Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:03010

Rovfugle

Fiskeørn Pandion haliaetus eu03010

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Ret almindelig Sommer: Fåtallig Efterår: Fåtallig

Fotos


Fiskeoern

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Fiskeørn  Pandion haliaetus  

DOFBasen:2024


2023:  Fiskeørn  Pandion haliaetus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 97 16 2 1 4 2 123
Total 1 100 20 3 2 5 3 134
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 32 23 3 10 8 5 82
Ndag 1 20 14 2 10 7 5 59
Fænologi 30·· ···· ···· ···· ···· ···· ··24

2022:  Fiskeørn  Pandion haliaetus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 52 14 6 5 1 78
Total 52 14 1 7 5 1 80
MaxRst 1 1 1
Nobs 33 14 1 6 5 1 60
Ndag 12 9 1 5 5 1 33
Fænologi 12·· ··29 15·· ···· ···· ··28

2021:  Fiskeørn  Pandion haliaetus  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 24 17 1 1 10 6 2 66
Total 5 25 19 1 2 11 7 3 73
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 5 21 19 1 2 9 9 3 69
Ndag 2 15 10 1 2 8 6 2 46
Fænologi 27.. …. …. …. …. …. …. ..12

2020:  Fiskeørn  Pandion haliaetus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 53 5 2 10 2 72
Total 54 5 2 10 3 74
MaxRst 1 1 1 1 1 1
Nobs 52 6 2 12 4 76
Ndag 13 5 2 9 4 33
Fænologi 01.. …. ..29 17.. ..26

2019:  Fiskeørn  Pandion haliaetus (4617 / 575)

Forårstræk: 31/3 - 23/6 i alt 216 var ny sæsonrekord, flest 3/4 25 – I alt 40 observationsdage.
Efterårstræk: 17/7 - 7/9 i alt 20, flest 26/8 4. - I alt 16 observationsdage.

18/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 208 7 6 2 13 5 242
Total 1 209 7 8 3 16 5 249
MaxRst 1 1 1 1 2 2 2
Nobs 1 145 10 9 5 26 7 203
Ndag 1 27 7 8 4 18 4 69
Fænologi 31.. …. …. …. …. …. ..07

2018:  Fiskeørn  Pandion haliaetus  (4490 / 560)
Vejrrelateret fint forårstræk med et par gode trækdage medio april og en forårstotal over gennemsnittet.
Ankom punktlig 27/3. På 34 obsdage, hvilket er det højeste antal i ti år, blev der set i alt 127 trækkende. 69 af de trækkende svarende til 54% af sæsontotalen trak midt i april. Især to dage skiller sig ud 13/4 22 og 16/4 29. Ellers var der blot en dag med tocifret antal Fiskeørne 8/4 10. Sidste trækkende set 30/5. Enkelte fugle gav sig tid til at raste og fouragere lidt undervejs f.eks. sås 2 ved Dybesø 20/5.
Første returtrækkende blev set allerede 23/6 over Rørvig By. Det er tidligt, men ikke vildt usædvanligt. Hvert år kan man se tidlige formodentligt ikke ynglende fugle, der sætter kursen sydpå allerede i juni. I øvrigt sås 14 trækkende mellem 13/8 og 21/9. 11 af de trækkende blev set i september. Sæsontotalen blev på 15 fugle på 13 obsdage, og kun på to af disse sås mere end en enkelt fugl: 8/9 2 og 16/9 2.
Af egentlige rastende fugle blev det kun til to observationer i andet halvår: 25/7 og 9/9 1 Hovvig.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 103 18 1 2 11 141
Total 6 103 21 1 1 3 12 147
MaxRst 2 1 1 1 2
Nobs 6 42 16 1 1 3 11 80
Ndag 4 19 12 1 1 3 10 50
Fænologi 27.. …. …. …. …. …. ..21

2017:  Fiskeørn  Pandion haliaetus  (4432 / 543)
Meget få på forårstrækket. Efteråret lidt bedre.
Første dukkede op 23/3 og i alt blev blot 58 trækkende set på 21 obsdage. Sidste trækkende set 3/6. Eneste dag med mere end 5 trækkende var 15/4 10. Den lave forårstotal skyldes nok primært dårligt trækvejr ved Rørvig en stor del af april.
I alt 17 blev set på efterårstræk på 15 obsdage mellem 6/7 og 26/9. Det er over gennemsnittet for alle årene, men under gennemsnittet for de seneste ti år. Eneste dag med mere end 1 trækkende var 8/8 2 og 13/9 2. Ud over de trækkende blot en enkelt rastende i Hovvig 14/9.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 29 22 1 2 9 5 75
Total 7 29 22 1 3 9 6 77
MaxRst 1 1 1
Nobs 7 19 16 1 3 9 5 60
Ndag 4 8 8 1 3 8 5 37
Fænologi 23.. …. …. …. …. …. ..26

2016:  Fiskeørn  Pandion haliaetus (4336 / 536)
Forårstrækket var under middel og efterårstrækket det dårligste i mange år.
En forårstotal på 96 fugle mellem 26/3 og 4/6 er under gennemsnittet for de seneste ti år. Til sammenligning kan nævnes, at efterårstotalen ved Falsterbo i 2015 var den laveste siden 1995. Hovedparten af forårets trækkende (54%) blev som normalt set i april, og foråret var karakteriseret af relativt mange obsdage (31), hvilket er over gennemsnittet for de seneste ti år. Der var dog få fugle på disse. Det blev kun til én dag med over ti trækkende, og det mest bemærkelsesværdige ved forårets træk var, at den største trækdag faldt i marts 28/3 11. Dette er dog set før. Øvrige dage med over 5 trækkende: 4/4 9, 10/4 6 og 14/4 6. I maj blev bedste trækdag sene 22/5 5.
Trækket kastede også lidt rastobs af sig i Hovvigområdet: 28/3 2, 22/5 1 og 29/5 1.
Kun 7 fugle blev set trækkende i efteråret mellem 18/7 og 15/9. Det er langt under gennemnsittet for de seneste ti år, som er 19. Vi skal 20 år tilbage til 1997 for at finde et efterår med færre trækkende. Eneste dage med over 1 var 26/8 2 og 13/9 2. Der ud over var der blot disse få observationer af rastende fugle i Hovvig: 22/7 1, 3/8 1 og 7/8 1.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 52 24 3 1 3 3 103
Total 20 52 26 4 2 5 3 112
MaxRst 2 1 1 1 1 2
Nobs 10 35 18 4 2 5 2 76
Ndag 4 17 9 2 1 3 2 38
Fænologi 26.. …. …. …. …. …. ..15

2015:  Fiskeørn  Pandion haliaetus (4286 / 519) 
Meget få på forårstræk og kun enkelte rastende i Hovvig.
Et meget svagt forårstræk med kun 50 trækkende på 17 obsdage mellem 25/3 og 5/6. Det er den laveste forårstotal siden 1983. Havde det ikke været for dagene 10/4 – 11/4 var vi endt på absolut bundniveau. Disse to dage trak der henholdsvis 8 og 19 fugle, og det var de eneste dage med over 5 fugle. Forårets få rastobservationer var 24/4 1 Nørrevang, 1/6 1 Dybesø og formodentlig den samme senere på dagen i Hovvig.
I efteråret trak 17 sydvest på 10 obsdage mellem 4/8 og 17/9. Det er en total, der ligger under de seneste ti års gennemsnit, men over gennemsnittet for alle årene. 13 blev set i august, og den eneste dag med over 2 trækkende var 14/8 6. Mod sædvane blev der ikke set rastende Fiskeørne i Hovvig i efteråret.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 44 3 1 11 3 63
Total 1 45 4 4 13 4 71
MaxRst 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 42 4 4 7 4 62
Ndag 1 12 3 3 7 3 29
Fænologi 25.. …. …. ..05 04.. ..17

2014:  Fiskeørn  Pandion haliaetus (4129 / 506) 
Klassisk flot forårstræk af arten, der mere end nogen anden er indbegrebet af en god trækdag i april.
Første blev set 26/3 og i perioden frem til 2/6 passerede 157 Fiskeørne halvøen. Det er en høj total klart over de seneste ti års gennemsnit, som er 117. Som set mange gange før, var der en første træktop primo april og en sekundær top ultimo april. Der var flere fine trækdage, og her nævnes dage med over 10: 2/4 17, 3/4 27, 4/4 20, 25/4 17 og 26/4 11.
Eneste rastende fugl i foråret var 19/5 1 Hovvig.
Allerede 26/6 blev den første sydgående fugl set. Efterårstotalen blev på 13 fugle, hvoraf de 8 blev set i september. På to dage var der mere end 1 trækkende: 6/9 2 og 14/9 3. Sidste trækobs 6/10 1.
Hovvig havde rastende fugle på elleve dage i perioden 8/8 til 11/10.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 140 7 2 2 7 166
Total 8 140 8 2 4 11 9 182
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 8 65 4 2 4 9 9 101
Ndag 5 19 4 2 3 8 7 48
Fænologi 26.. …. …. ..26 08.. …. ..11

2013:  Fiskeørn  Pandion haliaetus  [3999 / 483]
Brød igennem med et par store dage efter det kolde tidlig-forår og præsterede med 130 forårstrækkende bedre end i flere år.
De første blev set på træk 3/4. Det var andet år i træk arten ikke blev set i marts. Middelankomst datoen for Fiskeørn 1973 – 1997 28/3 (jubilæumsrapporten) sammenlignet med perioden 1998 – 2012 27/3. En del fuglearter, blandt andet visse Afrikatrækkere, har rykket deres ankomst væsentligt i forbindelse med klimaforandringerne. Det lader ikke til at være tilfældet for Fiskeørn, der stadig ankommer meget præcist de sidste dage af marts eller første dage af april.
Forårets træktotal blev på 130 fugle, og de blev set på 23 dage mellem 3/4 og 5/6. En total lige over gennemsnittet for de seneste 10 år. Bulrede igennem med et par virkelig gode dage 9/4 - 10/4, hvor henholdsvis 35 og 26 fugle blev set. Dagstotalen fra 9/4 er den tredje bedste gennem tiderne ved Rørvig. Et sekundært ryk indtræf 14/4 – 15/4 med henholdsvis 19 og 16 fugle. Ellers ingen dage med mere end 4 fugle.
Årets eneste obs, der minder om rast, var 29/5 1 rast senere trækkende Nørrevang.
Ingen sommerobservationer.
23 fugle blev set på efterårstræk på 11 dage mellem 14/8 og 15/9. Det er en smule under gennemsnittet for de seneste 10 år. Højeste dagcifre blev 6/9 4 og 7/9 4.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 120 9 1 4 19 153
Total 121 10 1 4 19 155
MaxRst 1 1 1
N 72 8 1 4 14 99
Fænologi 03.. …. ..05 14.. ..15

2012:  Fiskeørn  Pandion haliaetus  (3898 / 458)
Rettelse 2011. Årstotal 83 hvilket betyder at parantestallet er rettet i denne rapport.
2012: Årets første Fiskeørn blev først set 3/4. Det er første gang i 15 år uden observationer i marts. Frem til 24/5 blev der i alt set 101 trækkende på 30 dage. Af disse trak en mod vest, og en var på trækforsøg. Forårstotalen ligger noget under tiårsgennemsnittet, og det er tredje år i træk, at det er tilfældet. Ser man på fordelingen hen over foråret var den ganske normal med flest fugle medio - ultimo april. 68,3 % trak forbi i den periode. Der blev set over 5 fugle på følgende dage: 9/4 10, 11/4 7, 19/4 18 og 21/4 19.
Langtidsudviklingen viser, at vi gennemsnitligt har set betydeligt flere forårstrækkende Fiskeørne i årene efter jubilæumsrapporten end før (se tabel 1). Det er i fin overensstemmelse med, at arten viser signifinkant fremgang på efterårstrækket ved Falsterbo og er formodentlig et udtryk for en langsigtet fremgang i bestanden i bl.a. Sverige. Ser man på udviklingen i femårsgennemsnitstotalerne for forårene siden jubilæumsrapporten i 1997, ses dog en ret så tydelig nedadgående tendens.
Første Fiskeørn på vej retur blev set allerede 30/6. Den næste til mere normal tid 9/8. I alt blev der på 17 dage set 25 trækkende fugle frem til 24/9, som blev årets sidste dag med Fiskeørn. Dage med mere end 2 fugle: 12/8, 20/8 og 24/9 alle dage 3.
Rastende fouragerende fugle i Hovvig lod sig se jævnligt i perioden 21/8 til 22/9. På ingen af dagene mere end en enkelt fugl. 9/9 blev en enkelt fugl set ved Slettermose.

DOFBasen:2012


2011:  Fiskeørn  Pandion haliaetus  (85, 4256, 81)
Et rigtig dårligt forår for Fiskeørn-entusiaster. Faktisk endnu dårligere end i 2010. Kun 53 trækkende blev set på 23 dage mellem 26/3 og 26/5. Det svarer til ca. 40 % af gennemsnitstotalen for de sidste 10 år, og man skal helt tilbage til 1983 for at finde en lavere forårstotal. Det er ca. på niveau med, hvad der blev set på et forår i 1970erne og i starten af 1980erne. Det var ikke kun lokalt ved Rørvig, at det var en slap Fiskeørnesæson. Ved Hellebæk som normalt er garant for mange Fiskeørne endte forårstotalen på et niveau, der svarer til 48 % af den gennemsnitlige forårstotal for årene 1980 – 2010 (kilde Steen Søgård)
Forårets bedste periode for Fiskeørnetræk medio april bidrog med 52.8 % af den samlede forårstotal.
Kun 2 dage kom dagstotalen over 5: 19/4 14 og 20/4 8. På de øvrige dage blev maximalt set 3 trækkende fugle.
Der var ingen rastende forår og sommer.
Efteråret var for de trækkende fugles vedkommende noget bedre end 10 års gennemsnittet. Den første Fiskeørn på efterårstræk blev set 21/7 og frem til årets sidste obsdag 25/9 blev der i alt set 30 trækkende fordelt på 14 dage. Flest trak ultimo august og 2 dage var set med Rørvig øjne ganske gode 21/8 6 og 26/8 7. På de øvrige dage blev maximalt set 2 fugle.
Der var ret sparsomt med rastende fugle: 4/9, 6/9, 13/9, 20/9 og 21/9 1 Hovvig.

DOFBasen:2011


2010:  Fiskeørn  Pandion haliaetus  (85, 4173, 83)
Blot 63 forårstrækkende blev set på 26 dage mellem 26/3 og 12/6. Det er den laveste forårstotal siden 1988 og langt fra de seneste 10 års gennemsnit (se tabel side 22). Primo april var bedste periode. Her trak ca. 54 % af forårets fugle igennem. 3/4 11, 7/4 13 og 25/4 7 var de eneste dage med over 4 trækkende. Ingen regulært rastende fugle i foråret, men enkelte blev set fange hornfisk, en fiskeart som helt åbenbart ofte ender som madpakke for Fiskeørne under forårstrækket.
En sommerobs: 29/6 1 rastende Hovvig.
Den første Fiskeørn på efterårstræk blev set allerede 10/7. Herefter gik der en måned inden næste fugl passerede området 10/8. Trækket foregik herefter uden større dage, det vil sige med mere end 2 fugle pr. dag, jævnt over resten af perioden frem til årets sidste obsdag 23/9. I alt blev det til 20 trækkende set på 15 dage, hvilket er lige under gennemsnittet for de seneste 10 år.
Rastende fugle blev kun meldt fra 22/8 og 1/9, hvor en enkelt fugl kunne ses i Hovvig. Fra samme lokalitet er der endvidere 3 fotodokumenterede Fiskeørne fra 5/8, 30/8 og 11/9. Disse er fundet ved en gennemgang af fotomaterialet på hjemmesiden, men er ikke indtastet i DOFbasen af fotografen eller rapporteret på anden af vis. De er indtil videre lagt ind i DOFbasen af redaktionen, men det bedste ville være, hvis fotografen selv rapporterede dem på den ene eller anden måde.

DOFBasen:2010


2009:  Fiskeørn  Pandion haliaetus  (85, 3965, 208)
Der var i 2009 33 obsdage med Fiskeørne på forårstræk med 25/3 og 17/5 som yderdatoer. Totalen blev på 168 fugle, hvilket er et stykke over 10 års gennemsnittet. Primo – medio april var bedste periode med 72 % af forårets trækkende fugle. Dagstotaler på 10 og derover: 3/4 10, 4/4 21, 7/4 19, 10/4 10, 12/4 12, 13/4 12 og 21/4 11. Der ud over lavede et par fugle et kort stop-over inden, de fortsatte deres træk: 28/3 og 16/4 1 rast Hovvig.
En enkelt obs af en formodentlig strejfende oversomrende fugl ses flyve SV 14/6 i Hovvig.
Efterårstrækket satte ny rekord med 41 fugle set på 17 obsdage mellem 27/7 og 20/9. Det er en rekordforbedring på ca. 27 %. Størstedelen (ca.68 %) trak forbi i perioden medio (15/8) – ultimo august (31/8). Dagstotaler på 5 og derover: 20/8 9, 21/8 5, 25/8 7 og 1/9 5.
6/9 ses en trækkende Fiskeørn under havobs fra Korshage. Det er andet år i træk med en obs i denne relativt sjældne kategori.
Som sædvanligt var der flere fugle, der gav sig tid til at raste i Hovvig i efteråret. Mellem 22/8 og 2/9 var der på nær en enkelt dag daglige rastobservationer. Som oftest kun en enkelt fugl men 30/8 – 31/8 2.

DOFBasen:2009


2008:  Fiskeørn  Pandion haliaetus  (85, 3794, 171)
Forårstrækket af Fiskeørn forløb ganske traditionelt fra 28/3 til 4/6. I alt blev det til 39 obsdage og totalen sluttede ved 155 fugle. Antallet af obsdage er flot og totalen ligger lidt over gennemsnittet.
65 % af årets fugle trak igennem medio – ultimo april, og de 4 dage der er med to-cifrede dagstotaler falder også i denne periode: 19/4 18, 20/4 10, 21/4 12 og 24/4 22.
Egentlige rastende fugle er set sidst i trækperioden 23/5 og 24/5 1 Hovvig og 31/5 1 rastende på stranden! på Korshage.
En enkelt midsommer obs: 22/6 1 rastende Hovvig.
Trækkende Fiskeørne blev i løbet af efteråret set på 10 obsdage mellem 5/8 og 17/9, og totalen blev på 15 fugle. Dage med mere end 1 fugl: 24/8 2, 1/9 4 og 12/9 3. Langt de fleste Fiskeørne om efteråret rapporteres fra Hovvig, men ind i mellem kan man også se den trække over andre lokaliteter på halvøen. I 2008 blev en Fiskeørn set indtrækkende på Korshage. Den kom lavt over havet under en havobs på Baleardagen 5/8. Det er ikke så tit vi ser Fiskeørn under en havobs, men det er dog registreret tidligere.
I andet halvår blev første rastende i Hovvig set 25/7, men først fra 18/8 var der mere regelmæssige rastobs her. Den næste månedstid frem til årets sidste 19/9, var der derefter rastende Fiskeørn på lokaliteten (16 obsdage). Om der har været udskiftning blandt de rastende fugle, kan der, ud fra det foreliggende materiale, kun gisnes om.

DOFBasen:2008


2007:  Fiskeørn  Pandion haliaetus  (85, 3673, 121)
På forårstrækket observeredes 102 fugle på 30 obsdage mellem 29/3 og 8/6. Det er bedre end sidste år, men stadig under gennemsnittet for de senest forudgående 10 år. En meget markant kulmination medio april hvor ca. 60 % af forårstotalen trak igennem på 3 dage : 13/4 11, 14/4 20 og 15/4 30. Herudover var der ingen dage med over 4 fugle. I Hovvig rastede en enkelt fugl under forårstrækket 28/4 1 med hornfisk.
Et par obs ultimo juni må nærmest rubriceres som sommerobs 27/6 1 Hovvig og 30/6 1 V Korshage.
Fra andet halvår foreligger en række rastobs fra især Hovvig. Mellem 8/7 og 27/9 var der 27 obsdage med 1 rastende Fiskeørn på denne lokalitet. Hvor mange individer der reelt har været involveret er svært for ikke at sige umuligt at afgøre. Rastende fugle blev i øvrigt set som følger: 1/7 1 Korshage, 12/7 1 Dybesø og 7/9 1 Rørvig.
Trækkende fugle fra efteråret blev set på 14 obsdage mellem 29/7 og 14/10, hvor årets sidst obs blev gjort. Totalen endte på 19 fugle, hvilket er lige på gennemsnittet.

DOFBasen:2007


2006:  Fiskeørn  Pandion haliaetus  (85, 3565, 108)
Forårstrækket af Fiskeørn var i 2006 noget slapt. Den stigende tendens med sæsontotaler over 10 årsgennemsnittet blev brudt. Mellem 28/3 og 9/6 blev set i alt 77 trækkende på 31 obsdage, hvilket kun udgør 52 % af en gennemsnitstotal for de seneste 10 år. Vejret var som nævnt under tidligere arter i mod først på sæsonen, men den gode periode ult. april - pri. maj reddede også for Fiskeørn året fra at blive en katastrofe. 75 % af totalen blev set i denne periode. Der var ingen store april dage og følgende 3 dage, der alle er fra pri. maj er de eneste med 5 og derover: 3/5 5, 7/5 5 og 8/5 8. Udover de trækkende er der set en enkelt rastende fugl ved henholdvis Dybesø (2/4) og i Hovvig (22/4).
For andet år i træk et flot efterår med i alt 30 trækkende set på 17 dage mellem 12/8 og 27/10. Over halvdelen af fuglene (57 %) blev set med. september. 2 dage kom totalen op på 5 og derover 11/9 5 og 15/9 8. Med. september rastede også Fiskeørn i Hovvig. 1 1k fugl blev set dagligt 12/9 - 16/9. Sidste fugl er relativt sen 27/10 1 SV Hovvig.

DOFBasen:2006


2005:  Fiskeørn  Pandion haliaetus  (85, 3383, 182)
Fiskeørne sæsonen indledes 23/3 og frem til 20/6 registreredes 153 trækkende på 36 obsdage. Det er fjerde år i træk, at totalen ligger højere end de foregående 10 års gennemsnit. Året karakteriseredes i øvrigt af pænt træk allerede ultimo marts, hvor 35 fugle passerede. April er jo normalt fiskeørnenes måned, og i år blev 65 % af forårets fugle set i denne måned. Ved en række lejligheder kom dagstotalen over 5: 30/3 8, 31/3 14, 1/4 15, 2/4 8, 3/4 14, 15/4 7, 16/4 12, 17/4 7, 23/4 6 og 24/4 6. Kun en enkelt rastende fra foråret 16/4 1 Hovvig.
Atter et meget fint efterår med en sæsontotal på 29 trækkende, hvilket er meget tæt på sidste års rekord (30). Første blev set 6/8 og sidste 8/10. Flest (75 %) sås i perioden medio august - primo september. Ud af 16 obsdage med trækkende Fiskeørne, kunne kun 3 byde på mere end en fugl: 14/8 2, 18/8 5 og 19/8 4. I perioden 15/8 til 25/9 var der 13 obsdage med rastende Fiskeørne i Hovvig. Fire dage sås 2 fugle: 15/8, 19/8, 20/8 og 1/9. Blandt disse var der en 1k fugl, som var særlig glad for området og rastede i en måned ifølge vores „Hovvigobservatør“.

DOFBasen:2005


2004:  Fiskeørn  Pandion haliaetus  (85, 3187, 196)
Et klassisk forår med de første ult. marts, en 2 toppet april kulmination og lidt fugle i maj. Antalsmæssigt ligger totalen over gennemsnittet med 166 mellem 29/3 og 31/5. Dagstotaler over 5: 31/3 6, 1/4 6, 2/4 18, 3/4 28, 15/4 7, 16/4 8, 17/4 23, 18/4 12, 19/4 10 og 20/4 7. Rastende fugle er set i Hovvig mellem 5/4 og 29/5. Oftest 1, men 20/4 2 rastende, som stemningsfuldt fløj rundt og fløjtede over vigen sent på eftermiddagen.
Ny efterårsrekord med 30 trækkende, mellem 17/7 med de første 3 tidlige nedtrækkere, og 3/10 hvor årets sidste ses. En enkelt dag bidrog væsentlig til rekorden 24/8 12, hvilket er klar det højeste antal efterårstrækkende, der er set på en dag i rørvigområdet. Øvrige dage 1 eller 2 fugle.

DOFBasen:2004


2003:  Fiskeørn  Pandion haliaetus  (85, 3016, 171)
Den mest populære af de forårstrækkende rovfugle i Rørvig og den art, der får den absolut største opmærksomhed både i felten og i notesbogen. Forårstrækket startede 21/3 og frem til 5/6 opnåede i alt 149 noteringsstatus.
Dage med tocifrede antal: 14/4 17, 15/4 12, 16/4 23 og 21/4 29.
Som for Fjeldvåge et år på det jævne og ret tæt på gennemsnittet.
Der er efterhånden gået sport i bestemmelserne for de efterhånden noget rutinerede observatører, ikke med at afgøre om det nu er en Fiskeørn eller ej, men fordi en del trækker forbi ”med madpakke” - fuglene har simpelthen en fisk i fangerne, når de passerer forbi. Sporten går i al sin enkelthed ud på, at bestemme hvilken fisk fuglen har i fangerne. Årets topscorer blandt de indsendte bidrag blev i år følgende: 18/5 1 trk Ø med en lækker nyfanget hornfisk.
Efterår 20/7 - 20/9 i alt 22, som må betragtes som et godt efterår - faktisk er det vort bedste efterårsresultat hidtil. Desuden tangering af dagsmax med 6 indvider.

DOFBasen:2003


2002:  Fiskeørn  Pandion haliaetus  (85, 2808, 208)
29/3 - 12/6 200. Ikke mange to-cifrede dage, men til gengæld virkelig tryk på en af disse dage, som mest kunne der ses 5 Fiskeørne på en gang, når de kom som perler på en snor: 3/4 14, 4/4 10, 8/4 16, 9/4 14, 19/4 58, 20/4 11 og 21/4 14. Den gamle topnotering dermed overgået med ikke mindre end 11 fugle - en overskridelse, som mange i sig selv ville betragte som en rigtig flot Fiskeørne dag.
Ifølge hjemmesiden skulle der endvidere have været følgende: 27/3 1, 8/4 17, 21/4 15, 27/4 1, 9/5 3, 11/5 2 og 17/6 1. Burde have forøget forårstotalen med mindst 7.
7 fugle på efterårstræk 18/8 - 14/9.
Ifølge hjemmesiden skulle der endvidere have været følgende: 3/8 1, 22/8 1, 24/8 2, 25/8 2, 26/8 1, 3/9 1, 4/9 1, 9/9 2 og 13/9 1. Burde have forøget efterårstotalen med mindst 9. Det begynder at blive lidt ”uhyggeligt”, når vi ikke engang får 50% af materialet ind på tryk. Der må være nogen meget tungt liggende overvejelser bag motiverne for ikke at bidrage. En holdning, der er givetvis er helt uforståelig blandt seriøse feltornitologer.

DOFBasen:2002


2001:  Fiskeørn  Pandion haliaetus  (85, 2711, 97)
Foråret klart under middel med 80 trækkende fugle 28/3 - 17/5. Et virkelig stor rykind sidst i marts virkede ellers lovende. Dage med mindst 5 fugle: 30/3 12, 31/3 5, 20/4 6, 21/4 9, 22/4 5 og 25/4 5.
For en gang skyld er der noteret en “ren” raster, som vi tilsyneladende ikke har set trække videre: 1/4 1 Dybesø.
Efteråret hørte til i den bedre ende med 13 trækkende fugle 17/8 - 23/9. 19/8 5 var eneste dag med mere end én fugl.
Også nogle rastere her: 11/8 1 Nørrevang, 18/8 1 og 31/8 1 begge Hovvig.

DOFBasen:2001


2000:  Fiskeørn  Pandion haliaetus  (85, 2561, 150)
I alt 130 forårsfugle, hvilket må anses for ret normalt: 24/3, 25/3, 27/3, 29/3 4, 30/3, 31/3 2, 2/4 3, 3/4 9, 4/4 9, 6/4, 9/4 11, 10/4, 11/4 13, 12/4 3, 16/4, 17/4 3, 18/4 5, 20/4 9, 21/4 11, 22/4 4, 23/4, 26/4 6, 27/4 2, 28/4 8, 29/4 3, 30/4 3, 4/5 2, 6/5, 7/5 2, 9/5 2, 12/5, 16/5 2, 17/5, 18/5 og 2/6 2.
Efteråret bød på 20 fugle, og overgik dermed lige rekorden fra 1982: 19/8, 20/8, 26/8, 27/8, 28/8 6, 7/9 4, 15/9, 17/9, 18/9 2, 22/9 og 24/9.
(JB, LB, PCC, JHC, AF, EH, EVR, HVR, KES, AT).

DOFBasen:2000


1999:  Fiskeørn  Pandion haliaetus  (85, 2405, 182)
Pænt forår for arten med 166 fugle mellem 30/3 og 28/5 på 23 obsdage. Endnu engang fik vi fornøjelsen af artens evne til eksplosiv optræden. Primo april kom det massive gennembrud i dagene 2/4 og 3/4 med tilsammen 45% og perioden gav sammenlagt 58%. Derefter tørke medio april som gav 0% (1 fugl!) mod gennemsnittets 29%. Dage med over 5 fugle: 1/4 12, 2/4 19, 3/4 31, 4/4 6, 21/4 11, 22/4 6, 24/4 6, 25/4 12 og 21/5 5.
Efteråret ligeså pænt som foråret. 16 fugle blev registreret gående sydpå mellem 20/8 og 18/9 på 9 dage. Dage med mere end 1 fugl: 24/8 2, 8/9 2, 11/9 3, 12/9 3 og 14/9 2.

DOFBasen:1999


1998:  Fiskeørn  Pandion haliaetus  (85, 2192, 213)
Forårstræk: 23/3 - 25/6, i alt 203. Fordelingen:

MAR APR MAJ JUN
p m u p m u p m u p m u
- - 7 52 41 50 34 6 11 - 1 1

Maxdage: 9/4 15, 11/4 18, 22/4 9, 23/4 11 og 24/4 9.
Efterårstræk i alt 10: 15/8 1, 2/9 1, 4/9 4, 5/9 1, 6/9 1, 8/9 1 og 11/9 1.

DOFBasen:1998


1997:  Fiskeørn  Pandion haliaetus  (85, 2118, 74)
Fænologi: (16/3) 28/3 - 19/9 (13/11)
Fåtallig forårstrækgæst, meget sjælden sommergæst og sjælden efterårstrækgæst.
Forårstrækket starter ultimo marts og løber til primo juni og er mest koncentreret i primo og medio april. Fiskeørnen har tendens til at ankomme i massivt antal. Næsten hvert år kan byde på observationer af smårastende/-trækkende fugle i juni og starten af juli. De største forårstrækdage: 8/4 1996 47, 7/4 1996 38, 16/4 1986 30, 12/4 1993 25 samt 7/4 1989 og 2/4 1993 23. En af de arter, hvor den fabelagtige primo april 1996 virkelig markerer sig.

Periodemæssig fordeling forår Fiskeørn 1973 - 1996.

100 % = 1889 Primo Medio Ultimo
Marts - + 3 %
April 36 % 29 % 15 %
Maj 7 % 8 % 4 %
Juni + + +

Returtrækket foregår fra primo juli til ultimo oktober med flest fugle i perioden fra medio august til medio september. Herudover spektakulære 2 fugle 13/11 1993. Kun to dage med mere end tre trækkende efterårsfugle: 10/9 1995 5 og 18/8 1994 4.

Periodemæssig fordeling efterår Fiskeørn 1973 - 1996.

100 % = 154 Primo Medio Ultimo
Juli 1 % 1 % 3 %
August 8 % 14 % 25 %
September 20 % 12 % 7 %
Oktober 4 % 3 % 1 %
November - 1 % -

Gennemsnitlige sæsontotaler og højeste sæsontotal i hver femårsperiode for henholdsvis forår / efterår.

Periode 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
Gennemsnit 36 / 5 69 / 9 77 / 4 85 / 4 138 / 10
Største total 54 / 11 117 / 19 118 / 7 128 / 8 214 / 16

Stabil fremgang for forårstallene gennem hele perioden, kraftigst i 1970'erne og 1990'erne.

1997: Også et moderat år for denne art, idet kun 69 fugle blev noteret på forårstræk mellem 8/4 og 30/5. Specielt primo april var lidt af en katastrofe med kun 7 fugle, hvilket skal ses i relation til, at et „gennemsnitligt“ træk ville have givet 54 fugle! Generelt var alle perioder dog ringe.

8/4 2 13/4 1 18/4 6 25/4 2 30/4 2 14/5 2 23/5 1
9/4 4 14/4 1 19/4 1 26/4 8 8/5 3 18/5 1 24/5 2
10/4 1 16/4 4 20/4 9 27/4 8 9/5 2 19/5 1 30/5 1
12/4 1 17/4 4 21/4 2

Efteråret på linie med foråret med kun 5 fugle:

14/8 1 20/8 1 30/8 1 12/9 1 28/9 1

DOFBasen:1997


1996:  Fiskeørn  Pandion haliaetus  (85, 1971, 196)
Forårstræk af Fiskeørn 1991 - 95. Periodemæssig fordeling. Tallene for 1996 i parentes.

Primo Medio Ultimo N: 644
Marts - +% 4% (1%) 4% (1%)
April 26% (62%) 26% (21%) 24% (5%) 76% (78%)
Maj 7% (2%) 8% (7%) 4% (1%) 19% (10%)
Juni 1% (1%) - - 1% (1%)

Numerisk halvøens næstbedste forårstræk af Fiskeørn gennem tiden med i alt 188 på 31 obsdage. Se figur 4. Specielt primo april sås et hidtil uset massivt opbrud, som resulterede i 2 forbedringer af dagsmax: 7/4 og 8/4 defilerede 38 og 47 eller samlet 45% af totalen forbi. Derimod ligger tallet for ultimo april lavere end gennemsnittet. Igen sommeriagttagelser: 16/6 1 rast - SV og 24/6 1 V. Måske standard fremover? Efteråret blev derimod lidt under middel med 6 trækkende: 10/8 1, 12/8 1, 23/8 1 og 24/8 3.

DOFBasen:1996


1995:  Fiskeørn  Pandion haliaetus  (85, 1856, 115)
Det samlede billede af forårstrækket af rovfugle fortsætter også for Fiskeørn. En rimelig april med en efterfølgende svag maj. Årets total blev på ligeud 100 fugle mellem 25/3 og 25/6. Samlet 64% i perioderne medio og ultimo april. Dagstotaler fremgår af figuren. Tendensen til junifugle fortsætter og hidrører måske fra omkringdryssende, smårastende fugle på Sjælland.
Rigtigt flot efterår som også bød på nyt dagsmax 10/9. Alle trækkende: 17/7 1, 21/7 1, 9/8 1, 20/8 1, 27/8 1, 9/9 2, 10/9 5, 11/9 1 og 28/9 2. I modsætning til sidste år - overvægt af septemberfugle med 67%.

DOFBasen:1995


Fiskeørn  Pandion haliaetus  

1994:
1993:
1992:
1991:
1990:
1989:
1988:
1987:
1986:
1985:
1984:
1983:
1982:
1981:
1980:
1979:
1978:
1977:
1976:
1975:
1974:
1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 52 12 6 5 1 76
Total 52 14 1 7 5 1 80
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 33 14 1 6 5 1 60
Ndag 12 9 1 5 5 1 33
Fænologi 12·· ··29 15·· ···· ···· ··28

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 24 17 1 1 10 6 2 66
Total 5 25 19 1 2 11 7 3 73
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 5 21 19 1 2 9 9 3 69
Ndag 2 15 10 1 2 8 6 2 46
Fænologi 27·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··12

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 53 5 2 10 2 72
Total 54 6 3 10 3 76
MaxRst 1 1 1 1 1 1
Nobs 52 6 2 12 4 76
Ndag 13 5 2 9 4 33
Fænologi 01·· ···· ··29 17·· ··26

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 200 7 6 2 13 5 234
Total 1 201 9 8 3 20 7 249
MaxRst 1 1 1 1 2 2 2
Nobs 1 139 9 7 4 24 7 191
Ndag 1 27 7 7 4 18 4 68
Fænologi 31·· ···· ···· ···· ···· ···· ··07

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 103 18 1 2 11 141
Total 6 103 21 1 1 3 12 147
MaxRst 2 1 1 1 2
Nobs 6 42 16 1 1 3 11 80
Ndag 4 19 12 1 1 3 10 50
Fænologi 27·· ···· ···· ···· ···· ···· ··21

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 18 16 1 2 8 5 56
Total 7 18 16 1 3 8 6 59
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 6 11 10 1 3 8 6 45
Ndag 4 8 8 1 3 8 5 37
Fænologi 23·· ···· ···· ···· ···· ···· ··26

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 45 19 2 2 3 3 88
Total 16 45 19 3 2 4 3 92
MaxRst 2 1 1 1 1 1 2
Nobs 11 35 11 3 3 6 2 71
Ndag 4 17 9 2 2 3 2 39
Fænologi 26·· ···· ···· ···· ···· ···· ··15

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 40 3 1 11 3 59
Total 1 41 3 2 16 4 67
MaxRst 1 1 1 5 1 5
Nobs 1 38 4 4 8 5 60
Ndag 1 12 3 3 7 3 29
Fænologi 25·· ···· ···· ··05 04·· ··17

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 100 8 2 2 7 2 127
Total 6 100 9 2 4 8 2 131
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 6 52 5 2 4 8 9 86
Ndag 5 19 4 2 3 8 7 48
Fænologi 26·· ···· ···· ··26 08·· ···· ··11

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 83 9 1 3 13 109
Total 84 10 1 3 13 111
MaxRst 1 1 1
Nobs 57 8 1 3 8 77
Ndag 15 7 1 3 8 34
Fænologi 03·· ···· ··05 14·· ··15

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 62 12 1 15 8 98
Total 62 12 1 17 8 100
MaxRst 2 2 2
Nobs 42 10 1 21 17 91
Ndag 21 9 1 14 14 59
Fænologi 03·· ···· ··30 05·· ··24

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 37 5 2 16 8 70
Total 2 38 5 2 18 8 73
MaxRst 1 2 1 2
Nobs 2 21 5 2 7 12 49
Ndag 2 18 4 2 6 9 41
Fænologi 26·· ···· ··26 21·· ···· ··25

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 42 7 1 1 11 7 74
Total 5 42 8 2 1 13 7 78
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 4 29 8 2 1 12 8 64
Ndag 3 15 8 2 1 11 8 48
Fænologi 26·· ···· ···· ···· ···· ···· ··23

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 159 4 1 1 27 14 214
Total 9 160 4 1 1 30 14 219
MaxRst 1 1 3 1 3
Nobs 9 121 4 1 1 18 8 162
Ndag 5 24 4 1 1 15 7 57
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ···· ···· ··20

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 111 18 5 1 4 10 161
Total 12 111 19 6 2 4 11 165
MaxRst 1 1 1 1 1 1
Nobs 10 106 19 4 2 9 16 166
Ndag 3 22 12 4 1 8 13 63
Fænologi 28·· ···· ···· ···· ···· ···· ··19

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 79 12 8 1 8 9 1 121
Total 3 80 12 8 2 8 10 1 124
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 3 55 10 8 5 14 30 1 126
Ndag 3 15 7 7 5 11 20 1 69
Fænologi 29·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··14

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 44 31 2 4 25 2 109
Total 1 46 31 2 4 26 2 112
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 43 17 2 4 23 2 92
Ndag 1 17 11 2 4 11 2 48
Fænologi 28·· ···· ···· ··09 12·· ···· ··27

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 33 102 17 1 15 12 3 183
Total 33 103 17 1 17 12 3 186
MaxRst 1 2 2 2
Nobs 13 27 15 1 25 13 3 97
Ndag 7 17 10 1 14 12 3 64
Fænologi 23·· ···· ···· ··20 06·· ···· ··08

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 150 9 1 18 11 1 197
Total 7 152 10 2 19 11 1 202
MaxRst 2 1 1 1 1 2
Nobs 2 53 13 2 10 14 1 95
Ndag 2 24 10 2 9 10 1 58
Fænologi 29·· ···· ··31 17·· ···· ···· ··03

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 132 8 7 1 8 14 172
Total 2 132 9 7 1 9 14 174
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 117 7 7 1 7 9 150
Ndag 2 20 6 5 1 6 8 48
Fænologi 21·· ···· ···· ···· ···· ···· ··22

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 180 16 4 8 9 220
Total 3 180 16 4 8 9 220
MaxRst
Nobs 3 73 13 4 6 7 106
Ndag 3 19 11 4 6 7 50
Fænologi 27·· ···· ···· ··17 03·· ··14

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 20 47 9 11 2 89
Total 20 51 9 12 2 94
MaxRst 4 1 4
Nobs 8 41 9 10 2 70
Ndag 4 16 5 10 2 37
Fænologi 28·· ···· ··17 11·· ··23

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 106 12 2 10 10 150
Total 10 106 12 2 10 10 150
MaxRst
Nobs 10 44 10 1 5 10 80
Ndag 6 20 8 1 5 6 46
Fænologi 24·· ···· ···· ··02 19·· ··24art/03010.txt · Sidst ændret: 2023/10/20 14:45 af lb