Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:02870

Rovfugle

Musvåge Buteo buteo eu02870

Status


2010 - 2019: Vinter: Meget almindelig Forår: Meget almindelig Sommer: Ret almindelig Efterår: Meget almindelig

Fotos


Musvaage

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Musvåge  Buteo buteo  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 66 66
Total 20 77 97
MaxRst 4 3 4
Nobs 45 34 79
Ndag 25 19 44
Fænologi 01·· ··29

2023:  Musvåge  Buteo buteo  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 451 675 82 2 125 580 11 1 1932
Total 23 9 472 691 105 12 9 9 127 587 16 24 2084
MaxRst 3 4 9 11 6 2 5 5 4 5 3 4 11
Nobs 49 44 116 99 52 33 19 31 33 39 29 68 612
Ndag 24 20 27 29 21 20 15 22 19 22 16 28 263
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2022:  Musvåge  Buteo buteo  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 140 1729 296 66 1 5 75 578 13 1 2904
Total 4 142 1731 299 67 2 1 9 75 578 13 1 2922
MaxRst 3 2 2 4 5 2 2 3 4 4 3 3 5
Nobs 28 30 138 67 46 26 26 31 33 54 20 32 531
Ndag 19 18 28 21 18 18 19 22 19 26 16 19 243
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:  Musvåge  Buteo buteo  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 119 227 83 182 6 52 158 917 1 1 1747
Total 1 119 227 90 182 6 52 158 928 1 1 1765
MaxRst 3 3 4 6 2 3 1 3 3 11 8 5 11
Nobs 52 78 88 77 43 17 4 25 55 82 42 58 621
Ndag 26 26 27 25 21 10 4 12 22 25 24 24 246
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2020:  Musvåge  Buteo buteo  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 10 514 418 71 1 43 202 492 10 1 1765
Total 3 10 515 432 71 1 43 202 492 10 1 1780
MaxRst 3 4 5 6 5 4 2 6 6 4 3 3 6
Nobs 36 51 88 91 52 23 16 39 37 74 43 49 599
Ndag 21 24 28 24 24 18 13 25 17 26 22 28 270
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Musvåge  Buteo buteo (132055 / 1974 -: 59053)

Forårstræk: 16/2 - 5/6 i alt 859, flest 25/4 151 – I alt 59 observationsdage.
Efterårstræk: 25/7 - 10/12 i alt 334, flest 5/10 97. - I alt 39 observationsdage.

18/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 34 90 625 61 6 3 8 193 112 24 1 1157
Total 18 52 111 631 65 15 3 21 197 121 34 3 1271
MaxRst 3 4 7 3 4 3 3 5 3 3 2 4 7
Nobs 72 77 68 126 44 40 24 38 41 43 47 22 642
Ndag 30 26 28 30 23 21 16 23 23 19 25 16 280
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Musvåge  Buteo buteo  (130217 / 1974 -: 58280)
Forårstrækket under gennemsnitsniveau. Langtidstendensen er svagt faldende.
Forårstrækket rettede sig lidt oven på det ekstremt dårlige forår i 2017, men en total på 1838 set på i alt 62 obsdage mellem 1/2 og 15/6 er stadig klart under gennemsnittet for både de seneste ti år og for alle årene. Trækket kørte relativt jævnt fra medio marts til primo april, dog med en lille top ultimo marts. Trecifrede dagstotaler: 18/3 115, 25/3 224, 30/3 205, 8/4 192 og 16/4 132.
Ynglefugle: Der meldes om territoriehævdende fugle både fra Hovvig og Korshage i april, men ingen sikre tegn på yngel.
Der blev også set meget få trækkende i efteråret blot 773 ret jævnt fordelt på 36 obsdage mellem 14/8 og 3/11. Bortset fra 5 i august og 3 i november blev alle set i september og oktober. De to eneste trecifrede dagstotaler var 18/9 204 og 11/10 122.
Fornemmelsen af, at vi ser færre Musvåger på træk nu om dage, er reel nok. Ved Hellebæk har trækket i de senere år også været ret langt fra tidligere tiders niveau. Forklaringen skal, ud over at vejrfaktorer i træktiden spiller en rolle, søges i det faktum, at flere og flere Musvåger på grund af de generelt mildere vintre overvintrer i Sverige. Langt den overvejende del af de Musvåger vi ser på træk stammer fra Sverige, og man har der oplevet en signifikant stigning i antallet overvintrende på vinterfugle ruterne de senere år.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 986 730 106 1 5 416 349 3 2611
Total 85 59 1015 742 131 20 5 19 432 368 38 44 2958
MaxRst 4 2 5 3 5 3 1 2 3 5 3 3 5
Nobs 55 37 121 80 47 15 5 16 50 37 29 34 526
Ndag 30 24 29 25 24 15 5 16 23 22 22 24 259
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2017:  Musvåge  Buteo buteo (129031 / 1974 - : 56891) 
Dårligste forårstræk i 40 år og laveste efterårstotal i 20 år. Ynglefund på Korshage.
Laveste forårstotal siden katastrofeåret 1977. I alt blot 1186 trækkende på 46 obsdage. De fleste 756 svarende til 64 % af totalen blev ikke overraskende set i marts. De første trækforsøgende blev set allerede i januar, men første reelt trækkende sås 28/2 med 34 østgående. Dagstotaler over 100: 8/3 178, 13/3 161, 31/3 136 og 30/4 152.
Der er rapporteret et af de sjældne ynglefund fra Korshage.
Der blev numerisk set lidt flere på efterårstrækket, men en total på 1389 er den laveste i 20 år. Det er dog et resultat, der ligger lidt over gennemsnittet for alle årene siden 1973. Der blev set træk på 49 obsdage mellem 8/8 og 11/11. 880, 63 % af efterårets trækkende, blev set i oktober. Der var to dage med ret pæne trecifrede dagstotaler: 10/10 442 og 13/10 306.
Ud over de trækkende blev der i løbet af året som max set op til 6 rastende Musvåger i Hovvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 34 756 247 146 45 453 880 11 2575
Total 92 93 822 299 203 23 9 129 485 938 118 167 3378
MaxRst 6 3 7 5 7 3 1 5 6 6 6 6 7
Nobs 66 41 78 53 59 17 9 67 42 67 81 85 665
Ndag 28 20 27 21 23 14 6 25 22 27 28 28 269
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Musvåge  Buteo buteo (124891 / 1974 - : 56551) 
Flot forårstræk i alt 4140 er klart over gennemsnittet for både de seneste ti år og alle årene siden 1973.
Musvåger sås i januar - februar rastende på hele 15 lokaliteter. Flest var der i Hovvigområdet, hvor der maksimalt blev set 6 fugle på en dag ultimo januar.
Trækket i foråret blev et af de bedste inden for den senere årrække. Siden jubilæumsrapporten i 1997 har der kun været to forår med en højere total. Første som regnes som forårstrækkende og eneste fra februar sås 16/2 på Korshage. En sydgående fugl 23/1 over Rørvig tælles ikke med her. Antallet af obsdage med træk var i foråret 65. Marts var klart forårets bedste måned. Kulminationen indtraf som i de gode gamle dage i sidste tredje del af måneden, hvor knapt halvdelen (2057) af forårets fugle passerede. På årets største trækdag 29/3 foregik trækket hurtigt og intenst på medvind. Et fænomen vi har oplevet tidligere. Trækket i april var ikke særligt ophidsende, og det viste sig, at der skulle blive set flere fugle i maj end i april. Det er ikke sket tidligere. De fleste år ses under 100 trækkende Musvåger i maj. Årets total på 532 er bemærkelsesværdig og overgås kun et år nemlig helt tilbage i 1978, hvor vi oplevede et større træk af Musvåger primo maj. I alt sås dette år 767 fugle i maj og højeste dagstotaler var 4/5 306 og 5/5 252. Ellers er der i materialet tilbage til 1973 kun én trecifret dagstotal fra maj 165 3/5 1995. Årets total på 233 fra 2/5 er dermed tredje bedste dagstotal fra maj. Der var 10 dage med over 100 trækkende i foråret: 4/3 213, 9/3 171, 16/3 346, 24/3 159, 26/3 283, 27/3 385, 28/3 507, 29/3 720, 15/4 103 og 2/5 233.
Musvåge er vores mest rapporterede rovfugl. Der foreligger et væld af rastiagttagelser både forår og efterår. Her skal blot nævnes, at der i løbet af sommermånederne juni - juli blev set enkelte Musvåger i Hovvigområdet og i Plantagen, og der var ingen tegn på yngel.
Et noget spagfærdigt efterårstræk med blot 340 fugle set på 42 obsdage mellem 22/7 og 13/11. Det er den laveste sæsontotal i 20 år. Især skuffede oktober, hvor sølle 51 fugle blev set. Megen nordlig og nordnordøstlig vind i de tre første uger af oktober har utvivlsomt været en stærkt modererende faktor for efterårstotalen. Eneste dag med over 50 trækkende faldt ultimo september: 25/9 58.
I december set rastende på 12 lokaliteter. Igen flest i Hovvigområdet, hvor der jævnligt blev set op til 3 fugle på samme dag.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 3176 454 532 8 1 25 244 51 19 4512
Total 69 69 3228 490 556 14 9 55 263 107 102 71 5033
MaxRst 6 3 3 7 2 2 1 5 2 8 5 3 8
Nobs 39 48 208 91 68 10 9 26 36 51 57 50 693
Ndag 25 26 27 27 21 7 7 18 24 26 29 27 264
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Musvåge  Buteo buteo (121584 / 1974 - : 55450) 
Bedste forårstræk siden 2009.
Vinter: Er rapporteret som rastende fra hele 18 lokaliteter i januar og februar. Flest blev set i området Hovvig / Ringholm, hvor 4 fugle sås ved flere lejligheder.
Et par vestgående fugle på formodet vinterflugt 5/1 medregnes ikke i forårstotalen. Mellem 22/2 og 5/6 registreredes på 52 obsdage 3307 trækkende, hvilket er et ganske fint resultat, som ligger ca. 17 % over gennemsnittet for de seneste ti år og 14 % over gennemsnittet for alle årene. Flest fugle blev set medio marts, hvor 1931 fugle svarende til 58,4 % af forårets total trak igennem. Følgende dage, hvor man især bemærker dagene 17/3 – 19/3 og 10/4 – 11/4, opnåede trecifrede dagstotaler: 17/3 303, 18/3 931, 19/3 576, 22/3 187, 10/4 202, 11/4 344 og 22/4 157. Dagstotalen 18/3 er en af de bedre gennem tiderne og den højeste siden 2009. Dagen efter den store dag 18/3 kunne man tidligt om morgenen tælle 19 rastende på markerne på Nørrevang, et ret så bemærkelsesværdigt antal.
Kun ganske få iagttagelser af enlige rastende fugle fra juni – juli.
Efterårets første sydvestgående blev set allerede 16/7, og frem til 30/11 blev der på 42 obsdage set 1101 trækkende. Det er klart under gennemsnitsniveauet for de seneste ti år. Trækkulminationen var ret sen (ultimo oktober), og efterårets eneste trecifrede dagstotal 27/10 650 trækkende er fra den periode. Der ud over var der disse dage med over 50: 29/9 74, 3/10 92 og 26/10 52.
I december set på 9 lokaliteter. Flest var der i Hovvig, hvor der som mest taltes 5 fugle på årets sidste dag.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 35 2289 905 66 12 1 6 150 934 11 4411
Total 53 85 2324 912 78 19 5 28 167 986 69 77 4803
MaxRst 4 4 19 2 2 2 1 6 3 10 4 5 19
Nobs 39 50 91 66 37 9 5 17 27 56 41 41 479
Ndag 20 19 27 18 14 6 4 16 20 28 25 24 221
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2014:  Musvåge  Buteo buteo (119300 / 1974 - : 54715) 
Vinterrastobservationer (januar- medio februar) blev rapporteret fra 11 forskellige lokaliteter. Maks 3 fugle blev set på både Nørrevang og i Hovvig. Senere i forbindelse med forårstrækkets start blev ved to tilfælde tidligt om morgenen 28/2 og 6/3 set 7 rastende fugle på Nørrevang.
Foråret bød på 62 dage med trækkende Musvåger. Det startede allerede medio februar med de første trækforsøgende 13/2. En hel del fugle (207) blev set ultimo februar. Den første tidlige træktop kulminerede med 516 trækkende fugle 7/3. Resten af marts og helt frem til ultimo april var trækket ret svagt. De kendte og ved Rørvig ofte omtalte klassiske april Musvåger havde deres bedste trækdag ret sent - 26/4, hvor 426 fugle blev set. Eneste øvrige dag med over 100 trækkende var 25/4 170. Totalen endte på 2284. Et resultat der ligger lidt under gennemsnittet for de seneste ti år. Sidste forårstrækkende noteredes 3/6.
Ingen tegn på yngel, selvom der som sædvanlig blev set fugle, der foretog revirflugt i foråret.
Musvåge er sammen med Spurvehøg nok den art, hvor det er mest tydeligt, at der ikke var fast trækobservatør i Hovvig i efteråret. Totalen på 735 fugle er den laveste siden 2004, og den ligger langt under de seneste års niveau. Yderdatoerne var 7/8 – 22/11 med en enkelt fugl set på kuldetræk 29/12.
Flest fugle (76 %) blev set i perioden ultimo september – medio oktober. Tre dage nåede dagstotalen op på et trecifret antal: 29/9 133, 5/10 100 og 14/10 104.
Max rast i efteråret var 26/10 5 Nørrevang og i december blev der set Musvåger på 9 lokaliteter.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 213 947 1076 46 2 9 199 494 32 1 3019
Total 42 267 978 1086 58 5 4 17 223 530 82 58 3350
MaxRst 3 7 7 2 4 1 2 3 5 5 7 5 7
Nobs 29 51 156 197 22 4 3 12 30 58 36 31 629
Ndag 19 23 25 24 15 4 3 9 17 24 22 21 206
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2013:  Musvåge  Buteo buteo  [117439 / 1974 - : 53529]
Trækket i marts påvirket af forlænget vinter og generelt et moderat år.
Vinterflugt: 27/1 1 SV Rørvig Bugt. Vinterrastende set på 16 lokaliteter med flest i området omkring Hovvig 5 – Nakke Skov 6 og Slettermosegård.3.
På hele 59 dage mellem 22/2 og 12/6 blev der set forårstræk. De fleste dage dog få fugle, hvilket gav en lav årstotal på 1861. Generelt var trækket sløvt i marts, og man skulle hen til midten af april før, der for alvor var noget, der mindede om ordenligt Musvågetræk: 14/4 322 og 15/4 438. Eneste øvrige dag med over 100 var 29/3 133.
I juni - juli kun ganske få observationer af enlige fugle.
1186 blev set på efterårstræk på 53 dage mellem 15/8 og 8/11. En halv dårlig efterårstotal sammenlignet med de seneste års efterårstotaler. Træktoppen indfandt sig medio – ultimo oktober, hvor 38,9 % af efterårets trækkende trak forbi. To dage med over 100 trækkende: 16/10 256 og 25/10 206. Den meget milde december er nok årsagen til at 2 fugle blev set trække Ø 31/12. De regnes ikke med i efterårstotalen, og hører måske nærmere hjemme under ”forårstræk” for 2014.
I december blev som mest set 6 rastende vinterfugle i Hovvig og max 4 på Nørrevang.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 110 489 1182 79 1 29 313 838 6 2 3050
Total 64 142 543 1195 92 9 3 38 323 871 42 46 3368
MaxRst 6 3 5 2 2 2 1 3 2 6 5 6 6
N 38 29 79 68 31 7 3 16 41 58 24 24 418
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2012:  Musvåge  Buteo buteo  (115210 / 1974-: 51238)
Overvintrende Musvåger blev set på hele 12 lokaliteter i januar og februar. Flest blev set i Hovvig og omegn, hvor op til 5 kunne ses på en dag. Forårstrækket startede så småt medio februar, men helt traditionelt var det først i marts måned, at trækket for alvor tog fart. Arten har jo en ret lang trækperiode og mellem yderdatoerne 13/2 og 8/6 blev der i alt set 2229 trækkende, heraf 5 mod V og 2 på trækforsøg. Det er noget bedre end de to foregående slappe år, men når ikke op på tiårsgennemsnittets niveau.
Der var ingen store trækdage, til gengæld var der rigtig mange trækdage - i alt 66. Det er det højeste antal forårsdage med Musvågetræk siden 2005. Det blev kun til disse trecifrede dagstotaler: 3/3 160, 16/3 262, 17/3 105, 25/3 154, 13/4 101 og 23/4 204.
På langt sigt ser det ud som om, at vi gennemsnitlig så lidt flere trækkende Musvåger i forårene før jubilæumsrapporten end i forårene efter, se tabel 1, hvilket vel også er det indtryk, man har haft i felten. Måske har flere Musvåger valgt at overvintre længere nord på i den seneste periode, hvor vintrene generelt har været mildere. Dette kunne understøttes af, at Musvågen er steget i antal på vinterfugletællingerne i Sverige (Lindtström, Å, Gren, M. & Ottvall R. 2012. Övervakning av fåglarnes populationsutveckling – Årsrapport 2011).
Sædvanen tro var der ingen ynglefund i 2012, men et par blev set markere revir over Nakke Skov på det rigtige tidspunkt af året. Der bør nok holdes øje med denne lokalitet i tiden fremover, hvor skoven vokser til.
Efterårstrækket gik i gang allerede medio august. Mellem 12/8 og 21/12 blev der på 56 dage set i alt 2291 fugle. Heraf var 2 trækforsøgende og et par stykker havde en lidt skæv trækretning mod SØ/NØ. Det er lidt under gennemsnittet for de seneste 10 år. Flest 84,3 % blev set i perioden fra ultimo september til medio oktober. På fire dage nåede observatørerne op på en trecifret dagstotal: 24/9 510, 2/10 108, 10/10 393 og 11/10 396. I december blev set i alt 11 Musvåger på kuldetræk. Til sammenligning kan nævnes, at et større kuldetræk blev set på Stevns i december, hvor der var 2 dage med over 200 indtrækkende fugle. I december blev der desuden set rastende fugle på 11 lokaliteter, og ligesom i første halvvår var der flest i området ved Hovvig. Her kunne man tælle op til 5 rastende Musvåger på en dag. På de øvrige lokaliteter var der kun 1 – 2 pr. dag.

DOFBasen:2012


2011:  Musvåge  Buteo buteo  (113902 / 1974 - : 49626)
Året indledtes med en fugl set fra Rørvig By 2/1 på formodet vinterflugt mod SV.
I januar – februar blev der set rastende Musvåger på 11 lokaliteter. De fleste steder blot en enkelt fugl pr. dag, men på 3 lokaliteter flere: Hovvig 4, Nørrevang 2 og Rørvig 2.
Forårstrækket var svagt. Kun 1408 trækkende blev set på 60 dage mellem 9/2 og 8/6. Faktisk det dårligste forår siden rapportens tidlige år i 1970erne, hvor dækningen var anderledes end i dag. Helt præcist kunne kun findes 3 lavere totaler: 1973 1172 (oftest kun dækning af morgentrækket), 1976 683 (29 dage dækket) og bundåret 1977 495 (20 dage dækket). 2011 er således i tal det 4.-dårligste Musvåge-forår nogensinde, og hvis man tager hensyn til forskellen i dækning fra 70erne til nu i endnu højere grad en absolut bundskraber.
Den bedste periode i foråret var i starten af artens hovedtrækperiode primo – medio marts. Her trak 53,5 % af totalen forbi.
Forårets eneste 3 trecifrede dagstotaler faldt også i den periode: 7/3 169, 8/3 232 og 12/3 169.
Ellers var det meget tyndt og eneste øvrige dage med over 50 var: 13/3 76, 19/4 69 og 22/4 61.
I sommerperioden fra medio juni til medio august var der kun ganske få observationer. Bortset fra en enkelt overflyvende Nørrevang, var alle rastende enkelt-fugle fra Hovvig.
Der blev set efterårstræk i en ret lang periode på 37 dage mellem 12/8 og 12/11. Efterårstotalen var faktisk bedre end forårstotalen, hvilket er sket 3 gange siden 2005. I alt blev det til 1769 og det er ca. 20 % bedre end de seneste 10 års gennemsnit.
Trækket kulminerede ligesom i de gode gamle dage ultimo september – primo oktober med ca. 68 % af totalen trækkende forbi i den periode. To dage overgik klart de øvrige: 25/9 444 og 9/10 549.
Ellers var 19/9 84, 30/9 81, 15/10 69, 23/10 55 og 25/10 62 de eneste dage med over 50 trækkende.
I december blev der set rastende Musvåger som følger: Hovvig 2 og Nørrevang 2 samt Ringholm, Nakke Skov og Nakke Hage 1.

DOFBasen:2011


2010:  Musvåge  Buteo buteo  (112173 / 1974 - : 46692)
Overvintrende i januar - februar blev set på 12 lokaliteter. Flest ved Hovvig 5, Nakke Syd 3, Nykøbing Bugt 3 og Nørrevang 2. På de øvrige lokaliteter kun 1 fugl.
Vinterflugt ? 24/1 1 SV Rørvig Bugt.
I løbet af foråret blev 1629 trækkende set på 42 dage mellem 26/2 og 21/5. En vel markeret træktop indfandt sig som traditionen byder sig ultimo marts, hvor ca. 72 % af forårets trækkende blev set.
Kun 4 dage gav mere end 100 trækkende: 22/3 356, 25/3 202, 26/3 194 og 31/3 225.
Som vanligt ingen tegn på yngel, men sommerobservationer fra juni - juli foreligger fra 3 lokaliteter Hovvig, Korshage og Engmosen, som hver havde 1 enkelt rastende fugl.
Efterårstrækket var ganske godt, og med en total på 2934 fugle set på 40 dage mellem 31/7 og 11/11 nåede vi lidt over gennemsnits niveauet for de seneste 10 år. Det er langt bedre end i ”gamle dage”, (hvis man kigger mere end 10 år tilbage), men der var efterårsdækningen i Hovvig ikke den samme som i dag. Man må efterhånden sige, at det er veldokumenteret at Rørvigområdet, og her især Hovvig, ikke er helt ueffent til observation af efterårstrækkende Musvåger om end det selvfølgelig på grund af geografien ikke når op i klasse med trækket ved de store efterårslokaliteter Hellebæk og Falsterbo/Stevns, Stigsnæs og Hyllekrog.
Ca. 87 % af efterårsfuglene blev set i de to perioder ultimo september og medio oktober, hvor sidstnævnte bidrog med ca. 57 % af årets total.
Trecifrede dagstotaler : 22/9 584, 23/9 176, 12/10 260, 13/10 631 og 15/10 533.
I december blev rastende Musvåger set som følger, hvor max pr. dag er angivet: Hovvig 5, Rørvig Bugt 2, Søndervang 2, Nykøbing Bugt/Havn 2 og Ringholm 1. Der ud over var der en overflyvende fugl på Korshage 14/12.

DOFBasen:2010


2009:  Musvåge  Buteo buteo  (108164 / 1974: 44129)
I januar/februar blev der rapporteret rastende fugle fra 14 lokaliteter. Det er klart flere end i de foregående år, men det er nok til en hvis grad et udslag af bedre rapportering. Max tal fra lokaliteter med mere end 1 fugl : Hovvig 5 , Moseby 4 og Rørvig Lyng 2.
Forårstrækket ligger med 4009 (heraf 37 V/SV og 2 tf) set på 55 dage mellem 24/2 og 26/5 tæt på sidste års resultat og er ligesom i 2008 også et stykke over gennemsnitsniveauet for de seneste 10 år. Bedste periode var, som set så mange gange før, medio – ultimo marts, hvor knapt 56 % af sæsonens Musvåger trak forbi. Nogle af de faste observatører var begyndt at klage over mangel på Musvåger medio marts, da der pludselig kom en dag med en lun sydvestenvind og rigtig fart på trækket - 20/3 1233 NØ. Trækket gik denne dag pludseligt i gang midt på dagen og forskød sig hurtigt mod syd, hvilket betød at et par af de få observatører der var ude halsede til Brentebjerg og oplevede noget af en udladning, med store skruer og lyntræk på medvind på stor højde over den østlige del af Nakke halvøen. Størst koncentration var der mellem 12.00 og 13.00, hvor hele 880 fugle buldrede forbi. Det er 13 år siden, der var en forårstrækdag med flere Musvåger. Firecifrede dagstotaler om foråret er i øvrigt sjældne nu om dage. Bortset fra to af slagsen i rekord sæsonen 1996, skal vi helt tilbage de ”gamle” dage, mere præcist perioden 1974 – 1980, for at finde nogle sådanne. 20/3 2009 placerer sig på en flot syvende plads all time, blandt forårstrækdage ved Rørvig siden rapportens start i 1973. Ud over denne store dag udmærker foråret sig igen ved rigtig mange obsdage, hvor der ved hårdt observatørarbejde og senere rapportering opnås en god årstotal.
Øvrige dagstotaler over 100: 14/3 177, 25/3 158, 26/3 144, 27/3 198, 28/3 150, 4/4 244, 19/4 115 og 21/4 119.
Sommerobs begrænser sig til 3 iagttagelser ultimo juni – medio juli i Hovvig området.
Fra 19/8 og til 30/10 blev der på 40 dage noteret 2563 efterårstrækkende fugle. Blandt disse var der 5 der trak Ø. Resultatet er meget tæt på 10 års gennemsnittet. Flest (ca. 67 %) trak primo oktober, hvilket er mere normalt i forhold til sidste års sene træktop. På efterårets bedste rovfugletrækdag for flere arter 6/10 blev der bl.a. talt 1070 trækkende Musvåger.
Øvrige dagstotaler over 100: 11/9 109, 30/9 188, 2/10 197, 5/10 154 og 8/10 218.
Som et lille kuriosum kan det nævnes, at en Musvåge blev set indtrækkende fra NØ på Korshage under en havobs 27/9. Det ses ikke så ofte.
Største rastkoncentration i efteråret var 17/10 8 rast Hovvig. I december blev der set rastende fugle på 5 lokaliteter med følgende dagsmax pr. lokalitet: Hovvig 5, Korshage og Nørrevang 2 samt Moseby, Engmosen og Vesterlyng 1.
Til sidst kan nævnes en Musvåge, der trak øst 26/12 fra Korshage ligesom om foråret og den kunne følges hele vejen til Spodsbjerg.

DOFBasen:2009


2008:  Musvåge  Buteo buteo  (104373 / 1974 - : 36767)
Vinterrastende Musvåger blev set på 6 forskellige lokaliteter. Max. pr lokalitet i januar/februar: Hovvig 6, Nørrevang 3, Korshage 2 og Skredbjerg, Nakke By samt Nakke syd 1.
Forårstræktotalen på 3791 blev arbejdet hjem på hele 54 obsdage mellem 9/2 og 2/6. Det lange seje træk gav et fint resultat uden at være prangende med totalen 37 % over 10 årsgennemsnittet. Bedste perioder var primo marts og primo april, hvor der for begge perioders vedkommende trak ca. 27 % af forårstotalen. Tre-cifrede dagstotaler opnås ved 7 tilfælde: 8/3 562, 10/3 444, 28/3 146, 1/4 666, 31/3 200, 20/4 113 og 24/4 240.
Musvåge trækket i efteråret var i særklasse det største, som er registreret i rapportens historie. Mellem 17/8 og 3/11 blev set 7362 trækkende fordelt på 32 obsdage. Det er næsten en fordobling af den hidtidige efterårstrækrekord. Til sammenligning kan det nævnes at Hellebæk også satte en ny markant sæsonrekord med bred margen i efteråret med hele 34366 (via Steen Søgård). Stevns totalen var derimod halvdårlig med 3872 (via Tim Andersen). En forklaring på det store træk kunne, ud over gunstige vindforhold, være en god ynglesæson for arten. Tidsmæssigt var det især bemærkelsesværdigt med et stort træk ultimo oktober, hvor ca. 48 % af efterårets fugle trak forbi. Næstbedste periode var mere normalt primo oktober med ca. 32 % af totalen. Det blev til ny efterårsdagsrekord 23/10, og samme dag var også topdagen ved Hellebæk. Det kunne måske give et fingerpeg om, hvor Musvågerne, der trækker over Rørvig om efteråret kommer fra. Følgende dage blev der set mere end 100 trækkende: 30/8 133, 6/10 447, 7/10 1113, 8/10 827, 19/10 155, 20/10 290, 23/10 1409, 25/10 278, 28/10 402, 29/10 1185 og 1/11 350.
På en af årets sidste trækdage 1/11 blev der set 10 rastende Musvåger på Nørrevang. Max rast pr. lokalitet i november/december blev bortset fra ovenstående: Hovvig 6, Nørrevang 4, Ringholm 3, Nykøbing og Nykøbing Bugt 2 samt Korshage og Dybesø 1.

DOFBasen:2008


2007:  Musvåge  Buteo buteo  (100119 / 1974 - : 32951)
I januar - februar er Musvåger set rastende på 3 forskellige lokaliteter (dagsmax. angivet i parentes): Hovvig (5), Nørrevang (3) og Nakke skov (1). Senere i forårstrækperioden blev der set enlige rastende på Korshage, ved Hovvig og ved Nykøbing.
Et fint forårstræk, hvor i alt 4254 blev set på 51 obsdage mellem 17/2 og 8/6. Det er ca. 70 % over et gennemsnitsforår. Bedste periode var ultimo marts, hvilket jo er helt traditionelt for denne art. Et stabilt træk i denne periode gjorde at 43,8 % af forårstotalen blev set her. 9 dage kom dagstotalen over 200: 12/3 529, 26/3 303, 27/3 249, 28/3 232, 29/3 213, 30/3 264, 31/3 302, 14/4 364 og 15/4 203.
Der blev sat ny rekord for efterårstrækkende Musvåger på Rørvighalvøen i 2007. Rekorden lyder nu på 3816 fugle set på 37 obsdage mellem 7/8 og 4/11. Det har de senere år vist sig ved fin dækning, at et ikke ubetydeligt antal Musvåger trækker over „vores“ område om efteråret. Primo - medio oktober var bedste periode, hvor 76,4 % af totalen passerende forbi. Efterårets bedste trækdage med over 200 fugle nævnes her: 24/9 250, 3/10 647, 4/10 387, 9/10 227 og endelig årets topdag 13/10 807.
I andet halvår frem til december blev der set rastende fugle på 7 lokaliter. Bortset fra op til 4 fugle i Hovvig kun 1 fugl pr. lokalitet pr. dag. I december set rastende på 4 lokaliteter(dagsmax. angivet i parentes): Hovvig (2), Nørrevang (2), Nakke syd (2) og Søndervang (3).

DOFBasen:2007


2006:  Musvåge  Buteo buteo  (98444 / 1974 - : 29796)
Kuldeflugt blev bemærket 5/1 med 5 flyvende mod syd Skansehage. Fra vintermånederne januar og februar iøvrigt set rastende ved Hovvig (max 3), Korshage (max 2), samt enkelt fugle set ved Plantagen, Slettermosegård og Nakkehage. De første trækkende blev set 26/2 og på 40 dage sås i alt lidet imponerende 1675 frem til 8/5. Vestenvinds domineret vejr i artens hovedtrækperiode ult. marts - pri. april må bære skylden for dette. Kun på 3 dage blev der set mere end 100 fugle: 14/3 320, 24/3 197 og 2/4 105. 4/5 passerede forårsmusvåge nummer 100000 gennem årene ved Rørvig. Flere observatører var ude den dag, men det var nok andre rovfuglearter der løb med opmaærksomheden.
Efterårstrækket var tilgengæld for andet år i træk stort med i alt 2998 på 45 dage mellem 17/8 og 28/11. Flest blev set pri. - med. oktober hvor 63 % af totalen trak forbi. Den store total er til en hvis grad båret hjem på god dækning med mange obsdage i Hovvig. 5 dage nåede totalen over 100. Den ene af disse er den næst bedste efterårstrækdag siden rapportens start i 1973 kun overgået af 12/10 1264 1996. De 5 dage var som følger: 12/9 121, 24/9 105, 5/10 330, 9/10 381 og 11/10 1088. Det bliver spændende at følge de kommende år, hvis vi fortsat kan opretholde den fine efterårsdækning.
I november/december blev set op til 4 rastende ved flere lejligheder i Hovvig, men ellers er ingen rastobs indsendt fra årets sidste to måneder.

DOFBasen:2006


2005:  Musvåge  Buteo buteo  (93264 / 1974 - : 26453)
Op til 3 overvintrende i Hovvig. Herudover kun januarobs fra Korshage. Højeste forårstotal siden 1996 og femte bedste gennem alle årene siden rapportens start i 1973 opnås primært ved godt ”Rørvigvejr” i artens hovedtrækperiode medio marts til primo april. I alt blev det til 5180 fugle set på 40 dage. Yderdatoerne for træk blev 19/2 og 28/5. 91 % af musvågerne trak forbi mellem 19/3 og 4/4, helt traditionelt. Ingen regulær topdag men på 12 dage blev set over 100: 19/3 259, 20/3 310, 21/3 302, 22/3 256, 28/3 549, 29/3 508, 30/3 556, 31/3 405, 1/4 378, 2/4 450, 3/4 379 og 4/4 189.
På 40 dage mellem 14/8 og 26/11 sås i alt 3343 trækkende, hvilket er det højeste antal trækkende set om efteråret. Trækket kulminerede i perioden ultimo september - medio oktober, hvor 88 % af totalen blev set. Ni dage røg totalen op på over 100: 21/9 201, 23/9 211, 2/10 409, 5/10 339, 6/10 310, 7/10 510, 11/10 162, 13/10 147 og 19/10 110. De pæne efterårstræktal for såvel denne som for den forrige art skyldes til en hvis grad østenvinds effekt, men nok især god dækning med mange obsdage i Hovvig i forhold til tidligere. 2 rastende sås ved et par tilfælde ved Hovvig i december.

DOFBasen:2005


2004:  Musvåge  Buteo buteo  (90374 / 1974 - : 25735)
Op til 6 fugle ses i Hovvig/Nakkeområdet i januar - februar. Første trækkende ses 17/2 og frem til 1/6 registreres ialt 2890, hvilket er lidt over gennemsnittet. 3-cifrede dagstotaler nås på følgende dage: 6/3 143, 14/3 979, 31/3 313, 15/4 102, 16/4 120, 17/4 112, 21/4 136 og 22/4 138. Vi skal tilbage til topåret 1996 for at finde en højere dagstotal end den fra 14/3. Højeste antal rastende i træktiden 11/4 7 Hovvig. I juni/juli set ved Plantagen og i Hovvig.
718 ses på efterårstræk 24/8 - 24/11. Dage med over 100: 29/9 103, 20/10 144, 27/10 101 og 2/11 131. I december er der op til 3 rastende i Hovvig og 1 på Korshage.

DOFBasen:2004


2003:  Musvåge  Buteo buteo  (88120 / 1974-: 25254)
Denne basisart nåede i perioden 7/2 - 4/6 i alt 2254 trækkende fugle, hvilket er det samme som året før. Dage med trecifrede antal: 8/3 185, 21/3 244, 22/3 250, 16/4 111, 21/4 130, 22/4 176 og 24/4 156. Der var to hovedperioder i foråret - den traditionelle i sidste halvdel af marts, der producerede 47 %, og igen en god periode i midten og slutningen af april bestående af fortrinsvis fugle fra de nordlige populationer og yngre, 2k fugle, der gav 41 %. Fæl maj!
Ynglefund: Ingen fugle er set i juli i år.
Efteråret begyndte så småt i august og allerede 3/8 ses de første trække mod sydvest. Frem til 9/11 ses 481 fugle på efterårstræk. Næsten samme niveau som i 2002, men iøvrigt langt under gennemsnittet.
Rastende fugle er set på næsten alle lokaliteter og næsten året rundt.

DOFBasen:2003


2002:  Musvåge  Buteo buteo  (85937 / 1974 - : 24685)
Enkelte vinterfugle i Hovvig og på Korshage.
Mellem de ret ekstreme yderdatoer 18/1 - 5/6 for forårstrækket sås 2183. Yderligere 1 januar fugl 20/1. 16/2 1 var eneste i februar og først flere fugle fra 12/3. Dage med tre-cifrede antal: 16/3 139, 25/3 172, 30/3 100, 2/4 148, 4/4 100, 7/4 159, 8/4 165, 20/4 104, 21/4 189 og 22/4 148. Bedste maj dag 11/5 80. Det er et spørgsmål, om overvægten af april fugle er reel eller hovedsagelig kan relateres til vores efterhånden noget skæve aktivitetsfordeling.
Ifølge hjemmesiden skulle der endvidere have været følgende: 29/3 95, 31/3 70 og 22/4 200. Burde have forøget forårstotalen med mindst 62.
Ingen set i ynglesæsonen.
Efteråret indledes med rastobs fra Hovvig 10/8 og 18/8.
25/8 3 - 13/11 i alt 569 trækkende fugle. Dage med over 50: 29/10 64, 30/10 196 og 2/11 81.
Ifølge hjemmesiden skulle der endvidere have været følgende: 15/12 1. Burde have forøget efterårstotalen med 1.

DOFBasen:2002


2001:  Musvåge  Buteo buteo  (83859 / 1974- : 22210)
Vinterfugle: Optil 6 (1/1) Hovvig samt enkelte Nakke Skov, Nykøbing N og Ringholm.
Foråret er ikke vær at skrive hjem om med 2078 fugle mellem 10/3 og 27/5. Dage med over 50: 27/3 124, 28/3 260, 31/3 734, 2/4 163, 4/4 147, 20/4 55, 28/4 61, 29/4 120 og 9/5 69. Foråret mest interessante obs var vel 5/4 16 rastende på markerne Nørrevang - alle på regnorme jagt.
Et par flotte efterårsdage bragte totalen op på meget imponerende 2475 (17/8 - 24/11), der faktisk overgår sidste år rekord med 22 fugle. Bortset fra katastrofe året 1977, hvor forårstrækket stort set udeblev, var blot anden gang - første gang var sidste år - at vi så flest fugle om efteråret. En ny trend?
Dage med over 50: 26/9 98, 6/10 76, 13/10 238, 17/10 869, 18/10 752 og 24/10 263.

DOFBasen:2001


2000:  Musvåge  Buteo buteo  (81451)
Vintermax 24/1 6 rast Hovvig.
Et ret normalt forår med 2408 fugle mellem 9/1 og 5/6. Dage med over 50: 24/3 109, 29/3 88, 30/3 210, 31/3 103, 2/4 55, 3/4 43, 9/4 94, 11/4 54, 18/4 96, 19/4 56, 20/4 139, 22/4 464, 23/4 53, 27/4 62, 30/4 164, 3/5 65 og 4/5 58.
For første gang registrerede vi flere fugle i efteråret, i alt 2453 (ny rekord) set mellem 14/8 - 26/11. Dage med over 50: 15/9 141, 16/9 123, 12/10 204, 15/10 71, 16/10 143, 17/10 167, 18/10 616, 19/10 78 og 28/10 438. En af de mange arter, hvor en god efterårsdækning virkelig gav pote.

DOFBasen:2000


1999:  Musvåge  Buteo buteo  (79158)
Rastende fugle set i Hovvig hele vinteren og hen til sommeren. Dog kun otte obsdage, men heraf tre dage med 3 fugle: 1/1, 14/2 og 28/3. Ellers er enlige fugle set ved Nykøbing 6/1 og Nakke Skov 20/3 med 2 fugle.
Forårstrækket startede som sædvanligt med de første fugle i februar. På 44 obsdage mellem 20/2 og 21/5 blev 2293 registreret udtrækkende, og det svarer stort set til gennemsnittet for de sidste 5 år, hvis rekordåret 1996 ikke medregnes. Dage med over 50: 12/3 93, 14/3 98, 15/3 81, 25/3 229, 26/3 88, 29/3 501, 30/3 78, 3/4 154, 2/4 168, 3/4 155, 5/4 63, 21/4 54 og 16/5 51. Trækket havde helt normalt størst tyngde ultimo marts, men lidt atypisk at primo april havde flere fugle end medio marts.
Forårstræk af Musvåge 1982 - 96 fordelt på 10-dages perioder, N = 42905.

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
7% 22% 26% 21% 16% 5% 3% + +

Første SV-trækkende blev set 23/8 og frem til 6/11 blev 438 registreret trækkende på 31 obsdage. Dage med over 15: 3/9 24, 11/9 55, 12/9 76, 14/9 43, 3/10 26, 13/10 20, 14/10 19, 16/10 29, 17/10 18 og 19/10 30. Ingen rigtig pæne dage og efterårstrækket da også betydeligt under gennemsnittet.
Efterårstræk af Musvåge 1982 - 96 fordelt på 10-dages perioder.
N =10999 (91% af efterårstotalen.)

SEP OKT NOV
pri med ult pri med ult pri med ult
1% 1% 7% 16% 33% 35% 6% 1% +

Kun Hovvig kunne byde på rastende fugle i efteråret. Set fra 3/8 og frem til 26/12. Dage med mere end 1: 3/8 5, 23/9 2, 30/10 2, 6/11 2, 13/11 3, 20/11 5, 12/12 3 og 26/12 3.
Ingen forlydender om eventuelle ynglepar på halvøen, men 5 rastende fugle primo august i Hovvig kan da godt indikere et eller andet.

DOFBasen:1999


1998:  Musvåge  Buteo buteo  (76662)
Spredte obs af op til 3 fugle i Hovvig i januar og februar.
Forårstræk 21/2 - 14/5, i alt 2496. De 2 fugle, der stak af sted mod Ø 21/2, var de eneste i februar. Fordelingen af det øvrige forårstræk:

MAR APR MAJ
p m u p m u p m u
23 4 1241 321 370 377 135 20 3

Maxdage: 22/3 323, 23/3 605 og 25/3 140.
Efterårtræk: 29/8 - 22/11. I alt 796, hvoraf de 731 trak SV 24/10.
Vi slutter med spredte obs af op til 2 fugle på henholdsvis Korshage og Hovvig frem til udgangen af året.

DOFBasen:1998


1997:  Musvåge  Buteo buteo (75230 / 1974 - :18337)
Meget sjælden ynglefugl, almindelig forårs- og efterårstrækgæst samt sjælden sommer- og vintergæst.
De senere år har arten ynglet med 1 par i området omkring Hovvig.
Forårstræk fra ultimo februar til primo juni. Specielt ultimo marts kan opvise stort træk de år, hvor vinteren har udskudt det tidlige martstræk af gamle fugle. Ungfuglene følger normalt i primo og medio april.
De fem største forårstrækdage:
29/3 1980 4200, 22/3 1975 1600, 8/4 1979 1600, 23/3 1975 1525 og 24/3 1975 1365. En talrække der får nostalgikere til at tænke tilbage på dengang, hvor der rigtig var Musvåger. Det er bemærkelsesværdigt, at topåret 1996 ikke har givet afkast i top-5.
Omstrejfende fugle ses jævnligt i juli.
Returtrækket finder primært sted primo og medio oktober, men de første store dage kan forekomme ultimo september.
De fem største efterårstrækdage:
11/10 1996 1264, 16/10 1984 843, 29/9 1975 625, 5/10 1980 547 og 29/9 1993 520. Rart med lidt moderne tal, men 29/9 1975 markerer sig mere end nogen anden som efterårenes rovfugledag.
Hver vinter ses rastende fugle på Nørrevang og ved Hovvig.
Gennemsnitlige træktotaler og højeste træktotal i hver femårsperiode for henholdsvis forår / efterår.

Periode 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
Gennemsnit 2756 / 757 4373 / 739 2445 / 595 2556 / 600 3202 / 1165
Største total 6630 / 1046 7000 / 1773 3970 / 1249 3154 / 1206 7418 / 2096

Selv om variationerne i sæsontotalerne fra år til år kan være meget store, så viser 5-årsgennemsnittene for Musvågen en forbavsende stabilitet både forår og efterår. Har været den mest talrige rovfugl på træk igennem hele undersøgelsesperioden.

1997: Træk registreret mellem 1/3 og 8/6 og forårstotalen på 1432 er ikke overvældende. Dage med over 15:

7/3 66 10/3 108 23/3 384 25/3 374 16/4 17 26/4 30 8/5 27
8/3 19 18/3 86 24/3 91 26/3 44 17/4 22 27/4 27

Ingen sikre ynglefund fra Hovvig, men 1 par registreret jævnligt. Endvidere er der gennem sommeren observeret 1 par på Nørrevang og Korshagearealet. Er det de lokale ynglefugle, der har skiftet residens, eller er det et nyt par?
Efterårstotalen blev kun på 186, og de kom i bøgerne mellem 9/8 og 8/11. Dage med over 5:

27/9 7 28/9 7 5/10 28 13/10 97 14/10 23

Set rastende om vinteren i Hovvig med op til 5 fugle (28/12) og yderligere vinterobservationer fra Nakke og Korshage.

DOFBasen:1997


1996:  Musvåge  Buteo buteo  (?, 83550, 9514)
Forårstræk af Musvåge 1991 - 95. Periodemæssig fordeling.
Tallene for 1996 i parentes.

Primo Medio Ultimo N: 12468
Februar - - +% +%
Marts 10% (6%) 24% (26%) 13% (33%) 47% (65%)
April 20% (29%) 12% (6%) 12% (+%) 44% (35%)
Maj 7% (+%) 2% (+%) +% (+%) +%

Få set om vinteren i Hovvig og Nykøbing området. Flest 4/2 4 Hovvig.
Et gammelt næret ønske om en bedre musvågerekord blev indfriet med pæn margen. Da foråret var gået til ende, var 7418 noteret på 44 obsdage mellem 2/3 og 21/5. Største koncentration i dagene 19/3 - 23/3 med 3989 fugle (54%).
Dage med over 50: 8/3 254, 9/3 125, 19/3 1174, 20/3 708, 21/3 350, 22/3 497, 23/3 1260, 24/3 117, 25/3 96, 31/3 97, 1/4 75, 2/4 464, 3/4 194, 4/4 84, 5/4 75, 6/4 225, 7/4 309, 8/4 668, 10/4 50, 11/4 70, 14/4 53 og 17/4 164.
Trækket koncentreret i perioderne medio og ultimo marts samt primo april med samlet 88% mod 57% for årene 1991 - 95.
For fuldstændighedens skyld bør nævnes, af Hundested har små 2500 som ikke blev registreret hos RF p.g.a. manglende dækning. Således må det antages, at det samlede forårstræk har ligget på omkring 10000 fugle. Rekorden i 1980 blev sat primært på 2 dage: 28/3 - 29/3 med 5700 eller 81% af årets total!
Parringsflugt iagttaget over Hovvig 8/5, men ingen forlydender om yngleforsøg. Eneste sommerobs: 13/7 Hovvig.
Efteråret mindst lige så opmuntrende som foråret. Ny rekord med 2096 fugle mellem 20/7 og 17/11 på 36 trækdage.
Dage med over 25: 14/9 37, 3/10 74, 5/10 66, 6/10 27, 11/10 1264, 13/10 88, 19/10 25 og 24/10 276.
Nyt dagsmax 11/10 med 1264.
Set rastende i Hovvig hele efteråret i stigende antal med flest 21/12 6.

DOFBasen:1996


1995:  Musvåge  Buteo buteo   (?, 79396, 4154)
Optil 7 fugle rastende Hovvig i januar. Skyldes nok ørnefodringen.
Pænt forår med 2863 fugle med første NØ 18/2 og sidste 4/6. God periode medio marts - resten af måneden dårlig, men en god april retter en del op med 36% af fuglene. Dage med over 50:

8/3 10/3 12/3 13/3 14/3 16/3 17/3 18/3 13/4 14/4 21/4 27/4 30/4 1/5 3/5
62 254 283 132 305 156 118 60 163 258 97 168 54 59 165

Antageligt 1 par Hovvig - men ingen unger rapporteret.
Ligeledes et pænt efterår med 1291 Dage med over 25:

10/9 20/9 1/10 3/10 5/10 6/10 7/10 9/10 11/10 12/10 13/10 22/10 23/10
29 116 187 281 140 38 27 25 72 30 113 85 42

Mest samlet træk i dagene 1/10 - 7/10 med 53% af totalen.
Optil 4 fugle samlet i Hovvig året ud.

DOFBasen:1995


Musvåge  Buteo buteo  

1994:
1993:
1992:
1991:
1990:
1989:
1988:
1987:
1986:
1985:
1984:
1983:
1982:
1981:
1980:
1979:
1978:
1977:
1976:
1975:
1974:
1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 140 1729 306 66 1 5 75 578 13 1 2914
Total 4 142 1731 309 67 1 9 75 578 13 1 2930
MaxRst 3 2 2 4 5 2 2 3 4 4 3 3 5
Nobs 28 30 138 68 46 26 26 31 33 54 20 32 532
Ndag 19 18 28 21 18 18 19 22 19 26 16 19 243
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 119 227 83 182 6 52 158 917 1 1 1747
Total 1 119 227 90 182 6 52 158 928 1 11 1775
MaxRst 3 3 4 6 2 3 1 3 3 11 8 5 11
Nobs 52 78 88 77 43 17 4 25 55 82 42 58 621
Ndag 26 26 27 25 21 10 4 12 22 25 24 24 246
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 10 514 418 71 1 43 202 492 10 1 1765
Total 4 13 518 432 71 1 47 202 492 10 4 1794
MaxRst 3 4 5 6 5 4 2 6 6 4 3 3 6
Nobs 38 51 88 91 52 23 16 39 37 74 43 49 601
Ndag 23 24 28 24 24 18 13 25 17 26 22 28 272
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 34 90 625 61 6 3 8 193 112 24 1 1157
Total 9 46 107 626 64 8 3 17 198 114 29 1 1222
MaxRst 3 4 7 3 4 3 3 5 3 3 2 4 7
Nobs 72 77 68 126 44 40 24 38 41 43 47 22 642
Ndag 30 26 28 30 23 21 16 23 23 19 25 16 280
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 986 730 106 1 5 416 349 3 2611
Total 82 51 1012 740 123 6 2 8 428 365 24 31 2872
MaxRst 4 2 5 3 5 3 1 2 3 5 3 3 5
Nobs 56 37 121 80 47 16 5 16 50 37 29 34 528
Ndag 30 24 29 25 24 15 5 16 23 22 22 24 259
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 34 694 232 124 41 446 798 10 2382
Total 3 34 694 232 131 41 446 798 10 2389
MaxRst 6 3 7 5 7 3 1 5 7 6 6 6 7
Nobs 59 37 64 42 53 15 8 52 36 56 60 67 549
Ndag 28 20 27 21 23 14 6 25 22 27 28 28 269
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2813 406 372 9 1 25 236 45 19 3928
Total 1 1 2813 406 372 9 1 25 236 54 19 3937
MaxRst 6 3 4 5 2 2 1 5 2 8 5 3 8
Nobs 39 48 164 56 54 10 9 27 34 47 57 50 595
Ndag 25 26 27 27 21 7 7 18 24 26 29 27 264
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 30 2151 787 58 11 1 6 412 1017 11 4486
Total 2 30 2170 787 58 13 1 12 412 1017 11 4513
MaxRst 4 4 19 2 2 2 1 6 3 5 4 5 19
Nobs 39 46 82 46 35 8 5 17 28 52 41 41 440
Ndag 20 19 27 18 14 6 4 16 21 28 25 24 222
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 209 891 979 44 2 9 198 470 26 1 2829
Total 216 891 979 48 2 9 204 470 33 1 2853
MaxRst 3 7 7 2 4 1 2 3 5 5 7 5 7
Nobs 29 48 140 188 20 4 3 12 29 48 32 31 584
Ndag 19 23 25 24 15 4 3 9 17 24 22 21 206
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 110 455 1165 75 1 28 291 811 6 2 2944
Total 6 110 455 1165 75 1 28 291 811 6 9 2957
MaxRst 6 3 5 2 2 2 1 3 2 6 5 6 6
Nobs 37 29 80 64 29 7 3 16 33 48 25 24 395
Ndag 24 16 29 21 18 7 3 13 24 23 20 16 214
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 1082 853 81 2 119 752 1358 30 11 4303
Total 15 1098 853 81 2 129 752 1358 30 11 4329
MaxRst 5 4 16 11 2 1 5 10 2 5 4 5 16
Nobs 35 32 44 83 30 7 2 23 17 57 29 40 399
Ndag 23 22 24 27 18 7 2 21 16 26 20 22 228
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 806 423 77 2 35 715 863 43 2972
Total 1 7 812 423 89 3 1 37 715 863 43 3 2997
MaxRst 4 4 6 2 12 1 1 2 2 2 3 2 12
Nobs 23 33 64 35 37 6 1 12 23 25 25 17 301
Ndag 13 19 24 24 15 6 1 11 16 16 19 15 179
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 8 1243 198 36 1 94 905 1834 24 4346
Total 10 8 1243 198 38 1 1 94 910 1834 24 4361
MaxRst 5 3 3 3 2 1 1 5 5 3 4 5 5
Nobs 36 24 100 44 13 3 3 11 20 27 17 18 316
Ndag 20 12 20 15 9 3 1 11 16 21 10 16 154
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 2239 1471 78 112 605 1863 6 6395
Total 26 2239 1471 80 1 114 615 1863 6 6415
MaxRst 4 5 2 4 2 1 1 2 10 8 4 4 10
Nobs 18 21 61 223 18 1 2 16 24 34 10 16 444
Ndag 13 16 21 28 13 1 2 14 18 23 8 11 168
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1719 1717 203 5 247 372 6250 429 1 10945
Total 8 1722 1720 205 5 250 376 6250 439 1 10976
MaxRst 3 6 3 3 2 1 1 3 3 10 4 10
Nobs 12 12 44 235 21 5 1 11 17 17 21 9 405
Ndag 10 10 15 25 14 4 1 9 12 13 15 9 137
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2479 1474 119 3 40 654 2963 3 7736
Total 5 1 2479 1476 120 3 1 44 658 2964 6 7757
MaxRst 5 3 2 2 1 1 4 4 3 3 3 5
Nobs 7 13 243 156 12 1 1 8 15 29 12 16 513
Ndag 7 11 21 20 10 1 1 8 14 23 8 15 139
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 3 906 426 378 122 715 2006 17 4578
Total 9 3 906 427 381 122 716 2006 21 3 4594
MaxRst 4 3 2 1 3 1 4 3 4
Nobs 12 6 30 66 21 6 22 17 11 4 195
Ndag 9 5 15 18 10 6 18 16 8 4 109
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ··28 17·· ···· ···· ···· ··31

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3121 1850 62 332 545 2517 32 8461
Total 5 3123 1852 62 1 333 545 2519 32 4 8476
MaxRst 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 3
Nobs 5 7 43 150 10 1 1 12 6 28 5 3 271
Ndag 5 6 16 20 7 1 1 6 6 25 5 3 101
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 27 1457 1028 167 10 16 211 246 171 3333
Total 11 27 1457 1041 167 11 17 211 246 172 3 3363
MaxRst 4 2 3 13 1 1 1 1 1 3 13
Nobs 16 16 116 218 17 2 3 11 10 7 2 418
Ndag 7 12 15 25 9 2 3 10 8 7 2 100
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··12 07·· ···· ···· ···· ··31

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 33 1464 953 6 2 60 225 455 72 3270
Total 36 1466 954 7 3 63 226 455 76 2 3288
MaxRst 3 3 2 1 1 1 2 1 2 4 2 4
Nobs 8 10 35 216 4 2 6 15 12 5 2 315
Ndag 7 8 21 19 4 2 6 12 12 4 2 97
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··04 01·· ···· ···· ···· ··27

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 693 1160 154 1 5 7 405 147 2575
Total 3 2 698 1160 157 1 5 10 405 147 2 2590
MaxRst 1 1 5 2 2 1 3 1 2 2 5
Nobs 5 2 34 44 47 1 5 12 16 12 2 180
Ndag 4 2 16 18 15 1 4 9 15 10 2 96
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ···· ··05 10·· ···· ···· ···· ··22

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1255 646 110 12 173 2256 2 1 4455
Total 6 1256 662 110 2 1 14 175 2260 2 3 4491
MaxRst 6 1 3 16 1 1 2 2 4 1 2 16
Nobs 7 3 53 24 8 2 1 7 40 25 5 4 179
Ndag 7 1 13 17 7 2 1 6 12 12 5 3 86
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 540 1447 275 3 36 529 1642 43 4523
Total 6 8 540 1447 278 3 1 39 529 1642 43 5 4541
MaxRst 6 2 5 1 3 2 1 3 2 1 3 3 6
Nobs 10 10 36 137 32 7 2 9 23 21 15 11 313
Ndag 7 7 16 28 16 6 2 7 14 18 8 8 137
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26art/02870.txt · Sidst ændret: 2023/10/20 15:10 af lb