Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:03100

Rovfugle

Lærkefalk Falco subbuteo eu03100

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Fåtallig Sommer: Sjælden Efterår: Sjælden

Fotos


Laerkefalk

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Lærkefalk  Falco subbuteo  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 96 109
Total 13 98 111
MaxRst 1 1
Nobs 10 49 59
Ndag 3 15 18
Fænologi 27·· ··30

2023:  Lærkefalk  Falco subbuteo  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 51 2 1 60
Total 7 53 1 2 2 65
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 4 31 1 2 3 41
Ndag 4 10 1 2 3 20
Fænologi 21·· ··22 11·· ···· ··12

2022:  Lærkefalk  Falco subbuteo  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 25 1 1 30
Total 3 25 1 2 31
MaxRst 1 1 1
Nobs 3 20 1 1 4 29
Ndag 3 8 1 1 4 17
Fænologi 22·· ··23 13·· ···· ··17

2021:  Lærkefalk  Falco subbuteo  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 31 9 3 49
Total 7 31 10 4 52
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 6 18 7 5 36
Ndag 4 8 5 4 21
Fænologi 27.. …. ..22 07..27

2020:  Lærkefalk  Falco subbuteo  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 23 2 1 30
Total 4 27 3 1 35
MaxRst 2 1 2
Nobs 4 26 3 1 34
Ndag 4 11 2 1 18
Fænologi 17.. …. ..26 15

2019:  Lærkefalk  Falco subbuteo (2400 / 104)

Forårstræk: 18/4 - 5/6 i alt 53, flest 18/5 11 – I alt 16 observationsdage.
Efterårstræk: 25/7, 26/8 og 29/9 alle dage 1 - i alt 3.

18/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 26 24 3 1 1 1 56
Total 28 26 4 2 2 4 1 67
MaxRst 1 1 1 1 1 3 1 3
Nobs 19 13 4 2 2 6 1 47
Ndag 9 8 2 2 2 6 1 30
Fænologi 18.. …. …. …. …. …. ..01

2018:  Lærkefalk  Falco subbuteo  (2285 / 98)
Tredje gode forår i træk med over 100 trækkende, bekræfter den langsigtede positive tendens.
I alt 115 trækkende blev set på 16 obsdage. Tidsmæssigt var foråret helt efter det, vi kender. De første blev set 29/4 2 og dagen efter indtraf årets bedste trækdag 30/4 27. Næste ryk kom på et par traditionelt gode Lærkefalke datoer 8/5 – 9/5, hvor henholdsvis 16 og 17 blev set. Derudover var der disse dage med over 5 trækkende: 10/5 7, 21/5 8, 29/5 9 og 30/5 8. Forårets 2 sidste trækkende blev set 31/5.
Rastobs i foråret begrænser sig til 6/5 og 9/5 1 Hovvig, 27/5 1 Dybesø og 30/5 2 Nørrevang.
I efteråret kun disse trækkende: 8/8 1, 3/9 3, 10/9 1 og 21/9 1 i alt 6. Årets sidste var en rastende fugl i Hovvig 4/10.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 29 86 1 5 121
Total 29 89 1 5 1 125
MaxRst 2 1 2
Nobs 7 31 1 3 1 43
Ndag 2 15 1 3 1 22
Fænologi 29.. ..31 08.. …. ..04

2017:  Lærkefalk  Falco subbuteo (2179 / 94) 
Sjette forår gennem tiderne med over 100 forårstrækkende Lærkefalke.
Et forårstræk klart over både tiårsgennemsnittet og gennemsnittet for alle årene siden 1973. På 14 obsdage mellem 29/4 og 30/5 blev i alt set 106 trækkende, heraf de 101 i maj. Flere pæne dage med tocifrede dagstotaler: 1/5 18, 2/5 23, 12/5 17 og 18/5 10. Forårstotalerne har fluktueret noget alt efter om den rigtige vejrsituation ramte på det rigtige tidspunkt, men vi har gennemsnitligt set langt flere Lærkefalke i årrækken efter jubilæumsrapporten i 1997. Den gennemsnitlige forårstotal for årene 1973 - 1997 var 33 og for årene 1998 - 2016 ligger gennemsnitstotalen på 71 altså mere end dobbelt op. En så stor fremgang kan ikke forklares med held med vejret. De standardiserede ynglefugletællinger i Sverige viser en signifikant fremgang siden årtusindskiftet og i Finland steg antallet af ynglepar successivt frem til 2008, hvor efter bestanden har været mere stabil. Falsterbo havde i efteråret 2016 den hidtil bedste træksæson med 143 trækkende med en ungfugleandel på 88 %, hvilket tyder på en meget fin ynglesæson. Det bliver spændende at se udviklingen fremover. Mange Lærkefalke gav sig tid til at fouragere på halvøen. 30/4 og 2/5 sås 7 fugle samtidigt fouragerende over Dybesø, hvilket er ny rastrekord. Derudover kan nævnes 3 rastende i Hovvig 14/5.
Et julifund er ikke almindeligt: 9/7 1 fouragerende Nakke By. 4 trækkende blev set i efteråret. 14/8 1, 17/9 1, 26/9 1 og 29/9 1. Der ud over blev enkelt fugle set rastende i Hovvig på datoerne 12/8, 20/9 og 27/9.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 124 1 3 133
Total 12 139 1 3 5 160
MaxRst 7 7 1 1 1 7
Nobs 3 36 1 3 5 48
Ndag 2 12 1 2 5 22
Fænologi 29.. ..30 09.. …. ..29

2016:  Lærkefalk  Falco subbuteo (1993 / 92) 
Rekord forår. Heftigt træk primo - medio maj i en optimal vejrsituation.
En af de vigtigste begivenheder ved Rørvig i foråret 2016 var det store træk af Lærkefalke der foregik i maj. Trækket forløb tidsmæssigt nærmest lige efter bogen. Året indledtes på normal vis med de første observationer sidst i april, og de første dage af maj. Ca. en uge ind i måneden blev halvøen ramt af en regulær Lærkefalkebølge, hvor 7/5 blev en gennembrudsdag. Trækket kørte for fulde gardiner de næste dage og observatørerne havde i den periode nogle hektiske timer på Korshage og Nørrevang. Senere i maj var trækket knapt så kraftigt, og der kom fortsat Lærkefalke lidt ind i juni. Talmæssigt blev det til ny sæson rekord med 186 trækkende set på 17 obsdage mellem 28/4 og 6/6. Det blev godt nok ikke til ny dagsrekord, men to dage med over 40 trækkende lader sig i den grad også høre. Alle dage med 5 trækkende og der over: 6/5 13, 7/5 43, 8/5 25, 9/5 42, 10/5 9, 11/5 20, 12/5 7, 22/5 6 og 2/6 5.
9/5 rastede sent på eftermiddagen 4 fugle på Nørrevang og ellers var der traditionen tro kun nogle ganske få rastobservationer i foråret: 28/4 1 Korshage og 6/5 1 Flyndersø.
En midsommerobservation af en fouragerende fugl i Hovvig 23/6 er ikke hverdagskost.
I efteråret sås to trækkende 19/8 1 og 1/9 1. Der ud over var der to rastobservationer i Hovvig 10/9 og 12/9 1.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 164 7 1 1 178
Total 6 166 8 1 3 184
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 6 39 3 1 3 52
Ndag 3 12 3 1 3 22
Fænologi 28.. …. ..23 19.. ..12

2015:  Lærkefalk  Falco subbuteo (1978 / 88)  
Yderst sparsom optræden under forårstrækket gav laveste sæsontotal siden 2010.
Maj var gennemgående præget af dårligt lærkefalkevejr og forårstræktotalen blev derefter. Kun 15 trækkende blev set på blot 6 obsdage mellem 25/4 og 5/6. De eneste to dage med over 1 fugl var 9/5 4 og 5/6 7. En enkelt rastende fugl blev set 25/5 i Hovvig.
Efteråret gav 4 trækkende fugle, hvilket er tæt på gennemsnittet for de seneste ti år. De blev set som følger: 11/9 1, 12/9 1, 14/9 1 og 28/9 1. Der ud over var der en enkelt rastende fouragerende 1k fugl i Hovvig 24/9.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 7 4 19
Total 1 8 7 5 21
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 7 6 5 19
Ndag 1 5 1 5 12
Fænologi 25.. …. ..05 11..28

2014:  Lærkefalk  Falco subbuteo (1907 / 88) 
Årets første Lærkefalk trak forbi Rørvig Lyng 20/4. Træktotalen for foråret landede på 71, hvilket stort set er gennemsnitsniveauet for de seneste ti år. Forårstrækket foregik hovedsageligt i to perioder. I den første ultimo april trak 29 fugle (41 %) og i den anden ultimo maj 27 fugle (38 %). Dage med over 5 trækkende: 25/4 10, 27/4 9, 20/5 8, 21/5 15 og 22/5 9. Sidste normale trækkende blev set 27/5. En usædvanlig sen 2k fugl der blev set målbevidst trækkende ud over havet mod NØ på Korshage 27/6 regnes i denne sammenhæng med i forårstotalen, som en sen ”overshooter”.
Ud over de trækkende var der i foråret en enkelt rastende fugl 29/4 ved Myntestien på Korshage.
En regulær sommerobservation er usædvanlig: 24/6 1 adult rastende/overflyvende, som forsvandt mod nord blev set fra Rørvig By.
Der blev ikke set trækkende fugle i efteråret, men der rastede i en tre ugers periode mellem 31/8 og 19/9 regelmæssigt Lærkefalke i Hovvig. Mindst tre forskellige 1 adult og 2 1k var involveret.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 30 40 1 71
Total 31 40 2 1 13 87
MaxRst 1 1 1 2 2
Nobs 21 12 2 1 10 46
Ndag 8 7 2 1 10 28
Fænologi 20.. …. ..27 31.. ..19

2013:  Lærkefalk  Falco subbuteo  [1854 / 88] 
Kunne ikke matche sidste års stor-træk.
En forårstotal på 53 fugle set 13 dage mellem 22/4 og 19/5 er et stykke under de seneste 10 års gennemsnitsniveau. Dage med over 5: 7/5 13, 8/5 9 og 18/5 10.
Eneste rastende 6/5 1 Hovvig.
I andet halvår ingen trækkende. Til gengæld 9 dage med rastende fugle i Hovvig: En ret tidlig fugl fra primo august 5/8 ellers set mellem 13/9 og 24/9 med op til 3 fugle.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 52 53
Total 1 53 1 13 68
MaxRst 2 1 3 3
N 1 18 1 8 28
Fænologi 22.. ..19 05.. ..24

2012:  Lærkefalk  Falco subbuteo  (1715 / 85)
Første blev en rastende set i Hovvig 25/4, hvilket kan sammenlignes med, at middelankomst datoen for perioden 1998 – 2011 er 24/4. Generelt ses de første Lærkefalke tidligere nu om sunder end de gjorde i årrækken før 1997. I jubilæumsrapporten angives en middelankomstdato til 28/4 for årækken 1973 - 1997, hvilket vil sige, at arten har rykket sit ankomst tidspunkt med 5 dage. Trækket indledtes med en ret god april dag 29/4 med 8 trækkende, og så bragede det ellers for alvor løs om eftermiddagen 1/5. Denne dag startede ret roligt med en enkelt fugl om formiddagen, men lidt før kl. 14.00 - det klassiske tidspunkt på dagen vi helt tilbage i 70’erne lærte, at Lærkefalkene går i gang på - gik et massivt træk i gang. Dagstotalen 1/5 endte på 45 ! Ved flere tilfælde kom der småflokke på 2 – 3 fugle trækkende, hvilket ikke lige frem er hverdagskost ved Rørvig. En søgning i DOFbasen, en gennemgang af NOK rapporterne fra 1993 og frem og en gennemgang af samtlige Sjællandsrapporter fra 1971 og frem viser, at det er den største forårsdagstotal fra Sjælland og den tredje største i Danmark. Kun overgået af 2 dage ved Skagen i 2006: 6/5 65 og 8/5 70. Ud over, at det rent statistisk var rekord, var det også den mest bemærkelsesværdige hændelse under forårstrækket af rovfugle i 2012. For dem der oplevede det, må det være en dag, de ikke glemmer lige med det samme. De to efterfølgende dage 2/5 og 3/5 var også rigtig gode trækdage, her trak hhv. 25 og 22 fugle. Forårstotalen endte derfor på høje 139. Det er næst bedste forårstotal gennem tiderne. Kulminationen primo maj er helt klassisk. Yderdatoerne for forårstrækket var 29/4 og 25/5 og antallet af dage med trækkende Lærkefalk var moderate 12. Udover de nævnte dage trak der på 2 dage mere end 5 fugle: 20/5 11 og 23/5 7. Der var i foråret i øvrigt blot 2 dage med rastende fugle: 29/4 1 ad Korshage og 3/5 3 Gravhøjen.
I tabel 1 ser man, at der gennemsnitlig er set betydeligt flere Lærkefalke i de senere år sammenlignet med perioden før 1997. Ved Falsterbo er antallet af Lærkefalke på efterårstræk også steget markant siden 1990’erne, og langsigtet ser det derfor ud som om, at udviklingen er positiv for denne elegante falk.
Lærkefalk ses de fleste år fåtalligt ved Rørvig om efteråret. Således også i 2012, hvor der blev set 3 trækkende i Hovvig hhv. 6/8, 25/8 og 27/9 samt en rastende fugl på samme lokalitet 13/8.

DOFBasen:2012


2011:  Lærkefalk  Falco subbuteo  (9, 1760, 95)
Optimale vejrforhold på det rette tidspunkt resulterede ikke uventet i et stort forårstræk af Lærkefalke. 93 trækkende fugle fordelt på 21 dage mellem 21/4 og 6/6 er klart over de sidste 10 års gennemsnit, og det er fjerde højeste forårstræktotal siden rapportens start i 1973. Der var ikke noget markant gennembrud, men et relativt jævnt pænt træk med flere fine dage sidst i april. Senere i begyndelsen af maj kom så den fra gamle dage så velkendte kulmination. Ca 87 % af forårets trækkende fugle blev set i perioden ultimo april – primo maj.
Trækdage med 5 og derover: 23/4 8, 28/4 7, 29/4 8, 30/4 5, 7/5 5, 8/5 19 og 9/5 11.
Rastende fugle. 24/4 3 set samtidigt Nørrevang, 8/5 2 Korshage og 9/5 1 Ø til Rast Nørrevang.
Kun 2 efterårsfugle: 10/8 1 tidlig 1k V Korshage og mere normalt 3/9 1 ad trækkende Hovvig.

DOFBasen:2011


2010:  Lærkefalk  Falco subbuteo  (9, 1738, 22)
Lærkefalk var den art, hvor vestenvind havde størst negativ indflydelse på forårstræktotalens størrelse. Kun 13 trækkende fordelt på 10 dage mellem 25/4 og 20/5 kunne det blive til. Det må nærmest betegnes som bundniveau, og vi skal tilbage til 1980 for at finde en lavere sæsontotal. Fra samme periode blot to rastobservationer 13/5 og 14/5 begge dage 1 Hovvig. I juni var der lidt flere observationer fra samme lokalitet: 9/6 3, 10/6 3, 11/6 2, 13/6 2 og 19/6 1 alle rastende.
Efteråret var i modsætning til foråret fint set med lokale øjne. Ny tangering af både dags- og sæsonrekord for trækkende fugle. Alle trækobservationer: 22/8 1, 27/8 4, 3/9 1, 7/9 2 og 29/9 1 i alt 9.
Fra 22/8 var der ud over de trækkende også pænt med rastende fugle. I alt blev rastende fugle set på 12 dage. Kun en fugl pr. dag, men minimum to forskellige 1 ad og 1 1k var involveret. Sidste fugl blev så længe, at den tangerede fænologirekorden fra 9/10 2006.

DOFBasen:2010


2009:  Lærkefalk  Falco subbuteo  (9, 1707, 30)
Med kun 28 trækkende fugle på 15 obsdage mellem 14/4 og 26/5 blev Lærkefalk forårets mest markante minus variant. Årets resultat udgør kun knapt 40 % af en gennemsnitstotal for de sidste 10 år, men antallet Lærkefalke er jo ofte en direkte effekt af mængden af østlige og sydøstlige vinde i maj, og man kan bestemt ikke sige, at det var vind fra det hjørne, der prægede denne måned i 2009. Tidsmæssigt var det ultimo april og medio maj, der var de bedste perioder med henholdsvis 50 % og 32 % af forårets trækkende. Højeste dagstotaler blev 26/4 4 og 15/5 4. Fra foråret i øvrigt blot en enkelt rastende fugl i Hovvig 3/5.
Efterårets 3 Lærkefalke obs nævnes her: 24/8 1 SV og 19/9 1 rast Hovvig samt 6/10 1 SV Nørrevang.
Lærkefalk ses sjældent i oktober ved Rørvig. Det er kun tredje år gennem tiderne, at arten er set i denne måned.

DOFBasen:2009


2008:  Lærkefalk  Falco subbuteo  (9, 1646, 61)
Totalen for forårstræk blev 56 fugle (heraf 2 tf). Disse blev set på 22 obsdage mellem 19/4 og 3/6. Totalen ligger noget under middel. De seneste år har Lærkefalke gennembruddet ligget ultimo april. Således også i år, hvor 48 % blev set trækkende i denne periode. Kun 2 dage med over 5 fugle: 22/4 11 og 28/4 6. Årets 2 rastobs faldt i hver sin ende af trækperioden: 19/4 1 Hovvig og 1/6 1 Korshage.
Lærkefalk er ikke tidligere set i juli indenfor rapportområdet, så årets obs 21/7 1 ad rast Hovvig (AF, KES) er usædvanlig.
Fra efteråret kun disse 3 trækobservationer: 31/8 1, 11/9 2 og 12/9 2.

DOFBasen:2008


2007:  Lærkefalk  Falco subbuteo  (9, 1601, 45)
Vejret var ikke gunstigt for Lærkefalk i 2007, hvilket afspejles i en lav forårstotal på blot 45 trækkende set på 16 obsdage mellem 14/4 (tangering af fænologirekorden) og 29/5. Totalen udgør 65 % af en normal sæson. Flest fugle blev set i perioden ultimo april - primo maj, hvor 86,6 % trak forbi. Dage med mere end 2 trækkende: 25/4 4, 26/4 3, 29/4 8, 30/4 3, 3/5 5 og 5/5 7.
Der var også nogle rastobs: 27/4, 17/5 og 2/6 1 Hovvig, 3/5 1 Korshage, 6/5 1 Brentebjerg og 13/5 1 Nykøbing.
Efteråret bød kun på disse 2 rastobs, som nok drejer sig om samme fugl: 11/9 og 12/9 1 Hovvig.

DOFBasen:2007


2006:  Lærkefalk  Falco subbuteo  (9, 1430, 171)
Rovfugle foråret i 2006 vil nok, for dem der var ude på en østenvindslokalitet pri. maj, især blive husket for de mange Lærkefalke. Ved Rørvig fik både sæsonrekorden og dagsrekorden et tryk op ad. Mellem 22/4 og 12/5 trak 161 Lærkefalke forbi Rørvig på 15 obsdage. 149 af disse, hvilket er 93 % af forårstotalen, drønede forbi på de 10 dage pri. maj i det fine falkevejr. Følgende dage var der mere end 5 fugle: 1/5 6, 4/5 13, 5/5 21, 6/5 26, 7/5 36 (ny dagsrekord), 8/5 23 og 9/5 15.
Udover de trækkende var der disse få rastobs. : 6/5 1 Nørrevang, 9/5 1 Brentebejrg og 12/5 1 Hovvig.
Efteråret var også godt set med Rørvig øjne. 9 trækkende mellem 11/9 og 26/9 er hidtil bedste efterår. Alle trækkende: 11/9 1, 12/9 2, 15/9 4 (ny efterårsdagsrekord), 25/9 1 og 26/9 1. Hertil kommer en lang række af rastobs af 1 fugl i Hovvig. Set på 15 dage mellem 11/9 og 9/10. Det er blot andet år med Lærkefalk i oktober og samtidig er den sidste obsdato ny fænologisk efterårsrekord.

DOFBasen:2006


2005:  Lærkefalk  Falco subbuteo  (9, 1376, 54)
Med 50 trækkende på 17 dage mellem 17/4 og 28/5 ligger forårstotalen lige under et gennemsnitsårs. Første bølge falder i perioden medio - ultimo april (34 % af sæsontotalen) og anden bølge medio - ultimo maj (64 % af totalen). Ved 4 tilfælde kom dagstotalen over 5: 26/4 7, 14/5 9, 15/5 7 og 28/5 6. Rastiagttagelserne er som følger: 30/4 1 Korshage, 14/5 1 og 19/5 1 begge Hovvig.
Efteråret bød kun på disse 3 obs. fra Hovvig: 3/8 1 tf, 1/9 2 SV og 4/9 1 SV.

DOFBasen:2005


2004:  Lærkefalk  Falco subbuteo  (9, 1297, 79)
Forårstrækket gav i alt 77, hvilket er et stykke over gennemsnittet. En forløber ses 18/4. Den næste 27/4. Første top mellem 28/4 og 1/5, hvor 37 fugle ses. Herefter ret få fugle frem til de 2 sidste dage af maj, hvor godt vejr igen giver en ny top med 22 fugle. Dage med 5 og derover: 28/4 9, 29/4 7, 30/4 14, 1/5 7, 7/5 5, 30/5 12 og 31/5 10.De sidste 2 trækkende ses 3/6. Kun 1 rastende 5/5 i Hovvig er meldt.
Efteråret gav 4/9 1 og 19/9 1 begge trækkende, hvilket både tidsmæssigt og antalsmæssigt er helt normalt.

DOFBasen:2004


2003:  Lærkefalk  Falco subbuteo  (9, 1256, 41)
En maj måned præget af vestlige vinde, herunder perioder med ret kraftige vind, må nødvendigvis resultere i et lavt antal Lærkefalke.
20/4 - 4/6 i alt 30, heraf dage med over 5 fugle: NUL.
Vestlige vinde i maj har aldrig været observatørernes livret, og det er heller ikke er befordrende for antallet af Lærkefalk.
Rastende fugle fra især Hovvig er noteret ved flere lejligheder: 29/5 2 og 31/5 1.
Efterår 28/8 - 22/9 i alt 8, er til gengæld et flot resultat lokalt, og det højeste antal vi endnu har set på et efterår. Dage med mere end 1 fugl: 6/9 4 trk + 1 rst Hovvig.
En pæn buket med rastende fugle i Hovvig: 5/9 1, 6/9 1, 7/9 1, 8/9 1, 11/9 1, 12/9 1 og 14/9 1 - antageligt samme individ.

DOFBasen:2003


2002:  Lærkefalk  Falco subbuteo  (9, 1163, 93)
Et godt come back efter sidste år maj elende. Tredje bedste forår i rapportens historie med 89 fugle med yderdatoer 2/5 og 5/6 7. Bemærk det store tal fra sidstedagen. Øvrige dage med over 5: 9/5 24, 10/5 15, 11/5 11, 20/5 6 og 22/5 8.
Ifølge hjemmesiden skulle der endvidere have været følgende: 8/5 2. Burde have forøget forårstotalen med mindst 1.
Rastende fugl i Hovvig 10/5, 14/5 (dog 2 ifølge hjemmesiden), 15/5 og 17/5.
Derimod skuffede efteråret med et pænt rundt 0.
Ifølge hjemmesiden skulle der imidlertid have været følgende: 24/8 1 trk Hovvig og 11/9 1 trk Rørvig. Burde have forøget efterårstotalen med 2.

DOFBasen:2002


2001:  Lærkefalk  Falco subbuteo  (9, 1130, 33)
Som følge af det generelt ringe rovfugletræk i maj kom kun 26 trækkende Lærkefalke i bøgerne mellem 27/4 og 22/5. Dage med mindst 4: 8/5 4 og 9/5 14.
Kun to rastende fugle: 4/5 1 Nørrevang og 12/5 1 Hovvig.
Vanen tro mere balanceret fordeling for efteråret med 3 trækkende: 21/8, 21/9 og 27/9 samt følgende rastende: 20/9 1 og 26/9 1 begge Hovvig.

DOFBasen:2001


2000:  Lærkefalk  Falco subbuteo  (9, 979, 151)
Flot forår med ny dagsrekord (7/5) og tangering af sæsonrekorden: 22/4, 27/4, 28/4 5, 29/4 17, 30/4 4, 2/5, 3/5, 4/5 6, 5/5 5, 6/5 10, 7/5 30, 8/5 14, 9/5 12, 12/5, 13/5, 16/5 6, 17/5, 2/6 og 9/6, i alt 117.
Også mange rastiagttagelser: 29/4, 30/4, 5/5 2, 8/5 3, 9/5 og 12/5 2. At vurdere hvorvidt der er nye fugle herimellem i forhold til de trækkende er stort set umuligt (især når der ikke er tid på). Også den nye dagsrekord fra 7/5 har voldt forfatteren problemer. Der foreligger 123 obs fra denne dag, at koge disse ned til noget, der ligner sandheden, er ikke let, når tidsangivelsen på den enkelte fugl, kan variere adskillige minutter, i grelle tilfælde op til 10 minutter eller mere. Nogle noterer fuglene, når de opdages ude i horisonten, andre først når de passerer, hvilket givetvis er det rigtige. Endvidere er der den traditionelle forvirring med sommer- og vinter(fugle)tid. Hvis man bare fortalte alle redaktører, hvem der har brugt hvad, så ville det lysne lidt. I de senere år er nyt syndrom dukket op. Man angiver ikke nøjagtig lokalitet (kun ved indrapportering?). Hvis den første fugl er set på Korshage, så kan der også stå denne lokalitet på dagens sidste fugl, selvom den reelt er set i Hovvig. Dette tilfælde er dog så grelt, at det heldigvis (endnu?) er en undtagelse, men lokaliteter som Korshage, Dybesø, Bakken, Myntestien og Gravhøjen bruges af nogle i flæng - desværre.
Efterårets 3 trækkende fugle kom på dagene 27/8, 15/9 og 17/9.
Rast Hovvig: 20/8, 7/9, 9/9, 14/9, 15/9 og 17/9 bringer den samlede efterårstotal op på mindst 5 fugle.
(JB, LB, PCC, JHC, AF, EVR, HVR, KES).

DOFBasen:2000


1999:  Lærkefalk  Falco subbuteo  (9, 918, 61)
Forår noget over gennemsnittet. Ingen rastende fugle registreret. Træk iagttaget mellem 25/4 og 31/5, hvor 14 obsdage gav 54 fugle i notesbøgerne. Dage med mere end 1: 25/4 6, 5/5 2, 6/5 5, 17/5 12, 19/5 4, 20/ 5 6, 21/5 6 og 28/5 7. Største fravigelse fra gennemsnittet fremviser primo maj, idet kun 8 fugle blev registreret eller 15% og gennemsnittet siger 42%. Derimod fin medio maj med 46%. Forklaringen kan være en vejrbetinget udskydelse af trækket primo maj til medio maj, da primo maj også var ringe for Dværgfalk.
Efteråret havde rastende fugle i Hovvig på dagene: 3/9 1, 11/9 3 og 15/9 1.
Efterårstrækkets 2 fugle er lig med gennemsnittet. Datoerne var 24/8 og 3/9.
Fuglen som er noteret rastende 3/9 er ikke identisk med den bogførte trækkende fugl, hvorfor det ikke vil være urimeligt at antage det totale gennemtrækkende fugle om efteråret til 7. Det ville i givent tilfælde være efterårsrekord!

DOFBasen:1999


1998:  Lærkefalk  Falco subbuteo  (9, 869, 49)
Forårstræk: 26/4 - 31/5, i alt 47. Fordelingen:

APR MAJ
p m u p m u
- - 2 20 10 15

Maxdage: 1/5 7, 2/5 10, 13/5 7 og 30/5 6.
Efterårobs: 10/8 1 HV og 4/9 - 9/9 1 HV.

DOFBasen:1998


1997:  Lærkefalk  Falco subbuteo  (9, 828, 41)
Fænologi: (14/4) 28/4 - 29/5 (16/6) og (7/8) 31/8 - 19/9 (2/10)
Fåtallig forårstrækgæst og sjælden efterårstrækgæst.
De første Lærkefalke ses midt i april og trækket kan fortsætte til medio juni. Artens hovedtræk finder ofte sted på få dage og primo og medio maj står tilsammen for 71% af forårstrækket.
De fem største trækdage: 9/5 1975 21, 7/5 1985 20, 9/5 1993 18, 8/5 1985 15 og 5/5 1990 12.

Periodemæssig fordeling forår - Lærkefalk 1973 - 1996.

100 % = 785 Primo Medio Ultimo
April 1 % 10 %
Maj 42 % 29 % 14 %
Juni 4 % +

Periodemæssig fordeling efterår - Lærkefalk 1973 - 1996.

N = 45 Primo Medio Ultimo
August 2 2 6
September 8 18 7
Oktober 2 - -

Gennemsnitlige sæsontotaler og højeste sæsontotal i hver femårsperiode for henholdsvis forår / efterår.

Periode 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
Gennemsnit 18 / 1,8 17 / 1,0 37 / 1,2 38 / 0,8 55 / 4,0
Største total 42 / 5 24 / 3 76 / 3 56 / 2 118 / 9

Det er et åbent spørgsmål om de stigende forårstal afspejler en reel bestandsfremgang eller om de skyldes en bedre dækning af majtrækket.

1997: Hæderligt forår for arten. Samlet 40 Lærkefalke mellem 21/4 og 7/6 alle trækkende:

21/4 1 8/5 2 15/5 3 18/5 3 20/5 1 1/6 1 6/6 1
26/4 5 9/5 1 16/5 1 19/5 8 23/5 4 5/6 1 7/6 1
27/4 1 10/5 1 17/5 5

Efteråret bød kun på en fugl: 21/8.

DOFBasen:1997


1996:  Lærkefalk  Falco subbuteo  (9, 816, 16)
Forårstotaler for Lærkefalk 1986 - 95.

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
21 17 56 17 47 33 37 118 71 31

Arten blev hårdt ramt af de klamme vestlige vinde primo og medio maj. Sølle 16 fugle åbenbarede sig og vi skal helt tilbage til 1984 med 14 fugle for at finde en tilsvarende fåtallig optræden.
Alle trækkende: 14/4 1, 17/4 1, 20/4 1, 21/4 3, 22/4 1, 2/5 1, 14/5 1, 19/5 2, 21/5 3, 22/5 1 og 31/5 1.
Kutymen fra de senere efterår holdt ikke dette år: 0 fugle.

DOFBasen:1996


1995:  Lærkefalk  Falco subbuteo  (9, 782, 34)
Tillæg 1992: 13/5 4 og ikke 3. Årstotal herefter 37.
Efter et par gode lærkefalkeår tilbage til niveauet fra 1992. Året bød på 31 med første 21/4 og sidste 29/5. Ultimo april rimelig og maj igen dårlig - dog gav varmegennembruddet sidst i måneden 39% af totalen eller 12 fugle, men et svagt forår kunne ikke hentes ind. Dagscifre fremgår af figuren.
Gennemsnitligt efterår med 3 trækkende: 15/9 1, 17/9 1 og 23/9 1. En enkelt rastende i Hovvig 15/9.

DOFBasen:1995


Lærkefalk  Falco subbuteo  

1994:
1993:
1992:
1991:
1990:
1989:
1988:
1987:
1986:
1985:
1984:
1983:
1982:
1981:
1980:
1979:
1978:
1977:
1976:
1975:
1974:
1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 25 1 1 30
Total 3 25 1 2 31
MaxRst 1 1 1
Nobs 3 20 1 1 4 29
Ndag 3 8 1 1 4 17
Fænologi 22·· ··23 13·· ···· ··17

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 31 9 3 49
Total 7 32 10 4 53
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 6 19 7 5 37
Ndag 4 9 5 4 22
Fænologi 27·· ···· ··22 07··27

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 23 2 1 30
Total 4 27 3 1 35
MaxRst 2 1 1 2
Nobs 4 26 3 1 1 35
Ndag 4 11 2 1 1 19
Fænologi 17·· ···· ···· ··10 15

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 26 24 3 1 1 1 56
Total 28 25 4 2 2 4 1 66
MaxRst 1 1 1 1 1 3 1 3
Nobs 19 13 4 2 2 6 1 47
Ndag 9 8 2 2 2 6 1 30
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ···· ··01

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 29 86 1 5 121
Total 29 89 1 5 1 125
MaxRst 2 1 2
Nobs 7 31 1 3 1 43
Ndag 2 15 1 3 1 22
Fænologi 29·· ··31 08·· ···· ··04

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 76 1 3 85
Total 19 76 1 2 4 102
MaxRst 7 7 1 1 1 7
Nobs 6 24 1 2 5 38
Ndag 2 12 1 2 5 22
Fænologi 29·· ··30 09·· ···· ··29

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 135 7 1 1 149
Total 5 139 8 1 2 155
MaxRst 1 4 1 1 4
Nobs 5 24 3 1 3 36
Ndag 3 12 3 1 3 22
Fænologi 28·· ···· ··23 19·· ··12

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 7 5 20
Total 1 8 7 7 23
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 7 6 7 21
Ndag 1 5 1 6 13
Fænologi 25·· ···· ··05 10··28

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 36 1 62
Total 26 36 2 2 66
MaxRst 1 1 1 2 2
Nobs 14 9 2 1 10 36
Ndag 8 7 2 1 10 28
Fænologi 20·· ···· ··27 31·· ··19

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 40 41
Total 1 42 1 3 47
MaxRst 2 1 3 3
Nobs 1 13 1 8 23
Ndag 1 12 1 8 22
Fænologi 22·· ··19 05·· ··24

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 107 2 1 114
Total 4 110 3 1 118
MaxRst 1 3 1 3
Nobs 3 17 3 1 24
Ndag 2 11 3 1 17
Fænologi 25·· ··25 06·· ··27

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 29 44 3 1 1 78
Total 33 44 3 1 1 82
MaxRst 4 1 4
Nobs 12 14 1 1 1 29
Ndag 10 13 1 1 1 26
Fænologi 21·· ···· ··06 10·· ··03

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 8 1 6 5 23
Total 3 9 4 6 6 28
MaxRst 1 3 1 1 1 3
Nobs 2 10 6 4 9 6 37
Ndag 2 9 6 2 8 6 33
Fænologi 25·· ···· ··19 22·· ···· ··09

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 12 2 1 29
Total 14 12 2 1 1 30
MaxRst 1 1
Nobs 14 8 2 1 1 26
Ndag 8 8 1 1 1 19
Fænologi 14·· ··26 24·· ···· ··06

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 24 24 5 1 4 58
Total 25 24 7 1 1 4 62
MaxRst 1 1 2 1 2
Nobs 21 20 5 1 1 4 52
Ndag 6 13 2 1 1 2 25
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ···· ··12

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 25 47
Total 24 25 1 1 51
MaxRst 2 2 1 1 2
Nobs 19 27 1 2 49
Ndag 7 11 1 2 21
Fænologi 14·· ···· ··02 11··12

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 131 9 151
Total 11 132 10 153
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 4 44 14 7 69
Ndag 4 11 8 7 30
Fænologi 22·· ··12 11·· ··09

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 20 24 1 4 49
Total 21 26 1 4 52
MaxRst 1 2 2
Nobs 21 20 1 4 46
Ndag 10 9 1 2 22
Fænologi 17·· ··28 03·· ··04

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 32 36 4 2 74
Total 32 37 4 2 75
MaxRst 1 1
Nobs 24 22 4 2 52
Ndag 5 10 2 2 19
Fænologi 18·· ···· ··03 04··19

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 15 5 1 4 32
Total 7 19 5 1 7 39
MaxRst 2 3 3
Nobs 7 15 5 1 12 40
Ndag 5 10 3 1 9 28
Fænologi 20·· ···· ··04 28·· ··22

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 89 9 98
Total 90 9 99
MaxRst 1 1
Nobs 60 4 64
Ndag 15 2 17
Fænologi 02·· ··05

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 24 1 2 30
Total 3 25 1 3 32
MaxRst 1 1 1
Nobs 3 23 1 4 31
Ndag 2 7 1 4 14
Fænologi 27·· ··22 21·· ··27

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 28 88 2 2 3 123
Total 28 92 2 3 4 129
MaxRst 1 4 1 1 4
Nobs 24 65 2 3 8 102
Ndag 5 12 2 2 5 26
Fænologi 22·· ···· ··09 20·· ··17art/03100.txt · Sidst ændret: 2023/10/20 14:25 af lb