Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:03090

Rovfugle

Dværgfalk Falco columbarius eu03090

Status


2010 - 2019: Vinter: Meget sjælden Forår: Ret almindelig Sommer: Tilfældig Efterår: Sjælden

Fotos


Dvaergfalk

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Dværgfalk  Falco columbarius  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 25 24 53
Total 5 25 25 55
MaxRst 1 1 1
Nobs 4 17 15 36
Ndag 4 12 10 26
Fænologi 26·· ···· ··23

2023:  Dværgfalk  Falco columbarius  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 37 16 3 6 63
Total 2 37 18 4 6 67
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 2 16 11 4 6 39
Ndag 2 12 7 3 4 28
Fænologi 16·· ···· ··10 10·· ··16

2022:  Dværgfalk  Falco columbarius  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 15 2 3 41
Total 21 15 2 3 41
MaxRst
Nobs 12 15 2 3 32
Ndag 10 9 2 3 24
Fænologi 12·· ··18 04·· ··30

2021:  Dværgfalk  Falco columbarius  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 15 10 3 2 31
Total 1 2 15 10 4 3 35
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 1 2 13 9 4 3 32
Ndag 1 2 10 7 4 3 27
Fænologi 23.. …. …. ..16 05.. ..09

2020:  Dværgfalk  Falco columbarius  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 20 4 2 1 27
Total 20 4 2 1 27
MaxRst
Nobs 17 3 2 1 23
Ndag 9 3 2 1 15
Fænologi 05.. ..22 03.. ..13

2019:  Dværgfalk  Falco columbarius (2939 / 390)

Forårstræk: 1/4 - 16/5 i alt 84, flest 25/4 10 – I alt 25 observationsdage. Endvidere 7/5 1 rast Sandflugtsplantagen.
Efterårstræk: 16/9 og 23/9 2 - i alt 3.

20/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 78 6 3 87
Total 78 7 3 88
MaxRst 1 1
Nobs 54 6 3 63
Ndag 20 6 2 28
Fænologi 01.. ..16 16..23

2018:  Dværgfalk  Falco columbarius  (2903 / 385)
Forårstotal langt under middel. Fortsat nedadgående tendens siden millennium skiftet.
Mellem 14/3 og 14/5 blev på 16 obsdage set 36 trækkende. En total der hører til blandt de laveste siden jubilæumsrapporten i 1997. Små ryk set 7/4 - 8/4 med 4 trækkende begge dage. Medio april var Dværgfalke fattig selv om det var gunstigt trækvejr. Helt til sidst i april kom årets bedste dag 30/4 7. I maj flest 10/5 4. Blot 7 adulte hanner blev set i foråret svarende til en andel på ca. 19% af forårstotalen.
Det faldende antal af forårstrækkende Dværgfalke fortsætter. Se figur. Samme tendens ses også i efterårstræktallene ved Falsterbo. Der er udviklingen i træktotalerne i den seneste tiårsperiode signifikant negativ og de seneste fem år er træktotalerne nærmest styrtdykket. Det noget spinkle materiale på de svenske ynglefugletællinger viser en signifikant nedgang siden 1998, en tendens der altså underbygges / støttes af træktællingerne ved Falsterbo og Rørvig.
Som sædvanligt gav kun få Dværgfalke sig tid til at raste. Årets eneste var 5/4 1 Nørrevang og 2/5 1 Hovvig.
Der var kun 5 trækkende i efteråret, hvilket lige som foråret er et resultat under gennemsnittet. Alle nævnes: 21/9 1, 22/9 1, 23/9 2 og 3/10 1.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 20 12 4 1 41
Total 4 21 12 4 1 42
MaxRst 1 1
Nobs 4 14 9 4 1 32
Ndag 4 7 6 3 1 21
Fænologi 14.. …. ..14 21.. ..03

2017:  Dværgfalk  Falco columbarius (2839 / 379) 
Forårstræk over gennemsnittet for de seneste ti år og tæt på gennemsnittet for alle årene.
Rimeligt forår med 64 trækkende på 18 obsdage mellem 31/3 og 18/5. Et ryk på 30 i dagene 29/4 - 2/5 hjalp gevaldigt på årstotalen. Dage med over 5 trækkende: 18/4 6, 29/4 6, 30/4 10, 1/5 8, 2/5 6 og 12/5 6.
I efteråret 6 trækkende, som alle nævnes: 20/9 1, 27/9 1, 30/9 1, 5/10 2 og 8/10 1.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 33 33 3 3 73
Total 1 39 33 4 3 1 81
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 23 22 4 2 1 53
Ndag 1 10 7 4 2 1 25
Fænologi 31.. …. ..18 16.. …. ..03

2016:  Dværgfalk  Falco columbarius (2772 / 376) 
Ret få i april, men red med på falkebølgen i maj og nåede et forårstræk lidt over normalen.
Årets første fugl var en rastende/fouragerende fugl på Skansehage 26/3. Der ud over var der i foråret to andre rastende fugle - 1/5 1 Korshage og 10/5 1 Nørrevang ved Gravhøjen.
Forårets træk løb af stablen mellem 28/3 og 26/5. Her blev der på 30 obsdage set i alt 67 fugle, hvilket er lidt over gennemsnitsniveauet for både de seneste ti år og gennemsnittet for alle årene. Året reddes som for en del andre arter af den vejrmæssigt fine periode primo - medio maj. Lidt over halvdelen af forårets trækkende fugle (36) blev set i denne periode. Antallet af dage med trækkende Dværgfalk er det højeste i en årrække, men der var oftest ikke mange fugle på disse. Dage med 5 og der over: 11/4 5, 2/5 6, 6/5 6. Kigger man på køns/aldersfordelingen blev blot 11 fugle bestemt til adulte hanner. Det er ret få og et udtryk for at der blev set mange brune fugle i maj.
I efteråret blev der kun set 3 trækkende. Alle i september: 16/9 1, 24/9 1 han og 28/9 1 han.
Der ud over er der en række sene observationer fra november af rastende og overflyvende fugle: 5/11 1 Flyndersø, 11/11 1 Hovvig og 12/11 1 Nakke By.
Endelig foreligger der en af de ret sjældne vinterobs fra december, hvor en hun kom indtrækkende og gik til rast på Korshage 15/12 (EVR).

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 26 34 3 66
Total 4 26 39 3 2 1 75
MaxRst 1 4 1 1 4
Nobs 4 22 26 3 2 1 58
Ndag 3 13 15 3 2 1 37
Fænologi 26.. …. ..26 16..28 05.. ..15

2015:  Dværgfalk  Falco columbarius (2735 / 372) 
Få set på både forårs og efterårstræk.
Mellem 4/4 og 19/5 blev der på 17 obsdage set blot 37 trækkende, hvilket er en forårstotal langt under middel. Totalen svarer til 52,9 % af de seneste ti års gennemsnit og 56,9 % af gennemsnitstotalen for alle årene. Hvis man kigger på de seneste 5 tiårsgennemsnit er der en faldende tendens, hvor gennemsnittet falder fra ca. 80 for årene 2001 – 2010 til 70 for årene 2005 – 2014 (Se søjlediagram). Ved Falsterbo viser træktallene på langt sigt en signifikant fremgang, men de seneste 3 sæsoner har totalerne ligget en del under middel på trods af en del dage med friske sydvestenvinde, som er gunstigt for registrering af arten på Nabben (Kjellén Fåglar i Skåne 2014). De ret få svenske standardiserede ynglefugleruter peger på en tilbagegang, så der er en hvis grund til at holde øje med arten på trækstederne. Her under hører Rørvig, som er et godt sted at se trækkende falke. Der var kun en enkelt dag med over 5 trækkende: 11/4 7 og af de trækkende var kun 5 adulte hanner. Forårets eneste rastobs var 17/4 1 ad han Nørrevang, og tilsvarende var der kun en fra efteråret 11/9 1 hun Korshage.
Kun 4 blev set på efterårstræk fordelt med 1 på hver af dagene 7/9, 19/9, 5/10 og 27/10.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 15 2 2 41
Total 23 15 3 2 43
MaxRst 1 1 1
Nobs 22 12 3 2 39
Ndag 9 9 3 2 23
Fænologi 04.. ..19 07.. ..27

2014:  Dværgfalk  Falco columbarius (2666 / 364) 
Mange rastobservationer, men både forårs og efterårstræk under middel.
Forårstotalen som blev arbejdet hjem på 24 dage endte med et resultat under middel - 69 trækkende. Af disse blev de 61 (88 %) set i april. Yderdatoerne for træk var 2/4 - 27/5. Ultimo april var, som vi kender det fra tidligere, klart den bedste periode.
Dage med over 5 trækkende: 2/4 7, 21/4 7, 22/4 11 og 25/4 9.
Rastobs i foråret: 10/4 1 han Galbuen, 16/4 1 hun Korshage og 14/5 1 Flyndersø.
I løbet af efteråret blev set 8 trækkende mellem 31/8 og 18/10. Det er lidt under de seneste ti års gennemsnit. Til gengæld var der flere rastobservationer, end vi er vandt til: Fra Hovvig disse: 5/9 1, 7/9 1 1k, 8/9 1, 9/9 1, 18/9 1 ad han og 5/10 1 hun. Desuden fra efteråret 28/10 1 Korshage.
To vinteriagttagelser er udeladt af materialet, da henholdsvis et foto og en observation gav anledning til tvivl om artsbestemmelsen. Man må være opmærksom på, at vinteriagttagelser er ualmindelige generelt og ikke mindst i vores region. Vi vurderer derfor, at det skærper kravet til dokumentation.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 60 8 2 4 1 75
Total 1 63 10 2 10 3 1 90
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 43 10 2 10 3 1 70
Ndag 1 18 8 1 9 3 1 41
Fænologi 22 02.. ..27 31.. …. ..28 17

2013:  Dværgfalk  Falco columbarius  [2634 / 354]  
Endnu et år med meget tyndt forårstræk.
Få set på forårstrækket kun 32 på 13 dage mellem 3/4 og 18/5. Et niveau der svarer til 36,7 % af den gennemsnitlige forårstotal fra de seneste 10 år. Højeste dagcifre blev 9/4 6 og 15/4 9. Kun 7 hanner blev bestemt. En enkelt rast obs fra foråret: 29/4 1 Hovvig.
På 6 obsdage mellem 7/9 og 25/10 blev i alt set 10 på efterårstræk. Præcist gennemsnitsniveau for de senere år. Højeste dagscifre: 23/9 og 25/10 3.
27/11 blev en rastende ad ♂ set på Søndervang. Lige på grænsen til at være en vinterobs.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 24 8 6 4 42
Total 25 8 6 6 1 46
MaxRst 1 1 1 1
N 22 7 4 4 1 38
Fænologi 03.. ..18 07.. …. ..27

2012:  Dværgfalk  Falco columbarius  (2547 / 342)
Et af de sjældne vinterfund. 17/2 1 brun rastende Galbuen, Nakke By (CG).
Forårstrækket indledtes primo april og mellem 8/4 og 21/5 blev der på 28 dage set i alt 87 trækkende. Det er største forårstotal siden 2006 og lidt over gennemsnittet for de seneste ti år. Flest trak forbi i perioderne medio april og primo maj, hvor hhv 42,5 % og 33,3 % af forårstotalen blev set. Den samlede andel af hanner var 18,3 %, hvilket er ret lavt. Det kan forklares ved, at der, måske på grund af gunstige vejrbetingelser, trak pænt med fugle primo maj i de brune fugles trækperiode. Andelen af hanner var som den plejer størst tidligt på sæsonen, og udgjorde medio april 21,6 %. Ser man på gennemsnittene før og efter jubilæumsrapporten (se tabel 1) ses det, at vi gennemsnitlig har set betydeligt flere Dværgfalke i den senere årrække. Dværgfalk er også en af de arter, der viser signifikant fremgang på efterårstrækket ved Falsterbo. Begge dele peger i retning af, at arten generelt er stabil og har det godt i disse år. Dage med mindst fem trækkende: 18/4 7, 19/4 13, 20/4 9, 21/4 6, 1/5 6 og 8/5 12.
I foråret var der disse få rastobservationer: 20/4 1 Nørrevang, 29/4 1 Flyndersø og 1/5 1 Nørrevang.
I efteråret blev der kun set trækkende fugle. I alt 12 fugle på 8 dage mellem 9/9 og 14/10. Det er ganske godt set med lokale øjne og noget over gennemsnittet for de seneste ti år. På 2 dage mere end 1 fugl: 27/9 2 og 12/10 3.

DOFBasen:2012


2011:  Dværgfalk  Falco columbarius  (49, 2806, 91)
72 Dværgfalke blev set på 22 dage under forårstrækket. Yderdatoerne var 7/4 – 11/5. Det er lidt opløftende oven på det dårlige forår i 2010, men det er stadig under gennemsnittet for de seneste 10 år. Tidsmæssigt var det lige efter bogen med størst andel af de forårstrækkende 76,3 % i perioden ultimo april – primo maj. Præcist en tredjedel af forårstotalen blev bestemt til hanner, hvilket vist er lidt flere end vi plejer at se. Der var som vanligt flest hanner i starten af trækperioden illustreret ved, at ca. 71 % af de trækkende hanner i foråret blev set medio – ultimo april.
Dage med mere end 5 trækkende: 20/4 7, 23/4 7, 25/4 6, 7/5 6, 9/5 14 og 10/5 7.
Der blev ikke set rastende fugle i foråret.
Efteråret gav en tangering af den hidtil bedste sæsontotal fra 1995. 19 trækkende på 13 dage mellem 3/9 og 23/10 er rigtig godt set med lokale øjne. Alle dage nævnes: 3/9 1, 10/9 1, 15/9 2, 19/9 1, 24/9 1, 25/9 5, 26/9 1, 7/10 1, 8/10 1, 9/10 1, 14/10 1, 20/10 2 og 23/10 1. 5 fugle blev set under havobs.
Årets eneste rastobservation var: 14/9 1 Ringholm.

DOFBasen:2011


2010:  Dværgfalk  Falco columbarius  (49, 2777, 29)
En af de sjældne vinterobservationer: 8/1 1 rastende Hovvig (AF).
Der foreligger nu 15 vinterfund fordelt på 12 år af Dværgfalk fra Rørvighalvøen. Disse fordeler sig med 5 fund på stationens første 25 år (nævnt i jubilæumsrapporten fra 1997) og 10 fund fra 1998 og til nu. Første vinterfund er fra 1981 og nedenfor ses antallet af vinterfund fra perioderne herefter.

1981 - 1990: 3 1991 - 2000: 3 2001- 2010: 9

Forskellen i hyppigheden af vinterfund af Dværgfalke før og efter jubilæumsrapporten kan til nød forklares ved bedre vinterdækning af området i den seneste årrække, men det forklarer ikke helt, at arten tilsyneladende forekommer hyppigere om vinteren på Rørvighalvøen i de senere år, når den generelle fornemmelse i felten ellers er, at arten bliver mere og mere fåtallig som vintergæst i Østdanmark. Derfor opfordres stadig til stor forsigtighed ved bestemmelse af Dværgfalk om vinteren.
Fordeling pr. måned af 15 vinterfund af Dværgfalk ved Rørvig 1973 - 2010.

januar 7 februar 6 december 2

Blot 20 trækkende Dværgfalke blev set mellem 24/3 og 28/5. De kom jævnt spredt og fordelte sig på 13 dage, hvoraf ingen havde over 2 fugle. Det er dårligste sæson siden 1982.
En usædvanlig tidlig efterårsfugl 10/8 1 rastende Ringholm Skov er nærmest så tidlig, at den hører under kategorien sommerobservationer. Det er den hidtil tidligste Dværgfalk fra efteråret fra Rørvigområdet.
Efterårets øvrige observationer er både tidsmæssigt og antalsmæssigt af mere normal karakter. I alt 9 trækkende blev set som følger: 8/9 1, 19/9 1, 21/9 2, 22/9 3, 11/10 1 og 13/10 1. 4 af disse blev set under havobs. Ud over de trækkende også 1 rastende 22/9 på Korshage.

DOFBasen:2010


2009:  Dværgfalk  Falco columbarius  (49, 2699, 78)
To vinterobs af Dværgfalk i noget der minder om bymiljø er mildt sagt usædvanligt. 24/1 1 overflyvende Rørvig (PEL) og 19/2 1 hun jagende over Altavej i Nykøbing (AF). Arten er normalt ikke nem at få at se i Østdanmark om vinteren. Forårstrækket forløb mellem 25/3 og 15/5. På 28 obsdage blev der set i alt 71 trækkende fugle. Det er nærmest identisk med resultatet fra sidste år og for andet år i træk er det ca. 20 % under gennemsnitsniveauet for de seneste 10 år. 34 % af forårets trækkende piskede igennem i dette forårs bedste periode for Dværgfalk medio april. Dage med 5 og der over: 8/4 5, 10/4 7, 11/4 5, 12/4 5 og 24/4 5.
Alle efterårstrækkende nævnes: 6/9 1, 9/9 1, 19/9 1, 29/9 2, 5/10 1 og 9/10 1 i alt 7.
Dværgfalk er vel nok den af rovfuglearterne, der oftest ses under efterårets havobservationer. I år er 5 af de 7 trækkende i efteråret et biprodukt af havobs. Ud over de nævnte trækkende var der en enkelt rastobs i efteråret: 11/9 1 han Nørrevang. Sidst på året henne omkring årsskiftet var der endnu en af de ret sjældne vinterobs. 30/12 1 overflyvende Slettermosegård (PEL).
Bemærk:
Redaktionen opfordrer til, at man er meget omhyggelig i forbindelse med vinterfund af Dværgfalk. Der vil fremover blive krævet en grundig beskrivelse af observationen.

DOFBasen:2009


2008:  Dværgfalk  Falco columbarius  (49, 2623, 76)
Forårstrækket karakteriseredes af mange obsdage (i alt 29), men oftest med få fugle på disse, hvilket endte op i en lav forårstotal. Mellem 28/3 og 30/5 blev i alt 70 trækkende set, hvilket er ca. 20 % under middel. Flest trak ultimo april, hvor 43 % af forårets fugle trak forbi. Ingen store dage, kun disse over 5: 19/4 7, 22/4 9, 23/4 6 og 24/4 8. Han andelen udgjorde ca. 29 % af totalen.
Enkelte rastende: 7/4, 4/5 og 19/5 1 Hovvig og 24/4 1 Korshage.
Efterårets 6 trækkende blev set som følger: 13/9 1, 28/9 1, 6/10 1, 7/10 1 og 17/10 2.
Mod sædvane hele 4 rastobs: 13/9 1 Korshage, 18/9 1 Hovvig, 21/9 1 Flyndersø og 8/11 1 Skredbjerg.

DOFBasen:2008


2007:  Dværgfalk  Falco columbarius  (49, 2556, 67)
Mellem 29/3 og 28/5 blev blot 60 Dværgfalke set trækkende. Det er den laveste forårstotal siden 1989. Kulmination medio - ultimo april med 81,6 % af totalen forbitrækkende i denne periode. Dage med 5 og derover: 13/4 7, 14/4 7, 15/4 17 og 26/4 5. 14 hanner blev bestemt, svarende til 23,3 % af totalen, hvilket er normalt. Højeste antal hanner på en dag (4) blev set på topdagen 15/4.
En enkelt rastobs: 24/4 1 han Nørrevang.
Fra efteråret er der disse 7 trækkende: 21/8 1, 3/9 1, 4/10 1, 5/10 1, 7/10 1, 12/10 1 og 15/10 1.

DOFBasen:2007


2006:  Dværgfalk  Falco columbarius  (49, 2449, 108)
For andet år i træk en vinterobs. 24/1 1 han rastende Nakke By (AF). Dværgfalk er som nævnt i sidste års rapport sjælden om vinteren i Østdanmark. De seneste år ses blot 1 - 3 fugle pr. vinter ( kilde Dofbasen). Ved Rørvig er den meget sjælden og ikke årlig. I alt foreligger kun 9 vinterfund (jan.- feb. og dec.). Man bør derfor være meget påpasselig med bestemmelse af Dværgfalk om vinteren i vores område.
Med 97 trækkende Dværgfalke i løbet af foråret blev resultatet lidt over middel for de seneste 10 år. Den traditionelt gode dværgfalke periode ult. april - pri maj er atter klart dominerende i materialet. 91 % af forårets trækkende blev set i denne periode. Yderdatoer for forårstrækket var 2/4 - 21/5. Ligesom i 2005 var der 25 obsdage med trækkende Dværgfalke. Flere af disse var ganske gode. Dage med over 5: 22/4 14, 25/4 19, 26/4 10, 3/5 8 og 5/5 10. Hanandelen lå samlet for hele foråret på 35 %, hvilket er højt. Hannerne trak som sædvanligt først, hvilket illustreres fint, hvis man sammenligner hanandelen i den bedste periode. Ult. april var hanandelen 55 % og pri. maj 15 %. Flest hanner blev set 22/4 9 og 25/4 13.
Efteråret bød på 10 enkeltobs af 1 trækkende Dværgfalk mellem 8/9 og 15/10. Flest med. - ult. september hvor 7 ud af de 10 blev set.

DOFBasen:2006


2005:  Dværgfalk  Falco columbarius  (49, 2315, 134)
To vinterobservationer af en rastende fugl i Hovvig. 13/1 og 2/2. Med tanke på hvor sjælden arten er om vinteren i det østlige Danmark, drejer det sig højest sandsynligt om samme fugl. Forårstrækket var igen i år fint med i alt 122 trækkende set på hele 25 obsdage mellem 26/3 og 22/5. Som så ofte før var det perioden medio - ultimo april der gav størst udbytte. I den nævnte periode trak 80 % af forårets fugle forbi. Dagstotaler over 5: 16/4 12, 17/4 12, 18/4 21, 24/4 17 og 29/4 9. Den samlede andel af hanner ligger noget lavere end sidste år 15 % mod 22 % i 2004. Op til 3 hanner pr. dag blev set ved flere lejligheder. En enkelt rastobs: 10/5 1 Hovvig.
Fra efteråret er der 12 trækkende mellem 22/8 og 19/10: 22/8 1, 23/9 1, 4/10 2, 7/10 1, 8/10 1, 9/10 1, 11/10 1, 12/10 1, 13/10 1, 18/10 1 og 19/10 1.

DOFBasen:2005


2004:  Dværgfalk  Falco columbarius  (49, 2177, 138)
31/3 til 29/5 ses 132 trækkende, hvilket er højeste forårstotal siden 1993 og den anden bedste gennem tiderne. Især den gode periode med. - ult. april var givtig. Dage med 5 og derover: 3/4 8, 15/4 5, 16/4 13, 17/4 17, 18/4 22, 19/4 6, 29/4 7, 30/4 13 og 1/5 7. Flest hanner ses 17/4 med 9, og i alt blev det til 29 små blå lyn piskende over halvøen. En enkelt rastiagttagelse: 29/4 1 han Korshage.
Efteråret bød blot på 6 trækkende: 11/9 1, 16/9 2, 24/9 2 og 28/9 1.

DOFBasen:2004


2003:  Dværgfalk  Falco columbarius  (49, 2104, 73)
Året startede fint med et par usædvanlige vinteriagttagelser: 31/1 1 hun Nørrevang og 31/1 1 Rørvig By - samme? Arten ses kun meget sjældent om vinteren i Rørvigområdet.
Forårstræk 29/3 - 18/5 i alt 58.
Dage over 10: Ingen! Det er 4 år siden, at vi har haft en så lav årstotal - et rigtigt minusforår for arten.
Efterår: 1/9 - 11/10 i alt 14, heraf max 11/10 7.

DOFBasen:2003


2002:  Dværgfalk  Falco columbarius  (49, 1993, 111)
2/4 - 25/5 103. Også bemærkelsesværdigt få større dage (over 10) hos denne art: 19/4 19, 9/5 14 og 11/5 14.
Ifølge hjemmesiden skulle der endvidere have været følgende: 10/5 6 og 18/5 4. Burde have forøget forårstotalen med mindst 2.
Rast noteret 4/5 Korshage og 8/5 Nørrevang.
Fire efterårsdage 21/9, 5/10, 11/10 og 28/10 2 gav i alt 5 fugle.
Ifølge hjemmesiden skulle der endvidere have været følgende: 21/9 1 og 20/10 2. Burde have forøget efterårstotalen med 3.
Hjemmesiden angiver endvidere noget så usædvanligt som et par vinterrast: 17/12 og 28/12 1 Hovvig.

DOFBasen:2002


2001:  Dværgfalk  Falco columbarius  (49, 1917, 76)
Endnu en minus variant med 68 trækkende mellem 10/2 (vinterfugl?) og 22/5. Dage med over 5 trækkende: 25/4 6 og 30/4 10. Også mod sædvane rastende fugle: 3/4 1 Nørrevang , 1/5 1 Nakkehage 11/5 1 Hovvig - måske en indikation på, at det ikke var året, hvor forårstrækket bare buldrede derudad.
Efterårtrækket ligeledes svagt med 5 fugle: 29/9 2, 6/10 2 og 20/10 1.

DOFBasen:2001


2000:  Dværgfalk  Falco columbarius  (49, 1806, 111)
I alt 93 forårstrækkere må anses for en anelse over middel: 3/4, 7/4, 9/4 6, 10/4, 17/4 2, 18/4 7, 20/4 10, 21/4 13, 22/4, 24/4, 26/4 5, 27/4 14 28/4 11, 29/4 4, 30/4 6, 1/5, 2/5, 6/5 2, 7/5 3, 8/5 og 9/5 2.
Rastende fugle: 4/4 Korshage, 20/4 Nørrevang og 1/10 Hovvig.
Efterårstræk også noget over gennemsnittet: 10/9, 16/9, 17/9, 24/9, 30/9 2, 7/10, 12/10 2, 13/10 2, 15/10 1, 17/10 og 18/10, i alt 14.
(JB, LB, PCC, JHC, AF, EH, EVR, HVR, KES).

DOFBasen:2000


1999:  Dværgfalk  Falco columbarius  (49, 1706, 100)
En enkelt vinteriagttagelse: 19/2 1 rst Nakke.
Rastende fugle set på Korshage 23/4 og i Hovvig 22/4 og 10/5.
Et moderat og gennemsnitligt forår som gav 84 fugle på 26 obsdage mellem 31/3 og 21/5. Dage med mindst 3: 2/4 5, 3/4 6, 21/4 7, 22/4 4, 23/4 7, 24/4 12, 26/4 6, 27/4 5, 6/5 4, 13/4 4 og 19/5 3. Rigtigt flot træk ultimo april som hentede 51% af totalen hjem. Derimod skuffede primo maj med kun 8 fugle. Gennemsnittet siger ellers 21%.
Hovvig kunne også om efteråret fremvise rastende Dværgfalk: 17/9.
Pænt efterårstræk registreret mellem 11/9 og 13/10. I alt 16 fugle på 7 obsdage og to dage med 4 fugle hvilket er tæt på en tangering af dagsmax. Alle trækkende: 11/9 1, 12/9 4, 13/9 1, 15/9 1, 3/10 2, 12/10 3 og 13/10 4.

DOFBasen:1999


1998:  Dværgfalk  Falco columbarius  (49, 1616, 90)
Ingen vinterfund.
Forårstræk: 30/3 - 14/5, i alt 87 med følgende fordelingen:

M a r A p r M a j
- - 1 6 12 29 32 7 0

Maxdage: 11/4 4, 23/4 6, 24/4 8, 25/4 7, 1/5 12, 2/5 8 og 9/5 7.
Efteråret er hurtigt overset: 26/9 1 SV, 3/10 1 S og 24/10 1 trk.

DOFBasen:1998


1997:  Dværgfalk  Falco columbarius  (49, 1543, 73)
Fænologi: (15/8) 13/9 - 19/5 (3/6)
Fåtallig forårstrækgæst, sjælden efterårstrækgæst og tilfældig vintergæst.
Forårstræk mellem 2/3 og 3/6 med flest fugle mellem medio april og primo maj.
De største forårstrækdage: 28/4 1991 29, 24/4 1994 24, 23/4 1994 18 samt 22/4 1991, 21/4 1993 og 8/5 1994 14.

Periodemæssig fordeling forårstræk Dværgfalk 1973 - 1996 (12 fugle ikke medtaget i diagram).

100 % = 1327 Primo Medio Ultimo
Marts 0 + 3 %
April 12 % 26 % 28 %
Maj 21 % 9 % 1 %

Efterårstræk: Tidligste 15/8 og sidste trækkende 7/12. Hovedtrækperiode medio september til medio oktober. Indtrækkende Dværgfalke iagttages ofte under havobs. Kun fire dage med mere end tre trækkende Dværgfalke: 7/10 1990 6, 27/9 1975 5, 30/9 1995 5 og 19/9 1980 4.

Periodemæssig fordeling efterår - Dværgfalk 1973 - 1996.

100 % = 199 Primo Medio Ultimo
August + 1 %
September 5 % 18 % 24 %
Oktober 29 % 17 % 5 %
November 1 %

Der foreligger 5 vinteriagttagelser: 7/2 1981 1 Hovvig, 2/1 1982 1 Nakkehage, 9/12 1990 1 og 29/2 1992 1 begge Hovvig samt 2/1 1995 1 Nakke.

Gennemsnitlige sæsontotaler og højeste sæsontotal i hver femårsperiode for henholdsvis forår / efterår.

Periode 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
Gennemsnit 16 / 6 34 / 10 58 / 5 80 / 8 92 / 11
Største total 25 / 16 58 / 18 86 / 8 131 / 18 139 / 19

Den stabile fremgang for forårene er ikke slået igennem i efterårene.

1997: Et forår betydeligt under gennemsnittet. Det var primært medio april og primo maj som skuffede. Mellem 8/3 og 27/5 blev 63 fugle noteret:

8/3 1 16/4 2 20/4 2 27/4 9 7/5 1 11/5 3 19/5 2
26/3 1 18/4 2 25/4 6 28/4 2 8/5 9 17/5 1 24/5 1
8/4 1 19/4 3 26/4 9 29/4 1 9/5 1 18/5 1 27/5 1
9/4 4

Efteråret stabilt med tangering af gennemsnittet med 10 fugle og langt hovedparten set under havobs:
10/9 1, 19/9 1, 28/9 2, 1/10 1, 5/10 3, 11/10 1 og 23/10 1.

DOFBasen:1997


1996:  Dværgfalk  Falco columbarius  (49, 1482, 68)
Forårstotaler for Dværgfalk 1986 - 95.

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
53 91 52 38 95 131 82 139 120 80

Nuværende rekordår: 1993 med 139 fugle.
Alle arter har evnen til at få såkaldte minusår og det må siges, året viste sig skuffende for arten. Første strøj forbi 4/4 og sidste - nr. 59 - lukkede og slukkede 21/5. Arten lod sig kun skue på 20 obsdage og max var 10 17/4. Der er ingen perioder som adskiller sig specielt fra tidligere år, kun generelt lavere antal, men vejret primo og medio maj må helt klart tilskrives noget af årsagen.
Efteråret havde udpræget få havfugledage med hård vind fra NV. Dette kan være årsagen til den moderate optræden med 9: 1/9 1, 21/9 1, 24/9 1, 28/9 1, 2/10 1, 6/10 2, 13/10 1 og 14/10 1.

DOFBasen:1996


1995:  Dværgfalk  Falco columbarius  (49, 1383, 99)
Året startede med en af de sjældne vinterobs: 2/1 1 han Nakke.
I lighed med Spurvehøg ligner årets forårstræk sidste års - igen bare med betydelig mindre antal. Første gik nord 7/4 og sidste 3/6 med bedste periode ultimo april med hele 61% eller 49 fugle. Årets sidste udtrækkende udmærkede sig ved at trække mod syd fra Nakke Hage. Dagscifre i figuren.
Efteråret satte derimod ny rekord med 19 fugle mellem 26/8 og 5/11. Tangering af dagsmax under havobs 30/9, hvilket igen beviser, at hovedparten af vore efterårsfalke „tages“ mellem skråper og andet guf. Alle trækkende: 26/8 1, 10/9 1, 11/9 1, 28/9 3, 29/9 1, 30/9 5, 5/10 1, 9/10 1, 11/10 1, 17/10 1, 20/10 2 og 5/11 1.

DOFBasen:1995


Dværgfalk  Falco columbarius  

1994:
1993:
1992:
1991:
1990:
1989:
1988:
1987:
1986:
1985:
1984:
1983:
1982:
1981:
1980:
1979:
1978:
1977:
1976:
1975:
1974:
1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 15 2 3 41
Total 21 15 2 3 41
MaxRst
Nobs 12 15 2 3 32
Ndag 10 9 2 3 24
Fænologi 12·· ··18 04·· ··30

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 15 10 3 2 31
Total 1 2 15 10 4 2 34
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 1 2 13 9 4 3 32
Ndag 1 2 10 7 4 3 27
Fænologi 23·· ···· ···· ··16 05·· ··09

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 20 4 2 1 27
Total 20 4 2 1 27
MaxRst
Nobs 17 3 2 1 23
Ndag 9 3 2 1 15
Fænologi 05·· ··22 03·· ··13

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 77 6 3 86
Total 77 7 3 87
MaxRst 1 1
Nobs 53 6 3 62
Ndag 20 6 2 28
Fænologi 01·· ··16 16··23

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 20 12 4 1 41
Total 1 4 21 12 4 1 43
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 4 14 9 4 1 33
Ndag 1 4 7 6 3 1 22
Fænologi 17 14·· ···· ··14 21·· ··03

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 26 20 3 3 53
Total 1 29 20 4 3 1 58
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 19 13 4 2 1 40
Ndag 1 10 7 4 2 1 25
Fænologi 31·· ···· ··18 16·· ···· ··03

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 21 27 3 1 55
Total 4 21 32 3 3 1 64
MaxRst 1 4 1 4
Nobs 4 18 20 3 3 1 49
Ndag 3 13 15 3 3 1 38
Fænologi 26·· ···· ··26 16··28 05·· ··15

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 14 2 2 34
Total 17 14 3 2 36
MaxRst 1 1 1
Nobs 16 11 3 2 32
Ndag 9 9 3 2 23
Fænologi 04·· ··19 07·· ··27

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 49 7 1 5 1 63
Total 51 8 1 6 2 1 69
MaxRst 1 1 1 1 1 1
Nobs 34 9 1 10 3 1 58
Ndag 18 8 1 9 3 1 40
Fænologi 02·· ··27 31·· ···· ··28 17

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 8 6 4 34
Total 17 9 6 6 38
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 15 8 4 4 1 32
Ndag 8 6 4 3 1 22
Fænologi 03·· ··18 07·· ···· ··27

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 40 23 2 5 70
Total 1 43 24 4 5 77
MaxRst 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 36 15 4 6 62
Ndag 1 15 13 3 6 38
Fænologi 17 08·· ··21 09·· ··14

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 27 27 11 8 73
Total 27 27 13 10 77
MaxRst 1 2 2
Nobs 15 7 9 9 40
Ndag 15 7 8 7 37
Fænologi 07·· ··11 03·· ··23

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 7 4 7 2 26
Total 1 6 7 5 1 8 2 30
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 1 4 6 5 1 6 2 25
Ndag 1 4 6 5 1 5 2 24
Fænologi 08 24·· ···· ··28 10·· ···· ··13

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 59 8 5 6 1 84
Total 1 1 4 59 8 7 7 1 88
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 1 4 54 7 7 7 1 82
Ndag 1 1 3 19 6 5 3 1 39
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ··15 06·· ··24 30

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 51 15 3 3 76
Total 4 53 15 5 3 1 81
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 4 38 15 5 3 1 66
Ndag 2 17 12 4 3 1 39
Fænologi 28·· ···· ··30 13·· ···· ··08

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 34 6 1 1 5 48
Total 1 35 6 1 1 5 49
MaxRst 1 1
Nobs 1 33 5 1 1 5 46
Ndag 1 15 5 1 1 5 28
Fænologi 29·· ···· ··28 21·· ···· ··15

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 67 30 10 1 108
Total 1 67 31 10 1 110
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 30 22 10 1 64
Ndag 1 15 11 9 1 37
Fænologi 24 02·· ··21 08·· ··15

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 94 11 1 2 10 122
Total 1 4 94 13 1 3 10 126
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 1 1 4 85 9 1 3 9 113
Ndag 1 1 3 16 7 1 3 9 41
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ··22 22·· ···· ··19

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 88 21 6 116
Total 1 89 22 6 118
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 83 16 6 106
Ndag 1 16 14 4 35
Fænologi 31·· ···· ··29 11··28

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 41 8 5 7 62
Total 1 42 8 1 6 7 65
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 1 40 8 1 7 7 65
Ndag 1 1 15 6 1 6 2 32
Fænologi 31 29·· ···· ··18 17·· ···· ··11

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 48 50 1 3 103
Total 1 48 52 1 3 105
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 47 48 1 3 100
Ndag 1 14 18 1 3 37
Fænologi 30·· ···· ··25 21·· ··28

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 38 17 2 3 65
Total 1 4 39 18 2 3 67
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 3 39 17 2 3 65
Ndag 1 2 13 12 1 2 31
Fænologi 10·· ···· ···· ··22 29·· ··20

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 70 10 6 8 94
Total 73 10 6 9 98
MaxRst 1 1 1
Nobs 72 10 6 8 96
Ndag 17 6 5 7 35
Fænologi 03·· ··09 10·· ··18art/03090.txt · Sidst ændret: 2023/10/20 14:35 af lb