Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:04070

Hønsefugle

Vandrikse Rallus aquaticus eu04070

Status


2010 - 2019: Vinter: Sjælden Forår: Ret almindelig Sommer: Ret almindelig Efterår: Ret almindelig

Fotos


Vandrikse

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Vandrikse  Rallus aquaticus  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 4 7
MaxRst 1 1 3 3
Nobs 2 1 5 8
Ndag 2 1 5 8
Fænologi 06··28 09·· ··30

2023:  Vandrikse  Rallus aquaticus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 1 1 5 1 1 3 1 16
MaxRst 1 1 1 2 3 5 2 3 2 3 1 5
Nobs 5 5 5 13 19 12 19 9 5 10 2 104
Ndag 5 5 5 11 18 12 19 8 5 10 2 100
Fænologi 02··14 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··18

2022:  Vandrikse  Rallus aquaticus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 2 2 3 1 5 1 15
MaxRst 1 1 1 1 2 2 5 5 3 5 1 1 5
Nobs 1 2 6 7 5 11 15 27 18 17 3 3 115
Ndag 1 2 6 7 5 11 14 26 16 12 3 2 105
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··16

2021:  Vandrikse  Rallus aquaticus  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 4 1 3 11
MaxRst 3 2 1 1 1 1 2 3 2 2 1 2 3
Nobs 21 9 3 8 9 7 9 16 9 11 7 3 112
Ndag 21 8 3 8 9 7 9 16 9 11 7 3 111
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..17

2020:  Vandrikse  Rallus aquaticus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 1 4 1 8
MaxRst 1 1 2 2 3 2 3 2 3 4 4 4
Nobs 4 10 6 9 6 5 17 20 15 14 19 125
Ndag 4 10 6 9 6 5 17 16 13 11 17 114
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2019:  Vandrikse  Rallus aquaticus  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 1 1 1 1 1 5 1 13
MaxRst 1 1 3 2 3 2 3 3 4 1 2 4
Nobs 3 1 12 12 9 8 12 22 17 5 8 109
Ndag 3 1 12 11 9 8 12 21 16 5 8 106
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Vandrikse  Rallus aquaticus  
Registreret Hovvig gennem alle årets 12 måneder. Et sikkert ynglefund her i form af 2 små sorte kyllinger neden for tårnet 29/6 og 4/7. Registreret Flyndersø 16/4, 16/5, 29/8, 1/11 og 4/11, samt Rørvig Bugt 16/9 og 9/10 og Dybesø 19/10.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 3 2 41 38 18 33 22 15 12 12 2 202
MaxRst 1 1 1 4 3 3 3 2 2 2 4 1 4
Nobs 4 3 2 24 25 12 22 19 14 8 9 2 144
Ndag 4 3 2 24 25 12 21 19 14 8 9 2 143
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..13

2017:  Vandrikse  Rallus aquaticus  
Registreret regelmæssigt i Hovvig fra 5/3 og året ud. Op til 4 fugle hørt og familie med 1k primo august. Er registreret i Flyndersø 7 gange mellem 28/3 og 20/10, og den kan meget vel også have ynglet her i 2017. 2 hørt nattrækkende over Rørvig 16/3 og 1/4. En enkelt fugl rastede i Rørvig Bugt 5/8 og 31/10.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 15 35 50 39 24 84 68 20 12 4 351
MaxRst 3 4 4 4 3 4 3 2 2 1 4
Nobs 12 23 32 27 17 60 51 18 11 4 255
Ndag 11 15 23 21 13 26 28 11 9 4 161
Fænologi 05.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Vandrikse  Rallus aquaticus  
Enkelte vinterobservationer fra Hovvig 6/1, 8/1, 1/12 og 20/12. Hørt synge 3 gange i Flyndersø og en enkelt gang i Slettermosegård. I Hovvig 4 - 6 stedfaste lydaktive fugle i ynglesæsonen. Hørt rastende i Rørvig Bugt gennem hele september og et par gange i Dybesø i november.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 13 20 12 22 32 36 36 11 7 2 193
MaxRst 1 3 2 1 2 4 5 4 1 1 1 5
Nobs 2 9 15 12 17 23 23 27 11 7 2 148
Ndag 2 9 14 12 16 23 22 20 11 6 2 137
Fænologi 06..08 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..20

2015:  Vandrikse  Rallus aquaticus  
En enkelt vinterobservation fra Hovvig 6/1, men trods den meget milde december ingen senere end 20/11.
1. observation i øvrigt 6/3 i Hovvig. Observeret sporadisk Dybesø (21/3 og 27/4) og Flyndersø 5/4 og 19/5, men ellers kun i Hovvig, bortset fra en rastende fugl i Rørvig Bugt 1/9. Ellers kun set og hørt regelmæssigt i Hovvig.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 22 32 42 12 20 39 17 19 6 210
MaxRst 1 2 3 5 3 4 3 2 2 2 5
Nobs 1 18 20 21 7 14 21 13 17 5 137
Ndag 1 17 18 20 7 14 21 12 17 5 132
Fænologi 06 06.. …. …. …. …. …. …. …. ..20

2014:  Vandrikse  Rallus aquaticus  
3 vinterobservationer fra Hovvig i januar, februar og december. Set og især hørt regelmæssigt i Hovvig fra primo marts til medio november. Hørt i Flyndersø fra ultimo marts, og den har utvivlsomt ynglet begge steder, men næppe på andre af vore lokaliteter. Er herudover hørt syngende en enkelt gang ved Rørvig Bugt og hørt engang i oktober ved Kysten ved Dybesø. I alt 158 observationer.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 20 41 34 16 29 29 6 8 3 1 189
MaxRst 1 1 3 6 5 2 6 4 1 1 1 1 6
Nobs 1 1 15 21 19 14 15 18 6 8 3 1 122
Ndag 1 1 14 19 17 13 15 18 6 7 3 1 115
Fænologi 24.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..13

2013:  Vandrikse  Rallus aquaticus  
I alt 75 observationer mellem 15/4 og 26/11, begge yderobservationer fra Hovvig og altså ingen vinterfund. Ud over Hovvig er Vandrikse registreret regelmæssigt i Flyndersø med op 3 til fugle, og den har utvivlsomt ynglet her. Ingen mulighed for at vurdere antallet af ynglende fugle i Hovvig. En enkelt observation fra Dybesø fra 27/4 tyder ikke på ynglen her. En rastende fugl blev set 2 gange i september i Rørvig Bugt.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 17 5 26 15 21 6 2 97
MaxRst 1 2 1 4 2 5 2 1 5
N 5 14 5 17 14 13 5 2 75
Fænologi 15.. …. …. …. …. …. …. ..26

2012:  Vandrikse  Rallus aquaticus  
5 fund fra vintermånederne januar og februar alle fra Hovvig. 6/1 1, 16/1 1, 9/2 1, 14/2 1 og 29/2 1. Det må betyde, at egentlig overvintring har fundet sted på trods af, at det var en ret hård vinter.
I Hovvig blev arten i øvrigt registreret fra 11/3, hvor den første Vandrikse blev hørt synge på lokaliteten. Herefter er der 82 registreringer frem til årets sidste dag med Vandrikse 28/11. Det største antal syngende var 25/4 6. Et enkelt sikkert yngelfund 29/7 1 par med 5 unger. En egentlig samlet bestandsoptælling/vurdering fra Hovvig foreligger ikke og kan ikke fremtrylles ud fra det tilgåede materiale. Det er også umuligt at udpege trækgæster.
På to andre lokaliteter hørtes arten regelmæssigt i yngletiden. Ved Dybesø hørt mellem 9/3 og 22/11 og 2 territoriehævdende fugle blev hørt i juli og august. Ved Flyndersø registreret mellem 9/5 og 18/8. Her blev arten hørt synge i maj. Senere viste en adult sig med 2 unger i sivkanten 27/7. Så også ved Flyndersø var der glædeligt nok lidt ynglesucces.
Derudover er der disse strøobs: 24/5 1 hørt ”trækkende” kl. 00:37 over Rørvig By, kan meget vel blot være overflyvning. I hvert fald er det ret sent med en trækkende fugl.
9/6 blev 1 territoriehævdende hørt ved Slettermosegård og endelig blev arten hørt kaldende ved Rørvig Bugt 29/8 og 31/8.

DOFBasen:2012


2011:  Vandrikse  Rallus aquaticus  
Der er rapporteret 90 observationer, alle på nær 3 fra Hovvig.
Endnu end art, hvor alle vinterfugle var væk – set mellem 16/3 1 Dybesø og 21/11 1 Hovvig. Dybesø udmærkede sig ved også at stå for de to øvrige fund uden for Hovvig: 5/9 og 5/11, sidstnævnte i øvrigt årets næstseneste fugl.
Måneds makstal fra Hovvig: mar 1, apr 6, maj 4, jun 3, jul 2, aug 4, sep 3, okt 2 og nov 1. Sikre ynglefund registreret mellem 10/5 og 22/7. Yngler vel spredt over hele Hovvig, måske bortset fra i den tørreste ende af rørskoven oppe i nord. Det er reelt ikke meget, vi ved om denne arts forekomst ud over, hvornår den er til stede. Ynglebestandens tæthed afhænger antagelig af rørskovens kvalitet, men hvilke steder i Hovvig er bedst?

DOFBasen:2011


2010:  Vandrikse  Rallus aquaticus  
Vinterfund: 12/1 1 og 16/1 begge Hovvig. I øvrigt 75 observationer herfra i perioden 25/3 - 1/11 med max 14/4 4, 13/5 5, 14/8 5, 27/8 4, 25/9 6 og 11/10 3.
Kun 4 observationer udenfor vigen: 10/4 1 Dybesø (BV), 17/7 2 ad + 1 pullus Flyndersø (EVR), 24/9 1 gryntende i rørskoven ved sydklitten Korshage (EVR) - vist den første observation ude på selve Korshagearealet og endelig årets sidste 16/11 1 hørt i rørskoven ved Rørvig Bugt (LB).

DOFBasen:2010


2009:  Vandrikse  Rallus aquaticus  
Set i Hovvig 6/2 – 13/12 med følgende månedsmax (anden linie viser 5 årsgennemsnit):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
0 1 3 8 2 4 2 3 2 3 3 3
1 2 2 8 6 3 2 4 3 2 1 1

I princippet har alle observationer uden for Hovvig interesse. Der er dog kun 5 bidragydere der har fulgt dette. Der er modtaget nedenstående oplysninger (antal bidragydere anført i parentes).
Fordelingen af observationer ved Dybesø: 28/2, 1/3, 2/4, 11/4, 24/4, 16/5, 20/11, 8/12 og 14/12 (4) tyder ikke entydigt på lokale fugle (sml. tidsfordelingen i Hovvig).
Udprægede trækgæster øvrige steder:  27/3 1 Langesømosen (1) samt disse 19/9 1, 6/10 2, 20/10 1, 28/10 1 og 30/10 1 alle fra Flyndersø (4).
Og årets sidste fund 28/12 1 hørt Rørvig Bugt (1) må tilskrives decemberkuldens lukning af de gængse lokaliteter.
Lidt bedre opfølgning på mulige ynglefugle kunne ligeledes være ønskværdig.

DOFBasen:2009


2008:  Vandrikse  Rallus aquaticus  
Set I Hovvig 19/2 (5!) – 30/12 med følgende månedsmax:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
0 5 4 11 11 3 1 3 3 3 3 1

Især bemærkes 25/4 11 spillende (PG) og 24/5 2 ad + 9 pull (PEL), men ellers virker det som om, at 3 er den magiske grænse for, hvad der registres ved et normalbesøg.
Der foreligger følgende observationer udenfor vigen:
Nakke Skov 19/5 1 (LB).
Dybesø 20/2 1, 27/3 1, 9/4 1, 23/4 3, 28/4 1, 2/5 1, 9/5 1, 17/5 1, 27/5 1 og 28/5 2.
Flyndersø 12/4 1, 28/4 2, 10/5 1, 29/5 1, 30/5 1, 31/5 1 og 3/10 1.
Rørvig Bugt 27/6 1 (LB).
Slettermosegård 15/8 1 (LB).
Rørvig By 5/4 og 24/4 1 hørt nattrækkende (LB).
Fordelingen på observatører viser, at alt næppe er kommet ind. Antagelig stationære fugle både i Dybesø og Flyndersø, men besøgsfrekvensen taget i betragtning, må gennemtrækkere antagelig også udgøre en relativt pæn andel.

DOFBasen:2008


2007:  Vandrikse  Rallus aquaticus  
Klimaændringerne sætter deres spor. Registreret i alle årets måneder i Hovvig – her angives månedsmax:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
4 2 3 7 6 2 2 7 6 3 2 1

Især 13/1 4 (PG) bør bemærkes – er jo betydelig lettere at registrere i højsæsonen, hvor der er lyd på. Modsat mange andre arter i vigen, kan tallene ikke anses for dækkende grundet artens skjulte levevis.
En grundig optælling kunne være ønskelig. Tætheden varierer antagelig en del i området afhængig af rørskovens kvalitet. Hvordan ligger vi i forhold til bestandstætheder på andre lokaliteter?
Følgende observationer fra andre lokaliteter:
Dybesø: 24/3, 14/4, 25/4, 4/5 og 27/10 1 hørt.
Flyndersø: 15/4 2 hørt, 16/4 og 21/10 1 hørt.
Antagelig 1 ynglepar Dybesø og muligvis også 1 par Flyndersø.
Indsend meget gerne alle obs udenfor Hovvig.

DOFBasen:2007


2006:  Vandrikse  Rallus aquaticus  
Årets første obs: 2/2 1 Rørvig Bugt. Herefter registreret i Hovvig 1/4 - 21/12. Årets eneste større tal her blev 13/5 5 og 21/12 5! - en fin afslutning på december, der bød på i alt 6 obsdage. De mange decemberiagttagelser skal ses i lyset af 0 observationer mellem 1/10 og 9/12. Manglende registrering eller?
Lidt strøobs fra andre lokaliteter. 23/4 1 Flyndersø og denne serie fra Korshage: 20/4, 23/4, 3/5 og 16/5. Samme fugl eller trækgæster?

DOFBasen:2006


2005:  Vandrikse  Rallus aquaticus  
Heller ikke prangende.
Hovvig byder på fugle 26/3 – 27/10 med 15/7 4 som højeste. Yngler givetvis med adskillige par, f.eks. 23/7 2 ad med 5 pull.
Iagttagelser udenfor vigen rummer både årets første og sidste fugl: 6/3 2 Rørvig Bugt (JS) er vist første iagttagelse herfra, 26/3 1 Dybesø (EVR), 15/4 1 hørt Flyndersøengen (KES) og 6/11 1 Langesømosen (EVR).

DOFBasen:2005


2004:  Vandrikse  Rallus aquaticus  
Simpel sammentælling af højeste dagstal giver 93 fugle.
Hovvig som vanligt klart under repræsenteret i materialet – dog ikke nem at dække blot nogenlunde fornuftigt for almindelige besøgere på lokaliteten.
En enkelt vinterobs: 13/2 2 (AF). I øvrigt set 21/3 – 16/10 med følgende måneds max tal: mar 2, apr 6, maj 3, jun 2, jul 1, aug 2, sep 1 og okt 1. Det ses, at rapporteringsiveren falder markant allerede i løbet af maj.
Skov- og Naturstyrelsens optælling 19/4 gav 12 spillende fugle.
Alle obs udenfor vigen bør være sendt ind: 2/5 1 hørt Korshage (LB) og 4/5 2 hørt Flyndersø (LB). Sidstnævnte lokalitet producerede også årets sidste obs 27/10 1 hørt (EVR).

DOFBasen:2004


2003:  Vandrikse  Rallus aquaticus  
Registreret i Hovvig 1/3 - 2/11 med max 28/3 6 og 31/3 5 - ingen rapporter om juvenile fugle.
Endvidere 19/5 1 vandhul SV for Flyndersø (LB), 26/5 1 Flyndersø (EVR), 28/5 1 ved den store sø i Nakke Skov (LB) og 1 Nakkehage (LB), 28/8 1 Flyndersø (EVR) samt mest bemærkelsesværdig 19/10 8:20 1 set flyvende KH (KES).
Strøobsene dækker antagelig over nordlige fugle på gennemtræk.

DOFBasen:2003


2002:  Vandrikse  Rallus aquaticus  
Pænt med observationer udenfor Hovvig.
Flyndersø: 1/4 og 11/5 1 spillende samt 7/9 1 rast.
Nattræk: 2/4 1 hørt nord for Hovvig.
21/9 1 rast Korshage.
I vigen er der som sædvanlig kun registreret brøkdele af de fugle, der vel egentlig er der. Set/hørt i perioden 29/3 - 24/10 med følgende månedsmaxtal: 31/3 3, 27/4 7, maj 3 (flere dage), juni 2 (flere dage), 23/7 2, 30/8 8, sep 2 (flere dage) og okt 2 (flere dage).
Det kunne være rart, hvis der blev skelnet lidt mere mellem hørte og sete fugle og med lidt aldersbestemmelse af sidstnævnte.

DOFBasen:2002


2001:  Vandrikse  Rallus aquaticus  
De første noget senere end normalt i Hovvig: 17/3, 25/3 og 30/3, hvilket er de eneste martsobs. I øvrigt de vanlige beskedne tal med 15/4 5, som det højeste. Ynglebestanden i Hovvig overskrider antagelig dette med god margin. Afslutningsmåneden gav ligeledes kun tre obs: 2/11 2, 14/11 og 16/11.
Det noget magre vandhønseår underbygges af tørken vedrørende de Plettede - der helt udeblev.

DOFBasen:2001


2000:  Vandrikse  Rallus aquaticus  
De første observationer i Hovvig faldt ret normalt: 10/3, 12/3 og 16/3.
Månedlige max-rasttal fra Hovvig: 27/3 7, 17/4 7, 20/5 og 27/5 4, 3/6 og 17/6 3, 29/7 3, i august otte dage med 2, 1/9 2, 16/10 og 27/10 1 samt 4/11 og 5/11. Nattrækkende fugl hørt Nykøbing 29/3 og 3/6. Øvrige observationer uden for Hovvig: 1/6 1 spillende Flyndersø, 21/6 1 spillende Nakke Skov og 15/10 2 hørt Slettermosegård. Året sidste obs i Hovvig ligger pænt sent: 12/11, 3/12 og 23/12 (JHC, EVR). Yderdatoen for forekomst rykker hermed 9 dage.

DOFBasen:2000


1999:  Vandrikse  Rallus aquaticus  
Registreret i Hovvig 28/3 - 30/10. Skov og Naturstyrelsen angiver 25 - 30 ynglepar. Vores tilfældige obs tyder ligeledes på en pæn bestand. 4 fugle allerede 28/3 og 4 - 5 fugle flere gange i april og maj kulminerende med 6 gryntende 1/6. En lav sensommer vandstand gav flere iagttagelser af både voksne og unger. Første ungfugl set 17/7, hvor 1 ad vadede over grusvejen fulgt af 7 pull (KES) ellers op til 7 fugle, heraf 3 juv (3/8). Endvidere 17/5 og 30/5 1 rst Dybesø (HVR) og 17/5 1 hørt og set Korshage (LB).

DOFBasen:1999


1998:  Vandrikse  Rallus aquaticus  
Set i Hovvig 22/3 - 8/10 med 12/9 4 som det højeste næppe særlige repræsentative tal. Derudover 1 syng Flyndersø 13/5, 16/5 og 27/5 samt 15/5 1 rst Korshage. Nattrækkende hørt over Nykøbing 19/5.

DOFBasen:1998


1997:  Vandrikse  Rallus aquaticus  
Fænologi: (12/1) 21/3 - 22/10 (14/12).
Fåtallig yngletrækfugl og trækgæst samt uregelmæssig vintergæst.
Arten lever skjult og høres mere end den ses, registrering kan derfor være vanskelig.
Skov- og Naturstyrelsen optællinger af ynglebestanden i Hovvig har i de seneste år varieret mellem 15 (1990) og 30 - 35 par (1994). Ved traditionelle besøg i Hovvig er dækningsgraden for arten oftest meget dårlig, og vi har kun undtagelsesvis noteret to-cifrede antal: 17/5 1992 > 20 hørt og medio oktober 1976 op til 12 per dag. Vinterfund i Hovvig: 1/12 1974, 14/12 1986, 7/12 1991 og 17/1 1992.
Ses stort set hvert andet år i Flyndersø, tilsyneladende mere stabil tidligere. Ændringen kan muligvis skyldes mindre intense besøg i de senere år. Yngel konstateret et par gange midt i 70'erne med 1976 som det absolutte topår med 2 - 4 par og op til 16 fugle per dag i juli. Antal af år med observationer i Flyndersø har været nogenlunde konstant: 5 i 70'erne, 3 i 80'erne og 4 i 90'erne, men i 80'erne og 90'erne foreligger der kun 5 iagttagelser per årti. Vinterfund: 22/1 1984.
Dybesø: 12 iagttagelser fordelt på 10 år. Et vinterfund 12/1 1985, seks forårsobservationer mellem 4/3 og 26/4, to sommerfund 8/6 1975 2 og 6/6 1984 samt tre efterårsobservationer mellem 29/9 og 14/11.
Øvrige observationer: 7/4 1979 1 ved p-pladsen Korshage og 12/5 1988 1 hørt nattrækkende over Nykøbing.

1997: Kun registreret i Hovvig. Yderdatoerne blev 16/4 og 5/10. 8 - 10 kuld i følge Skov- og Naturstyrelsens opgørelse. Årets største tal: 16/8 4 og 17/8 3.

DOFBasen:1997


1996:  Vandrikse  Rallus aquaticus  
Set i Hovvig 20/4 - 14/9. Indrapporteringen er temmelig sporadisk, i alt 19 obsdage, de fleste i maj. Max 29/8 og 3/9 begge dage 3.
Som “vanligt” en enkelt iagttagelse fra Flyndersø: 1 syng 6/6.

DOFBasen:1996


1995:  Vandrikse  Rallus aquaticus  
Kun en observation uden for Hovvig: 31/5 1 hørt Flyndersø.
Set i Hovvig 21/3 - 15/10 med en enkelt efternøler 29/11.
Tælleiveren har ikke været stor, max 20/4 6, ellers kun op til 3 fugle per dag. Skov & Naturstyrelsen angiver 15 - 20 par.

DOFBasen:1995


Vandrikse  Rallus aquaticus  

1994:
1993:
1992:
1991:
1990:
1989:
1988:
1987:
1986:
1985:
1984:
1983:
1982:
1981:
1980:
1979:
1978:
1977:
1976:
1975:
1974:
1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 2 2 1 1 6 1 14
MaxRst 1 1 1 1 2 2 5 5 3 5 1 1 5
Nobs 1 2 6 7 5 11 15 26 17 17 3 3 113
Ndag 1 2 6 7 5 11 14 26 16 12 3 2 105
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··16

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 4 1 8
MaxRst 3 2 1 1 1 1 2 3 2 2 1 2 3
Nobs 21 9 3 8 9 7 9 16 9 11 7 3 112
Ndag 21 8 3 8 9 7 9 16 9 11 7 3 111
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··17

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 1 8 1 12
MaxRst 1 1 2 2 3 2 3 2 3 4 4 4
Nobs 4 10 6 9 6 5 17 20 15 14 19 125
Ndag 4 10 6 9 6 5 17 16 13 11 17 114
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 1 1 1 5 1 11
MaxRst 1 1 3 2 3 2 3 3 4 1 2 4
Nobs 3 1 12 12 9 8 12 22 17 5 8 109
Ndag 3 1 12 11 9 8 12 21 16 5 8 106
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 1 1 1 1 1 9
MaxRst 1 1 1 4 3 3 3 2 2 2 4 1 4
Nobs 4 3 2 25 26 12 21 19 14 8 9 2 145
Ndag 4 3 2 24 25 12 21 19 14 8 9 2 143
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··13

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 2 4 1 2 1 2 13
MaxRst 3 4 4 4 3 4 3 2 2 1 4
Nobs 12 17 23 22 13 27 29 12 9 4 168
Ndag 11 15 23 21 13 26 28 11 9 4 161
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 3 5 2 1 12
MaxRst 1 3 2 1 2 4 5 4 1 1 1 5
Nobs 2 9 15 12 17 23 22 26 11 7 2 146
Ndag 2 9 14 12 16 23 22 20 11 6 2 137
Fænologi 06··08 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··20

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 5 1 1 1 11
MaxRst 1 2 3 5 3 4 3 2 2 2 5
Nobs 1 18 21 22 7 14 21 13 17 5 139
Ndag 1 17 19 20 7 14 21 12 17 5 133
Fænologi 06 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··20

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 2 6 2 13
MaxRst 1 1 3 6 5 2 6 4 1 1 1 1 6
Nobs 1 1 15 22 19 15 15 18 6 8 3 1 124
Ndag 1 1 14 19 17 14 15 18 6 7 3 1 116
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··13

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3 6 1 1 14
MaxRst 2 2 1 4 2 5 2 1 5
Nobs 6 14 5 17 14 13 5 2 76
Ndag 5 13 5 15 14 12 5 2 71
Fænologi 14·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 1 1 12 1 1 18
MaxRst 1 1 2 6 5 2 7 2 5 2 1 7
Nobs 2 3 11 13 21 6 5 15 9 12 4 101
Ndag 2 3 11 13 17 6 4 13 9 12 4 94
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 6 1 1 9
MaxRst 1 6 4 3 2 4 3 2 1 6
Nobs 5 13 14 5 7 10 12 6 2 74
Ndag 5 13 13 5 7 9 12 6 2 72
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··21

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 1 7 1 11
MaxRst 1 2 4 5 2 1 5 6 3 1 6
Nobs 2 2 10 14 4 4 9 9 10 2 66
Ndag 2 2 10 14 4 4 9 8 10 2 65
Fænologi 12··16 25·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··16

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 8 2 2 1 15
MaxRst 1 3 8 2 4 2 3 2 3 3 3 8
Nobs 2 6 11 12 6 5 7 6 10 4 5 74
Ndag 2 5 11 10 6 5 7 6 9 4 5 70
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 18 2 1 1 1 23
MaxRst 5 4 11 11 3 1 3 3 3 3 1 11
Nobs 2 9 20 22 6 3 12 6 3 2 2 87
Ndag 2 8 16 17 6 3 11 6 3 2 2 76
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 8 3 14
MaxRst 4 2 3 7 6 2 2 7 8 3 2 1 8
Nobs 3 4 8 17 17 6 3 7 7 9 2 1 84
Ndag 3 4 8 15 16 6 3 6 6 8 2 1 78
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··10

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 2 7 5 15
MaxRst 1 4 5 2 2 2 2 1 5 5
Nobs 1 12 5 3 9 9 4 2 7 52
Ndag 1 11 5 3 7 9 4 2 5 47
Fænologi 02 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ··14 10··21

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 2 4 1 10
MaxRst 3 3 3 2 4 4 2 1 1 4
Nobs 4 13 3 4 3 11 1 2 1 42
Ndag 3 10 3 4 3 10 1 2 1 37
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··06

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 13 3 1 17
MaxRst 2 2 12 3 2 1 2 1 1 12
Nobs 1 8 18 7 4 1 2 2 3 46
Ndag 1 8 17 6 4 1 2 2 3 44
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 3 4 1 14
MaxRst 6 4 2 2 3 1 2 1 6
Nobs 4 14 9 3 8 6 5 2 51
Ndag 4 13 7 3 7 6 4 2 46
Fænologi 01·· ···· ···· ··16 02·· ···· ···· ··03

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 1 8 2 13
MaxRst 3 7 3 2 2 8 2 2 8
Nobs 2 20 20 4 4 10 8 11 79
Ndag 2 18 20 4 4 10 7 11 76
Fænologi 29·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··24

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 5 6
MaxRst 1 5 4 3 2 3 2 2 2 5
Nobs 4 12 12 7 5 9 7 2 3 61
Ndag 3 12 12 7 5 9 7 2 3 60
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··16

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 8 3 2 13
MaxRst 7 7 4 3 3 3 2 2 1 1 7
Nobs 14 19 19 14 8 18 3 3 3 2 103
Ndag 14 18 19 12 8 14 3 3 3 2 96
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··23art/04070.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1