Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:03200

Rovfugle

Vandrefalk Falco peregrinus eu03200

Status


2010 - 2019: Vinter: Fåtallig Forår: Ret almindelig Sommer: Sjælden Efterår: Fåtallig

Fotos


Vandrefalk

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Vandrefalk  Falco peregrinus  

DOFBasen:2024


2023:  Vandrefalk  Falco peregrinus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 7 1 19
Total 11 7 1 2 1 22
MaxRst 1 1 1
Nobs 7 6 1 2 1 17
Ndag 7 5 1 2 1 16
Fænologi 01·· ··24 30·· ··25 05

2022:  Vandrefalk  Falco peregrinus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 6 1 1 1 3 14
Total 2 2 1 7 1 1 1 1 5 1 22
MaxRst 1 1 1 1 1 1 2 1 2
Nobs 3 4 1 6 1 1 1 3 7 1 28
Ndag 3 4 1 5 1 1 1 3 7 1 27
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··18 29·· ···· ···· ··27 16

2021:  Vandrefalk  Falco peregrinus  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 12 1 3 2 19
Total 1 1 13 1 1 3 2 1 1 24
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 11 7 1 14 1 1 8 4 3 2 52
Ndag 10 7 1 8 1 1 7 3 3 2 43
Fænologi 01.. …. …. …. ..01 31.. …. …. …. ..21

2020:  Vandrefalk  Falco peregrinus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 6 1 3 2 16
Total 4 6 1 3 2 16
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 10 3 8 9 1 3 6 7 3 4 54
Ndag 10 3 8 8 1 3 5 6 2 4 50
Fænologi 01.. …. …. …. ..02 14.. …. …. …. ..31

2019:  Vandrefalk  Falco peregrinus (718 / 125)

Forårstræk: 7/3 - 19/5 i alt 47, flest 25/4 11 er ny dagsrekord – I alt 19 observationsdage.
Efterårstræk: 7/9, 18/9 og 28/9 alle dage 1 - i alt 3.

18/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 41 4 3 51
Total 1 8 43 4 1 1 4 1 1 64
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 8 31 4 1 5 8 2 9 8 77
Ndag 1 5 13 4 1 5 7 2 9 8 55
Fænologi 04.. …. …. ..19 20.. …. …. …. …. ..27

2018:  Vandrefalk  Falco peregrinus  (681 / 115)
Både forårs og efterårstrækket var et godt stykke over gennemsnitsniveauet.
Få rastobservationer i første halvår. Kun disse to af en hun i Hovvig 3/1 og 22/1. I marts – april 1 2k og 1 ad samme sted.
37 trækkende blev set på 14 obsdage mellem 23/3 og 17/5. To gode perioder ultimo marts og medio april. Allerede 27/3 sås 5 trækkende. Det er det højeste antal trækkende, vi har set på en dag i marts. Øvrige dage med over 2 fugle: 13/4 4, 16/4 7 (tangering af dagsrekord), 30/4 4, 8/5 3 og 10/5 4.
Mellem 19/8 og 20/11 sås 10 trækkende på 9 obsdage. Eneste dag med mere end 1: 11/10 2.
Noget flere observationer af rastende fugle i andet halvår flest fra Hovvig området. Minimum 1 ad hun, 1 ad han og 1 2k.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 19 8 1 4 4 1 47
Total 2 11 20 8 4 7 7 7 4 70
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 2 11 11 3 4 7 7 7 4 56
Ndag 2 5 8 3 4 6 6 7 4 45
Fænologi 03..22 16.. …. ..17 19.. …. …. …. ..29

2017:  Vandrefalk  Falco peregrinus  (667 / 108) 
Svagt forårstræk klart under middel givetvis på grund af dårligt trækvejr i den tidlige del af træksæsonen.
Foråret kunne kun mønstre 14 trækkende. De blev set på 8 obsdage mellem 31/3 og 18/5. 9 af de trækkende blev set i maj. Dage med mere end 1 trækkende: 31/3 2, 17/4 2, 7/5 4 og 14/5 2.
7 trækkende fugle i efteråret set på lige så mange obsdage mellem 1/9 og 13/10 er flere end normalt.
Var regelmæssig rastgæst i Hovvig i vinterhalvåret. I første halvår en ad. han og i andet halvår max. 2 1k hanner på en dag. Sidste rastobs forår 31/3 Korshage og første efterår 20/9 Hovvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 8 4 3 20
Total 22 4 15 3 8 5 6 1 8 72
MaxRst 1 1 1 1 1 1 2 2
Nobs 22 4 15 3 6 5 6 1 7 69
Ndag 9 3 7 2 5 5 4 1 4 40
Fænologi 01.. …. …. …. ..18 01.. …. …. ..21

2016:  Vandrefalk  Falco peregrinus (628 / 104)
Hovvig er nu fast overvintringslokalitet i milde vintre og forårstrækket holder et højt niveau over middel.
3 forskellige Vandrefalke besøgte Hovvig i januar - februar. En adult han, en adult hun og en imm han.
I marts og frem til sidste obsdag med rastende Vandrefalk i Hovvig i foråret 27/4 sås kun 1 adult han. Der foreligger endvidere en hel række rastobservationer af enlige rastende fugle på lokaliteter uden for Hovvig. Her skal blot nævnes en 2k han, der lod sig se og også fotografere i næsten en måned (4/4 - 3/5) i området Flyndersø - Nørrevang - Korshage.
39 fugle blev set på forårstræk på 22 obsdage mellem 24/3 og 22/5. Det er et godt stykke over gennemsnittet. Flest trak i april (18), men den gode falkeperiode primo - medio maj gav også pænt med Vandrefalke og arten blev set dagligt på træk 6/5 til 12/5. Dage med over 3 trækkende fugle: 28/3 3, 4/4 3, 11/4 4, 29/4 4 og 2/5 3. En del fugle blev køns/aldersbestemt under forårstrækket og fordelingen var som følger:
Adult: 6 han, 3 hun og 5 uspecificerede adult. 2k: 1 han, 2 hun og 6 uspecificerede 2k. Der ud over var der 3 uspecificerede hanner og 1 uspecificeret hun.
Ingen observationer i juni men i juli blev der 11/7 et godt stykke fra den normale tidsramme for trækkende fugle set en indtrækkende fugl på Korshage. Der blev desuden set en jagende fugl i Hovvig 30/7.
4 fugle blev set på træk i efteråret: 19/9 1, 25/9 2 og 7/10 1.
Rastende fugle i Hovvig dukkede op til normal tid ultimo august 30/8, og resten af efteråret frem til midt i november blev to forskellige 1k fugle (han og hun) og 1 ad fugl set. Fra ultimo november og året ud blev der kun set en adult han.
 
DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 18 14 1 3 1 44
Total 10 9 20 27 15 2 1 14 9 6 17 130
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 3
Nobs 10 9 20 24 13 2 1 11 8 6 17 121
Ndag 9 8 15 14 10 2 1 9 7 6 17 98
Fænologi 01.. …. …. …. ..22 11.. …. …. …. …. ..31

2015:  Vandrefalk  Falco peregrinus (606 / 97) 
Tangering af dagsrekorden under forårstrækket og mere eller mindre faste rastende fugle en stor del af året i Hovvig.
Både en adult han og en adult hun kunne ses i Hovvig i årets første to måneder. Senere i træktiden fra marts og frem til forårets sidste dag med rast i Hovvig 27/4, blev der desuden ved enkelte tilfælde set en 2k fugl. Udenfor Hovvig blev en enkelt rastende fugl set på Nørrrevang 24/4.
Forårstrækket var under gennemsnittet for de seneste ti år, men over gennemsnittet for alle årene. Det blev til 22 trækkende set på 10 obsdage mellem 19/3 og 9/5. April stod for næsten hele totalen, idet 20 fugle blev set i denne måned. På den eneste rigtig gode trækdag i april 11/4 passerede 7 Vandrefalke Korshage, hvilket er en tangering af dagsrekorden. Øvrige dage med mere end 1 fugl var: 10/4 3, 19/4 3, 22/4 2 og 26/4 2. 11 fugle blev aldersbestemt af disse var 9 adulte og 2 2k.
7 trækkende fugle i efteråret er en fin total lokalt set, og den ligger lige over gennemsnittet for de seneste ti år. Bedste periode faldt ret sent ultimo oktober, hvor knapt halvdelen - 3 fugle - trak igennem. De 7 fugle kom i øvrigt enkeltvis på 7 dage mellem 29/8 og 27/10. De er fordelt med 4 Korshage/Nørrevang og 3 Hovvig.
Dukkede op igen i Hovvig 18/8, og hvis man ellers kan regne med aldersangivelserne rastede der i løbet af efteråret en 1k han, 1 2k han og 1 ad han. Først sidst i december dukkede en adult hun op og overtog styringen i vigen frem til årsskiftet.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 20 1 1 1 5 29
Total 12 8 13 25 1 2 10 13 9 93
MaxRst 1 1 2 1 1 2 1 1 2
Nobs 13 8 12 24 1 2 8 13 9 90
Ndag 12 8 11 12 1 2 7 11 9 73
Fænologi 03.. …. …. …. ..09 18.. …. ..27 18..29

2014:  Vandrefalk  Falco peregrinus (573 / 97) 
Godt forårstræk specielt i april og generelt mange observationer året igennem.
I Hovvig var mindst to forskellige Vandrefalke (1 ♂ og 1 ♀) på vinterophold. Hannen blev set i januar frem til 26/1, hvorefter en 2k hun indfandt sig. Begge fugle kunne ses på en dag midt i februar, men herefter er der kun rapporter om en 2k hun. Denne fugl blev set regelmæssigt frem til medio april, og sidste dag med rastende Vandrefalk i foråret i Hovvig var 19/4. Formodentlig samme fugle blev set rastende/overflyvende på 5 forskellige andre lokaliteter mellem 26/1 og 16/4.
Trækkende fugle blev i foråret set på 19 dage mellem 7/3 og 22/5. Forårstotalen endte på 33 fugle, hvoraf ca. halvdelen (17) passerede forbi i den for mange rovfuglearters vedkommende fine periode ultimo april. På disse fire dage trak mere end to fugle: 2/4 5, 22/4 4, 26/4 3 og 27/4 4.
Blandt de aldersbestemte var der, som traditionen byder, en klar overvægt af adulte fugle. Af de 23 aldersbestemte blev de 18 (78 %) bestemt til adulte. Kun 8 af forårets trækkende er blevet kønsbestemt. Så observatørerne har helt forståeligt været forsigtige. 6 var hanner og 2 hunner.
Der blev ikke registreret nogle trækkende Vandrefalke i efteråret. Til gengæld kunne Hovvig igen byde på fine oplevelser med rastende fugle. Den første blev set 20/8, og hvis man ellers kan regne med korrekt køns/aldersbestemmelse, var mindst 3 forskellige fugle involveret i løbet af sæsonen. I december kunne to forskellige Vandrefalke stadig ses frem til årets slutning i Hovvig,hvor sidste rapport er fra 27/12.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 28 3 33
Total 6 15 15 37 3 2 6 5 5 5 99
MaxRst 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2
Nobs 6 14 15 31 3 2 6 5 5 4 91
Ndag 5 13 14 21 3 2 6 4 5 4 77
Fænologi 04.. …. …. …. ..22 20.. …. …. …. ..30

2013:  Vandrefalk  Falco peregrinus  [562 / 86]
Seneste års mønster forstærkes. Mens der fortsat ses en del rastende, ofte yngre fugle, synes det egentlige forårstræk af især adulte fugle i april – maj vigende og kom i 2013 helt ned på 11 fugle.
1 ad han overvintrede på halvøen og blev primært set i Hovvig, men også ved Nykøbing Bugt, Rørvig Bugt, Korshage og Dybesø. Sidst set 24/3. Ingen rastobservationer i april, men 6/5 blev en 2k ♂ set rastende i Hovvig. Endelig blev en sen fugl set på jagt over Dybesø 8/6.
Forårstrækket var decideret dårligt med blot 11 fugle set på kun 9 obsdage. Det svarer til 37,9 % af den gennemsnitlige forårstotal for de seneste 10 år. Eneste dage med mere end 1 fugl var 10/5 2 og 18/5 2. Om det bare er et tilfældigt udsving forårsaget af en ugunstig vejrsituation, eller om der ligger mere alvorlige årsager til grund for det lave resultat er lidt svært at afgøre. De svenske Vandrefalke havde en dårlig ynglesæson i 2012 (kilde Projekt Pilgrimsfalk ved Peter Lindberg) og dette afspejledes også i en meget lav ungfugleandel blandt udtrækkende ved Falsterbo samme efterår (Niels Kjellén ”Fåglar i Skåne 2012”). Ved Rørvig ser vi normalt klart flest adulte fugle på forårstræk så lige i dette tilfælde, er den forklaring nok ikke årsagen til den lave total i foråret 2013. I 2013 havde i hvert fald de Skånske Vandrefalke atter en dårlig ynglesæson. Blandt andet forlod det mange årige faste ynglepar på Kullen yngleklippen på grund af forstyrrelse (forsætlig?) og ved Falsterbo dykkede antallet af trækkende fra 143 i 2012 til 80 i 2013. Så alt i alt er der god grund til at holde et øje med udviklingen de kommende år (Kilde Anser 4 2013 og Falsterbo Web). 6 af forårets trækkende blev aldersbestemt: 4 ad og 2 2k.
I løbet af efteråret blev der set i alt 11 trækkende Vandrefalke på 9 obsdage mellem 18/8 og 12/10.
Det er over middel. 8 blev aldersbestemt: 2 ad, 2 2k og 4 1k.
Mange rastende i efteråret mindst 3 forskellige i Hovvig: 1 ad ♂, 1 1k ♀ og 1 2k ♀.
Uden for Hovvig: 11/9 1 Flyndersø.
I december blot 14/12 og 18/12 1 2k Hovvig og 29/12 1 1k han overflyvende Søndervang.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 4 2 6 3 22
Total 6 4 10 6 5 1 3 12 7 8 3 65
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N 6 4 10 6 4 1 3 12 7 8 3 64
Fænologi 11.. …. …. …. …. ..08 18.. …. …. …. ..29

2012:  Vandrefalk  Falco peregrinus  (540 / 79)
Mange vinteriagttagelser fra januar og februar. Jævnligt en adult ♂ og en adult ♀ i Hovvig, dog ikke på samme dag. Derudover blev arten i januar og februar set på 6 lokaliteter. Nogle af disse observationer drejer sig givetvis om gengangere fra Hovvig, men fra et par lokaliteter meldes om 2k fugle, så der har mindst været 3 forskellige individer i årets første to måneder. Fra ultimo februar og frem til ultimo marts blev den samme 2k ♂ set ved flere lejligheder rundt omkring på halvøen, og under tiden, især primo marts, blev den noteret som trækkende. Disse observationer er ikke medregnet i forårstotalen. Der var også en hel række andre iagttagelser af rastende Vandrefalke i forårstrækperioden. Eneste dag med flere fugle var 8/3 1 ad hun og 1 2k han Hovvig. Disse mange rastobservationer var med til at sløre trækbilledet. Første som regnes for reelt trækkende blev set 28/3 (første i Hellebæk 23/3 via Steen Søgaard) og på 12 dage frem til 15/5, blev der set i alt 22 trækkende inklusive en trækforsøgende fugl. Det er et stykke under tiårsgennemsnittet. Klart flest 81,8 % trak i perioden medio april – primo maj. Dage med mindst 2 trækkende: 3/4 2, 18/4 3, 23/4 2, 1/5 4, 3/5 3 og 8/5 2.
14 fugle blev aldersbestemt og fordelingen var lidt anderledes end den plejer med nøjagtig lige mange adulte som 2k. Normalt ser vi flest adulte.
Artens massive fremgang igennem de 40 år rapporten har eksisteret fremgår tydeligt af tabel 1.
I efteråret blev der i en relativ kort periode mellem 28/9 og 11/10 set i alt 7 trækkende, her i mellem røg en mod NØ. 3 af disse blev set primo oktober og på ingen dage blev der set mere end en enkelt trækkende fugl. Andet halvår bød ligesom første på en række rastobservationer. Fra 23/9 og året ud blev der igen set 2 ad (han og hun) rastende i Hovvig. 2/10 blev begge fugle set. Der ud over blev der set 1 1k ♀ ved Slettermosegård 6/11 og endvidere 1 ad ♂ ved Søndervang 17/11. 24/11 blev den samme adulte han (Hovvig fuglen?) set på tre de forskellige lokaliteter Korshage, Flyndersø og Skansehage.

DOFBasen:2012


2011:  Vandrefalk  Falco peregrinus  (16, 522, 43)
1 2k hun tilbragte vinteren og en stor del af foråret i Hovvig. Den blev helt præcist set på 20 dage mellem 7/1 og 4/5. Her ud over var den eneste rastobs en adult fugl ligeledes fra Hovvig 9/2.
Forårstrækket var ligesom for de øvrige falkearter ganske seværdigt og lå ca 12,5 % over de 10 senest foregående års gennemsnitstotal. I alt trak i løbet foråret 32 fugle, og de fordelte sig på 16 dage mellem 20/3 og 10/5. Der var flest fugle primo maj. - 14 fugle, svarende til knap 44 % af forårets trækkende fugle, blev set i den periode. Dage med mere end 2 trækkende: 26/3 3, 19/4 3, 20/4 3, 9/5 4 og endelig som afslutning på et godt forår, sæsonens bedste trækdag 10/5 6.
23 af de trækkende i foråret blev køns/aldersbestemt. Som vanligt var der flest adulte blandt de aldersbestemte og fordelingen var 7 ad hun, 5 ad han. 1 ikke kønsbestemt ad, 4 2k han, 1 2k hun, 3 ikke aldersbestemte hanner og 2 ikke aldersbestemte hunner.
Fra sommeren en obs der må bære prædikatet ”helt uden for nummer” 23/7 1 N Korshage.
Efterårets 11 trækkende fugle er tæt på at være sæsonrekord, og de blev set på 7 dage mellem 3/9 og 16/10 som følger: 3/9 3, 16/9 1, 20/9 1, 24/9 1, 25/9 1, 11/10 1, 12/10 1 og 16/10 2.
Køn/alder er angivet på 8 af de trækkende i efteråret: 1 ad han, 1 ikke kønsbestemt ad, 1 ikke aldersbestemt hun, 4 1k han og 1 1k hun.
Hovvig virkede også i andet halvår tiltrækkende for Vandrefalke. Fra 7/10 og året ud var der i alt 31 dage med rastobservationer. Kun ved et enkelt tilfælde blev der set 2 fugle ellers blot 1 fugl pr dag. Mindst 3 forskellige individer var involveret. I starten af perioden regelmæssigt en ad han ind til midten af november og ellers blot en imm han 14/10, 10/11 og 21/11. Til sidst i perioden fra ultimo november og året ud overtog en ad hun styringen i Vigen.

DOFBasen:2011


2010:  Vandrefalk  Falco peregrinus  (16, 507, 15)
Vinterobservationer: 10/1 1 Nakke Sydvest, 12/2 og 16/2 1 Rørvig Bugt og 20/2 1 overflyvende Nakke Hage. De 3 første fugle blev set siddende på isen i en kortere eller længere periode.
Sidste rastobs i første halvår 17/3 1 Nørrevang var samtidig den eneste af denne kategori fra forårsmånederne. Vandrefalken var den falkeart, der i foråret klarede sig bedst i forhold til de seneste ti års gennemsnit (se ovenfor). Det er jo også en art, der trives i disse år. Men den var alligevel så fåtallig på forårstræk at alle nævnes: 22/3 1, 3/4 1, 6/4 1, 12/4 1, 13/4 1, 25/4 2, 27/4 1, 6/5 1 og 22/5 1 i alt 10. Vi skal 20 år tilbage til 1990 for at finde en tilsvarende lav forårstotal.
5 fugle blev set på efterårstrækket, og det er lidt over gennemsnittet for de seneste 10 år: 30/8 1, 16/9 1, 20/9 1 og 21/9 2. De to sidstnævnte blev set under havobs. Ud over disse var der fra den egentlige trækperiode kun en observation af en overflyvende fugl, som muligvis gik til rast i Hovvig 23/9. Vinterfugle begyndte at indfinde sig primo november og følgende rastobservationer blev gjort i årets sidste to måneder: 9/11 1 2k, 10/11 1 imm ♀, 20/11 1, 21/11 1 og 22/11 1 2k ♂ alle Hovvig. Uden for Hovvig var der disse: 29/11 1 Nykøbing Bugt, 19/12 1 1k ♀ Skansehage og 25/12 1 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2010


2009:  Vandrefalk  Falco peregrinus  (16, 446, 61)
Første halvår bød på 2 rast obs, hvoraf den ene var en ren vinterobs: 13/2 1 ad han og 6/3 1 Hovvig.
Trækket nåede nye højder i 2009. Ny sæson rekord opnåedes med hele 53 trækkende set på 23 obsdage mellem 26/3 og 17/5. Trækket kørte flot hele april uden nogen klar top. Dette fremgår tydeligt, hvis man ser på dage med over 2 trækkende: 4/4 6, 5/4 3, 8/4 3, 13/4 4, 14/4 5, 21/4 5, 25/4 3 og 30/4 3.
35 af fuglene blev køns/aldersbestemt med følgende fordeling: 11 ad. han, 8 ad. hun, 7 ikke kønsbestemte adulte, 5 2k hun, 2 ikke aldersbestemt hun og 2 ikke kønsbestemt 2k. Det virker lidt underligt at der ikke er bestemt nogle 2k hanner, men kønsbestemmelse af Vandrefalke og her især ungfugle er ikke altid lige let,så man kan kun opfordre til forsigtighed med kønsbestemmelse af disse.
Efteråret var også godt med i alt 8 trækkende på et tilsvarende antal obsdage mellem 20/8 og 6/10. Det er en total, der er dobbelt så stor som gennemsnits totalen for de seneste 10 år. De køns/aldersbestemte fordelte sig som 2 ad han, 2 ikke kønsbestemte adulte og 1 1k han. Det er tydeligt, at der er en overvægt af adulte fugle både forår og efterår. Dog er der bestemt lidt flere 2k fugle i foråret end tidligere.
Mindst 4 forskellige Vandrefalke brugte Hovvig som rastlokalitet mellem 25/8 og 21/10: 1 ad hun, 2 2k hunner og 1 han. Især 14/9 udmærker sig med hele 3 forskellige rastende fugle (1 han + 2 hunner). Det må betragtes som højest usædvanligt, at 3 Vandrefalke holder til indenfor et forholdsvis lille område som Hovvig. Der var dog også klare tegn på pladsmangel i det de 2 hunner var i heftig infight.
De øvrige 7 dage der var med rastobs, var der kun 1 fugl pr. dag.

DOFBasen:2009


2008:  Vandrefalk  Falco peregrinus  (16, 420, 26)
I Hovvig blev en ad han set rastende på 5 obsdage mellem 28/2 og 15/3.
Trækket gav i alt 22, som blev set på 16 obsdage mellem 31/3 og 1/6. Det er nu tredie år i træk, at forårstotalen ligger under middel, så den markante stigning i årstotalerne vi oplevede i en årrække er tilsyneladende bremset op. 50 % af forårets trækkende røg forbi ultimo april.
Ingen store dage. Dage med mere end 1 fugl: 11/4 2, 21/4 3, 28/4 2 og 30/4 2.
18 fugle blev køns/aldersbestemt: 8 ad han, 6 ad hun, 2 ikke kønsbestemte ad, 1 ikke aldersbestemt han og 1 2k hun. Altså klart flest adulte, hvilket er helt normalt for “vores” område.
Efterårstræk i alt 4: 16/8 1 ad han, 19/8 1 ad hun, 26/8 1 1 1k og 31/8 1 ad han. Lidt usædvanligt med 1 1k fugl i august. Måske er det en ungfugl fra den faste ynglelokalitet på Kullen i nordvest skåne, der har lagt vejen forbi.
I Hovvig blev 2 forskellige 1 k (han + hun) set rastende mellem 17/8 og 23/9. Senere på året blot en enkelt rastobs som også blev årets sidste 30/11 1 ad han.

DOFBasen:2008


2007:  Vandrefalk  Falco peregrinus  (16, 393, 27)
I Hovvig kunne den samme 2k hun, som blev set i december 2006 ses frem til 30/1. Derudover var der en obs.: 18/2 1 SV Skansehage samme fugl?
Forårstræk kunne ses på 14 obsdage mellem 14/3 og 28/5 med en total lydende på 23 fugle. Det er lidt under middel. Bedste periode var medio - ultimo april, hvor 60,8 % strøg i gennem tælleapparaterne. Eneste dage med mere end 2 var 14/4 3 og 5/5 3. Følgende blev køns/aldersbestemt 6 ad hanner, 3 ad hunner, 1 ikke kønsbestemt ad, 1 2k hun og 2 ikke kønsbestemte 2k.
4 efterårstrækkende er lige over middel. 28/8 1 ad, 4/10 1, 12/10 1 ad hun og 14/10 1 1k hun. Et par af fuglene blev set under havobs på Korshage, hvilket er sket tidligere. I Hovvig 3 obs af en rastende 1k hun 26/9, 19/10 og 14/11.

DOFBasen:2007


2006:  Vandrefalk  Falco peregrinus  (16, 365, 28)
Kun en enkelt rastobs fra vintermånederne. 28/1 1 ad hun Hovvig. Senere sås samme sted ved 5 tilfælde mellem 23/3 og 10/5 1 rastende fugl. Rastende Vandrefalk blev også set på den nordøstlige del af halvøen ved Korshage - Nørrevang ved 3 tilfælde mellem 25/3 og 1/4.
Forstrækkende fugle blev set mellem 18/3 og 7/5 hvor i alt 23 blev iagttaget på 14 obsdage. Det er lidt under gennemsnitsniveauet for de senest foregående 10 år. Det skyldtes en svag sæsonstart med kun 2 fugle inden 22/4. Herefter blev 91 % af totalen set i perioden ult. april - pri. maj, hvor samtlige aktivtrækkere undtagen Duehøg toppede. Der var ingen „større“ dage og kun 2 med over 2 fugle: 25/4 3 og 1/5 4. Som sædvanligt er der foretaget en del køns og aldersbestemmelse, hvilket gav følgende resultat: 5 ad hun, 2 ad han, 1 ikke aldersbestemt hun, 2 ikke aldersbestemte hanner, 1 2k hun, 1 2k han og 1 imm. han (det er vel også 1 2k).
Af efterårstrækkende vandrefalke blev det til disse: 11/9 1, 12/9 1 og 14/9 1 tf. alle Hovvig. Trækforsøgende fugle om efteråret må i vores område være vanskelige at skelne fra rastende fugle, specielt på en lokalitet, hvor der tit raster rovfugle som Hovvig. Fra 18/10 meldes en rastende fugl (1k) i Hovvig og denne ses på 14 dage frem til årets sidste dag. Formodentlig samme fugl ses ved 3 tilfælde mellem 12/11 og 26/11 ved Korshage/Nørrevang.

DOFBasen:2006


2005:  Vandrefalk  Falco peregrinus  (16, 319, 46)
Rastende Vandrefalk ses nu jævnligt i Hovvig. En 2k hun rapporteredes rastende her mellem 1/1 og 15/1 (6 obsdage). 2/1 sås 1 Vandrefalk fra Rørvig by og 15/1 ses ligeledes 1 sydvestflyvende fra Skansehage. Det er uden tvivl Hovvigfuglen der er på spil her. Herefter er der disse rastobs fra Hovvig: 27/2 1, 20/3 1, 8/4 1 og 13/5 1. Forårstrækket løb af stabelen mellem 9/3 og 28/5 (23 obsdage) og vi tangerede sæsonrekorden sat i 2003 med en samlet total på 41 fugle. Flest (56 %) blev ikke uventet set i perioden medio - ultimo april. Det blev ikke til ny dagsrekord, men 3 dage med 5 Vandrefalke lader sig også høre. Dage med mere end 1 fugl: 23/3 2, 28/3 2, 16/4 5, 17/4 5, 23/4 5, 24/4 2, 28/4 3, 3/5 2 og 15/5 2. En række fugle køns/aldersbestemtes. Det blev til 21 adulte svarende til 51 % af totalen. Heraf var 9 hunner, 6 hanner og 6 blev ikke kønsbestemt. Der var desuden 1 hun og 2 hanner som ikke blev aldersbestemt. Endelig er der kun en sikkert bestemt 2k fugl. Denne var en han og blev set 21/5.
Fire trækkende og en tf fugl er set i efteråret: 19/8 1 han SV, 1/9 1 tf, 21/9 1 han SV, 23/9 1 ad han SV og 29/9 1 SV alle set i Hovvig.
Der foreligger endvidere en hel række rapporter om rastiagttagelser fra Hovvigområdet af minimum 3 forskellige fugle. To af disse var 1k fugle (han + hun) og 1 er indsendt som 2k hun, hvilket er ret usædvanligt, da 2k fugle om efteråret normalt ikke kan skelnes fra gamle, idet de har fældet til adult dragt i løbet af sensommeren. Der er ikke set mere end 1 fugl dagligt. En enkelt gang var en fugl udenfor Hovvig 22/10 1 overflyvende Nakkehage – nok en af Hovvig fuglene.
Den ene af 1k fuglene i Hovvig blev i området året ud.

DOFBasen:2005


2004:  Vandrefalk  Falco peregrinus  (16, 274, 45)
I Hovvig ses rastende Vandrefalk på 5 dage mellem 18/2 og 3/4. Forårets trækobs gav en total på 31 Vandrefalke på 24 dage mellem 23/3 og 1/6. Ikke på højde med sidste års rekord, men dog næst højeste forårstotal.
Den gode tendens fortsætter altså. Ingen „store“ dage men trækket kører godt og stabilt især med.- ult. april. Dage med mere end 1: 23/3 2, 9/4 2, 16/4 2, 17/4 2, 18/4 3 og 28/4 2. Der er kun rapporteret 3 2k fugle, hvilket ikke er helt unormalt. Den ene af disse er fra juni og udgør blot andet fund fra denne måned i Rørvigområdet.
Fra 1/10 og til 31/12 raster en 1k hun i Hovvig. Set på 26 dage. Formodentlig var det den samme fugl, som var et smut ved Søndervang 18/12. Hidtil længste periode med rastende Vandrefalk i området. 12 trækkende i efteråret mellem 3/9 og 6/11 er ny rekord. Trækbilledet forplumres lidt af de mange rastiagttagelser. Mere end 1 fugl rapporteres 3/9 2 og 27/10 3. Sidstnævnte er nyt efterårsdagsmax.

DOFBasen:2004


2003:  Vandrefalk  Falco peregrinus  (16, 302, 49)
Hvem havde nogensinde troet dét - at Vandrefalken et forår skulle overgå både Dværgfalk og Lærkefalk, og at der ikke er voldsomt langt op til Tårnfalk! Helt utroligt - men se bare her:
15/3 - 17/5 i alt 41.
Dage med 3 og derover: 15/4 3, 16/4 3, 17/4 3, 21/4 3, 22/4 4 og 23/4 7 - sidste dato er en tangering af den nuværende dagsrekord.
Vandrefalkens succesfulde comeback efter pesticid katastrofen i 60´erne, er et sandt eventyr. Arten brager frem i disse år - har det tilsyneladende rigtigt godt og er bl.a. igen begyndt at yngle på Møns klint.
Af de 41 forårstrækkende fugle blev 56 % aldersbestemt (6 ad han, 7 ad hun, 10 ad i øvrigt uden køn på). Endvidere blev 39 % kønsbestemt (7 hanner, 9 hunner) - skal naturligvis tages med et lille forbehold, da bestemmelserne ofte tager udgangspunkt i fuglenes størrelse alene.
Efterår: 26/8 - 19/10 i alt 7.
En årsunge 1k holdt til i Hovvig mellem 26/10 og 9/11 - ofte set jagende ænder, Stære og Viber. Langtidsrastende Vandrefalke er vi ikke forvent med.

DOFBasen:2003


2002:  Vandrefalk  Falco peregrinus  (16, 274, 28)
Hjemmesiden angiver noget så usædvanligt som en vinterrast: 23/2 1 rast Hovvig.
Hvis der ikke er andet, der rykker i disse tider, så gør Vandrefalken det. Sidste år kiksede den efterhånden traditionelle forbedring af sæsonrekorden, så i år tog vi revanche med både en sådan (dog kun med hiv og slæb) og indtil flere overgåelser af den gamle dagsrekord. Det er utroligt, at arten kan blive ved med at være rød på hjemmesiden (og det bliver vist endnu værre til næste år, hvor falken ifølge de gamle nostalgikere - og dem har vi åbenbart mange af - gik om ikke gennem lydmuren - så dog det der ligner en talmæssig mur).
Forårstræk 2/4 - 20/5 med i 26 fugle. Der var mindst to fugle på følgende dage: 8/4 2, 19/4 4, 21/4 7, 9/5 2 og 11/5 5.
Ifølge hjemmesiden skulle der endvidere have været følgende: 30/3 1, 1/4 1 og 1/5 1. Burde have forøget forårstotalen med 3.
Efterårstrækket faldt 12/9 - 11/10 i alt 2 fugle. Fordelingen overlades til læseren.
Ifølge hjemmesiden skulle der endvidere have været følgende: 20/10 1 (SS). Burde have forøget efterårstotalen med 1.

DOFBasen:2002


2001:  Vandrefalk  Falco peregrinus  (16, 254, 20)
Når alt andet svigter, kan vi altid glæde os over Vandrefalken, de 17 forårstrækkere eneste notering, der ligger over “normalen”. Det er godt nok i underkanten af, hvad vi er blevet forvent med i de senere år, men i forhold til, hvordan mange andre arter svigtede, ser vi forventningsfuldt frem til, hvad det kan blive til i et kanonforår. Samtlige obs: 10/3 1, 9/4 1 SV, 10/4 1, 11/4 1, 20/4 2, 21/4 2, 22/4 1, 28/4 1, 29/4 2, 30/4 2, 1/5 1, 10/5 1 og 17/5 1.
Køns- og aldersfordeling: 5 ad hun, 3 ad han, 2 ad, 2 hun, 1 han og kun 1 2k understøtter formodningen om overvægt af gamle fugle i april - eller den anden vej rundt, det generelt ringe majtræk gav markant underskud af ungfugle.
Efterår: 4/11 1k hun Hovvig, 9/11 1 1k hun Korshage og 17/11 1 Hovvig alle rastende.

DOFBasen:2001


2000:  Vandrefalk  Falco peregrinus  (16, 224, 30)
Så fik forårsrekorden igen et skub, i alt 25: 27/3, 9/4 2, 17/4, 20/4 4, 22/4 2, 24/4 2, 28/4, 29/4 3, 30/4 3, 2/5, 6/5, 7/5 3 og 9/5.
To efterårstrækkere: 17/10 og 21/10.
Rast Hovvig: 7/9, 30/9, 20/10, 22/10, 27/10 og 5/11, antagelig mindst 3 fugle.
(JB, LB, PCC, JHC, AF, EH, EVR, HVR, KES, AT).

DOFBasen:2000


1999:  Vandrefalk  Falco peregrinus  (16, 209, 15)
Skuffende år for arten. Vi skal tilbage til starten af 90'erne for at finde et tilsvarende lavt antal. 12 obsdage mellem 25/3 og 19/5 bød på 14 fugle og kun 4/4 med 3 fugle havde mere end 1. Øvrige dage med trækkende fugle: 25/3, 26/3, 29/3, 1/4, 5/4, 24/4, 25/4, 26/4, 7/5, 12/5 og 19/5. Rent kollaps medio april og ultimo april kunne på ingen måde opveje det tabte. April måned var således særdeles skuffende med kun 8 fugle, når det normale antal fugle i april udgør over 65% af et års antal. Flot at hele 10 fugle blev aldersbestemte og typisk blev de eneste ungfugle set medio maj. Arten kun set trækkende mellem klokken 10.00 og 15.00, med omkring halvdelen af fuglene mellem 10.00 og 11.00.
Eneste rastobs faldt i efteråret: 11/9 sås en imm fugl og så på Nørrevang. Blev noteret trækkende SV 10.15.
Lidt unormalt at Hovvig ikke kunne fremvise rastende storfalk i efteråret.

DOFBasen:1999


1998:  Vandrefalk  Falco peregrinus  (16, 191, 18)
Forårstræk 6/4 - 2/5, i alt 17: 6/4 1, 7/4 1, 9/4 1, 10/4 1, 12/4 1, 13/4 1, 15/4 1, 18/4 1, 20/4 1, 22/4 3, 24/4 3, 1/5 1 og 2/5 1.
Efteråret er hurtigt overset: 5/9 1 SV HV (HVR).

DOFBasen:1998


1997:  Vandrefalk  Falco peregrinus (16, 170, 21)
Fænologi: (19/3) 8/4 - 15/5 (11/6) (3/9 - 4/11)
Sjælden forårstrækgæst, meget sjælden efterårstrækgæst og tilfældig sommergæst.
Har skiftet status fra gedigen raritet til regelmæssig trækgæst. De første forårsfugle kan ses medio marts og de sidste ultimo maj. Der er en klar overvægt af fugle medio og ultimo april med knapt halvdelen af totalen. Kun en juniobservation: 11/6 1995. Der er højst set 3 trækkende fugle på en dag. Dette antal er registreret hele syv gange med 28/3 1989, hvor alle årets fugle kom denne dag, og 26/4 1992, hvor de 3 fugle kom i løbet af en time, som de mest markante.

Periodemæssig fordeling forårsobservationer Vandrefalk 1973 - 1996.

100 % = 147 Primo Medio Ultimo
Marts 1 % 4 %
April 15 % 22 % 27 %
Maj 15 % 14 % 3 %

Optræder om efteråret fra primo september til primo november. Ingen efterårsdage med mere end 1 fugl.
Gennemsnitlige sæsontotaler og højeste sæsontotal i hver femårsperiode for henholdsvis forår / efterår.

Periode 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
Gennemsnit 0,6 / 0 0,4 / 0 4,4 / 0,6 8 / 0,8 20 / 3,6
Største total 1 / 0 1 / 0 6 / 2 11 / 3 22 / 6

Siden midt i 80'erne er bestandsfremgangen virkelig accelereret og er fra midt i 90'erne også slået igennem om efteråret. Dette har affødt jævnlige observationer af rastende fugle i Hovvig - specielt om efteråret.

Periodemæssig fordeling efteårsobservationer Vandrefalk 1973 - 1996.

N = 22 Primo Medio Ultimo
September 3 4 2
Oktober 2 5 4
November 2 - -

1997: Normalt år. 19 fugle lod sig skue mellem 9/4 og 19/5 med hovedvægten fra medio april til primo maj. Alle trækkende:

9/4 2 17/4 1 22/4 1 26/4 1 1/5 1 8/5 3 16/5 1
11/4 1 18/4 1 25/4 1 27/4 1 4/5 1 15/5 1 19/5 1
14/4 1 20/4 1

Igen tangering af højeste dagstotal med 3 fugle 8/5.
I alt blev 11 fugle aldersbestemt med 5 gamle i april og 6 2k - som alle kom i maj, hvilket må siges at være normalt.
Efteråret lige så normalt som foråret med 2 fugle: 14/9 1 ad hun og 6/10 1 2k R Hovvig. Den gamle hun 14/9 blev set indtrækkende under havobs. Den rastende ungfugl i oktober bakker pænt op om de senere års tendens med rastende fugle om efteråret i Hovvig. 

DOFBasen:1997


1996:  Vandrefalk  Falco peregrinus  (16, 139, 25)
Forårstræk af Vandrefalk 1991 - 95. Periodemæssig fordeling. Tallene for 1996 i parentes.

Primo Medio Ultimo N: 77
Marts - - (5%) 1% 1% (5%)
April 8% (41%) 18% (32%) 38% (18%) 64% (91%)
Maj 16% 18% - (4%) 34% (4%)
Juni 1% - - 1%

Eneste falkeart som forstod at skabe lidt glæde med tangering af forårs- og efterårsmax.
Alle trækkende forår: 19/3 1, 2/4 1, 4/4 1, 5/4 2, 6/4 1, 7/4 2, 8/4 1, 10/4 1, 14/4 1, 15/4 2, 16/4 2, 17/4 2, 21/4 2, 22/4 1, 23/4 1 og 23/5 1.
Rigtigt flot træk fandt sted primo og medio april med 73% mod 26% for årene 1991 - 95. Efterfølgende næsten total fravær i den normale højsæson ultimo april. Selv ikke denne art kunne lide vejrsituationen primo og medio maj - simpelthen tom himmel.
Af 17 aldersbestemte var 15 adulte og kun 2 ungfugle og det kan undre lidt, idet arten har oplevet en stabil fremgang de senere år. Muligvis var det ungfuglene vi manglede i maj.
Efteråret bød på følgende: 3/9 1 rast - Ø, 12/10 1 1k rast og 23/10 1 V alle Hovvig. Efterhånden normalt med 1 til 2 rastende om efteråret i Hovvig.

DOFBasen:1996


1995:  Vandrefalk  Falco peregrinus  (16, 121, 18)
De senere års rekorder blev pænt fulgt op med 15 fugle mellem 12/4 og 11/6, hvor en imm sås rastende over Ringholm. Igen tocifret antal ultimo april med efterfølgende næsten totalt svigtende majtræk. Alle trækkende:
12/4 1, 14/4 2, 21/4 2, 23/4 1, 26/4 2, 27/4 3, 29/4 1, 30/4 1, 10/5 1 og 11/6 1.
Af 7 aldersbestemte fugle var 2 imm/2k. Kun kønsbestemte fugle mellem 12/4 og 30/4 med 5 hanner mellem 12/4 og 26/4 og 3 hunner mellem 27/4 og 30/4.
Efteråret også tilfredsstillende med 3 fugle - heraf 2 rastende: 17/9 1 Hovvig og 16/10 1 1k Korshage. Den bedste - en ad han 17/10 (07:16) Korshage.

DOFBasen:1995


Vandrefalk  Falco peregrinus  

Kun nøgletal:

1994:
Forårstræk: 21/3-14/5 i alt 22.
Efterårstræk: 20/9 1, 8/10 1 og 4/11 1.
Rast: 1 obs.

1993:
Forårstræk: 2/4-15/5 i alt 21.
Efterårstræk: 22/9 1, 29/9 1 og 16/10 1.
Rast: 18/9-23/10 3 obs.

1992:
Forårstræk: 12/4-15/5 i alt 11.
Efterårstræk: –

1991:
Forårstræk: 5/4-12/5 i alt 8.
Efterårstræk: –
Rast: 3/9-3/11 3 obs.

1990:
Forårstræk: 12/4-22/5 i alt 9.
Efterårstræk: 13/10 1.

1989:
Forårstræk: Kun 28/3 3.
Efterårstræk: –

1988:
Forårstræk: 30/3-15/5 i alt 9.
Efterårstræk: –

1987:
Forårstræk: 11/4-26/4 i alt 5.
Efterårstræk: –

1986:
Forårstræk: 27/4 1, 5/5 1, 6/5 1, i alt 3.
Efterårstræk: 26/10 1 Ø-R.

1985:
Forårstræk: 25/3-16/5 i alt 6.
Efterårstræk: –

1984:
Forårstræk: 6/4-23/5 i alt 6.
Efterårstræk: 27/10 1.
Rast: 9/9 1.

1983:
Årets største overraskelse på rovfuglefronten:
17/4 (10.08) 1 ad. NE Korshage (JC, BBP, PEL, MO) .
23/4 (14.21) 1 NE Korshage (JB, HVR).
6/5 (17.04) 1 ad. NE Korshage (JC).
Første år siden 1972 med mere end en enkelt fugl.

1982:
8/4 1 observeret fra Rørvig-færgen (RC), kom udtrækkende fra Rørvig.
Første obs i lang tid og typisk nok ikke en af de faste observatører.

1981: –

1980: –

1979:
14/4 1 han NØ (EH).

1978: –

1977:
23/4 1 ad N (10:26) HV (EVR).

1976: –

1975:
17/4 1 NØ HV (LB).

1974: –

1973:
10/4 1 NØ KH (LB).

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 6 1 1 1 3 14
Total 2 2 1 7 1 1 1 1 5 1 22
MaxRst 1 1 1 1 1 1 2 1 2
Nobs 3 4 1 6 1 1 1 3 7 1 28
Ndag 3 4 1 5 1 1 1 3 7 1 27
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··18 29·· ···· ···· ··27 16

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 12 1 3 2 19
Total 2 1 13 1 1 4 2 2 1 27
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 11 7 1 14 1 1 8 4 3 2 52
Ndag 10 7 1 8 1 1 7 3 3 2 43
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··01 31·· ···· ···· ···· ··21

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 6 1 3 2 16
Total 1 4 6 1 1 4 2 1 1 21
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 10 3 8 9 1 4 6 7 3 5 56
Ndag 10 3 8 8 1 4 5 6 2 5 52
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··02 14·· ···· ···· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 39 4 3 49
Total 1 4 41 4 1 4 2 57
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 8 29 4 1 5 8 2 9 8 75
Ndag 1 5 13 4 1 5 7 2 9 8 55
Fænologi 04·· ···· ···· ··19 20·· ···· ···· ···· ···· ··27

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 19 8 1 4 4 1 47
Total 2 11 20 8 1 6 5 3 1 57
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 2 12 11 3 4 7 7 7 4 57
Ndag 2 6 8 3 4 6 6 7 4 46
Fænologi 03··22 14·· ···· ··17 19·· ···· ···· ···· ··29

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 7 4 3 18
Total 2 4 2 7 5 4 1 2 27
MaxRst 1 1 2 1 1 1 2 2
Nobs 11 3 10 2 5 5 4 1 4 45
Ndag 9 3 7 2 5 5 4 1 4 40
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··18 01·· ···· ···· ··21

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 15 12 1 3 1 38
Total 2 6 15 12 2 6 1 44
MaxRst 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 3
Nobs 11 9 20 23 11 2 1 11 9 6 17 120
Ndag 9 8 15 15 10 2 1 9 7 6 17 99
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··22 11·· ···· ···· ···· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 15 1 1 3 5 26
Total 3 15 1 2 5 5 1 32
MaxRst 1 1 2 1 1 2 1 1 2
Nobs 11 8 12 15 1 2 10 13 9 81
Ndag 11 8 11 12 1 2 7 11 9 72
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ··09 18·· ···· ··27 18··29

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 26 3 1 32
Total 2 2 26 3 1 1 3 38
MaxRst 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2
Nobs 6 14 16 25 3 2 6 5 5 5 87
Ndag 5 13 14 21 3 2 6 4 5 5 78
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ··22 20·· ···· ···· ···· ··30

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 3 2 6 2 20
Total 1 1 1 6 4 1 2 7 3 1 1 28
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 6 4 10 6 3 1 3 12 6 8 3 62
Ndag 6 4 10 6 3 1 3 10 5 8 3 59
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ··08 18·· ···· ···· ···· ··29

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 8 10 3 7 34
Total 1 7 8 10 3 9 1 39
MaxRst 1 1 2 1 1 2 1 1 2
Nobs 7 12 22 13 7 5 14 12 3 95
Ndag 6 10 18 10 4 4 12 9 3 76
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ··15 23·· ···· ···· ··28

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 10 11 1 7 4 37
Total 4 12 11 1 7 4 2 41
MaxRst 1 1 2 2 1 1 2 1 2
Nobs 4 6 11 18 8 1 5 14 10 8 85
Ndag 4 5 8 13 6 1 5 11 9 8 70
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ··10 23 03·· ···· ···· ··30

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 7 2 1 4 16
Total 1 2 2 7 2 1 5 1 1 22
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 3 2 6 2 1 4 6 2 27
Ndag 1 3 2 6 2 1 4 6 2 27
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ··22 30·· ··23 09·· ··25

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 50 2 2 5 2 62
Total 1 2 50 2 3 7 3 68
MaxRst 1 1 1 2 1 2
Nobs 1 2 39 1 3 12 3 61
Ndag 1 2 21 1 3 12 3 43
Fænologi 13·· ···· ···· ··17 20·· ···· ··24

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 19 1 1 5 2 29
Total 2 1 19 1 1 5 4 1 34
MaxRst 2 1 1 2 1 2
Nobs 2 6 18 1 1 7 10 1 46
Ndag 1 5 14 1 1 6 7 1 36
Fænologi 28·· ···· ···· ···· ··01 09·· ··23 30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 17 5 2 3 29
Total 1 1 1 17 5 2 2 5 1 35
MaxRst 1 2 2 1 2
Nobs 3 1 1 15 3 2 2 5 1 33
Ndag 3 1 1 10 3 1 1 4 1 25
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ··28 28·· ···· ···· ··14

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 10 12 3 1 29
Total 1 5 10 13 3 2 1 35
MaxRst 1 2 1 1 1 1 1 2
Nobs 1 9 11 12 3 4 9 3 52
Ndag 1 6 7 9 3 4 8 3 41
Fænologi 28 18·· ···· ··10 11·· ···· ···· ··31

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 6 23 9 2 5 47
Total 3 7 23 9 2 6 1 2 53
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 9 1 10 20 9 2 14 8 2 75
Ndag 7 1 5 10 7 1 13 7 1 52
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··28 19·· ···· ···· ··19

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 21 5 1 6 4 2 42
Total 1 4 24 5 1 6 5 2 2 50
MaxRst 1 1 2 1 1 1 1 2
Nobs 3 4 24 6 1 6 10 12 12 78
Ndag 3 4 14 6 1 5 7 10 11 61
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ··01 03·· ···· ···· ··31

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 35 4 1 2 6 51
Total 1 2 35 4 1 2 7 52
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 2 34 4 1 2 9 1 54
Ndag 1 2 15 4 1 2 8 1 34
Fænologi 01 15·· ···· ··17 26·· ···· ···· ··09

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 11 1 1 28
Total 15 11 1 1 28
MaxRst
Nobs 12 11 1 1 25
Ndag 6 5 1 1 13
Fænologi 02·· ··20 12·· ··11

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 13 2 16
Total 1 13 2 1 17
MaxRst 1 1
Nobs 1 13 2 3 19
Ndag 1 9 2 3 15
Fænologi 10·· ···· ··17 04··17

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 18 6 2 27
Total 1 18 6 2 2 2 31
MaxRst 1 1 2 2
Nobs 1 18 6 2 5 3 35
Ndag 1 9 4 2 5 2 23
Fænologi 27·· ···· ··09 07·· ···· ··06art/03200.txt · Sidst ændret: 2023/10/20 11:57 af lb