Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:03040

Rovfugle

Tårnfalk Falco tinnunculus eu03040

Status


2010 - 2019: Vinter: Ret almindelig Forår: Meget almindelig Sommer: Almindelig Efterår: Almindelig

Fotos


Taarnfalk

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Tårnfalk  Falco tinnunculus  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 9 32 54 1 97
Total 5 5 13 40 61 3 127
MaxRst 1 1 2 4 2 1 4
Nobs 21 12 21 46 53 12 165
Ndag 15 9 15 23 27 10 99
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··28

2023:  Tårnfalk  Falco tinnunculus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 49 40 2 3 1 2 3 102
Total 9 8 8 58 45 6 10 12 9 7 5 9 186
MaxRst 1 1 1 3 3 2 5 3 4 2 2 2 5
Nobs 24 23 18 57 54 31 20 37 35 14 17 24 354
Ndag 18 16 14 28 26 24 16 20 22 11 10 18 223
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2022:  Tårnfalk  Falco tinnunculus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 52 20 2 1 4 1 3 86
Total 3 56 20 2 1 4 6 3 95
MaxRst 1 2 2 3 2 2 2 4 5 2 2 2 5
Nobs 17 11 27 49 38 44 37 34 34 38 24 17 370
Ndag 14 9 20 22 20 24 23 26 24 24 18 14 238
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:  Tårnfalk  Falco tinnunculus  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 46 34 14 1 1 3 1 102
Total 2 52 34 14 1 5 3 1 112
MaxRst 2 2 3 4 4 3 2 3 3 3 2 2 4
Nobs 27 31 54 114 83 60 18 37 54 45 42 30 595
Ndag 19 20 27 29 29 27 15 21 26 22 23 21 279
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2020:  Tårnfalk  Falco tinnunculus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 37 11 1 6 65
Total 10 37 11 1 6 65
MaxRst 2 3 2 5 2 3 2 3 2 2 1 2 5
Nobs 26 31 46 75 48 21 20 37 40 27 25 15 411
Ndag 19 17 24 27 24 17 14 20 22 17 17 13 231
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Tårnfalk  Falco tinnunculus (1974-: 3895 / 1975-: 628)

Forårstræk: 1/4 - 6/6 i alt 105, flest 19/4 19 – I alt 26 observationsdage.
Efterårstræk: 22/7 - 10/10 i alt 17, flest 19/8, 16/9 og 10/10 alle dage 2. - I alt 14 observationsdage.

18/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 87 15 2 6 4 8 3 125
Total 15 7 5 95 18 4 18 17 13 11 5 6 214
MaxRst 2 2 2 3 4 4 5 3 3 4 1 1 5
Nobs 29 16 22 96 40 43 36 48 47 32 16 14 439
Ndag 21 10 15 30 23 28 22 27 25 20 11 11 243
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Tårnfalk  Falco tinnunculus  (1974-: 3783 / 1975-: 586)
Forårstræk over middel og på langt sigt ses et stigende antal på forårstræk.
Der var mange dage med trækkende Tårnfalke i foråret i alt 38, hvilket er det højeste antal i mange år. Som vanligt startede tårnfalketrækket for alvor midt i april, og et jævnt pænt træk fortsatte ind til udgangen af maj. Totalen blev på 112 trækkende mellem 15/3 og 1/6. På to dage blev det til tocifrede dagstotaler: 30/4 20 og 10/5 10. Førstnævnte er højeste dagstotal siden 1994.
Et ynglepar Korshage uden angivelse af eventuel succes.
Efterårstrækket var virkelig godt lokalt set (om end ikke rekord) og lå et godt stykke over gennemsnittet både for de seneste ti år og for alle årene. På 15 obsdage mellem 22/8 og 21/10 blev set 42 trækkende, hvoraf de 39 i den traditionelt bedste måned for efterårstræk af Tårnfalk september. Højeste dagstotaler var: 4/9 6, 18/9 10 og 19/9 5.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 43 63 1 1 39 2 154
Total 27 14 19 84 85 30 27 40 90 20 20 12 468
MaxRst 2 2 2 3 2 3 3 5 4 1 2 1 5
Nobs 25 13 17 50 44 25 20 30 54 20 19 12 329
Ndag 21 12 13 29 26 20 19 24 28 13 17 11 233
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2017:  Tårnfalk  Falco tinnunculus (1974-: 3690 / 1975-: 573) 
Trækket både forår og efterår tæt på eller lidt under gennemsnitsniveau.
I foråret blev der set 93 trækkende på 19 obsdage mellem 12/3 og 6/6. 52 svarende til ca. 56 % blev set i maj. Dage med over 10 trækkende: 29/4 21, 30/4 11, 3/5 11 og 18/5 11.
Ynglefund: 1 par ved kasse på Korshage. Ynglesucces ukendt.
Efterårstrækket gav beskedne 13 fugle. De blev set på 10 obsdage mellem 15/8 og 20/10. Bortset fra 20/9 2, 25/9 2 og 8/10 2 kun 1 fugl pr. dag. Bortset fra 4 rast 30/4 og 2/5 Korshage sås i 2017 som mest op til 3 Tårnfalke rastende på en dag ved flere lejligheder i Hovvig og et par gange på Nørrevang.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 37 52 2 1 7 5 106
Total 26 13 35 125 140 36 45 129 65 78 44 40 776
MaxRst 3 2 2 4 4 2 3 3 3 2 1 2 4
Nobs 24 12 30 75 80 33 39 90 54 70 44 35 586
Ndag 16 10 17 24 26 17 22 29 27 24 17 19 248
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Tårnfalk  Falco tinnunculus (1974-: 3509 / 1975-: 554) 
Stort træk i maj gav næstbedste forår i rapportens historie.
Set på 8 lokaliteter i januar og februar. Flest i Hovvigområdet med op til 3 på en dag.
I forårstrækperioden marts - maj blev der som max. set op til 3 rastende fugle pr. dag på Korshage og i Hovvig.
Forårstrækkets første fugl blev set 17/3 og de sidste 2 fugle trak nordøst 6/6. På i alt 32 obsdage blev set 181 trækkende, hvilket er næsthøjeste forårstotal siden starten af fuglestationen i 1973. Kun foråret 2012 har været bedre. Her trak 196 fugle. Den høje total skyldes en rigtig god vejrsituation i maj kombineret med en ynglesæson med ungeproduktion over middel mod nord i 2015, hvor det var et godt museår. Trækket startede for alvor sidst i marts og kørte jævnt i april uden nævneværdige dage. Primo maj satte et større ryk ind, og resten af måneden og et stykke ind i juni blev der set rigtig mange trækkende Tårnfalke. Der var i den periode 5 dage med over 10 trækkende, hvilket ikke er helt tosset: 7/5 11, 8/5 20, 11/5 20, 22/5 17 og 2/6 13.
Ynglepar blev registreret på Korshage og i Hovvig. I juni - juli desuden set på Skansehage, Nørrevang og ved Skredbjerg.
Efterårstrækket var som for de øvrige rovfuglearter klart under middel. Kun 19 blev set på 10 obsdage mellem 23/7 og 6/10. De to eneste dage med mere end 2 trækkende var 13/9 3, 16/9 4 og 2/10 3.
I løbet af efteråret blev der som mest set 4 rastende Tårnfalke på en dag i Hovvig og på 8 andre lokaliteter ikke over 2 fugle pr. dag.
På 7 lokaliteter rastede der Tårnfalke i december. I Hovvig regelmæssigt 2 fugle ellers blot 1 fugl på de øvrige lokaliteter.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 47 112 15 2 3 10 4 200
Total 24 20 37 96 156 45 27 61 78 27 33 30 634
MaxRst 3 2 2 3 3 3 1 4 4 2 2 2 4
Nobs 22 19 33 58 74 25 26 41 48 24 31 27 428
Ndag 19 13 17 27 25 18 18 24 25 16 21 19 242
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2015:  Tårnfalk  Falco tinnunculus (1974-: 3466 / 1975-: 547) 
Både forårstræk og efterårstræk langt under middel.
Vinter: Set på 9 lokaliteter i januar – februar. Bortset fra 2 i Hovvig kun 1 fugl pr lokalitet.
Forårstrækket af Tårnfalk fluktuerer ret meget, og i foråret 2015 blev arten kun set trække på 11 obsdage mellem 8/3 og 5/6. Det er et meget lavt antal. Totalen nåede ikke op på mere end 43 fugle. Det svarer ikke til mere end 41,7 % af gennemsnitstotalen for de ti seneste år. Flest trak primo maj (12). Dage med mere end 5 trækkende: 10/4 6, 11/4 10, 5/5 7 og 11/5 6.
Yngelfugle: Et sikkert par i kasse på Korshage og et muligt par i Hovvigområdet.
Blot 7 blev set på efterårstræk på 5 obsdage mellem 14/8 og sene 11/11. Eneste dage med mere end 1 fugl var 3/9 2 og 11/11 2.
I december set på 6 lokaliteter, hvoraf kun Hovvig havde 2 fugle. De øvrige blot en enkelt fugl.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 18 18 3 1 4 2 50
Total 11 15 43 64 47 23 26 62 29 30 17 28 395
MaxRst 2 1 2 8 3 2 2 5 3 4 2 3 8
Nobs 10 15 35 41 31 20 21 35 21 22 13 22 286
Ndag 9 12 23 20 18 13 18 24 16 19 10 22 204
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2014:  Tårnfalk  Falco tinnunculus (1974-: 3292 / 1975-: 543) 
Næstbedste forårstræk i rapportens historie.
Overvintrende Tårnfalk blev set på 10 lokaliteter.
174 trækkende blev set på 24 dage mellem 22/3 og 27/5. Især var perioden ultimo april givtig. Her trak 95 fugle svarende til ca. 55 % af forårstotalen forbi.
Dage med over 10: 3/4 17, 21/4 22, 22/4 16, 25/4 14, 26/4 22, 27/4 13 og 22/5 12.
Ynglefugle: Et sikkert ynglefund i kasse ved Nørrevangsparken.
Kun 4 trækkende i efteråret: 7/9 1, 10/9 1, 16/9 1 og 17/9 1.
I december set på 5 lokaliteter.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 133 36 4 178
Total 5 16 29 157 56 10 21 9 19 15 5 7 349
MaxRst 1 1 2 4 2 2 2 3 1 1 1 1 4
Nobs 5 16 28 65 33 9 19 7 19 15 5 7 228
Ndag 5 13 17 19 18 9 16 6 16 13 5 5 142
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2013:  Tårnfalk  Falco tinnunculus  [1974-: 3208 / 1975-: 522]
Generelt ikke det store falkeår – også denne art trak under middel.
Der er rapporteret rastende Tårnfalke fra 14 lokaliteter i januar/februar. Bortset fra 2 ved Nakke Syd blot 1 fugl pr dag pr lokalitet. I træktiden marts – maj blev højeste rasttal 4 på Korshage.
Forårstrækket foregik mellem 31/3 og 18/5 og totalen blev på 84 fugle. En total lidt under gennemsnitsniveauet for de senneste 10 år. Eneste dage med over 10 fugle var 15/4 11 og 18/5 11.
Ynglefugle: 1 sikkert par i kasse på Korshage, men 2 par blev set i territoriestrid i foråret. Vurderet ud fra øvrige obs i juni/juli nok også par i Hovvig/Slettermosegårdområdet og måske yderligere et par på den nordøstlige del af halvøen.
Efterårstræk blev set mellem 3/8 (tidligt) og 27/10. I alt 21 fugle, flest 6/9, 7/9 og 14/10 4.
Efter trækkets ophør set rastende på 4 lokaliteter i november - december. Alle obs vedrører kun 1 fugl.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 34 49 4 11 6 105
Total 31 15 54 90 93 22 29 39 62 24 7 2 468
MaxRst 2 1 2 4 4 2 3 3 3 2 1 1 4
N 30 15 49 59 44 17 21 28 40 19 7 2 331
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..24

2012:  Tårnfalk  Falco tinnunculus  (1974-: 3012 / 1975-: 484)
Overvintrende Tårnfalke blev i januar og februar set på 9 lokaliteter. Bortset fra 19/2 - 20/2 2 Korshage og Nørrevang drejer alle øvrige observationer sig blot om enlige fugle.
Forårstrækket blev det hidtil bedste med i alt 196 trækkende (heraf 1 mod V) fordelt på 37 dage mellem 26/2 (tidligt) og 25/5. Der kom først for alvor skub på Tårnfalketrækket sidst i april og i den næste månedstid var trækket rigtig godt. Dette er bedst illustreret ved at 188 Tårnfalke svarende til 95,9 % af forårets træktotal blæste igennem mellem 19/4 og 21/5. Bedste periode var primo maj, hvor 25 % af totalen blev set. Det fine forårstræk hænger uden tvivl sammen med et stort museår i blandt andet Nordsverige i 2011, som betød, at de ynglende Tårnfalke havde en rigtig god ynglesucces. Eksempelvis var der i 217 kasser med ynglende Tårnfalke i Västerbotten, den hidtil bedste registrerede ynglesucces med i gennemsnit hele 5,96 unge pr. par (kilde: Kjellen i ”Fåglar i Skåne 2011”). Trækdage med over 10 fugle: 19/4 15, 20/4 16, 1/5 15, 2/5 17, 15/5 11, 19/5 11, 21/5 14 og 22/5 11.
Ynglefugle: Sikre yngelfund fra Korshage og Hovvig. Endvidere sandsynlig yngel på det sydlige Nørrevang og ved Slettermosegård.
Efterårstræk blev set på 21 dage mellem 13/8 og 23/11. Totalen blev på 38 fugle (heraf 1 mod NØ), hvilket er lidt over de seneste ti års gennemsnit. Flest blev set ultimo september, hvor ca. 32 % trak forbi. De 2 største dagstotaler blev 29/8 5 og 24/9 8.
I december var der rastende Tårnfalke på 6 lokaliteter. Bortset fra 13/12 2 Plantagen, blev der kun set en enkelt fugl pr. lokalitet pr. dag.

DOFBasen:2012


2011:  Tårnfalk  Falco tinnunculus  (2944 / 1976- : 422)
I januar og februar blev der set enlige rastende/fouragerende Tårnfalke på Korshage, Nørrevang, ved Nykøbing og ved Hovvig. Senere i foråret i perioden marts - maj blev arten set rastende på 6 lokaliteter. I området Korshage – Nørrevang - Flyndersø op til 2 på en dag men ellers blot 1 ved Dybesø og Rørvig By.
Forårstrækket var godt med 108 trækkende set på 31 dage mellem 23/3 og 9/6. Det er godt en tredjedel mere end de 10 foregående års gennemsnit. Især perioden ultimo april – primo maj var givtig, her røg ca. 73 % af forårets trækkende igennem området. Arten blev set dagligt på træk i perioderne 18/4 – 2/5 og 6/5 – 11/5 og følgende dage var der mere end 5 trækkende: 19/4 8, 20/4 6, 21/4 8, 23/4 9, 27/4 7, 7/5 8, 9/5 7 og 10/5 10.
Ynglefugle: 30/4 blev det vurderet at 2 par var i gang med ynglecyklus på Korshage. Mindst det ene par fik noget ud af anstrengelserne. 29/6 blev 1 ad han set fodre en unge og primo august blev op til 3 1k set på Korshage. Der var også ynglesucces ved Ringholm. Her blev der 25/7 set en han som fodrede en unge.
Mellem 21/8 og 16/10 blev der på 15 dage set i alt 46 efterårstrækkende fugle. Det er ligesom foråret klart over og ca. 50 % flere end de sidste 10 års gennemsnitstotal. Årsagen er helt givet en god ynglesucces hos mange nordligt ynglende Tårnfalke på grund af god muse tilgang. Dette afspejles også tydeligt i materialet fra Falsterbo og Stevns. Begge steder blev der sat ny sæson- og dagsrekord og der var rigtig mange ungfugle.
Ultimo september var bedste periode. Her blev ca. 56 % af efterårets trækkende set. Dage med over 2 trækkende: 21/8 3, 15/9 6 set indtrækkende under havobs på Korshage, 19/9 4, 25/9 9 og 26/9 13. Sidstnævnte dagstotal er den næst højeste efterårsdagstotal fra Rørvigområdet.
I december blev der kun set rastende Tårnfalke ved Hovvig og på Korshage max 1 fugl pr. dag.

DOFBasen:2011


2010:  Tårnfalk  Falco tinnunculus  (2923 / 1976- : 405, 38)
Tårnfalke blev set rastende på 7 lokaliteter i januar - februar. Bortset fra 2 på henholdsvis Korshage og i Hovvig var der kun 1 fugl pr. lokalitet.
Senere i forårsmånederne var der mange observationer af et par som hævdede territorium og med ivrige stemme ytringer var med til at danne lydbilledet på Korshagearealet. Derudover var der en del iagttagelser af fugle fra Nørrevang og Flyndersø, som meget vel kunne være Korshage fuglene. Uden for dette område var der i foråret kun observationer af enlige rastende fugle ved Nykøbing, Dybesø og Hovvig.
Kun 21 Tårnfalke blev set på forårstræk på 12 dage mellem 23/3 og 2/6. Det er ganske enkelt det svageste forårstræk, vi har oplevet siden 1974 (ingen Tårnfalke træktotal i rapporten fra 1973). Selvfølgelig hovedsageligt vejrbetinget, men man må ikke være blind for, at den ret hårde vinter kan have gjort et indhug i de fugle, vi skulle have set på forårstræk. Det er i hvert fald kendt, at en del Tårnfalke går til i hårde vintre. 15 af de 21 fugle trak i april og de højeste dagstotaler blev 14/4 5 og 26/4 5.
Ynglefugle: Bortset fra en fugl set i kasse ved Flyndersø i april ingen helt konkrete oplysninger. Ynglepar må dog med stor sikkerhed siges at være på Korshagearealet og ved Hovvig/Slettermose, bedømt ud fra observationer i foråret og sommeren. Der kan nok godt gemme sig ynglefugle på andre dele af halvøen.
Efterårstrækket var under middel. Kun 17 fugle set på 12 dage mellem 27/7 og 14/10. Kun en dag med mere end 2 fugle 22/9 3. Årets mest spektakulære Tårnfalke iagttagelse må være en fugl set under havobs 21/9. Den blev under indtræk i en periode heftigt mobbet af en Almindelig Kjove, men slap med skrækken. I december var der kun 3 observationer af enlige rastende fugle i området Hovvig/Nykøbing Bugt.

DOFBasen:2010


2009:  Tårnfalk  Falco tinnunculus  (2837 / 1976: 370)
Et stort vintermateriale er indkommet, hvilket betyder, at der gøres et forsøg på at vurdere vinterbestandens størrelse. I januar/februar er der regelmæssigt set rastende overvintrende Tårnfalke i Hovvig (max 4 pr. dag), på Korshage (max 1 pr. dag), på Skansehage (max 1 pr. dag) og ved Rørvig By (max 1 pr. dag). Derudover er der mere spredte vinterobs. af en enkelt fugl fra Vesterlyng, Plantagen, Flyndersø, Søndervang, Slettermosegård og Ringholm. Der er selvfølgelig mulighed for en del gengangere, men et bud på den overvintrende bestand kunne være ca. 10 fugle.
Forårstrækkende fugle kunne opleves på 27 dage mellem 4/3 og 26/5. Totalen kom til at lyde på 86 fugle, hvilket er meget tæt på 10 årsgennemsnittet. Flest knapt 40 % trak forbi medio april.
Der var ingen store dage og kun disse på 5 og derover: 10/4 5, 11/4 8, 14/4 8, 16/4 7 og 26/4 5.
På 22 obsdage mellem 27/7 og 15/10 registreredes i alt 35 efterårstrækkende fugle, hvilket er et godt stykke over 10 års gennemsnittet. Der spores ikke nogen egentlig træktop i materialet, og der var ingen større dage, men mange bække små gør jo som bekendt en stor å.
2 af fuglene blev set under havobs 26/9 og 29/9 fra Korshage.
Fra december er rapporteret rastende Tårnfalke fra 7 lokaliteter. Kun 1 fugl pr. dag pr. lokalitet.

DOFBasen:2009


2008:  Tårnfalk  Falco tinnunculus  (2751 / 1976- : 355)
I januar/februar blev Tårnfalke set rastende på 4 lokaliteter: Søndervang havde 2 ved et enkelt tilfælde ellers blot 1 pr. dag på Korshage, ved Skredbjerg, Nakke syd og Hovvig. Et fornuftigt gæt på, hvor mange overvintrende fugle det drejer sig om, lyder på 4.
86 trækkende fugle blev i foråret set på 22 obsdage mellem 28/3 og 1/6. Medio – ultimo april var bedste periode med ca. 77 % af de trækkende. Dage med over 5: 28/3 8, 22/4 15, 24/4 9 og 28/4 9.
Ynglefugle: Parring blev set i april i Nakke Skov og 1 par på Skansehage fik 4 unger på vingerne (ET).
Fodring af en 1k blev set 30/7 på Korshage.
Mellem 31/8 og 23/10 blev 15 efterårstrækkende set på 8 obsdage. De 2 “bedste” dage var 12/9 4 og 8/10 3. Fra December var der følgende maxrast pr. dag: Hovvig 2, Korshage 1, Nykøbing 1, Vesterlyng 1, Vangen 1 og Rørvig Bugt 1. Her vurderet til ca. 5 fugle.

DOFBasen:2008


2007:  Tårnfalk  Falco tinnunculus  (2687 / 1976- : 322)
I januar/februar blev Tårnfalke set rastende ved Hovvig, på Korshage, på Skansehage og ved Rørvig Bugt. Senere i træktiden i området Korshage/Nørrevang og Hovvig/Nakke Skov. Alle dage kun 1 fugl.
Fra foråret var der trækobservationer fra 24 obsdage mellem 12/3 og 28/5. I alt blev det til 64 trækkende, hvilket ligesom alle de øvrige falke er under forårsgennemsnitsniveau. 4 dage var der 5 og derover trækkende: 13/4 11, 15/4 8, 26/4 5 og 5/5 5.
Eneste melding om Ynglefugle er fra 30/4, hvor 2 bliver set ved kasse på Nørrevang.
Efteråret var et godt stykke over gennemsnittet med i alt 33 efterårstrækkende Tårnfalke set på 13 obsdage mellem 7/8 og 30/10. Flest ultimo september hvor 57,5 % blev set. Dage med mere end 1 fugl: 24/9 14, 26/9 3, 4/10 3, 13/10 2 og 14/10 3.
I andet halvår frem til december blev der set rastende Tårnfalk på 8 lokaliteter. Bortset fra Hovvig, hvor op til 3 fugle kunne ses, drejer det sig om enkelt fugle. I december var der rastobs fra Korshage, Skansehage, Søndervang, Rørvig Bugt og Hovvig alle dage med 1 fugl. Sidste obs dag 30/12 hvor arten ses både på Korshage og i Hovvig, nævnt som en provokation for at få folk til at rapportere alle vinter Tårnfalke. Hvor mange Tårnfalke overvintrer på Rørvig halvøen ?

DOFBasen:2007


2006:  Tårnfalk  Falco tinnunculus  (2559 / 1976- : 249)
Bemærkningen om manglende vinterobs af Tårnfalk i 2005 rappoten har muligvis haft den virkning, at folk har noteret Tårnfalke i januar - februar. I hvert tilfælde er arten set på 5 lokaliteter ult. januar - pri. februar. Kun en fugl pr. lokalitet pr. dag.
I alt blev det til 128 forårstrækkende Tårnfalke set på 18 dage mellem 13/3 og 9/5. Det er faktisk en del bedre end 10 årsgennemsnittet. Langt den overvejende del (93 %) blev set ult. april - pri. maj, hvor vejret var godt til blandt andet falketræk. Følgende dage blev der set 10 fugle og derover: 25/4 14, 26/4 30, 4/5 10 og 7/5 13. De 30 fugle 26/4 er næsthøjeste dagstotal om foråret kun overgået af 18/5 1985 med 33.
Heller ingen ynglefund indsendt af denne art. Hvilket betyder, at der ikke er rapporteret ynglende rovfugle på Rørvighalvøen i 2006. Det kan da vist ikke passe, at der hverken skulle yngle Spurvehøg eller Tårnfalk på halvøen.
Ny efterårssæsonrekord med bred margen. Hvilket vil sige over 3 gange så mange som hidtil bedste efterår. 73 trækkende på 18 dage mellem 18/8 og 11/10. 90 % blev set med. - ult. september og 2 dage var dagstotalen højere end den hidtidge dagsrekord om efteråret. Dage med over 5: 11/9 11, 12/9 15, 15/9 6, 22/9 6, 24/9 6, og 25/9 6.
I december er 1 fugl set på Korshage (juleaftensdag) og i Hovvig er der disse 2 obs. 18/12 3 og 31/12 1.

DOFBasen:2006


2005:  Tårnfalk  Falco tinnunculus  (2479 / 1976- : 222)
Ingen observationer fra vintermånederne januar - februar. Skyldes det dårlig indrapportering, eller overvintrede der ikke Tårnfalk på Rørvighalvøen i 2005? Trækket foregik mellem 20/3 og 26/5 på 26 obsdage med en total på 80 fugle (lidt under middel). To træktoppe ses: En mindre ultimo marts (21 % af totalen) og en lidt større medio - ultimo april, hvor 54 % af totalen røg igennem. På 3 dage sås over 5 fugle: 29/3 10, 16/4 9 og 17/4 10.
I år blev der glædeligt nok registreret ynglepar på tre lokaliteter: Korshage, Skansehage og ved Slettemosegård.
Fugle på efterårstræk er set mellem 18/8 og 31/10. I alt blev det til 27, hvilket er det højeste antal trækkende Tårnfalke set om efteråret i Rørvigområdet. To dage havde mere end 2 fugle: 19/8 5 og 1/9 5. Der meldes kun om rastende fugle fra yngleområderne og deres nærhed og højeste antal er 4/8 6 Korshage (lokal familie?). Årets sidste rapporteres 20/11 fra Hovvig. Altså heller ingen vinterobs i december.

DOFBasen:2005


2004:  Tårnfalk  Falco tinnunculus  (2380 / 1976- : 206)
En enkelt fugl set rastende i Hovvig i januar - februar. Forårstrækket forløb mellem 14/3 og 31/5 uden de store begivenheder. Totalen slutter på 99 og en række dage ses mere end 5 fugle: 3/4 7, 15/4 6, 17/4 11, 18/4 15, 28/4 8, 30/4 9 og 1/5 12. Ingen ynglefund er indsendt. Mon ikke den yngler et eller andet sted på halvøen.
I efteråret blev 16 set trækkende mellem 6/8 og 2/11, flest 25/10 3.

DOFBasen:2004


2003:  Tårnfalk  Falco tinnunculus  (2325 / 1976-: 201)
20/3 - 3/6 i alt 55. Ligesom sidste år et meget beskedent totaltal, hvoraf de bedste dage blev følgende: 21/4 8, 22/4 7 og 5/5 9.
Langt under gennemsnittet, der på omkring 98 fugle. Arten yngler hvert år på Korshage, og det er et åbent spørgsmål i hvor høj grad ynglefuglene ”forstyrrer” trækbilledet. Nogle observatører ”overser” potentielt trækkende eksemplarer og sikkert også omvendt.
Ynglefund: 1/7 Skansehage 1 par med 5 flyvefærdige unger (ET) og antageligt 1-2 par Hovvig (bl.a. 20/7 5 rst (PG)) og 1 par Korshage.
Efterår: 6/9 - 25/10 i alt kun 5.

DOFBasen:2003


2002:  Tårnfalk  Falco tinnunculus  (2255 / 1976- : 201)
1/4 - 3/6 i alt 70. Et langt sejt træk for at få dette beskedne tal. Kun sjældent der er så meget gang i arten, at alle får den i bogen: 9/5 13 og 11/5 14, og mange gange er det også lidt af en skønssag, er det den lokale eller trækker den.
Største rasttal 24/3 4 Hovvig.
Ingen efterårstrækkere meldt.

DOFBasen:2002


2001:  Tårnfalk  Falco tinnunculus  (2217 / 1976- : 192)
Pænt med overvintrende fugle. I januar - februar set på følgende lokaliteter: Korshage, Flyndersø, Nørrevang, Søndervang, Slettermose, Vangen og Nykøbing Havn.
Et af de mest ringe forår i mands minde med kun 38 trækkere i perioden 17/3 - 27/5. Dage med mindst 4 fugle: 25/4 7 og 8/5 6. En kontrol af ovenstående formulering viser, at de absolutte bundår er 1977 og 1983 med henholdsvis 26 og 33 fugle, og 1982 var ikke meget bedre med 39.
Ynglefund: Korshage og Hovvig.
Efterårstræk som forventet med 9 fugle 10/8 - 24/10. Dage med flere fugle: 13/10 2 og 24/10 3.
Største rasttal 23/9 4 Hovvig.

DOFBasen:2001


2000:  Tårnfalk  Falco tinnunculus  (2089)
Overvintrende fugle Korshage, Søndervang, Hovvig (2), Slettermosegård og Nykøbing.
Foråret noget over middel med i alt 128 trækkende 24/3 - 9/6. Dage med mindst fem fugle: 30/3 6, 20/4 7, 21/4 18, 22/4 7, 27/4 10, 28/4 9, 29/4 14.
Følgende ynglepar indrapporteret: 3 par Korshage - Flydersø området og 1 par Søndervang.
Efterårsstrækket er hurtigt overstået: 14/8, 26/8 2 og 16/9, i alt beskedne 4.
(LB, PCC, JHC, AF, EVR, HVR, KES, AT, ET).

DOFBasen:2000


1999:  Tårnfalk  Falco tinnunculus  (2000)
Overvintrende fugle set i Hovvig, Korshage og ved Nykøbing. I Hovvig blev der set rastende fugle mellem 14/2 og 16/6 på ti obsdage, men kun en dag med mere end 1: 15/2 2. Korshage derimod havde mange obsdage med rastende fugle og otte obsdage med mere end 1: 3/1 2, 30/3 4, 2/4 2, 17/4 3, 8/5 2, 12/5 2, 31/5 2 og 8/6 3. Herudover er der set rastende fugle på Nørrevang, Dybesø/Flyndersø, Slettemose og Nakke Skov.
Forårstrækket startede 13/3 og sluttede 28/5. På 28 obsdage blev 89 konstateret trækkende og det er lidt under gennemsnittet. Dage med mindst 2 fugle: 26/3 3, 30/3 4, 2/4 7, 4/4 3, 21/4 4, 22/4 3, 23/4 2, 24/4 3, 25/4 3, 26/4 4, 27/4 11, 5/5 4, 6/5 4, 13/5 4, 17/5 3, 18/5 3, 19/5 4 og 28/5 7.
Forårstræk af Tårnfalk 1982 - 96 fordelt på 10-dages perioder.
N =900 (73% af forårstotalen.)

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
1% 3% 5% 15% 15% 29% 16% 12% 4%+

Eneste sikre ynglebevis sås i form af en 1K fugl på Slettemose 9/7, men mon ikke halvøen kan byde på adskillige flere ynglepar?
Efteråret gav lige ud 20 fugle mellem 25/7 og 8/10 på 12 obsdage. Kun fire dage med mere end 1 fugl: 24/8 2, 4/9 2, 11/9 5 og 12/9 3.
Rastende fugle blev set i Hovvig året ud som oftest med 2 - 3. Korshage kunne også byde på rastende fugle året ud og her ligeledes med 2 - 3. Ellers set frem til ultimo oktober på Skansehage, Dybesø, Nakkehage og Søndervang.

DOFBasen:1999


1998:  Tårnfalk  Falco tinnunculus  (1925)
Vinterfund af op til 2 Hovvig og 1 på Korshage i januar og februar.
Forårstræk: 23/3 - 31/5, i alt 75. Fordelingen:

MAR APR MAJ
p m u p m u p m u
- - 4 13 13 22 15 3 5

Dage med over 3 trækkende: 9/4 8, 22/4 6, 23/4 4, 24/4 6, 30/4 5, 1/5 4 og 2/5 6.
Ynglefund indsendt fra Skansehageområdet, Korshage og Hovvig.
Efterårstræk: 21/7 - 18/10, i alt 9. 4/9 2 SV er eneste dato med mere end 1 fugl.

DOFBasen:1998


1997:  Tårnfalk  Falco tinnunculus  (1833 / 1976- : 159)

Sjælden/fåtallig ynglestand/strejffugl, fåtallig forårstrækgæst samt sjælden efterårstrækgæst og vintergæst.
Ynglebestand på 5 - 10 par jævnt fordelt over halvøens åbne områder.
Forårstræk: Tidligste registreret 4/3 og seneste 4/6. Hovedtrækket forløber primo april til medio maj med en top ultimo april. De største forårstrækdage: 18/5 1985 33, 24/4 1994 29, 9/5 1976 26, 22/4 1990 21 samt 7/5 1976, 21/4 1990 og 13/5 1993 14.
Efterårstræk registreret mellem 31/7 og 14/11 med flest fugle ultimo august til primo oktober.
De fem største efterårstrækdage: 29/9 1975 9, 15/8 1984 6, 13/10 1990 5, 7/9 1977 4 og 26/8 1989 4.
Hvert år 2 - 5 rastende fugle om vinteren, primært i Hovvig og Nørrevang/Korshageområdet.

Gennemsnitlige træktotaler og højeste træktotal i hver femårsperiode for henholdsvis forår / efterår.

Periode 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
Gennemsnit 78 / 7 59 / 9 62 / 5 79 / 9 115 / 8
Største total 105 / 9 86 / 23 79 / 8 112 / 12 161 / 10

Materialet er ikke så solidt for denne art som for de øvrige rovfugle. Tendenser skal derfor tolkes med forsigtighed. Flere forhold spiller ind. Lokale ynglefugle på trækstederne vanskeliggør optællingen og rapportteringsfrekvensen har ikke altid været optimal. I den sidste femårsperiode har Tårnfalken fået et pænt nøk opad. Dette kan dog næppe tolkes som en bestandsfremgang, idet stort set alle i de seneste år er begyndt at indsende samtlige trækobservationer med tidspunkter på.

1997: Med 92 fugle mellem 23/3 og 8/6 rammes gennemsnittet næsten. Mange fugle primo og medio maj kan tyde på en markant forskydning af trækket p.g.a. dårligt trækvejr tidligere på sæsonen. Der er indrapporteret ikke mindre end 4 ynglepar fra Hovvigområdet og minimum et par fra Korshage/Flyndersø. Herudover observationer fra Nakke og Nørrevang i sommerperioden.
Efteråret gav et blankt 0. I vintermånederne er rastende Tårnfalke set ved Nykøbing, Hovvig og Korshage/Nørrevang.

DOFBasen:1997


1996:  Tårnfalk  Falco tinnunculus  (?, 1876, 114)
Forårstræk af Tårnfalk 1991 - 95. Periodemæssig fordeling. Tallene for 1996 i parentes.

Primo Medio Ultimo N: 569
Marts + (5%) 2% (13%) 5% (3%) 7% (21%)
April 9% (33%) 12% (15%) 34% (11%) 55% (59%)
Maj 20% (1%) 13% (14%) 5% (5%) 38% (20%)
Juni +

Et par rastobs inden forårstrækket gik i gang: 10/2 1 Nykøbing og 3/3 1 Hovvig. En gennemsnitlig forårstotal på 104 mellem 8/3 og 31/5 lyder kedelig. Det var ikke tilfældet! Se figur 5. Der blev noteret 14% flere fugle i marts end gennemsnittet for årene 1991 - 95. Hertil massivt flere primo april. Derimod et vejrbetinget kollaps i artens normale glansperiode ultimo april og primo maj.
Et par ynglepar på Korshage og omegn med op til 2 unger. Yderligere er parring set i Nykøbing og mon ikke Hovvig også kan byde på et?
Rastende fugle kunne ses i Hovvig frem til 1/12 med op til 6 i august.
Efteråret gav følgende 10 til feltfolket: 8/8 1, 1/9 1, 14/9 1, 23/9 1, 2/10 1, 3/10 2, 5/10 2 og 24/10 1. En enkelt holdt ud på Korshage til 14/11.

DOFBasen:1996


1995:  Tårnfalk  Falco tinnunculus  (?, 1787, 89)
Enkelte vinteriagttagelser Korshage og Hovvig.
Første trækdag blev 11/3, men vi skulle helt hen til medio april før trækket rigtigt kom i gang. Sidste 1/6.
Forårets 82 fugle er ikke mange set i forhold til de senere år og forklaringen ligger dels i svigtende martstræk, dels en maj med kun 15 fugle - 18% af totalen. Dagscifre i figuren.
Mærkværdigvis er der ingen indrapporterede ynglepar, men rastende fugle set Hovvig, Korshage og Grønnehave Skov. Der må helt klart være par som „bare“ ikke er bogførte.
Efteråret på det jævne med 7 trækkende: 11/9 1, 5/10 2, 9/10 2, 8/10 1 og 22/10 1.

DOFBasen:1995


Tårnfalk  Falco tinnunculus  

1994:
1993:
1992:
1991:
1990:
1989:
1988:
1987:
1986:
1985:
1984:
1983:
1982:
1981:
1980:
1979:
1978:
1977:
1976:
1975:
1974:
1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 52 20 2 1 4 1 3 86
Total 7 1 7 57 23 5 6 12 7 7 1 5 138
MaxRst 1 2 2 3 1 2 2 4 5 2 2 2 5
Nobs 17 11 27 49 37 44 37 34 34 38 24 17 369
Ndag 14 9 20 22 20 24 23 26 24 24 18 14 238
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 46 34 14 1 1 3 1 102
Total 4 8 6 59 41 19 2 10 6 2 2 8 167
MaxRst 2 2 3 4 4 3 2 3 3 3 2 2 4
Nobs 27 31 54 114 83 60 18 36 54 45 42 30 594
Ndag 19 20 27 29 29 27 15 21 26 22 23 21 279
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 37 11 1 6 65
Total 5 4 12 41 14 5 2 3 1 9 4 7 107
MaxRst 2 3 2 5 2 3 2 3 2 2 1 2 5
Nobs 28 31 46 76 48 22 21 39 40 28 26 15 420
Ndag 21 17 24 27 24 18 15 22 22 18 18 13 239
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 86 15 2 6 4 8 3 124
Total 11 3 7 96 16 4 22 15 10 13 6 2 205
MaxRst 2 2 2 3 4 4 5 3 3 4 1 1 5
Nobs 29 16 22 95 40 43 36 48 47 32 16 14 438
Ndag 21 10 15 30 23 28 22 27 25 20 11 11 243
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 43 63 1 1 39 2 154
Total 21 9 16 84 83 21 12 33 86 16 14 6 401
MaxRst 2 2 2 3 2 3 3 5 4 1 2 1 5
Nobs 25 14 17 51 45 25 20 30 54 20 19 12 332
Ndag 21 13 13 29 26 20 19 24 28 13 17 11 234
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 34 39 2 1 7 5 90
Total 4 1 3 41 49 6 7 5 9 11 4 3 143
MaxRst 3 2 2 4 4 2 3 3 3 2 1 2 4
Nobs 21 12 20 51 59 29 33 46 43 47 31 25 417
Ndag 16 10 17 24 26 17 22 29 27 24 17 19 248
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 43 96 15 2 3 10 4 180
Total 4 2 8 46 104 15 3 17 12 4 3 1 219
MaxRst 3 2 2 3 3 3 1 4 4 2 2 2 4
Nobs 22 19 31 58 70 25 26 42 47 24 31 27 422
Ndag 19 13 17 27 25 18 18 24 25 16 21 19 242
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 12 16 3 1 5 2 2 45
Total 3 2 6 24 17 6 3 10 6 3 5 3 88
MaxRst 2 1 2 8 3 2 2 5 3 4 2 3 8
Nobs 10 15 33 37 30 20 21 38 22 23 13 22 284
Ndag 9 12 23 20 18 13 18 24 16 19 10 22 204
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 103 30 4 141
Total 1 3 7 113 34 2 3 3 5 4 2 177
MaxRst 1 1 2 4 2 2 2 3 1 1 1 1 4
Nobs 5 17 27 53 28 9 19 7 19 15 5 7 211
Ndag 5 13 17 19 18 9 16 6 16 13 5 5 142
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 29 41 4 11 6 92
Total 11 1 6 31 50 2 9 8 16 6 1 1 142
MaxRst 2 1 2 4 4 2 3 3 3 2 1 1 4
Nobs 30 14 49 51 39 17 21 30 40 19 7 2 319
Ndag 19 12 29 25 22 14 17 23 24 12 7 2 206
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··24

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 53 103 9 19 9 1 198
Total 4 2 10 58 105 3 10 24 19 4 3 242
MaxRst 1 2 3 5 2 2 1 3 3 3 2 2 5
Nobs 22 16 28 40 41 7 3 19 27 33 23 16 275
Ndag 14 14 22 24 20 7 3 14 18 23 15 15 189
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 56 33 4 6 36 2 138
Total 1 3 63 33 5 9 8 37 3 3 165
MaxRst 1 1 2 3 2 1 3 2 3 1 2 1 3
Nobs 2 10 8 44 21 8 7 9 22 8 9 4 152
Ndag 2 7 8 24 13 7 7 7 13 7 8 4 107
Fænologi 27·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··10

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 15 4 1 1 7 6 2 37
Total 3 3 2 21 4 4 2 11 10 3 5 1 69
MaxRst 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 1 1 3
Nobs 14 8 16 27 10 6 10 11 15 8 6 3 134
Ndag 13 7 12 19 8 6 8 7 13 6 6 3 108
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 56 7 1 15 14 7 105
Total 7 4 17 56 7 2 19 22 10 4 5 153
MaxRst 4 3 2 2 2 1 2 5 1 3 1 5
Nobs 21 19 37 63 12 4 15 21 14 5 7 218
Ndag 14 11 21 24 10 4 12 15 14 5 6 136
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ··26 10·· ···· ···· ···· ···· ··26

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 72 7 2 4 19 6 124
Total 5 1 20 74 10 2 1 13 20 6 1 4 157
MaxRst 2 1 2 2 3 1 1 5 2 3 3 2 5
Nobs 9 5 21 84 12 3 3 6 14 7 13 10 187
Ndag 7 5 9 22 8 2 3 6 10 7 11 6 96
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 33 12 2 20 12 1 90
Total 1 3 10 40 12 1 7 23 13 4 3 117
MaxRst 1 1 2 1 1 3 3 2 2 1 3
Nobs 3 6 10 30 12 2 8 26 18 8 9 132
Ndag 3 6 8 16 8 2 7 12 13 8 8 91
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ··28 24·· ···· ···· ···· ···· ··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 53 51 6 62 4 180
Total 4 6 60 51 6 64 4 1 4 200
MaxRst 1 1 2 6 6 2 3 1 3 6
Nobs 4 1 8 17 10 3 47 4 3 3 100
Ndag 2 1 6 10 10 3 13 4 3 3 55
Fænologi 29·· ···· ···· ···· ··12 18·· ···· ···· ···· ··31

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 44 14 10 10 7 101
Total 18 48 15 1 20 10 9 121
MaxRst 2 2 1 1 1 6 2 1 6
Nobs 17 39 9 2 3 10 4 7 1 92
Ndag 9 17 7 2 3 9 4 6 1 58
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··20

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 59 13 4 5 6 1 93
Total 1 5 61 15 4 10 6 2 4 108
MaxRst 1 1 1 1 2 2 4 1 1 3 4
Nobs 1 2 4 51 7 5 10 5 2 2 89
Ndag 1 2 4 17 7 5 8 4 2 2 52
Fænologi 29·· ···· ···· ···· ··31 06·· ···· ···· ···· ··29

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 26 19 5 7 3 1 63
Total 3 1 2 30 19 5 5 7 4 7 83
MaxRst 3 2 2 1 5 4 3 1 5 5
Nobs 4 3 2 20 13 5 2 3 8 4 3 67
Ndag 4 3 2 16 6 2 2 3 8 4 3 53
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 18 33 1 52
Total 1 2 10 19 33 1 4 1 71
MaxRst 1 1 4 2 1 4 1 1 4
Nobs 4 3 12 20 21 1 1 1 1 64
Ndag 4 3 10 12 13 1 1 1 1 46
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ··03 19·· ···· ··28

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 18 10 3 6 42
Total 4 2 6 21 10 3 3 6 6 2 63
MaxRst 1 1 1 3 3 2 1 4 1 1 2 4
Nobs 6 4 9 23 10 4 1 3 4 8 3 5 80
Ndag 4 2 8 14 9 3 1 3 4 8 2 4 62
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 76 18 1 3 1 106
Total 2 1 15 77 19 5 5 1 2 1 3 131
MaxRst 2 2 4 3 4 3 4 3 3 2 2 2 4
Nobs 5 7 33 102 31 14 9 24 9 14 17 9 274
Ndag 5 6 17 25 16 10 8 14 5 10 12 7 135
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26art/03040.txt · Sidst ændret: 2023/10/20 14:40 af lb