
Dybesø, som de fleste år byder på småflokke, havde kun en enkelt fugl henholdsvis 7/1 og 17/4.
Træk vinter: 1/1 12 Ø, 28/1 22 Ø og 9 NV og 4/2 12 V. Alle langs Kattegatkysten.
Træk forår: Mellem 9/3 og 18/5 i alt 93, hvilket er en af de højeste forårstotaler gennem årene.
85 % blev set mellem 19/3 og 8/4. Tre dage havde over 10 fugle: 20/3 13, 7/4 29 og 8/4 14.
Fra andet halvår helt traditionelt betydeligt færre observationer. Alle nævnes: 21/12 4 Hovvig, 23/12 130 og 25/12 85 begge Nykøbing Bugt, 26/12 1 Korshage og 11 Skansehage samt 29/12 2 Ø Korshage.

DOFBasen:1996


1995:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Hovvig: 4/2 6, 8/2 10, 10/2 6, 11/2 15, 26/2 3, 4/3 7, 1/4 5, 3/4 1 samt 26/11 1, 9/12 2 og 10/12 1.
Dybesø: 1/1 2, 25/2 1, 26/2 1, 24/4 1 samt 3/12 1 hun.
Nykøbing Bugt: 7/1 18, 15/1 2, 29/1 3, 11/2 3 og 26/12 194.
Nykøbing Havn: 11/2 8.
Rørvig Havn: 30/12 95 og 31/12 3.
Forårstræk: 11/3 4, 12/3 4, 6/4 2, 8/4 1, 10/4 2, 12/4 2, 19/4 1, i alt 16 (15 Ø, 1 V).
Efterårstræk: 12/11 2 Ø, 3/12 5 SØ, 31/12 9 Ø, i alt 16 (bemærk trækretningen).

DOFBasen:1995


Stor Skallesluger  Mergus merganser  

Max rast Hovvig:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1994: 4 7 1 2
1993: 5 1 7 3 12
1992: 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 7
1991: 2 2 1 1 1
1990: 2 1
1989: 4 2 1
1988: 11 11 3 2 1
1987: 4 1
1986: 3
1985: 60 1 55 1
1984: 1 4
1983: 2 25 4
1982: 4
1981: 18 8 4 1 6
1980: 1 10 2 1 11
1979: 1 35 33 3 2 3
1978: 65 22 82 10 2 2 1 1 12
1977: 2 23 14
1976: 5 32 20 1 2 2
1975: 36 45 32 7 2
1974: 50 40 34 2 1 8
1973: 50 60 4 15

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 13 24 19 61
Total 81 73 57 1 27 95 334
MaxRst 14 9 9 1 8 21 21
Nobs 51 36 36 1 18 53 195
Ndag 23 19 21 1 12 26 102
Fænologi 01·· ···· ···· ··06 13·· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 2 20 4 2 14 2 58
Total 25 664 67 4 8 20 68 856
MaxRst 17 340 23 4 4 8 17 340
Nobs 84 76 60 5 3 30 64 322
Ndag 31 25 29 4 3 12 26 130
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··07 06·· ··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 8 2 14 6 31
Total 72 21 31 2 6 16 56 204
MaxRst 35 11 12 1 6 3 16 35
Nobs 60 41 50 3 1 15 49 219
Ndag 28 24 25 2 1 9 26 115
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··27 06·· ··30

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 5 14 6 1 8 9 56
Total 87 53 25 24 1 1 1 54 35 281
MaxRst 25 25 11 18 1 1 19 9 25
Nobs 66 54 51 7 1 1 1 34 21 236
Ndag 28 27 21 7 1 1 1 22 15 123
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··27 04·· ···· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 2 34 28 1 1 4 86
Total 47 20 187 48 1 1 40 344
MaxRst 22 18 52 9 1 9 5 11 52
Nobs 77 57 75 17 1 1 5 15 39 287
Ndag 30 27 27 9 1 1 5 11 23 134
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··20 28 23·· ···· ··31

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 22 1 1 14 41
Total 59 33 23 1 63 36 215
MaxRst 30 13 11 62 8 62
Nobs 54 45 28 1 14 60 202
Ndag 26 25 17 1 11 26 106
Fænologi 01·· ···· ···· ··01 02·· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 9 22 7 3 5 1 7 56
Total 90 31 25 8 3 5 1 61 224
MaxRst 34 14 10 1 7 22 34
Nobs 56 39 25 5 1 1 12 47 186
Ndag 29 19 14 5 1 1 12 27 108
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··09 30·· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 8 16 2 1 13 47
Total 32 111 16 9 2 3 75 248
MaxRst 24 42 17 6 2 2 3 42 42
Nobs 39 41 24 3 1 4 8 22 142
Ndag 20 23 15 3 1 4 8 17 91
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··16 04·· ···· ··29

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 24 29 12 1 8 18 92
Total 239 75 37 12 1 2 30 139 535
MaxRst 175 39 12 1 1 3 22 89 175
Nobs 37 53 32 7 1 2 1 13 36 182
Ndag 24 26 18 6 1 1 1 10 19 106
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ··14 25·· ···· ···· ··31

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 36 4 1 57
Total 551 132 38 2 27 16 766
MaxRst 195 38 73 30 2 22 4 195
Nobs 43 29 44 20 1 9 17 163
Ndag 26 19 28 12 1 7 12 105
Fænologi 01·· ···· ···· ··25 19·· ···· ··30

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 27 11 1 1 45
Total 186 397 28 11 1 2 528 1153
MaxRst 82 223 36 2 1 3 240 240
Nobs 51 57 19 8 1 3 7 37 183
Ndag 25 26 12 6 1 3 7 25 105
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··18 14·· ···· ··30

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 10 32 4 1 14 63
Total 122 253 110 4 1 26 516
MaxRst 120 78 78 2 2 5 120
Nobs 57 48 40 3 1 3 11 163
Ndag 26 23 22 1 1 3 9 85
Fænologi 01·· ···· ···· ··03 14·· ···· ··31

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 9 71 7 1 3 106
Total 713 14 110 7 2 27 533 1406
MaxRst 200 60 35 7 1 26 180 200
Nobs 90 68 58 9 2 12 28 267
Ndag 30 26 26 7 2 10 19 120
Fænologi 01·· ···· ···· ··14 22·· ···· ··28

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 56 4 1 5 73
Total 204 56 61 4 1 1 4 282 613
MaxRst 111 52 11 1 1 4 267 267
Nobs 37 32 39 2 1 2 3 22 138
Ndag 18 14 17 2 1 2 3 13 70
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··02 28·· ···· ··31

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 28 18 1 3 5 56
Total 112 58 18 1 3 57 249
MaxRst 56 22 21 2 1 12 24 56
Nobs 25 4 17 3 2 4 12 67
Ndag 17 4 10 3 2 4 8 48
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··02 16·· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 75 1 7 86
Total 53 95 80 1 15 43 287
MaxRst 47 47 17 1 1 15 22 47
Nobs 7 20 43 3 1 4 12 90
Ndag 6 15 20 3 1 4 11 60
Fænologi 06·· ···· ···· ··28 26·· ···· ··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 2 46 13 4 3 72
Total 361 52 90 18 4 30 555
MaxRst 300 50 62 9 6 27 300
Nobs 17 5 18 20 1 5 6 72
Ndag 7 3 7 10 1 4 6 38
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ··06 02·· ··19

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 6 28
Total 15 120 80 6 23 244
MaxRst 18 120 52 1 3 12 120
Nobs 3 14 16 6 2 4 45
Ndag 3 10 8 3 2 4 30
Fænologi 15·· ···· ···· ··09 20·· ··31

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 35 13 4 2 55
Total 303 35 16 4 38 396
MaxRst 160 34 17 3 4 36 160
Nobs 14 12 21 8 3 6 64
Ndag 7 9 14 6 3 6 45
Fænologi 01·· ···· ···· ··16 07·· ··29

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 12 5 2 10 32
Total 549 2 30 5 2 19 607
MaxRst 155 37 18 1 6 155
Nobs 19 7 11 3 2 6 48
Ndag 9 5 10 3 2 3 32
Fænologi 01·· ···· ···· ··25 09·· ··21

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 26 2 8 4 1 41
Total 108 3 15 8 4 1 1 1 13 154
MaxRst 80 15 21 1 1 12 80
Nobs 15 7 14 1 2 1 1 2 3 46
Ndag 12 7 12 1 2 1 1 2 2 40
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ··05 19·· ···· ··07

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 12 14 1 18 48
Total 34 30 12 15 4 58 153
MaxRst 29 14 16 2 3 24 29
Nobs 17 10 11 6 2 9 55
Ndag 12 6 7 6 2 7 40
Fænologi 01·· ···· ···· ··20 18·· ··31

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 12 3 1 1 21
Total 2 4 27 4 1 21 59
MaxRst 5 7 15 1 19 19
Nobs 3 5 14 3 1 4 30
Ndag 3 4 14 3 1 4 29
Fænologi 01·· ···· ···· ··11 18·· ··30art/02230.txt · Sidst ændret: 2023/10/20 17:41 af lb