Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:04080

Hønsefugle

Plettet Rørvagtel Porzana porzana eu04080

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Tilfældig Sommer: Tilfældig Efterår: Tilfældig

Diagrammer


* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Plettet Rørvagtel  Porzana porzana  

DOFBasen:2024


2023:  Plettet Rørvagtel  Porzana porzana  

DOFBasen:2023


2021:  Plettet Rørvagtel  Porzana porzana   (52+, 52, 2)

En beskeden høst, der dog bragte balance i regnskabet mellem antal fugle før og efter RF's start - der er ikke mange arter i denne gruppe (Steppehøne, Sneugle og ?)

Hørt spillende i Hovvig på følgende datoer: 18/4, 19/4, 28/4, 30/4 - 4/5, 6/5 og 8/5. Stedsangivelserne varierer en del og kunne indikere flere fugle, men nok usikre uden egentlig pejling, dog rimelig at antage, at det er to forskellige fugle. Den første medio april og den anden fra 28/4 og frem.

26/10-2023 LB

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 3 6 9
Ndag 3 6 9
Fænologi 18.. ..08

2019:  Plettet Rørvagtel  Porzana porzana (52+, 51, 1)

11/6 1 syng tidlig morgen i nordenden af Hovvig (EVR). En noget sen ankomst, men der er flest obs i juni måned. når man ser på det samlede materiale fra perioden 1998 - 2018.

3/2-2020 LB 

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 11

2017:  Plettet Rørvagtel  Porzana porzana  (>53+ 52+, 48 50, 1)
Ét fund af en fugl fouragerende på mudderflade i sivkant i regnvejr: 8/8 - 9/9 1 1k rast Hovvig (AF m.fl.).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 08..09

2015:  Plettet Rørvagtel  Porzana porzana  (>53, >53 52+, 47 49, 1)
En enkelt observation af 1 rastende fugl i Hovvig 16/10 (EVR). Fuglen blev set på kort afstand flakse over til den modsidige sivkant ved broen. Der er tidligere set en Plettet Rørvagtel i Hovvig i oktober, men denne fugl er den absolut seneste. I øvrigt også blandt de seneste nogensinde i hele landet.
Nu mangler vi snart et par forårsaftner med piften i luften, men desværre afspejler de magre resultater de sidste år ret godt situationen i hele landet.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 16

2014:  Plettet Rørvagtel  Porzana porzana  (>53 52+, 47 48, 1)
En enkelt observation af en rastende fugl i Hovvig 1/8 (JL) blev årets resultat. Trods alt uendeligt mange gange bedre end året før.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 01

2011:  Plettet Rørvagtel  Porzana porzana  (>53 52+, 41 42, 6)
Får æren af at blive udnævnt til årets mystiske fugl. Hvad skal året 37 registreringer skæres med til? Det var i Hovvig det foregik. Det er mange år siden, vi har haft et lignende show. Det kørte fra 13/4 til 10/5. Ankomsten rykker vores fænologidato med tre dage (16/4-2000). Allerede fra den første dag var der 2 fugle (PG), men hvor mange flere der reelt var, har givet en masse hovedbrud. Flere har anført 4 som højeste dagstotal, selv nåede jeg aldrig op på mere end 2, trods ihærdige forsøg. Hvorvidt der var uskiftning af fugle undervejs er også ret usikkert. Arten var daglig fra 13/4 til 29/4 (dog ingen oplysninger fra 20/4). 14/4, 15/4 og 23/4 - 25/4 er der rapporteret 4 fugle, 17/4 - 19/4 og 21/4 - 22/4 3 fugle og øvrige dage 2 undtagen 29/4, hvor der kun var 1 tilbage. Større eftersøgning 4/5 gav et rundt 0 og 10/5 1 blev eneste majfugl.

Blandt de mange kommentarer skal følgende anføres:
* * * I alt 2 fugle. Hverken mere eller mindre. Aflytning foretaget fra 4 forskellige poster. Ikke helt samme intense lydbillede som forrige nat antagelig grundet den mindre luftfugtighed, men problemstillingen er den samme. Ved et par af de traditionelle lytteposter lykkedes det at få det til både 3 og 4. Når lyttebøfferne for alvor slogs ud (hænderne bag ørerne) kunne sågar nr. 5 - 6 høres, idet lyd nu kunne høres fra nye retninger. Når de skulle kontrolleres med at fjerne hænderne og lytte normal forsvandt de op i den blå luft. Der er ingen tvivl om at lyden drøner rundt grundet 'grydeeffekt' - pas på det snyder ganske enormt! Pejling af retningen til fuglene på hver observationspost gjorde det helt klart, at det er de samme 2 fugle, der høres fra alle steder, ligegyldigt i hvilken ende af vigen man står i. Det endelig bevis kom hver gang de to dominerende begge hold kæft, så blev der helt stille - ikke et kvæk hørtes fra hverken nr. 3 eller 4 - så konklusionen må være rimelig klar. Der er selvfølgelig muligheden for, at 1 - 2 fugle er forsvundet siden sidste nat - men jeg tror nu mere på at optimisterne har foretaget en overvurdering. Tidspunktet på sæsonen taget i betragtning, så er der god mulighed for, at der kommer flere fugle til, men forsigtighed anbefales ved vurderingen (LB 15/4).
* * * Ikke for at overtrumfe de hidtidige rapportører, men der VAR med sikkerhed 4 piftende fugle (måske endda en femte!). En sand lydmur af rørvagtler slog én i møde i samme øjeblik bildøren blev åbnet. Det virkede først vanskeligt at udskille de enkelte fugle, da de alle sad på nogen afstand (men var dog meget tydelige) og koncentreret inden for en vinkel på måske 45 grader omkring en nordvestlig retning. Men ved hjælp af lytteudstyr (parabol, forstærker og hovedtelefoner) kunne 4 fugle helt sikkert stedfæstes. Som sagt var der muligvis en femte fugl, idet der nogen gange hørtes en fugl allerlængst til venstre i lyttefeltet, som lød noget tættere på end dens nærmeste naboer, og den sagde tilsyneladende ikke noget hele tiden i modsætning til de øvrige, der var meget vedholdende. Men helt sikre på en femte fugl blev vi aldrig. Vi var selvfølgelig meget opmærksom på muligheden for ekko-effekt, som kan opstå, hvor der findes hårde overflader som f.eks. husmure. Tidsforskellen mellem et ekko og den rigtige fugl vil imidlertid altid være konstant, når man ikke flytter sig fra stedet, ligesom start og stop vil være synkront. Disse fire fugle sang med lidt forskellig frekvens indbyrdes, og det betød, at kaldende fra én fugl efterhånden indhentede kaldende fra en anden. Ydermere kunne det høres (især tydeligt gennem hovedtelefonerne), at en fugl godt kunne stoppe uden at naboen gjorde det. En helt nøjagtig fastslåelse af antallet ville kræve, at man kan komme tættere på og gå langs med dette lukkede og fredede område. Koncentrationen blev også forstyrret af megen larm fra andre fugle på denne stille og månelyse nat, men det var under alle omstændigheder et lydbillede, som gjorde indtryk. På hjemturen kunne stadig høres mindst 3 rørvagtler fra vejen nord for Nakke (TA 15/4).
* * * Lige nedenfor fugletårnet. De to traditionelle fugle i nordenden tavse (væk). Aftenens fugl er nok min fjerde - muligivs identisk med PG's fra forleden dag - men sidst jeg var dernede sagde den ingenting. Hvorvidt det er de samme fugle, der flytter rundt eller om det er nye, der kommer til, har jeg ikke umiddelbart indsigt nok i artens biologi til at vurdere, men ud fra at de enkelte fugle har været meget stedfaste fra aften til aften, vil jeg vurdere, at en fugl på et nyt sted er lig med en helt ny fugl. Ud fra denne betragtning kan jeg ud fra egne obs opsummere til mindst 4 fugle her i april (LB 29/4).
* * * Bemærkelsesværdig for flere af de øvrige kommentarer er, at det lød som fuglen stod næsten lige ved siden af – og dette rapporteredes fra flere ender af vigen!

Og konklusionen – da der var flest 2 (pessimisten?), 4 (realisten?) eller 6 (optimisten?) – ny tilkomne 1 muligvis 2 ved det store tårn 25/4 og 29/4, samt majfuglen giver 4 – 9. Et nogenlunde afbalanceret tal må være 6 (realisten + ny fugl i hhv. ult april og maj).
Materiale fra hele landet giver ingen indikationer på influx bølger i den aktuelle periode.

DOFBasen:2011


2009:  Plettet Rørvagtel  Porzana porzana  (>53 52+, 41 42, 0)
Tilføjelse 2006: 20/8 1 rast Hovvig (TOV) – var eneste efterårsfugl i 2006 og bringer årets total op på 4.
Ikke set 2007 – 2009. I 2009 var der dog stationær fugl i nærområdet, idet 1 spillede i Trundholm Mose 30/6 – 3/7 (KR m.fl.).

DOFBasen:2009


2006:  Plettet Rørvagtel  Porzana porzana  (>53 52+, 37 38, 4)
Et glædeligt gensyn efter sidste års udeblivelse. Fugle i begge ender af sæsonen, selv om det ikke blev til meget spil: 12/6 1:15 hørt (PG). „Efterårsfuglene“ også noget kryptiske. 28/7 - 29/7 mindst 2 - idet adult og juvenil sås samtidigt begge dage (JHC, EVR) - de fleste observatører fik dog kun set en enkelt fugl. Både før og efter som sunket i jorden. Tidspunktet indikerer lokal yngel, men det burde vel have givet flere registreringer?
I parentes skal det bemærkes, at Engsnarren endnu ikke er set i dette årti (sidst i 2000).

28-11-2023 Tilføjelse LB
20/8 1 (TE). Dermed i alt 4

DOFBasen:2006


2004:  Plettet Rørvagtel  Porzana porzana  (>53 52+, 35 36, 2)
Modsat sidste år ingen spillende fugle, men igen et par efterårsrastere i Hovvig: 6/9 1 juv lige nedenfor fugletårnet (LB) og 2/10 1 (JS).
Forekomst af Plettede i Hovvig i de senere år fordelt på forår (kun set/hørt indtil -31/5), sommer (spillende fugle 1/6-) og efterår.

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Forår 1 2
Sommer 3 2
Efterår 2 3 1 4 1 4

DOFBasen:2004


2003:  Plettet Rørvagtel  Porzana porzana  (>53 52+, 33 34, 2)
Spil hørt i Hovvig som følger: 28/5 (LB), 7/6 (PG), 10/6 (KES), 13/6 2 (PG), 14/6 (PG) og 16/6 2 (LB). Endvidere 3/7 1 (PG) set samt 10/7 1 (PG), der blot er angivet som rast. Der er givetvis tale om mindst 2 forskellige fugle. Den ene nede ved forpagterboligen (10/6) og den anden ud for Galbuen, hvorfra der dog er hørt 2 fugle 16/6. Hvorvidt den ene af disse er identisk med fuglen i SV-delen er lidt vanskeligt at huske her 1 1/2 år efter!
Den tidsmæssige fordeling indikerer i det mindste yngleforsøg. Vi skal tilbage til 1999 for finde obs i selve yngleperioden.

DOFBasen:2003


2002:  Plettet Rørvagtel  Porzana porzana  (>53 52+, 28 29, 5 - 6)
Desværre den eneste af de mere interessante „høns“, der kom på listen i år. Efter et blankt år sidste år, var der atter gang i pisteriet i Hovvig 13/5, 14/5, 17/5 og 18/5 (PG m.fl.) - 17/5 med 2 fugle. Dog ikke stabilt nok til, at man kan formode yngel. De efterhånden traditionelle efterårsobs (sidst registreret i 1999) i vigen må derfor tilskrives trækgæster: 30/8 2 (EVR), 3/9 ad (JS) og 13/9 juv (EVR, JS). Ingen præcisering af, hvor fuglene er set, men antagelig er der tale om mindst 3 forskellige individer.

DOFBasen:2002


2000:  Plettet Rørvagtel  Porzana porzana  (0 52+, 26 27, 2)
16/4, 17/4 og 27/4 1 spillende (LB, EVR, HVR) og 12/8 1 set (HVR) alle Hovvig.

DOFBasen:2000


1999:  Plettet Rørvagtel  Porzana porzana  (0 52+, 19 20, 7)
4/7 blev hønsefugleåret på Brentebjerg fuldendt, idet op til 3 spillende fugle kunne høres fra området syd for skarvkolonien (KES m.fl). 8/7 hørtes stadig 2 - 3 fugle, medens 9/7 og 11/7 kun gav 1 fugl.
Først i august gik det løs igen. Denne gang med fugle set i vandhullet nedenfor tårnet. Efter en trevende indledning med en enkelt fugl 2/8 (HVR), 3/8 og 7/8, var der daglige obs 22/8 - 29/8, bortset fra 26/8. En enkelt observatør var også i stand til at spotte arten fire gange i september (1/9, 2/9, 4/9 og 18/9). Som mest sås 3 juv 23/8 (LB) og 2 fugle 23/8 samt 29/8. 23/8 og 27/8 sås 1 ad (EVR), medens 7 obs er angivet til juv. For hele 9 obs mangler aldersangivelse.
Det er et spørgsmål om de to observationsserier kan sættes i forbindelse med hinanden (ynglefund). Det meget sene ankomsttidspunkt tyder ikke på dette. Fuglene kan naturligvis være dukket op en hel del tidligere, uden at vi har opdaget dem. Sidst i maj var dækningen på dette sted dog optimal, så de er tidligst ankommet engang i juni.
Antagelig raster der nu om dage gennemtrækkende rørvagtler i Hovvig hvert efterår. Når vandstanden er tilpas lav, har vi en chance for at se dem. Er set i 1996, 1997 og nu igen i 1999 (se tabel 2).

DOFBasen:1999


1997:  Plettet Rørvagtel  Porzana porzana  (>50 52+, 18 19, 1)
Uregelmæssig forårstrækgæst og tilfældig efterårstrækgæst.
Iagttaget i følgende forår: 1972, 1976, 1980 - 1983, 1987, 1989 og 1992. Masseforekomst i 1972 med over 50 fugle, ellers ikke mere end 2 fugle per år. Set i perioden 19/4 - 12/7. Bedste tidspunkt er sidst i maj, hvor arten er registreret i 5 af de 9 år med forårsiagttagelser.
Efterårsfund: 22/8 1974 1, 1/9 1979 1 og 27/8 - 3/9 1996 flere observationer af mindst 3 forskellige fugle. Det skal bemærkes, at vi disse år havde meget tørre somre og som en følge heraf lav vandstand i vigen.
Kun 1 registrering udenfor Hovvig: 17/6 1972 1 spillende Skallemosen, Nakke.

1997: I en tør sensommer var arten atter fast inventar i Hovvig. Set 16/8, 17/8, 18/8, 23/8, 24/8 og 30/8 (LB, m.fl.). Alle gange i rørskovskanten SV for bådhuset, så der er rimeligt at antage, at det har været samme fugl.

DOFBasen:1997


1996:  Plettet Rørvagtel  Porzana porzana  (>50 52+, 14 16, 3)
27/8 blev 2 fugle opdaget i rørskovskanten sydvest for bådhuset (AF). De viste sig med mere eller mindre regelmæssige mellemrum indtil 3/9. Endvidere en enkelt observation fra rørskoven mod sydøst i denne periode (Palle Graubæk). I betragtning af, at det kun er lykkedes os at få set arten ved 2 - 3 tidligere lejligheder, er det en ganske imponerende observationsrække. Alt i alt et flot comeback efter tre blanke år.

DOFBasen:1996


Plettet Rørvagtel  Porzana porzana  

1994: –

1993: –

1992: 2 3
Årets 3 observationer indikerer op til 3 forskellige fugle i Hovvig.
21/5 2 spillende (KES),
22/5 1 forbavsende tavs fugl i NØ-enden (8 observatører) samt
7/6 1 SV-enden (PG).
Vi skal helt tilbage til 1972 (≥50) for at finde flere fugle.

1991: –

1990: –

1989: 1
25/5 1 HV (KES).

1988: –

1987: 1
29/5 og 30/5 1 HV (LB,PEL,EVR,HVR).
Sidst registreret i 1983.

1986: –

1985: –

1984: –

1983: 2
19/4 1 hørt HV (LB),
1/7-4/7 1 hørt HV (EVR.LB)
Dvs. 2 expl. uden obs i maj og juni.

1982: 2
14/5-16/5 1 og 17/5 2 HV (EVR,PKK,PEL,LB,JB).

1981: 2
1 HV hørt på følgende datoer:
30/5, 31/5, 13/6, 27/6 (JB,LB,EVR,HVR).
Lok. 13/6 afveg og man må regne med 1-2 fugle i alt.

1980: 1 2
28/6 1, 4/7 1-2, 11/7 1, 12/7 1 HV (KB,LB,EVR).

1979: 1
Tilføjet 1981:
1/9 1 R HV iagt. (LB).

1978: –

1977: –

1976: 1
29/5 1 nordlige del af HV (CKJ).

1975: –

1974: 1
22/8 1 HV C (LB).
Desuden 1 Rørvagtel sp 28/10 HV B, sandsynligvis denne art.

1973: –

1972 : 51
Masseforekomst!.
17/6 min. 50 hørt Hovvig, Galbuen, engene, Nakke Kær og Nakke Nord. (EVR,BR,LB).
Desuden 1 syng Skallemosen, Nakke Øst (LB).
Tallet 50 er accepteret af SU (1976), men reelt var der muligvis helt op til 250 individer!

1960: 1
8/5 1 syng Flyndersø (KA) - Båndoptagelse.

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 3 6 9
Ndag 3 6 9
Fænologi 18·· ··08

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 11

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 08··09

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 16

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 01

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 1 6
MaxRst 4 1 4
Nobs 17 1 18
Ndag 16 1 17
Fænologi 13·· ··10

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 3 4
MaxRst 1 3 1 3
Nobs 1 4 1 6
Ndag 1 3 1 5
Fænologi 12·· ···· ··20

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 06·· ··03

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 2 1 2
Nobs 1 6 2 9
Ndag 1 6 2 9
Fænologi 28·· ···· ··10

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2 1 5
MaxRst 2 2 1 2
Nobs 5 1 2 8
Ndag 4 1 2 7
Fænologi 13··18 30·· ··13

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 3 1 4
Ndag 3 1 4
Fænologi 16··27 12art/04080.txt · Sidst ændret: 2023/05/09 18:20 af lb