Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:02900

Rovfugle

Fjeldvåge Buteo lagopus eu02900

Status


2010 - 2019: Vinter: Sjælden Forår: Ret almindelig Sommer: Tilfældig Efterår: Fåtallig

Fotos


Fjeldvaage

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Fjeldvåge  Buteo lagopus  

DOFBasen:2024


2023:  Fjeldvåge  Buteo lagopus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 51 13 3 68
Total 1 52 15 4 2 2 76
MaxRst 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 23 8 2 2 2 38
Ndag 1 14 6 2 2 2 27
Fænologi 16·· ···· ··11 10·· ···· ··09

2022:  Fjeldvåge  Buteo lagopus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 91 20 12 124
Total 1 91 20 13 1 1 127
MaxRst 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 36 15 8 1 6 67
Ndag 1 4 7 8 1 6 27
Fænologi 21·· ···· ··23 09·· ···· ··27

2021:  Fjeldvåge  Buteo lagopus  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 3 9 1 1 24
Total 11 3 9 2 1 26
MaxRst 1 1 1
Nobs 10 3 7 3 1 24
Ndag 6 2 4 2 1 15
Fænologi 16.. ..02 13.. …. ..19

2020:  Fjeldvåge  Buteo lagopus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 28 1 1 1 1 34
Total 2 28 1 1 1 1 34
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 3 23 1 2 1 1 1 32
Ndag 2 10 1 1 1 1 1 17
Fænologi 18.. …. ..10 28.. …. …. ..13

2019:  Fjeldvåge  Buteo lagopus (16001 / 1160)

Forårstræk: 11/3 - 19/5 i alt 367, flest 5/4 77 – I alt 27 observationsdage.
Efterårstræk: 15/11 1 var den eneste.

18/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 363 3 1 369
Total 2 364 4 2 2 374
MaxRst 1 1 2 1 2
Nobs 2 87 4 1 2 96
Ndag 1 23 3 1 2 30
Fænologi 11.. …. ..19 05.. ..15

2018:  Fjeldvåge  Buteo lagopus  (15747 / 1129)
Foråret reddedes af godt trækvejr midt i april, og gav lidt overraskende, artens nuværende status taget i betragtning, den bedste trækdag siden 1998.
Blot en enkelt vinterrastobs 7/1 1 Hovvig.
Forårstotal 254 set på 19 obsdage mellem 4/3 og 29/5. I april først en mindre trækbølge 7/4 - 8/4 og i årets bedste periode medio april med 189 trækkende sås næste lidt større bølge i dagene 12/4 – 14/4. Et lille ryk af ungfugle bemærkedes 8/5 – 10/5. Dage med over 10 trækkende: 7/4 20, 8/4 15, 12/4 35, 13/4 99 og 14/4 48. Bedste dag i maj 10/5 5 2k Ø Korshage. Enkelte rastede under trækket i april: 8/4 1 Nørrevang, 14/4 1 Dybesø, 15/4 og 20/4 1 Hovvig samt 30/4 1 Korshage.
Første og tidlige efterårstrækkende fugl blev set allerede 3/9, samme dag også en set Klarskov. Herefter blot 1 yderligere fugl i september 29/9, 28 medio oktober og en efternøler i november, som gør at efterårstotalen lander på 31. Det er en ret normal efterårstotal for Rørvigområdet. En enkelt rimelig dag fortjener at blive nævnt 11/10 23 SV Nørrevang. Årets absolut sidste blev 23/11 1 1k rastende Kysten ved Sandflugtsplantagen.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 229 14 2 28 1 278
Total 1 4 232 14 2 29 2 284
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 1 4 34 8 2 6 2 57
Ndag 1 3 14 5 2 4 2 31
Fænologi 07 04.. …. ..29 03.. …. ..23

2017:  Fjeldvåge  Buteo lagopus (15701 / 1118) 
Yderst fåtallig. Kun 46 set på forårstrækket.
Vinteriagtagelser i første halvår: 25/1 og 11/2 1 Hovvig. Forårstræk set på 14 obsdage mellem 26/3 og 18/5. Apriltrækket af gamle fugle svigtede nok af vejrmæssige årsager og flest 32 blev set i maj. Kun 1 2k blev bestemt. Blot to dage med over 5: 30/4 6 og 1/5 16.
Det ser lidt dystert ud for denne art, som virkelig er inde i en deroute. Arten er gået markant tilbage som overvintrende i Danmark, og der er gået koks i gnaver cyklus i Lapland, hvilket jo for en udpræget gnaver specialist som Fjeldvåge er katastrofalt. 2017 var et yderst ringe yngleår så prognosen for forårstrækket 2018, ser ikke for god ud.
I efteråret blev set 11 trækkende på 10 obsdage mellem 2/9 og 21/11. Lidt rastobservationer fra efteråret. Først 23/10 1 Dybesø og derefter fra 7/11 en rastende og fouragerende på lokaliteterne Nørrevang, Søndervang og Hovvig. Den blev sidst set 22/12.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 11 32 5 2 4 57
Total 1 1 3 12 33 5 3 7 20 85
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 1 3 7 13 5 3 7 20 60
Ndag 1 1 2 6 7 5 3 5 13 43
Fænologi 25.. …. …. …. ..18 02.. …. …. ..22

2016:  Fjeldvåge  Buteo lagopus (15546 / 1116)  
Er nede på et lavt niveau med et forårstræk et godt stykke under middel.
Tre observationer fra vintermånederne: 8/1 1 Moseby, 7/2 1 2k Plantagen og 16/2 1 Hovvig.
Forårstrækket var bedre end i 2015, men var et stykke under gennemsnittet for både de ti seneste år og for alle årene siden 1973. I alt blev set 155 trækkende på 31 obsdage mellem 9/3 og 31/5. De gamle fugles træk var skuffende, og havde det ikke været for et rimeligt træk af især 2k fugle i den vejrmæssigt gode periode i første del af maj oven på det gode gnaver år 2015, havde året nærmest været en katastrofe. Eneste dage med over 10 fugle i april var beskedne 11/4 11 og 29/4 11. Senere i maj, da ungfuglene for alvor dukkede op, var der tre dage med over 10 trækkende: 7/5 42 (højeste dagstotal i maj i ti år), 8/5 14 og 11/5 16. 55 af årets fugle blev bestemt til 2k, heraf blev de 52 set i maj.
Utroligt få i andet halvår. Alle nævnes. Først de rastende: 29/9 1 Hovvig, 4/10 1 og 5/11 1 Korshage.
Kun 2 trækkende 25/9 1 og 20/11 1. Der blev også set få trækkende ved de mere østligt beliggende gode efterårstræklokaliteter Falsterbo, Stevns og Gedser.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 43 107 1 1 157
Total 1 2 5 44 107 2 1 2 164
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 2 5 27 31 2 1 2 71
Ndag 1 2 5 16 11 2 1 2 40
Fænologi 08.. …. …. …. ..31 25.. …. ..20

2015:  Fjeldvåge  Buteo lagopus (15488 / 1077) 
Meget svagt forårstræk, men efterårstræk på gennemsnitsniveau.
Fra vintermånederne januar og februar kun en obs 17/2 1 rastende Nakke Kær. Senere i marts – april disse få rastende: 13/3 1 Hovvig, 23/3 og 3/4 1 Slettermosegård.
Forårstrækket bar præg af det for Rørvig overvejende dårlige trækvejr i april – maj. Totalen blev meget lav. Blot 58 blev set på 17 obsdage mellem 13/3 og 11/5. Hvilket blot svarer til 28,2 % af gennemsnittet for de ti senest foregående år. Kun en enkelt dag kunne dagstotalen snige sig op over 10 fugle: 11/4 13.
Efterårssæsonens i alt 39 trækkende blev set på 9 obsdage mellem 3/10 og 14/11. Et resultat meget tæt på gennemsnittet for de seneste 10 år og lidt over gennemsnittet for alle årene. Et ryk ultimo oktober reddede efteråret. Her blev set 28 trækkende, hvilket udgør 71,8 % af totalen. To dage med over 10 trækkende nævnes her: 27/10 13 og 28/10 12.
Fra primo oktober og frem blev der set en del rastende fugle. På Korshage op til 2 mellem 9/10 og 31/10 og i Hovvig sås 1 fugl på 8 obsdage mellem 30/10 og 23/11. Årets sidste obsdage for arten blev 1/12 1 rast Korshage og 7/12, hvor en overflyvende fugl blev set ved Hovvig.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 33 14 38 1 97
Total 1 13 36 14 45 7 2 118
MaxRst 1 1 1 2 1 1 2
Nobs 1 9 23 4 15 7 2 61
Ndag 1 5 11 4 12 7 2 42
Fænologi 17.. …. …. ..11 03.. …. ..07

2014:  Fjeldvåge  Buteo lagopus (15190 / 1068) 
Ingen overvintrende, men bedste forårstræk siden 2009.
Mellem 28/3 og 27/4 blev set 298 trækkende på 15 dage. Det er en høj total nu om stunder, som ligger et godt stykke over gennemsnitstotalen på 197 for de senest foregående ti år. Det er også lidt uventet efter som Falsterbo i efteråret 2013 havde en sæson langt under middel, forårsaget af en dårlig gnaversæson 2012 – 2013, som malende beskrives som ”ussel” af Niels Kjellén i ”Fåglar i Skåne 2013”. Formodentlig skal årsagen til det fine træk findes i positive vejrfaktorer på det rigtige tidspunkt. Der bemærkedes to trækbølger den første 2/4 – 4/4 og den anden 20/4 – 22/4. På fem dage nåede dagstotalen op over 25: 2/4 36, 3/4 32, 4/4 51, 20/4 31 og 21/4 80.
Der var 3 observationer af rastende Fjeldvåger i foråret alle fra Nørrevang 27/3, 5/4 og 6/5 1.
Mellem 29/9 og 18/11 blev set 9 trækkende fugle heraf 4 1k. Eneste dag med mere end 1 fugl var 28/10 2.
Fra Korshage er der tre observationer af rastende fugle i efteråret: 12/9 1 ad ♂, 10/11 1 og 13/11 1.
Der ud over var der disse: 30/11 1 Søndervang, 6/12 1 Hovvig og årets sidste 26/12 1 Skredbjerg.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 295 1 5 3 307
Total 4 298 1 2 5 6 2 318
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 4 105 1 2 5 6 2 125
Ndag 3 14 1 2 4 6 2 32
Fænologi 27.. …. ..06 12.. …. …. ..26

2013:  Fjeldvåge  Buteo lagopus  [15074 / 1047] 
Bestanden skrumper og 116 forårstrækkende Fjeldvåger er få fugle.
Eneste obs i januar - februar var en overflyvende fugl på Korshage 21/2. Trækket startede 31/3 med den første adulte fugl og frem til 19/5 blev i alt set blot 116 fugle på 22 obsdage. Det er en meget lav forårstotal. Tidsmæssigt forløb trækket helt normalt med gamle fugle medio – ultimo april og lidt ungfugle primo - medio maj. Største dagstotal og eneste dage med over 10 under de gamle fugles træk blev 21/4 15 og 22/4 22 og tilsvarende under ungfugletrækket 8/5 13 2k.
Ganske få rastobservationer: Forår 16/3 – 17/3 1 Hovvig og 3/5 1 2k Korshage og efterår 2/10 1 Korshage og 18/11 1 1k Hovvig.
21 fugle blev der set på efterårstræk på 11 dage mellem 25/9 og 20/11. 2/10, 12/10 og 16/10 blev set 3 trækkende, hvilket var de største dagscifre.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 75 40 4 15 2 137
Total 1 3 75 42 4 17 3 145
MaxRst 1 1 1 1 1 1
N 1 3 24 15 2 9 3 57
Fænologi 21.. …. …. ..19 25.. …. ..20

2012:  Fjeldvåge  Buteo lagopus  (14790 / 1032)
Eneste vinterobs var 7/2 – 9/2 1 2k rastende i Hovvig. Øvrige rastende/overflyvende i første halvår: 3/3 1, 15/4 1 og 25/4 2 Hovvig.
Forårstrækket var det bedste siden 2005. Totalen blev på 284 set på 29 trækdage mellem 16/3 og 25/5. Det er et resultat over gennemsnittet for de seneste ti år. Ved Falsterbo havde man i efteråret 2011 for andet år i træk sæsonrekord efter en god gnaversæson, men dette slog altså ikke fuldt igennem på forårstrækket i 2012 ved Rørvig, mest fordi de gamle fugles træk i april ikke var særlig stort. Der er i materialet en tydelig indikation på, at der blev produceret mange Fjeldvågeunger i 2011. En større andel end vi har set længe (43 %), blev set i ungfuglenes trækperiode i maj og en del fugle blev også med sikkerhed bestemt til 2k fugle. En enkelt dag primo maj blev det vurderet, at 90 % var 2k fugle. Dage med mindst 15 trækkende: 19/4 48, 21/4 20, 24/4 18, 1/5 37, 2/5 26 og 3/5 16.
Langtidsudviklingen i femårsgennemsnittene af forårstrækket viser en støt og rolig faldende tendens siden sidst i 80’erne og først i 90’erne se tabel 1.
Mellem 24/9 og 23/11 blev der på 9 dage set i alt 15 trækkende. Heraf blev lidt over halvdelen - 8 set midt i oktober. Eneste derudover var 19/10 1 overflyvende Hovvig.

DOFBasen:2012


2011:  Fjeldvåge  Buteo lagopus  (14658 / 949)
2 vinterobservationer af overflyvende fugle : 11/1 1 Søndervang og 2/2 1 Rørvig.
Forårstræk blev set på 23 dage mellem 5/3 og 6/6. Lidt usædvanligt trak 3 allerede primo marts. Ellers helt klassisk kulmination i perioden medio april – primo maj, hvor 90 % af forårets trækkende fugle passerede området. Efter 11/5 kun en enkelt sen trækker primo juni. Totalen endte på 130 fugle. Det er absolut ikke særlig mange i forhold til før i tiden, og det er også klart under gennemsnittet for de seneste 10 år. Det er dog trods alt bedre end det meget dårlige forår i 2010, og man kan håbe, at bunden da blev nået.
Dage med over 10 trækkende: 19/4 30, 20/4 18, 8/5 13 og 9/5 15.
83 blev set på efterårstrækket på 11 dage mellem 29/9 og 10/11. Det er det andet gode efterår i træk og resultatet ligger klart over 10 årsgennemsnittet. Det er endvidere den tredje højeste efterårstotal ved Rørvig siden rapportens start i 1973. Som nævnt under Blå Kærhøg var det en god ynglesæson for første gang i mange år for gnaver-specialisterne, og efterårstrækket ved Falsterbo var i 2011 for andet år i træk det hidtil bedste, siden den seneste række af systematiske observationer startede på lokaliteten i 1973. Totalen ved Falsterbo lød på 2380 (kilde Falsterbo Web). Vi kan jo håbe at denne positive tendens også slår igennem ved Rørvig, og at vi vel og mærke også får den rigtige vejrsituation på det rette tidspunkt.
75 % af efterårets trækkende blev set i perioden medio – ultimo oktober, hvilket er helt normalt.
Dage med over 10 trækkende i efteråret: 9/10 12, 16/10 24, 23/10 12 og 25/10 11.
Rastende fugle blev i andet halvår set som følger: 21/10 1 Hovvig, 22/10 3 Korshage og 5/11 samt 21/11 1 Hovvig.

DOFBasen:2011


2010:  Fjeldvåge  Buteo lagopus  (14611 / 842)
I den iskolde januar blev en enkelt fugl set rastende 23/1 1 Nykøbing Lyng. Først 27/2 dukkede næste fugl op i Hovvig og den blev set regelmæssigt rastende på lokaliteten frem til 18/3. Herefter ingen rastende.
Miserabelt forår. Det kunne kun blive til 47 trækkende, som fordelte sig på 10 dage mellem 26/3 og 26/4. Det er det næstdårligste forår i rapportens historie, kun det første år i 1973 var totalen lavere (37). Højeste dagstotal og eneste over 10 var 14/4 15. 87 % trak i perioden primo - medio april. Så de der trods alt kom, kom til nogenlunde normal tid. Der er godt nok langt op til tidligere tiders meritter. I en periode var Fjeldvåge jo nærmest en af områdets paradearter. De efterhånden flere års dårligt træk, skyldes ikke kun forkert vind og vejr, men også må tilskrives dårlig ynglesucces i Skandinavien som gør, at arten nu er nede på et meget lavt niveau.
Måske er der håb forude. Et rekord stort efterårstræk kunne opleves medio oktober ved Falsterbo/Stevns, og en udløber af denne trækbølge kunne mærkes helt oppe på vore breddegrader. Det blev til både ny dags- og sæsonrekord. Mellem 22/9 og 8/11 trak 107 fugle forbi. Disse fordelte sig på 9 dage og en enkelt af disse var i særklasse den bedste 15/10 88 SV. Ellers var 13/10 8 og 14/10 3 de eneste dage med over 2 fugle. Det bliver spændende at se om de mange Fjeldvåger i efteråret 2010, bare var en tilfældig forskydning af trækket mod vest, eller om der virkelig er bedre tider på vej.
Ud over de ovenfor nævnte trækkende var der i andet halvår blot 2 decemberobs. Den ene blev set rastende i Hovvig 7/12, og den anden blev set fra Nykøbing Havn 19/12.

DOFBasen:2010


2009:  Fjeldvåge  Buteo lagopus  (14361 / 820)
En 2k Fjeldvåge overvintrede i Hovvig. Senere medio marts rapporteredes 1 ad fugl og sidste rastobs i området er fra 2/5. Fra Korshage er der regelmæssigt set rastende Fjeldvåger i perioden 21/3 – 16/4. De fleste dage var der blot en enkelt ret trofast 2k fugl, men 16/4 var der 2. En efternøler ses rastende 18/5 og den blev forårets sidste fugl.
Forårstrækket var som det har været i en årrække ret beskedent. Det ligger talmæssigt ligesom de foregående år ret tæt på 10 årsgennemsnittet. Selv om det jo er en art, der normalt veksler en del i antal fra år til år i forbindelse med varierende tilgang af smågnavere på ynglepladserne mod nord, er det forhåbentlig et udtryk for en vis stabilisering om end på lavt niveau i forhold til tidligere. Resultatet i 2009 blev 250 (heraf 3 tf) set på 33 obsdage mellem 12/3 og 17/5 og trækket rullede jævnt der ud af, især i den traditionelle periode medio – ultimo april, hvor 88 % af forårets fugle trak forbi. Dagstotalerne var små, men som for mange af de øvrige rovfuglearter var den nærmest kontinuerlige dækning i april måned årsag til, at totalen ikke blev helt til grin. Dage med over 10 trækkende: 11/4 33, 12/4 38, 13/4 18, 15/4 18, 16/4 19, 21/4 22, 25/4 17 og 27/4 11.
Efterårstrækket var også meget tæt på 10 årsgennemsnittet med 22 trækkende set på 10 obsdage mellem 30/9 og 15/11. Eneste dag med over 2 fugle var 6/10, hvor 11 Fjeldvåger røg med i slipstrømmen af et godt musvågetræk. En enkelt rastobs 19/12 1 1k Hovvig afsluttede året.

DOFBasen:2009


2008:  Fjeldvåge  Buteo lagopus  (14118 / 785)
Ingen overvintrende i Hovvig, men mellem 4/3 og 13/4 blev en enkelt fugl set ved fire lejligheder.
På 30 obsdage mellem 10/3 (ret tidligt) og 1/6 blev der registreret Fjeldvåger på forårstræk. I alt blev det til 243 fugle, hvilket er en relativt lav total og noget under 10 års gennemsnittet. Hovedparten ca. 85% trak medio – ultimo april, hvilket er lige efter bogen. Ingen bemærkelsesværdige trækdage. Kun disse med over 10 fugle: 18/4 24, 19/4 36, 20/4 27, 21/4 34, 22/4 21, 24/4 11, 30/4 15 og 2/5 12.
Første 2k fugl bestemmes 21/4.
Under trækket ses af og til nogle fugle, der giver sig til raste. I 2008 var der disse 3 rapporter: 28/3 1 og 12/4 1 Nørrevang samt 21/4 2 Korshage.
En tidlig efterårstrækkende 31/8 bliver efterårets første fugl. Herefter skal vi frem til det mere normale tidspunkt primo oktober for at finde de næste. I alt blev det til 35 trækkende set på 11 obsdage frem til 1/11. Det er faktisk fint set med de lokale briller på. Bedste dage blev 8/10 12 og 29/10 5.
17/11 blev første obsdag for en rastende Fjeldvåge, som havde tænkt sig at overvintre i Hovvig.
Øvrige rastobs fra andet halvår begrænser sig til 1/11 1 Korshage og 8/11 1 (nok en og samme fugl) set både ved Rørvig By og ved Skredbjerg.

DOFBasen:2008


2007:  Fjeldvåge  Buteo lagopus  (13976 / 712)
3 obs fra Januar - Februar 20/1 1 og 4/2 1 Hovvig og 25/2 1 Rørvig Lyng ingen rastobs fra forårstrækperioden.
Med kun 142 Fjeldvåger på forårstræk er arten nede i en bølgedal. I alt blev der set trækkende Fjeldvåger på 16 obsdage mellem 24/3 og 3/5. Kulminationen indtraf helt traditionelt medio april, hvor ca. 75 % af forårets fugle blev set. De 3 dage, hvor der trak 10 fugle og derover, faldt også i denne periode: 14/4 29, 15/4 54 og 16/4 10. Kun 2 2k fugle blev bestemt.
Hvis foråret var dårligt var efteråret desto mere opmuntrende. Næst højeste total gennem tiderne - 73, blev set på 12 obsdage mellem 4/10 og 4/11. Kulmination primo - medio oktober med 90 % af totalen i denne periode. 1k fuglene udgjorde 60 %, så måske er der håb om et bedre forårstræk i 2008, hvis vind og vejr ellers vil.
I Hovvig set rastende ved flere tilfælde mellem 12/9 og 24/11. Bortset fra 22/10 2, kun 1 fugl pr. dag. Øvrige rastobs: 7/10 1 Søndervang og årets sidste obs 22/12 1 Nakke syd.

DOFBasen:2007


2006:  Fjeldvåge  Buteo lagopus  (13736 / 710)
Eneste rastobs i første halvår er 5/2 og 13/3 1 Hovvig. Forårstrækket blev reddet af østenvindsperioden ult. april - pri. maj (se tabel 2), men ligger alligevel under gennemsnittet for de sidste 10 år, og er fortsat på et meget lavt niveau. 12/3 - 9/5 i alt 238 trækkende på 18 obsdage. Der var 6 dage med over 10 fugle: 22/4 31, 26/4 17, 3/5 22, 4/5 34, 5/5 65 og 6/5 11. Blandt de aldersbestemte dominerede 2k fuglene. Et par eksempler - 22/4 blev 2 ad han og 18 2k bestemt og 5/5 vurderedes 90 % at være 2k.
Rørvig er ikke kendt for at være et godt efterårssted for Fjeldvåger. Det blev bekræftet i 2006, hvor resultatet var yderst magert. Kun en trækobs 11/10 2 SV Hovvig og ellers blot disse obsdage med 1 rastende i november: 20/11, 23/11, 25/11, 26/11 og 27/11 1. Det drejer sig muligvis om en og samme fugl alle fem dage.

DOFBasen:2006


2005:  Fjeldvåge  Buteo lagopus  (13426 / 675)
Ved 2 tilfælde ses vinterrast i februar af en enkelt fugl i Hovvig. Forårstotalen som blev på 310 fugle fordelt på 27 dage mellem 21/3 og 20/5 ligger kun lidt under gennemsnittet for de senere år. Kulmination medio - ultimo april (80 % af totalen). To trækbølger bemærkes og afspejles i de fire obsdage der er med 20 trækkende og derover: 15/4 20, 16/4 47, 26/4 54 og 27/4 48. 15/4 -16/4 adulte/subadulte og 26/4 -27/4 2k fugle. Der er altså trods artens nuværende dårlige status i Lapland, stadig nogle unge Fjeldvåger, der kommer forbi Rørvig.
Mellem 23/9 og 29/10 blev i alt set 35 efterårstrækkende, hvilket er over de senere års gennemsnit. Det skal nok mest tages, som et udtryk for god dækning i efterårsmånederne. I Hovvig set rastende mellem 23/9 og 30/11 med max. 2 pr. dag. Derudover af rastende 22/10 1 hun Nakkehage og 7/12 1 1k Ringholm.

DOFBasen:2005


2004:  Fjeldvåge  Buteo lagopus  (13219 / 663)
1 fugl ses ved 3 lejligheder i januar/februar i Hovvig. Forårstrækket fortsat på lavt niveau. I alt blev det til 207 trækkende mellem 30/3 og 2/5. Totalen er ikke højere end, hvad der tidligere kom på en god dag, og så var det endda godt Rørvig-rovfugletrækvejr i de gamle fugles trækperiode. Dage med over 10: 2/4 18, 3/4 66, 18/4 17, 19/4 14 og 29/4 15.
Fjeldvågen er gået tilbage i Lapland, hvilket også kan spores i vores materiale, når man ser på udviklingen i femårsgennemsnitstotalerne for forårstrækket (se tabel ?). Tilbagegangen fra 1988-1992 og til 1998-2002 er på ca. 51 %. Og nedgangen fra 1993-1997 og til 1998-2002 er på ca. 21 %. En endnu tydeligere nedgang ses i efterårstotalerne fra Stevns som sidst i firserne (1985-1989) lå på gennemsnitlig 780 fugle, og til begyndelsen af dette århundrede (2000 - 2004), hvor gennemsnittotalen ligger på 191. En procentvis tilbagegang på hele 75 %. Et andet tegn på, at det ikke går helt godt for arten ,er, at ungfugle trækket i maj, (bortset fra 2002), stort set har været en mangelvare i de senere år. Det er jo gnaver tilgangen på ynglepladserne, der er med til at bestemme antallet af ungfugle, og det er nok her skoen trykker.
Fra 20/10 og til 24/11 blev 12 set nedtrækkende, flest 2/11 5. Herudover kun enkelte rastende i Hovvig og ved Søndervang med. okt - pri. nov.

DOFBasen:2004


2003:  Fjeldvåge  Buteo lagopus  (12867 / 657)
Sidste efterår gav kun et meget begrænset antal sydgående Fjeldvåger, så det var spændende at se, hvordan foråret 2003 artede sig. Forårstrækket forløb som vanligt 22/3 - 1/6 og gav 352 fugle. Et år på det jævne, men med baggrund i de få fugle sidste efterår, er resultatet vel ikke så ringe endda. Dage med over 20: 15/4 69, 16/4 80, 20/4 40, 21/4 87 og 24/4 22. Især bemærkes det helt udeblevne majtræk af 2k ungfugle - altså var det de adulte fugle, der helt bar forårets høst.
Efterår: 21/9 - 9/11 i alt 6.
Vinterrastende / overvintrende fugle ses nu og da i Hovvig. Enkelte iagttagelser i perioderne 6/1 - 23/1 og igen 4/10 - 9/11.

DOFBasen:2003


2002:  Fjeldvåge  Buteo lagopus  (12396 / 640)
Endelig går det den rigtige vej, men sidste gode år var 1998, så hvis de cykliske svingninger ellers passer, var dette toppen. Forårstrækket forløb 15/3 - 5/6 2 og gav 471 fugle. Dage med over 20: 3/4 41, 4/4 75, 8/4 41, 9/5 63, 10/5 38 og 11/5 65, som vanlig en del rastende i trækperioden.
Ifølge hjemmesiden skulle der endvidere have været følgende: 3/4 42, 6/4 7 og 10/4 28. Burde have forøget forårstotalen med mindst 17.
Efterårets lidet imponerende 17 fugle er muligvis, hvad vi kan forvente os nu om dage. Yderdatoer 6/8 og 3/11 5 - 2/11 ligeledes 5 fugle.
Ifølge hjemmesiden skulle der endvidere have været følgende: 20/10 1. Burde have forøget efterårstotalen med 1.
Er der optræk til overvintringsforsøg: 24/11 1 rast Korshage og 7/12 1 rast Hovvig.

DOFBasen:2002


2001:  Fjeldvåge  Buteo lagopus  (12328 / 620)
En enkelt vinterobs: 17/2 1 rast Hovvig.
Ak ak ak. Sidste år overhalede Rørhøgen, og nu er Fiskeørnen også gået forbi. Blot 68 Fjeldvåger registreret 6/3 - 8/5. Dage med mindst 10 fugle: 21/4 23.
Efteråret oppede sig noget med 20 trækkende fugle 6/10 - 8/12. Dage med “flere” fugle: 6/10 2, 17/10 5 og 24/10 7.
Også en bundskraber for rastende fugle: 29/9 1 juv Hovvig, 21/10 2 Nørrevang, 30/11 og 24/12 1 Hovvig.
Lidt af deruten skyldes “dårlig” indrapportering - det er ved at være en “klokkeslet” art. Præcise tider burde kunne have produceret op mod en lille snes fugle mere.

DOFBasen:2001


2000:  Fjeldvåge  Buteo lagopus  (12128)
Rastende fugl i Hovvig/Nakke Skov området 15/2 - 27/4.
Foråret gav lige netop 200 mellem 30/3 og 9/5 - dermed mere fåtallig end Rørhøg! Dage med mindst ti fugle: 4/4 10, 17/4 30, 20/4 18, 21/4 19, 22/4 11, 29/4 37, 30/4 10 og 2/5 11.
Den gode efterårsdækning, der bl.a. gav rekord til ovennævnte fætter, havde desværre ingen effekt på denne art. Efterårets 4 fugle fordelte sig med 2 på hver af dagene 21/10 og 23/10. Også blot 4 obs af rastende fugle: 21/10, 11/11 og 26/11 2 alle Hovvig samt 9/12 Nakke Skov. En af de få rovfuglearter, der virkelig kæmper i bunden af en bølgedal.

DOFBasen:2000


1999:  Fjeldvåge  Buteo lagopus  (11945)
Vinterrast er hurtigt overstået: 2/1 1 Hovvig.
Det blev kun til den næstlaveste forårstotal i de sidste 5 år og betydeligt under gennemsnittet. På i alt 23 obsdage blev 183 fugle registreret trækkende NØ mellem 29/3 og 21/5. Med kun 11 fugle (6%) medio april var dette perioden, som var den primære årsag til den lave total, idet gennemsnittet viser 43%. Dage med over 5: 1/4 11, 2/4 10, 3/4 18, 13/4 10, 21/4 7, 26/4 34, 27/4 9, 5/5 27, 6/5 19 og 7/5 18.
Efteråret bød på den rene katastrofe: 14/10 1, 19/10 1 og 29/10 1 i alt 3. Det var så det.
Rastende fugle i efteråret kunne dog så afhjælpe lidt på manglende trækkende fugle, idet Hovvig kunne byde på to obs af enlige fugle: 5/11 og 7/11. Hertil kommer så hele ni iagttagelser fra andre steder på halvøen primært på Korshage, men også tre iagttagelser på Søndervang og fra Skansehage og Nakke Hage.

DOFBasen:1999


1998:  Fjeldvåge  Buteo lagopus  (11091)
Der ses 1 rastende fugl i Hovvig i januar måned.
Forårstræk 29/3 - 14/5, i alt 854 med følgende fordeling:

MAR APR MAJ
p m u p m u p m u
- - 5 390 278 128 50 3 -

Maxdage: 9/4 292, 10/4 94, 11/4 125, 12/4 75 og 1/5 41.
Eneste efterårstræk blev 24/10 14 SV og 1 SV 15/12.
En enkelt fugl set i Hovvig i november måned.

DOFBasen:1998


1997:  Fjeldvåge  Buteo lagopus (11041 / 597)
Fænologi: (15/8) 26/9 - 24/5 (8/6)
Fåtallig forårstrækgæst, sjælden efterårstrækgæst og vintergæst samt tilfældig sommergæst.
Trækperioden om foråret løber fra primo marts til ultimo maj. Hovedparten af Fjeldvågerne passerer i april med kulmination midt i måneden. De senere år har haft et ringe majtræk, hvilket primært skyldes manglen på ungfugle. De fem største forårstrækdage: 16/4 1979 405, 15/4 1989 381, 16/4 1986 367, 14/4 1989 291 og 19/4 1983 238. Topdagen markerer sig stadig som en af bedste gennem tiderne. Fjeldvåger, rekordantal antal Traner og som krydderi på kransekagen tidernes Kongeørn. Kun en iagttagelse fra juni: 2/6 1990 1.
De første på efterårstræk set så tidligt som 15/8, men normalt begynder returtrækket medio september og fortsætter til medio november. Bedste periode primo og medio oktober. De fem største trækdage efterår: 6/10 1985 69, 16/10 1977 38, 7/10 1991 26, 13/10 1978 15 og 4/10 1980 14. Alt i alt en samling ret antikke tal.

Gennemsnitlige træktotaler og højeste træktotal i hver femårsperiode for henholdsvis forår / efterår.

Periode 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
Gennemsnit 170 / 19 412 / 22 463 / 47 722 / 15 452 / 17
Største total 413 / 70 1196 / 43 1021 / 94 1443 / 38 1138 / 40

De enkelte topår slår rimelig kraftig igennem på gennemsnittene. Selvom flere har klaget over mangel på Fjeldvåger i de senere år, viser materialet ingen langtidstendenser.
Da der i disse tider tales meget om dårlig ungeproduktion hos Fjeldvågen er den tidsmæssige fordeling i 1970'erne nedenfor sammenlignelig med den sidste ti-årsperiode.

Periodemæssig fordeling forårstræk Fjeldvåge 1973 - 1979.

100 % = 2286 Primo Medio Ultimo
Marts 1 %
April 14 % 56 % 11 %
Maj 15 % 2 % 1 %
Juni +

Periodemæssig fordeling forårstræk Fjeldvåge 1987 - 1996.

100 % = 6156 Primo Medio Ultimo
Marts + + 1 %
April 13 % 43 % 32 %
Maj 8 % 3 % +

Periodemæssig fordeling efterårstræk Fjeldvåge 1973 - 1979.

100 % = 142 Primo Medio Ultimo
August - 1 % -
September 3 % 3 % 18 %
Oktober 11 % 58 % 9 %
November 4 % 1 % -

Periodemæssig fordeling efterårstræk Fjeldvåge 1987 - 1996. (For få år er kun medtaget udvalgte dage).

100 % = 185 Primo Medio Ultimo
September - 4 % 1 %
Oktober 41 % 27 % 23 %
November 2 % 2 % -

1997: Ny absolut bundnotering for Fjeldvågen. Antallet af trækkende fugle i foråret tangerer 1973, idet der mellem 8/4 og 30/5 kun blev set 50 fugle. Dage med mere end én:

16/3 2 17/4 10 20/4 8 26/4 7 27/4 6 8/5 5 17/5 2

Efteråret er den regulære årsag til status som bundrekordår, idet kun én fugl blev noteret: 31/10.
Set vinter og i foråret frem til 19/4 i Hovvig og kun observationer af enlige fugle.

DOFBasen:1997


1996:  Fjeldvåge  Buteo lagopus  (417, 11396, 285)
Set rastende i Hovvig på 4 dage: 3/3, 10/3, 27/3 og 9/4.
De senere år har haft forårstotaler på mellem 300 og 500 pånær 1992 med over 1100. Derfor er det ikke overraskende, at årets fjeldvågetræk blev moderat, men ligefrem noget nær bundrekord er ikke opløftende. Kun 264 mellem 21/3 og 31/5 på 27 obsdage.
Dage med over 5: 6/4 10, 7/4 20, 8/4 48, 11/4 6, 12/4 7, 13/4 5, 14/4 12, 15/4 6, 16/4 9, 17/4 71, 18/4 32, 21/4 8, 22/4 5 og 23/4 8.
Kun 6 fugle i maj. Kan tyde på en meget lav ungeproduktion.
Efteråret bød på 21 fugle mellem 3/10 og 31/10 på 13 obsdage:
Dage med mere end 1: 5/10 2, 6/10 4, 24/10 4, 25/10 2.
Hovvig bød på en rastende fugl på 7 obsdage mellem 1/9 og 21/12. Eneste iagttagelse udenfor Hovvig: 16/11 1 Nykøbing.

DOFBasen:1996


1995:  Fjeldvåge  Buteo lagopus  (417, 11032, 337)
Enlige fugle holdt til i Hovvig og på Korshage vinteren igennem.
Vi skal tilbage til 1987 for at finde et tilsvarende ringe fjeldvågetræk og den nedadgående trend fortsætter. Forårets 324 fugle kom mellem 30/3 og 27/5 på 23 obsdage. Dage med over 10: 13/4 85, 14/4 27, 22/4 15, 23/4 69, 24/4 70 og 25/4 22
Trækket bestod hovedsageligt af gamle fugle med overvægt af hanner medio og hunner ultimo april. I hele maj kun noteret 21 fugle - 6% af totalen!
Efterårstrækket ligeså nedslående som foråret, idet kun 13 lod sig notere: 11/9 1, 1/10 1, 9/10 1, 11/10 5, 22/20 1, 25/10 1 og 29/10 3. En enkelt sås rastende i Hovvig 5/11.

DOFBasen:1995


Fjeldvåge  Buteo lagopus  

1994:
1993:
1992:
1991:
1990:
1989:
1988:
1987:
1986:
1985:
1984:
1983:
1982:
1981:
1980:
1979:
1978:
1977:
1976:
1975:
1974:
1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 91 20 12 124
Total 1 91 20 13 1 1 127
MaxRst 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 36 15 8 1 6 67
Ndag 1 4 7 8 1 6 27
Fænologi 21·· ···· ··23 09·· ···· ··27

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 3 9 1 1 24
Total 11 3 9 2 1 26
MaxRst 1 1 1
Nobs 10 3 7 3 1 24
Ndag 6 2 4 2 1 15
Fænologi 16·· ··02 13·· ···· ··19

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 28 1 1 1 1 34
Total 3 29 2 1 1 1 1 38
MaxRst 1 1 1 1 1 1
Nobs 3 24 2 2 1 1 1 34
Ndag 2 11 2 1 1 1 1 19
Fænologi 18·· ···· ··10 28·· ···· ···· ··13

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 351 3 1 357
Total 2 352 3 2 2 361
MaxRst 1 1 2 1 2
Nobs 2 84 4 1 2 93
Ndag 1 23 3 1 2 30
Fænologi 11·· ···· ··19 05·· ··15

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 262 14 2 28 1 311
Total 1 4 263 14 2 29 2 315
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 1 4 49 8 2 6 2 72
Ndag 1 3 14 5 2 4 2 31
Fænologi 07 04·· ···· ··29 03·· ···· ··23

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 10 30 5 2 3 53
Total 1 1 3 11 30 5 2 4 57
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 1 2 6 11 5 3 7 15 51
Ndag 1 1 2 6 7 5 3 5 13 43
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ··18 02·· ···· ···· ··22

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 40 95 2 1 143
Total 1 1 5 41 96 2 1 2 149
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 2 5 22 14 3 1 2 50
Ndag 1 2 5 16 11 2 1 2 40
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ··31 25·· ···· ··20

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 24 14 40 1 88
Total 1 9 25 14 43 1 93
MaxRst 1 1 1 2 1 1 2
Nobs 1 7 14 4 16 7 2 51
Ndag 1 5 11 4 12 7 2 42
Fænologi 17·· ···· ···· ··11 03·· ···· ··07

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 251 1 5 3 263
Total 3 252 1 2 5 4 1 268
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 4 66 1 2 6 6 2 87
Ndag 3 14 1 2 5 6 2 33
Fænologi 27·· ···· ··06 12·· ···· ···· ··26

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 71 37 4 14 2 129
Total 1 2 71 38 4 15 3 134
MaxRst 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 3 17 13 2 9 3 48
Ndag 1 3 11 10 2 7 3 37
Fænologi 21·· ···· ···· ··19 25·· ···· ··20

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 151 118 2 11 2 287
Total 1 4 153 118 2 12 2 292
MaxRst 1 1 2 1 2
Nobs 3 4 29 17 1 7 2 63
Ndag 3 3 18 12 1 7 2 46
Fænologi 07·· ···· ···· ··25 24·· ···· ··23

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 75 41 1 1 69 2 192
Total 1 1 3 75 45 1 1 72 3 202
MaxRst 1 1 3 3 1 3
Nobs 1 1 3 16 9 1 1 19 3 54
Ndag 1 1 3 12 7 1 1 10 3 39
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ··06 29·· ···· ··21

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 39 3 101 2 147
Total 1 3 39 3 102 3 1 152
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 2 9 12 2 7 2 2 37
Ndag 1 2 8 8 2 6 2 2 31
Fænologi 23·· ···· ···· ··26 22·· ···· ···· ··19

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 220 9 1 23 1 259
Total 7 220 9 1 23 1 1 262
MaxRst 1 1 1 2 1 1 2
Nobs 6 10 24 71 6 1 9 1 1 129
Ndag 6 10 18 27 5 1 9 1 1 78
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ··18 30·· ···· ···· ··19

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 192 16 1 1 32 3 255
Total 11 194 16 1 1 32 3 1 259
MaxRst 1 2 1 1 2
Nobs 9 35 6 1 1 9 7 3 71
Ndag 8 16 6 1 1 9 5 3 49
Fænologi 04·· ···· ···· ··01 31 06·· ···· ··28

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 13 102 1 67 1 185
Total 1 2 13 102 1 1 70 2 1 193
MaxRst 1 1 1 2 1 1 2
Nobs 1 2 11 13 1 1 14 4 1 48
Ndag 1 2 5 10 1 1 11 4 1 36
Fænologi 20·· ···· ···· ···· ··03 12·· ···· ···· ··22

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 75 144 3 1 224
Total 1 2 75 145 4 2 229
MaxRst 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 2 14 15 3 7 42
Ndag 1 2 9 8 3 7 30
Fænologi 05·· ···· ···· ··09 11·· ··27

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 21 258 6 8 27 321
Total 2 21 259 6 10 29 1 328
MaxRst 1 1 2 2 1 1 2
Nobs 2 6 45 5 3 17 2 1 81
Ndag 2 5 17 5 2 15 2 1 49
Fænologi 19·· ···· ···· ··20 23·· ···· ···· ··07

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 148 5 5 7 168
Total 1 1 3 148 6 5 8 172
MaxRst 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 2 2 65 3 6 6 85
Ndag 1 2 2 14 2 5 4 30
Fænologi 29·· ···· ···· ···· ··02 11·· ··24

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 300 2 1 3 4 5 318
Total 1 1 3 300 2 1 3 5 6 322
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 1 1 3 42 2 1 2 7 4 63
Ndag 1 1 3 12 2 1 2 7 3 32
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ··01 21·· ···· ··12

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 217 188 3 6 8 429
Total 7 219 190 3 6 10 435
MaxRst 1 2 2 1 1 2
Nobs 10 100 41 2 3 4 1 161
Ndag 6 19 10 2 3 3 1 44
Fænologi 15·· ···· ···· ··05 25·· ···· ··07

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 57 2 18 1 1 83
Total 1 5 59 2 1 20 2 2 92
MaxRst 1 1 2 1 2 1 1 2
Nobs 1 5 16 2 1 10 2 2 39
Ndag 1 5 12 2 1 7 2 2 32
Fænologi 17·· ···· ···· ··08 29·· ···· ···· ··24

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 188 13 4 206
Total 1 2 188 13 5 2 211
MaxRst 1 1 1 1 2 1 2
Nobs 2 16 59 3 3 2 1 86
Ndag 2 13 25 3 2 2 1 48
Fænologi 15·· ···· ···· ··09 21·· ···· ··09art/02900.txt · Sidst ændret: 2023/10/20 14:58 af lb