Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:02390

Rovfugle

Rød Glente Milvus milvus eu02390

Status


2010 - 2019: Vinter: Meget sjælden Forår: Ret almindelig Sommer: Sjælden Efterår: Sjælden

Fotos


Roed Glente

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Rød Glente  Milvus milvus  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 14
Total 17 17
MaxRst 1 1
Nobs 15 15
Ndag 8 8
Fænologi 10··29

2023:  Rød Glente  Milvus milvus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 40 70 27 2 4 3 149
Total 3 8 50 79 28 2 1 3 4 2 4 1 185
MaxRst 1 1 3 4 2 1 1 1 1 1 1 4
Nobs 3 9 32 36 20 4 1 3 4 2 4 1 119
Ndag 3 5 12 20 11 3 1 3 3 2 3 1 67
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··23

2022:  Rød Glente  Milvus milvus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 132 48 32 2 4 10 1 236
Total 1 7 134 48 32 3 1 1 4 12 2 1 246
MaxRst 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nobs 1 6 87 36 20 6 2 4 4 8 4 1 179
Ndag 1 4 18 18 9 6 2 4 4 6 4 1 77
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··23

2021:  Rød Glente  Milvus milvus  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 29 35 39 11 2 12 6 1 147
Total 12 33 40 40 18 1 2 12 6 3 167
MaxRst 1 1 2 4 1 1 4
Nobs 9 29 36 29 8 1 2 6 6 3 129
Ndag 5 15 14 13 7 1 2 4 5 3 69
Fænologi 20.. …. …. …. …. …. …. …. ..26 04..14

2020:  Rød Glente  Milvus milvus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 34 55 21 7 5 4 6 1 1 134
Total 1 38 61 21 7 6 4 7 1 1 147
MaxRst 1 2 2 1 1 1 2
Nobs 1 33 45 12 7 3 3 6 1 1 112
Ndag 1 17 18 8 5 3 2 4 1 1 60
Fænologi 29.. …. …. …. ..19 11.. …. …. …. ..13

2019:  Rød Glente  Milvus milvus  

Forårstræk: 16/2 - 6/6 i alt 182, flest 6/4 og 28/4 begge dage 14 – I alt 45 observationsdage.
Efterårstræk: 12/7 - 25/11 i alt 10, flest 4/8 2. - I alt 9 observationsdage.

17/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 22 115 12 6 3 4 1 164
Total 1 28 120 14 9 1 3 4 9 189
MaxRst 2 2 1 2 1 7 7
Nobs 1 22 86 16 4 2 2 4 4 141
Ndag 1 11 23 10 4 2 2 4 3 60
Fænologi 16.. …. …. …. …. …. …. ..28 23..29

2018:  Rød Glente  Milvus milvus  (1737 / 302)
Rekord mange Røde Glenter i foråret.
En af de mest positive ting både generelt i artens nordlige udbredelsesområde, i den danske fuglefauna og lokalt her ved Rørvig, er fremgangen for Rød Glente. 209 trækkende set på hele 54 obsdage mellem 9/2 og 8/6 er virkelig mange, og det er sæsonrekord med bred margen. Man bør her være opmærksom på, at totalen indeholder trækforsøgene fugle, og fugle der flyver den gale vej, hvilket vanskeliggør vurderingen af antallet af individer på direkte træk, og det sætter et øget krav til præcis rapportering af adfærd. Ca. to tredjedele af forårstotalen (139) blev set i perioden ultimo marts til medio april, hvilket tidsmæssigt er ret normalt. Arten blev set dagligt på træk i dagene 27/3 til 5/4. Trækket forløb forholdsvis jævnt over hele perioden. Det blev ikke til ny dagsrekord, men der var hele 13 dage med over 5 trækkende. På fem af disse nåede vi tocifrede dagstotaler: 10/3 13, 14/3 11, 30/3 12, 16/4 20 og 8/5 10. De mange fugle i foråret ligger fint i tråd med trækket ved Falsterbo i efteråret 2017. Her sås det hidtil største antal i alt 4570 og for første gang nogensinde, blev der set flere Røde Glenter end Hvepsevåger på en sæson, hvilket må siges at være ret så bemærkelsesværdigt, og det afspejler fint de modsatrettede tendenser for de to arter.
Kun ganske få fugle rapporteres som egentlig rastende i forår og sommerperioden.
I løbet af efteråret trak 14 fugle på 10 obsdage mellem 10/8 og 14/10. To dage sås mere end 1: 18/9 3 og 12/10 3. De to eneste fugle i november/december var 18/11 1 rastende Nørrevang og 29/12 1 vintertræk/strejf Sandflugtsplantagen.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 73 93 36 1 2 6 6 218
Total 2 73 98 36 3 1 2 7 6 1 1 230
MaxRst 1 2 1 1 1 1 1 2
Nobs 2 35 54 19 3 1 2 5 6 1 1 129
Ndag 2 16 21 15 3 1 2 4 4 1 1 70
Fænologi 09.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2017:  Rød Glente  Milvus milvus (1650 / 286) 
Forårstotal under tiårsgennemsnittet. Men tendensen på langt sigt er fortsat opadgående.
I januar - februar tre tidlige vinterstrejfere/trækforsøgende: 5/1 1 og 10/2 2. Den næste dukkede op til mere normal tid 27/2. I alt blev der i første halvår set 87 trækkende jævnt spredt ud over 33 obsdage frem til 14/5. Dage med over 5: 31/3 9, 30/4 14, 7/5 6 og 12/5 7. Bestanden i Sverige var i 2016 oppe i størrelsesorden 3500 par, og arten har etableret sig langt op i Sverige. Egentlig fantastisk når man tænker på, at der i 1970 blot ynglede 50 par - alle i Skåne. I Danmark ynglede der i 2016 ca. 150 par. Værre ser det ud i Sydeuropa i Frankrig og især Spanien, hvor bestandene er for kraftigt nedadgående. I Spanien primært forårsaget af forgiftning - noget som også har ramt gribbene.
Et par tidlige returtrækkere blev set i juli 11/7 og 27/7, og i alt blev der set 16 trækkende i andet halvår med 17/9 5 som maxdag og inkluderende et par sene obs i november 8/11 1 og december 31/12 1.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 27 29 20 2 1 9 1 1 94
Total 1 3 29 32 21 2 1 9 2 1 1 102
MaxRst 1 2 1 2 2
Nobs 1 3 23 22 13 2 1 4 1 1 1 72
Ndag 1 2 14 10 7 2 1 3 1 1 1 43
Fænologi 05.. …. …. …. ..14 11.. …. …. …. …. ..31

2016:  Rød Glente  Milvus milvus (1476 / 278)
Den positive udvikling fortsætter. Næsthøjeste forårstotal gennem tiderne og ny dagsrekord.
En enkelt sydgående fugl tidligt i januar 3/1 1 S Hovvig regnes som værende kuldetræk eller vinterstrejf. Den næste og første, som kan være forårstrækkende, blev set 14/2 over Nørrevang. Ellers blev forårstræk set tidsmæssigt ret normalt på hele 41 dage mellem 3/3 og 15/6. Totalen blev på 171, hvilket er næstbedste forårstotal. Medio - ultimo marts var den bedste periode. Her trak 73 fugle svarende til 43% af forårstotalen. Senere kom en mindre bølge primo maj, hvor i alt 35 trak forbi.
Om eftermiddagen 28/3 var luften fyldt med flotte lavtgående Røde Glenter på Korshage. Det kulminerende med 9 udtrækkende i flok kl 15:12. Dagstotalen denne dag blev på 32 fugle, hvilket er en markant ny rekord for området. Dagsrekorden fra 18/3 2015 22 holdt altså kun en enkelt sæson.
Øvrige dage med over 5 trækkende i løbet af foråret var 16/3 7, 27/3 9, 29/3 6, 10/4 8, 11/4 10, 6/5 8, 7/5 7 og 8/5 8.
Forårets eneste rastende fugle blev 8/5 2 Hovvig.
De første 3 returtrækkere, som nok er fugle hvis yngel er mislykkedes eller ikke ynglende 2k fugle, blev set allerede 25/7 fra Højsandet. Ud over disse var der kun følgende trækkende i efteråret 26/8 1, 14/9 3 og 16/9 1. Desuden blev der 15/9 og 16/9 set 1 rastende fugl ved Søndervang.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 88 39 42 4 3 1 4 183
Total 1 1 88 39 45 4 3 1 6 188
MaxRst 2 1 2
Nobs 1 1 50 32 18 4 1 1 5 113
Ndag 1 1 16 12 10 3 1 1 3 48
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. ..16

2015:  Rød Glente  Milvus milvus (1363 / 273) 
Fortsætter tendensen med mange fugle på forårstræk. Ny dagsrekord.
Årets første Røde Glente trak øst 25/2 på Korshage. Forårstotalen blev på 113 trækkende set på 27 obsdage. Det er et godt stykke over tiårsgennemsnittet og næstbedste forårstotal gennem tiderne. Rød Glente er en af de arter, der har vist den mest markante fremgang siden rapportens start i 1973, hvor arten jo var lidt af et hit. Den for arten globalt set vigtige svenske bestand menes nu at nærme sig 3000 par, hvoraf langt den overvejende del yngler i Skåne. To ret markante trækbølger fremstår tydeligt i materialet 17/3 – 19/3 respektive 10/4 – 11/4 og et par rigtig gode dage 18/3 22 (ny dagsrekord) og 11/4 20 var væsentlige bidrag til den fine forårstotal. Øvrige dage med over 5 var 17/3 10, 19/3 7, 25/3 9 og 10/4 8. Den ugunstige vejrsituation i maj gjorde, at der var mangel på 2k fugle på forlænget træk, og kun 2 blev set i denne måned. Sidste trækkende i foråret set 5/6.
Ingen sommerobservationer og i det hel taget blev andet halvår en lidt sløj affære med kun disse observationer 21/10 1 og 28/10 4 alle trækkende. Der ud over områdets blot tredje december fugl 20/12 1 overflyvende Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 65 44 2 1 5 118
Total 1 65 46 2 1 5 1 121
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 29 37 2 1 2 1 73
Ndag 1 14 10 1 1 2 1 30
Fænologi 25.. …. …. …. ..05 21..28 20

2014:  Rød Glente  Milvus milvus (1266 / 261) 
Endnu et år med et godt forårstræk over gennemsnittet.
I alt blev 97 set mellem 24/2 og 22/5. Flest trak som vanligt ultimo marts - primo april. Dagstotaler over 5: 3/3 9, 30/3 10, 3/4 11 og 4/4 8.
Som sædvanligt er billedet lidt rodet med fugle, der bøjer af mod S, og en del der ryger ”den gale vej”. Man kan ikke udelukke, at nogle strejfende fugle er røget med i trækprotokollen. En af de mere usædvanlige obsdage var 3/3, hvor observatøren på Korshage blandt andet så to fugle, der kom trækkende meget lavt langs med nordkysten og satte sig i ”havobsklitten”. Kort efter lettede de og lavede flere trækforsøg mod øst over Isefjordsmundingen for til sidst at forsvinde mod S. 45 minutter senere kom så 4 fugle i flok og satte sig kortvarigt i det lave egekrat i den nordligste fold. Også de lettede efter kort rast, trækforsøgte og endte til sidst i sydlig retning.
Der var ingen observationer fra sommermånederne juni og juli, men vi skulle ikke mere end lige ind i august før efterårets første sydtrækkende blev set. 1/8 1 S Slettermosegård. I alt blev 12 set på efterårstræk med 5/10 6 som eneste dag med mere end 1 fugl, og 14/10 som sidste obsdag.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 41 46 8 1 1 11 110
Total 2 44 51 8 1 1 11 118
MaxRst 1 4 4
Nobs 2 34 34 7 1 1 7 86
Ndag 2 14 14 5 1 1 5 42
Fænologi 24.. …. …. ..22 01.. …. ..14

2013:  Rød Glente  Milvus milvus  [1092 / 252]  
Voldsom stigning i antallet af forårstrækkende. I alt 174 blev set på 43 dage mellem 27/2 og 8/6. Begge dele er ny rekord. Tidligere sæsonrekord var 101. Det var især i første halvdel af april, at det gik løs. Dagsrekorden fik et skub op ad: 14/4 20. Der ud over var der 3 dage med mere end 10: 3/4 15, 9/4 11 og 15/4 15. Den store stigning skyldes ganske givet, at bestanden i det sydlige Sverige har det godt og er i fremgang. Seneste bestandsopgørelse fra 2012 angiver 2290 par i Skåne og yderligere 200 par i Halland og Blekinge til sammen. Ud over de trækkende var der kun ganske få rastobservationer i foråret flest fra Hovvig.
I efteråret blev der på 7 dage mellem 25/8 og 2/10 set 9 trækkende. På ingen af dagene over 2. Ingen rastobservationer i efteråret.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 59 98 15 1 2 5 2 183
Total 1 61 98 17 2 2 5 2 188
MaxRst 1 1 1 1
N 1 39 60 11 2 2 3 2 120
Fænologi 27.. …. …. …. ..08 25.. …. ..02

2012:  Rød Glente  Milvus milvus  (991 / 238)
Forårstotalen kom til at lyde på 101 fugle, hvor 9 tf og 3 decideret SV – V trækkende er medregnet. De blev set på hele 40 dage mellem 20/2 og 25/5. Det er det hidtil største antal set på forårstræk ved Rørvig. Månedsfordeling: februar 1, marts 42, april 37 og maj 21. Især bemærkes en høj andel af maj fugle - 20,8 %. I de nærmest foregående 10 år 2002 – 2011 ligger den gennemsnitlige andel af trækkende fugle efter 1/5 på 13,5 %. Følgende dage var gode glente dage, hvor dagstotalen nåede op på mindst 4: 7/3 9, 16/3 5, 22/3 5, 28/3 6, 11/4 9, 19/5 4 og 20/5 4.
Den positive langtidsudvikling for Rød Glente på vore breddegrader er kendt og ses også tydeligt i vores forårstrækmateriale se tabel 1. I Sverige yngler der nu over 2000 par i Skåne, og arten har bl.a. udbredt sit yngleområde længere mod nord og nordvest. Især det sidstnævnte kunne måske give basis for yderligere øgning i antallet af trækkende Røde Glenter ved Rørvig. For ynglebestanden herhjemme går det lidt mere trægt (ca. 81 - 82 par) og de nærmeste ynglefugle er den lille bestand i Vestsjælland, som senest er opgjort til 15 – 17 par i 2009 (Christensen, Jørgen S. & Peter Lange (red.) 2010: Fugleåret 2009. DOF).
Øvrige iagttagelser fra første halvår fordelt på lokaliteter: 25/3 – 13/4 jævnligt 1 rastende Hovvig, 29/3 1 overflyvende Myntestien, 12/4 1 rastende Korshage og 19/5 1 rastende Nørrevang.
I alt blev 14 fugle set på træk i løbet af efteråret på 8 dage mellem 19/8 og 23/11. Det er tæt på niveauet for de seneste 10 år, hvor gennemsnittet er 15. Af disse blev 8 set i oktober, og eneste dag med mere end 2 var 11/10 5 trækkende.
Øvrige observationer fra andet halvår: 3/7 1 S Søndervang, 21/10 1k rastende Hovvig. Den fløj rundt med en stor rotte i fangerne. Året afsluttedes med en observation i december: 26/12 1 overflyvende Nørrevang (DO). December observationer er sjældne ved Rørvig. Det er blot anden gang siden den første rapport i 1973, at der er set Rød Glente i december i vores område. Måske kan vi forvente flere af den slags observationer ved Rørvig fremover i takt med, at de ynglende Røde Glenter er begyndt at overvintre eller i al fald gøre forsøg på dette i Vestsjælland i Tissø området, og at der er sket en generel stigning i antallet af vinterobservationer på Sjælland i de senere år.

DOFBasen:2012


2011:  Rød Glente  Milvus milvus  (4, 1141, 95)
Året blev indledt 1/1 med en fugl, der blev set indtrækkende over skydebanen fra fjorden. Den fortsatte mod Rørvig by. Rød Glente er sjælden ved Rørvig i januar, der foreligger nu i alt 4 fund fra denne måned, siden den første blev set i januar 2001.
Næste fugl var årets første trækkende fra 7/3. På 34 dage blev der observeret Røde Glenter på forårstræk og totalen endte på 66. Af disse trak 5 mod V – SV og 5 blev set på trækforsøg. Et ganske godt resultat, som ligger ca. 30 % over gennemsnittet for de seneste 10 år. Tidsmæssigt var medio marts bedste periode med 21 fugle svarende til knapt 32 % af forårstotalen.
Dage med over 3: 11/3 5, 12/3 4, 15/3 6, 2/4 5, 19/4 6 og forårets sidste trækkende 10/5 5.
Eneste øvrige obs fra første halvår var 8/6 1 overflyvende Hovvig.
Første i efteråret blev set 3/8, hvor en tidlig trækkende fugl passerede sydvest over Dybesø. Andet halvårs eneste rastende fugl blev set dagen efter 4/8 i Hovvig. I alt blev efterårstrækkende set på 10 dage og totalen endte på 26 fugle, hvilket ligesom forårstrækket er over gennemsnittet. En enkelt dag var i særklasse den bedste: 25/9 12 SV. Det er tredje bedste glentetrækdag i rapportens historie kun overgået af 1/4 15 2005 og 6/10 18 2009. Øvrige dage med mere end 1 trækkende var 19/9 3, 20/9 2 og ret sene 10/11 3. Sidstnævnte dato blev årets sidste obsdag.

DOFBasen:2011


2010:  Rød Glente  Milvus milvus  (4, 1091, 50)
Foråret gav 38 trækkende mellem 6/3 og 27/5. Totalen inkluderer trækforsøgende og vest/sydvest gående fugle. Et eksempel på det sidste var 1 trækkende SV 23/3 kl. 10:25 ved Slettebjerggård ved Ullerup Skov i Halsnæs (Michael Trasborg) og samme dag blev 2 set indtrækkende til VSV på Korshage 10:34 og 10:47 (JHC). Den sidste af fuglene blev også set fra Nørrevang 10:48 (LB). Bedste periode var ultimo marts - primo april, hvor 57,8 % af forårets trækkende blev set. Højeste dagstotal 14/4 4, og derudover var der 4 dage med 3 trækkende. Der blev ikke meldt om egentlige rastende fugle i foråret.
To sommerobservationer: 2/6 1 overflyvende Hovvig og 8/7 1 1k rastende over Annebjerg Skov, som vel i grunden er uden for vores område, men som mere end antyder, at vi har ynglefugle syd for os i Odsherred.
Første efterårsfugl blev set trækkende 10/8 og i alt blev 9 fugle set på træk frem til årets sidste observationsdag 2/10. 5 af disse trak ultimo september og 22/9 3 SV Hovvig var højeste dagstotal. Ud over de trækkende var der 1 - 2 overflyvende 6/9.

DOFBasen:2010


2009:  Rød Glente  Milvus milvus  (4, 983, 108)
Årets første blev 12/2 1 overflyvende Skansehage. Forårstræk blev set på hele 44 dage mellem 24/2 og 6/6. Der var ingen store dage, men en lang række med 1 - 2 fugle, hvilket i den sidste ende betød, at vi for andet år i træk kan melde om ny forårssæsonrekord. Til dette er der at bemærke, at i forbindelse med at Rød Glente efterhånden har en pæn ynglebestand i det vestsjællandske område, må man formode at en del strejfende yngre fugle herfra skjuler sig i vores trækmateriale. I alt blev det til 81 fugle, af disse var 9 trækforsøgende og 5 røg ”den forkerte vej” (SV). Bedste periode var helt klassisk ultimo marts – medio april, hvor 59 % af sæsonens fugle trak forbi. Dagstotaler over 3: 20/3 4, 26/3 4, 4/4 4, 8/4 4 og 19/4 5.
Kun ved 3 tilfælde i løbet af året ses regulært rastende fugle: 13/3 1 Hovvig og 26/3 1 Korshage og fra efteråret 19/8 1 Hovvig.
Efterårstrækkende blev set på 9 obsdage mellem 9/8 og 14/11 og totalen blev 28 (heraf 4 Ø), hvilket er et godt stykke over et gennemsnits efterår. En enkelt dag er afgørende for dette: 6/10 18 SV ! (LB, AF). Det er usædvanligt mange på vore breddegrader, og i øvrigt absolut Rørvigrekord for trækkende Glenter. Man må nok også i efteråret regne med, at der er nogle strejfende fugle i trækmaterialet. Både forår og efterår ses jo f.eks. en del fugle med ”forkert” trækretning.

DOFBasen:2009


2008:  Rød Glente  Milvus milvus  (4, 902, 90)
Rød Glente fortsætter sin fremgang bl. a. som forårstrækgæst ved Rørvig. I 2008 sattes ny sæsonrekord med 71 fugle (heraf 4 tf) på 28 obsdage mellem 16/2 og 28/5. En markant top indtraf ultimo marts / primo april med ca. halvdelen af fuglene (51 %), hvilket må siges at være nogenlunde normalt. Ingen decideret rastende fugle er rapporteret fra foråret.
Højeste dagstotaler på 5 og derover: 28/3 5, 30/3 9 og 2/5 6.
En enkelt out of season obs fra ultimo juli af en mod nordøst strejfende fugl: 27/7 1 NØ Rørvig By.
Efteråret gav 19 trækkende på 5 obsdage mellem 31/8 og 30/11 hvilket er over gennemsnittet. 2 gode dage primo oktober bidrog væsentligt til dette: 7/10 7 og 8/10 8.

DOFBasen:2008


2007:  Rød Glente  Milvus milvus  (4, 832, 78)
Året indledes med 2 obs. fra januar, hvilket hører til sjældenhederne: 2/1 1 SV efter rast Nørrevang og 24/1 1 rast Hovvig.
En total på 58 fugle (heraf 5 tf) set på 24 obsdage mellem 4/3 og 8/6 er en tangering af hidtil bedste forårstotal, som blev opnået i 2004. De bedste perioder var ultimo marts (i forbindelse med et pænt Musvågetræk) og medio - ultimo. april. I disse 3 perioder trak 74 % af forårets fugle forbi. Mere end 3 fugle blev set på følgende dage: 27/3 5, 30/3 4, 1/4 4, 13/4 6 og 14/4 5. Kun en enkelt er noteret som decideret rastende: 31/3 1 Nakke syd.
Efterårets fugle var alle trækkende og i alt 17 blev set på 7 obsdage mellem 7/9 og årets sidste obsdag 17/11. 2 dage blev der set mere end 1 fugl 24/9 6 og 4/10 6.

14-11-22 LB: Forårstotal ændret fra 54 til 58. 30/3 4, 13/4 4 ændret til 6. Årstotal ændret fra 70 til 78.

DOFBasen:2007


2006:  Rød Glente  Milvus milvus  (4, 794, 38)
30 fugle på 18 obsdage mellem 27/2 og 17/5 udgjorde en forårstotal lidt under de sidste 10 års gennemsnit (se tabel ?). Trækket foregik jævnt fordelt over hele perioden uden større dage. Eneste dag med mere end 2 var 24/3 2 Ø + 2 tf.
Hvis man ser bort fra sidste års rekord forekomst et ret normalt efterår med 8 fugle på 5 dage mellem 11/9 og 29/10. Flest blev set 11/9 med 4 fugle.

DOFBasen:2006


2005:  Rød Glente  Milvus milvus  (4, 692, 102)
De første fugle lod vente på sig. Først set fra 20/3, herefter set på 19 dage frem til 20/6 med i alt 52 fugle, hvoraf 4 tf og 2 SV. Det er næsten på højde med sidste års forårsrekord (54). Trækket toppede primo april, hvilket jo er helt klassisk. Næsten 56 % af fuglene blev set i denne periode, hvor dagsrekorden blev mere end fordoblet 1/4 med 15 fugle. Den hidtidige dagsrekord på 7 fugle blev sat i 2004. Her udover kun 3 dage med mere end 2: 3/4 6, 4/4 5 og 26/4 3.
Efteråret var talmæssigt på højde med forårstrækket, hvilket ikke er sket før. Mellem 18/8 og 9/12 ses i alt 50 fugle hvilket er en firdobling af den hidtidige højeste efterårssæson total. 92 % af fuglene blev set i perioden ultimo september - medio oktober. Der var flere pæne dage og efterårsdagsrekorden blev overgået i 3 tilfælde. Dage med over 2: 21/9 3, 23/9 4, 2/10 11, 7/10 8 samt 13/10 7. Årets sidste obs 9/12 1 NØ - SV Hovvig er også første decemberobs.

DOFBasen:2005


2004:  Rød Glente  Milvus milvus  (4, 632, 60)
Hidtil højeste antal set i foråret. På 25 obsdage 5/3 - 1/6 ses 54, heraf 4 SV og 2 tf. Den hidtige dagsrekord, der blev sat helt tilbage i 1977 og kun er tangeret en gang siden i 1996, blev slået med en fugl 4/4. Dage med mere end 2: 28/3 3, 3/4 3, 4/4 7, 19/4 5, 20/4 3 og 21/4 3.
Efteråret normalt. 5/9 2, 29/9 2 og 2/10 1 - ialt 5 V-SV. Årets eneste rastende blev også den sidste: 3/10 1 Korshage.

DOFBasen:2004


2003:  Rød Glente  Milvus milvus  (4, 590, 42)
Arten bliver stadig mere hyppig under forårstrækket i Rørvig - det er glædeligt, da det er en af de smukkeste rovfugle, der passerer forbi om foråret. Det er helt på linie med den udvikling, der er sket med den svenske ynglebestand og de deraf følgende meget store træktal hvert efterår ved bl.a. Stevns.
8/3 - 28/6 i alt 38 fugle. Dage med mere end 1 trk: 8/3 2, 14/3 2, 28/3 2, 29/3 2, 14/4 3, 16/4 3, 21/4 2, 5/5 3 og 18/5 3.
Foråret var over gennemsnittet og tæt på sæsonmax, der som bekendt er 44 fugle i 1996. Mest bemærkelsesværdigt i foråret var, at der ikke blev set fugle i de første 10 dage af april - det plejer ellers at være standard. Hele 42 % af forårets fugle passerede i marts.
Efterår: 17/8 1, 2/10 1, 17/10 1 og 26/10 1 i alt 4. Yderst beskedent.

DOFBasen:2003


2002:  Rød Glente  Milvus milvus  (4, 559, 31)
Ikke de store udskejelser. 28/3 - 22/5 i alt 28 fugle. Dage med flere fugle: 2/4 3, 4/4 4, 5/4 3, 9/4 3 og 21/5 3. Vi venter med andre ord stadig på det gennembrud, der har været i de østlige dele af Ø-riget. Godt nok er artens forekomst udenfor Skåne stadig yderst begrænset, men der er da østenvindsafdrift for stort set alle andre rovfugle arter.
Ifølge hjemmesiden skulle der endvidere have været følgende: 23/3 og 9/6 1. Burde have forøget forårstotalen med 2.
Efterårets 3 trækkende fugle kom 5/10, 24/10 og 2/11. Hvor stor en andel udgør de mon af en normal skrue ved Stevns eller Stigsnæs?

DOFBasen:2002


2001:  Rød Glente  Milvus milvus  (4, 517, 32)
1/1 1 rast Hovvig (EVR) er første vinterfund fra Rørvig.
En forårstotal på 20 - 22 ligger i underkanten af det forventede, men lidt bedre end så mange andre arter.: 17/3 1, 18/3 1, 31/3 4, 1/4 1 V, 3/4 4, 4/4 1 tf, 6/4 1, 7/4 1 - 3 tf, 10/4 1 V, 16/4 1, 28/4 1, 29/4 1 og 7/5 2.
Efteråret overraskede positivt med 11 trækkende fugle, og blev vores næstbedste: 19/8 1 tf, 20/8 3, 23/9 1, 26/9 1, 6/10 1, 7/10 1, 17/10 1, 18/10 1 og 21/10 1 Ø. Dagene med det store Musvågeryk medio oktober bidrog kun beskedent til totalen.

DOFBasen:2001


2000:  Rød Glente  Milvus milvus  (4, 488, 31)
Normal år med 27 forårsfugle, hvoraf påfaldende mange havde meget god tid, derfor kan gengangere ikke helt udelukkes: 23/3, 24/3, 29/3, 30/3 2, 2/4, 3/4, 7/4 2, 8/4, 9/4, 11/4 2, 16/4, 17/4 4 (3 V 11.00 Hovvig og 1 NØ 15.04 Dybesø) 18/4, 20/4 4, 22/4, 1/5 2, 5/5, 7/5 og 16/5 (JB, LB, PCC, JHC, KD, AF, EVR, HVR, KES, JS).
Kun to efterårsobs 27/8 1 Ø Hovvig og 1 trk Nakke Skov med en times mellemrum - kunne måske være samme fugl (LB).

DOFBasen:2000

14-11-22 LB: 7/4 1 ændret til 2, 20/4 3 ændret til 4.


1999:  Rød Glente  Milvus milvus  (4, 448, 40)
Første trækkende sås helt normalt 12/3 og sidste så sent som 8/6. I alt 20 obsdage gav 33 fugle som stabiliserer de senere års flotte fremgang for arten. Alle trækkende: 12/3 1, 13/3 1, 14/3 1, 15/3 1, 25/3 1, 26/3 2, 27/3 1, 29/3 1, 2/4 3, 3/4 5, 16/4 2, 20/4 1, 21/4 4, 23/4 2, 24/4 2, 28/4 1, 6/5 1, 18/5 1, 19/5 1 og 8/6 1.
Til almen misundelse kan oplyses, at fuglen 18/5 sås kredse sammen med Sort Stork!
Ligeud 25% på 2 dage primo april rammer gennemsnittet, men den ringe medio april med kun 6% ligger langt under gennemsnittets 23%.
6 trækkende fugle mellem 15/8 og 12/9: 15/8 1, 5/9 1, 11/9 2 og 12/9 2.
Årets eneste rastende fugl sås i efteråret 16/9 Hovvig.

DOFBasen:1999


1998:  Rød Glente  Milvus milvus  (4, 411, 37)
Med 28 fugle trækkende mellem 22/3 - 16/5, blev 1998 et år lige under gennemsnittet: 22/3 1, 24/3 3, 30/3 1, 5/4 3, 8/4 1, 9/4 5, 10/4 1, 12/4 3, 13/4 1, 15/4 1, 21/4 1, 22/4 1, 25/4 1, 26/4 3, 1/5 1 og 16/5 1.
Foråret bød også på 2 rastende fugle: 10/4 1 HV og 10/5 1 HV.
Efteråret bød på 6 trækkende og 1 rastende: 11/8 4 SV HV (heraf 2 1K fugle), 30/8 1 SV HV, 5/9 - 6/9 1 rst HV og til sidst en Rød Glente med „forårsfornemmelser“ 8/10 1 NØ KH.

DOFBasen:1998


1997:  Rød Glente  Milvus milvus  (4, 387, 24)
Fænologi: (27/2) 25/3 - 20/5 (5/6) og (2/8 - 22/10)
Fåtallig forårstrækgæst, meget sjælden efterårstrækgæst og uregelmæssig sommergæst.
Første nordtrækkende ses ultimo februar og sidste primo juni. Hovedtrækket starter ultimo marts og fortsætter til medio april, hvorefter det langsomt aftager. De største trækdage: 5/5 1977 6, 7/4 1996 6 og 5/4 1993 5. I de senere år spredte sommerobservationer af rastende fugle, og et enkelt ynglepar har været registreret ganske tæt ved halvøen. Kun to juli iagttagelser: 4/7 1976 1 og 2/7 1995 2.

Periodemæssig fordeling forår Rød Glente 1973 - 1996.

100 % = 340 Primo Medio Ultimo
Februar - - 1 %
Marts 1 % 6 % 14 %
April 25 % 23 % 9 %
Maj 9 % 8 % 3 %
Juni 1 % + -

Efterårstræk mellem primo august og ultimo oktober med en klar overvægt primo oktober. De største trækdage: 9/10 1994 5, 3/10 og 5/10 1996 4 samt 4/10 1980 3.
Arten har oplevet en markant fremgang, hvilket kan ses af, at der i 1990'erne alene er set 55% af den samlede total (se figur). Den svenske ynglebestand er igennem flere år vokset med 13 - 14 % om året. Hvis vi skulle have registreret en tilsvarende fremgang burde vores femårsgennemsnit stige med 90 % fra periode til periode. Vi ligger en del under denne værdi bortset fra den sidste periode. Forklaringen kan være, at det først er i de senere år, at Rød Glente har bredt sig i NV-Skåne og Halland.

Periodemæssig fordeling efterår Rød Glente 1973 - 1996.

N = 45 Primo Medio Ultimo
August 4 4 1
September 1 3 6
Oktober 19 4 3

Gennemsnitlige sæsontotaler og højeste sæsontotal i hver femårsperiode for henholdsvis forår / efterår.

Periode 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
Gennemsnit 5 / 0 8 / 1,2 12 / 1,4 16 / 1,2 32 / 6
Største total 11 / 0 12 / 5 16 / 3 24 / 2 46 / 12

1997: Den Røde Glente blev ramt af det generelt halvdårlige trækvejr primo og medio april, hvor arten normalt har sin hovedtrækperiode. I alt 21 fugle på forårstræk mellem 18/3 og 9/5:

18/3 2 25/3 2 27/3 2 10/4 2 20/4 1 27/4 3
19/3 1 26/3 1 9/4 2 17/4 1 26/4 3 9/5 1

Efteråret rimeligt med 3 fugle: 21/8 1, 20/9 1 og 8/11 1. Sidstnævnte er vores første novemberfugl.

DOFBasen:1997


1996:  Rød Glente  Milvus milvus  (4, 334, 47)
Arten udgjorde et af årets positive islæt og de senere års gode trend fortsætter. Ny flot rekord med 44 fugle mellem 19/3 og 2/5 - se figur 1.
Bedste perioder blev primo og medio april med henholdsvis 43% og 25%. Samme perioder for årene 1984 - 93 viser henholdsvis 25% og 22% (RF 94 - tabel 10). Til gengæld bestod årets majtræk kun af en enkelt fugl mod samlet 17% i 1984 - 93! Årsagen til dette ligger i en maj måned, som var præget af klamme vestlige vinde, hvilket erfaringsmæssigt betyder stærkt modereret træk.
Kun 2 obs af rast/tf fugle - heraf 1 15/4 i territorieflugt over Hovvig, men der er ingen forlydender om yngleforsøg fra randområderne.
Den traditionelle efterårsfugl: 17/8 1.

DOFBasen:1996


1995:  Rød Glente  Milvus milvus  (4, 296, 38)
Tillæg 1994: 27/5 1 og 20/8 1. Årstotalen herefter 39.
Forårstrækket bød på 26 fugle med en rimelig marts/april og skuffende kold vestensvinds maj. Første 15/3 og sidste 2/7 - noteret som 2 NØ-gående fugle, måske yngleparret fra Ulkerup Skov, som har afbrudt yngleforsøget. Se tabel 1.
Eneste sommerrast i Hovvig 27/6 med 1.
Efteråret bød på ny rekord med 12 fordelt på 6 dage: 10/9 1, 3/10 4, 5/10 4, 8/10 1, 15/10 1 og 22/10 1.

DOFBasen:1995


Rød Glente  Milvus milvus  

1994:
1993:
1992:
1991:
1990:
1989:
1988:
1987:
1986:
1985:
1984:
1983:
1982:
1981:
1980:
1979:
1978:
1977:
1976:
1975:
1974:
1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 132 48 32 2 4 10 1 236
Total 1 7 134 50 32 4 1 1 4 12 2 1 249
MaxRst 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nobs 1 6 87 36 20 6 2 4 4 8 4 1 179
Ndag 1 4 18 18 9 6 2 4 4 6 4 1 77
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··23

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 29 35 39 11 2 12 6 1 147
Total 12 32 39 39 16 1 2 12 6 3 162
MaxRst 1 1 2 4 1 1 4
Nobs 9 29 36 29 8 1 2 6 6 3 129
Ndag 5 15 14 13 7 1 2 4 5 3 69
Fænologi 20·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26 04··14

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 34 55 21 7 5 4 6 1 1 134
Total 1 39 60 21 8 6 4 7 1 1 148
MaxRst 1 2 2 1 1 1 2
Nobs 1 33 45 12 7 4 3 6 1 1 113
Ndag 1 17 18 8 5 4 2 4 1 1 61
Fænologi 29·· ···· ···· ···· ··19 05·· ···· ···· ···· ··13

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 22 110 12 6 3 4 1 159
Total 1 25 113 14 8 1 3 4 9 178
MaxRst 1 2 1 2 1 7 7
Nobs 1 20 81 13 4 2 2 4 3 130
Ndag 1 11 23 10 4 2 2 4 3 60
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28 23··29

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 73 95 36 1 2 6 6 220
Total 2 73 98 36 2 1 2 7 6 1 1 229
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 2 35 54 19 3 1 2 5 6 1 1 129
Ndag 2 16 21 15 3 1 2 4 4 1 1 70
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 25 23 13 2 1 8 1 1 77
Total 2 2 26 25 13 2 2 8 2 1 1 84
MaxRst 1 1 2 1 1 2 2
Nobs 2 2 17 12 9 2 2 3 1 1 1 52
Ndag 1 2 14 10 7 2 1 3 1 1 1 43
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ··14 11·· ···· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 73 31 36 3 3 1 3 152
Total 1 1 74 32 38 3 3 1 4 157
MaxRst 1 1 2 1 2
Nobs 1 1 34 25 17 3 1 1 4 87
Ndag 1 1 16 12 10 3 1 1 3 48
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··16

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 61 34 2 1 1 6 106
Total 1 62 35 2 1 1 6 1 109
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 26 15 2 1 1 3 1 50
Ndag 1 14 10 1 1 1 3 1 32
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ··05 22·· ··28 20

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 35 35 6 1 1 7 87
Total 2 37 39 7 1 1 7 94
MaxRst 1 4 1 4
Nobs 2 28 21 7 1 1 5 65
Ndag 2 14 14 5 1 1 5 42
Fænologi 24·· ···· ···· ··22 01·· ···· ··14

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 45 70 12 1 2 5 2 138
Total 1 45 73 14 1 2 5 2 143
MaxRst 1 3 1 1 3
Nobs 1 27 41 10 2 2 3 2 88
Ndag 1 20 14 8 2 2 3 2 52
Fænologi 27·· ···· ···· ···· ··08 25·· ···· ··02

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 35 36 19 1 2 3 7 1 105
Total 1 35 37 20 1 2 3 8 1 1 109
MaxRst 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 20 24 13 1 2 2 5 1 1 70
Ndag 1 14 19 9 1 2 2 4 1 1 54
Fænologi 20·· ···· ···· ··25 03·· ···· ···· ···· ···· ··26

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 27 29 6 2 18 2 3 87
Total 1 27 32 6 1 3 18 2 3 93
MaxRst 1 1 3 2 1 1 3
Nobs 1 23 23 8 1 3 5 2 1 67
Ndag 1 15 18 5 1 3 5 2 1 51
Fænologi 01 07·· ···· ···· ··08 03·· ···· ···· ··10

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 20 15 5 2 5 2 49
Total 20 16 5 1 1 2 6 2 53
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 19 12 4 1 1 2 4 1 44
Ndag 11 8 4 1 1 2 4 1 32
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··02

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 36 35 8 1 6 4 18 1 110
Total 2 37 35 8 1 6 4 18 1 112
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 35 33 7 1 5 3 2 1 89
Ndag 2 18 18 7 1 5 3 2 1 57
Fænologi 12·· ···· ···· ···· ··06 09·· ···· ···· ··14

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 35 22 10 1 1 1 15 2 88
Total 1 35 22 10 1 1 1 15 3 89
MaxRst 1 1
Nobs 1 28 21 9 1 1 1 2 2 66
Ndag 1 11 11 5 1 1 1 2 1 34
Fænologi 16·· ···· ···· ··28 27·· ···· ···· ···· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 18 35 3 1 8 8 1 75
Total 2 18 36 4 1 8 9 1 79
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 2 14 30 4 1 7 7 1 66
Ndag 2 8 11 4 1 3 3 1 33
Fænologi 02··24 04·· ···· ···· ··08 07·· ···· ··17

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 12 13 4 5 2 37
Total 1 12 13 4 5 2 37
MaxRst 1 1
Nobs 1 11 13 4 3 2 34
Ndag 1 5 6 4 2 2 20
Fænologi 27·· ···· ···· ··17 11·· ··22

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 36 3 1 3 10 37 2 99
Total 7 36 3 1 3 10 39 2 101
MaxRst 2 2
Nobs 7 24 3 1 2 9 26 2 74
Ndag 5 10 2 1 2 4 10 1 35
Fænologi 20·· ···· ···· ··20 18·· ···· ··29 09

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 12 38 3 1 4 1 60
Total 1 12 38 3 1 4 2 61
MaxRst 1 1
Nobs 1 11 32 3 1 4 2 54
Ndag 1 7 14 3 1 2 2 30
Fænologi 29·· ···· ···· ···· ··01 05·· ··03

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 17 6 1 3 3 3 48
Total 15 17 6 2 1 3 3 3 50
MaxRst 1 1 1
Nobs 12 15 7 4 1 3 1 3 46
Ndag 11 10 3 3 1 3 1 3 35
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 20 6 2 1 31
Total 2 20 6 2 2 32
MaxRst 1 1
Nobs 2 20 6 2 2 32
Ndag 2 11 4 2 1 20
Fænologi 28·· ···· ··22 05·· ··02

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 12 2 4 2 5 31
Total 1 6 12 2 4 2 5 32
MaxRst 1 1
Nobs 1 6 11 1 2 2 5 28
Ndag 1 3 8 1 2 2 5 22
Fænologi 01 17·· ···· ··07 19·· ···· ··21

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 19 5 1 30
Total 5 19 5 1 30
MaxRst
Nobs 5 14 5 1 25
Ndag 4 11 4 1 20
Fænologi 23·· ···· ··16 27art/02390.txt · Sidst ændret: 2023/10/20 16:05 af lb