Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:03180

Indholdsfortegnelse

Rovfugle

Jagtfalk Falco rusticolus eu03180

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: - Sommer: - Efterår: -

Årsrapporter


2024:  Jagtfalk  Falco rusticolus  

DOFBasen:2024


2023:  Jagtfalk  Falco rusticolus  

DOFBasen:2023


2019:  Jagtfalk  Falco rusticolus  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2009:  Jagtfalk  Falco rusticolus  (1/1, 1/1, 1/1)
4/3 1 2k rastende – ØSØ 9:55 - 10:06 Nørrevang (AF, JHC). Områdets anden af SU godkendte Jagtfalk blev opdaget rastende på jorden i en af hestefoldene på Nørrevang. Her blev den set på klods hold af en måbende AF. En masse detaljer blev set, mest bizzart var det dog da den gabte og viste en blålig tunge med et pink skær. JHC, som var i gang med trækobs på Korshage, blev hidkaldt via mobiltelefon og nåede at se fuglen under fine betingelser, efter at den var lettet og gav sig til at kredse i medlys. Efter kredsen røg den i kraftfuld flugt mod ØSØ og forsvandt til sidst bag træerne i Langesø Mosen.

DOFBasen:2009


2004:  Jagtfalk  Falco rusticolus  (1, 0, 1)
En ny art for Rørvigområdet reagerede hurtigt, da vinden 15/4 drejede i SØ og indledte en god rovfugleperiode. En 2k Jagtfalk blev set trækkende kl. 10.56 - 11.03 på Korshage, hvor den en overgang skruede med en Musvåge, en Tårnfalk og en Spurvehøg. Senere trak den med magtfulde vingeslag ud mellem sydklitten og spidsen i flot medlys med kurs ØNØ, langs Nordsjællands kyst. (JHC, AF, JS). Jagtfalk er ikke tidligere set trækkende på Sjælland om foråret. Siden 1983 foreligger der i øvrigt 10 forårstrækiagttagelser af arten i Danmark. Af disse er de 7 fra Skagen, 1 er fra Christiansø, 1 fra Tryggelev Nor på Langeland og 1 fra Kvottrup Mose ved Århus. Tidsmæssigt ligger fundene mellem 5/4 og 12/5. 2 af fundene er fra maj, begge fra Skagen. De øvrige ligger mellem 5/4 og 22/4. Vores obs. ligger lidt før middeldatoen, som er 20/4.

Tilføjelse 21/1 2017 LB: 16/1 1883 1 skudt Nykøbing (Gamle SU rapporter).

DOFBasen:2004


Jagtfalk  Falco rusticolus  

DOFBasen:<1995art/03180.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1