Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:02210

Andefugle

Toppet Skallesluger Mergus serrator eu02210

Status


2010 - 2019: Vinter: Meget almindelig Forår: Meget almindelig Sommer: Almindelig Efterår: Meget almindelig

Fotos


Toppet Skallesluger

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Toppet Skallesluger  Mergus serrator  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 222 35 241 175 44 717
Total 328 73 325 274 61 10 1071
MaxRst 57 41 65 33 12 5 65
Nobs 62 52 66 69 61 30 340
Ndag 26 22 31 30 27 21 157
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··30

2023:  Toppet Skallesluger  Mergus serrator  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 47 39 190 164 21 6 28 33 747 571 353 2199
Total 353 48 418 192 45 17 36 12 59 812 966 613 3571
MaxRst 75 55 74 35 20 6 25 12 15 51 125 79 125
Nobs 74 53 84 84 56 44 50 16 28 95 104 64 752
Ndag 28 25 27 29 31 29 28 8 19 30 26 29 309
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2022:  Toppet Skallesluger  Mergus serrator  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 123 35 72 47 15 4 2 4 264 616 59 1241
Total 413 365 348 294 101 36 2 4 428 616 59 2666
MaxRst 87 144 56 81 56 5 9 16 23 164 45 129 164
Nobs 47 47 70 59 36 38 27 12 13 60 65 55 529
Ndag 23 24 29 29 26 23 21 6 10 30 28 25 274
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:  Toppet Skallesluger  Mergus serrator  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 60 78 135 144 47 33 6 2 24 211 244 162 1146
Total 298 452 154 246 49 45 10 2 82 452 561 330 2681
MaxRst 190 182 45 52 16 10 17 17 30 134 170 130 190
Nobs 89 79 123 126 74 69 29 12 17 90 125 82 915
Ndag 29 26 30 30 31 28 17 6 10 27 30 26 290
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2020:  Toppet Skallesluger  Mergus serrator  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 183 79 95 258 69 7 24 30 210 833 48 1836
Total 227 163 285 320 85 14 24 26 30 370 854 140 2538
MaxRst 34 60 80 64 14 9 15 25 18 80 48 60 80
Nobs 69 72 97 69 61 43 37 6 23 57 111 81 726
Ndag 27 24 30 28 29 25 20 6 17 24 30 28 288
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Toppet Skallesluger  Mergus serrator 

Træk første halvår: 1/1 - 19/6 i alt 457, flest 1/1 45 – I alt 45 observationsdage.
Træk andet halvår: 3/7 - 31/12 i alt 471, flest 27/10 39 - I alt 47 observationsdage

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
4 1 1 48 10 13 38 11 103 12 16 6 4 6 5 5 2 5 1 1 2 7 6 1 1 8 4 4 22 2 4

17/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 174 19 85 159 19 3 6 5 66 180 161 62 939
Total 329 93 278 344 28 7 36 6 137 245 380 113 1996
MaxRst 75 48 70 103 8 5 11 11 26 47 70 40 103
Nobs 55 46 81 72 43 35 27 8 35 62 82 35 581
Ndag 27 23 30 30 26 21 17 6 17 24 27 21 269
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Toppet Skallesluger  Mergus serrator  
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Træk første halvår: 2/1 - 22/6 i alt 345. Dage med over 50: 6/1 52 og 30/1 64 Korshage.
Træk andet halvår: 16/7 - 28/12 i alt 549. Dage med over 50: 19/10 58 og 4/12 74 Korshage.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 6/4 66):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
22 2 8 66 38 9 4 1 1 2

Største rasttal øvrige lokaliteter: 2/3 302 Nakke Hage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 136 16 66 101 19 7 2 1 109 209 78 150 894
Total 498 343 889 771 295 111 44 35 149 296 590 266 4287
MaxRst 35 50 302 66 38 9 4 21 12 47 100 25 302
Nobs 39 37 49 59 45 36 24 6 20 40 37 23 415
Ndag 28 22 31 30 30 28 19 6 17 22 25 18 276
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Toppet Skallesluger  Mergus serrator  
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Træk første halvår: 2/1 - 26/6 i alt 311. Dage med over 30: 4/1 35 og 6/3 37 begge Korshage.
Træk andet halvår: 4/7 - 31/12 i alt 563. Dage med over 35: 29/10 39, 1/11 50 og 4/12 36 alle Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 31/3 74):

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
23743242141137669

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 52 56 143 38 20 2 6 1 21 296 103 136 874
Total 541 246 917 976 413 230 99 33 75 599 580 474 5183
MaxRst 79 38 74 42 42 14 11 24 10 60 59 70 79
Nobs 61 33 88 99 64 53 38 6 19 67 84 61 673
Ndag 26 21 30 29 29 27 24 6 14 29 25 25 285
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Toppet Skallesluger  Mergus serrator  
Forårstrækket faldt igen i år denne gang til 217. Det er noget under gennemsnittet for de ti foregående år, som er 417. Efterårstrækket var derimod med 543 noget over gennemsnittet på 244 om end ikke helt så højt som sidste års 603.
Træk første halvår: 4/1 - 12/5 i alt 217. De største dage blev 1/3 21 og 4/3 28 alle Korshage.
Træk andet halvår: 2/9 - 30/12 i alt 543. Dage med over 50: 29/10 54, 2/12 64 og 27/12 120 alle Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 3/3 87):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
3 87 47 13 7 13 1 1 23 32 4

Ynglefugle: 1 hun med set med 9 pulli Hovvig og 1 hun med 12 pulli Rørvig Bugt.
Højeste større antal rastende fugle fra øvrige lokaliteter 21/1 220 Nakke Hage, 4/10 115 Korshage,6/12 78 Rørvig Bugt og 28/12 88 Nykøbing Bugt.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 58 118 27 10 9 140 150 244 760
Total 852 608 552 526 242 109 125 32 65 270 507 765 4653
MaxRst 220 75 87 115 23 7 10 12 14 23 62 88 220
Nobs 60 59 59 54 47 40 42 12 16 39 42 55 525
Ndag 28 24 27 28 26 26 25 9 13 23 24 27 280
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Toppet Skallesluger  Mergus serrator  
2015 blev et godt trækår. Forårstrækket kunne ikke helt måle sig med sidste års rekord, men 642 er stadigt langt over et gennemsnitsår på 262. Efterårstrækket var også over middel.
Forårstræk: 2/1 - 4/6 med i alt 642. De største dage blev 4/1 102, 11/1 84, 11/3 52 og 16/3 60 alle Korshage.
Efterårstræk: 4/6 - 28/12 med i alt 603, flest 8/11 114 og 30/11 115 V Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 16/3 45):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1 12 45 25 19 8 7 2 3 4 5 7

Højeste større antal rastende fugle fra øvrige lokaliteter 12/3 95 Plantage Kysten, 23/3 115 Korshage og 21/4 313 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 239 47 232 109 14 1 10 12 128 314 138 1244
Total 548 423 1576 1249 172 84 54 19 33 308 648 451 5565
MaxRst 42 40 115 313 19 8 10 15 4 23 42 45 313
Nobs 48 36 112 73 43 27 22 4 16 51 67 49 548
Ndag 24 18 30 30 25 20 19 2 13 25 23 26 255
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2014:  Toppet Skallesluger  Mergus serrator  
Træk første halvår: 5/1 - 14/5 med i alt 1669. De største dage blev 25/2 179 ØSØ, 26/2 105, 15/3 173 og 29/3 119 alle Korshage. Mere end en tredobling af den gamle sæsonrekord, der lød på 499. Det er nok tildels et udslag af større noteringsiver hos observatørerne.
Efterårstræk: 6/7 - 20/12 med i alt 626, flest 17/12 110 SV Korshage. Også nyt sæsonmaks, det gamle var på 469.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 31/3 27):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2 21 27 21 8 5 3 1 7 8 2

Andre bemærkelsesværdige observationer af rastende fugle 20/3 170 og 10/4 119 Korshage, 26/10 128 Nykøbing Bugt, 31/10 96 Kysten ved Sandflugtsplantagen, samt 17/12 110 Korshage.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 436 947 263 1 1 1 17 112 285 210 2295
Total 245 665 1788 1219 148 26 26 62 109 739 740 566 6333
MaxRst 33 21 170 119 13 5 3 13 17 128 60 61 170
Nobs 29 65 124 97 33 15 14 13 21 54 61 41 567
Ndag 18 22 31 27 24 13 11 9 15 25 27 23 245
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2013:  Toppet Skallesluger  Mergus serrator  
Forårstræk: 3/1 - 17/5 med i alt 282. Største dag blev 24/1 41 Ø Korshage.
Efterårstræk: 19/7 - 7/12 med i alt 445, flest 17/11 136 Ø Korshage.
Største antal rastende: 24/1 115 Nakke Hage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
9 - 2 28 27 6 5 - - 3 6 1

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 63 97 113 9 1 63 69 223 89 727
Total 417 185 347 383 284 49 33 4 129 476 515 414 3236
MaxRst 115 34 57 28 27 6 5 3 10 78 35 35 115
N 29 27 42 57 39 19 14 3 22 58 45 45 400
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2012:  Toppet Skallesluger  Mergus serrator  
Reelt forårstræk konstateret fra 2/3 – 3/5 i alt 221, der fordeler sig på mar 118, apr 97 og maj 6.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2012, gennemsnit 2007 – 2011, absolut maximum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
4 22 105 48 53 16 11 0 5 44 11 2
33 16 51 36 19 7 8 3 8 88 40 13
86 151 88 260 367 83 25 30 24 146 156 56

Ynglefugle: 1 kuld på 10 pulli i Hovvig.
Arten ses almindeligt hele året og man skulle tro, at den ofte ”druknede” på dage, hvor der er så meget andet at optælle, men det er ikke tilfældet – som LB konkluderede sidste år, så noteres den flittigt.
Større koncentrationer er set følgende steder:
Nykøbing Bugt: 14/10 146 og 22/10 280. Nakke Hage: 8/12 90.
Kysten ved Sandflugtsplantagen 3/4 80 og 3/5 43. Rørvig Bugt: max 13/4 23 og 24/12 18.
Efterårstræk: 1/9 – 16/11 i alt 194 fordelt på sep 26, okt 142 og nov 26.

DOFBasen:2012


2010:  Toppet Skallesluger  Mergus serrator  
Vinterbevægelser: 2/1 40 NV Korshage, 13/1 20 Ø Korshage + 8 Ø Skansehage og 14/1 25 Ø Korshage .
Et par store vinterrasttal over 100: 3/1 250 Rørvig Bugt og 10/1 350 Nakke Hage. Eneste øvrige nævneværdige rasttal fra januar/februar: 7/2 36 Rørvig Bugt
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2010, gennemsnit 2005 - 2009, absolut maksimum): 1/4 - 18/11

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
80 25 28 15 12 ? 19 214 74
37 17 34 37 16 5 4 2 7 20 56 20
86 151 88 260 367 83 25 30 24 53 156 56

Ynglefugle: 1 par Hovvig.
Rastende fugle ud for Plantagen på Kattegat:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
12 2 25 ? ? 2 ? ? ? 35 3 ?

Træk: Forår 27/2 - 17/5 i alt 262. Måneds fordeling feb 46, mar 94, apr 99 og maj 23.
Efterår: 21/9 - 19/12 i alt 232. Måneds fordeling sep 25, okt 109 og nov 85.

DOFBasen:2010


2009:  Toppet Skallesluger  Mergus serrator  
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2009, gennemsnit 2004 – 2009, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
25 4 79 17 6 ? 12 2 ? 32 24 3
33 23 134 49 33 8 4 2 9 25 54 20
86 151 88 260 367 83 25 30 24 53 156 56

Ynglefugle: 3 kuld set i Hovvig (PG mundtligt) er flot for lokaliteten.
Dybesø: 11/4 3, 18/4 9, 21/4 2 og 24/4 4.
Rastende fugle ud for Plantagen på Kattegat:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
15 26 48 63 - - - - 40 75 ? 45

De største tal fra øvrige lokaliteter med over 20 fugle er alle vintertal:
13/2 55 Nakkehage, 18/2 64 Skansehage, 23/2 22 Rørvig Bugt, 28/2 30 Korshage og 28/12 195 Nykøbing Bugt.
Korshage træk: 28/2 – 13/6 i alt 124 heraf 57 SØ 28/2 og 24/9 - 28/12 i alt 422 med følgende dage over 50 : 30/9 87, 26/12 70 og 28/12 174. De pænt store tal sidst på året skal ses i sammenhæng med at vejret blev mere regulært vinteragtigt, med deraf følgende trækuro og tilgang af fugle fra nord/øst.

DOFBasen:2009


2008:  Toppet Skallesluger  Mergus serrator  
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2008, gennemsnit 2003 – 2007, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
86 58 23 33 4 0 2 7 4 3 24 4
19 11 32 43 23 9 4 + 11 28 51 20
56 151 88 260 367 83 25 30 24 53 156 56

Bortset fra en pæn start på året med bl. a. ny januar rekord i Hovvig, er der ikke meget at råbe hurra for i vigen. Især dårligt andet halvår.
Rastende fugle udfor Plantagen på Kattegat:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
18 15 70 93 - - - - - - - 45

Rastende fugle ved Skansehage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
13 8 23 6 6 - - - - - 2 6

Eneste tal fra andre lokaliteter med over 50 rastende er 31/3 64 Rørvig Bugt.
Fra Dybesø er der disse: 18/4 6, 21/4 4, 23/4 2, 28/4 2 og 30/5 2.
Trækobsene fra Korshage er heller ikke imponerende: Første halvår i alt 57 og andet halvår i alt 102.

DOFBasen:2008


2007:  Toppet Skallesluger  Mergus serrator  
Reelt forårstræk konstateret fra 1/3 til 14/4 – i alt 136.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2007, gennemsnit 2002 – 2006, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
56 20 47 61 16 6 7 1 7 47 76 56
15 38 31 65 25 10 3 0 10 20 39 9
42 151 88 260 367 83 25 30 24 53 156 38

Kommentarer som sidste år – ikke det store antal fugle, og arten kan ikke levere tal, som for få år tilbage. Året sluttede helt som det startede – ikke kun med 56 fugle, men dog også to nye rekorder for januar og december måned i vigen.
Ynglefugle: Ingen kuld meddelt.
Rastende fugle udfor Plantagen på Kattegat:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
25 9 12 68 2 - - - - 42 - -

Rastende fugle ved Skansehage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
- 51 28 14 - - - - - - 12 23

Efterårstræk: 3/9 – 30/12 i alt 452.

DOFBasen:2007


2006:  Toppet Skallesluger  Mergus serrator  
I forbindelse med den megen is fra januar til marts, og de mange fine andefugletællinger i denne periode, røg der mange skallesmækkere i notesbogen, bl.a. 31/1 45 Nakkehage og 19/2 25 Nykøbing Bugt.
Reelt forårstræk bemærkedes 17/3 47, 26/3 65 og 14/4 55 alle Korshage. Største rastforekomst på Korshage i foråret blev iøvrigt 11/4 95.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 12 66 13 13 2 0 24 8 156 28
24 47 34 59 32 10 2 0 5 19 8 4
42 151 88 260 367 83 25 30 16 53 30 38

Generelt få fugle gennem hele året, tyder på at arten er vigende i antal og årsagen er ukendt. Et enkelt lyspunkt i mørket, er en ny rekord fra november: 15/11 156 (PG). Så mange fugle ser man normalt ikke i november i Hovvig. Men en enlig svale gør som bekendt ingen sommer.
Ynglefugle: Ingen kuld meddelt, men arten yngler dog næsten hvert år. Sidste år var der 4 kuld.
Rastende fugle udfor Plantagen på Kattegat:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
- 18 25 120 55 - - - - - 20 -

Efterårstrækket repræsenteres af en række pæne, men enkeltstående noteringer fra 8/9 til 12/12 i alt 337 og med max 27/10 206.

DOFBasen:2006


2005:  Toppet Skallesluger  Mergus serrator  
Lidt vintertræk på Korshage er bemærket i et par tilfælde: 9/1 60, 14/1 74 og 14/2 80, som er de største bevægelser.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2005, gennemsnit 2000-2004 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
21 3 9 11 43 9 1 0 0 12 1 6
26 47 43 81 27 8 2 1 5 18 10 5
42 151 88 260 367 83 25 30 16 53 30 38

Ynglefugle: 3/7 1 kuld Nakkehage, 27/7 1 kuld Rørvig Bugt, 12/7 1 kuld Korshage og 12/7 1 kuld Skansehage - i alt 4 kuld.
Efterårstræk: 26/10 – 22/12 i alt 356, hvilket må betragtes som en pæn efterårstotal. Den bedste dag blev 16/11 110 trk.
Nykøbing Bugt max: 9/3 71.
Nakkehage max: 9/3 45.
Korshage rast: 23/4 35.
Udfor Plantagen max: 24/4 56.

DOFBasen:2005


2004:  Toppet Skallesluger  Mergus serrator  
Forårstræk: 31/3 - 14/4 i alt 125 er kommet redaktionen i hænde.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003, abs. max til 2003).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 34 43 73 34 12 8 - 12 53 11 6
26 57 39 95 46 7 1 2 3 8 8 4
42 151 88 260 367 83 25 30 16 30 30 38

Et år på det jævne - foråret lidt under normalen, men til gengæld pænt efterår, herunder en god oktober for arten.
Ynglefugle: Ingen kuld er rapporteret.
Efterårstræk: 15/9 - 11/10 i alt 141.
Nykøbing Bugt: 18/1 26.
Korshage: 31/3 85 rast, som fortjener at blive nævnt.

DOFBasen:2004


2003:  Toppet Skallesluger  Mergus serrator  
Forårstræk: ingen meldinger.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2003, gennemsnit 1998 - 2002, abs max til 2002):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
16 0 48 6 7 7 1 0 10 22 13 4
30 53 37 146 118 22 1 2 2 4 7 6
42 151 88 260 367 83 25 30 16 30 30 38

Nærmest fornærmende ringe forekomst i april og maj, der plejer at være artens parade måneder, hvor arten rigtigt viser sig frem - dels i display og dels i et stort antal rastende fugle.
Ynglefugle: 13/9 1 hun med 4 juv Nykøbing Bugt.
Et par kompensationsbevægelser fra december rapporteret: 6/12 77 trk, 15/12 78 trk.
Endvidere blot 23/5 51 rast Skærby Strand.

DOFBasen:2003


2002:  Toppet Skallesluger  Mergus serrator  
Først et par vintertal fra Korshage: 24/1 76 trk ud af fjorden + 55 rst, 24/2 8 trk. Fra foråret max 19/4 56 rst.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2002, gennemsnit 1997-2001, abs. max - 2001):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
40 151 42 171 29 11 1 0 3 6 13 2
28 24 39 154 138 26 2 5 8 7 5 9
42 73 88 260 367 83 25 30 16 30 30 38

Årets forekomst i Hovvig området var meget traditionel med de største tal i april. Mellem juni og oktober ses normalt kun få skallesmækkere i vigen. Ellers meget stabil.
Ynglefugle: Ingen i år, ligesom sidste år, men der var dog 2 kuld i 2000.
Kun ubetydeligt efterårstræk meddelt.
Skansehage: max 14/2 15, 21/2 23, 26/2 21 og 14/4 17 alle rst.
Skredbjerg: max 13/3 14 rst.
Nakkehage: max 10/1 9 rst.
Det er ikke altid at Toppet Skallesluger får optimal opmærksomhed. Men når vi ser tilbage gennem årene, har vi dog trods alt et stort materiale fra Hovvig, og som udgangspunkt har vi flere kvalificerede optællinger hver måned gennem 30 år. I ovenstående figur 1, er disse tællinger fremlagt som et årligt gennemsnit, og der kan konstateres et jævnt stigende antal fugle i vigen med en foreløbig kulmination medio 90´erne. I de senere år er der generelt et faldende antal rastende fugle. Dette illustreres tydeligere i Fig. 2, hvor et årti gennemsnit er udregnet for 70´erne, 80´erne etc.. Den samme udvikling ses i øvrigt for Taffeland, jfr. 2001 rapporten, men her starter tilbagegangen nogle år før (fourageringsmuligheder, vandkvalitet, konkurrence fra svømmeænderne, etc.?).

DOFBasen:2002


2001:  Toppet Skallesluger  Mergus serrator  
Et enkelt notat fra forårstrækket: 30/4 48 Korshage.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, abs. max - 2000):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
42 46 28 33 49 10 0 0 0 4 2 1
14 15 60 158 148 25 4 2 5 7 4 8
41 73 88 260 367 83 25 30 16 30 30 38

Rimelig pæn forekomst i årets første fem måneder, men derefter ebbede det hurtigt ud. Efter 1/5 og resten af året ses stort set ingen fugle i vigen af uforklarlige årsager.
Ingen ynglefugle i år.
De største rasttal uden for Hovvig blev følgende: 13/1 29 Nykøbing Bugt, 29/4 52 ud for Plantagen.
Eneste større efterårstrækdag blev 1/11 60 NV Korshage.

DOFBasen:2001


2000:  Toppet Skallesluger  Mergus serrator  
Forårstræk noteret fra Korshage: 4/3 79, 19/3 6, 30/3 13 og 4/4 13 - i alt 111 fugle.
Største rasttal uden for Hovvig blev 4/4 29 ud for Dybesø, 4/4 25 ud for Plantagen og 30/4 24 samme sted.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
32 6 52 120 18 1 2 6 0 3 11 11
8 16 67 178 172 30 6 1 5 7 3 6
41 73 88 260 367 83 25 30 16 30 30 38

Typisk år med flest fugle i vigen i april, men generelt få fugle resten af året. Især maj skuffede fælt - uvist af hvilken grund.
Ynglefugle: 1 kuld bestående af 5 pull. Rørvig Bugt og 1 kuld på 3 pull Nykøbing Bugt ved tanghjørnet.
Intet efterårstræk meddelt, muligvis pga. manglende havobs som i øvrigt er gældende for mange andefugle dette efterår.

DOFBasen:2000


1999:  Toppet Skallesluger  Mergus serrator  
Største rasttal pr måned i Hovvig (1999, gennemsnit 1994 - 1998, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 25 27 147 128 4 - 4 0 7 2 2
13 11 71 124 179 31 7 + 6 10 7 13
41 73 88 260 367 83 25 30 16 30 30 38

Forekomsten er typisk, idet der altid er flest fugle i vigen i forårsmånederne med kulmination april / maj. Antallet af fugle var dog noget under 1998 niveauet.
Ynglefugle: 1 kuld bestående af 3 pull Nykøbing Bugt.
Største rasttal udenfor Hovvig blev 4/2 32 Skansehage.
Største træktal fra 1. halvår 6/2 111 V Korshage, der næppe er reelt træk, men nok snarere kompensationsbevægelser. Sidste reelle forårstrækkende noteredes 28/5 18.
Efterårstræk mellem 7/10 og 27/10 i alt 149.

DOFBasen:1999


1998:  Toppet Skallesluger  Mergus serrator  
Største rasttal pr måned i Hovvig (1998, gennemsnit 1993 - 1997 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
36 36 38 260 367 83 1 - 7 - 7 12
6 7 77 146 121 17 9 2 6 12 6 11
41 73 88 221 182 68 25 30 16 30 30 38

Ny suveræn rekordoptælling 8/5 367 (EVR), der er det højeste tal fra Hovvig overhovedet. Ingen ynglefugle indrapporteret i år.
Nykøbing Bugt: max 25/1 230.
Dybesø: max 7/3 21.
En del notater fra Korshage foreligger, der mere bærer præg af kompensationsbevægelser fremfor reelt træk. Fordelt på 68 forårs- og 138 efterårsfugle: 31/1 41 Ø, 1/3 15 Ø, 29/3 12 Ø, 18/10 7 V, 30/10 37 V og 31/10 94.

DOFBasen:1998


1997:  Toppet Skallesluger  Mergus serrator  
Sjælden ynglefugl og almindelig træk- og vintergæst.
Formodentlig den mest underregistrerede (kedelige) andefugleart. Status vanskelig. Træffes om vinteren rastende langs kysterne og i milde vintre også fåtalligt i Hovvig. I milde vintre normalt meget spredt i småflokke langs halvøens kyster (maksimum på andefugle tælling 245). I hårde vintre kan større isvågekoncentrationer opleves primært omkring Korshage.
De største tal: 1/2 1982 591, 11/2 1979 470 og 8/1 1982 450. Største vintertal fra et par andre lokaliteter: 2/2 1980 180 Skansehage og 9/2 1991 110 Nakkehage. I forårsmånederne en del trækbevægelser på Korshage. De 3 højeste dagstotaler er alle fra ultimo marts: 25/3 1977 290, 29/3 1987 242 og 25/3 1989 190. Almindelig som rastende i Hovvig om foråret, flest medio april - medio maj. I Dybesø fåtallig forårsrastgæst, flest set i maj, op til ca. 40 ved flere tilfælde.
Fra kystlokaliteterne, Korshage undtaget, er 10/4 1979 104 ud for Plantagen højeste antal fra foråret. Sjælden ynglefugl langs kysterne og i Hovvig.
De bedste år registreres ca. 5 - 6 kuld. Fra efteråret er større trækbevægelser især registreret medio oktober - medio november. De 3 største tal: 16/11 1975 500, 15/10 1977 290 og 12/11 1985 235.
Største rasttal per måned i Hovvig (1997, gennemsnit 1992 - 1996, gennemsnit alle år og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
6 49 209 129 32 4 9 12 1 17
11 21 82 121 104 18 10 2 5 16 12 11
5 8 32 71 65 26 9 4 5 7 4 4
41 73 88 221 182 68 25 30 16 30 30 38

1997: Ingen større vintertal. 16/2 - 27/4 254 trækkende Korshage, flest 11/4 178. Ynglefugle: 3/8 1 hun m. 14 pull Skredbjerg. Fra efteråret 14/9 - 25/11 i alt 151 trækkende, flest 20/9 44.

DOFBasen:1997


1996:  Toppet Skallesluger  Mergus serrator  
Iagttaget i Hovvig 9/3 - 31/10. Max-rast:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 135 55 98 4 13 0 7 11 0 0
11 21 70 126 103 22 9 2 7 14 14 12
41 73 88 165 182 68 25 30 16 30 30 38

Ynglefugle: 0.
Korshage: 4/2 - 23/3 85 trækkende - overvejende Ø. 1/6 - 13/11 i alt 469 trækkende, flest 30/10 317.
Dybesø rast: 17/4 3 og 16/10 22.

DOFBasen:1996


1995:  Toppet Skallesluger  Mergus serrator  
Yderdatoer i Hovvig: 5/2 - 11/11. Max rast Hovvig:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
15 88 221 136 25 11 ? 1 4 3
11 29 61 105 84 21 14 8 10 14 14 12
41 73 85 165 182 68 25 30 16 30 30 38

Ynglefugle Hovvig: 1 kuld (4 pull) set (EVR).
Meget flot forår i Hovvig, hvor rekorddatoen falder på det traditionelt bedste tidspunkt - sidste del af april (20/4). Efteråret var derimod ringe. Sidste obs 11/11.
Dybesø set jævnligt mellem 25/2 og 4/6. Flest 19/4 23.
På Korshage få rapporter: Forårsmax 14/4 41 V. Efterårsmax 29/10 58 V.
Største rasttal udenfor Hovvig: 7/1 60 Nykøbing Bugt.

DOFBasen:1995


Toppet Skallesluger  Mergus serrator  

Max rast Hovvig:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1994: 30 45 110 163 12 4 2 5 21 24 38
1993: 1 2 69 136 100 14 30 8 6 12 4 3
1992: 25 73 75 82 45 35 5 5 30 30 15
1991: 74 88 92 25 10 1 16 4 9 9
1990: 42 40 117 45 21 25 30 16 3 3
1989: 41 60 85 76 15 7 15 10 3 30 3 15
1988: 6 26 65 185 68 8 12
1987: 138 55 38 12 5 10 4
1986: 12 75 53 28 4 1 1
1985: 64 108 41 16 1
1984: 4 6 28 108 77 64 8 2 6 1
1983: 1 59 95 82 49 2 6
1982: 28 125 101 25 5 1 14 7
1981: 88 182 38 6 1 8
1980: 3 30 126 24 19 4 9 1 10
1979: 2 7 13 61 59 12 12 5
1978: 2 9 17 52 4 4 1 13 7
1977: 23 28 26 24 3 5 12 8
1976: 5 26 71 21 1 1 8 6 2
1975: 14 26 18 2 4
1974: 5 17 77 30
1973: 2 9 6 30 17 1 10

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 123 35 91 68 15 4 2 4 264 616 59 1281
Total 414 365 348 294 101 36 3 8 4 481 697 279 3030
MaxRst 87 144 56 81 56 5 9 16 23 164 45 129 164
Nobs 47 47 70 59 36 38 27 12 13 60 65 56 530
Ndag 23 24 29 29 26 23 21 6 10 30 28 25 274
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 60 78 135 144 47 33 6 2 24 211 244 162 1146
Total 298 452 156 269 52 49 9 2 52 515 597 373 2824
MaxRst 190 182 45 52 16 10 17 17 30 134 170 130 190
Nobs 89 79 123 126 74 69 29 12 17 90 125 82 915
Ndag 29 26 30 30 31 28 17 6 10 27 30 26 290
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 183 79 95 258 69 7 24 30 210 833 48 1836
Total 245 175 285 322 90 14 24 26 47 390 854 160 2632
MaxRst 34 60 80 64 14 9 15 25 18 80 48 60 80
Nobs 69 72 97 71 61 43 37 6 23 57 111 81 728
Ndag 27 24 30 29 29 25 20 6 17 24 30 28 289
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 174 19 85 159 19 3 6 5 66 180 161 62 939
Total 290 110 277 285 27 7 18 6 122 255 352 117 1866
MaxRst 75 48 70 103 8 5 11 11 26 47 70 40 103
Nobs 55 46 81 72 43 35 27 8 35 62 82 35 581
Ndag 27 23 30 30 26 21 17 6 17 24 27 21 269
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 136 16 66 101 19 7 2 1 103 207 78 149 885
Total 142 81 577 200 36 13 6 22 103 263 247 177 1867
MaxRst 35 50 302 66 38 9 4 21 12 47 100 28 302
Nobs 70 52 72 86 62 43 27 6 21 46 52 30 567
Ndag 28 22 31 30 30 28 19 6 17 22 25 18 276
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 48 56 143 38 20 2 6 1 21 289 93 136 853
Total 205 98 257 58 54 2 6 25 22 444 161 218 1550
MaxRst 79 38 74 42 42 14 11 24 10 60 59 70 79
Nobs 51 30 70 67 54 38 28 6 18 63 67 52 544
Ndag 26 21 30 29 29 27 24 6 14 29 25 25 285
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 54 118 27 10 9 140 150 244 756
Total 293 95 235 142 12 4 14 9 155 254 440 1653
MaxRst 220 75 87 115 23 7 11 13 14 23 62 88 220
Nobs 62 59 61 55 48 40 42 12 16 40 47 58 540
Ndag 28 24 27 28 26 26 25 9 13 23 24 27 280
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 235 38 224 103 14 1 10 12 128 281 138 1184
Total 293 72 500 127 18 7 10 16 12 186 354 285 1880
MaxRst 42 40 115 110 19 8 10 15 4 23 42 45 115
Nobs 47 33 110 71 44 27 24 4 16 54 71 48 549
Ndag 24 18 30 30 25 20 19 2 13 25 23 26 255
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 428 865 188 1 1 1 15 110 285 210 2126
Total 65 435 1078 419 1 1 2 1 25 454 359 243 3083
MaxRst 33 21 170 119 13 5 3 14 17 213 128 61 213
Nobs 30 64 110 92 32 15 14 13 20 53 60 38 541
Ndag 18 22 31 27 24 13 11 9 15 25 27 23 245
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 63 97 98 9 1 61 66 223 69 687
Total 212 32 237 136 13 1 1 61 280 269 150 1392
MaxRst 115 34 57 28 27 6 5 3 10 78 35 35 115
Nobs 31 29 43 55 39 19 14 2 20 55 46 44 397
Ndag 20 19 26 29 27 16 13 2 11 25 23 27 238
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 107 3 116 97 6 2 26 126 26 509
Total 190 46 221 213 6 4 2 34 653 31 124 1524
MaxRst 30 43 105 80 53 16 11 2 8 280 70 90 280
Nobs 80 24 36 47 12 6 1 1 16 35 29 30 317
Ndag 23 15 22 28 10 6 1 1 12 24 18 20 180
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 102 154 144 13 5 1 3 161 228 38 857
Total 76 102 155 287 18 5 2 5 22 337 287 49 1345
MaxRst 40 12 24 68 39 14 9 8 19 146 43 15 146
Nobs 26 20 46 41 21 13 6 13 14 62 80 24 366
Ndag 14 13 24 24 18 13 6 8 12 23 14 17 186
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 93 46 104 102 23 25 91 80 17 581
Total 798 48 210 134 25 4 33 340 113 23 1728
MaxRst 350 36 80 30 28 15 6 19 214 74 8 350
Nobs 25 22 42 33 16 12 4 14 40 36 9 253
Ndag 15 11 16 17 12 9 3 7 17 17 8 132
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ··18 07·· ···· ···· ··21

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 57 48 4 3 4 202 36 246 608
Total 64 176 174 76 4 3 4 4 249 156 486 1396
MaxRst 25 64 79 63 6 3 12 2 40 75 24 195 195
Nobs 29 21 21 12 6 4 11 2 36 23 8 21 194
Ndag 16 11 12 9 5 4 8 2 10 13 7 10 107
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 38 52 33 17 152
Total 124 38 154 109 13 9 52 179 83 761
MaxRst 86 58 70 93 14 2 7 9 33 52 45 93
Nobs 15 32 25 24 11 1 1 3 13 12 13 150
Ndag 12 13 11 15 10 1 1 3 7 8 7 88
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··30 05·· ···· ···· ···· ···· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 261 49 64 2 17 33 155 267 848
Total 276 52 75 208 4 1 51 111 231 471 1480
MaxRst 56 51 47 72 16 6 7 1 34 47 76 121 121
Nobs 8 14 17 29 9 7 5 3 6 20 18 20 156
Ndag 6 8 10 17 8 7 3 3 5 12 9 10 98
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 48 119 55 1 214 93 29 559
Total 93 53 127 506 1 3 5 214 278 29 1309
MaxRst 45 25 25 150 55 13 2 3 24 8 156 28 156
Nobs 4 4 10 23 5 2 3 1 3 6 14 5 80
Ndag 2 2 8 16 5 2 3 1 2 6 12 4 63
Fænologi 22·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··24

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 134 80 38 35 65 110 105 567
Total 137 80 54 238 78 20 114 120 105 946
MaxRst 21 30 45 71 43 9 7 25 10 6 71
Nobs 6 6 8 26 7 3 8 6 3 9 82
Ndag 2 5 4 15 4 3 4 6 3 4 50
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ···· ··27 02·· ···· ··25

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 92 23 4 123
Total 34 8 89 183 9 65 53 4 445
MaxRst 34 34 85 73 34 12 8 42 53 11 6 85
Nobs 3 6 11 17 6 5 1 8 5 2 1 65
Ndag 2 5 9 11 5 5 1 6 5 2 1 52
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ···· ··04 04·· ···· ···· ··12

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 186 186
Total 50 119 51 7 1 22 186 436
MaxRst 35 8 70 30 7 7 1 7 6 22 13 4 70
Nobs 9 1 5 5 1 3 1 2 4 2 3 10 46
Ndag 7 1 5 4 1 3 1 1 3 2 3 4 35
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 75 8 1 10 94
Total 152 31 14 268 1 10 13 489
MaxRst 55 151 42 171 29 11 1 3 6 13 2 171
Nobs 18 10 10 12 5 3 2 1 4 4 1 70
Ndag 14 8 8 8 5 3 2 1 3 4 1 57
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ··24 22·· ···· ···· ··01

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 48 60 8 116
Total 60 4 14 108 49 4 60 41 340
MaxRst 42 46 28 52 49 10 4 7 12 52
Nobs 9 3 5 10 3 3 1 5 9 48
Ndag 8 3 4 7 3 3 1 5 7 41
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··16 27·· ···· ··31

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 101 13 114
Total 101 195 1 11 308
MaxRst 32 6 52 120 18 1 2 6 3 11 11 120
Nobs 2 3 17 15 7 1 1 2 1 2 2 53
Ndag 2 3 12 11 7 1 1 2 1 2 2 44
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30 25·· ···· ··23art/02210.txt · Sidst ændret: 2023/10/20 17:48 af lb